Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 11

PDF

64

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265
15.06.2022.
pa idemo na:

- Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. broj 265

Predlagatelj je vlada na temelju Članka 85. Ustava i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.
Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo.
Prije nego što dam riječ poštovanom ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici, imamo zahtjeve za stankom.
Prva na redu je zastupnica Orešković.
Izvolite.
Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici, Zakon o kaznenom postupku jedan je od najvažnijih postupovnih zakona. Mijenjao se uvijek točkasto, mijenjao se na način da se nisu u dovoljnoj mjeri uvažavale preporuke struke i onih koji na tom zakonu najviše rade i najčešće ga primjenjuju u praksi. Godinama nisu otklonjene procesne slabosti na koje su primjerice ukazivala državna odvjetništva pa i sami suci. Od prvog do drugo čitanja nastale su neke preinake na koje su ukazali suci Vrhovnog suda RH što je uostalom i njihova obaveza. Kada se predlagatelj zakona na ovakav način ogluši na ono što dolazi kao preporuka, kao molba, kao upozorenje jedne grane državne vlasti pokazuje da mi zapravo državom upravljamo na jedan tipičan birokratski, nažalost partijski, jednostranački i vrlo kvaran način.
Drugo što imam za napomenuti je to da uvođenje nekakvih elektronskih oblika snimanja rasprave nije reforma pravosuđa. To je možda jedina dobra stvar vezana uz ovaj prijedlog zakona jer izmjene Zakona o kaznenom postupku ne može raditi politička stranka koja je osuđena za korupciju, a niti politička stranka koja ima najveći broj ministara uhvaćenih u korupcijskim aferama koje su ovog trena predmet različitih istraga.
Nemojte se smijati kolege iz HDZ-a, ovo je jedno vrlo sramno razdoblje u hrvatskoj povijesti koje se zapravo nije smjelo niti dogoditi, a bojim se, bojim se da ukoliko vam se sada ne stane na kraj moglo bi se to i ponavljati na štetu svih naših građana i države kao takve.
Rekli ste da treba podnijeti amandmane na nesadržajan zakon se amandmani niti ne mogu podnijeti.
Hvala.
Stanka je odobrena.
Kolegice Nađ, izvolite.
Hvala lijepa.
Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata kako bi još jedanput ukazali da je nedopustivo da se Vrhovnom sudu RH ostavilo samo 3 dana za očitovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i da im se nije omogućilo da rasprave na svojoj sjednici o tom zakonu zapravo upravo oni koji će provoditi zakon njima se ne omogućuje da rasprave, da konstruktivno daju primjedbe i da se te primjedbe i uvaže. Ovo je sad već drugi slučaj. Imali smo slučaj sa Zakonom o cestama ovaj cestovnom prometu i sad opet Zakon o kaznenom postupku. Čini mi se da ova vlada postaje suicidalna, da zapravo ne, nije u cilju dobre uprave koja odaziva potrebama korisnika i zato ćemo tražiti kao Klub Socijaldemokrata da ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku ide u treće čitanje kako bi se konačno moglo raspraviti i o prijedlozima koji nisu bili u prvom čitanju.
Stanka je odobrena.
Kolega Grbin, izvolite.
Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče.
Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine ministre u ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku vezano uz Zakon o kaznenom postupku i ono što se dogodilo između dva čitanja. Naravno da dva čitanja u Hrvatskom saboru postoje zato da bi se između prvog i drugog čitanja provele i uvele određene korekcije. I nitko od toga ne bježi. Međutim, kada su te korekcije toliko sadržajno različite od onoga što je bilo predloženo osnovnim prijedlogom zakona. Kad one toliko duboko zadiru u način funkcioniranja pravosuđa u kaznenim stvarima onda je jako čudno i čovjek se zapita zbog čega se to dogodilo. Prije svega ovdje govorim o prijedlogu koji se odnosi na pitanje ukidanja odnosno zabrane ukidanja više puta i vraćanja višestrukog predmeta na ponovno odlučivanje nižim sudovima. Na prvi pogled takva odredba može doista ubrzati postupanje u pravosuđu. Ali kada? Onda kada je pripremljeno. Onda kada se prethodno razgovaralo sa sucima koji će ju primjenjivati u praksi. Onda kada se provela edukacija tih sudaca. Onda kada su se osigurali materijalno-tehnički uvjeti na višim sudovima za provođenje velikog broja rasprava sa kojima se suočiti, ništa se od toga nije dogodilo. Ova je promjena ubačena u zakon između dva čitanja u samo par dana, zakon stupa osmi dan od dana objave na snagu. Njemu se protive ne samo suci nego i niz profesora kazneno procesnog prava sa više-manje svih fakulteta u Hrvatskoj.
Poštovani g. ministre, u našem kaznenom sustavu sudovanja treba mnogo toga promijeniti, ali ako će ta promjena biti samo mrtvo slovo na papiru koja neće moći funkcionirati u praksi onda će rezultat biti još gori od ove katastrofe koju imamo sada. I umjesto da ubrzamo postupke samo ćemo ih usporiti i osigurati …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… da predmeti padaju pred ustavnim sudom i Europskim sudom za ljudska prava.
Hvala.
Hvala lijepa. Stanka je odobrena.
Kolegica RAukar Gamulin izvolite.
Hvala.
Zahvaljujem g. predsjedniče sabora.
Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bismo naglasili da je apsolutno neprihvatljivo da se između dva čitanja ubace nove bitne odredbe koje nisu bile u javnoj raspravi, koje nisu bile na eSavjetovanju koje nisu prošle stručnu raspravu.
Kao što smo već čuli ni suci ustavnog suda nisu imali dovoljan rok da se o tome oglase i da to rasprave. Sve to zajedno protivno je čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, prema tome ovim načinom se krši zakon, krši se demokratska procedura i naprosto je neprihvatljivo da se tako važan zakon i toliko bitne nove odredbe u Kaznenom zakonu donose preko koljena mimo javne rasprave.
I zbog toga tražimo da se Kazneni zakon vrati vladi i da se ide u treće čitanje iz jednostavnog razloga što ako doista se želi reforma pravosuđa i ukoliko se želi zakon koji neće pasti na ustavnom sudu kao što je pao zakon 2008., onda je to naprosto neophodno jer se činjenično prekršila procedura, činjenično se prekršio zakon i ne bi se smjelo dozvoliti u ovom saboru da se na takav način donose toliko važni zakoni.
Zahvaljujem.
Stanka je odobrena.
Kolega Habijan izvolite.
Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a.
Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre.
Tražim u ime Kluba zastupnica i zastupnika HDZ-a stanku također u trajanju od 10 minuta, dakle ja bi prvo ukazao ono što cijelo vrijeme govorimo, krajem prošle godine u ovom HS-u usvojili smo Strategiju sprječavanja korupcije razdoblje 2021.-2030.g. znamo što je onda oporba govorila da je to mrtvo slovo na papiru, međutim vidimo da je od onda donijet čitav niz paket zakona upravo iz dokumenta o kojem govorim, od Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o Državnom odvjetničkom vijeću, sudbenom vijeću, najavi Zakona o lobiranju, danas imamo Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku.
Međutim, osvrnut ću se na još jednu stvar, dakle ja imam dojam da oporba ne čita dokumente, dakle očito nije čitano ni izvješće bivšeg predsjednika vrhovnog suda koje upravo ovu izmjenu naveo u svom izvješću kao bitno, dakle koja se preslikava zapravo iz građanskog postupka, kao bitnu za ubrzavanje i ekonomičnost samog kaznenog postupka.
S druge strane gospoda iz SDP-a bili su protiv visokog kaznenog suda, danas vidimo da mnogi, mnogi dakle upravo ljudi iz struke hvale potrebu za jednim takvim sudom i to odvjetnici i stranke koje pristupaju samom sudu obzirom da je došlo do ubrzanja samih postupaka.
Treća stvar koju želim naglasiti, tko to nama priča ovdje o korupciji? Kolegica Orešković, a tko bi trebao donositi zakone nego vladajuća većina? Pa ne valjda stranka koja je dobila na izborima 0,016%, pa ne valjda stranka koja ima problema tamo gdje ne bi trebala imat dakle sa svojim članom stranke u gradu Splitu? I bilo bi bolje možda da pišete neka pisma tamo i da ih upozorite na neke stvari koje se dešavaju nego da nama konstantno docirate ovdje i govorite da smo korumpirani, da smo lopovi, umjesto da podržite ova rješenja koja su dobra, umjesto da podržite sve ono što je pisalo u Strategiji sprječavanja borbe protiv korupcije, prema tome imate posla, imate s amandmanima koje ste najavili, ali imate i s pismom prema gradu Splitu..
Imamo povredu poslovnika, kolega Grbin izvolite.
Povrijeđen je čl. 238. ja doista ne znam na koji način ova splitska afera ima veze sa Zakonom o kaznenom postupku, ali dobro. Puno veći problem je u nečemu drugome što ste drugome što ste rekli kolega Habijan, a to je pitanje načina i provedbe reformi. I najbolja reforma ako nije pripremljena, ako se donosi preko koljena, ako o njoj nisu obaviješteni i educirani oni koji bi ju trebali primijeniti u praksi propast će i to je ono …/Upadica predsjednik: Kolega Grbin hvala vam./… što vam govorimo. Ovo …/Upadica predsjednik: Kolega Grbin molim vas./… se preko noći i preko koljena bez pripreme …/Govornik isključen./…
Kolega Grbin molim vas ovo nema nikakve veze s povredom poslovnika i sami ste svjesni tako da dobivate opomenu.
Kolegica Peović traži isto tako stanku, izvolite.
Hvala.
Tražim stanku u ime kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili da promjene ovako važnog zakona stvarno trebaju biti u rukama onih koji razumiju važnost ovog važnog zakona. Sama činjenica da to ste gurnuli u zajedničku raspravu sa drugom točkom govori o ozbiljnosti kojom pristupate ovom zakonu. A da je predsjednik vrhovnog suda pozdravio tu preinaku, ovdje je riječ o tome da ste dva dana prije zakona u proceduri poslali sucima taj prijedlog zakona u drugom čitanju gdje ste napravili niz preinaka, a te preinake koje ste unijeli kao stvarno vrlo važnu preinaku da se sprječava višestruko vraćanje postupaka sa drugostupanjskog suda na prvostupanjski, uistinu je trebalo raspraviti u javnoj raspravi.
I to apsolutno nema nikakve veza sa Splitom kolega Habijan, ima samo veze utoliko što pokazuje vašu neozbiljnost i tendenciju da pokrećete nebitne teme, da se bavite nebitnim temama, sami ih zakuhavate, a s druge strane da uopće ne mislite ozbiljno mijenjati zakone u korist društvene većine.
Kolega Mažar povreda poslovnika, izvolite.
Hvala lijepo predsjedniče sabora.
Evo kolegica Peović je prvo rekla da je objedinjena rasprava, nije objedinjena rasprava, možda niste bili, dakle postoje, postoje dvije točke dnevnoga reda, a vezano za kolegu Habijana i Split vidim da i vama i g. Grbinu smeta, prema tome institucije će utvrđivati što se događa u Splitu, a ako je nešto vezano za Kazneni zakon onda su to određene indicije o kaznenim djelima, ne znam šta bi trebalo biti vezano uz Kazneni zakon.
Molim vas kolegice i kolege nemojte bit nervozni i dobacivati iz klupe, ovaj polako, nemojte onemogućavati druge da govore ono što misle.
Dobro, ima li još zahtjeva za stankom?
Nema, onda ćemo krenuti mi sa raspravom, pa ćemo pozvati sada ministra pravosuđa i uprave poštovanog Ivana Malenicu da obrazloži Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, izvolite.
Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.
Pred vama su izmjene i dopune dva važna i ključna procesna zakona, Zakon o parničnom postupku i Zakon o kaznenom postupku kojim će zasigurno se sudski postupci ubrzati i modernizirati.
Izmjenama i dopunama ZKP-a kojeg ćete danas ovdje raspraviti omogućit će se tonsko snimanje svih rasprava, a proširiti mogućnost održavanja ročišta na daljinu, te će se uvesti sustav e-komunikacija u kaznenoj grani sudovanja.
U konačnom prijedlogu zakona uvodi se jedna novina i važna novina, a to je zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude. Ovom izmjenom drugostupanjski će sudovi nakon ukidanja prvostupanjskih presuda po žalbi postupke vraćati na prvi stupanj s preciznijim uputama za ponovljeni postupak. Ako drugi stupanj, drugostupanjski sud procijeni da bi prvostupanjsku presudu trebalo ukinuti nakon što je već jednom bila ukinuta povodom žalbe i vraćena na ponovno suđenje taj se predmet više neće vraćati već će drugostupanjski sud provesti raspravu i donijeti presudu. Međutim, sudovi drugog stupnja neće u cijelosti provoditi raspravu kakva je provedena na prvom stupnju, niti će ponovno izvoditi sve dokaze već na temelju žalbenih razloga utvrđivat će se samo sporne činjenice. Stranke na raspravi moći će iznositi samo nove dokaze i činjenice koje su nastale nakon izricanja prvostupanjske presude u ponovljenom postupku ili za koje su nakon toga saznale. Drugostupanjski sud otklonit će bitne povrede odredaba kaznenog postupka i sam će donijeti odluku.
Kao novina, kao novinu sam istaknuo i uvođenje elektroničke komunikacije u kazneni postupak, to će omogućiti slanje pismena u elektroničkom obliku što će svakako skratiti vrijeme i troškove postupka, a sudionicima olakšati komunikaciju sa sudom.
Novim zakonskim izmjenama stvaraju se i preduvjeti i za obvezno tonsko snimanje rasprave u kaznenim postupcima. U raspravama u kojima je određeno audio snimanje prijepis neće biti obavezan već će o tome odlučivati predsjednik vijeća kada postoje opravdani razlozi za to, a uvijek ako to zatraži okrivljenik koji nema branitelja. Puna primjena tonskog snimanja ročišta dovest će sigurno do ubrzanja postupka, lakšeg praćenja rasprava i povećanja učinkovitosti pravosudnoga sustava, što pokazuju iskustva i drugih država članica EU koji su upravo uveli ovaj sustav.
Izmjenama ZKP-a proširuje se i mogućnost uporabe audio video linkova u kaznenom postupku odnosno mogućnost održavanja ročišta na daljinu. Uz postojeće mogućnosti i uporabe audio video linka propisuje se i mogućnost uporabe audio video linka na sjednicama optužnog vijeća i na pripremnim ročištima, kao i mogućnost da žrtva svakog kaznenog djela bude ispitana putem audio video linka, o toj mogućnosti odlučivat će predsjednik vijeća ovisno o okolnostima svakog pojedinoga slučaja.
Predloženim izmjenama zasigurno ćemo napraviti iskorake kako bi postupci bili brži i efikasniji, zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih presuda predlaže se u cilju mijenjanja prakse višestrukog vraćanja istog predmeta na ponovno suđenje i osiguravanje uvjeta da se i kazneni postupci okončaju u razumnom roku naravno uz uvažavanje svih zakonitosti kaznenog postupka i poštivanje prava okrivljenika.
Vjerujem da će ove predložene izmjene ne samo ZKP-a nego i ZPP-a sigurno dovesti do toga da postupci, sudski postupci prije svega ovdje govoreći o kaznenom postupku budu brži i efikasniji. Hvala vam.
Zahvaljujem ministru, idemo sa replikama, prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite.
Poštovani ministre, evo dva kratka pitanja, prvo s obzirom da se uvodi elektronsko dopisivanje, elektronska korespondencija, je li se vodilo računa o najvećoj mogućnoj sigurnosti s obzirom da se radi o jako delikatnoj materiji, a drugo je vaš komentar na ono što je rekao maloprije jedan od lidera ili lider oporbe Peđa Grbin u smislu relativizacije onoga što se danas, što se ovih dana događalo u Splitu, je li pedofilija kao kazneno djelo zapravo i tema ovog zakona ili bi trebala bit tema?
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa.
Uvaženi zastupniče, sustav e-komunikacije već postoji u parničnom postupku i u postupcima pred trgovačkim sudovima i tu postoji jako velik broj korisnika koji koriste tu mogućnost, pa i evo pozivam sve građane, ali i vas saborske zastupnike zapravo da se uključite kroz sustav e-komunikacije da vidite sve ono što je država napravila proteklih godina, a i ono što priprema sada i kroz izmjene ZKP-a svakako je digitalizacija pravosuđa nešto na čemu aktivno radimo i na čemu ćemo raditi u budućnosti.
A kada je riječ o ovom drugom vašem pitanju, dakle zasigurno će izmjene ovog ZKP-a doprinjeti tome da postupci budu brži i efikasniji, da se u razumnom roku riješe predmeti, pa bez obzira na koje se to kazneno djelo odnosilo, pa i na kazneno djelo pedofilije. Hvala.
Kolegica Marić izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovani ministre, dakle čak i mi koji nismo pravnici kad pogledate ovaj prvo iz prvog čitanja i ovaj konačni prijedlog ovdje imati izmjene na pet stranica. Dakle, napravili ste očito velike strukturalne izmjene u odnosu na prvo čitanje. I naravno da su onda razumljive primjedbe i sudaca iz kaznenog odjela Vrhovnog suda. Govore da Vlada sustavno ignorira Vrhovni sud. Predstavnici akademske zajednice, dakle sa pravnih fakulteta također sa pravom negoduju jer ih niste konzultirali.
Vi tvrdite da je formirana radna skupina u kojoj su bili i predstavnici evo Vrhovnog suda, Visokog kaznenog suda, Općinskog, Županijskog suda, predstavnici akademske zajednice. A tko je vama akademska zajednica ako niste nikoga iz ova četiri pravna fakulteta konzultirali? Da li ste samo Vrhovnom sudu dva dana da podnesu primjedbe. Mislite da je to u redu i da je to korektno? I tko je uopće u radnoj skupini?
Hvala.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa uvažena zastupnice.
Dakle, radna skupina je radila na izradi ovoga zakona koji je bio u prvom čitanju i u drugom čitanju. U odnosu na prvo čitanje uvedena je promjena samo zabrana dvostrukog ukidanja. Sad ću vam pročitati članove radne skupine koji su radili na ovome tekstu zakona i u prvom i u drugom čitanju. Dakle, profesorica Elizabeta Vičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu. Profesor Zoran Burić, Pravni fakultet u Zagrebu. Dražen Tripalo, Vrhovni sud. Željka Mostečak, Državno odvjetništvo. Željko Horvatović, Visoki kazneni sud. Irena Kvaternik, Županijski sud u Zagrebu. Marija Karačić Turković, Općinski sud u Zagrebu. Krunoslav Horvat, Ministarstvo unutarnjih poslova. Marijan Bitanga, Udruga hrvatskih sudaca. Ivica Marinac, Hrvatska odvjetnička komora.
Hvala.
Kolega Kirin, izvolite.
Poštovani predsjedniče, poštovani ministre.
Nacionalni plan oporavka i otpornosti predstavlja akcijski plan projekata mjera i reformi u različitim područjima. U komponenti javna uprava, pravosuđe, državna imovina sadrži prijedloge projekata i reforme važnih za modernizaciju pravosuđa. Skraćenje dakle trajanja sudskih procesa. Informatizacija cjelokupnog pravosudnog sustava zahtijeva uvođenje e-komunikacije i u kaznene postupke, dok je u ostale sudove već to uvedeno.
Molim vas, imate li informaciju da li je u drugim europskim zemljama uvođenje e-komunikacije u ZKP došlo do skraćenja trajanja postupaka?
Hvala.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa.
Pa svakako smo prilikom i izrade i predlaganja Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, ali i prilikom izrade ovoga zakona proveli komparativnu analizu i zapravo smo vidjeli da postoje dobri primjeri, dobre prakse u drugim državama članicama EU, gdje svakako proces digitalizacije pravosuđa, digitalizacije određenih postupaka unutar pravosudnog sustava doveo do ubrzanja samih postupaka. Imamo također i pozitivne primjere iz Zakona o parničnom postupku gdje imamo već u većoj mjeri i zastupljenu tu digitalizaciju sustava e-komunikacije i zasigurno će ovaj sustav i ovaj prijedlog koji je ovdje danas pred vama, a odnosi se na kazneni postupak doprinijeti da kazneni postupci traju kraće ne samo u smislu digitalnih alata i e-komunikacije već i ovog dvostrukog ukidanja odluka.
I evo vjerujem da će se to odraziti na trajanje kaznenih postupaka koje možemo statistički pratiti, pa evo nakon stupanja na snagu ćemo pratiti to.
Hvala.
Kolega Habijan, izvolite.
Zahvaljujem poštovani predsjedniče,, poštovani ministre.
Ja bih se osvrnuo na ovaj plan upravljanja, dakle ZPP-a, upravljanja raspravom. Jučer je na Odboru za zakonodavstvo bilo nešto riječi da će to dovesti do daljnje birokratizacije, zapravo cijelog postupka.
Međutim, ja se s time zapravo ne bih složio. Htio bih čuti zapravo i vaše mišljenje. Ja mislim zapravo iz iskustva govorim stranke na taj način će biti upoznate sa cijelim hodogramom aktivnosti i znat će u konačnici kad će biti zapravo donijeta presuda i to je ono što zapravo najčešće stranke pitaju kada možemo očekivati neki ishod postupka itd.
Prema tome, ja ovaj dio pohvaljujem. Međutim, ja bih se nadovezao još malo i vratio koliko god to kolege iz oporbe smeta na grad Split, na vašeg stranačkog kolegu Puljka. Dakle i to ima dakako veze sa ovim kaznenim, odnosno Zakonom o kaznenom postupku. Svaki kazneni, Zakon o kaznenom postupku, odnosno svaki kazneni postupak započinje nekim prijavama. Ovdje se već najavljuju prijave. Prijavljuju se, dakle najavljuju se prijave policiji, pokretanje nekih postupaka. Prema tome, itekako ima veze sa Zakonom o kaznenom postupku. Ja ne znam kako vi ne vidite poveznicu.
Dakle, kolega Puljak, Ivošević Split i stranka CENTAR i Zakon o kaznenom postupku apsolutno su danas tema.
Hvala.
Izvolite.
Hvala lijepo uvaženi zastupniče.
Pa svakako plan upravljanja postupkom je bitna i važna promjena koji će zasigurno omogućiti strankama, ali isto tako i sucima da planiraju rasprave, da planiraju pojedine postupke, odnosno pojedine faze postupka. To je za stranku bitno, za zastupnike stranaka je to bitno, ta predvidivost samog postupka koja će zasigurno utjecati na skraćivanje trajanja sudskih postupaka jer će se unaprijed moći predvidjeti i unaprijed će se stranke obvezati na poduzimanje točno određenih radnji i neće moći, odnosno smanjit će se mogućnost zlouporabe nekakvih procesnih ovlaštenja tako da je to isto jedna velika i važna novina koja će zasigurno utjecati na skraćivanje postupka.
Hvala.
Kolegice Vidović-Krišto, izvolite.
Bombastično najavljujete korištenje modernih tehnologija kojim ćete navodno spriječiti zapošljavanje preko veze što je naravno potpuna demagogija i manipulacija. Jer stvarno stanje u vašem ministarstvu dokazuje da se ne oslanjate na moderne tehnologije već na stare komunističke kadrove kao što je slučaj sa ovdje prisutnim vašim državnim tajnikom Jurom Martinovićem, te vašim savjetnikom za zatvorski sustav Jurom Žuljem kojeg ste zaposlili i digli iz mirovine. Od ljudi iz vašeg sustava informirana sam kako taj Jure Žulj osigurava posebni privilegirani status osuđenim udbaškim ubojicama Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču. Govore mi kako taj dvojac ima status kao da su u hotelu, a ne u zatvoru.
