Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 15

PDF

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
17.01.2023.
imamo još jednu točku, a to je:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević;

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Nataše Tramišak i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Gorana Ivanovića

i

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Gorana Ivanovića;

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće. Izvolite g. predsjedniče.
Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege.
Evo Mandatno-imunitetno povjerenstvo održalo je svoju sjednicu 31. i donijelo je, dakle tri prijedloga odluke. Počet ću onda kronološki kako smo dobivali prijedloge.
Dakle, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 31. sjednici održanoj 17. siječnja 2023. godine pisani zahtjev zastupnice Nataše Tramišak za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti upućen predsjedniku Hrvatskog sabora 12. siječnja 2023.
Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Nataši Tramišak započelo 23. srpnja 2020. zbog obnašanja nespojive dužnosti ministrice regionalnog razvoja i fondova EU u Vladi RH sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te da je Goran Ivanović istog dana započeo s obnašanjem zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice.
Nataša Tramišak podnijela je 12. siječnja 2023. sukladno članku 13. stavku 1. Zakona pisani zahtjev za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti predsjedniku Hrvatskog sabora budući da je 11. siječnja prestala obnašati nespojivu dužnost ministrice u Vladi Republike Hrvatske.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni zakonom utvrđeni uvjeti te da mirovanje zastupničkog mandata Nataši Tramišak prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno 20. siječnja 2023. kao i da istoga dana Goran Ivanović prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika.
Slijedom navedenog Povjerenstvo na temelju članka 13. stavak 1. zakona, te članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice na način da dana 20. siječnja prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnici Nataši Tramišak Goran Ivanović prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnice 20. siječnja 2023. godine.
Naša druga odluka. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na 31. sjednici održanoj 17. siječnja 2023. razmotrilo je podnesak zastupnika Branka Bačića od 17. siječnja 2023. kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da je zbog obnašanja nespojive dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Vladi RH počevši od 17. siječnja 2023. sukladno članku 9. Zakona o izborima zastupnika njegov zastupnički mandat u mirovanju, te podnesak Hrvatske demokratske zajednice od 17. siječnja upućen predsjedniku Hrvatskog sabora kojim se za zamjenicu zastupnika Branka Bačića određuje Danica Baričević.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Branko Bačić izabran za zastupnika u 10. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat sa 2654 osvojenih glasova na listi Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke u 10. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 10. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema preferencijalnim glasovima iz iste političke stranke kojoj u trenutku izbora pripada zastupnik koji stavlja mandat u mirovanje Hrvatska demokratska zajednica u skladu sa odredbom članka 42. stavak 3. zakona odredila Danicu Baričević kao zamjenicu zastupnika.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvarenim zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Branka Bačića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Danice Baričević.
Slijedom navedenog povjerenstvo je na temelju članaka 11., 9. i 42. stavka 3. zakona i članka 9. stavka 2. te članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika na način da dana 17. siječnja 2023. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića Danica Baričević zastupničku dužnost zamjenice zastupnika u skladu sa odredbom članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
I naša treba odluka. Dakle, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora je na 31. sjednici održanoj 17. siječnja razmotrilo pisani zahtjev zastupnika Ivana Radića od 17. siječnja 2023. kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora da na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje sa danom 20. siječnja 2023., te podnesak Hrvatske demokratske zajednice od 17. siječnja upućen predsjedniku Hrvatskog sabora kojim se za zamjenika zastupnika Ivana Radića određuje Goran Ivanović.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Ivan Radić izabran za zastupnika u 10. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat sa ukupno 1914 osvojenih glasova na listi Hrvatske demokratske zajednice u 4. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 4. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema preferencijalnim glasovima Hrvatska demokratska zajednica je u skladu sa odredbom članka 42. stavak 2. Zakona odredila Gorana Ivanovića kao zamjenika zastupnika.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Gorana Ivanovića. Slijedom navedenog Povjerenstvo na temelju članaka 11., 14., 42. stavka 2. Zakona, te članka 9. stavka 2. i članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika na način da, dana 20. siječnja 2023. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića i Goran Ivanović zastupničku dužnost zamjenika zastupnika u skladu sa odredbom članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Hvala gospodine predsjedniče.
Otvaram raspravu.
Za raspravu se prijavio poštovani zastupnik Božo Petrov. Njega nema, evo bit ćemo osakaćeni za jednu raspravu.
Gospodin Goran Ivanović. Nećete govoriti? Pa vi ste glavni glumac. Dobro. On je danas bio gubitnik i dobitnik po ovoj točci.
Dobro. Ako se nitko drugi ne javlja, evo kasno, nije još vrijeme zahvaljujem.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
I s tim bi današnju sjednicu zaključili. Sutra nastavljamo u 9,30 Konačnim prijedlogom zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, drugo čitanje, P.Z. br. 285.
Laku vam noć!
SJEDNICA PREKINUTA U 22,35 SATI

