Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 11

PDF

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
28.04.2022.
Idemo na sljedeću točku dnevnoga reda:

- Izvješće Mandatno-imunitetno povjerenstva;

o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Dražena Bošnjakovića, zastupnika u HS-u. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje?
Gđa. Nikolina Barišić, Baradić, pardon, članica Povjerenstva.
Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 24. elektroničkoj sjednici održanoj dana 21. travnja 2022. g. zahtjeve supsidijarnog tužitelja Josipa Vujčića upućene predsjedniku HS-a za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Dražena Bošnjakovića, zastupnika u HS-u zbog produljenih kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 1 Kaznenog zakonom, trgovanjem utjecajem iz čl. 295 KZ-a, sprječavanje dokazivanja iz čl. 306 KZ-a, zločinačkog udruženja iz čl. 328 st. 4 KZ-a, počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329 KZ-a, prijevare iz čl. 236. KZ-a, pomoći počiniteljima nakon počinjenja kaznenog djela iz čl. 303 KZ-a, dogovora za počinjenje kaznenog djela iz čl. 327 KZ-a, veleizdaje iz čl. 340 KZ-a, pripremanja kaznenih djela protiv RH iz čl. 350, a u svezi čl. 340 KZ-a.
Povjerenstvo je utvrdilo da je DORH, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Rješenjem posl. br. Kp-Us-298/2021 od 16. kolovoza 2021. g. na temelju odredbe čl. 206 st. 1 toč. 5 Zakona o kaznenom postupku, odbacilo kaznenu prijavu Josipa Vujčića protiv zastupnika Dražena Bošnjakovića. Povjerenstvo na osnovi odredbe čl. 116 Poslovnika jednoglasno, 8 glasova za, predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Dražena Bošnjakovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Josipa Vujčića zbog produljenih kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 1 KZ-a, trgovanjem utjecaja iz čl. 295 KZ-a, sprječavanje dokazivanja iz čl. 306 KZ-a, zločinačkog udruženja iz čl. 328 st. 4 KZ-a, počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329 KZ-a, prijevare iz čl. 236 KZ-a, pomoći počiniteljima nakon počinjenog kaznenog djela iz čl. 303 KZ-a, dogovora za počinjenje kaznenog djela iz čl. 327 KZ-a, veleizdaje iz čl. 340 KZ-a, pripremanja kaznenih djela protiv RH iz čl. 350, a u svezi čl. 340 KZ-a.
Zahvaljujem.
Hvala i vama.
Otvaram raspravu.
Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti i sada do 13 sati pauza jer u 13 sati imamo obično i imat ćemo i danas iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika.

STANKA U 12,45 SATI.

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
29.04.2022.
NASTAVAK NAKON STANKE U 13,34 SATI

Kolegice i kolege zastupnici molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Molim vas sjednite i molim vas za malo mira.
Pozivam predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće.
Izvolite.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je 25. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Marina Piletića zbog preuzimanja dužnosti ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike upućene predsjedniku Hrvatskog sabora 29. travnja 2022. godine.
Odredbom Članka 10. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Marin Piletić započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika 18. lipnja 2021. godine u mjesto izabranog zastupnika Ivana Celjaka.
HDZ sukladno Članku 42. stavku 2. zakona odredila je Magdalenu Komes kao zamjenicu izabranog zastupniku Ivanu Celjaku.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Marina Piletića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Magdalene Komes.
Slijedom navedenog povjerenstvo je na temelju Članaka 10., 11. i 42. stavka 2. zakona i Članka 9. stavka 2., 10. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno sa 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
U skladu s odredbom Članka 10. stavka 4. Poslovnika Marinu Piletiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese sabor.
Na temelju odredbe Članka 9. stavka 2. Poslovnika Magdalena Komes započinje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnice, zamjenice zastupnika kada sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Hvala, kolega Janković, prvo ćemo onda to …/Upadica: Može./… ovu točku pa ćemo onda i drugu.
Otvaram raspravu oko ove točke, zatvaram raspravu pa ćemo onda glasovati.
Molim vas kolega Janković morate samo sjesti na svoje mjesto da možete odglasovati.
Dakle, dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika Marina Piletića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Magdalene Komes.
Molim vas, molim glasujmo.
Glasovalo je 91 zastupnik i zastupnica, dakle donijeli, glasovali su svi za, te je na taj način donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon što smo donijeli ovu odluku prelazimo na davanje prisege zastupnici.
U Članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“.
Sada ću pročitati tekst prisege.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.
Zastupnica Magdalena Komes.
Prisežem. /Pljesak./
Čestitam zastupnici i želim joj puno uspjeha u budućem radu.
Pozivam sada predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da pročita i drugu odluku.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 25. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine pisani zahtjev zastupnika Borisa Miloševića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti upućene predsjedniku Hrvatskog sabora 29. travnja 2022. godine.
Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Borisu Miloševiću zbog nespojive dužnosti iz Članka 9. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor započelo 23. srpnja 2020. godine te da je Anja Šimpraga istog dana započela s obnašanjem zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
Kako je Boris Milošević sukladno Članku 13. stavku 1. zakona podnio pisani zahtjev o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti predsjedniku Hrvatskog sabora u zakonskom roku, povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti te mirovanje zastupničkog mandata Borisu Miloševu prestaje 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zamjenica zastupnika Anja Šimpraga prestaje obnašati zastupničku dužnost zbog preuzimanja dužnosti potpredsjednice Vlade RH odnosno kada joj Hrvatski sabor izglasa povjerenje kao potpredsjednici Vlade RH.