Jeste li svjesni da na taj način kršite zakon i sramotite Hrvatsku, jer država koja daje privilegije osuđenim ubojicama nije pravedna.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa uvažena zastupnice.
Ja ne znam o čemu vi pričate o kakvom privilegiju i posebnom statusu za tih dvoje osuđenih osoba. Oni služe svoju kaznu kao i sve druge osobe osuđene na dugotrajnu kaznu zatvora, dakle u kaznionici zatvorenoga tipa tako da tu nikakvih pogodnosti oni nemaju u odnosu na druge zatvorenike.
Hvala.
Kolega Mažar, izvolite.
Povreda Poslovnika kolegica Vidović Krišto, izvolite.
Hvala lijepa. Dakle čl. 238, nemojte vrijeđati, dakle vi ste itekako informirani jer ste vi ministar. Vi znate što se događa u vašem resoru, nije potrebno ljude varati i zavarati i stvarati nekakvu .../Govornik se ne razumije./... objedinjenu raspravu dviju točaka koje nisu uopće spojive, praviti se kao da pravosuđe je fantastično u Hrvatskoj, a ono je temeljno izvorišni problem u hrvatskom društvu zbog čega imamo situaciju kakvu imamo.
Vi štitite i dajete privilegirani status .../Upadica: Kolegice Vidović Krišto./... osuđenim ubojicama, a pred .../Upadica: Molim vas, kolegice Vidović Krišto./... hrvatskom javnošću se pravite da ništa ne znate o tome. Imamo .../Govornik nije uključen./...
Kolegice Vidović Krišto, molim vas, dobivate opomenu! .../Upadica se ne čuje./... Izvolite se sjesti.
Dobivate drugu opomenu sada. Dobili ste dvije opomene.
Kolega Mažar, izvolite.
Hvala lijepo predsjedniče HS-a, uvaženi ministre.
Evo pred nama je danas zahvaljujući Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. još jedan zakon vezan za daljnju reformu pravosuđa i povećanje učinkovitosti pravosudnoga sustava. Svakako da niz novina koje on donosi ide upravo u tome smjeru, ali isto tako, možda nismo čuli dakle da je dobar dio njega vezan i za uvođenje direktiva iz EU, ali ono što možda će i naše građane svakako zanimati, to je novina vezano za samu žrtvu.
Dakle uvodi se nova definicija žrtve, uvodi se opći katalog vezano za žrtve, ali uvodi se i individualna procjena žrtve. Svakako da time će se povećati i zaštita samih žrtava kaznenih djela i vjerujem da i time ćemo poboljšati i sigurnost svakoga građanina koji će nažalost doći u situaciju žrtve.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa. Pa svakako nam je žrtva važna u kaznenome postupku i zapravo sad i kroz ovu modernu tehnologiju i videolinkove koje dodatno pojašnjavamo kroz Zakon o kaznenom postupku smo se svakako i dotakli i žrtve gdje smo omogućili da se žrtva saslušava putem videolinka, dakle da nema to traumatično, da se izbjegne to traumatično iskustvo saslušanja ispred druge strane, a istaknuo bih još i mrežu podrške žrtvama i svjedocima koja postoji u Ministarstvu pravosuđa i uprave koja zapravo omogućuje u svim dijelovima Hrvatske podršku, ne samo žrtvama, već i svjedocima kaznenih djela, tako da na tome aktivno radimo, povećavamo sredstva za jačanje te mreže i formiranje posebnih odjela na županijskim sudovima, tako da smo i tu napravili određeni iskorak.
Hvala.
Kolegice Peović, izvolite.
Hvala.
Ministre, rekli ste da treba ubrzati procese, naravno, s tim se svi slažu, ali da tako cinično kažem, najviše možemo ubrzati procese sudske tako da ukinemo pravosuđe, valjda nam to nije cilj, je li? Ako ste došli sa prijedlogom koji je bitno različit u odnosu na prvo čitanje i ako vam struka govori da bi trebalo vratiti znači negdje na početak ili staviti u treće čitanje zakon, staviti znači u javnost i raspraviti to u e-Savjetovanju, onda, nije mi jasno zašto to odbijate rezolutno.
Naime, rekao vam je Vrhovni sud da je ta ključna, je li, preinaka koja se desila u drugom čitanju rad lošeg učenika koji loše prepisuje. Profesorica Zlata Đurđević, znači predstojnica Katedre za kazneno-procesno pravo je upozorila da nije struka uključena. Zbog čega odbijate rezolutno da se razgovara o tom ključnoj preinaci koja uistinu može imati utjecaja .../Upadica: Hvala./... na rad sudova?
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa uvažena zastupnice.
Pa vi ste tu rekli, evo, Vrhovni sud je dao neko svoje mišljenje. Ja bih samo se referirao na čl., na stranicu 147 i 148 Izvješća predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2020. g. Riječ je zapravo o izvješću koje se raspravlja na Općoj sjednici Vrhovnoga suda, a raspravljaju i suci Kaznenog odjela Vrhovnoga suda i tu piše jasno, uvesti po ugledu na ZPP zabranu dvostrukog ukidanja od strane žalbenog suda. Dakle to je bilo 2020. g., isti ti suci koji su danas, odnosno prošli tjedan dali različito mišljenje su podržali ovo Izvješće prije 2 godine, 2020. g.
I ta vaša teza da struka nije bila uključena sam, to sam demantirao, naveo sam da je profesorica Elizabeta Ivičević Karas, profesor Zoran Burić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu su bili uključeni i možete njih kontaktirati, podržali su ovu reformu i ovu promjenu, a kontaktirajte .../Upadica: Hvala vam./... i suce općinskih sudova pa vidite što oni kažu.
Imamo povredu Poslovnika, samo malo, kolega Kujundžić, kolegice Peović.
238. Moram upozoriti. Znači ukoliko bi to bio slučaj, što ste sada rekli, onda se postavlja ozbiljno pitanje, zašto to niste stavili u prvom čitanju, razumijete? Cijela procedura u kojoj dodajete vrlo osjetljivu preinaku u drugom čitanju dovodi u pitanje cijeli vaš zakon. Ako ste uvjereni bili da bi to podržao i Vrhovni sud, ali oni vas upozoravaju da oni i jesu za to da se drugostupanjski sud drugačije definira, ali ne na način na koji ste vi to unijeli .../Upadica: Kolegice Peović./... znači upozoravaju vas da je to trebalo na drugi način napraviti.
Dobivate opomenu, niste se ni potrudili reći di je povrijeđen Poslovnik nego ste izravno ušli u repliku pa… nemojte mi odmahivati rukom! Kakvo je to ponašanje? Namjerno prekršite Poslovnik, dobijete opomenu i onda se još rugate, potpuno neprimjereno i nekorektno. Opomenu dobivate.
Sada je na redu, povreda Poslovnika, kolegica Jelkovac, izvolite.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče, povrijeđen je čl. 238 Poslovnika. Kolegica ovdje stalno prigovara kao i ostale kolege iz opozicije danas da ovdje u drugom čitanju je predloženo nešto što nije bilo u proceduri e-Savjetovanja, ja vas samo podsjećam da je u mandatu SDP-ove Vlade ovdje u Saboru više od 50% prijedloga doneseno u hitnoj proceduri bez ikakvih ovakvih e-Savjetovanja.
Kolegice Jelkovac, dobivate opomenu, isto tako, replika. I pozivam vas sada sve, počet ću davati, samo malo, slušajte me sada, kolegice i kolege. Kolegice Raukar-Gamulin, molim vas. Dakle davat ću opomene sada onako kroz intervenciju povrede Poslovnika jer se počelo zloupotrebljavati vidljivo i replicira se kroz povredu Poslovnika, tako da to zaustavimo, davat ću opomene.
Kolega Kujundžić, izvolite.
Hvala predsjedavajući.
Poštovani ministre po vašem mišljenju zašto je Vrhovni sud predložio Hrvatskom saboru da vlada povuče ove izmjene zakona? Zašto po vašem mišljenju skoro svi ili velika većina sudaca sa kaznenog dakle odsjeka je bila jednoglasno protiv ovog? Zašto se nije provela javna nabava? Dakle, ta tri pitanja i zadnje. Dakle, u kojoj mjeri su prihvaćene kritike da bi ovaj zakon i njegove izmjene bile bolje uključujući 4 pravna fakulteta, uključujući razno razne profile sudaca iz RH.
Hvala.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa.
Pa zaista ne znam koji su razlozi bili da se sazove opća sjednica i da se ovako kritički reagira prema Zakonu o kaznenome postupku tim više što je u izradi ovog zakona i sudjelovao u okviru radne skupine sudac Tripalo. Dakle, o pitanju dvostrukog ukidanja se kao što sam i uvodno istaknuo raspravlja veći niz godina pa i 2020. godine to je bio prijedlog Vrhovnoga suda, raspravljalo se o tome i 2019. godine kada se mijenjao Zakon o kaznenom postupku. Smatramo da se radi o bitnoj važnoj promjeni koja će zasigurno doprinijeti učinkovitosti, učinkovitosti kaznenoga postupka i smanjiti odnosno skratiti trajanje jer često ovdje u saboru čujem kritike da kazneni postupci traju 10, 12 godina, da se odluke višestruko ukidaju, vraćaju na ponovno suđenje, a upravo je ovo promjena koja će to spriječiti …/Upadica: Hvala vam./… koja će postići da presude budu kvalitetnije.
Kolega Jakšić, izvolite.
Poštovani ministre tendencija je više nego jasna i usudio bi se reći da sama tendencija je pohvalna. Ja ću malo izaći iz teme, ali pitanje svih pitanja je zašto to sad radimo toliko na brzinu jer imamo skoro i mjesec dana do ljetne stanke, dakle moglo se naći još vremena da se prođe po temama i sa Vrhovnim sudom i sa pravnim fakultetima i sa katedrama. Što se to događa danas u Hrvatskoj da se to mora donijeti sada i biti u proceduri u roku 8 dana ili 8 dana nakon objave, a s druge strane ne vidimo potrebu da budemo hitni u prijeporu koji postoji između vašeg ministarstva i ministra Paladine oko provedbe investicija koje bi se trebale provoditi na području RH. Neki se tiču Koprivnice, neki se tiču Bjelovara gdje bi trebalo konačno donijeti odluku kako provoditi te investicije s obzirom na inflatorne udare. Zašto je ovo prvo toliko hitno, a ovo drugo što je puno životnije u ovom trenutku je palo u drugi plan?
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa.
Pa žao mi je što je u javnosti ispalo tako da postoje tu nekakvi prijepori i sukobi između dva ministarstva, između dva ministra, dakle riječ je o određenom zaključku, određenom aktu koji će zasigurno biti donesen uz što kraćem, što kraćem vremenu dakle pretpostavljam u narednim tjednima. Tu jednostavno se radi na usuglašavanju određenih stavova, određenih mišljenja i vjerujem da ćemo imati jedan kvalitetan zaključak koji će riješiti sve probleme koje imamo u praksi, a naravno koji će se temeljiti i na određenome, određenim načelima, pravnim načelima, a isto tako pravnoj sigurnosti. Tako da će to vjerujem biti u narednim tjednima na vladi, da će se riješiti ta situacija. A kada govorimo o hitnosti i Zakona o kaznenom postupku, dakle Zakon o kaznenom postupku je u planu zakonodavnih aktivnosti predviđen u drugom kvartalu. Dakle, vlada je ispoštovala …/Upadica: Hvala vam./… i evo danas je u saboru i vjerujem da će biti usvojen u narednim danima.
Hvala.
Kolegice Vukovac, izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani ministre dakle govoreći o žalbenom postupku iako ove izmjene to ne predviđaju, smatram da bi trebalo uvesti pravilo da se sjednice drugostupanjskih vijeća snimaju opet po uzoru na neke moderne razvijene zemlje članice EU odnosno da stranke budu barem 8 dana prije održavanja sjednice vijeća koje odlučuje o žalbi obaviještene preko sustava e-komunikacija da je zakazana sjednica dakle žalbenog vijeća te omogućiti praćenje sjednica žalbenih vijeća putem odgovarajućih audio-vizualnih uređaja, a sve u svrhu transparentnosti postupaka i odlučivanja. Koje je vaše mišljenje o tome?
Hvala.
Izvolite odgovor.
Pa svakako uvođenje tonskog snimanja i uvođenje modernih tehnologija u Zakon o kaznenom postupku ima i za cilj zapravo jačanje uloge same stranke u kaznenom postupku naravno i njihovih zastupnika u tim postupcima. Svakako se radi na tome da se omogući i olakša pristup sudu za same stranke i njihove zastupnike i vjerujem da je ovaj model koji smo mi predložili u Zakonu u kaznenom postupku upravo ide u tom smjeru da se olakša i da čitav postupak bude dodatno transparentniji ali isto tako i otvoreniji za samu javnost.
Hvala.
Kolega Sačić, izvolite.
U odredbi, prijelaznim i završnim odredbama ste stavili ovaj jednu, jednu izreku odnosno članak da se taj zakon ne odnosi na sve slučajeve o onom ponovljenom suđenju, na sve slučajeve koji su stupili, zapravo koji traju prije stupanja na snagu tog zakona. Međutim, ja smatram da bi stavak 2. ipak trebalo ostaviti od ovog predloženog 484a. iz razloga to je suština priče. Ako sad imamo nekoliko desetaka takvih postupaka, moguće i više gdje se vrtimo u krug prvi stupanj, žalba, pa drugi stupanj vrati na ponovno suđenje onda je suština priče da po ovom ubrzanom, da po ovom reformiranom postupku drugi stupanj donese to rješenje. Zašto ste to, zašto bježite od toga? Zašto, šta je razlog?
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa.
Pa riječ je o odredbi u prijelaznim i završnim odredbama koje smatramo uobičajeno da se zapravo postupci koji su pokrenuti prema jednom propisu trebaju završiti po tom propisu. Tako je zbog pravne sigurnosti, ali isto tako i predvidivosti samoga postupka tako da ne mislim da bi sad trebali tu raditi nekakve iznimke iako smatram da je ova izmjena će zasigurno doprinijeti ubrzavanju samih postupaka.
Hvala.
Kolegice Raukar Gamulin, izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani ministre vi ste danas u dva navrata naveli suca Vrhovnog suda Dražena Tripala kao člana skupine, dakle pretpostavlja se da se on slaže sa ovim drugim dakle čitanjem, ovim prijedlogom, međutim u medijima, ja ću sada citirati, sudac Dražen Tripalo detaljno je izložio 4 temeljna prigovora o izmjenama, prijedlog se temelji na pogrešnoj ocijeni prakse drugostupanjskih sudova, u kazneni se postupak preslikavaju rješenja iz parničnog postupka neprimjenjiva u kaznenom postupku, sporni prijedlog bi negativno utjecao na kvalitetu suđenja i sudskih odluka, pa i na produljenje, a ne na skraćivanje postupka i nije usklađen s drugim odredbama ZKP-a, te bi narušio čitav sustav pravnih lijekova, što znači iz ovoga se da vrlo lako zaključiti da sudac Tripalo nije bio upoznat sa ovim novinama i novim odredbama koje ste ubacili u drugo čitanje bez javne rasprave, pa evo molim vas vaš komentar, hvala.
Hvala vam.
Izvolite odgovor.
Kao što sam i rekao sudac Tripalo je bio član radne skupine i bio je na sastanku radne skupine kada se raspravljalo o ovoj promjeni, on ima stav kakav ima, kakav imaju suci vrhovnog suda, ali kažem upitajte suce općinskih i županijskih sudova što oni misle o ovoj reformi i da li će ova reforma i ova promjena ubrzati postupke i olakšati sami postupak, hvala.
Kolegica Nađ izvolite.
Hvala lijepa.
Poštovani ministre, s obzirom da idemo u digitalizaciju cijelog postupka, kaznenog postupka da li ste razmišljali s obzirom da na tržištu postoje i softveri za pretvaranje glasa u tekst, dakle ovaj za transkripciju da nabavite takav, takav nekakav softver kako bi zapravo audio zapis imao svoj u spisu i taj, tu transkripciju da bi ljudi koji žele pogledati sam spis odmah mogli vidjeti o čemu se tu radi, a ne preslušavati audio snimku, hvala lijepo.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepo.
Pa sustav Speech to Text postoji već na hrvatskim sudovima i državnim odvjetništvima i ono služi kao pomoćno sredstvo sucima i državnim odvjetnicima i savjetnicima, dakle ovdje je riječ o određenoj tehnologiji koja nije povezana i ne može biti povezano sa samim tim sustavom Speech to Text, dakle kao što sam i rekao proveli smo i komparativnu analizu i zapravo smo pronašli model koji, model tonskog snimanja kakav je primjenjiv i u drugim državama članicama EU i zapravo prema tom modelu smo osmislili ovaj, ove izmjene ZKP-a, no sustav Speech to Text koji se koristi već nekoliko godina i dalje će biti prisutan i ono će biti, ono će služiti kao pomoćno sredstvo državnim odvjetnicima i sucima za pisanje određenih odluka ili pisanje određenih akata odnosno bilježaka.
Kolega Zurovec izvolite.
Hvala predsjedniče.
Poštovani ministre, evo pohvaljujem svaku promjenu koja dolazi u bilo koje ministarstvo, pogotovo kad je vezano za visoku tehnologiju. Pričao sam sa nekoliko odvjetničkih društava koji nemaju prevelikih zamjerki oko ZKP-a, apropo ovoga Speech to Text čak možete i najobičniji file koji je tipa u MP3 formatu bacit na …/Govornik se ne razumije/…na hrvatski odmah će baciti taj tekst.
Tu su drugi problemi tehnološke prirode koji su vezani za e-spis i za cijeli taj sustav, da li će se i taj dio malo ubrzat jer ljudi koji su formalno rečeno, zapisničari na sudu su se isto žalili da ponekad čak nit ne spremaju te spise zato što se boje da neće cijeli sustav da ne velim preminuti blago u gospodinu tada baš ono na samom suđenju, tako da evo nadam se da će se i taj dio ubrzati.
Također me zanima evo i kratki komentar s obzirom na rang ljestvica je što se tiče sudstva unutar Hrvatske, tu smo negdje u sredini sa afričkim državama, pa me zanima …/Govornik se ne razumije/…da će se i sa ovim tu ipak stvari popraviti.
Izvolite odgovor.
Hvala lijepa uvaženi zastupniče na pitanju, pa svakako moderna tehnologija je veliki iskorak. Naravno mi smo kada govorimo o sustavu e-spis imali nekoliko nadogradnji toga sustava koji stvara određene probleme u korištenju samog sustava, ali kroz NPOO je predviđena kao jedna od investicija, kao jedan od projekata rekonstrukcija čitavog sustava e-spis da on bude operativniji, stabilniji i sigurniji, tako da ćemo to provesti u narednom razdoblju. Svakako je veliki iskorak u pravosuđu napravljen u području digitalizacije i vjerujem da ta digitalizacija, pa i ova današnja rasprava odnosno ovaj današnji prijedlog ZKP-a će olakšati samo postupanje, ali isto tako i ubrzati postupke, prije svega mislim tu i na tonsko snimanje tako da evo vjerujem da će to rezultirati i pomakom na određenim ljestvicama, ali isto tako i promjenama percepcije pravosuđa.
Hvala vam.
Kolegice Orešković izvolite.
Ministre, ministre, ministre, netko tko bi htio provoditi reformu pravosuđa, voditi tim u tome, mora imati znanja, iskustva i vještine, mora biti dobar u poznavanju pravosuđa, otprilike mora biti dobar kao što je Maverick iz Top Guna dobar kad leti, a vi niste ni za šegrta. U vašem službenom životopisu više je podataka o vašim stranačkim dužnostima nego o profesionalnoj karijeri, a i ta profesionalna karijera vam je isključivo akademske naravi, vi nemate jednog jedinog dana iskustva, provedbenog iskustva u sudnici. Stoga me s jedne strane ne čudi da se držite elektronske komunikacije kao pijan plota da se ne usudite izać izvan okvira promišljanja procesnih u tom dijelu, a tim više me zabrinjava i smatram da je opasna ova intervencija kontra struke, povucite ovaj prijedlog i pustite da procesne zakone pišu oni koji to znaju.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika, kolega Mažar izvolite.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS.
Kolegica Orešković je povrijedila čl. 238. vrijeđa i predlagatelja odnosno ministra, ali i sve nas vezano za ovo što je izgovorila, kako i na koji način ministar radi pokazuje ne samo sve ovo što se donijelo unazad godinu i po dana vezano za reformu pravosuđa i za zakone nego se to vidi i u EU i na Doing business ljestvici gdje Hrvatska napreduje, a vezano za vašu stručnost su sve rekli sudovi. Hvala.
Kolega Mažar opomena.
Izvolite kolega Borić.
Hvala lijepa.
Čl. 238., kolegica Orešković je naravno izvrijeđala ovdje ministra na osobnoj razini umjesto da izvrijeđa one svoje dripce kako ih je nazvala dolje u onome Splitu ne, jučer je držala tiskovnu i rekla da se radi o neozbiljnim i neodgovornim dripcima i da njoj stvaraju štetu što se ona s njima druži, ne, ali će se i dalje družiti i nuditi ih Splitu na izbor. I umjesto da njima daje poduke, možda da i ona ode na neku radionicu, recimo koja skida stid pa da onda nauči nešto i da se ovako u Saboru ne razgovara sa predsjednikom.
Kolega Borić, dobivate i vi opomenu, ovo je bila replika.
Kolega Habijan, izvolite.
Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolegica je povrijedila čl. 238 Poslovnika. Naime, kolegica vrijeđa ovdje na osobnoj razini ministra, vrijeđa i sve nas, vrijeđa i zdravu pamet. Dakle priča kolegica čije odluke, dok je bila dakle predsjednica Povjerenstva padaju kao po traci. Vi se možete izvlačiti koji su to razlozi, ali to nije tako. Da ste vi i govorite o stručnosti, toliko stručni, onda vam ne bi trebala pomoć države prilikom ne znam, izdavanja nekih računa ili nekih stranaka koje ste imali, primjerice JANAF. Ako ste toliko dobri, što zapravo spočitavate ministru, da nije dobar. Da ste toliko stručni, onda bi bilo drugačije i odluke bi prolazile i bile potvrđene .../Upadica: Hvala kolega Habijan./... .../Govornik se ne razumije./...
Hvala vam kolega Habijan, opomena i vama.
Kolegice Peović, izvolite.
Hvala. Povrijeđen je Poslovnik, 238 čl., kolega Mažar, pozivate se na Doing business ljestvicu je stvarno nešto što bi trebali prestati raditi. Znate koja je Makedonija na Doing business ljestvici? Na visokom 8. mjestu. 50% stanovnika Makedonije nema za grijanje. Nemojte nas obasipati sa tim prijedlozima da budemo visoko na Doing business ljestvici dok naši ljudi gladuju.
Kolegice Peović, druga opomena.
Kolega Zekanović, izvolite.
Naravno, 238. Kolegica Orešković je jučer izjavila, nemojmo se lagati, maloljetnice, odnosno cure od 17 godina ulaze u intimne odnose. To je ono što vi radite, vi pokušavate opravdati vašeg kolegu iz vaše stranke Ivoševića, a vaš CV je jedino rušenje Tomislava Karamarka i zahvaljujući tome ste došli u HS, a iskoristili ste svoju prijašnju poziciju na, ja ću reći, nezakonit način i to bi možda moglo biti u okviru ovog Zakona.
Kolega Zekanović, isto tako opomena. Sada će ministar Malenica odgovoriti zastupnici, zastupnici, zastupnici Orešković, izvolite.
Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, ja vaš životopis nisam gledao, nisam, ne znam da li ste kompetentni za raspravljati o kaznenom postupku i ZKP-u, no znam da ste kompetentni za raspravljati Zakon o upravnim sporovima, pa evo, možda ćemo vas i staviti u radnu skupinu za ZUS s obzirom da su vaše odluke kao predsjednice Povjerenstva redovito padale na upravnim sudovima i Visokom upravom sudu, tako da sigurno imate tu kompetencija za upravne sporove.
Povreda Poslovnika,, kolegica Orešković, izvolite.
Povrijeđen je čl. 238, izravno vrijeđanje i omalovažavanje. Uvaženi ministre, dajte si prvo promijenite činjenice. Presude iz vremena prvog profesionalnog saziva Povjerenstva su 6 godina dosljedno potvrđivane na prvostupanjskim upravnim sudovima, a isto tako i na Visokom upravnom sudu. Jedna jedina je srušena i to ne radi Tomislava Karamarka nego radi vašeg predsjednika Vlade čiji su malverzacije i sukobi interesa, nažalost na taj način ostale skrivene pod stolom .../Upadica: Kolegice Orešković, dobivate… /... to je bila intencija vaše Strategije suzbijanja korupcije!
Kolegice Orešković, dobivate opomenu. Ovo je bila isto tako replika koja je izazvala sad nove povrede Poslovnika, kolega Habijan, izvolite.
Zahvaljujem. Kolegica je povrijedila čl. 238, između ostalog, sada je dokazala da doista ne poznaje pravo. Dakle kolegice, prvi put kada je pozvan u žalbi na čl. 5 je visok, odnosno upravni sud nakon toga Visoki upravni sud rekao da niste bili u pravu. To je prvi puta bilo, nemojte govoriti da je postojala praksa od prije jer se nitko prije nije pozvao u svojoj žalbi na povredu čl. 5.
Prema tome, nemojte obmanjivati javnost ili ja mislim da ipak vi to znate, ali ne želite ovdje priznati jer vam to .../Govornik nije uključen./...
Kolega Habijan, druga opomena, isto tako.
Kolegice Jelkovac, izvolite.
Hvala lijepo. Kolegica je povrijedila čl. 238, kolegice, vi ste ovdje upravo pokazali da ne znate prihvatiti činjenice, isto tako ni odgovornost i krivnju. Mogli bi na neki seminar o tome, a isto tako, pokazali ste dvostruka mjerila u ocjenjivanju i procjenjivanju jer branite ove svoje dripce iz Splita i mjesto da to osudite, a ovdje nama svima dijelite moralne lekcije.
Kolegice Jelkovac, i vi ste dobili drugu opomenu.
Kolega Borić, izvolite.
Čl. 238. Kolegica Orešković je uporna u tome da dokazuje da sudovi nisu dobro dosudili kad je ona pravilno dosudila. Naravno da nju uopće nije bilo briga tada šta radi jer je radila politički ono što su joj rekli da radi i danas je ovdje u Saboru. Iskoristila je tu funkciju i to je najveća sramota hrvatske politike. Da netko tko je bio na tom, u tom tijelu, Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, iskoristi predmete, o tim predmetima redovito govori ovdje u sabornici i od njih radi političku priču i na taj način prolazi u politici.
To se više ne smije događati u Hrvatskoj.
Kolega Borić, replika je to bila, i ovo je vama isto tako, druga opomena. Sad se vraćamo na replike. Kolega Pavić, izvolite. To je zadnja replika koju imamo na izlaganje ministra, izvolite.
Hvala lijepa. Poštovani ministre, ja bi zapravo molio jedno objašnjenje.
U čl. 13 je točno navedeno kako treba izgledati zapisnik i piše da će izjave svjedoka odnosno izjave stranaka i zakonskih zastupnika biti kao prilog u tonskoj snimci, znači eksplicite piše kako treba izgledati zapisnik. U čl. 17 piše da ćete pravilnikom i odlukom definirati kako će se to snimati.
Nakon toga u čl. 110 piše da Zakon stupa na snagu 8. dana od objave u Narodnim novinama. U čl. 111 piše da jedan dio stupa na snagu, jedan dio ne. Ovo je dio koji je vezan za zapisnike, stupa na snagu, međutim, nema pravilnika. Kako će sudovi raditi? Kako će izgledati ti zapisnici?
Imamo jednu diskrepanciju u vremenu. Mislim da to treba promijeniti i prilagoditi s obzirom na to da jednostavno vrijeme ne odgovara. Ako je propisan zapisnik, mora izgledati točno .../Upadica: Hvala vam./... kako ste nam rekli, a to je nemoguće .../Upadica: Hvala lijepa./... napraviti jer nemamo tehničke uvjete.
Idemo sa odgovorom. Izvolite.
Hvala lijepo. Pa svakako, dakle ova promjena koja se odnosi na tonsko snimanje neće biti odmah na snazi sve dok se ne nabavi tonska, dok se ne nabavi tehnička oprema i dok se ne zadovolje svi uvjeti da bi to moglo funkcionirati. Svakako je pravilnik podzakonski akt taj koji će definirati ključne stvari koje se odnose na detalje samoga tonskog snimanja i zapisnika koji budu proizlazili iz toga, tako da evo ja ne vidim u tome nikakav problem, ako vi smatrate da je tu bilo odnosno postoje određena razmimoilaženja ili različitosti ja uvijek predlažem da podnesete amandman. …/Upadica se ne razumije./…
Ispričavam se i prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo u cijelosti.
Hvala.
Zahvaljujem ministru.
Sada ću pozvati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta i poštovani kolega Petrov.
Izvolite.
Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre.
Ovom izmjenom Zakona o kaznenom postupku potpuno nepripremljeno, bez javne rasprave radi se strukturna promjena u pravosuđu koja će dovesti do masu postupaka pred ustavnim sudom i slučaja Sanader koji padaju pred ustavnim sudom na zadovoljstvo kriminalaca. Da nije sve tako crno u crnom ovome pretežitom crnilu odmah ćemo konstruktivno istaknuti da je dobro da se uvodi tonsko snimanje rasprava kako bi se modernizirao postupak, samo ne znam zašto vladi treba godinu i po dana za to uvođenje. Osiguranje tehničkih uvjeta i obuka ne traži toliko vrijeme jer velika većina sudova već ima sličnu opremu u sklopu programa speech to text kao što ste sami rekli. Sve ostalo u zakonu je stravičan način postupanja vlade u bitnim stvarima ove države, sve na vrat na nos bez sudjelovanja struke i skriveno od javnosti, da se presude ne mogu ukidati dva puta kao što je to sada predloženo u zakonu, iako se u nekoj teoriji može provesti to ne smije proći na ovako nestručan način, bez da se predvide svi mehanizmi za učinkovit postupak i zaštitu ljudskih prava svih sudionika u postupku.
Evidentno je da će ova izmjena Zakona o kaznenom postupku pasti na ustavnom sudu jer previše šteti osnovnim ljudskim pravima, to su svi redom stručnjaci javno rekli, pa se opravdano postavlja pitanje, da li je u pozadini upravo namjera kao u slučaju sa Sanaderovom presudom da se u konačnici ruše sve presude na ustavnom sudu. Pa onda postavljam s pravom ponovo pitanje, kome ovo ovakav prijedlog zakona odgovara? Kriminalcima, pa oni danas trljaju ruke od zadovoljstva.
Vrhovni sud je napomenuo da se radi o jednom od najvažnijih zakona kojima se zadire u temeljna ljudska prava iz čega već sada vidimo sudbinu istoga na ustavnom sudu kao i presuda koje će se donositi na temelju ovakvoga zakona. Vrhovni sud predložio je HS-u da vladi vrati konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku jer se zbog značajne strukturalne promjene treba provesti javna i stručna rasprava koja bi dovela do boljih rješenja, što se nije napravilo.
Vlada ni ministarstvo po tko zna koji put nisu poslušali struku nego guraju svoje, a posljedice će se vidjeti kad zakon stupi na snagu. I opet će se po ne znam koji put vlada braniti, pravdati da ona ne utječe na pravosuđe. Kako ne utječe? Pa utječe baš ovako lošim zakonskim prijedlozima.
Još uvijek osim ovoga vlada i šok i nevjerica među pravnom strukom jer se Zakonom o područjima i sjedištima sudova u naravi uništila specijalizacija županijskih sudova koja se godinama gradila, koja je konačno rezultirala stručnijem i bržem rješavaju predmeta i onda s stječe normalan dojam da je zadatak vlade, ministarstva uništiti sav napredak koji se mukotrpno kreirao godinama u pravosudnom sustavu.
Ovakav tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku nije ni približan onome iz prvog čitanja, nije prošao stručnu raspravu, nije postojala opća rasprava, nije ona bila omogućena na način na koji je trebala biti. Citiram „Predloženi tekst konačnog prijedloga sadrži značajnu strukturalnu promjenu u postupanju drugostupanjskih sudova koja nije bila predviđena u tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku o kojem je u prvom čitanju raspravljao HS slijedom čega ova izmjena nije bila predmet niti opće niti stručne rasprave“ izvijestio je vrhovni sud koji je u sabor dostavio zaključke prošlotjedne sjednice Kaznenog odjela.
Zanimljivo je da su doslovce svi, ali bez iznimno svi suci Kaznenog odjela, a radi se o zakonu koji definira kazneni postupak. Svi suci Kaznenog odjela Vrhovnog suda jednoglasno ocijenili da predložene izmjene ne bi pridonijele bržem završavanju kaznenih postupaka te da bi dovelo u pitanje pravičnost kaznenog postupka u cjelini.
Predsjednik Kaznenog odjela Vrhovnog suda na sjednici znamo kako je okarakterizirao ove promjene, rad lošeg učenika koji loše propisuje, zgodna asocijacija koja podsjeća na loše ili prepisane radove pojedinih sudaca ustavnoga suda, bivših kandidata za gradonačelnika Splita, školski ponavljači uspjeh ministra obrane Marija BAnožića itd., ovako loš zakon imat će posljedice da će veći broj ljudi tražiti svoja prava na ustavnom sudu.
Sva četiri hrvatska pravna fakulteta ignorirana su tijekom pisanja konačnog prijedloga zakona što i ne iznenađuje kada pogledate trend zadnjih nekoliko godina. Struka i nije bila bitna za ovaj zakon nego nečija samovolja. Mene iskreno čudi više ministre što ste vi krenuli tim stopama, a dolazite sa veleučilišta. Ako se tako cijeni fakultete, Vrhovni sud, stručnu javnost onda više sudovi ni fakulteti ni ne trebaju, pa možda je onda najbolje uzeti, možda nam trebaju redovne autobusne linije za neke gradove u bližem nam susjedstvu koji samo izdavaju diplome. Citiram, Zakon o kaznenom postupku je organski zakon koji mora proći kroz dva čitanja, mora se provesti rasprava koja uključuje i stručnu i opću javnost. Kada se uvodi ovako strukturna bitna izmjena ona ne može biti u drugom čitanju bez provedene javne rasprave, bez konzultiranja struke, bez e-savjetovanja u smislu toga da bi ta izmjena stupila na snagu osam dana nakon što bude objavljena u Narodnim novinama. Ovo su riječi profesora Pravnog fakulteta i za njih se nema što dodati.
Suci javno upozoravaju već nekoliko godina da vlada obezvrjeđuje Vrhovni sud, akademsku zajednicu, struku što je na sramotu naše države. Ministarstvo pravosuđe i uprave na žestoke primjedbe Vrhovnog suda kažu da je u postupku izrade zakonskog prijedloga ministarstvo formiralo radnu skupinu u čijem radu su sudjelovali stručnjaci ih područja kazneno procesnog prava, predstavnik Vrhovnog suda, Visokog kaznenog suda, sudova itd. Međutim, ministarstvo nikada nije reklo koliko su prijedlozi sudaca u izradi ove izmjene zakona prihvaćeni, a znamo da većinom nisu. I to je ova rasprava u proteklih pola sata sa citatima sudaca koje ste sami navodili pokazala. Da su redom bili odbijeni. Znate vi to u vladi, u ministarstvu i zato se šuti i zato se nije htjela javna rasprava o konačnom prijedlogu zakona. Radi se ispod stola jer bi se u javnoj i stručnoj raspravi otkrio ignorantski pristup kojeg ova vlada pokazuje na svakom polju. I kad su u pitanju referendumi i kad su u pitanju zakoni i kad su u pitanju obećanja vlade o razno raznim medenim mjerama koje će učiniti Hrvatsku boljom, a eto građani su kao glupi pa ne vide da ide na bolje. Kad god se pravosuđe pokaže neučinkovitim vlada će Pilatovski oprati ruke, reći će mi se ne miješamo u pravosuđe, a to što su donijeli ovakve zakone naravno neće se isticati, mudro će se sakrivati, ignorirati, jednako kao što se ignorira i struka. Ja vas molim da razmislite o ovome što vam se govori uporno već pola sada, promijenite pristup, povucite prijedlog, uključite javnost, uključite stručnu javnost, provedite opću i stručnu raspravu, donesite zakon kako valja koji će stvarno učiniti naše pravosuđe učinkovitijim, boljim i pravednijim. Ovo nije način. Iskoristite vrijeme koje vam je dano.
Hvala.
Druga rasprava Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Sačić.
Izvolite.
Hvala vam poštovani predsjedniče.
Kolegice i kolege, ministri, tajniče, hrvatska javnosti, evo imali smo priliku u uvodu čuti sve što oporba misli o ovom prijedlogu izmjena i, Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku jednim od temeljnih proceduralnih zakona represivnih, tijela represivne vlasti u progonu ljudi koji su prekršili kazneno zakonodavstvo odnosno počinili različita kaznena djela i druga, druga kažnjiva djela. Naravno da je taj zakon jedan od najvažnijih jer on najdublje u proceduri kojom koristi, on najdublje i zadire u prava i sloboda ljudi na koje se odnosi, koji su potencijalno nevini prema ustavnoj kategoriji presumpcije nevinosti i zato je i hrvatska javnost i stručna posebno itekako zainteresirana da se svaki upliv izvršne vlasti, zakonodavne vlasti u odredbe takvog zakonodavstva što, što argumentiranje, suptilnije i stručnije izvrši. A ovo su devete promjene Zakona o kaznenom postupku i onog temeljnog iz 2008. koje bi zapravo već sama ta činjenica govori da smo mi zreli za donošenje jednog pročišćenog teksta paralelno, na kojem bi se paralelno trebalo raditi uz ovu recimo to tako informacijsko komunikacijsku reformu kazneno postupovnog zakonodavstva.
Suštinski to je hvale vrijedna inicijativa izvršne vlasti da novac koji je osigurala kroz taj Nacionalni plan oporavka i dobila u najvećoj mjeri od EU, u vremenskom razdoblju od 2021.-2026. koje je novac osiguran u tim milijardama kuna baš za, baš za potrebe osuvremenjivanja i modernizacije funkcioniranja hrvatskog pravosuđa osobito sudova, državnih odvjetništava. I to je dobro, znači to je relativno bezbolan način ćemo kao hrvatsko društvo doći do jedne više razine sudovanja koja bi pak trebala osigurati učinkovitost i ubrzani, ubrzane postupke, međutim, eto postoje određene dvojbe doista između tog prvog čitanja i ovog stavili ste određene odredbe koje izazivaju dvojbe i prijepore kod najstručnije javnosti, kod najstručnijih institucija koje se bave pravnom znanošću od pravnih fakulteta do vrhovnog suda.
Mislim da uvažavajući i mišljenje predsjednika vrhovnog suda da moramo ne smijemo ostati gluhi na to kada jedan cijeli odjel, Kazneni odjel Vrhovnog suda RH se negativno izrazi o tome onda to zaslužuje bez obzira što imamo člana tog predstavnika u radnoj skupini onda to zaslužuje pomno, pomno saslušanje tih argumenata i raspravu, dijalog kako da se izađe iz te krize u koju se i kako da se zaustave negativni procesi eventualni pred ustavnim sudovima odnosno pred nadležnim sudovima u RH, da ne govorim o nekakvim potencijalnim tužbama Europskom sudu za ljudska prava.
Jest da treba i svakako da je dobrodošlo i mora se slušat onaj koji „kolokvijalno proizvode“ to pravo svakodnevno, suci općinskih i županijskih sudova i sigurno da je njihovo mišljenje, oni znaju taj život pravni šta je tu najveći problem. Međutim, ipak smatramo da trebate uložiti dodatnu energiju da ovaj da zastanete sa ovim prijedlogom, da provedete još te dodatne stručne rasprave, imamo vremena za to jer i sami ste si limitirali čak dvije i po godine najvažniji dio tog te mini reforme zapravo odgađate čak do 1.10.2024.g., znači onaj dio koji kaže da će se snimat javna rasprava, da će se zapisnici audio video snimat pa onda prepisivat transkripcija kako je kolegica rekla, to sve odgađate znači za naredne dvije preko dvije godine.
Prema tome, idemo onda vidjeti u ovih nekoliko u sljedećem razdoblju i tjedni i mjeseci što se tu može učiniti. Doista je nevjerojatno ako već i donosimo zakon kojim želimo spriječit dvostruko ukidanje prvostupanjskih presuda od strane drugostupanjskih po žalbenim postupcima, zašto ne bi uopće to je isto neshvatljivo, taj čl. 484.a koji predlažete u st. 2. jasno kaže ako se dogodi taj reverzibilni jedan začarani krug ukidanja, suđenja itd. iz kojeg nema kraja i konca, zašto ga ne bi onda primijenili da ubrzamo, da te efekte uvidimo odmah kada bude stvar spremna da drugostupanjski sudovi odmah pokreću takve reformirane postupke po svim kategorijama koje su tamo rekli slušajući struku. Neka vrhovni suci kažu šta još tu treba doradit. Vi ste tu stavili jedan snažan inkvizitorni element za suce drugostupanjskih sudova gdje ste rekli ako stranke i državni tužitelji ili ne znam oštećenik, tužitelj itd. ne pridonosi nove činjenice, nove dokaze odnosno taj postupak je već davno završen s pripremnim ročištima da sam sud može taj drugostupanjski potražiti te nove dokaze ako smatra po žalbi da su oni nužni. To je snažan alat i sigurno da izaziva podozrivost mnogih ljudi koji inače nas mješoviti tip kaznenog postupka definiran davnih dana tu malo stavlja u drugu ulogu.
Stoga kao klub mi ćemo tu ostat suzdržani, ali predlažemo vam da doista povučete taj prijedlog kao što ste povukli prijedlog, kao što je vlada povukla prijedlog nedavno Zakon o sigurnosti prometa na cestama kada je i stručna javnost i saborski zastupnici i mnogi građani cijele kategorije ljudi, obrtnici mnogi koji sudjeluju svakodnevno profesionalno u cestovnom prometu su rekli da prijedlog tog zakona nije dobar, da nije dovoljno usklađen sa pravnim poretkom RH. Tako smatramo da nema nikakvog razloga niti to nije sramota da sad vi to povučete na određenu doradu, promišljanja pa ne možemo ignorirat mišljenje vrhovnog suda i samog predsjednika i kaznenog odjela. Ja se to ne bi usudio nikad. I pravne fakultete pa da čujemo šta ta naša znanstvena zajednica, akademska želi reći pa stavite to kod nas pred nas saborske zastupnike pa ćemo onda ako treba ak vi u izvršnoj vlasti ne možete doć do konačnog rješenja ćemo mi doć do rješenja, pa će onda to biti naša odgovornost kao što treba temeljno i biti.
Eto hvala lijepo.
Treća rasprava Klub zastupnika Socijaldemokrati poštovana kolegica Romana Nikolić.
Izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče sabora.
Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici.
Predloženim izmjenama uvode se novine kojima će se kazneni postupak modernizirati, ubrzati i osigurati instrumente za efikasnije kazneno sudjelovanje sve sa ciljem skraćivanja duljine trajanja sudskih postupaka. Stoga se ovom izmjenom predlaže uvođenje e-Komunikacije, proširenje uporabe audio snimanja rasprave kao i obvezno tonsko snimanje rasprava.
Međutim, očitovanjem profesora sa sva četiri hrvatska pravna fakulteta smatraju da predloženi tekst konačnog prijedloga zakona sadrži značajnu strukturalnu promjenu postupaju drugostupanjskih sudova koja nije bila predviđena u tekstu prijedloga zakona u prvom čitanju što znači da ova izmjena nije bila predmet niti opće, a niti stručne rasprave, pa se s razlogom možemo zapitati tko tu koga.
Isto tako Zakon o kaznenom postupku organski zakon je koji mora proći dva čitanja, mora se provesti rasprava koja uključuje svu stručnu, ali i opću javnost. Nedopustivo je kada se uvodi ovakva izmjena da drugo čitanje bude bez provedene javne rasprave, bez konzultiranja struke i bez e-savjetovanja.
Danas uz Hrvatskoj situacija u pravosuđu nikada nije bila gora. Građani osjećaju nepravdu na svakom koraku, a najveća nepravda koju osjećaju je kada vide da zakoni u ovoj zemlji nisu jednaki za sve, da se donose mimo struke, a s druge strane građani vode dugotrajne sudske postupke čak i po nekoliko desetljeća što je apsurd jer spadamo u zemlje sa najvećim brojem sudaca na sto tisuća stanovnika.
Ne mogu da ne spomenem korupciju koja se u javnom sektoru u Hrvatskoj smatra raširenom pojavom i prema podacima Transparency internationala na ljestvici percepcije korupcije zadnje tri godine tonemo među sve korumpiranije zemlje na svijetu. Serije korupcijskih skandala ne govore samo o slabostima ljudskog karaktera i teretu naslijeđenih navika već su i dokaz da se radi o sistematskoj pojavi koja se prelijeva na sve sfere društva, a temelj koje je nepostojanje odgovornosti vlasti na svim razinama.
U Hrvatskoj je sve toliko upropašteno uključujući i pravosuđe da nam treba novi početak i zato predlažemo korjenitu reformu pravosuđa kao osnovni preduvjet razvoja naše zemlje, učinkovito pravosuđe koje mora biti oslonac vladavine prava i nositelj borbe protiv korupcije. Naš ključni cilj bi trebao biti vraćanje povjerenja građana u neovisnost sudstva i podizanje učinkovitosti čitavog pravosudnog sustava.
Sa ovakvom izmjenom to se ne čini. Nasuprot tvrdnjama da se rješavanje predmeta ubrzava, a u stvarnosti je trajanje sudskog postupka u predmetima od interesa za javnost i dalje prekomjerno. Nema pouzdanih indikatora koji bi uputili na to da je postignut dovoljan pomak u pravcu skraćivanja trajanja postupaka koje bi odgovaralo opravdanim očekivanjima građana. Jer ako pogledamo ovakav prijedlog zakona koji je inkvizitoran spram okrivljenika, jer se predlaže inkvizitorna rasprava prema kojoj samo sud može izvoditi dokaze dok se okrivljeniku ukidaju prava obrane zbog greške prvostupanjskoga suda.
Ovdje se uopće nije razmišljalo o pravima obrane već o percepciji javnosti da se ubrza postupak kršeći pritom temeljna ustavna prava okrivljenika. Stoga ovo nije kozmetička promjena kako je vladajući prezentiraju, jer ovo nije promjena na bolje već omalovažavanje institucije Vrhovnoga suda, ali i čitave akademske zajednice.
S obzirom na činjenicu da je ovo već deveta izmjena u nizu uz čitav niz primjedbi na ovaj prijedlog zakona i ukoliko želimo imati uređeno i efikasno sudstvo radi pravne sigurnosti klub socijaldemokrata inzistira da navedeni zakon ide u treće čitanje.
Zahvaljujem.
Kao četvrti u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani kolega Habijan.
Izvolite.
Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege.
