Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 11

PDF

98

  • Prijedlog oduke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
13.07.2022.
Idemo na sljedeću točku, a to je:

- Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije;

Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Temeljem čl. 22 Zakona o HRT-u želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zastupnik Goran Ivanović. Izvolite.
Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS-a, uvažene kolegice i kolege.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije zaprimio je 8. srpnja zamolbu dr.sc. Marka Primorca da ga se razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a. Sukladno tome, Odlukom HS-a o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora HRT-a od 15. prosinca 2021. g. dr.sc. Zoran Barac, dr.sc. Marko Primorac i Damir Rudeš imenovani su članovima Nadzornog odbora HRT-a. Dr.sc. Marko Primorac, dana 8. srpnja 2022. g. podnio je zahtjev za razrješenje s dužnosti člana Nadzornog odbora HRT-a Odboru za informiranje, informatizaciju i medije te je Odbor na 28. sjednici Odbor za informiranje, informatizaciju i medije održanoj 12. srpnja 2022. g. raspravljao o njegovom zahtjevu te je nakon provedene rasprave sukladno čl. 22 st. 8 podst. 1 Zakona o HRT-u jednoglasno utvrdio da prijedlog odluke s obrazloženjem kojim podnosimo HS-u također, je Odbor donio i odluku, odnosno prijedlog natječaja za novog člana Nadzornog odbora HRT-a i on će biti raspisan, rok za prijave će biti 30 dana.
Hvala lijepo.
Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Mosta javila se poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Nema je, gubi pravo na govor. Imamo, idemo na pojedinačnu raspravu. Javio se poštovani zastupnik Nino Raspudić, nema ga, gubi pravo na govor.
Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti s radom sutra u četvrtak, 14. srpnja u 9 i 30 i točka će biti Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republike Finske, drugo čitanje, P.Z. br. 103.
Želim vam ugodnu ostatak noći.

SJEDNICA PREKINUTA U 22,16 SATI.

98

  • Prijedlog oduke o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
15.07.2022.
Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora HRT-a, predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, rasprava je zaključena. HS na temelju čl. 22. st. 1. Zakona o HRT-u imenuje i razrješuje članove Nadzornog odbora HRT-a većinom glasova svih zastupnika dakle 76., dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora HRT-a. Glasujmo.
Jednoglasno 104 glasa za odluka je donešena kako je predložio Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
PDF