Slijedom navedenog povjerenstvo na temelju Članka 13. stavak 1. i Članka 9. stavak 1. zakona te Članka 116. poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 7 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanje zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
Dana 7. svibnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Borisu Miloševiću.
U skladu s odredbom Članka 10. stavka 4. Poslovnika Anja Šimpraga prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika na dan kada odluku o prestanku donese Hrvatski sabor.
Hvala kolegi Jankoviću.
Otvaram raspravu, da u ime kluba zastupnika, izvolite da.
Nedopustivo je da ne kažem besprizorno da se javno komunicira i donosi odluke o tome da postoji osoba Boris Milošević koja je potpredsjednik vlade koja ne može obnašati više tu funkciju jer je pod istragom DORH-a, a istodobno ta je osoba dovoljno dobra i ima kredibilitet da bude član HS-a. Što mi ovime poručujemo građanima RH? Da je sabor preziđe zatvora, da je obraz sabora deblji od obraza vlade? Ovo nije samo moralno upitna odluka, ovo je otvoreni moralni sunovrat HS-a pod režijom Andreja Plenkovića i SDSS-a.
Mi u klubu Mosta oštro se protivimo toj praksi. Jučer ste do kraja ponizili rad HS-a i rad saborskih zastupnika kada ste ovdje imali simultanku tri gotovo paralelne sjednice odbora da biste na brzinu nagurali nove ministre, da biste što prije sakrili svoju sramotu i da biste onemogućili kvalitetnu raspravu i pitanja saborskih zastupnika o djelovanju tih istih ministara, njihovoj prošlosti, ali i planovima za resore koje planiraju preuzeti.
Dakle, jučer ste sabotirali saborske zastupnike u njihovom propitivanju novih ministara. Ne samo to nego ste i kao veliki borci za Ukrajinu i prava ukrajinskog naroda uspjeli sabotirati i sjednicu Odbora za ravnopravnost spolova koji je imao prvu jedinstvenu saborsku raspravu o položaju, prihvatu, tretmanu i potrebama ukrajinskih izbjeglica u RH na koju su se odazvali i predstavnici ukrajinske zajednica i Ukrajinskog veleposlanstva, ali i nadležnih ministara. Na toj istoj sjednici imali smo samo tri članice odbora. A zašto? Zato to ste vi kršeći i ne vodeći brigu o već raspoređenim sjednicama ugurali svoje tri sjednice odbora i time okupirali ostale zastupnike pa je da to pojednostavim, vrlo važna rasprava u ovom političkom trenutku, a vi volite sebe reklamirati kao vama najvažniji vanjskopolitički cilj da se izborite prava ukrajinskog naroda, gotovo propala jer nije bilo dovoljno saborskih zastupnika. Vas nije bilo briga jer vama svako sredstvo može opravdati vaš cilj, a cilj je bio da rasprava nema i da se ova sramota što prije nadiđe.
I u svemu tome danas nakon ove rasprave vi imate hrabrosti u HS-u nama reći sljedeće, ne nama nego hrvatskim građanima, on nije dovoljno dobar za vladu Andreja Plenkovića za koju se čak osoba možda i kandidira i stječe prikladne kvalifikacije ukoliko je pod istragom, a još bolje ako i bude pravomoćno presuđena s obzirom na sve ono što se ranije događalo sa svim ministrima. E za to sada nije dovoljno dobar, ne zbog svoje prošlosti ili istraga, možda eventualno zbog PR štete jer to jedino s čime kalkulira trenutno Andrej Plenković kojem je vrhunaravni cilj da ostvari svoj uspjeh u Guinness-ovoj knjigi rekorda jer jedino što je bitno je da je on najdugovječniji premijer, nije bitno što je jedini koji preživljava svoje vlade i što iza njega ostaje stratište.
I u toj situaciji da ne bi bilo PR štete po vladu, vlada se odriče Borisa Miloševića osobe koja je pod istragom DORH-a, a nama ga se ovdje u saboru servira kao osobu koja ima kredibilitete koja treba biti saborski zastupnik. Pa sabor je najvažnije tijelo u RH, sabor je onaj koji izabire vladu. Kako osoba koja nema kredibilitete biti u toj vladi može ovdje svojim djelovanjem utjecati na to tko hoće ili neće biti ministar, a to će biti funkcija Borisa Miloševića kao saborskog zastupnika?
Zar ćete doista kolegice i kolege iz HDZ-a dopustiti ovakav otvoreni javni i nedvosmisleni sunovrat HS-a? hajmo mi udomiti sve one koji su pod istragom DORH-a u HS? Vi za sad u svojom redovima udomljavate one koji će većinom tek biti pod istragom DORH-a, a možete i aktualne ili prošle. Pa ovo je HS.