Evo prvo moram priznati da mi je malo žao što je toliki mali broj zastupnica i zastupnika u ovom Saboru pogotovo zato što ste htjeli pojedinačnu raspravu. Ja sam očekivao za razliku od prvog čitanja kada smo bili gotovi ako se ne varam u pola jedan i sa Zakonom o parničnom postupku i sa Zakonom o kaznenom postupku, da će danas biti velik broj prijavljenih pogotovo od strane oporbe međutim to nije slučaj.
Ja neću puno ponavljati ove tri izmjene koje se tiču zapravo uvođenja novih telekomunikacijskih instrumenata, odnosno alata u sam kazneni postupak. O tome smo sve zapravo rekli tijekom prvog čitanja. Osvrnut ću se zapravo na ovaj dio koji danas vidim da je najzanimljiviji većini oporbe. Prvo nadovezat ću se na kolegicu Nikolić da ovo nije kozmetička promjena. Naravno da nije kozmetička promjena, ovo je sve ono što smo najavljivali još što je Vlada i što je Ministarstvo pravosuđa i uprave najavljivalo, dakle i kroz dokument Strategije za sprječavanje korupcije razdoblje '21/2030. gdje je nabrojen cijeli niz, dakle prijedloga zakona koji će biti u saborskoj proceduri koje sam već u samoj stanci nabrojao, dakle od Zakona o sprječavanju sukoba interesa, od Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o Odvjetničkom vijeću, u najavi Zakon o lobiranju, sada Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku itd.
Prema tome, samo ukazuje na pravu volju ovog ministarstva i ove Vlade zapravo da se uhvati u koštac i da provede pravu reformu pravosuđa. Prema tome, naravno da nije riječ o kozmetičkoj promjeni.
Druga stvar, meni je i dalje nejasno zapravo što vas toliko smeta u članku 484a., dakle u ovom novom članku, osim što je očito do danas vama jedino što možete ovdje isticati zašto ste zapravo protiv ovog prijedloga zakona. Dok s druge strane, dakle prvo ne vidim vaš motiv zašto ste protiv, drugo ne vidim što vi to nudite i što vas to smeta. Dakle, to je nešto što će definitivno ubrzati sam kazneni postupak, učinit ga učinkovitijim.
Ono što je možda najinteresantnije ako pogledate ovaj konačni prijedlog zakona zajedno sa njegovim prilozima upravo se taj članak 484., dakle koji govori o zabrani dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude navodi da je kolegica Benčić bila jedna od tih koja je to spominjala tijekom prvog čitanja kao potrebu da se unese u zakonski prijedlog, dakle do drugog čitanja.
Prema tome, meni je ovo potpuno nejasno što vi danas govorite osim što zapravo želite ponovno očito se istaknuti, steći neke političke poene ali to vam na žalost do sad nije išlo. Dakle, Vrhovni sud u svom izvješću to sam rekao i u stanci, dakle 2020. godine vrlo jasno naglasio da bi bilo dobro da se po uzoru na parnički postupak gdje već od ranije postoji, dakle zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih presuda isto to preslika i u kazneni postupak.
I to sad imamo u ovom, dakle prijedlogu tijekom drugog čitanja. Dakle, netočno je da je Vrhovni sud a priori protiv. Drugo, govorite da je struka protiv. E sad, nije mi jasno. Dakle, ministar je vrlo jasno rekao tko sve čini radnu skupinu. Ako ste čuli, ja se nadam da ste čuli tko je sve nju činio, onda ne možete osporiti da to nisu ljudi koji su definitivno od struke. Ako baš hoćete katedra Pravnog fakulteta u gradu Zagrebu ne sastoji se samo od jedne profesorice, odnosno od voditeljice te katedre za koju ste se vi jako uhvatili i koje vam je jedino očito relevantno.
Ja struku gledam kao širi pojam gdje ima doista puno ljudi. Naravno da je nemoguće postići suglasje, ali ne možete osporiti, ne možete govoriti da je cijela struka protiv ovog zakona. Ja se doista nadam da ćemo mi do kraja ove današnje rasprave u drugom čitanju dakle Zakona o kaznenom postupku čuti neke vaše prijedloge na koji biste vi to način učinili sam kazneni postupak odnosno sam postupak bržim, učinkovitijim jer znamo da svaki put kada govorimo o nekoj temi koja se može povezati sa pravosuđem onda vrlo često upravo iz vaših redova iz oporbenih redova slušamo kako postupci traju dugo, kako zapravo spora pravda nije nikakva pravda i sada kada napokon uz ova ostala komunikacijsko tehnološka dakle rješenja koja se nude i uvode u Zakon o kaznenom postupku imamo još jednu ovakvu ja bi rekao zapravo revolucionarnu promjenu vi ste sada protiv jer je struka navodno protiv.
Dakle, prvo to nije točno, nije niti točno da je Vrhovni sud protiv, uostalom to piše i u izvješću 2020. godinu, prema tome ja se radujem i ovoj raspravi koju ste htjeli da bude pojedinačna da čujemo koji su to vaši prijedlozi, da ih raspravimo. Dosad ih nismo čuli u ime ova tri kluba koja su bili prije mene.
Prema tome, imajući u vidu i ono sve što sam rekao zapravo i tijekom prvog čitanja vezano za ova tri elementa koja uvodimo u kazneni postupak, imajući u vidu i ovo novo rješenje u Članku 484. dakle zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih presuda, Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj prijedlog Zakona izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku.
Hvala.
Povreda Poslovnika, kolegica Raukar Gamulin, izvolite.
Zahvaljujem.
Povrijeđen je Članak 238., vrijeđanje saborskih zastupnika, a rekla bih i svih građana RH jer reći da protiv ovog prijedloga nisu suci Ustavnog suda je naprosto neistina. I pozivati se na 2020. kada ove godine, sada prije nekoliko dana je to u javnosti izašlo, poslano je saboru, jedinstveno, jednoglasno suci kaznenog odjela Vrhovnog suda …/Upadica: Hvala vam lijepa./… su protiv.
Hvala.
Kolegice Gamulin dobivate opomenu, jasno je da je ovo bila replika.
Idemo za petu raspravu, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovana kolegica Vukovac, izvolite.
Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, dakle posljednjim izmjenama i dopunama iz 2019. godine domaće kazneno procesno zakonodavstvo usklađeno je s Direktivom 2106/1919 Europskog parlamenta i vijeća od 26. listopada 2016. godine i to o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga. Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku predlažu se devete izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine. Razlog kojeg nam navodi predlagatelj je provođenje reforme kaznenog postupka u smislu proširenja uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologija u kaznenom postupku i to uvođenjem e-komunikacije, proširenjem uporabe tonskog snimanja na sve rasprave u kaznenom postupku te proširenjem mogućnosti korištenja audio-video linka. U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je uslugu e-komunikacija koja korisnicima omogućava elektroničku komunikaciju sa sudovima. E-komunikacija već je primjeni na svim trgovačkim sudovima, dakle upravnim sudovima, na općinskim i županijskim sudovima, u parničnim postupcima te na Visokom trgovačkom sudu RH. Informatizacija cjelokupnog pravosudnog sustava zahtjeva uvođenje e-komunikacije i u kaznene postupke zbog svih koristi koje će elektroničko komuniciranje sudionika postupka imati u odnosu na brzinu i ekonomičnost samog postupka.
Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. godine u svrhu olakšavanja uvođenja e-komunikacije u kazneni postupak propisano je potpisivanje presude samo od strane predsjednika vijeća ne više i zapisničara, a s obzirom na osigurane certifikate za digitalno potpisivanje u odnosu na suce i sudske savjetnike i pripremu sudova za elektroničko poslovanje.
Omogućavanjem uvođenja e-komunikacije u kazneni postupak zahtijevalo je i daljnju intervenciju u same zakonske odredbe i to u one koje reguliraju način podnošenja podnesaka i dostavu kao i s njima povezane odredbe. Uvođenje e-komunikacije podrazumijeva slanje podnesaka putem informacijskog sustava prema tijelu koje vodi postupak. Dakle, može se raditi o Državnom odvjetništvu ili sudu te dostavu dopisa i odluka od strane suda prema ostalim sudionicima kaznenog postupka, dakle strankama, svjedocima, vještacima, tumačima.
Slijedom navedenog e-komunikacija će u kaznenom postupku biti obligatorna za državna tijela odnosno Državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe kada ih šalju, kada isti ti šalju podneske i priloge prema samom sudu. Okrivljenik odnosno privatni tužitelj, oštećenik kao tužitelj i drugi sudionici fizičke osobe, dakle primjerice svjedok nisu obveznici e-komunikacije te se mogu uključiti u predmeti informacijski sustav ukoliko će na to pristati tijekom samog postupka. Ako ne pristanu na uključivanje u informacijski sustava za e-komunikaciju šalju podneske jednako onako kao i dosada.
Izmjenama i dopunama ZKP-a iz 2008. odnosno one izmjene koje su se dogodile 2017. godine mijenjani su Članci 409. i 410. i 411. te je time proširena mogućnost snimanja rasprave uređajem za audio ili audio-video snimanje. Obzirom je provedba pilot projekta tonskog snimanja rasprava koji je proveden u projektu IPA projekta pod nazivom Jačanje učinkovitosti pravosuđa u RH, pokazala kako bi se već i audio-snimanjem rasprave ubrzao njen tijek, a sucima omogućilo ne samo lakše upravljanje raspravom već i bolje praćenje iskaza optuženika, svjedoka i vještaka jer se njihov sadržaj ne bi unosio u zapisnik o raspravi. Navedeno je trebalo i dovesti do ubrzanja kaznenih postupaka u cjelini te doprinijeti većoj učinkovitosti pravosudnog sustava u prilog kojem zaključku govore i iskustava drugih država članica EU. Međutim, predmetna mogućnost iz važećeg zakona iz 2008. nije zaživjela i u praksi i to iz 2 razloga. Na neke od tih zakona, razloga smo i mi ovdje u sabornici upozoravali međutim često smo bili demantirani, evo jedan od tih je zapravo da nisu sve sudnice tehnički opremljene da bi mogle snimati rasprave. Drugi razlog sastoji se u prijepisu koji je obvezan i kojeg mora odobriti predsjednik vijeća u roku od 5 radnih dana, potonji je zapravo znatno otežavao primjenu audio snimanja rasprave jer iako bi rasprava koja je snimana kraće trajala ovako propisan prijepis snimke bi značio puno više posla i resursa nakon same provedene rasprave.
Prema odredbama ZKP-a iz 2008. informacijsko komunikacijske tehnologije u kaznenom postupku primjenjuju se vrlo široko prilikom ispitivanja određenih sudionika u različitim stadijima samog kaznenog postupaka, a iako ZKP iz 2008. ne predviđa mogućnost održavanja rasprave pred prvostupanjskim sudom putem video odnosno audio video uređaja isti se često koristi i u drugim stadijima kaznenog postupka, tako se već prema važećim rješenjima putem audio video linka ispituju primjerice djeca od žrtve kaznenih djela, a mogu se ispitati i određene druge kategorije žrtava, primjerice ugroženi svjedok, vještak i slično. Nadalje, putem audio video uređaja okrivljenik može sudjelovati na ročištu za odlučivanju o istražnom zatvoru, na ročištu za provođenje dokazne radnje, može se održati samo dokazno ročište, provesti neke dokazne radnje i ostalo. Uz pomoć audio video uređaja može se osigurati i prisutnost stranaka na sjednici vijeća drugostupanjskog suda.
Ovim konačnim prijedlogom provodi se daljnje proširenje uporabe audio video linka u kaznenom postupku i to na način da se daje mogućnost osiguranja prisutnosti stranaka na sjednici optužnog vijeća i na pripremnom ročištu uz pomoć audio video linka, predmetno je samo mogućnost o korištenju o kojem odlučuje predsjednik vijeća ovisno dakle o specifičnim okolnostima svakog pojedinog slučaja.
Dakle ja bi ponovila svoj prijedlog, vidim kolega Habijan je otišao, tvrdio je da nismo iznijeli nikakve prijedloge, a mislim da je ovaj prijedlog itekako bitan i zapravo mi je žao da nismo iskoristili ovu priliku i u sam žalbeni postupak uveli pravilo da se sjednice drugostupanjskih vijeća snimaju odnosno da stranke budu barem 8 dana prije održavanja sjednice vijeća koje odlučuju o žalbi obaviještene preko sustava e-komunikacija da je zakazana sjednica žalbenog vijeća i da se na taj način omogući zapravo preko odnosno praćenje sjednica žalbenih vijeća putem odgovarajućih audio vizualnih uređaja, a sve u svrhu naravno transparentnosti postupaka i odlučivanja koja nam itekako nedostaje.
Isto tako treba ujednačiti korištenje audio vizualnih uređaja jer sudovi za sada koriste javno dostupne besplatne servise za održavanje ročišta na daljinu, pa nema ujednačenosti. Odluka o žalbi najčešće ovisi upravo o izlaganju samog suca izvjestitelja o predmetu, a neposrednim sudjelovanjem putem audio vizualnih uređaja na sjednicama žalbenih vijeća omogućava se bitno ostvarenje načela javnosti suđenja i u žalbenom postupku, te po potrebi dakle neposredno sudjelovanje stranaka u žalbenom postupku ukoliko se naravno nađe potrebno da se zatraži razjašnjenje pojedinih dijelova same žalbe.
Podsjećam isto tako, danas se o tome dosta govorilo i na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, dakle između dva čitanja ukoliko dođe do određenih bitnijih izmjena nužno je ponoviti minimalno postupak e-savjetovanja, to se ovdje nije dogodilo. Isto tako jučer smo raspravljali o Zakonu o elektroničkim komunikacijama gdje smo također imali kršenje propisanih procedura, dakle nedostajalo nam je financijsko izvješće, a iz samog prijedloga zakona je bilo jasno da itekako postoje financijski učinci izmjena samog Zakona o elektroničkim komunikacijama, dakle što reći, pa procedure se sve češće ovdje krše i to nažalost od strane samih vladajućih. Ovome dodajem i pokušaj spajanja ova dva prijedloga zakona koji uređuju dvije potpuno različite materije, mogu samo zaključiti da je dobro da je oporba glasna, zahvaljujem.
6. rasprava Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i poštovana kolegica Raukar Gamulin, izvolite.
Zahvaljujem g. predsjedavajuće i predsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima.
Pred nama je dakle 9. izmjena ZKP-a nakon donošenja 2008. i treba se prije svega upitati zašto se nije pristupilo izradi novog zakona ukoliko se doista želi provesti neophodna reforma pravosuđa. Vladajući HDZ konkretno tadašnji ministar g. Bošnjaković najavio je to početkom 2019., ali ništa se do danas nije dogodilo, a ove nove izmjene kao što vidimo ponovno su digle na noge stručnjake zbog ubacivanja dvojbenih odredbi mimo procedure između dva saborska čitanja.
Svjedočimo posljednjih dana zajedničkim i jednoglasnim istupima sudaca vrhovnog suda i profesora kaznenih, kaznenih katedri Pravnih fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu povodom ovog završnog prijedloga izmjena i dopuna ZKP-a, dakle i struka i akademska zajednica jednoglasno su protiv novih odredbi koje su unesene između dva čitanja u sabor.
Svi građani ove zemlje naravno sigurno su jednoglasno za skraćivanje trajanja sudskih postupaka koji se nerijetko protežu godinama, no izmjene koje su unesene u ovaj završni prijedlog kojima se zabranjuje drugo, drugo ukidanje prvostupanjske presude s intencijom skraćivanja sudskih postupaka dvojben je na više razina. Prije svega te izmjene unesene su u konačni prijedlog između dva čitanja, što znači da je zaobiđena zakonska procedura javne rasprave. Time se direktno krši čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama koji jasno propisuje dužnost provođenja savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona. Ti prijedlozi dakle nisu bili u e-savjetovanju i samim time smatramo da se ne mogu prihvatiti u ovom konačnom prijedlogu. Svi suci Vrhovnog suda su dobili samo 2 radna dana da se očituju o toj značajnoj promjeni i u takvo roku to naprosto nisu mogli izvršiti. Zahtjev za očitovanjem o istome nije ni stigao profesorima kaznenih katedri naših pravnih fakulteta. Ni prvi, a bojim se ni posljednji put da se mišljenje struke ne traži ili se traži formalno s prekratkim rokovima za utemeljeno očitovanje. To zanemarivanje struke samo je nastavak usustavljene prakse zanemarivanja svih struka kod pisanja zakona i donošenja važnih odluka. I pitamo se hoće li tome konačno doći kraj i hoće li se konačno u Vladi RH shvatiti i prihvatit činjenica da bez struke neće biti niti dobrih zakona, posljedično niti neophodnih reformi, niti odluka koje će doista donijeti promjenu za boljitak svih građana ove zemlje.
Dakle, ove izmjene nisu prošle ni stručnu raspravu koja je neophodna u slučajevima koji tako duboko zadiru u kazneni postupak, njegovu kvalitetu i pravičnost. Suci i profesori apeliraju na naš zdravi razum, naš, nas, saborskih zastupnika i zastupnica, prvenstveno naravno na vladajuću većinu da prihvate argumente struke i pošalju ovaj prijedlog izmjena i dopuna ZKP-a na treće čitanje. A najbolje bi možda bilo da se pristupi novoj izradi zakona.
Glavna pitanja koja se otvaraju ovim novim prijedlozima zabrane drugog ukidanja prvostupanjske presude su utječe li to doista na brže okončanje postupka i utječe li što je jednako važno na kvalitetu takvog suđenja. Glavne zamjerke ovom prijedlogu o zabrani drugo ukidanja prvostupanjske presude su slijedeće. Dakle, prijedlog se temelji na pogrešnoj ocjeni prakse drugostupanjskih sudova jer nije provedena analiza niti su prezentirani podaci o broju predmeta u kojima je došlo do višestrukog ukidanja prvostupanjskih presuda. Dakle, za ovo nema statističke podloge koja bi opravdala ovako nagle odredbe. U kazneni postupak se preslikavaju rješenja iz parničnog postupka koja su neprimjenjiva u kaznenom postupku. Naime, zbog sustavnih razlika između kaznenog i parničnog postupka zabrana drugog ukidanja presude nije primjenjiva na taj način u kaznenom pogotovo ne kada su u prvostupanjskom postupku počinjene bitne odredbe, povrede odredaba postupaka. Stručnjaci ocjenjuju da je zakonski prijedlog inkvizitoran spram okrivljenika jer se predlaže inkvizitorna rasprava prema kojoj samo sud može izvoditi dokaze dok se okrivljeniku ukidaju prava obrane zbog grešaka prvostupanjskog suda. Okrivljenik više nema pravo izvoditi dokaze, nema pravo na nove činjenice i ne mora čak biti ni prisutan na raspravi. Dakle, uopće se nije razmišljalo o pravima obrane, a ono o čemu se vjerojatno razmišljalo je veliko nezadovoljstvo javnosti jer je politika odlučila očito reagirati na ovaj način da ubrza postupak kršeći pritom temeljna ustavna prava.
Nadalje, sporni prijedlog bi negativno utjecao na kvalitetu suđenja i sudskih odluka, pa i na produljenje, a ne na skraćivanje postupka što je očito glavna intencija ministarstva. Sudac prvog stupnja kojem je ukinuta odluka, a znajući da to, da se to ne može više ponoviti može jednostavno ponovno napisati istu odluku i staviti drugom stupnju da se bavi ispravljanjem povreda koje je sam ustanovio. Jasno je da takva odredba nije motivirajuća za suce prvostupanjskih sudova to se već naime i događa u parničnim postupcima.
Nadalje, ovakva odredba dovodit će drugostupanjske sudove u situacije da moraju potvrditi presude donesene u postupcima u kojima su povrijeđena temeljna prava jer je većinu tih povreda nemoguće otkloniti raspravom u drugom stupnju. Dakle, u drugostupanjskoj raspravi nije moguće otkloniti bitne povrede odredbama kaznenog postupka kao što su npr. ako je sudio nenadležan sud, ako se sudac morao izuzeti ili ako se prvostupanjska presuda temeljila ne nezakonitom dokazu. To će posljedično dovesti do ukidanja tih presuda i u postupcima po izvanrednim pravnim lijekovima i od strane ovog Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava. I to ne samo da će dovesti do produljenja tih postupaka nego i do daljnjeg gubitka povjerenja u pravosuđe.
I ovaj prijedlog nije usklađen s drugim odredbama ZKP-a te bi samim time narušio čitav sustav pravnih lijekova. To bi kao što smo već naveli također dovelo do potvrđivanja presuda iako su u njima sadržane bitne povrede odredaba kaznenog postupka.
Ukratko, slikovito rečeno to bi bilo ove nove, nove stvari koje su stavljene kao da se profesorima zabrani da studente drugi put ruše na ispitima jer ako ga nisi dobro spremio tako da može drugi puta proći nisi obavio svoj posao ili npr. da Ustavni sud smije samo jednom ukinuti neki zakon kao protuustavan.
Svi argumenti koje sam ovdje navodila argumenti su struke, sudaca kaznenog odjela Vrhovnog suda, sudaca, dakle sudaca kaznenog odjela Vrhovnog suda, Visokog kaznenog suda, profesora kaznenih katedri svih naših pravnih fakulteta. Sve ove argumente poslali su i saborskim odborima za pravosuđe i zakonodavstvo kao i predsjedniku sabora. Šalju ih i nama zastupnicima. Predlažemo da ih poslušamo i u najmanju ruku pošaljemo ovaj prijedlog natrag vladi na doradu i treće čitanje da se izbjegnu loše posljedice ovakvog prijedloga koje sasvim sigurno neće biti ono što je hrvatskom društvu neophodno, a to je temeljita reforma pravosuđa. Dakle, još jednom apeliram vratite zakon na treće čitanje, uključite struku i javnost tako da se dođe do zaista kvalitetnog prijedloga koji će doista biti osnova za reformu.
Hvala.
Hvala i vama, hvala, da, da, ja sam hvala.
Gospodin Mišel Jakšić, Klub zastupnika SDP-a.
Izvolite.
Hvala lijepa.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa državnim tajnikom, kolegice i kolege zastupnici.
Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Od jutra smo danas u saborskim klupama i na saborskim odborima u temi ovog zakona, iako sam zakon zaokupljuje već nekoliko dana svekoliku stručnu, ali i ostalu zainteresiranu javnost. I ono što moram reći u samom uvodnom dijelu da nažalost kroz primjer ovog zakona i sve ono što smo i do sada čuli kao argumente i sa jedne i sa druge strane pokazuje da neka je put u pakao popločen najboljim mogućim namjerama jer sigurno je da svi zajedno pa i vladajući imamo veliku želju da se stanje mijenja, da pravosuđe bude bolje, da građani imaju bolju percepciju prema našem pravosuđu, ali jednostavno ovaj korak koji se spremamo danas napraviti je pokazatelj, usudio bi se reći jedne poprilične i komunikacijske i stručne katastrofe jer smo dovedeni u situaciju da se između prvog i drugog čitanja radi velika strukturna promjena u samom izgledu zakona, bez da se provela adekvatna javna rasprava, bez da se provela adekvatna rasprava sa puno više zainteresiranih strana i čimbenika i da onda u jednom tom zajedničkom tonu uvažavanja struke i stručnih prijedloga se izbistrio i donio najbolji mogući zakon.
Ono što sam komunicirao i na Odboru za pravosuđe jutros je s obzirom da saborska stanka kreće 15.7. imamo još skoro mjesec dana do same saborske stanke i jednostavno nikome iz kluba SDP-a nam nije do kraja jasno zašto se to sada nije pustilo u neku raspravu gdje se moglo dobiti još 10, 15, 20 dana da se sam zakonski prijedlog napravi i adekvatnijim i pitkijim jer ono što čujemo ovih dana i od struke i od predstavnika Kaznenog odjela na Vrhovnom sudu i od brojnih drugih sudaca koji imaju što reći o tome svemu se na kraju pokazuje kao poruka da nitko od nas i nitko od struke nije protiv toga da se napravi sve što je moguće da se sam sustavu u ZKP-u napravi još transparentnim jer će time biti još bolji, ali da se napravi sve ono što je u našoj moći da ti procesi budu brži.
