Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 16

PDF

126

  • Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, Predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
11.07.2023.
Sad idemo na sljedeću točku, a to je:

- Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju čl. 159 Poslovnika, a u svezi s odredbama čl. 87 i 99 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
Molim poštovanu zastupnicu Vesnu Bedeković, predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu da dodatno obrazloži Prijedlog Odluke. Izvolite.
Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege.
Dakle odredbom čl. 88 st. 1 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti propisano je da se Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj sastoji od 15 članova, od čega 4 znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, 7 redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, od kojih je najmanje 1 iz umjetničkog područja, zatim 2 profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom zvanju i dvije osobe iz područja poduzetništva.
Jednako tako, odredbom čl. 88 st. 4 istog zakona, članove Nacionalnog vijeća na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu HS-a imenuje HS na način da svake 2 godine imenuje 7 odnosno 8 članova Nacionalnog vijeća, a sukladno odredbi čl. 87 st. 7 istog zakona propisano je da predsjednika Nacionalnog vijeća, članovi Nacionalnog vijeća biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova i to na konstituirajućoj sjednici kojom predsjeda najstariji član i svakako, mandat predsjednika, tako je propisano, predsjednika Nacionalnog vijeća traje 2 godine.
E sad, jednako tako, odredbom čl. 87 st. 2 propisano je da mandat članova Nacionalnog vijeća traje 4 godine, dok će iznimno u smislu odredbe čl. 115 zakona, HS nakon stupanja na snagu zakona imenovati sve članove Nacionalnog vijeća, kao što smo to učinili ovaj put, a onda članovi će ždrjebom odlučiti od kojih će, za kojih će 7 članova mandat trajati 2 godine, dok će ostalim članovima mandat trajati 4 godine.
Nadalje, odredbom čl. 88 st. 1 i 3. zakona, propisano je da Vlada RH utvrđuje kandidate za članove Nacionalnog vijeća na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, a javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća raspisuje ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja na temelju provedenog postupka. Tako i ovaj put, dakle sukladno zakonu, Vlada RH utvrdila listu kandidata za članove Nacionalnog vijeća. Reći ću da je od bilo na javni poziv prijavljeno 93 kandidata, od čega je utvrđen, su utvrđene 92 pravovaljane kandidature i upravo na temelju dakle ove utvrđene liste kandidata za članove Nacionalnog vijeća, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je sukladno čl. 260 Poslovnika HS-a, na svojoj 63. sjednici koju smo održali 5. srpnja ove godine utvrdio Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i to dakle za članove Nacionalnog vijeća iz redova znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, dr. sc. Ivana Ujević, dr. sc. Damir Kralj, dr. sc. Domagoj Šimić i dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan.
Nadalje, za članove Nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se dr. sc. Borka Jadrijević, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Alan Šustić, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Nebojša Stojčić i profesor umjetnosti Goran Končar, dok se za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova profesora stručnog studija odnosno profesora stručnog studija u trajnom izboru imenuju dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Leo Mršić, a za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova osoba iz poduzetništva imenuju se g. Mladen Pejković i mag. sc. Zdeslav Milas i to je Prijedlog Odluke koju Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, evo, predlaže HS-u na usvajanje.
Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem predsjednici Odbora. Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora, Sabina Glasovac, izvolite.
Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Neću se sada osvrtati na ove prijedloge koje je utvrdio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, svi smo imali mogućnost izjašnjavanja putem tajnog glasovanja, demokracija je takva da kandidati s najvišim brojem glasova su oni koji su izabrani sukladno broju koji se bira po određenim kategorijama.