Ne dolazi u obzir da šutke pristanemo na to, da se prvo ovdje javno branilo tezu po kojoj pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na drugačije kriterije kada utječu na javne natječaje jer se to onda tada naziva za briga za tu istu manjinu pa ne vrijedi pravni poredak i zakoni RH. A sada nam se govori, e dok nisi dovoljno dobar dakle poruka Andreja Plenkovića, dok nisi dovoljno dobar za hrvatsku Vladu dok si pod istragom de ti malo pričuči tu u HS-u znamo da tamo i onako idu oni koji su očito u preziđu zatvora, e ako budeš dovoljno dobar i kad istraga prestane možeš u hrvatsku Vladu koja je ispod HS-a i odgovorna HS-u.
Ali jedino je bitan imidž Andreja Plenkovića i ovdje je kolega Bačić upravo branio Andreja Plenkovića govoreći o Andreju Plenkoviću, umjesto da govori o njegovoj vladi jer je jedino bilo bitno koliko dugo je on na čelu te vlade i što će se sve učiniti i dozvoliti da on ostane na čelu te iste vlade. A nama biste ovdje ubacili članove vlade koji nemaju nikakav kredibilitet i koji su pod istragom DORH-a i HS bi nakon toga trebao imati dignitet i treba obnašati najodgovorniju zakonodavnu funkciju u zemlju.
I vi ćete doista glasati za to? Evo vidim kolega Borić klima, da naravno da hoćemo, pa nećemo se valjda čuditi tome da osobe pod istragom mogu sjediti u HS-u. Pa što si ga niste zadržali u vladi ako vam je dovoljno dobar za HS, ako nemate problem s time da je pod istragom, zašto ga niste zadržali u vladi? I koji to kriteriji ne vrijede za vladu, a vrijede za sabor RH Hrvatski sabor je čvršći i snažniji i takav treba biti od Vlade jer je on njezin korektiv. I nećemo dozvoliti da ga na ovakav način ponižavate. Osobe koje su pod istragom DORH-a nemaju što raditi u Hrvatskom saboru, a drago nam je da ste se doduše zbog javnog pritiska, pa i pritiska MOST-a i našeg prijedloga rekonstrukcije Vlade sjetili konačno da nemaju što ni raditi u hrvatskoj Vladi.
Hrvatski sabor barem ako se nas oporbene zastupnike pita nema deblji obraz od ove Vlade. Hrvatski sabor nije preziđe zatvora i mi oporbeni zastupnici, barem onaj dio oporbenih zastupnika iz kluba MOST-a koji je još uvijek tu jer vidim da oporbe u velikoj mjeri na žalost i nema. Nećemo dopustiti ovakvo ponižavanje Hrvatskog sabora i da nama ovdje ubacujete u naše redove one koji su pod istragom DORH-a. Slobodno ih zadržite za sebe, bit će u daleko poznatijem društvu, imat će daleko više tema za raspravu sa svima onima koji već jesu u vašim redovima, a imaju slične životopise.
Hvala.
Kolegice Selak Raspudić morat ću se kao predsjedavajući osvrnuti na ovo što ste govorili.
…/Upadica sa strane, ne čuje se./…
Morat ću, morat ću.
Kolega Milošević je izabran u Hrvatski sabor i nije ga nitko ubacio kako vi govorite. Dakle, on je izabran zastupnik kao i svi koji ovdje sjedite. Dakle, on ima pravo odlučiti što će sa svojim mandatom i on će biti saborski zastupnik. Vi to ne možete spriječiti bez obzira što vi govorite da ćete vi nešto spriječiti. To je prvo.
Druga stvar je presumpcija nevinosti. Ja ne znam kojom vi sigurnošću govorite da će netko završiti u zatvoru. Što ste vi? Sudac? Mi smo zakonodavna vlast i nemamo se pravo miješati u rad pravosudnih tijela, tako da se nikada ne bih usudio govoriti o tome kako će završiti koji pravosudni postupak tim više što ima još zastupnika koji su u sličnoj ili proceduralno težoj situaciji nego što je kolega Milošević, pa nisam čuo da ste reagirali. Ali i oni su izabrani i oni mogu odlučiti sa svojim mandatom što hoće.
Dakle, ovo sam morao reći vis a vis zastupnika koji ovdje sjede, njihovog legitimiteta i neprihvatljivih poruka da ćemo mi određivati tko će biti u zatvoru, a tko će biti na slobodi. Što ste rekli da lažem? Pa dajte se poslušajte što ste govorili i nemojte izgovarati takve ružne riječi, jer ću onda i ja početi govoriti na isti način, onda vam neće biti lako.
Izvolite kolega Grmoja.
Pardon, imamo prije toga Borića.
Kolega Borić, izvolite.
Hvala lijepo.
Članak 238. mnogo toga ste već vi rekli uvaženi predsjedniče, ali ja ću samo dodati.
Gospođa Raspudić sebe uvijek prezentira kao intelektualku i ja to mogu prihvatiti. Ali kad vam je laž vašeg kolege prihvatljiva moralna veličina od koje se ne želite ograditi. Ako je javnobilježnička potvrda vašeg kolege nešto što prihvaćate kao nešto što je normalno u ovom društvu, da bi ovdje osuđivali ljude na početku nekog mogućeg postupka i govorili da su krivi vi niste intelektualac. I ta djeca još učite, učite ih krivo iz političkih razloga, a to vam sigurno nameće ovaj gospodin.