Nije normalna situacija da imamo toliko velikih predmeta u kojima su padale spektakularnim uhićenjima neke krupne ribe, situaciju da su neki pobjegli preko granice, neki su dočekali zastare, neki i dan danas još nisu došli do nikakve pravomoćnosti i sve to zajedno ne stvara lijepu sliku ni o hrvatskom pravosuđu, ali samim time ne stvara ni lijepu sliku o hrvatskim institucijama, a mi smo predstavnici najviše hrvatske institucije jer time šaljemo poruku da nas nije briga i da je to tako dobro. I naravno da svi zajedno želimo da se to promijeni, ali isto tako nije rješenje da se takva jedna odluka i promjena koja bi trebala biti na kraju pozitivna donosi preko koljena, pa i da na samoj objavi zakona za drugo čitanje dobijemo jednoglasno protivljenje Kaznenog odjela Vrhovnog suda, a isto tako dobijemo i jednoglasno unisono protivljenje sve četiri ili svih vodećih ljudi, četri katedre na najveći hrvatskim sveučilištima koji se bave upravo tom tematikom. To nije dobra poruka i to nije dobar put i možemo puno puta reći da teorija i praksa se znaju razilaziti, da ima i tu svakakvih primjera, ali baš kad nastane takvo jednoglasno mnijenje da ovo nije dobro i da se trebalo više razgovarati i viši si dati truda da se nađe adekvatniji model onda stvarno dolazimo do onoga što je rekla kolegica Urša, da možda bi trebalo malo stati na loptu jer neće nikoga sad ubiti tjedan, dva, tri, četri širenja rasprave i da jednostavno vidimo kako ovaj prijedlog zakona napraviti adekvatnim i napraviti boljim. Jer od 2008.g. imali smo osam izmjena ZKP-a, ovo su devete izmjene ZKP-a dakle ispada da svakih godinu, godinu i pol dana radimo izmjene i mislim da nikome ne bi trebao biti cilj da se opet dovedemo u situaciju da za nekih godinu, godinu i pol dana radimo neke nove izmjene ZKP-a jer će se pokazati da ovo što radimo danas nije bilo dovoljno dobro i nije osiguralo onu temeljnu stvar koju bi trebali imati u našem pravosudnom sustavu, a to je za početak barem načelo nekakve pravičnosti.
U prvom čitanju smo imali određene prigovore gdje smo tvrdili da će se na određeni način narušiti prava okrivljenika, da neće imati jednake uvjete, da će tim ljudima trebati pomoći. Imali smo određene upitnike oko same digitalne ili tehnološke infrastrukture za provedbe svega onoga što želimo dobiti s tim zakonom i što je stvarno za pohvalno, vidimo danas da je taj rok ipak još kasnije, dakle neće ni to krenuti samo odmah, a onda nam se u ovom intermecu dogodila stvarno jedna velika strukturna promjena nad kojom bi se svi zajedno trebali zapitati jer nije baš i to se moramo složiti niti normalno, niti uobičajeno da na tako važnom zakonu odma nakon objave cijela stručna javnost izlazi van s tezom da će to završiti na ustavnom sudu sa tezom da je sam zakon protuustavan i da se očekuje da će ustavni sud morati intervenirati i morati ga mijenjati.
Ono što mogu reći jedino o vladi i vladajućima da od zakona do zakona, a pogotovo kad gledamo kroz pravosuđe i kroz sve zakone koje sada donosimo stvarno u paketima da najboljom namjerom da reformiramo i mijenjamo stvari, ali imamo vrlo zanimljive opozitne teze.
Dakle, kad je oporba kod izbora predsjednika/predsjednice vrhovnog suda rekla da se vrhovni sud nažalost počeo ponašati kao jedna zatvorena sudačka kasta tada smo bili kritizirani da želimo narušiti neovisnost vrhovnog suda, da želimo narušiti njihovu stručnost i da želimo ispolitizirati sve procese koji su se tada vodili oko izbora predsjednika/predsjednice vrhovnog suda. Sada pak s druge strane imamo situaciju kada mi velimo dobro ajmo stat na loptu jer bez obzira koliko se nekad s njima slagali ili ne slagali ti ljudi jesu predstavnici struke, sada imamo pak tumačenja vladajućih da to nije najvažnije i nije najbolje.
Vjerujem da svi u ovoj sabornici imamo veliku želju i veliku volju da mijenjamo stanje u hrvatskom pravosuđu, da nemamo rezultate u istraživanjima percepcija pravosuđa koja nas najčešće i to nisu podaci SDP-a, Mosta, Možema, HDZ-a, Željka Sačića i suverenista, to su nažalost u najčešćim slučajevima, podaci EU komisije i povjerenika za pravosuđe, percepcija među građanima Hrvatske, da imamo među najmanje povjerenje u sam pravosudni sustav i time dakle možemo reći da možda po percepciji imamo najgori dojam koje naše pravosuđe ostavlja.
Neke stvari, tu su prekritične jer sigurno da ima časnih i poštenih ljudi, ali za neke stvari smo si na kraju dana i krivi sami. I da bismo mijenjali te stvari, mislim da i u budućim zakonima, počevši od ovoga bi trebalo ipak puno više komunikacije, puno više dijaloga i između vladajućih i oporbe, ali i sa zainteresiranom stručnom javnošću, što profesori i suci Vrhovnog suda kaznenog odjela definitivno jesu. Put da se nešto radi na brzinu, da ispada da se radi na silu, da želimo spajati točke, da se ostavlja 2, 3 dana da se Vrhovni sud očituje i da neka svoja mišljenja, nije put niti transparentnosti niti korektnosti, ali nije niti dobar put da bi se počelo vraćati povjerenje u hrvatsko pravosuđe i da bi se hrvatsko pravosuđe kao takvo počelo reformirati i mijenjati na bolje.
Hvala lijepo.
I vama. Gđa. Katarina Peović, Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte, izvolite.
Dobar dan svima.
Prije svega, čestitala bi oporbi jer je po prvi puta u sazivu ovog Sabora uspjela preglasati HDZ i to je važan presedan, mislim da /Pljesak./ uistinu budi nadu, znači treba biti na raspravama i treba pratiti. Ono što je, se željelo napraviti je uistinu neprihvatljivo. Znači objedinjena rasprava o dvama tako važnim zakonima koji jedan i drugi za sebe imaju težinu koja je dostojna znači dvije rasprave je bio pokušaj da se na neki način umanji važnost, možda greške, možda maliciozne namjere, ja ovdje neću zapravo niti kalkulirati što stoji iza ovog poteza, ali evidentne činjenice da se između prvog i drugog čitanja, ali krucijalno promijenio Zakon i tu se krši procedura, na što su upozorili i pravni stručnjaci i profesori i profesorice na fakultetu i iskreno rečeno, nije mi jasno zbog čega se to čini.
Ministar Malenica mi je odgovorio u mojem pitanju da je riječ o tome da su dobili zeleno svjetlo, je li, za takvu promjenu i pretpostavljam da takva, mislim, ja sam laik, dakle u toj struci, ali znamo svi da bi trebalo ubrzati znači same sudske postupke, da bi, da ste dobili zeleno svjetlo da se ograniči znači postupanje drugostupanjskih sudova koji moraju, znači donijeti što prije tu presudu, ali ako je tako, onda je potpuno nejasno zašto se to nije stavilo u prvo čitanje, je li? Mislim jednostavno nema argumentacije, zašto se to onda nije stavilo u prvo čitanje. Tu nismo dobili odgovor, ja se nadam, ministre, da ćete odgovoriti na to pitanje jer tu se rađa zapravo sumnja o tome zašto se to na ovaj način radi. Nitko ne spori znači da je potrebno ubrzati sudske procese, sudske postupke, Vlada evidentno želi spriječiti da se drugostupanjski sudovi više puta vraćaju znači, da više puta vraćaju presude na prvi stupanj.
To bi ovim izmjenama mogli učiniti samo jednom, je li, a ukoliko smatraju da presudu ipak treba ukinuti drugi put, to ne bi bilo, je li, moguće, ali ono što su sami stručnjaci upozorili, da nije svaki prijedlog, je li, dobio zeleno svjetlo samo zato što se dotiče pravog pitanja, je li? Mislim mi možemo, da tako cinično kažem, što sam već rekla, ubrzati sudske postupke tako da ukinemo pravosuđe, je li, to nam valjda nije cilj. Treba slušati struku, ako je struka upozorila da se ovdje zapravo niti ne bi dovelo do bržeg rješavanja kaznenih postupaka, a da bi se dovelo pitanje pravičnost postupaka u cjelini, onda je 2 stvari moguće napraviti.
Ili znači prihvati pogrešku pa poslati u treće čitanje zakon, čemu zapravo i služi treće čitanje, znači nema nikakvog razloga da se ne pošalje zakon u treće čitanje i da se pusti javnosti da raspravi i da se pusti stručnoj javnosti da raspravi i da se pusti u e-Savjetovanje zakon ili se može znači ići u novi zakonski prijedlog. To bi bilo i prema postupku znači i prema samoj važnosti ovog Zakona uistinu bitno napraviti, ako još postoji nekog prostora za dijalog iako nam je ipak u cilju da donosimo zakone koji su u smjeru pravičnosti.
Ovo je jedan od osnovnih zakona, znači ako je nešto svrha zakona, onda je to pravičnost, a ovaj je Zakon je temeljan za pravičnost i nekakvu društvenu pravednost. Ja sam često skeptična, zajedno sa Radničkom frontom o dosezima legislativnog normiranja u smislu da smatramo da je nedovoljno naglašena ekonomska perspektiva koja se ne uključuje u čestom kritiziranju te normativne zakonodavne procedure i okvira. Zašto? Zato što se čini da je jednostavno, je li, trebamo smijeniti korumpirane, postaviti nekorumpirane i stvari će biti riješene.
Mi smatramo da je sama korupcija u Hrvatskoj stvar strukturalne i legitimne korupcije i da puno stvari znači s kojima društvena radna većina gubi mogućnost normalnog i dostojanstvenog života vezana uz potpuno legalizirane procedure otimanja, oduzimanja, privatizacije, pretvorbe, od samih 90-ih na ovamo, ali naravno da zakonodavni okvir ima svoju težinu i ovdje smatramo da je uistinu potrebno slušati struku, a znači predsjednik kaznenog odjela vrhovnog suda Damir Kos je rekao, zakon je rad lošeg učenika koji loše prepisuje od nekoga sa strane jel. Predstojnica katedre za kazneno pravo prof. Zlata Đurđević upozorila je da ministarstvo krši proceduru jel, jel ključnu izmjenu donosi u drugom čitanju bez e-savjetovanja i stručne rasprave, upozorila je također što je ovdje više puta rečeno sva 4 pravna fakulteta su ignorirani prilikom pisanja konačnog prijedloga zakona. U samom zakonu postoje neke manje važne mislim izmjene koje su dobre kao što je recimo tonsko snimanje rasprave ili izmjene u smjeru elektroničkih mogućnosti odnosno mogućnosti korištenja audio vizualnog linka u raspravi i osobito ispitivanju žrtve, to svakako pozivamo i mislimo da je dobro, ali je cijela procedura tako skrojena i napravljena da zakon svakako nećemo moći podržati jer je potrebno znači da se zakoni javno rasprave, da zakoni imaju praksu javne rasprave preko svih mogućih jel dostupnih alata, a ako to nije se desilo onda postoji uvijek popravni ispit, a popravni ispit je treće čitanje, pa apeliramo da se to i u ovom slučaju desi.
Hvala.
Gđa. Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite.
Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici.
Često puta sam govorila o tome za ovom govornicom da ta slika sabora kako on radi i kako on djeluje zapravo stvara kod građana dojam o čitavoj političkoj sceni i da ispražnjena sabornica u onom smislu da su ispražnjene klupe u kojima uglavnom nikoga nema, ali isto tako ispražnjeno od kvalitetnog sadržaja zapravo pomaže HDZ-u da vlada. Stoga prisutnost nas zastupnika pogotovo opozicijskih u sabornici je prvi korak u promjeni paradigme i danas smo upravo na tom tragu zato što je u određenom trenutku, u trenutku glasanja bilo više opozicijskih zastupnika nego onih iz redova vladajućih izborilo jednu malu pobjedu i mislim da nam to treba biti putokaz jer bi nam svima trebao biti zajednički cilj koliko god se međusobno ne slagali da nakon slijedećih parlamentarnih izbora HDZ nema većinu, pa ćemo onda imati i bolje procesne zakone i bolje antikorupcijske zakone i bolju i pravedniju državu u cjelini.
A zatim ću nastaviti na drugoj temi o kojoj isto tako često govorim, to je promjena Poslovnika, uopće promjena strukture donošenja zakona i ovog modela što se zapravo događa između prvog i drugog čitanja. Drago mi je da imam istog predsjedavatelja kao i prošli put kada sam postavila jedno retoričko pitanje, može li opozicija tražiti da se u bilo koji zakonski prijedlog u prvom čitanju doda nešto što uopće nije bio dio osnovne konstrukcije predloženih izmjena i dopuna. Naime, mi smo ovdje imali situaciju da u prvom čitanju osim uvođenja elektronske komunikacije što zapravo predstavlja samo prilagođavanje procesa suđenja tehnoloških dostignućima vremena u kojem živimo mi nismo imali zapravo ništa drugo, pa sam ja tada ukazala da bi se matična radna tijela poput Odbora za pravosuđe, Odbora za zakonodavstvo trebala zapitati na što su ukazivala izvješća glavnog državnog odvjetnika podnesena još iz razdoblja Dinka Cvitana koji su ukazivali na manjkavosti ZKP-a pogotovo u onom dijelu koji je recimo državnim odvjetništvima onemogućavao da podnesu žalbu na odluku kojom im se optužnica vraća odnosno kojima se optužnica ne potvrđuje i time se zapravo opstruira daljnji tijek kaznenog postupka. Ta i neka druga pitanja nisu uopće bila razmatrana od strane resornog ministra, sada sam istaknula u replici da je tome tako zato što ministar nema nikakvog procesnog iskustva jer je njegova politička karijera dominantnija u odnosu na njegovu profesionalnu koja je isključivo akademska, dakle netko ko nije vidio uživo, nije osjetio sudnicu, nije osjetio što se u njoj događa, nema nikakva iskustva kako pojedine zakonske odredbe procesno utječu na rezultat kaznenog procesa, ali i parničnog, nema što biti vođa tima u predlaganju bilo kakvih procesnih reformskih zahvata.
Na ono retoričko pitanje može li oporba tražiti da se u predložene izmjene i dopune zakona nešto doda u prvom čitanju, znamo da od toga ne bi bilo ništa. Što se dogodilo, sjetili su se vladajući unijeti ovu strukturnu promjenu koja traži da se zapravo u cilju navodno ubrzavanja procesnog suđenja i dolaženja do konačne pravomoćne presude ne može dva puta predmet vraćati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. To je problem utoliko što si resorni ministar nije dao truda produžiti javnu raspravu, uključiti suce, ne samo one suce koji su njegovom rukom odabrani da budu članovi radne skupine jer to su u pravilu vrlo poslušni ljudi koji su u tim radnim skupinama samo zato da im to bude crtica i referenca u njihovoj budućoj karijeri u kojoj će ponovno negdje biti izabrani na prijedlog HDZ-a nego da pitaju one suce koji će zapravo znati kako će se to odraziti na predmete koji su im sada u njihovim sudnicama zaduženi, to se nije dogodilo. Stoga je ovdje vrhovni sud u pravu kada traži da se ovakav zakon ne izglasa, da se više uvaži riječ struke, pa ćemo i mi kao Klub stranke Centar i GLAS inzistirati na tome da i ovaj zakon uđe u treće čitanje.
Kao prilog i kao dio argumentacije zašto bi to tako trebalo napraviti reći ću da se i ovdje u prijedlogu potkrala jedna, a neću reći greška nego zapravo intencija i namjera. Ako kažemo da je glavni problem ove države to što ima neujednačenu sudsku praksu, to što jedno te isto pravo koje negdje u zakonu zapisano za dvije različite osobe, za dva različita subjekta u nekom procesu neće biti na isti način primijenjeno i ostvareno onda je nužno vidjeti gdje su zapravo uzroci takvog stanja. Dakle, osim korumpiranih sudaca neke stvari su strukturalno ugrađene u loše, a reći ću i glupe, glupe zakonske prijedloge.
Evo što se ovdje napravilo. Dakle, uvelo se to elektronsko suđenje, elektronsko snimanje tonskih rasprava, a kako bi se djelomično ublažila ona opravdana kritika struke koja je rekla da jedan dio okrivljenika u kaznenom postupku će time biti zakinut za svoja pravo obrane, uvela se mogućost da se snimljene rasprave mogu tehnički prepisivati u neke zapisnike, ali niti to se neće raditi uvijek iz razloga što su vladajući svjesni da naše sudnice ovog trena nisu tehnički opremljene. Zamislite vi to u 21. stoljeću u državi koja troši i baca novce na koje kakve korupcijske afere, naše sudnice nisu tehnički opremljene da uopće mogu apsorbirati ovakve tehničke izmjene zakona. Pa se HDZ dosmislio onoga u čemu je najbolji, a to je da uspostavlja dvostruka prava, dvostruke standarde i dvostruka mjerila. Nekome će nešto biti omogućeno i dano, a nekima neće. E to je država po mjeri HDZ-a. I bez imalo srama, jer srama niti nemaju oni čak to crno na bijelo u obrazloženju ovog zakona i pišu. Pa kaže, nabava tehničke opreme ići će postepeno. Zna se da HDZ-u novac treba za neke druge stvari, za njihove korupcijske afere i korumpirane ministre pa zato izmjena važeće odredbe Članka 409. koja bi odmah stupila na snagu ima intenciju da se propisivanjem prijepisa snimke omogući samo u određenim situacija, po odluci predsjednika vijeća. Tako će se potaknuti da se ta odredba koristi samo kao mogućnost ako se pojedina sudnica i nakon što se pojedina sudnica opremi odgovarajućom tehničkom opremom u prijelaznom periodu do uvođenja obaveznog tonskog snimanja rasprava u svim situacijama. Što u prijevodu znači? Da će ishod jednog kaznenog postupka ovisiti o tome u čiju će sudnicu i u eto, odnosno o tehničkoj opremljenosti sudnice koja će automatskom obradom podataka i onim e-sustavom dodjele spisa nekome doći u rad. Dakle, ovo je zakon koji kaže unaprijed građani, okrivljenici, budući sudionici kaznenih postupaka vi u startu niste jednaki. E pa da mi je vidjeti zastupnike osim ovih poslušnih koji svojom glavom ni ne misle, koji će za ovakav zakon dignuti ruke. Ja sasvim sigurno neću.
Hvala.
Gospođa Karolina Vidović Krišto, prva pojedinačna rasprava.
Izvolite.
Dame i gospodo zamislite da vam je pokvaren korijen zuba, imate strašne bolove, a zubar kaže da treba samo malo ispolirati zub i sve će biti dobro. Potpuno je jasno da biste pod pritiskom bolova tražili drugog stomatologa jer pokvareni korijen mora biti ili izliječen ili zub mora biti izvađen, poliranje neće ništa riješiti. Upravo vaši prijedlozi izmjena kaznenog zakona jesu to poliranje, besmisleno trošenje vremena na nešto što ništa neće riješiti jer stanje u hrvatskom pravosuđu je kao kod pokvarenog zubnog korijena, dubinski problem. A uzročnik te dubinske destrukcije i nepravde jesu osobe koje vode DORH i sudstvo te probrana uska skupina odvjetnika.
Nepoštivanje zakona, selektivna primjena zakona, ali ponekad i prekoračivanje ovlasti nisu posljedica lošeg zakonodavstva ni pravnog neshvaćanja ljudi iz pravosudnog sustava već su posljedica podobnosti, ne etičnosti, nemorala i korupcije. Ako DORH za slučaj softver i Žalac smatra da nije korupcija proizvod vrijedan 3 milijuna kuna platiti 13 milijuna kuna onda nije u pitanju neznanje već je pitanju zla namjera onoga tko je rekao da je ovo čist posao. Tko je donio taj pravorijek da je to čist posao? Ta osoba ima ime i prezime, ta osoba mora biti suspendirana i mora se utvrditi je li prikrivanje kriminala što je kazneno djelo par excellence učinila sama u grupi ili je dobila od nekoga nalog. A ta uvezanost DORH-a i sudstva popraćena medijskom zaštitom korumpiranih medija jest stvarni problem hrvatskog društva i države u cjelini. Ako Županijski sud u Zagrebu nakon 12 godina u slučaju bankomat nije donio prvostupanjsku presudu onda je jasno da je u pitanju zaštita kriminala. Nikakvi zakoni nisu problem za to već je riječ o tomu tko je upleten u pojedini slučaj koga onda to pravosuđe štiti. U slučaj bankomat uključen je bivši predsjednik Mesić koji je nazivao tadašnjeg predsjednika uprave Poštanske banke Protegu i nalagao mu da isplaćuje neosigurane kredite tvrtki KIO Orahovica što je Protega protivno svim zakonitostima bankarskoga posla i činio. HPB je izgubio na desetke miliona kuna jer je tvrtka propala. Sudstvo u ovom slučaju postupa poznatim metodama odugovlačenja kako bi s vremenom javnost izgubila interes za pojedini slučaj, a cjelokupni slučaj završio potom u zastari. Metode tih smicalica jesu mijenjanje odvjetnika, vraćanje spisa na doradu kao što je u ovom slučaju učinio skandalozni sudac Turudić, mijenjanje sudskog vijeća itd.
Ovdje želim podsjetiti na jedan slučaj koji najbolje oslikava sav bezobrazluk koji hrvatsko pravosuđe čini hrvatskim građanima. Kao što znamo lagati pred sudom pod prisegom jest kazneno djelo. Hrvatska javnost je u slučaju bivšeg premijera Sanadera i sporova koji se vode protiv njega doznala kako je nekolicina što optuženika, što svjedoka pod prisegom nekoliko puta mijenjala svoje iskaze bez da je DORH ikoga od njih optužio za krivokletstvo tj. lažno svjedočenje. Taj skandalozni DORH nije teretio bivšeg šefa carine Barišića i ostale da su lagali na sudu, ali su imali potrebu optužiti naše nogometne genijalce Dejana Lovrena i Luku Modrića i to u jeku Svjetskog prvenstva u Rusiji, optuživati Modrića i Lovrena koji su bili u gotovo maloljetničkoj dobi i koji su činili ono što im je govorio netko tko im je bio autoritet doista je apsurdno i bolesno.
Zlouporabe ovlasti koje im je zakon i ustav dao od strane DORH-a i sudstva u međuvremenu su toliko očigledne i otvorene da su nepodnošljive. U Hrvatskoj neće biti promjena na bolje sve dok se ne uspostave preduvjeti da se DORH i sudstvo pročiste od korupcije jer uzročnici problema u svim segmentima hrvatskog društva te uzročnik raseljavanja hrvatskih građana jest nepoštivanje pravnog poretka kojega svojim neradom ili zlouporaba stvara pravosuđe.
Treba jasno kazati i ljudima u DORH-u i ljudima u sudstvu da ih nitko nije ovlastio da budu servis moćnika i zlostavljači hrvatskih građana pri tom kršeći ustav, zakone i temeljne vrijednosti EU. Hrvatsko pravosuđe treba biti sigurno da je pravda možda spora, ali je itekako dostižna i da će za svoje rabote kad-tad odgovarati, a to će biti uvjerena sam vrlo brzo.
