Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 18

PDF

13

  • Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 534
22.09.2023.
Hvala vam lijepo, pređemo na, prelazimo na prvu točku:

- Prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 534

Predlagatelj je Vlada RH i naravno, o ovoj točki primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. S nama je državni tajnik, g. Sanjin Rukavina u, naravno u Ministarstvo pravosuđa i uprave. Želi li uzeti… Stanka? Izvolite, g. Grmoja.
Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku u ime Kluba Mosta, ne zato što bi ova točka bila problematična, to je formalnost o kojoj često raspravljamo, nego o situaciji zapravo da, evo, u HS-u raspravljamo o tome da određene ovlasti HS-a u nekim trenucima prebacujemo na Vladu, da Vlada može donositi odluke, a vidimo da je Vlada nefunkcionalna. Vlada ne funkcionira, Vlada ne donosi odluke, premijeru su svezane ruke.
Imamo aferu plin za cent, gdje već mjesecima zapravo nemamo nikakve odluke, odnosno imamo jučer odluku, smjenjuju Borisa Abramovića, čovjeka koji je na moje pitanje na odboru priznao da je PPD preuzelo preko 63% onog plina iz HEP-a po cijenama koje su smiješne, išlo se čak i po cijeni za 1 cent. Premijer zapravo, evo, ne donosi nikakve odluke, odgovorni ne odgovaraju, a odlazi čovjek kojem je istekao mandat, sad se imenuje nekakav lokalni HDZ-ovac kojeg treba negdje uhljebiti na tu važnu poziciju u HROTE-u, a isto tako, imamo još jedan ogroman problem. Imamo jučer situaciju da ilegalni migranti ili možda krijumčari pucaju na hrvatsku policiju.
Mi već dulje vrijeme zagovaramo puno čvršći pristup zaštiti hrvatskih granica, sigurnosti hrvatskih građana, od ovih klimavaca iz HDZ-a na daljinski iz Bruxellesa ili ove ljevice koja bi u potpunosti otvorila granice ne vodeći računa o sigurnosti i interesima hrvatskih građana. Vlada ne donosi odluke i ne da Sabor treba prebacivati ovlasti na Vladu nego se ovdje u HS-u treba raspravljati o svim ovim važnim temama, od korupcije, nefunkcionalnosti Vlade, ali o sigurnosti hrvatskih građana i o situaciji sa ilegalnim migrantima.
Želite fizičku stanku?
.../Upadica: Tražim stanku, da, 10 minuta./...
Dobro, 9,41. Povreda Poslovnika, dobro, povreda Poslovnika, gđa Marija Jelkovac, ali i stanka se odobrava, 10, 10, vidit ćemo do kada, sada ćemo vidjeti što će biti rečeno.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, učinjena je povreda Poslovnika od kolege Grmoje, čl. 238 Poslovnika, budući stanku koju je tražio u svom govoru uopće nije obrazložio temeljem onog što je točka dnevnog reda. Kolega Grmoja, ove vaše maliciozne optužbe da je Vlada nefunkcionalna govore samo o vama, rezultati Vlade su jako vidljivi, od paketa mjera u krizi, za naše sugrađane, za gospodarstvo, za od utjecaja …
.../Upadica: Hvala./...
… na cijene, itd., od povećanja plaća, od povećanja mirovina, ali neću biti …
.../Upadica: Hvala gđo Jelkovac./...
… danas gruba prema vama jer danas …
.../Upadica: Vrijeme./...
… se za nas u Klubu HDZ-a tužan dan pa ću na ovome stati.
Hvala lijepa. Hvala lijepa.
Pogledajte, ja ovaj ne znam da li je obrazložio kako bi se svima, kako bi svi zahtijevali ili nije, ali međutim, da je samo tražio stanku po ovoj točki, mislim, ja bi morao odobriti stanku, tako da, a vama moramo dati opomenu jer je to, nije u skladu s Poslovnikom. Znači 9 i 42, 9 i 50.
9 i .../Govornik se ne razumije./... 9 i 50, hvala.
STANKA U 9,43 SATI.
NASTAVAK NAKON STANKE U 9,50 SATI.