Hvala lijepa vam.
Kolega Grmoja izvolite, povreda Poslovnika.
Povrijeđen je članak 238. Ja neću ulaziti u ovu priču oko krivnje Borisa Miloševića, ali jasno je da je on pod istragom neovisnih institucija, ne pod istragom kolegice Raspudić ili bilo koga drugoga. Ali ću ovdje otkriti hrvatskoj javnosti jednu ekskluzivu.
Uz pomoć pravnih stručnjaka razotkrio sam da Državno izborno povjerenstvo asistira vladajućima u kršenju zakona. Naime, prema zakonu iz 1999. pripadnici nacionalnih manjina …
…/Upadica predsjednik: Kolega Grmoja, isteklo je vrijeme./…
… mogu glasati samo za jednog kandidata, a glasuju za tri.
…/Upadica predsjednik: Isteklo vam je vrijeme kolega Grmoja./…
I upitno je, je li zastupnici SDSS-a imaju pravo …
Kolega Grmoja, hajde molim vas. Dobivate opomenu.
…/Upadica Grmoja: Obratit ću se Odboru za Ustav./…
Slobodno.
Kolegice Selak Raspudić, izvolite.
Članak 238. Na potpuno neprimjeren način predsjedniče Sabora miješate se u saborsku raspravu kojom biste trebali samo upravljati i pritom obmanjujete javnost jer ja nikada nisam rekla, niti jednom riječju da je gospodin Milošević presuđen. Ja sam cijelo vrijeme govorila da je on pod istragom što je notorna činjenica. Ako ga je itko presudio i osudio to ste onda vi, vaša Vlada koja ga je izbacila iz svojih redova, a sada ga ubacuje u Hrvatski sabor za koji je očito prema vama dovoljno dobar.
Hvala lijepo.
Dakle, to što je netko pod istragom nije razlog da ne bude saborski zastupnik to je jedna stvar. A spominjali ste kontinuirano više puta tijekom rasprave da je Sabor predziđe za zatvor insinuirajući da će to biti konačni rezultat. Dakle, vrlo vrlo jasno ste govorili o ovome što sam vas upozorio.
Izvolite kolega Raspudić isto tako povreda Poslovnika.
Članak 238. najprije imam primjedbu na vaš način vođenja sjednice. Vi ste rekli iz pozicije predsjedavajućeg ćete vi nešto reći. Nije to nikakvo poslovničko objašnjenje, nego ste iznijeli vaše stajalište. Zato apeliram da se javite za riječ i kao zastupnik iznesite svoje stajalište a ne uzurpirate autoritet predsjedavajućeg ove sjednice da biste zauzimali partikularnu poziciju oko nekog pitanja.
Druga stvar, ovdje je vrlo jasna poanta. Sugerira se dakle da je obraz i kriterij Vlade da su puno tanji i suptilniji nego Hrvatskog sabora.
…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./…
Jer zašto ga onda ne zadržite u Vladi poštujući presumpciju nevinosti?
Hvala lijepa kolega Raspudić.
Idemo dalje sa raspravom.
Kolega Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
Htio sam u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice reći nekoliko riječi. O tome sam govorio čini mi se još i u prošlom mandatu da je postojala jedna dobra parlamentarna praksa u Hrvatskom saboru koju smo ne mi u Klubu zastupnika HDZ-a, nego prije svega iz redova Mosta promijenili na način da smo se, da se kroz raspravu o izvješću MIP-a propitkuju osobe, zastupnici koji su na parlamentarnim izborima dobili povjerenje svojih građana, pa smo onda ovdje počeli se propitkivati jesu li oni podobni ili nisu biti saborski zastupnici. Do prije par dana na raspravi u HS čuli smo od Mosta kako je narod suveren, kako nitko ne može biti iznad naroda, kako to ne može biti ni HS, kako je ako je 1/10 biračkog tijela prikupilo potpisa za referendum, kako je to izražena volja hrvatskog naroda i tko su to zastupnici u HS koji bi trebali osporavat takvu volju hrvatskog naroda. Sada smo ovdje čuli od kolegice Selak Raspudić da bi mi zastupnici u HS trebali biti iznad tog istog naroda koji je g. Borisa Miloševića izabrao da zastupa Srpsku nacionalnu manjinu u HS i da bismo mi trebali neizglasavanjem ovog izvješća kojega je podnijelo MIP osporiti mandat i ne dozvoliti g. Borisu Miloševiću ono što mu je pripalo kao pravo na općim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. To je apsolutno nedopustivo, g. Milošević ima svoj mandat, on s njime raspolaže i ono što je važno kako god mi glasovali o ovoj točci dnevnog reda, bili čak i protiv kolegice Raspudić, to je njegov mandat i on ima pravo, ne možete niti vi, niti ja dizanjem ruku osporiti njegov mandat u HS dok mu to temeljem zakona i ustava nije onemogućeno. Prema tome, vi se nemate ni razloga, ni potrebe, niti prava se pozivati druge da krše zakon i ustav i onemoguće saborskom zastupniku da obnaša mandat koji je dobio na izborima. To je nedopustivo. Da ne govorim da bi minimum ustavnopravnog, moralnog, ljudskog ponašanja bio nas zastupnika da zastupniku