Hvala.
Gospodin Pavliček replika.
Poštovana kolegice Vidović Krišto.
U ovim vašim izlaganjima najčešće se bavite korupcijom kao rak ranom hrvatskog društva i po Transparency Internationalu po indeksu korupcije Hrvatska nažalost već godinama stagnira odnosno čak pada, među tri najkorumpiranije zemlje smo trenutno u EU. Što bi trebalo pod hitno napraviti kako bi Hrvatska promijenila sliku države u kojoj više nema korupcije?
Hvala kolega Pavliček.
Dakle, ako već se pozivamo na ono što nam atestira cijeli svijet onda moramo svakako ponovno i opet i neprestano naglašavati da cijeli svijet nam atestira i hrvatski građani znaju da imamo najgore pravosuđe u EU. Ako govorimo o tome da je rak rana korupcija onda moramo jasno reći, da ali ona je posljedica, rak rana hrvatskog društva je hrvatsko pravosuđe, a unutar tog pravosuđa rak rana jest DORH.
Hvala.
Hvala. Nemate više replika.
Gospođa Urša RAukar Gamulin.
Izvolite.
Zahvaljujem g. predsjedavajući.
Dakle, ove rasprave o izmjenama i dopuna Zakona o kaznenom postupku željeli bismo se osvrnuti i na uvođenje audio i audio video snimanja sudskih rasprava. Za početak naravno, pozdravljamo digitalizaciju, no smatramo da bi osim ročišta trebalo snimati i sudske nagodbe i radnje izvan zgrade suda.
Dakle, intencija je da kad se osiguraju tehnički uvjeti da se sve rasprave audio snimaju, prijepis snimke nije obavezan o tome odlučuje predsjednik vijeća kad za to postoje opravdani razlozi. Koji su to opravdani razlozi to nije precizirano. Također nije precizirano kada i kako će se prijepis snimke uručiti strankama.
Problematično je što je prijepis tonskog zapisa samo mogućnost, a ne obaveza. Jasno je da je intencija ubrzanje samog postupka, ali propisano na ovaj način stvorit će nove problem koji će u konačnici usporiti, a ne ubrzati postupak. Primjeri komplikacija su višestruki od suočavanja svjedoka koji mijenjaju iskaz ili nadopunjuju rani iskaz sa prijašnjim iskazom, preko identifikacije svih glasova u sudnici pa sve do trajanja pisanja same odluke. Svakako prijepis audio snimki rasprava važan je za preciznost dokazne građe.
Naime, već sada s postojećim ZKP-om u praksi su se pojavili ozbiljni problemi u ocjeni i vrednovanju dokazne građe koji postoje samo u audio ili audio video formatu. Smatramo da je obavezno prepisivanje zvučne snimke, ali ipak ne korištenjem programa za prebacivanje govora u tekst jer su takvi programi još uvijek dosta ne savršeni i ako prevode recimo govornika koji se ne prilagođava takvoj transkripciji u pravilu dovode do neupotrebljivog materijala što je iskustvo nekih sudaca koji već koriste takve uređaje i poznato što je sve potrebno za dobivanje materijala koji se može koristiti, a takvi uvjeti nažalost nisu uvijek ostvarivi na raspravama. Zato smatramo da bi prijepise snimki trebali raditi zapisničari.
Kvalitetan prijepis snimke rasprave nije potreban samo sucu za izradu obrazloženja presude nego i za kasniju lakšu provjeru pravilnosti te presude po postupcima, po pravnim lijekovima. U transkriptu je recimo lako naći važne dijelove, a snimku onda treba cijelu preslušavati.
Dakle, mislimo da nije dobro ukidati dosadašnji sistem zapisnika jer bi se to možda moglo pokazati kao preopasan eksperiment nego treba zadržati zapisnik uz naravno audio ili audio video snimku.
I na kraju i mislim da je potrebno podsjetiti da je novi ZKP iz 2008.g. pao na ustavnom sudu 2012., pokojni prof. Krapac sudac ustavnog suda govorio je da je ZKP mali ustav jer se na njemu vidi stupanj zaštite ljudskih prava. Tada je ustavni sud utvrdio neustavnost i nesuglasnost Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Iz aspekta kaznenog pravosuđa po mišljenju prof. Đurđević radi se o daleko najznačajnijoj ustavnoj odluci koja je na dugi rok odredila ustavne okvire i ustavne zapovijedi koje zakonodavac mora poštovati prilikom normiranja kaznenog procesnog prava. Sada smo u situaciji da se takva situacija ponovi jer po mišljenju struke ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku sigurno padaju na Ustavnom sudu što znači da ćemo opet izgubiti nekoliko godina, za to vrijeme imati loše, nekvalitetne presude i kršit će se temeljna ljudska prava.
Pitanje je zaista je li to neophodno? Zašto je tako teško priznati grešku? Svi griješimo, ali samo pametni i dobronamjerni i priznaju svoju grešku. Zato ponovno pozivamo Vladu RH i Ministarstvo pravosuđa da povuku ovaj prijedlog i da idu u treće čitanje. Jedino tako dobit ćemo kvalitetan zakon usuglašen sa ustavnim odredbama i jedino tako se zaista može reći da se radi na prijeko potrebnoj istinskoj reformi hrvatskog pravosuđa.
Hvala.
Ispričavam se za prije. Pogrešno sam tumačio jednu vašu pauzu, jer sam mislio da ste gotovi. Ali sad idemo dalje.
Gospođa Nemet, izvolite.
Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovana kolegice.
Evo drago mi je da ste dotakli sudskih zapisničara. Ja ću vam samo iznijeti podatak da plaća za službenike sa 10 godina radnog staža iznosi do 4000 kuna, a sa 25 godina radnog staža do 4700 kuna. Sudski zapisničari imaju jako male plaće, jako odgovoran posao.
Smatram da bi ministar zajedno sa ministarstvom trebao saslušati sindikat i omogućiti povećanje tako niskih plaća, a argument u tome je također da je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske u svojim preporukama za poboljšanje kvalitete i ažurnosti rada sudova posebnu pažnju posvetio nedopustivo niskim plaćama sudskih službenika i namještenika.
Zahvaljujem kolegice Nemet na pitanju, tj. nema pitanja nego konstataciji. Ja se sa vama mogu samo složiti. I generalno osim kvalitetnih zakona sasvim sigurno za kvalitetno pravosuđe su potrebne i primjerene plaće, primjereno honoriranje težine i zahtjevnosti svakog radnog mjesta kao što je isto tako potrebno i kadroviranje bez političkih snaga recimo to tako.
Hvala.
Gospođa Andreja Marić.
Hvala lijepa poštovana kolegice.
Iako nisam pravnica dala sam si truda pa sam pažljivo pročitala i prvo čitanje i ovaj konačni prijedlog i javno savjetovanje. Meni tu stvarno ima nekoliko nejasnoća, ne z znam kako ste vi shvatili sljedeće primjedbe.
Evo recimo u javnom savjetovanju suci Visokog kaznenog suda kažu da se audio-video snimanje i uređaji zapravo nisu definirali jasno na koji će se to način provoditi.
Okrivljenici mogu pristati na audio-video snimanje, oni koji su u zatvoru jel' njima će to biti u kontroliranim uvjetima. Međutim, ništa se ne kaže za branitelje gdje će oni biti, jel' je i njima omogućeno audio-video snimanje ili će morati biti u sudnici. Nadalje, u javnom savjetovanju odgovor je da će predmetni prijedlog stupiti na snagu 1. rujna 2023. a sada tu u konačnom piše 1. listopada 2024. Mislim toliko ima promjena. Ono što smo govorili i ministru, ali nikako da prihvati sve one primjedbe o kojima smo govorili. Evo koliko su vama tu te nejasnoće pojašnjive.
Hvala.
Hvala.
Odgovor.
Zahvaljujem kolegice Marić.
Ni ja nisam pravnica kao ni vi, ali sam se za ovu raspravu spremala sa pravnicima, sa sucima Vrhovnog suda, sa profesorima pravnih fakulteta, konzultirala sam kao i vi e-savjetovanje i doista iz svega toga je jasno da je ovaj prijedlog zakona nedovoljno dobro preciziran, da sad zanemarimo ove mimo procedure ubačen i protuzakonito ubačeni prijedlog. Dakle, već do sada ima dovoljno stvari na kojima bi se trebalo poraditi naprosto zato da zakon bude bolji i ponovno možemo samo tražiti da se eto razum neki da se probudi i da se sa ovim zakonom ide u treće čitanje.
Hvala.
Gospođo Orešković.
Zahvaljujem kolegice Gamulin-Raukar.
Slažem se sa vama i to je prijedlog našeg kluba, da ovaj zakon ide u treće čitanje. Do tog trećeg čitanja trebalo bi doista pitati one koji ovaj zakon najčešće primjenjuju u praksi. Slažem se i sa kolegicom iz IDS-a Katarinom Nemet koja je dobro ukazala da postoji problem plaćenosti one tehničke službe zapisničara i drugih koji bi trebali raditi ove i provoditi ove tehničke aktivnosti.
Ono o čemu se također nedovoljno govori, jer nitko ne voli priznati da netko nešto ne zna ili ne može, da pored tih preniskih koeficijenata i niske neadekvatne plaće postoji i nedovoljan stupanj njihove tehničke osposobljenosti da neke radnje u sudnici provode što onda otežava i ulogu suca koji radi stvari koje u normalnim državama suci ne rade, jer za to imaju stručnu službu i pomoćnike.
Zahvaljujem.
I vama.
Izvolite odgovor.
Zahvaljujem kolegice Orešković na vašem komentaru.
Ja bih nadodala ono što je danas na Odboru za pravosuđe govorila i predstavnica pravobraniteljice, a to je da se potpuno zaboravilo na građane niskih primanja za koje je upitno kako će oni te audio snimke na kojim aparatima ako ih nemaju, kako će oni se o tome svemu informirati. To je još jedan od razloga zbog kojih smatramo da bi zapisnik klasični u tom smislu trebao ostati uz audio i video.
Zatim se nije vodilo računa očito o tome pomiču se datumi kao što kaže kolegica Marić, ali mi smo sa pravom digitalizacijom i edukacijom sudskih službi za upotrebu te digitalizacije zaista još skoro u povojima. Ne baš, ali tu smo negdje.
Hvala.
Gospođa Vukovac.
Zahvaljujem predsjedavajući.
Poštovana kolegice, danas ste u svojim izlaganjima u više navrata spomenuli kršenje procedura i kršenje samih zakona. Dakle, između ostalog mogu spomenuti i kršenje samog Poslovnika ovog visokog Doma, pa Zakona o pravu na pristup informacijama, pa Zakona o procjeni učinaka propisa, ja vjerujem da procedure postoje s razlogom i da ih treba poštivati. Kakvu poruku mi zapravo šaljemo našoj javnosti koja danas sluša ovu raspravu i sluša zapravo o tome kako iznosimo dokaze i konkretne činjenice gdje se evidentno vidi da se procedure, pa i zakoni krše?
Hvala.
Odgovor molim vas.
Zahvaljujem kolegice Vukovac.
Naročito na ovako bitnim zakonima, kao što je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, mislim da je presudno držati se procedure. Procedure su uvijek važne jer one nas drže u nekakvim okvirima koji garantiraju nekakve pravedne i ispravne postupke. Međutim, naglasila bih da u ovako krucijalnim zakonima, kao što je ZKP, procedure su neizostavno važne i zbog toga, evo, još jednom apeliramo, očito zajednički na Ministarstvo da se ovaj Zakon uputi u treće čitanje.
Replika, g. Habijan.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice.
Ja moramo priznati da ste malo kontradiktorni sami sa sobom i to mislim i na vaš klub. Naime, rekli ste da ste se prilikom pripreme za ovo drugo čitanje konzultirali sa određenom strukom, pravnicima, itd., to je jasno vidljivo iz ovoga što ste govorili točno koji su to pravnici s kojima ste se vi konzultirali, međutim, kada kažem da ste kontradiktorni, onda mislim na to jer ste se očito prilikom prvog čitanja konzultirali ipak sami sa sobom pa ću ovdje podsjetiti da ste upravo kada govorimo o zabrani dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude, da je to jedan dakle ovaj novi čl. 484.a, dakle citiram iz razloga koji su nabrojani zašto je došlo do izmjena, dakle između prvog i drugog čitanja, uzete u obzir primjedba saborske zastupnice Sandre Benčić. Ako se ja ne varam, to je saborska zastupnica koja pripada vašem klubu.
.../Upadica: Ne varate se./... Isto tako, dopustite, ako mogu završiti, hvala. Isto tako, što se tiče prijepisa, on će se uvijek napraviti kada će to tražiti okrivljenik, čime je uzeta u obzir primjedba kolegice Sandre Benčić. Dakle da li je to stojite i dalje da je to protuustavno, da ovdje nije poštivana neka procedura ili ste, ono što sam rekao na početku .../Upadica: Hvala. Hvala lijepa./... u kontradiktornosti sami sa sobom.
Sad imate pravo odgovoriti.
Pa nažalost kolegica Sandra Benčić zbog poslovnih svojih obaveza nije mogla biti danas na raspravi pa bi vas, pardon? .../Upadica se ne čuje./... Molim? .../Upadica se ne čuje./... nisam čula… .../Upadica: Izvolite. Ne, ne, ne./... da vam osobno odgovori. Molim? .../Upadica: Čujte, oprostite, ovo nije okrugli stol. Izvolite./... Je l' vas zabavljam ministre? .../Upadica: Ne, ne, nije okrugli stol, ne možete imati dijalog sa… /... Pa znam, ali dobacuje pa ne znam. .../Upadica: No znam, ni vi ne možete imati ni vi, nitko ne može imati./... Dobro, dakle, kolegica Benčić nije ovdje da samostalno odgovori, ali sasvim sigurno nije se zalagala za ovakvu izmjenu koja je sada ušla u ove zadnje Konačni prijedlog izmjena i dopuna ZKP-a, a sasvim sigurno će vam ona sama objasniti sve detaljno.
Izvolite.
Nemate više replika. .../Upadica: Okej, hvala./... Da budem jasan, dijalog postoji, ali na način da jedan govori, a drugi odgovori. Tako je. Znam, znam, ali to što sam rekao piše u pravilniku, a… u budućnosti ćemo možda promijeniti pravilnik.
G. Zekanović međutim, je sad na redu, izvolite.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, poštovani ministre.
Moram se prvo osvrnuti na jednu interesantnu informaciju koju smo čuli maloprije da kolegica Benčić nije ovdje jer ima poslovne obveze. Halo. Poslovne obveze ima neke? A ja sam mislio da ona, ovaj, dobija plaću u HS-u i da je izabrana od hrvatskog naroda da ovdje u HS-u nešto ovaj napravi za hrvatski narod, a ona zapravo radi negdje drugdje. Tko to zna gdje je ona koje su to njezine poslovne obveze, možda dobiva još jednu plaću od Sorosa, to je .../nerazumljivo/... ne možda, sigurno. To je zapravo iznimno sigurno.
Ja se ovdje odmah na početku jer je povezano s temom, naravno, imali smo odmah kod onih uvodne rasprave jednu interesantnu izjavu vođe oporbe Grbina, naravno, kad nema Grmoje u Saboru koji je pokušao onako na jedan suptilan način dati do znanja da pedofilija, po njemu ne bi trebala biti predmet Kaznenog zakona. Je li to moguće? Pa ja sam to čuo, on se čudi, zašto netko spominje Split u kontekstu pedofilije, kakve to veze ima sa Kaznenim zakonom, a definitivno to mora biti predmet Kaznenog zakona i je, naravno.
Ali, da se malo nadovežem na tu temu tih kaznenih djela koja su dosta aktualna, kolegica Orešković je izjavila hoćemo li se lagati i govoriti da se djevojka od 17 godina ne upušta u intimne odnose. Dakle to je u redu da je netko pedofil, a onda Ivica Puljak nabavuje lopticu svoju kolegici stranačkoj, ispada da je zločinac netko tko je tražio partnericu za seks. I to sve skupa prolazi od mainstream medija onako nezabilježeno, ne vidi se, ne čuje se, a onda kad se govori o ovom prijedlogu Zakona, evo ja stvarno, sjedio sam tu, slušao, nisam čuo niti jednu konkretnu primjedbu na ovaj Prijedlog zakona. Niti jednu. Jedina primjedba je, glasi, poštovani ministre, ovo bi trebalo ići u treće čitanje.
Zašto? Zato da bi mogli još raspravljati. A znate šta je još najinteresantnije? Kad smo na početku odlučivali ovdje o tome hoćemo li imati objedinjenu raspravu ili ćemo svaki zakon raditi posebno, oporba, ujedinjena oporba, moram naglasiti, ujedinjena oporba jer je tu i kolegica Karolina Vidović Krišto i kolega Bartulica su zajedno sa Oreškovićem i Grbinom digli ruku, oni su bili da raspravljamo odvojeno, a sad su napustili sabornicu. Sad su lijepo kući. Možda i oni imaju poslovne obveze. Dakle mi ćemo stajati ovdje do kraja rasprave, raspravljat ćemo o ovoj temi o dva zakona odvojeno, a oni su kući svojoj. Pa tko je ovdje lud? .../Upadica: Gđa. Vidović je ovdje, g. Zekanović./... Molim? .../Upadica: Gđa. Vidović je… /... Je, je, je, ispričavam se, evo, dakle kolegica Vidović je još uvijek tu.
Evo, sad malo, evo konkretnije, ono što sam već zapravo upozorio poštovanog ministra u replici, upozorit ću i opet, vezano uz tu elektronsku korespondenciju odnosno dopisivanje koje će biti moguće usvajanjem ovoga prijedloga zakona, volio bi da ste nam malo jasnije objasnili, malo jasnije rekli vezano uz sigurnost. Čim je nešto elektronsko to je uvijek postoji mogućnosti nekakve manipulacije s tim informacijama.
Druga stvar, evo spominjalo se tu kolegica Nemet je lijepo primijetila da sudski zapisničari imaju iznimno loše plaće, mi imamo jednu zapravo krizu i odlučivanja u državi i nekakvu negativnu selekciju kad se govori o državnim poslovima, ne mislim samo državni i lokalna samouprava i regionalna samouprava upravo zbog niskih plaća. Nažalost koji je problem koji je sve, sve očitiji, danas Bogu hvala ja ću reći da su plaće nekako u odnosu na državu narasle u privatnom sektoru, ali ćemo dugoročno imati golemi, golemi problem zbog toga što ćemo imati negativnu selekciju.
Možda još jedna stvar o kojoj nitko nije govorio u SAD-u u Australiji, ako se ne varam Ujedinjenom Kraljevstvu nije dopušteno s fotoaparatima ulaziti u sudnice. Imate nekakve skice pravosudne skice koje se tamo rade, razlog je opravdan je se stvarno remeti sudski proces. Možda da se tako nešto evo predvidi u Hrvatskoj, evo čisto jedna stvar na promišljanje mislim da je vrijedno i o tome da se porazgovara i razmisli u resornom ministarstvu.
Evo toliko od mene, hvala lijepo.
Hvala lijepa, ostanite imate replike. U većini parlamenata nije dozvoljeno ništa donijet unutra niti transparente, niti boce, niti …/Upadica Zekanović: Kokain./… nego samo glas da se parliva jel da, da se govori.
Gospodin Sačić povreda poslovnika.
Tako je hvala vam. Dakle, povrijeđen je čl. 238. opetovano danas od poštovanog kolege zastupnika Zekanovića jel je sve nas časne zastupnike oporbene stavio pod zastavu vođe oporbe Peđe Grbina. To je doista nedopustivo i omalovažavajuće.
Hvala lijepo.
Bila je replika po difoltu ide opomena.
Gospođa …/Upadica se ne razumije./… jer je bila replika. Molim vas da ne dam drugu …/Upadica se ne razumije./…
Gospodin Sačić imate i drugu opomenu. …/Upadica se ne razumije./…
Oprostite, a treća opomena znate. Čujte nemojte mislim meni je neugodno …/Upadica Zekanović: Treća sreća./… meni je neugodno.
Gospođa Andrea Marić povreda poslovnika.
Hvala lijepa.
Poštovani predsjedavajući.
Čl. 238. je povrijeđen, kolega Zekanović omalovažava sve nas zastupnike. Prvo, izvrće stvari dakle uopće ovdje nije bilo govora o tome da neko ne bi osudio pedofiliju, to uopće nije sad riječ u ovome zakonu, dakle skreće s teme. To je jasno napisano u čl. 238. predsjedavajući. Dakle, ovdje govorimo o ZKP-u pa se onda držite teme.
I drugo, nemojte izvrtati i omalovažavati ono što je neko govorio. Pedofilija je za svaku osudu, ali sada govorimo o drugom zakonu i dajte se držite toga ak ste već priljepak HDZ-a.
Hvala.
Hvala lijepa, hvala. Bila je replika, bila je replika. Opomena.
Mišel Jakšić, gospodin Mišel Jakić.
Poštovani predsjedavajući.
Povrijeđen je čl. 238. gdje kolega Zekanović da bi malo pokušao oprati svoj žetonski obraz se onim najcrnjim i najgorim staljinističko udbaškim metodama koje smo mogli gledati samo u filmovima služi da bi cijelu oporbu optužio da brani pedofiliju. Mislim ako je od jednog najobičnijeg žetona koji je poznat po tome da vara sve svoje partnere i birače previše je.
Vi znate ja se bavim formom, a ne sadržajem, imate opomenu jer je bila replika.
Gospodin Pavliček.
Povreda poslovnika čl. 238., kao što je rekao kolega SAčić za nas Peđa Grin nije vođa oporbe, ali meni je drago da je kolega Zekanović danas digao ruku sa vladajućima i da je to zabilježeno i da on ima svog vođu, a to je Andrej Plenković.
Opomena, bila je replika.
Gospodin Luka Brčić replika.
…/Govornik naknadno uključen./… žrtve ovakvog ili sličnog nasilja ako dolaze iz drugih zemalja van EU.
Hvala.
Izvolite odgovor.
Poštovani kolega evo hvala na pitanju. Prije nego što odgovorim moram se malo referirati na sve ovo što sam čuo. Ispričat ću se nisu samo Bartulica i kolega Vidović Krišto zajedno sa SDP-ovcima digli ruku, digli su i ova moja bivša stranka kojoj neću izgovorit ime i kolega SAčić je zajedno sa Grbinom dignuo ruku. Da, ja sam dignuo ruku zajedno ovaj put sa vladajućom većino jer smatram da je to mudro i pametno kao što ću to uvijek napraviti. I nisam se za razliku od vas kolega Pavliček vozio u automobilu zamagljenih stakala i odlazio kod Plenkovića na tajne sastanke da me nitko ne vidi. Ja ću ga podržati onda kada ja to budem htio i to javno iz ove sabornice, a vi sa zamagljenim staklima sa onim hidžabom na glavi otiđite kod Plenkovića kad vas je god volja. To je vaše pravo i to ćete vi raditi.
Što se tiče staljinističkih metoda …
Čekajte, čekajte imate repliku na …/Upadica se ne razumije./… imate repliku na gospodina. Da, to je bila replika, ne na staljinističke metode. …/Upadica se ne razumije./…
Ovo je bila povreda poslovnika oko staljinističkih metoda.
Gospodin Pavliček povreda poslovnika.
Povreda poslovnika 238. kolega Zekanović omalovažava saborske zastupnike. Kolega Zekanović ja vidim da se vi iz petnih žila trudite da se umilite HDZ-u i to je vaše legitimno pravo. Dajte sve od sebe i ja vam držim fige i ja vjerujem da će Andrej Plenković to nagraditi i da će vas staviti na listu i da ćete ponovo vidjet HS-a. Ja ga ne moram nikad vidjeti, ali ja svoj pravac držim za razliku od nekih.
