Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 16

PDF

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
06.06.2023.
NASTAVAK NAKON STANKE U 17,46 SATI.

Kolegice i kolega, nastavljamo s radom.
Sljedeća točka:

- Izbor, imenovanje i razrješenja;

Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zakonodavstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbor za gospodarstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbor za zaštitu okoliša i prirode HS-a.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju čl. 105, 161 i 273 Poslovnika HS-a. Molim predsjednicu Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži prijedlog odluka. Izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na današnjoj sjednici donio je, kao što je navedeno, najavljeno, nekoliko prijedloga odluka o izboru članova, odnosno članica u odbore HS-a iz razloga što predstaje mandat zastupnici Nadici Dreven Budinski i tim datumom će ove odluke i stupiti na snagu.
Kao prvo, Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zakonodavstvo HS-a, bira se dr. Vesna Bedeković.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za gospodarstvo HS-a, za člana Odbora bira se Siniša Jenkač.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a, za člana bira se Rade Šimičević i Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a, za članicu bira se Anita Pocrnić Radošević, dakle sva ova mjesta u odborima nastala su prestankom mandata, će nastati prestankom mandata zastupnice Nadice Drever Budinski i odluke će biti objavljene u Narodnim novinama. Stupit će na snagu danom donošenja.
Evo, to je jedini.
Zahvaljujem se predsjednici Odbora, otvaram raspravu.
Koliko vidim, nema prijavljenih, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
07.06.2023.
Sada idemo na izbor, imenovanja i razrješenja. Imamo 4 odluke. Predlažem da glasujemo objedinjeno. Radi se o tehničkim izmjenama. Dakle to je Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zakonodavstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za gospodarstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a i Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode HS-a. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje sve 4 navedene odluke. Molim glasujmo.
Jednoglasno sa 109 glasova za, prihvaćene su sve odluke kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
20.06.2023.
I posljednja točka je

- Izbor, imenovanje i razrješenje

Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za regionalni razvoj i fondova EU Hrvatskog sabora, Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na temelju članka 105., …/Govornik se ne razumije./… 273. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Molim člana Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Miru Totgergelija da obrazloži prijedlog odluke.
Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Mogu li sve prijedloge odjednom ili jedno po jedno?
Navedene prijedloge odluke Odbor je, za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora utvrdio na 43. sjednici održanoj 20. lipnja 2023. godine.
Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora predlaže se da se razriješi članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Nataša Tramišak, a da se izabere za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Goran Ivanović.
Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora predlaže se razrješenje članice Nataše Tramišak i da se izabere za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Nikola Mažar.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora predlaže se razrješenje člana Ante Deura, a isto se tako predlaže da se izabere za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora Zoran Gregurović.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskoga sabora predlaže se da se razriješi potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Marin Lerotić. Isto se tako predlaže da se izabere potpredsjednica odbora Katarina Nemet.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora predlaže se razrješenje člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora Gari Cappelli i predlaže se da se izabere član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora Zoran Gregurović.
Evo to su prijedlozi odluka.
Hvala.
Zahvaljujem poštovanom zastupniku Totgergeliju.
Predlažem da provedemo objedinjenu raspravu o predloženim odlukama.
Otvaram raspravu.
Nema.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Ovim smo zaključili ovu točku i sutra u jutro nastavljamo u 9,30 izjašnjavanjem o amandmanima.
Laku noć svima!

SJEDNICA PREKINUTA U 19,48 SATI

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
28.06.2023.
Idemo sada na izbor, imenovanja i razrješenja, imamo nekoliko odluka. Dakle, prava je o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zakonodavstvo. Druga, o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe. Treća, Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obitelj, mlade i sport. Četvrta, Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za regionalni razvoj i fondove EU i peto, Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena.
Predlažem ako ste suglasni da glasujemo objedinjeno o svim točkama, hvala vam, pa dajem na glasovanje prijedloge odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Molim glasujmo.
Utvrđujem da je jednoglasno s 96 glasova za, da su donesene odluke kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove.

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
12.07.2023.
Slijedi točka, zadnja točka to je:

- Izbor, imenovanje i razrješenje - Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora

Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na temelju Članka 105. do 161. i 273. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži prijedlog odluke.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove donio je jednu Odluku o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
Razrješuje se član odbora Goran Ivanović, a za člana odbora bira se Krunoslav Katičić.
Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupit će na snagu danom donošenja.
Otvaram raspravu.
Miro Bulj, nema ga, gubi pravo.
Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30, izvješćem, a izjašnjavanjem o amandmanima.
Laku noć, završili smo.

SJEDNICA PREKINUTA U 21,02 SATI.

70

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
14.07.2023.
Idemo na izbor, imenovanja i razrješenja.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove, rasprava je zaključena, dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, molim glasujmo.
77 glasova za, te je na taj način donesena odluka kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
PDF