protiv kojega se provodi istraga pripisujemo krivnju kao razlog da on ne može biti zastupnik u HS. To je protivno ustavu, to je protivno razumu, to je protivno moralu i ja vas molim da ne moralizirate, niste vi nikakva u Mostu moralna policija u HS, nikakva niste moralna policija jer da jeste ne biste onda se javno obvezivali kako nećete nakon izbora koalirati sa niti jednom političkom strankom i ta vam je javnobilježnička izjava trajala manje od 10 dana. Prema tome, niste na to pozvani i ja vas molim da to ne radite, tim više što je u ovom trenutku u HS kako je to rekao predsjednik HS nekoliko naših kolega koji su opterećeni višim, lošijim ako hoćete pravnim statusom u pojedinim sudskim predmetima i to vam nije smetalo, a sada bite ovdje, sada bite ovdje osporili čovjeku zastupniku koji je izabran na izborima da se, da, da obnaša svoj mandat onako kako on to odluči i ja se toplo nadam poštujući presumpciju nevinosti s jedne strane, s druge strane neovisnost hrvatskog pravosuđa i ne želeći se ni na kakav način miješati u taj postupak da će g. Boris Milošević se pokazati i dokazati svoju nevinost i to i tome se toplo nadam, zbog njega i zbog svih nas koji smo u HS koji poštujemo i prisegnuli smo maloprije na poštivanje hrvatskog ustava, dapače prije ste prilikom glasovanja o rekonstrukciji vlade tražili da mi zastupnici inzistiramo da netko tko će postati ministar poštuje ustav, pa onda ako to tražite od nas zastupnika, drugih političkih stranaka i HDZ-a prije svega to tražite od sebe, poštujte Ustav RH na kojega ste prisegnuli i omogućite, ne omogućite jer kako god vi glasovali g. Milošević je već sada u stvari 8 dana nakon podnošenja, nakon što je razriješen dužnosti ministra sam po sebi već postaje saborski zastupnik i ova vaša upadica je bila apsolutno nepotrebna, dapače ne samo da vrijeđa g. Miloševića nego sve nas zastupnike u HS.
Imamo dvije povrede Poslovnika, prvi je kolega Raspudić, izvolite.
238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Kolega Bačić je rekao kako se ovdje propituju osobe koje su izabrane kao nema veze što su tu optužbe, iz nekog razloga ne valja moralno za vladu, ali valja za sabor, pa ja ću posjetit na g. Ivu Sanadera koji je također imao zastupnički imunitet i kad je bježao u Austriju automobilom i kad ste u torbi vraćali novac milijune njegove iz crnog fonda, pa zašto nije vraćen onda u sabor ako je to takav automatizam i ako je to moralno neupitno. Nismo dovodili u pitanje presumpciju nevinosti, al kako to da ne valja za vladu, a valja za sabor, to je pitanje.
Hvala vam lijepa.
Kolega Raspudić, dobivate opomenu.
Kolega Grmoja, izvolite.
Povrijeđen je čl. 238., ja isto želim znači potpredsjedniku, bivšem potpredsjedniku vlade Miloševiću da dokaže svoju nevinost, nemam ništa protiv tog čovjeka, niti mu želim zlo. Ali kada vi govorite o tome da je zastupnike SDSS-a birao hrvatski narod ja vas upozoravam da iz 1999.g. imate zakon kojeg niste mijenjali da DIP asistira toj izbornoj prevari gdje se može glasati za tri kandidata, a u zakonu piše za jednog. Možda bi Milaković sjedio iz druge srpske stranke ovdje u saboru, a ne Milošević.
Kolega Grmoja hvala vam lijepo, dobivate drugu opomenu sada. Kolega Grmoja molim vas ne radite to, imate dvije opomene, još jedna i izgubit ćete pravo govora.
Kolega Bačić, izvolite.
Zahvaljujem g. predsjedniče.
Kolega Raspudić je povrijedio čl. 238. vrijeđajući zastupnike.
Kolega Raspudić, ja sam ponosan na sve što sam napravio u životu kao političar i kao glavni tajnik HDZ-a. To što sam napravio, kolega Raspudić, to je bilo u skladu sa zakonom i na to sam ponosan. A što se tiče vaše povrede Poslovnika, nije vam nikakva optužba protiv, kako ste ih tu naveli. Nije podignuta optužba protiv g. Miloševića. Nije podignuta. .../Upadica se ne čuje./... Nije, to je, .../Upadica: Hvala, hvala vam lijepa./... to ćete pitati njega kad dođe on ovdje, to nemojte pitati mene. .../Upadica: Kolega Bačić./... To pitajte njega. .../Upadica: Kolega Bačić, hvala vam lijepa./... Protiv njega se sve, ...
/Upadica: Kolega Bačić, hvala, dobivate opomenu./
... protiv njega je otvorena istraga, to je bitna razlika.
Ali molim vas da raščistimo nešto. U Vladi, kada si, kad si izabran u Sabor, imaš pravo biti u Saboru. Vlada je sad već drugo pitanje, dakle nije ista vrsta pitanja zašto netko nije u Vladi, a u Saboru, potpuno odvojena problematika.
Sada je na redu kolega Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, izvolite.
