Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 15

PDF

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
19.01.2023.
I prelazimo na posljednju točku dnevnog reda:

- Izbor, imenovanja, razrješenja

Pod brojem 1., Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanka mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustava Hrvatskog sabora.
Pod brojem 2., Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora.
3. Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora.
4. Prijedlog Odluke izbora, o izboru člana i prestanku mandata članka Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na temelju Članka 105., 106., 1., 273. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne, imenovanje i upravne poslove gospođu Nadu Murganić da pristupi govornici.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Kolegice i kolege na sjednici od 19. siječnja Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove donio je nekoliko prijedloga odluka koje upućuje Hrvatskom saboru.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Za člana bira se Ante Sanader. Dana 17. siječnja 2023. godine dužnost člana ovog odbora prestao je obnašati Branko Bačić zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Razrješuje se članica odbora Branka Juričev Martinčev, a za članicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora bira se Danica Baričević.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora. Za člana bira se Dražen Srpak budući je 17. siječnja 2023. godine dužnost člana ovog odbora prestao obnašati Branko Bačić zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora. Za članicu Odbora za predstavke i pritužbe bira se Danica Baričević budući će dana 20. siječnja dužnost člana odbora prestati obnašati Ivan Radić zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Sve ove odluke objavit će se u Narodnim novinama, a stupat će na snagu danom donošenja.
Zahvaljujem predsjednici odbora i otvaram raspravu.
Zaključujem raspravu, glasat ćemo kada se steknu uvjeti.
Sutra počinjemo u 9 i 30 sa izjašnjavanjem o amandmanima i onda Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, prvo čitanje i u 12 sati glasovanje.
Hvala lijepa i idite rano spavati večeras.
Izvolite zato jer se bolje spava onda.
SJEDNICA PREKINUTA U 17,34 SATI.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
20.01.2023.
Idemo na zadnju točku o kojoj ćemo glasovati. To je -Izbor, imenovanje i razrješenja.
Imamo 4 odluke. Ne bih čitao, znadete koje jesu i predlažem da glasujemo objedinjeno jer rasprava je zaključena.
Slažemo li se sa time? Hvala vam lijepa, pa dajem na glasovanje Prijedlog odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Molim glasujmo.
Jednoglasno sa 122 glasa za donesene su odluke kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Došli smo do kraja glasovanja.
Nastavit ćemo sada slobodnim govorima.
Da li želite da nastavimo odmah ili u 13,00 sati? Odmah. Onda evo samo tri minute da se sabornica isprazni tko želi.
Nastavljamo sa radom u srijedu. Počinjemo sa Zakonom o pomorskom dobru.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
08.02.2023.
Imamo još:

- Izbor, imenovanja i razrješenja.

Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za zakonodavstvo HS-a, Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe HS-a i Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun HS-a. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na temelju čl. 105., 161., 273. Poslovnika HS-a.
Molim člana Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Mira Totgergelija da obrazloži prijedloge odluke.
Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a.
Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove HS-a utvrdio je na 39. sjednici održanoj 2. veljače 2023. tri prijedloga, prvi Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za zakonodavstvo HS-a, razrješuje se članica Odbora za zakonodavstvo HS-a Majda Burić za članicu Odbora za zakonodavstvo HS-a bira se Nataša Tramišak.
Mogu i druge? …/Upadica se ne razumije./…
Drugi Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe HS-a, razrješuje se član Odbora za pravosuđe HS-a Nikola Mažar, za članicu Odbora za pravosuđe HS-a bira se Nataša Tramišak.
I treći Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun HS-a, za članicu Odbora za financije i državni proračun HS-a iz reda predstavnika udruge poslodavaca imenuje se Irena Weber. Evo to su te tri ta tri prijedloga odluke.
Hvala.
Zahvaljujem članu odbora.
Otvaram raspravu. Jel ima neko zainteresiran za raspravu? Prijavljen je Klub zastupnika Mosta Božo Petrov, njega nema. Onda zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
I nastavljamo sutra ujutro u 9,30 Prijedlogom jedinstvene završne liste za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i jedinstvene završne liste za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Laku noć svima i ugodna večer.
SJEDNICA PREKINUTA U 18:50 SATI

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
17.02.2023.
Izbor, imenovanja i razrješenja.
Imamo tri odluke. Jedna je o razrješenju i izboru članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, pa je odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove. Rasprava je zaključena.
Predlažem da glasujemo objedinjeno za sva ti. Može? Hvala vam lijepo.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluka Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Molim glasujmo. Jednoglasno sa 129 glasova za donesene su odluke kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
02.03.2023.
Sad ćemo se vratiti na naš dnevni red pa kao što znate, zadnja točka bit će:

- Izbor, imenovanja i razrješenja;

Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za gospodarstvo HS-a, Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva RH-a.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, kolegicu Nadu Murganić da obrazloži prijedloge odluka. Izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče.
Kolegice i kolege, Odbor za izbor, izmenovanje i upravne poslove na današnjoj 40. sjednici donio je nekoliko prijedloga odluka.
Prvo, Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a, razrješuje se član Odbora Miro Pulj, Bulj, a za člana Odbora bira se Nikola Grmoja. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo HS-a, razrješuje se član Odbora za gospodarstvo Dragutin Ranogajec na osobni zahtjev sa danom 28. veljače. Ove odluke stupit će na snagu danom donošenja i biti će objavljenje u Narodnim novinama.
Također, Odbor je na svojoj sjednici raspravljao i donio prijedlog odluka o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva RH. Za potpredsjednike DIP-a biraju se Vesna Fabijančić Križanić, Josip Salapić. Za članove DIP-a RH biraju se Slaven Hojski, Ivana Ljulj Cvitanić i Draženko Pandek.
Mandat potpredsjednika i članova Povjerenstva počine danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom HS-a. Mandan potpredsjednice Povjerenstva Vesne Fabijančić Križanić i Ane Lovrin i članova Slavena Hojskog i Emila Tomljanovića, izabranih odluku o izboru potpredsjednice i članova DIP-a RH, što je objavljeno u Narodnim novinama 25., broj 25/15 prestaje 8. ožuljka '23. g.
Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja.
.../Govornik naknadno uključen./... Zahvaljujem predsjednici Odbora. Otvaram raspravu.
Nitko se ne javlja. Zaključujem raspravu, a naravno, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
S time smo završili s današnjim radom.
Samo da najavim, sutra ćemo imati jednu točku, a to je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, prvo čitanje i nakon toga onda u 12 sati biti će glasovanje, a po potrebi možemo eventualno se dogovoriti ako oni zainteresirani za iznošenje stajališta klubova budu tu, možemo eventualno se prije, ali prije, unaprijed dogovoriti da između završetka točke i glasovanja na, obavimo to ako postoji konsenzus i možemo obavijestiti sve zainteresirane dobro, ako ne, onda ćemo sačekati pa ćemo to obaviti kao što to Poslovnik kaže, iza, iza glasovanja.
Evo, želim vam ugodno poslijepodne i vidimo se sutra.

SJEDNICA PREKINUTA U 13,33 SATI.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
03.03.2023.
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika i članova DIP-a RH, predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove, rasprava je zaključena. Na temelju čl. 7. Zakona o DIP-u RH potpredsjednike koji nisu iz reda sudaca i članova povjerenstva bira HS većinom glasova svih zastupnika.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika i članova DIP-a RH onako kako je predložio Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je jednoglasno sa 121 glasom za donesena odluka kako je predložio Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a, predlagatelj je Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a. Molim glasujmo.
116 glasova, 115 za, 1 protiv tako da je donesena odluka kako je predložio Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove.
Prijedlog odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo HS-a ponovo je predlagatelj Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena, pa dajem na glasovanje prijedlog navedene odluke. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je jednoglasno sa 115 glasova za donesena odluka kako je predložio Odbor za izbore, imenovanja i upravne poslove.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
30.03.2023.
I posljednja točka današnje sjednice je:

- Prijedlog Odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“

Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove na temelju Članka 6. Zakona o nagradi Vladimir Nazor i Članka 105., 161., 273. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Pozivam predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži prijedlog odluke.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.
Evo, danas je bila sjednica Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, imali smo samo jednu točku Prijedlog Odluke o razrješenju člana i imenovanja članice Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“.
Razrješuje se član odbora Leonard Jakovina, a za članicu odbora imenuje se Valentina Turku.
Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama. Stupa na snagu danom donošenja.
Evo, hvala.
Evo, otvaram raspravu, nema prijavljenih, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30, izjašnjavanje o amandmanima na predložene zakone.

SJEDNICA PREKINUTA U 22,27 SATI.

11

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
31.03.2023.
I zadnje o čemu glasujemo Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članica Odbora nagrade Vladimir Nazor, predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove, rasprava je zaključena, pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju članica Odbora nagrade Vladimir Nazor. Molim glasujmo. 125 glasova za, dakle jednoglasno je donesena odluka kako je predložio Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove.
Ovim smo došli do kraja glasovanja, još ćemo završiti sa točkom dnevnog reda, to je Prijedlog Rezolucije o debljini i nakon toga iznošenje stajališta.
Svima vama i vašim bližnjima želim sretan Uskrs, a u ime svih nas svim našim građanima, građankama, Hrvaticama i Hrvatima širom svijeta isto tako želim sretan Uskrs i neka ga provedu u miru sa svojim bližnjima.
Hvala vam.
PDF