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
20.01.2023.
NASTAVAK NAKON STANKE U 12,06 SATI

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici lijepo vas pozdravljam. Prije nego što krenemo sa radom pozdravio bih učenike i učenice Obrtničke industrijske graditeljske škole iz Zagreba. Dobro došli u Hrvatski sabor! /Pljesak./
A prije nego što smo krenuli kolega Grmoja misli da je povrijeđen Poslovnik. Vidjet ćemo zašto.
Da, poštovani potpredsjedniče povrijeđen je Poslovnik članak 142. stavak 1. Ne da je povrijeđen nego se krši možemo reći godinama. Ja sam mislio da vi imate veći autoritet kao predsjednik Hrvatskog sabora i dobili smo i dopis od građana 90% zastupničkih pitanja zastupnici od Vlade dobivaju sa ogromnim zakašnjenjem, a na 10% zastupničkih pitanja nikad nije odgovoreno.
Vi tvrdite da se možete pozvati samo na članak 144. zahtijevati brzi odgovor, ali to nije dovoljno jer Vlada i dalje djeluje protu poslovnički, odnosno protuzakonito.
Kolega Grmoja, izvolite si sjesti. Dakle, ja sam izvijestio o broju postavljenih i odgovorenih pitanja kao što to nalaže Poslovnik na kraju aktualnog prijepodneva. Dakle, Vlada je odgovorila, dobro ste rekli na 90% pitanja. Ne sjećam se sad sto posto, ali 900 i nešto pitanja, 800 i nešto je odgovoreno. Znači ne radi se o zanemarivom broju. Pozvao sam, odnosno ministre i predsjednika Vlade da Vlada odgovori na sve ono što treba odgovoriti, imaju rok od 7 dana i ja ću i dalje pisanim putem tražiti da se na ta pitanja odgovara. Dakle, ne znam zašto mislite da je povrijeđen Poslovnik. Nije povrijeđen Poslovnik sve se događa u skladu sa Poslovnikom koji je definiran u neko vrijeme kada ste i vi bili zastupnik.
Ali hajde nemojmo sad trošiti na to, to nema nikakve veze sada sa povredom Poslovnika, nema veze to sa povredom Poslovnika.
Kolega Grmoja nisam vam dao opomenu za prvu, ali nemojte sada inzistirati na nečemu što nema veze sa povredom Poslovnika.
Izvolite.
Poštovani predsjedniče ne bih se javljao i ne želim ometati glasovanje, ali ne možete reći da nije povrijeđen Poslovnik ako na 10% pitanja nije odgovoreno i ako se kasni, dakle na sva ostala pitanja po 3, 4 i nekoliko mjeseci. Samo sam to želio komentirati.
Evo.
Dakle, zadaća Sabora i mene kao predsjednika je da podsjećam i tražim od Vlade da odgovori na zastupničko pitanje. Ne postoje mehanizmi kojima ja njih mogu natjerati na to. Dakle, ja činim ono sa svoje strane što mogu, tako je ali ima jako puno zastupničkih pitanja u odnosu na neka prošla vremena i Vlada relativno solidno odgovara na njih. Bilo bi idealno da odgovori sto posto, ali mislim da je preko 90% isto jedan solidan postotak.
Dobro, idemo mi na glasovanje.
Prvo na redu su izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Prvo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je jednoglasno sa 125 glasova za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Dakle, naša kolegica Danica Baričević započinje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika Branka Bačića. Čestitam na tome. /Pljesak./
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Nataše Tramišak i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Gorana Ivanovića.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zamjenice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice.
Molim glasujmo.
Utvrđujem da je sa 127 glasova za, dakle jednoglasno donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetnom povjerenstvo, pa čestitam kolegici Nataši Tramišak na početku obnašanja zastupničke dužnosti. /Pljesak./
Ali to nije sve! Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Gorana Ivanovića. /Pljesak./ Pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Molim glasujmo.
Glasovalo je 116 zastupnika i zastupnica, svi su bili za, pa je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. /Pljesak./
Pozdravljam kolegu Ivana Radića, zahvaljujem se na suradnji i doprinosu i čestitam još jednom i kolegi Goranu Ivanoviću. Budući da su i zastupnica Danica Baričević i zastupnik Goran Ivanović obnašali zastupničku dužnost u ovom sazivu Sabora i već su dali zastupničku prisegu, pa ne moraju ponovo.
Isto tako i naša kolegica zastupnica Nataša Tramišak, mandat joj je bio u mirovanju, ali je podnijela, dala je prisegu na početku ove, ovog mandata tako da ni ona ne mora polagati prisegu.
Svima još jednom u ime svih nas čestitam i želim vam puno uspjeha u obnašanju ovih odgovornih i časnih dužnosti.