Poštovani g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
Boris Milošević je na vijest o tome da USKOK protiv njega pokreće istragu svoj mandat stavio na raspolaganje predsjedniku Vlade. Samo je sticajem političkih okolnosti koji je određen time tko vodi Vladu, Boris Milošević razriješen članstva u Vladi tek danas. Zašto? Pa zato što je čovjek koji se ne želi, ne želi biti teret onima s kojima radi i ne želi stvarati dojam da želi da to mjesto gdje radi, da ga štiti od zakona ili onih koji su dužni provoditi zakon ili zakonitost.
Njegov povratak u Sabor je njegovo zakonsko pravo. Svi oni koji tvrde drugačije, ne govore istinu. Boris Milošević se ne vraća u Sabor zbog toga da bi vas koji ste ovdje, kompromitirao. Ili da bi Sabor, kao što kolegica jedna kaže, pretvorio u predvorje zatvora. Boris Milošević se vraća ovdje zato što ima uporište u zakonu, zato što je, ima uporište u rezultatima izbora.
A ako primijetite da ga itko štiti na način da je to protivno zakonu, bilo u Saboru, bilo izvan Sabora, onda se dignite, protestirajte i prokažite takvoga. Ako vidite da on nešto radi da bi iskoristio činjenicu da je saborski zastupnik, da bi se zaštitio od zakona, onda u tom trenutku posegnuti za onim za što je potrebno. U vrlo kratkom vremenu ćete moći dići ruku za to da nema zastupnički imunitet koji ga štiti od ovog procesa eventualno koji pred njim stoji. Ali, Boris Milošević kao i svatko od nas i svatko od ljudi izvan ove zgrade, izvan ovoga Doma, ima pravo na to da bude jednak pred zakonom. Ima pravo na to da zaštiti svoj moralni lik, ima pravo da obavlja dužnost na kojoj je izabran.
Vi koji smatrate da nema pravo, pazite samo da ne pređete crtu koju neki od vaših kolega su već prešli govoreći da je on višak u ovom Saboru. Protuzakonit višak. Ja razumijem da ima ljudi u Hrvatskoj, čuli smo ih danas, slušali smo ih jučer i prekjučer, po kojima su Srbi višak u Hrvatskoj. Mi se takve politike oslobađamo, radimo sa onima koji smatraju da se takve politike trebamo osloboditi. Radimo sa onima koji smatraju da u Hrvatskoj ima premalo ljudi i da nam trebaju novi ljudi, neovisno o nacionalnosti.
Radimo sa onima koji će stvarati društvo tolerancije, a ne agresivnosti, neverbalnoga zlostavljanja, neprokazivanja i mržnje, kao što je to bilo danas i proteklih dana. Zašto? Zato što se ne želi jednu stranku u ovom Saboru. Ne želi zastupnike jednoga naroda u ovom Saboru. Razmislite malo. Hoćete li opravdati sutra kad uđe predstavnik hrvatskog naroda u Srbiju i Vladu onaj koji će ga napadati zbog vas koji ste ovdje kao bijesni psi krenuli na Srbe koji zastupaju srpsku zajednicu u Hrvatskoj.
Razmislite malo vi koji olako dižete prst na Josipa Aladrovića, na Borisa Miloševića, razmislite posebno vi tko je koga zapošljavao i kada i da li je bio saborski zastupnik netko koga ste možda tražili pomoć da vas se zaposli. Hoćete li onda otići na poligraf, suočiti se sa istim tim? Ili ćete podvući rep kao što inače znate to činiti. A što se tiče '99. g. i što se tiče zakona, nema zakona koji kaže da može biti samo jedan zastupnik. Postoji zakon koji kaže od 1 do 3. U jednom mandatu se dogodilo da je taj broj smanjen sa 3 na 1, a onda kada je to trebalo iz političke pameti i kada se vidjelo da je to bila greška i da iz političke pameti za zemlju u kojoj živimo, za sve njezine građane je potrebno stvoriti tolerantnu i adekvatnu atmosferu i osigurati zastupljenost manjina, osigurati ljudima da imaju normalan život, da oni koji su izbjegli da se vrate onda ne samo da je vraćeno da imaju tri ne 13 kao što je bilo na početku hrvatske samostalnosti nego tri nego je onda odlučeno da imaju i druge manjine Bošnjaci, Albanci i razni drugi imaju svoje mjesto u saboru.