Ono što bih samo željela reći, a to sam rekla i na samoj sjednici odbora, ono što moramo, čemu trebamo težiti je da osiguramo da se u Nacionalnom vijeću za znanost, ja ću tako skraćeno reći, svi shvaćamo o čemu se radi, budu podjednako zastupljeni predstavnici i svih znanstvenih područja, ali i da se uzima u obzir i da se osigura ravnomjerna zastupljenost svih dijelova Hrvatske. Drugo, u nekoj daljnjoj budućnosti možda trebamo razmisliti o tome na koji način regulirati ponavljanje samog mandata, mi smo i sada imali neke kandidatkinje i kandidate koji su već bili članovi čak i ovog aktualnog saziva Nacionalnog vijeća koji su se prijavili na sam javni poziv. Nije nigdje propisano da ne mogu. Neki od njih su još izabrani, međutim trebamo vidjeti u nekoj perspektivi jel' nam u redu da pojedini kandidati bivaju birani za članove u nekoliko mandata ili tu treba razmišljati eventualno o ograničenju mandata za članove Vijeća.
I treće, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je iznimno važno tijelo sa iznimno širokim i velikim ovlastima posebno danim kroz izmjene ZZDV—o Odnosno ZVOZD-a, sad po novom Zakona o visokom obrazovanju i znanosti. I ono bi trebalo biti najviše stručno i neovisno tijelo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Međutim u proteklom, mandatu, nekim situacijama pokazalo se na žalost da je ta neovisnost tijela stavljena, odnosno podložna određenim političkim ili nekim drugim interesima.
Ja ću samo spomenuti jedan slučaj. Ne bi se smjelo događati da primjerice dopusnica ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti primjerice za studij medicine u Puli krivicom, odnosno zaslugom tog Nacionalnog vijeća nikada ne dobije zeleno svjetlo, a s druge strane dopusnica za isti studij za Hrvatsko katoličko sveučilište po brzoj nekoj putanji biva ishodovana. To nije dobro da se događa i apeliram na sve članice i članove koji će sutra najvjerojatnije, u biti ne najvjerojatnije nego sigurno biti izabrani ovdje da čuvaju neovisnog samog Vijeća i da se vode zakonom i visokim stručnim, znanstvenim, profesionalnim i ljudskim principima.
I još jedna stvar. Ja znam da smo mi cijeli ovaj postupak proveli u skladu sa rokovima, da niša zapravo ne bi patilo. Ovi članovi Vijeća su imali svoj određeni mandat, međutim mi smo u međuvremenu donijeli novi Zakon o visokom obrazovanju i znanosti čime smo zapravo obvezali Nacionalno vijeće za donošenje novih smjernica za provedbu izbora u zvanje u sustavu znanosti, visokog obrazovanja u roku od šest mjeseci što je prošlo. Znači Nacionalno vijeće u onom sastavu po novom zakonu je zapravo trebalo donijeti ove smjernice. Ako uzmemo u obzir da je zakon usvojen u Hrvatskom saboru i stupio na snagu u listopadu u 2022. godini, znači mi smo u travnju već trebali imati izrađene smjernice. I te smjernice o kojima ovisi, ovise zapravo ovaj provedbe izbora zvanja koja čekaju negdje, u nekim su ladicama a znamo koliko ljudima u sustavu znanosti, visokog obrazovanja je to važno, oni su na čekanju zbog toga što eto mi smo bili u postupku izbora. To se nije smjelo dogoditi. To sam imala potrebu reći, apelirati i na ovo Vijeće da u što hitnijem roku prione poslu kako sustav znanosti, visokog obrazovanja i sustav izbora u zvanja ne bi patio jer već pati dva mjeseca zbog sporosti, neorganiziranosti i nedovoljno dobrog tempiranja rokova administracije nije uspostavljen onako kako bi trebao.
Evo samo toliko u ime kluba zastupnika SDP-a.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Rade Šimičević.
Izvolite.
Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege.
Malo nas je, evo vidi se koliko zapravo pridajemo važnost znanosti, a svi znamo da je znanje moć. Tko ima znanje može se razvijati, rasti, napredovati ali valjda ćemo i mi doseći tu razinu. Ono što je rekla kolegica Bedeković i kolegica Sabina Glasovac podržavam sve. Samo evo kratko ja ću isto preskočiti puno toga, da je sastav Nacionalnog vijeća u članku 87. Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova od kojega 4 člana znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 7 redovitih profesora i redovnih profesora u trajnom zvanju od kojih je jedan najmanje iz umjetničkog područja, 2 profesora stručnog studija, 2 osobe iz područja poduzetništva. Mandat članova Nacionalnog vijeća traje 4 godine. Kandidati za članove Nacionalnog vijeća iz reda znanstvenih savjetnika i znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju predlažu javni znanstveni instituti. Kandidati za članove Nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora predlaže Rektorski zbor Republike Hrvatske.
Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz redova profesora stručnih studija i profesora stručnog studija u trajnom zvanju predlaže Zbog veleučilišta Republike Hrvatske. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća iz reda poduzetnika predlaže reprezentativna Udruga poslodavaca.
Predsjednika Nacionalnog vijeća članovi biraju natpolovičnom većinom glasova svih članova na konstituirajućoj sjednici kojom predsjedava najstariji član. Mandat predsjednika Nacionalnog vijeća traje dvije godine. Nacionalno vijeće na svojoj sjednici proziva ministre, te po potrebi druge članove Vlade Republike Hrvatske. Izbor članova Nacionalnog vijeća, članak 88. dakle za sve, pa i za ovo treba javni poziv na koji se javni poziv raspisuje ministarstvo najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata postojećih članova. Jasno imali smo sad prilike vidjeti na odboru da se i na ovaj natječaj prijavilo 93 zainteresirana kandidata, 92 su ispunila uvjete o kojima se moglo raspravljati na sjednici Odbora za znanost, obrazovanje i šport.
Član Nacionalnog vijeća ne može biti državni dužnosnik, čelnik tijela državne uprave, čelnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kandidati za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada RH. Članove Nacionalnog vijeća na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu HS-a vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti znanstvenih područja i umjetničkih područja imenuje HS, tako da svake 2 godine imenuje 7 članova, odnosno 8 članova Nacionalnog vijeća.
Ovdje je bilo govora o ravnomjernoj zastupljenosti iz svih područja, nadam se da je to ovaj put i napravljeno iako ja kao član Odbora, mogu reći da možda ja i nisam zadovoljan sa članovima koji su izabrani, ali Bože moj, demokratsko pravo je bilo tu, svatko je glasovao po svojoj savjesti i onoga što je pročitao iz životopisa i to je, to je tako. Član Nacionalnog vijeća može biti razriješen prije isteka vremena za koje je izabran ako sam zatraži razrješenje, stupi na drugu dužnost propisanu čl. 88 st. 2 ovog Zakona, jasno, ako ne ispunjava svoju dužnost kao član, može on biti član, ne bude dolazio, ne ispunjava dužnosti, kao takav član, on zapravo ne pridonosi da se ovo tijelo sastaje, odnosno donosi pravovaljane odluke, izgubi sposobnost obnašanja dužnosti svojim postupcima naruši ugled dužnosti koju obnaša zahtjev za razrješenje člana Nacionalnog vijeća ovlašteni su podnijeti Vlada RH, predsjednik Nacionalnog vijeća ili najmanje 3 člana Nacionalnog vijeća.
U slučaju razrješenja člana Nacionalnog vijeća, HS na prijedlog Vlade RH imenuje novog člana za vrijeme do isteka mandata razriješenog člana. HS u skladu s čl. 88 ovoga Zakona imenovat će članove Nacionalnog vijeća najkasnije u roku od 6 mjeseci. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Nacionalnog vijeća ministarstvo će raspisati najkasnije 30 godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do imenovanja novog saziva Nacionalnog vijeća, Nacionalno vijeće s radom nastavljaju postojeći saziv Nacionalnog vijeća. Članovi Nacionalnog vijeća iz st. 1 ovoga članka ždrijebom će odlučili za kojih će 7 članova mandata trajati 2 godine, dok će ostalim članovima mandata trajati 4 godine. Administrativne i stručne poslove za Nacionalno vijeće ministarstvo će početi obavljati najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Evo, ja se nadam da su ovi prijedlozi koji će doći u Sabor, a koje je predložio Odbor, da će Sabor jednoglasno podržati i da ćemo zapravo dati tim ljudima šansu da rade u tom tijelu, a sve da bi visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj išao naprijed u Hrvatskoj i samim tim dao primjer svima onima koji žele činiti dobra djela za RH.
Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.
Mi ćemo nastaviti s radom sutra, u srijedu, 12. srpnja i prva točka bit će Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 532. Želim vam ugodni ostatak noći.
Doviđenja.

SJEDNICA PREKINUTA U 21,53 SATI.

126

  • Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, Predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
14.07.2023.
Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Glasujmo.
77 glasova sa dakle donesena je odluka kako ju je predložio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
PDF