Druga opomena g. Pavliček.
Gospodin Borić replika.
Hvala lijepa.
Kolega Zekanović svakodnevno ovdje nazočimo određenim situacijama, a vi ste nešto spomenuli. Evo, kolegica Orešković svakodnevno kritizira oporbu da ne zna radit, da ne sjede ovdje da su loši, da su katastrofa i da kao takvi ne mogu ništa napraviti. Kolegica Raukar sada je napala svoju kolegicu da ima pametnijeg posla nego sjediti ovdje u sabornici, da ima druge poslovne aktivnosti, možda spašava Holding. Onda svjedočimo i onome što se događa u Splitu. Kolegica Orešković kaže da tu to neozbiljni …/Upadica: A to je replika, replika./… i neozbiljni i neodgovorni dripci …/Upadica: Dovedite, da./… za koje treba glasati. I sad vi meni recite da li ta progresivna oporba zaista ima išta ista osim skandala, osim ovakvog ponašanja za ponuditi hrvatskim građanima da bi to bilo vrijedno da možemo sutra reći evo zaista ti ljudi koji sami sebe gade ovdje u ovoj sabornici zasluže biti na čelu njih, voditi ih i pružiti im neke mogućnosti da bolje žive u ovoj državi nego što to možda sada kad vodi HDZ. …/Upadica: Hvala, vrijeme./… Zaista ispod svake razine.
Hvala, hvala.
Gospodin Zekanović odgovorite na ovu repliku vama.
Poštovani kolega Boriću ako je biti progresivan zataškavati i relativizirati pedofilske afere onda imamo jednu od najprogresivnijih oporbi u, na svijetu vjerojatno. Na svijetu vjerojatno jer ovo što sam čuo danas evo i od kolegice Marić koja kaže da pedofilija kao kazneno djelo ne smije i ne bi trebala danas biti tema, ja sam zgrožen. Ja sam zgrožen. Ja sam i roditelj jedne 17-godišnje djevojke i meni takve afere, a danas je izašla korespondencija čitava, meni se diže kosa na glavi. I onda ćete vi relativizirati ovdje. Kad se spominje za dom spremni, e onda ćete se dignuti na zadnje noge i skakati o kaznenom djelu, govoriti iako je s tim pozdravom netko branio i našu državu Hrvatsku i '90.-ih godina, a kad se radi o pedofiliji vi ćete reći da to nije problem i da nećemo o tome govoriti. Pametnom dosta.
Ništa, ja nemam pravo reći svoje mišljenje pa ću šutjeti.
Gospođa Andreja Marić, povreda Poslovnika.
Hvala lijepa.
Članak 238., kolega Zekanović vi ste očito namjerili izvrtati u zadnje vrijeme sve što ja govorim. Dakle, ja uopće nisam rekla da o pedofiliji ne treba raspravljati ili da pedofilija nije kazneno djelo. Ja sam rekla da omalovažavate, izvrćete ono što je bilo tu danas govora od Grbina nadalje. Umjesto da konstruktivno pridonesete raspravi o ovom Zakonu o kaznenom postupku, vi se bavite Splitom i ne znam čim drugim. Pa dajte malo ovoga budite korektni i čitajte ono o čemu se raspravlja. …/Upadica: Hvala, hvala./… To ste dokazali i prije par dana u Zakonu o prometu koji niste pročitali.
Hvala lijepa, gospođa Marić, kao replika bila bi izvrsna, a budući da je povreda Poslovnika je opomena jer je bila replika.
Ajde napišite jedanput, dogovorite se, sastavite, promijenite taj Poslovnik već jednom, ne. …/Upadica: Ma dobar je Poslovnik./…
Gospođa, gospođa Urša Raukar Gamulin.
Poštovani kolega Zekanović, zaista imate sreću da je Sandra Benčić opravdano danas izostala iz sabora. Imate gotovo bih se usudila reći sreću zbog splitskog skandala, pa onda ako vam to nije dovoljno onda imamo i komuniste i ne znam šta sve treba da bi se prikrilo jednu jednostavnu činjenicu da vi nemate što reći o ZKP-u. Kao što vrlo često nemate što reći na raspravama o određenim zakonima, izvješćima i ostalim radnim materijalima jer se vi time ne bavite. I to treba jednom hrvatskoj javnosti reći. Vi imate taj svoj način koji ako se nekom sviđa nek izvoli, ali svakako vi se ne bavite onime čime biste se trebali baviti, a to je proučavanjem zakona javnih rasprava i pripremat se za rasprave.
Zahvaljujem.
Čekajte moram vam dati riječ, izvolite.
Poštovana kolegice, to što ste stavili očale na vrh nosa ne znači da ste pročitali prijedlog zakona, ne znači. I to što vi kaže da ste vi pametni ne znači da ste pameti i to što, to što gori svjetlo u uredu gospodina Tomaševića po noći ne znači da on radi. Dakle, to je samo vaš PR i loš PR koji je odavno prokužen. A vi mi recite, evo uzmite neku povredu Poslovnika ili završnu raspravu ispred kluba, recite mi jednu konkretnu stvar, jednu konkretnu zamjerku u ovom zakonu. Vi ste tu trkeljali 5 minuta niste niti jednu riječ rekli suvislu, niti jednu zamjerku. Osim ja mislim da bi trebalo treće čitanje, pa rekao sam vam, htjeli ste razdvojenu raspravu, gdje su kolege koji su digli ruke, gdi je Grbin, gdi je Grbin sada. A vjerojatno je na odvojenom životu sada u Puli.
Gospođa Mrak Taritaš, prva povreda Poslovnika.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora.
Referiram se na Članak 238., molim da mi se objasni gdje u Poslovniku stoji i kako se upotrebljava riječ trkeljanje. …/Upadica: Trkeljanje./…
Moram vam dati opomenu jer je bila replika, ali je bila replika jer u ovoj, a šta očete da vam objasnim, u ovoj sabornici mislim to je jedan od, je uvredljivo, je uvredljivo, je uvredljivo, moram reći da je uvredljivo, ali da svaki put kad se neka takva kako bih rekao, blagi, ipak blagi termin upotrebljavati, upotrebljava da reagiram ja ne znam što bi tu nastalo. Ja isto mislim, ja suosjećam s vama, ali međutim to je bila replika.
Izvolite. Opomena.
Izvolite, Damir Bačić, Bakić, Bakić, pardon.
Hvala vam gospodine …/Upadica: Ima dva, ima već da Bačića pa onda …/… potpredsjedniče …/Upadica: Tri bi bilo previše./… hvala vam gospodine potpredsjedniče ovo je bilo, dakle želim prijaviti povredu Poslovnika Članak 238., omalovažavanje zastupnika. Ne bih se inače javio. Ne bih se javio jer mislim da kolega Zekanović svojom pojavom, a još više onim što je govorio …/Upadica: Šta mi fali?/… zapravo ne zaslužuje da se s njim polemizira. Međutim, ovo je ne znam, ne znam koliko nisko dno upotrebljavati ovakav vokabular, ovako se obraćati kolegici Raukar, ovako se obraćati svima nama i ne znam čemu služi kome služi ovakvo vrijeđanje …/Upadica: Vrijeme, vrijeme, vrijeme./… svih nas uključivo i naše stranačke kolege koji nisu saborski zastupnici.
Hvala vama.
Ispričavam se, ispričavam se, žao mi je ali je bila replika. Žao mi je ali je bila replika. I opomena, da.
Poštovani potpredsjedniče …
Gospodine Jakšić šta je to?
Poštovani potpredsjedniče povrijeđen je članak 238. sa spominjanjem da oporba trkelja. Oporba je imala ponešto prijedloga, a to bi značilo da trkelja i hrvatska pravna struka kao i kazneni odjel Vrhovnog suda kojeg očito žeton Zekanović za potrebe svoje nekakve buduće karijere i toga da bude prirepak HDZ-u i Plenkoviću više ne priznaje pa onda vrijeđa, a što smo predlagali je mogao čuti ali očito je kao i obično dobivao instrukcije na hodniku što da priča i kako.
Hvala lijepa.
Dobro.
Rekli ste naravno, je replika. Ide opomena i moram nešto dodati, moram nešto dodati da je svaki put kad se govorilo o Ustavnom sudu u ovoj sabornici da se mjerilo, da su se mjerili termini ja ne znam gdje bismo stigli.
Meni je neugodno pogotovo prema gospođi Urši Raukar, Urši Gamulin-Raukar ali međutim držim se Poslovnika.
Gospodin Damir Habijan, replika.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Zekanović.
Mogu se složit sa vama, mi nismo danas ovdje čuli ni jednu suštinsku primjedbu jer je nema, ništa, zero, nula osim da ide u treće čitanje. Ono što ste isto tako dobro rekli, ja mislim da to nije uvreda, dakle da su o ovom prijedlogu zakona raspravljali neki koji nisu pročitali ovaj zakon i to odgovorno sad tvrdim ovo što ste rekli da je istina. I to sam rekao i kolegici Urši Raukar koja je morala ovdje govoriti očito u ime kolegice Sandre Benčić koja smo čuli ima nekih drugih poslovnih obveza danas, a nije u Hrvatskom saboru, na radnom mjestu.
Dakle, u ovom prijedlogu zakona pod obrazloženje izmjena između prvog i drugog čitanja imate tri primjedbe kolegice Sandre Benčić koje su usvojene. Dakle, niste pročitali. Da ste pročitali bi znali, ne biste govorili da ovo ništa ne valja i da je ovo protuustavno. Dakle, pročitajte si citiran članak 484a. Protiv kojeg cijeli dan govorite kolegica Sandra Benčić.
Izvolite odgovor uz napomenu da moderiramo malo termine.
Poštovani kolega Habijan, evo slažem se u potpunosti sa vama. Ovdje moram reći, na primjer malo prije mi je gospodin kolega Bakić poštovani rekao da mu čak smeta i moja pojava. Ja stvarno se trudim, evo nositi odijela i isključivo u njima dolazim u Hrvatski sabor, čiste košulje svakodnevno, odijela nosim što češće na kemijsko čišćenje za razliku od malo prije prozvane kolegice Benčić koja je prije par dana došla ovdje mi bi rekli u Šibeniku u majici na špaline za ovu istu govornicu. Dakle, ona jadna vjerojatno nema novaca za dugi rukav ili kratki rukav nego je u majici na špaline.
Znate šta su špaline? Dakle ona je došla i vama ne smeta njezina pojava, a mene je iznimno zasmetala.
…/Upadica Radin: Gospodin Zekanović držimo se zakona, molim vas./…
Slijedeći put nek' dođe u kupaćem kostimu.
…/Upadica Radin: Molim vas držimo se./…
Nek' krene s jednodjelnim, pa ćemo lako na dvodjelni krenuti.
Držimo se zakona i nemojmo nositi toliko na kemijsko čišćenje odijelo, jer se troši na kemijsko čišćenje.
Gospođa Dalija Orešković.
Zekanoviću, da netko objavi vašu privatnu korespodenciju sa kojom ste se uvukli pod skute HDZ-a to bi tek bio prljavi seks i scene nad kojima se zgražaju naši mladi, a i mi svi. Pričate ovdje o pedofiliji, pojma nemate o hrvatskim zakonima.
Dajte si odite na stranice Ministarstva unutarnjih poslova, pa vidite što je u Hrvatskoj dopušteno, a što nije. Dobna granica za konsenzualni spolni odnos je 15 godina. Ali nije ovo vaša najveća intelektualna i moralna sramota. I baš zato, zbog takvih kao što ste vi mladima poručujem da budu odgovorni u prostoru svojih osobnih sloboda i da ne nasjedaju na to lažno moraliziranje najvećih političkih pokvarenjaka.
Političkom podzemlju treba zabraniti da kopaju po bilo čijim mobitelima i snimkama.
Hvala.
Dobro.
Vidite gospodine Zekanoviću kada se upotrijebi jedan krivi termin, onda to vuče druge krive termine itd.…/Upadica Zekanović: A uvijek sam ja kriv nešto!/…
Pa molim vas, dajte molim vas odgovorite.
…/Upadica Zekanović: Nije, nije. Ima povreda, povreda gospodin Šimičević./…
Koja povreda Poslovnika? Gospodin Šimičević, povreda Poslovnika.
Zahvaljujem poštovani predsjedavajući.
Kolegica je povrijedila članak 238. Vrijeđa i omalovažava kolegu Zekanovića, a zapravo sve što je ona pokušala napraviti ili što je radila ili što je izgovorila je bilo osuđeno. Znači sve što ona radi sve je radila i što je otišlo u propast.
Hvala lijepo.
Povreda Poslovnika naravno i opomena.
Gospodin Zekanović, molim vas govorite lijepo. Molim vas!
Poštovana kolegice Orešković, poštovana kolegice Orešković zastupnice u Hrvatskom saboru ako ćete me već zvati tu i urlati sa svog mjesta Zekanoviću, onda naglasite Zekanović sam inače, Zekanović čisto onako malo pokušajte to bi bilo bolje, bolje mi zvuči.
Ja ne znam jeste li vi čuli što ste vi malo prije kazali. Tu snimku sebi snimite, mogu vam ja skinuti pa je onda puštajte svaki dan i crvenite se do kraja života. Dakle, vi ste na jedan, vi ste rekli odvratno, gnjusno. Ja ne znam koju riječ upotrijebiti za opravdavanje pedofilije spuštajući granicu to vi govorite na 15 godina, na spolni odnos uz pristanak. Ja moram pitati, evo nek' dobijem i opomenu jeste vi normalni? Jeste vi normalni?
Gospođa Vukovac, replika.
Zahvaljujem predsjedavajući.
Dakle, kolega Zekanoviću na vrlo ružan način ste danas optužili oporbu da nije iznijela ni jedan konkretan prijedlog, oporbu. Ja ne znam gdje vi pripadate? Možete nas prosvijetliti, jer ja se jako dobro sjećam da ste vi bili dio liste Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Ostali smo svi u oporbi, a svoje političke prostitucije molim vas nemojte pred kamerama iznositi jer zamarate ovu raspravu.
A isto tako želim vam reći da sam ja evo sad po treći put iznosim svoj konkretan prijedlog, a to je da se u žalbenom postupku uvede pravilo da se sjednice drugostupanjskih vijeća snimaju. Pa vas evo wanna be vladajućeg ili wanna be HDZ-ovca molim da iskoristite svoj utjecaj na kolege s lijeve strane meni i da progurate ovo jer ovaj prijedlog je evo i sam ministar rekao da je dovoljno dobar i kvalitetan.
Hvala.
Odgovorite molim vas.
Poštovana kolegice Vukovac.
Na vašu žalost ili na sreću kakogod ja nisam bio ovdje za govornicom kada je ujedinjena oporba se grlila i ljubila i plesala kozaračko kolo, dakle nisam bio niti ću biti ujedinjena oporba. I za razliku od onih koji su kockoglavi, ravnozemljaši, koji ja ipak razmišljam svojom glavom i vjerujem u znanost i to je jako bitno da je radi mene, radi mog stava da je Zemlja okrugla oporba me se i odrekla u konačnici. Rekli su neki Zemlja je ravna ploča, mi u znanost ne vjerujemo i to je ono što je bitno naglasiti.
Ali podsjetit ću vas i na vaš interesantan politički put, pa vi ste konvertit prve vrste, pa bili ste malo u Mostu, pa ste bili u Domovinskom pokretu, sad ste u nekakvoj Pravednoj Hrvatskoj, ali to je legitimno kolegice i samo naprijed vi i dalje evoga tražite svoju političku sreću sa Škorom bez Škore, uz Petrova, bez Petrova, Grbinom, Grmojom ima tu materijala kolikogod hoćete, to je legitimno.
Hvala lijepa.
Tri povrede poslovnika. Prvu povredu poslovnika g. Milanović Litre.
Hvala vam poštovani predsjedavatelju.
Povrijeđen je čl. 238., naime kolega Zekanović je tu govorio o nekakvoj ujedinjenoj oporbi, ja ju do sad nisam doživio u HS-u niti je iko od suverenista sudjelovao u tom performansu koji se dogodio kojega je spomenuo, tako da bi molio ipak da se biraju termini koji se koriste jer Hrvatski suverenisti svakako nisu ni vladajuće većine kao što je g. Zekanović, ali niti ujedinjena oporba.
Naravno ide opomena zbog toga što je bila ono baš ono replika po definiciji jel da.
Gospodin Pavliček.
Poštovani potpredsjedniče HS-a.
Evo sa zadovoljstvom po treći put povreda poslovnika vjerojatni i zadnji za danas, ali nije mi žao jer ovo što je danas kolega Zekanović napravio je jedan čisti cirkus i ja vjerujem da je on zadovoljan jer će završiti ponovo u medijima i on je svoj politički dan ispunio i to je legitimno i on je sretan i nek je čovjek sretan i treba biti sretan. Ali optužiti nas da je izbačen iz oporbe odnosno iz stranke zato što je rekao da je Zemlja okrugla je dno dna …/Upadica RAdin: Hvala, vrijeme, vrijeme ./… i čista laž. Iznosio je laž.
Vrijeme, vrijeme.
Treća opomena i oduzimanje riječi do kraja ove točke.
…/Upadica se ne razumije./…
Replika gospođa Katarina Nemet.
I sada za kraj.
Povreda poslovnika, čekajte, čekajte, sjednite molim vas trenutak.
Povreda poslovnika gospođa Vuković izvolite.
Zahvaljujem vam predsjedavajući.
Dakle, temeljem poslovnika 238. odnosno čl. br. 238. dakle doista me vrijeđa g. Zekanović zbog mojih političkih odluka. Ja sam svaki puta kada sam odlučila promijeniti opciju krenula sam u politiku kao nezavisna načelnica, prišla Mostu i sutra DP-u sam to napravila prije samih izbora …/Upadica Zekanović: Super./… i jasno svom glasačkom tijelu objasnila razloge zašto to činim. Što vi radite? Vi se prostituirate, vi tražite povjerenje stranke koja vas g. Zekanoviću ne treba.
Hvala.
Hvala, hvala, vrijeme, vrijeme, vrijeme. Opomena bila je replika, bila je replika, ne ulazim u sadržaj, ne ulazim u sadržaj.
Gospođa Katarina Nemet, sigurni smo da će upotrijebiti prave riječi.
I sada za kraj da se vratimo na zakon. U vašoj raspravi dotakli ste se e-Komunikacije i činjenica da je nedovoljno da su nas nedovoljno obavijestili o samom sustavu e-Komunikacije odnosno ne znamo kada i u kojim slučajevima će se uzeti u obzir, a kada možda i neće, a potkrijepit ću to sustavom e-Spis to je sustav koji digitalno dodjeljuje predmete, ali postoji mogućnost da se predmet dodijeli i ručno. Tako da eto ta je komunikacija za sada još nedorečena.
Hvala.
Lijepa replika bit će sigurno lijep odgovor.
Naravno, kolegici Nemet uvijek lijepo odgovaram i postavlja i pristojna pitanja.
Poštovana kolegice, dakle to je evo nešto što je meni zapalo za oko, nisam primijeti u prijedlogu zakona da je objašnjena ta e-Komunikacija dopisivanje mislim da se zove, elektronsko dopisivanje, voli bi da je to malo bolje razrađeno. Pretpostavlja se da postoji neki pravilnik i o tome ili neka uredba koja će to kasnije definirati. Ono što mene brine odnosno što sam ja upozorio poštovanog ministra da se poradi tu na sigurnosti i kada nekakva takva korespondencija ide elektronskim putem, pogotovo u današnje vrijeme cyber ratovanja, kibernetičke nesigurnosti uvijek postoji potencijalna opasnost. Dakle, to je ono što sam ja ukazao problem i evoga još jednom i ovdje poštovani predlagatelju upozoravam na istu stvar.
Ali evo ja bi zaključio ovo svoje izlaganje sa jednom jednostavnom rečenicom, Zemlja je ipak okrugla.
Rekli su astronauti koji su je vidjeli.
Gospođa Dalija Orešković mikrofon je vaš.
Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavatelju.
Kolegice i kolege.
Postavljam pitanje tko u ovoj državi vjeruje da će HDZ napisati zakone kojima će popraviti pravosuđe? Ne vjeruje nitko. Onih 16,4% biračkog tijela s kojima HDZ čitavu državu čini naprosto zatočenom u jednoj talačkoj krizi sasvim sigurno im ne daje legitimitet i bez da su za korupciju pravomoćno presuđena politička stranka.
A sad postavljam i jedno drugo pitanje, dakle nakon svih riječi struke, nakon svih komentara iz oporbenih klubova koji su ukazali da je vrlo izgledno da će doći do ustavnih tužbi koje će osporavati ustavnost ovog zakona. Kome bi to moglo ići u prilog? Tko može računati da će na ustavnoj odluci s kojom se ruše, ruši ustavnost odredbi tko bi tu mogao imati najviše koristi? Da to možda nisu oni HDZ-ovi političari i moćnici koji se ovog trena nalaze u nekoj od fazi kaznenog postupka. Zamislite kako bi njima pasalo da im padne pravomoćna presuda jer će se reći pa sudilo ti se po neustavnim odredbama. To je Hrvatska u režiji HDZ-a.
A kad smo već kod tih odluka Ustavnog suda koje se isto tako vrlo često tijekom ovakvih rasprava spominju van konteksta, ponovit ću vam Boriću jer pamćenje je i ponavljanje mudrost nekakvog znanja. Dakle, u slučaju Tomislava Karamarka nije pala ta odluka povjerenstva o kojoj vi stalno govorite, pao je sustav borbe protiv korupcije u kompletu. I to ne radi Tomislava Karamarka imali ste ga prilike rehabilitirali ovaj vikend pa niste. Tomislav Karamarko i njegov predmet nije ništa drugo nego štit, običan štit koji štiti Andreja Plenkovića od njegovih korupcijskih afera i predmeta sukoba interesa koji se sada više nikad neće preispitivati jer više ne postoji nadležnost tijela koje bi to trebalo i moglo raditi.
Stalno pričate o tome da kada baš pričamo o tom slučaju i tom predmetu ne znam prihvatiti činjenice i ne znam prihvatiti krivnju. Pa zna li HDZ prihvatiti činjenicu i krivnju za svu korupciju opisanu i pravomoćno potvrđenu? Čini mi se da te situacije nitko od vas ne srami. A onda vas je još manje sram opetovano ponavljati da sam ja na račun svog minulog rada, što nezasluženo ušla u Hrvatski sabor, jel to vaša teza? Ja znam da vi ne možete prihvatiti činjenu da su birači ti na temelju čijih sam glasova dobila svoje mjesto, mandat ali i obavezu u saborskim klupama. Vi to ne možete prihvatiti jer vama za izbornu pobjedu trebaju manipulacije, neustavno krojene izborne jedinice i namjerno isprovocirane, podmetnute političke afere. Za vas građani na pošten način birati i glasati za vas neće. Pa vam se zapravo ja trebam zahvaliti, dajte molim vas spominjite tu situaciju sa rušenjem vlade Tomislava Karamarka što češće da ne padne slučajno u zaborav, kako bi me građani mogli na isti način na slijedećim izborima ponovno nagraditi.
Hvala.
Nemojte, nemojte otići, mislim ako želite možete, ali imate replike, vjerojatno ćete htjeti odgovoriti.
Gospođa Andreja Marić.
Hvala lijepa.