Dakle nastavit ćemo tamo gdje smo prekinuli prije.
Državni tajnik, gospodin u Ministarstvu pravosuđa i uprave, g. Sanjin Rukavina, imat će uvodnu riječ u ovaj Zakon. Izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici HS-a, važećim Zakonom o ovlasti Vlade HR da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a, Vlada RH je ovlaštena uredbama uređivati pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga HS-a, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivati samo HS.
Temeljna ograničenja zakonodavne delegacije propisana su čl. 88 Ustava, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, koja uređuje isključivo HS organskim zakonima, što znači da se navedena pitanja ni u kojem slučaju ne mogu uređivati uredbama na temelju zakonske ovlasti. Pored toga, uredba na temelju zakonske ovlasti kao podzakonski propis ne mogu imati povratno djelovanje, zabrana retroaktivnosti, s tim da je delegirana ovlast vremenski ograničena na način da uredbe na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako HS ne odluči drukčije.
Budući da ovlast deligirana važećim zakonom prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu odnosno 20. prosinca 2023. ovim prijedlogom zakona Vlada se predlaže i nadalje ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja i dosadašnju zakonodavnu praksu.
Prijedlogom zakona predlaže se da Vlada na svaku sjednicu Hrvatskog sabora podnese izvješće o uredbama koje je na temelju danih ovlasti donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora odnosno na prvo zajedanje novoizabranog Hrvatskog sabora podnijeti izvješće u uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.
Također, predlaže se da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi, a najdulje do 15. prosinca 2024. godine.
Zahvaljujem.
Hvala i vama.
Replika gospodin Dretar.
Hvala vam poštovani predsjedavajući.
Poštovani gospodine državni tajniče, evo kratko pitanje upravo vezano uz ovaj Članak 3., lijepo vas molim vratili smo se sa ljetne stanke, nismo još vidjeli izvješće, pretpostavljam da je u pripremi. Možete li reći i nama i javnosti je li tijekom ljetne stanke Hrvatskog sabora bilo nekih odluka Vlade koje su sukladne odredbama ovog, odredbama ove odredbe.
Hvala lijepa.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepo.
Uvaženi zastupniče Vlada je donijela dvije takove uredbe, a radi se o Uredbi o dopuni Zakona o šumama i Uredbi o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Hvala lijepo.
Hvala, za sad smo gotovi.
Imao klub zastupnika, otvaram raspravu naravno, ne čekajte samo malo klubovi, pardon odbori, ništa, dobro.
Sada klubovi gospođa Jelkovac u ime HDZ-a.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.
Poštovane kolegice i kolege, evo raspravljamo o ovom više-manje tehničkom prijedlogu zakona koji smo već u proteklom vremenu donosili i koji znamo kako funkcionira. Ustvari sada je državni tajnik sve detaljno obrazložio kada iz kojeg područja i na koji način se donose uredbe i ustvari do kada one mogu biti na snazi. Ja ću još samo jednom naglasiti da i u dosadašnjoj praksi Hrvatskog sabora kada su te uredbe donošene od strane Vlade, a u vrijeme kad Hrvatski sabor nije zasjedao, Vlada je uvijek izvijestila Hrvatski sabor o istome i to, o tome smo mogli raspraviti. Dakle, nikada nije bilo odstupanja od onoga što je samim zakonom propisano tako da smatram da je i ovo što o čemu danas raspravljamo i što ćemo poslije izglasati ustvari jedan kontinuitet koji moramo imati upravo zato da bi neke nužne stvari mogle funkcionirati u vrijeme kad Hrvatski sabor ne zasjeda budući će ovaj koji je sada na snazi zakon prestati važiti nužno je da donesemo novi. Obzirom da nas čeka i stanka koja je od 15. prosinca ove godine koja je ustavna stanka, a isto tako svi jako dobro znamo da ulazimo u izbornu godinu kada je, dakle kada ćemo imati redovne izbore za Hrvatski sabor tako da i u tom periodu kada neće zasjedati Hrvatski sabor, a bit će nužno donijeti eventualno neku od ovih uredbi iz područja koje smo naveli to će Vlada moći učiniti i onda podnijeti izvješće nakon konstituiranja slijedećeg, slijedećeg saziva sabora. Stoga će HDZ podržati ovaj prijedlog zakona.
Hvala.
Hvala i vama gospođo Jelkovac.
Gospodin Dretar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta.
Izvolite.
Hvala poštovani gospodine predsjedavajući.
Poštovana gospodo, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, kao i uvijek kada se završi stanka za zastupnice i zastupnike pred nama se nađe ovaj jedan redoviti akt, ova jedna odredba o kojoj naravno nikada niti nema nikakvog prijepora niti što se tiče kasnije idući tjedan glasovanja. No, ono što svakako treba iskoristiti u ovom trenutku kada već spominjemo ovlasti Vlade da preuzima ovlasti sabora u određenim trenucima moramo još jednom naglasiti ono što trenutno vidi apsolutno svatko i to traje možemo slobodno reći već godinama, a to je gubljenje identiteta, gubljenje prava sabora da bude najviše zakonodavno tijelo u RH. Dakle, i sami znamo da je ova prostorija pretvorena u jednostavnu odluku da se glasačkom mašinerijom Hrvatskoj nameću ponekad stvari koje su duboko suprotne njenim interesima ili koje u budućnosti mogu proizvesti pravne nesigurnosti ili naravno ponekad i direktnu gospodarsku ili ekonomsku štetu Hrvatskoj i svima koji u njoj žive.
Podsjećam naravno još jednom da smo budući da imamo i člana u predsjedništvu sabora nekoliko puta poštovanog gospodina predsjednika sabora Jandrokovića molili da se Poslovnik izmijeni jer nakon što smo se vratili na ove predkorona vremena rasprave vidimo da se rasprave otežu do u nedogled, da predugo traju. Jednostavno ovakav način rada Hrvatskoga sabora pomalo gubi svoj smisao i sasvim sigurno niti oni koji nas gledaju nisu time zadovoljni. Ovdje bi se ipak trebalo puno odgovornije raspravljati. Ovdje bi se trebalo na koncu konca da budemo iskreni i brže raspravljati, a ne da nam se rasprave o važnijim točkama koje su bitne stvarno za današnjost ili budućnost Hrvatske otegnu na 10, 12 ili 16 sati. Time stvarno ništa ne postižemo nego jednostavno trošimo vrijeme jedni drugima.
Ono što svakako još želimo napomenuti jest da će Domovinski pokret naravno ovu odredbu na glasovanju podržati odnosno glasovat ćemo za budući da ovdje niti nema ništa upitnog ukoliko se naravno, a barem se dosada nije tako pokazalo, ova odredba ne koristi na način koji nije propisan samim ovim pravnim aktom, hvala lijepa.
Fala i vama, time koliko vidim zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu, hvala, uvjeti.

13

  • Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, prvo čitanje, P.Z. br. 534
28.09.2023.
Prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS, prvo čitanje, P.Z. br. 534.
Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Sukladno prijedlog saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak:
1. Prihvaća se prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS i
1. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona, molim glasujmo.
Glasovalo je 124 zastupnica i zastupnika, 120 za, 4 su bila suzdržana, pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.
PDF