Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 21

PDF

18

  • Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
24.01.2024.
Idemo na posljednju točku, to je:

- Izvješće o Uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti

Podnositelj Vlada RH temeljem Članka 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?
Poštovani državni tajnik Branko Hrg, izvolite.
Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.
Kao što je poznato jer je već bilo na raspravi u Saboru izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama. Vlada je donijela uredbu na temelju zakonske ovlasti o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama gdje se sa 45 godina produžuje rok služenja, odnosno zadržavanja u sustavu na 50 godina čime je napravljen jedan pozitivan pomak u zakonu kako bi se zadržao jedan dio ljudi koji bi morali po sili zakona izaći iz sustava bez ikakvih prava.
Dakle, pred vama je Izvješće o uredbi koju je Vlada dužna podnijeti Hrvatskom saboru.
Hvala.
Imamo jednu repliku poštovani Ante Deur.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Evo poštovani državni tajniče sigurno da ste jako lijepo to rekli, evo hvala i vama i ministru i hrvatskoj Vladi što je nakon puno godina donesen ovaj zakon koji daje jednu sigurnost, ne samo sigurnost i ljudima koji su odlazili ne u mirovinu, nego su Hrvatska je uložila i financije i ima neku kvalitetu u hrvatskog časnika, vojnika, uvijek se našao i na ulici i premlad. Ovo je sigurno jedna kvaliteta za budućnost, za prenošenje znanja tako da u svakom pogledu ovaj zakon donosi jednu bolju perspektivu za Hrvatsku vojsku i za Oružane snage.
Evo hvala vam lijepa.
Hvala najprije vama kao saborskim zastupnicima da ste vrlo pozitivno prihvatili, dakle ovu izmjenu. Ono što je važno sad naglasiti ovdje, a nismo to rekli kada se raspravljalo o zakonu. Dakle, sada je prva generacija, prva generacija dakle vojnika koji bi morali po ovom članku 5. otići van. Znači mi smo prevenirali da bilo tko ode po ovom članku zakona van i na taj način zaštitili hrvatske vojnike.
Dobro.
Zahvaljujem državnom tajniku.
Otvaram raspravu.
Nema prijavljenih.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Laku noć svima!
Nastavljamo sutra u jutro sa Konačnim prijedlogom zakona o hrvatskom jeziku, drugo čitanje, P.Z. br. 572.
Laku noć svima!
SJEDNICA PREKINUTA U 19,43 SATI

18

  • Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
26.01.2024.
Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, podnositelj je Vlada, rasprava zaključena.
Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: 1. Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Molim glasujmo.
95 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 87 za, 3 suzdržana, 5 protiv pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.
PDF