Poštovana kolegice tu sad u ovom konačnom prijedlogu zakona se kaže da naravno kako nisu sve sudnice tehnički opremljene za tonska snimanja odnosno ovdje se uopće niti ne spominje audio-video kako će se na koji način definirati, kaže da će se predvidjeti potrebna sredstva 15 miliona 952 tisuće kuna za tih 184 sudnice. Također je poznat i podatak da je odgođena, zapravo odgođeno stupanje na snagu s ovog 1. rujna 2023. do 1. listopada 2024. očito se skužilo da se mora pomaknuti za godinu dana jer se ne može sve tehnički odraditi. Mislite li vi da je uopće ovaj iznos sredstava dovoljan da se tehnički opreme sve sudnice, da se napravi edukacija sudaca i službenika ili ćemo opet rebalans raditi? Ovdje se ionako već spominju da će biti preraspodjela sredstava za 2023. i 2024.
Hvala.
Hvala.
Odgovor.
Hvala uvažena kolegica Marić.
Ovo što ste me pitali o tome je li taj iznos dovoljan nije nešto o čemu bi ja trebala ili bilo tko od nas nagađati. Vlada je zadužena za to da taj iznos primjerno planira. Ali najveći je problem u tome što ovog trena ćemo uvesti jednu odredbu, neka, neka pravila iz zakona koja neće biti na jednak način dopuštena odnosno omogućena svima. Ne možemo imati sudnice koje su opremljene i istovremeno one koje nisu. Ne možemo imati suce koji će po diskrecijskoj ocjeni nekom omogućiti da se nešto prepisuje i stavlja u zapisnike, a nekome ne. Inače imamo problem sa dvostrukim kriterijima, sa zakonima koji nisu na jednak način ostvarivi prema svima, a sada to izričito u zakon i stavljamo i time dovodimo i same suce u vrlo neugodnu, neugodnu situaciju.
A što se tiče pripremanja zapisničara i stručnih službi tu sam već rekla da se nedovoljno u njih i financijski, ali i na sve druge načine ulaže.
Hvala.
Gospođa Jelkovac.
Hvala lijepo poštovani predsjedavajući.
Poštovana kolegice Orešković, vaše političko djelovanje svodi se na negativno etiketiranje HDZ-a koji je vama trn u peti, ali ni to vam ne pomaže, građani svakodnevno u anketama pokazuju koliku podršku daju ovoj vladi i svemu što ona radi. Mene zanima da li ste vi kolege iz vaše stranke u talačkoj krizi zbog kolege Ivoševića, ovo što se događa stvarno pokazuje vaš odnos prema svemu i dvostruke aršine na temelju kojih djelujete kada prozivate ovdje nas iz vladajućih i kada govorite o svojim kolegama. Čime oni to vas drže u šaci da ih ovako branite, relativizirate ono što su oni napravili, govoreći eto malo su se poskliznuli, zaigrali se dečki. Pa dajte budite …/Upadica: Vrijeme./… korektni i imajte ista mjerila za sve postupke.
Izvolite, izvolite gospođa Orešković.
Zahvaljujem.
Moje i političko i javno i profesionalno djelovanje svodi se na to da državu i njezine građane branim od podzemlja, a pod podzemljem mislim na HDZ. Ako želite vidjeti što sam napravila u ovom mandatu odite na internetske stranice sabora tamo vam je moj prijedlog nacrt Strategije suzbijanja korupcije koji u sebi sadrži i poglavlje koje traže izmjenu i reformu izbornog zakonodavstva, kao i promjenu kroja izbornih jedinica kako bi nam one na slijedećim izborima bile ustavne.
Također možete pregledati sve moje amandmane koje vaša politička parlamentarna većina redom odbija, bez da ih je uopće pročitala, a svaki od njih od zakona do zakona ima konkretan antikorupcijski sadržaj i značaj. U svim tim zakonima iščitavam što u strukturi i organizaciji pojedinog državnog tijela ne štima i predlažem kako da se to mijenja, a to ću i raditi u sljedećem mandatu, ako za to dobijem priliku, zahvaljujući vama. Hvala.
I vama. .../Govornik naknadno uključen./... O pardon. Gđa. Peović.
Hvala. Što vas više napadaju, to ste nam draži. Kolegice Orešković, apropo mislim ovog komentiranja neprestano tog Splita, ja bih samo htjela jednu stvar da kažemo, a stvarno je opet jedna netema koju nameće HDZ, ali, ako je nešto u tom kaznenom znači pravu povezano s tim Splitom je da se, da je prekršaj napravio samo onaj tko je objavio transkripte, je li. To je kazneno podložno gonjenju, a sve drugo ono je stvarno afera koju stvaraju iz dana u dan oni koji pokušavaju nametnuti sadržaj mimo pravog sadržaja koji stvarno obespravljuje našu društvenu većinu, ali ja bih voljela da nam ovdje kažete i još jednom naglasite koliko je važan ovaj Zakon. Znači zašto je ovaj Zakon stvarno temeljan u principu za neku opću pravednost dakle u zemlji?
Ako govorimo uopće i ako uopće više možemo govoriti o tome.
Hvala lijepa. Izvolite odgovor.
Naravno da je važan, svaka država se želi riješiti svojih kriminalaca, ali ih se ne može riješiti po metodu ono, slučajnog prsta nego to mora napraviti u nekom postupku u kojem su zajamčena sva njegova osoba, moralna, ljudska i procesna prava. Ovaj Zakon konkretno, to ne jamči, dapače, dodatno stvara dvije, dva procesna problema, prvi je taj da neće svi u sudnici biti jednaki, ovisit će o tome koliko je sudnica tehnički opremljena, a drugi problem je taj što će neki kazneni postupci, možda oni korupcijski, možda oni najteži, biti poništeni jer će se jednog dana netko pozvati na ustavnu tužbu koja će reći odredbe ovog Zakona su neustavne i nevažeće.
Ali to je to procesno političko podrivanje države u režiji HDZ-a koji se uvijek provodi na sve moguće i nemoguće načine.
Kolegice Orešković, već danima govorimo u ovom Saboru o potplaćenim službenicima i namještenicima u sustavu pravosuđa. S druge strane, od jučer imamo u svim medijima informaciju da je ministar pravosuđa odlučio stati na kraj zapošljavanjima preko veze u državnu službu te je raspisao natječaj kojim bi se u potpunosti digitalizirao proces prijema i to za nevjerojatnih 10,9 milijuna kuna. Koju poruku to šalje pravosuđe svojim službenicima i namještenicima i da li će jedan softver zaustaviti zapošljavanje preko veze.
Hvala.
Hvala. Odgovor.
Pa to šalje istu onu poruku koju HDZ šalje i u svim drugim područjima djelovanja i života, a to je, svi ste vi naši robovi, naši podanici i izvolite slušati bez razmišljanja, dakle bez uključivanja mozga što vam gazda kaže. To je potpuno pogrešan pristup bilo kojoj javnoj službi, robot može u nekim stvarima neke stvari ubrzati, olakšati i pomoći, ali ne može ocijeniti sve radne kvalitete, bilo kojeg namještenika. Svatko od nas ima neka svoja specifična znanja, vještine koje treba dobro moći rasporediti, to je mogućnost dobrog menadžmenta.
Ali što bi to znala politička stranka koja ima mentalni sklop u kojoj se očekuje da se doslovno volja Borga bez individualnih vrijednosti i značaja?
.../Upadica: And now the fun part./... Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Orešković. Ako sam dobro shvatio ovo što ste govorili sad u pojedinačnoj i ime kluba, dakle mi, vladajuća većina, poglavito HDZ radi ovo, donosi dakle ovaj prijedlog Zakona samo zato da bi se zaštitili neki moćnici jer će to pasti na Ustavnom sudu. To je vaša teza. Da li ste vi svjesni toga što rekli i što zapravo to govori dovoljno o vama.
Ja bih rekao da je to prije u pitanju pravno neznanje koje ste opet pokazali, moram to reći. Dakle vi bi trebali znati kao pravnica, pa čak i da ova teza koja je toliko nategnuta i smiješna, ja mislim da se ljudi smiju dok ovo čuju, se neće promijeniti jer ovaj Zakon, odredbe kad se usvoje, neće se primjenjivati na te moćnike koje vi spominjete, je li, jer to nije moguće jer je to protuustavno. Je li to protuustavno?
A ova vaša strategija koju imate u ladici, morat će pričekati kada skupite malo više od onih 0,0016%.
Izvolite odgovor.
Pa evo, kolega Habijan, sve ste rekli u svom pitanju. Strategija suzbijanja korupcije kojom bi se korupcija actually mogla suzbiti morat će pričati da se HDZ makne s vlasti pa ću ponoviti da bi to trebao biti prvi glavni najvažniji cilj kompletne oporbe koliko god se mi međusobno ne slagali.
Što se tiče ovih drugih, kako vi kažete spekulacije koje proizlaze iz pravog neznanja, ja bih rekla, znate li vi možda ovog trena na koga će se zakon sve odnositi i na koga neće? .../Upadica se ne čuje./... U replici sam rekla da je glavni razlog ovako škrto skrojenog zakona to što naš ministar uopće nema iskustva u bilo kakvim procesnim pitanjima. Ima više referenci iz vaših stranačkih dužnosti koje je obavljao, čini mi se, 8, u službeno obavljenom životopisu, a svega 5 iz neke njegove stručne i znanstvene karijere.
Toliko o tome tko je gdje dospio na temelju svog osobnog angažmana i rezultata i zasluga, a tko zato što ima stranačku .../Upadica: Vrijeme./... iskaznicu HDZ-a.
Hvala.
G. Borić.
Hvala lijepo.
Kolegice, govorite o micanju HDZ-a s vlasti stalno vam je to u vašem rječniku, vokabularu, ajmo sada na vašu jednu situaciju pa mi recite imate li moralne konflikte? Znači vi ste članica jedne stranke da bi uzimali sredstva poreznih obveznika i politička tajnica druge stranke da bi se bavili politikom.
Koliko je to moralni konflikt? To smo do sada imali samo u jednom slučaju kod g. Pernara, mi znamo kako je to završilo. Da li vas to smeta kada govorite o moralu? O tome da li je nešto korupcija, da li je nešto loše? Smatrate do dobrim? Je li to greška zakona, Poslovnika, da li je to do osobe? A drugo moje pitanje, govorite o svojim kolegama da su neodgovorni, neozbiljni i nazivate ih dripcima. Jeste li htjeli smanjiti njihove šanse da pobijede ili izgube da bi vi bolje izgledali jel vi stvarno mislite o njima da su dripci koji ne zasluže da budu na čelu grada Splita, a vi ih nudite da to budu. Ajd sad mi to odgovorite.
Hvala. Odgovor.
Ajmo sad kolega Boriću jen, dva, tri. Prvo jedan, što se tiče ove dvije političke stranke obje u svom statutu imaju to da je dopušteno članovima biti članovi dvije stranke istovremeno. Te statute je odobrio vaš resorni ministar pa njega pitajte jel to moralno i u skladu sa zakonima RH. Očito je.
Ajmo pod br. 2, ajmo malo na vašu osobnu situaciju stranačku, političku kakvu god hoćete, ja bi doista jako, jako voljela da i u onoj situaciji kad HDZ neće imati parlamentarnu većinu vi budete jedan od zastupnika koji će ponovno biti izabran jer ste vi najbolja garancija svaki put kad se javite za riječ da će HDZ svaku put imati sve manje i manje i manje i manje glasova.
A što se tiče Splita, evo moja je privilegija to da mogu iskreno i otvoreno reći što mislim kako o vama tako i o njima. A hoće li dobiti novi mandat ili neće, to ovisi o glasovima i biračima koji imaju svoju odgovornost i dobro znaju protiv čega se stranka Centar sa ono malo ljudi, ono malo hrabrih ljudi, šačicom hrabrih ljudi …/Upadica Radin: vrijeme./… protiv HDZ-a …/Upadica Radin: hvala, hvala./… i vašeg podzemlja bori pa makar bili i neotesani 30-godišnjaci i dripci.
Gospodin Šašlin.
Poštovani g. potpredsjedniče.
Poštovana kolegice Orešković, pa vi ste već dugi niz godina dio pravosuđa RH kao odvjetnica, a poglavito u vremenu kad ste bili predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Sad mene zanima da li se vi barem djelomično osjećate odgovornim za stanje u pravosuđu i da li nam možete reći što ste vi u tom periodu učinili da biste na neki način poboljšali stanje, da biste unaprijedili itd., osim što povremeno vadite iz naftalina određene predmete kad vam kako odgovara za dnevno političke svrhe da biste ne znam diskreditirali političke protivnike. Evo molim vas.
Hvala.
Izvolite odgovor.
Hvala vam.
Uvaženi zastupniče Šašlin, evo dokaz da i HDZ može postaviti jedno jako kvalitetno i dobro pitanje, najbolje možda koje ste mi postavili ikada do sada. Moja profesionalna karijera u pravosuđu traje 20 godina, osim one javne dužnosti bila sam odvjetnica, odvjetnica. Odvjetnici su po Ustavu RH i zakonima RH prva linija obrane građana, e to je ono što sam radila cijelu moju profesionalnu karijeru u najboljim, najuglednijim odvjetničkim uredima. Neki od tih ureda u kojima sam provela cijelo jedno desetljeće branili su naše branitelje, naše heroje pred Haškim tribunalom, tu sam stekla svoje znanje, svoju praksu. Branila sam najobespravljenije, najsiromašnije, najtužnije društvene skupine i na to sam ponosna i ostvarila sam sjajne rezultate kao odvjetnica u svojoj odvjetničkoj praksi.
Hvala.
Gospodin Šimičević.
Zahvaljujem potpredsjedniče.
Evo poštovana kolegice kako ste rekli da ste dobili najbolje pitanje onda je pitanje smisla da ja vas pitam, ali evo ipak ću vas pitat. Držim da imate pravo govoriti i vaše pravo doista govoriti i iznositi vaše stavove, ali mislim da nije korektno da govorite neistinu, pa i to opetovano govorite. A radi se o sljedećem, vi na početku vašeg govora citiram rekli ste „HDZ je dobio samo 16% glasova, a mene su izabrali moji birači“, mislim da nije korektno da vi 16% uspoređujete sa 0,016% koje ste vi dobili, pa bi bar bilo korektno da to kažete.
I drugo, hoćete li pisati otvoreno pismo i dalje vašim kćerima da se zaštite od predatora koji su seksualni u Splitu?
Hvala lijepo.
Izvolite odgovor.
Uvaženi kolega Šimičević meni je drago da vi čitate moju Face stranicu, možda ćete pročitati i još ponešto pa nešto i naučiti. Da, ja imam dvije kćeri i baš zato otvoreno govorim o tome kakvu im državu želim ostaviti u nasljeđe. Jedna od stvari osim naravno efikasne javne uprave, pravednosti, učinkovitog pravosuđa ono što je moja struka, želim i da kompletna društvena klima bude manje licemjerna. A u licemjerju ne znam ima li onih koji više prednjače od Farizeja, od lažnih Katolika, pa dajte malo pogledajte u svoje redove. Što je danas veći problem? Pogledajte kako žive mladi, dakle oni imaju svoj prostor nekih osobnih sloboda što god tko od nas o tome mislio, a najgori su političari koji im po tome čeprkaju po njihovim mobitelima, po selfijima, po društvenim mrežama. Pa to je banda, banda kolega Šimičeviću. Nema pristojnije riječi od takve.
Nemate više replika, nemate više replika.
…/Upadica se ne razumije./…
Molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, molim vas tiho.
Gospođa Marija Jelkovac završno u ime HDZ-a.
Izvolite.
Hvala lijepa.
Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajnici.
Evo na kraju ću reći par riječi o ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona. Prije svega još jednom bi htjela istaknuti razloge zbog kojih donosimo ove izmjene i dopune, to je nastavak reforme kaznenog postupka u smislu proširenja upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija i to uvođenjem e-Komunikacije proširenjem uporabe tonskog snimanja na sve rasprave u kaznenom postupku te proširenjem uporabe audio video linka.
Što se tiče uvođenja e-Komunikacije i daljnje jačeg korištenja komunikacije u postupku, zahtijevalo to je zahtijevalo ustvari intervenciju u određene odredbe koje reguliraju način podnošenja podnesaka, a i samu dostavu, a također je propisano za određene sudionike u postupku obligatornost primjene e-Komunikacije i to za sva državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Za ostale sudionike u postupku postoji mogućost korištenja e-komunikacije ako oni to žele. I mislimo da je to dobro da svakako doprinosi ubrzanju postupka, a sigurno smo svjedoci i da u vremenima krize kao što smo imali Covid krizu ovakovo komuniciranje sigurno doprinosi normalizaciji odnosa i daljnjem radu sudova. Tako da mislimo da u budućnosti sigurno da će to biti nužnost i da će na taj način u društvu, ne samo u sudstvu, nego općenito u društvu manje-više sve tako funkcionirati.
Olakšava se nadalje i primjena odredbi vezanih na mogućnosti audio snimanja rasprava čime se, čim se za to ostvare tehničke mogućnosti u svim sudnicama. Međutim, već sada postoje i neki postupci gdje se koriste te tehnološke mogućnosti. Mi već sada koristimo i audio snimanje tamo gdje je to potrebno i zbog uzimanja iskaza djece kao svjedoka.
Ono što je bitno za reći, to je da i kod ove odredbe nije onako kako je ovdje govorila kolegica Urša Raukar da će biti oštećeni oni, one stranke koje nemaju mogućnosti da jednostavno zbog nedostatka sredstva i zbog nedostatka mogućosti korištenja svih tih tehnologija jednostavno prate tijek postupka zato što će predsjednik vijeća uvijek moći omogućiti iz opravdanih razloga da se napravi i da se izda prijepis, a isto tako onaj okrivljenik koji nema branitelja uvijek će imati mogućnost zatražiti, zatražiti pisani otpravak.
Nadalje, uvodi se obvezno snimanje svih rasprava od 1.10.2024. godine iz razloga što se smatra da će se do tada sve sudnice opremiti i da će to tada biti moguće.
Što se tiče upotrebe audio-video linka to je također bitno da se i dalje osigurava mogućost proširenja tog tehnološkog dostignuća zbog toga da se poštuje privatnost stranka na sjednicama optužnog vijeća i pripremnim ročištima tada kada se to zatraži i kada je to potrebno. I o toj mogućosti također odlučuje predsjednik vijeća. I ova tehnološka dostignuća se također već sada koriste.
Ono o čemu je danas bilo ovdje, što se tiče oporbe najviše govora i čemu su se oni najviše protivili, a to je ovo uvođenje zabrane dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude, smatram da to i sve ono što su oni navodili kao nekakve argumente zašto bi zbog ovakvog uvođenja ove odredbe trebalo ići u treće čitanje ja ne vidim kao opravdani razlog za to iz razloga što se ovim u stvari postiže ubrzanje postupka i mislim da će svi oni građani koji godinama čekaju da se postupak …/Upadica: Hvala./… završi biti u stvari, pozdravi ovakvo ubrzanje postupka …/Upadica: Hvala lijepa./… Klub HDZ-a će podržati ove izmjene.
Hvala lijepa.
Zaključujem raspravu, glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

64

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265
01.07.2022.
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 265, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Klub zastupnika socijaldemokrati predložio je sljedeći zaključak, ali prije toga ćemo, evo imamo već 2 zahtjeva za stankom. Kolegica Martinčević je prva, izvolite.
Zahvaljujem u ime kluba HSLS-a i reformista, tražim stanku u trajanju od 10 minuta, a kako bismo još jedanput ponovili da Narodna stranka-reformisti pripremila izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. O tome smo prijedlogu obavijestili javnost, a u konzultacijama i sa ministrom Malenicom i sa premijerom dogovorena su rješenja koja bi trebala, odnosno koja su trebala biti ugrađena u novi zakon još u 2021. g.
Nažalost nakon 2 godine novog cjelovitog zakona još nema, donose se tek izmjene i dopune pa ćemo stoga sada u proceduru uputiti tekst prijedloga zakona, a koji do sada je već trebao biti usvojen. Ukratko, kao što znamo, Hrvatsku i EU, a posebno i dakle važniji hrvatski građani, s razlogom percipiraju kao koruptivnu državu i tu se radi o jednoj dubinskoj, sistemskoj korupciji koja prožima i lokalnu samoupravu, državne institucije i javne tvrtke. Ako želimo pojačati borbu protiv korupcije, onda moramo krenuti od sebe, dakle od državnih dužnosnika i ćemo tako dati najjaču poruku građanima o našem stavu o korupciji i odlučnosti da se protiv nje borimo.
Svjedoci smo neefikasnosti pravosuđa u procesuiranju otkrivene korupcije, posebno kada se radi o kaznenom progonu državnih dužnosnika, te činjenica da ti procesi traju 10-tak i više godina. Stoga predlažemo prvo da se kaznena djela državnih dužnosnika raspravljaju na sudu u kontinuitetu do okončanja prvostupanjskog postupka, a ne kao što sada imamo slučaj dakle odgodom na odgodu pa dokle ide, a ide beskonačno. I drugo, da kada drugostupanjski sud zaprimi spis povodom žalbe mora donijeti odluku unutar godine dana, dakle radi se o dvije vrlo jednostavne, ali suštinske promjene koje čine nužni i prvi korak u borbi protiv korupcije, a u borbi za koju se svi u ovom saboru jako zaklinjemo. Hvala.
Stanka je odobrena.
Kolega Jakšić, izvolite.
Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, tražimo stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta, s jedne strane da obrišemo suze koalicijskim partnerima HDZ-a i omogućimo im još dodatnih konzultacija oko ovih izmjena zakona, ali i s druge strane da pošaljemo jasnu poruku da niti ove izmjene ZKP-a, niti svih ostalih pravosudnih zakona koji su danas na dnevnom redu jednostavno ako uzmemo u obzir što građani misle o pravosuđu u RH nisu dovoljne jer ako se svi slažemo u našim raspravama da stanje u pravosuđu nije dobro i da je ono rak rana povjerenja u hrvatske institucije, ako se svi slažemo s rezultatima istraživanja u kojima je jasno da je povjerenje građana Hrvatske prema našem pravosuđu najniže u EU, a ako se mjerimo sa svijetom onda smo u rangu čak nekih i egzotičnih afričkih zemalja. Onda jednostavno smatramo da nije dovoljno da idemo u proceduru sa zakonima protiv kojih je očito struka, sva četiri, sve četiri katedre Pravnih fakulteta u Hrvatskoj protiv kojih je kazneni odjel vrhovnog suda koji bi trebao raditi po tim predmetima, ali gdje smo isto tako izgubili jednu veliku šansu da i rad hrvatskih pravosudnih tijela konačno napravimo otvorenijim i transparentnijim da naši građani mogu vidjeti kako to funkcionira i kako se donose odluke. Bojimo se da ovo o čemu ćemo danas glasati je samo nešto što ćemo pokazati Briselu i ajde malo se pokazati da želimo biti dobri đaci, ali građanima Hrvatske ćemo poslati poruku da svjesni smo da imamo rak ranu, ali ajmo ju liječiti aspirinom ili sprejom protiv komaraca. Hvala vam lijepa.
I ova stanka je odobrena, no sukladno čl. 293.b. nastavit ćemo s radom, pa ćemo onda prvo glasovati o zaključku Kluba zastupnika Socijaldemokrata koji glasi:
1.Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, P.Z.E. br. 265, upućuje se u treće čitanje i
2.Zadužuje se predlagatelj da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u raspravi radi izrade konačnog prijedloga zakona, molim glasujmo.
Utvrđujem da prijedlog zaključka nije dobio potreban broj glasova, 42 je bilo za, 3 suzdržana, 77 protiv.
Amandman je podnio i Odbor za zakonodavstvo, tijekom rasprave predlagatelj ga je prihvatio, te postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona.
I prije nego što krenemo na glasovanje o konačnom prijedlogu zakona, naglašavam da je potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76.
Dakle, dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, molim glasujmo.
Glasovalo je 126 zastupnica i zastupnika, 79 je bilo za, 10 suzdržanih i 37 je bilo protiv, pa je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku.
PDF