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
01.03.2023.
Kolegice i kolege, ostaje nam još jedna točka dnevnog reda za današnji radni dan, a riječ je o:

- Izvješću Mandatno-imunitetnog povjerenstva

o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Siniše Jenkača, zastupnika u HS.
Molim predstavnika MIP-a g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće, izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
MIP HS razmotrilo je na 32. sjednici održanoj 22. veljače 2023.g. zahtjev privatnog tužitelja Petra Pripuza iz Zagreba zastupanog po punomoćnicima Nikoli Mandiću i Ivanu Staniću, odvjetnicima iz Zagreba, upućen predsjedniku HS za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Siniše Jenkača, zastupnika u HS zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. KZ-a.
Siniša Jenkač zastupnik je 10. saziva HS, te je na temelju čl. 76. Ustava RH i čl. 23. Poslovnika HS ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke HS protiv istoga ne može pokrenuti, niti voditi kazneni postupak.
Slijedom navedenog povjerenstvo na osnovi odredbe čl. 116. Poslovnika jednoglasno predlaže HS donošenje slijedeće odluke:
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Siniše Jenkača po zahtjevu privatnog tužitelja Petra Pripuza iz Zagreba po tužbi koja je podnesena 18. kolovoza 2022. Općinskom sudu u Varaždinu zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. KZ-a.
Obrazloženje. Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da po zahtjevu državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela treba HS predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi mu se omogućilo da na temelju ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja pravosudnu vlast. Međutim, u slučajevima privatnih tužitelja povjerenstvo je zauzelo stav da će HS predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. Naime, stav je povjerenstva da je institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca, a vođenje kaznenog postupka, kao i sve radnje koje bi se u svezi s tim morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupniku obnašanje njegove redovne zastupničke dužnosti, te time utjecati i na rad HS. Kazneni postupak može se nastaviti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom na to da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti.
Zahvaljujem predsjedniku MIP-a.
Otvaram raspravu, nije se, nema prijavljenih, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Evo kolegice i kolege ovime završavamo naš današnji rad, vidimo se sutra.
Prva točka dnevnoga reda bit će Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.
I još jedna obavijest, kao treću točku ćemo sutra imati Izbor, imenovanja i razrješenja. Naime, bilo je predviđeno u amandmanima da se raspravlja, a amandmana nema, pa ćemo iskoristit za Izbor, imenovanje i razrješenje.
Evo, hvala vam lijepo svima, vidimo se sutra, ugodno popodne želim.

SJEDNICA PREKINUTA U 15,54 SATI

4

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
03.03.2023.
I imamo još Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Siniše Jenkača, zastupnika u Hrvatskom saboru.
Rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Siniše Jenkača po zahtjevu privatnog tužitelja Petra Pripuza iz Zagreba po tužbi koja je podnesena 18. kolovoza 2022. Općinskom sudu u Varaždinu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka prvog i drugog Kaznenog zakona.
Molim glasujmo.
110 glasova, 109 za i 1 protiv pa je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Ovim smo došli do kraja.
Nastavljamo u srijedu.
Prva točka bit će Zakon o trgovini.

SJEDNICA PREKINUTA U 12,55 SATI
PDF