Ja sam ponosan na ljude s kojima smo to postigli jer smo postigli dobro za Hrvatsku, ništa loše za Hrvatsku. Vama kolegice i kolege koji ste ovjeravali da nećete ni sa SDP-om ni sa HDZ-om pa ste pod čudnim okolnostima preko noći selili iz jednog pregovaračkog tima u drugi, pa ste onda s jedne naslovnice novina selili da ćete s SDP-om, a onda nakon 15 minuta sa HDZ-om pa onda niste uspjeli završiti niti biti ni sa kim, kao što ni sada niste ni sa kim. Ni sa kim niste, niste ni sa sobom, niste ni svoji, nažalost niste. Skačete na sve i na svakoga koga vidite kako biste eventualno dobili nekakav promil podrške u ovoj javnosti, razljućenom narodu, vi i još jedan u ovoj zemlji u kojoj je umjesto atmosfere sređenosti, koncentriranosti da ova zemlja u europskom i svjetskom kaosu ne dođe u situaciju da nema nikoga ko će je voditi u pravom smislu te riječi. Vi samo doprinosite stvaranju kaosa, a ne traženju rješenja, jašete na stvarima na način na koji nećete dojahati nigdje kao što niste ni do sada. Žao mi je što vam to moram reći, mnogi od vas su mladi ljudi, mnogi od vas su moji mlađi kolege sa fakulteta, ali ovako onemogućiti čovjeku da svoje izborno pravo, da pravo zajednice koju predstavlja negirate i osporavate samo zato što podilazite najnižim strastima, a istovremeno biste htjeli u Livnu čuti ono što bi bilo milo ljudima kojima i ja želim dobro, a to znači ravnopravnost u odnosu na druga dva naroda, ali ovdje sijete samo mržnju, neravnopravnost, prokazivanje, vi ste ljudi kao što reče Furio Radin maloprije od vas, niste ljudi koji tražite istinu, vi ste ljudi koji stvarate privid i to je sav vaš problem.
No da se vratim na meritum stvari, Boris Milošević će biti u saboru, obavljat će svoju funkciju kao što je obavljao i ono to je radio u vladi. Nije radio ništa što nije bilo proizlazilo iz njegovog mandata, ali se svakom može dogoditi da u spletu okolnosti zakonodavac posumnja da je drugačije. To je pravo zakonodavca. A pravo svih drugih, a posebno onih na kojeg se to odnosi jete da to dokaže da li je bilo tako ili nije. Pustite Borisa Miloševića da zajedno sa drugim kolegicama dokazuje da li je prav ili kriv, vi mu sigurno nećete presuđivati …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… jer vaše presude do sada su bile u pravilu pogrešne.
Imamo sada dvije povrede poslovnika, kolegice Selak Raspudić, izvolite.
Čl. 238. neki vrijeđaju s ove govornice kao bijesni psi, a neki će se baviti argumentima. Boris Milošević se miče iz vlade da joj ne bi bio na teret, to je postupak časnog čovjeka i ja ga podržavam, na teret pitam o meritumu zato što je brao tratinčice ili zato što je upetljan u priču oko namještanja natječaja. Ali ako taj čovjek doista ima moralni kredibilitet kako je onda moguće da ne želi biti na teret vladi, a ne smeta mu da zbog istog postupka bude na teret saboru? …/Upadica predsjednik: Kolegice Selak RAspudić./… E pa ja ću se ovdje boriti za dostojanstvo HS-a.
Dobivate opomenu.
Kolega RAspudić izvolite.
238., mi nijednom nismo ovdje tvrdili da g. Milošević nema zakonsko pravo vratiti se u sabor, ali zakon je minimum morala. Neki koji su ga davno zabacili i zaboravili samo spominjanje morala je moraliziranje. Zakon je minimum morala.
A evo što g. Pupovac kaže, citiram njegove riječi u ovoj aferi oko zakona citiram „ovakvim shvaćanjem protuzakonitog djelovanja zastupnik je nacionalnih manjina se ograničava u obavljanju njihove ustavne dužnosti, brige za pripadnike nacionalnih manjina“, dakle ne treba se …/Upadica predsjednik: Hvala kolega Raspudić./… držati zakona kao pijan plota. Evo …
Vrijeme je isteklo. Dobivate i vi opomenu.
Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a kolega Bauk.
Izvolite.
Rijetka je prilika kolegice i kolege govorit pred ovako popunjenom dvoranom. Više od prosjeka.
Postoje zemlje u kojima ovakve stvari radi Državno izborno povjerenstvo, dakle utvrđuje tko je zastupnik i primjenjuje Zakon o izborima zastupnika. Ono što je naša zadaća ovdje kao HS-a utvrdit je li zakonito da se zastupnik Milošević vrati u HS ili nije, a zakonito je, zakonito je. I imam osjećaj da se žele zastupnike dovesti pred moralnu ucjenu da postupe nezakonito. U čemu bi onda mi bili drugačiji od onih koji krše zakon, ako bi mi sada prekršili zakon? Ne bi bili drugačiji.
Bit će rasprava vjerovatno o prijedlogu MIP-a za skidanje imuniteta zastupnicima koji se budu vratili u sabor, a protiv njih je otvoren kazneni postupak i to će biti vrijeme i mjesto da se o eventualno konkretnom slučaju raspravi ovdje sad samo utvrđujemo kako će se primijeniti zakon, čak i kad mi svi glasali protiv Boris Milošević bi se vrati o sabor jer bi Ustavni sud rekao da se mora vratiti u sabor.
Prema tome, od jedne administrativne rasprave da ne kažem tako rekoć upravnog postupka koji možda i ne bi trebao biti u ingerenciji plenarne sjednice došli smo do rasprave o temeljima političkog sustava, išli smo daleko na Ustavni zakon o pravima manjina, o političkom djelovanju ovih iz MOST-a i citiram još jednoga, a ima nas više od tog jednoga ako već želite reći itd.
Prema tome nepotrebno je gledajući u zboru, gledajući u zbroju rasprave ove stanke i povrede Poslovnika plus ovu jednu u smislu, u smislu suštine o čemu odlučujemo besmislene rasprave došlo mi je da predsjednika sabora zamolim da pogleda nadzorne kamere je li ona bijela vrećica u srijedu završila tamo gdje je zastupnik rekao ili smo ovoga ili se raspršila po zraku pa su neke čestice, dokle.
Dakle, možemo se dogovoriti da na svaku izvješće MIP-a o zamjeni zastupnika komentiramo zašto je neko zamijenio nekoga i zašto neko nije zamijenio nekoga. Prema tome o postupku bivšeg potpredsjednika vlade možemo raspravljati onda, mislim možemo i sad raspravljati, ali držali smo se nekih nepisanih normi kada dođe rasprava o skidanju imuniteta. Ovo je rasprava o tome je li zakonito da se vrati u sabor ili nije i samo to.
I ovo je inače jedno naivno promišljanje da će rasprava o ovakvoj temi u petak izazvati jednaku pozornost kao u četvrtak u 21 navečer, neće. Prema tome oni koji su iskoristili ovu priliku ja im ne mogu dijeliti moralne lekcije ali isto tako smatram da se moramo početi mali odgovornije ponašati.
Prema tome, danas ćemo glasati za izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva ne zato što mislimo da je u redu da se, i šta tako trebalo biti i šta o tome uopće odlučujemo da se netko vrati u sabor, nego zato što smo, što nam je ovog puta zadaća samo utvrditi je li nešto zakonito ili nije. Ako je zakon loš onda ga predložimo promijeniti, a u ovu razinu moralnih lekcija neću ulaziti samo ću tu i tamo pokušati istom mjerom kad bude to potrebno.
Zahvaljujem.
Dobro.
Idemo dalje, sad ponovo povreda Poslovnika, imate dvije opomene, tako da nećete više moći govoriti ako povrijedite Poslovnik.
Izvolite kolegice Selak Raspudić.
Članak 238., doista moram reagirati na ovakvo mudrijašenje i relativiziranje USKOK-ovih optužnica i svođenje bitnog, možda i najbitnijeg pitanja dostojanstva Hrvatskog sabora na neku tehničku proceduru. Možda je to vama nevažno, ali meni je ključno pitanje je li takva osoba ne treba biti po zakonu potvrđena u Hrvatskom saboru nego je uopće trebala biti predložena da se vrati u Hrvatski sabor, a nije dovoljno dobra za vladu upravo zbog te iste optužnice.
Hvala, hvala vam lijepa.
Kolegice Selak Raspudić ponovo tvrdite da je optužnica kod gospodina Miloševića. Dakle, ne, nego istraga. To nije ista razina i molim vas, je to ste kazali opet, molim vas da vodite o tome računa. Ja kao predsjedavajući moram vam skrenuti jer ovdje se zalazi stvarno u područja koja su vrlo osjetljiva. I dobivate treću opomenu gubite pravo govora.
I još samo jedna stvar, mislim da je bitno da se zna. Dakle, postoje neke, neke norme, neki dogovori koje smo kao parlament u ovih 30 i nešto godina usuglasili. Dakle, kad se danas vraća zastupnik u Hrvatski sabor oporba može biti protiv. Postavit ću vam pitanje kada će se sutra možda vraćati netko iz oporbe u sabor što će se dogoditi ako će vladajući biti protiv? Neće se moći vratiti onda po toj logici.
Dakle, ja vas molim da i o tome vodimo računa da ne dovodite, da ne dovodite, da ne dovodite zastupnike i zastupnice u takvu situaciju da zbog vlastitog postupanja sutra i druga strana može odgovoriti na isti način jer to ne bi bilo dobro i narušili ono što smatram da je dobro i što trebamo čuvati kao neku, neko naslijeđe, neku tekovinu ovoga sabora.
Idemo dalje, sada je na redu kolegica Jelkovac, povreda Poslovnika.
Hvala lijepa predsjedniče, ali budući ste vi upozorili kolegicu koja kao intelektualka ipak ne razlikuje optužnicu od provođenja istrage povlačim povredu Poslovnika.
Hvala vam lijepa.
Kolega Furio Radin sada će govoriti u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Izvolite.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine tajniče sjednice, htio bih, to nije lijepo od vas odlazite, ali međutim ovaj zapamtit ću, zapamtit ću, ne smijete govoriti ali možete slušati.
Molim vas kolegice i kolege pustite, pustite poštovanog potpredsjednika.
Hvala vam, hvala vama dvojici koji ste ostali.
Govorim sa pozicije čovjeka koji je 9 puta prisegnuo Ustavu u ovom saboru. Znači nitko nije toliko puta prisegnuo Ustavu u ovom saboru kao što sam ja prisegnuo Ustavu i glasat ću za gospodina Miloševića.
Kad sam govorio prije Milorad, kad sam govorio prije da ovaj da ne zanima istina određena grupacija ljudi sad nećemo reći ni koje, nisam mislio na sve, mislio sam na jednoga kojeg sam uhvatio jedanput da je u kamerama govorio da sam mu se fizički priprijetio, možete zamisliti. I ja jesam bio iza njega, a on je govorio, pa onda smo imali debaru pred kamerama.
Ovo nije, evo slažem se sa kolegom Baukom ovaj put, ovo nije niti političko pitanje, ovo nije niti moralno pitanje, ovo je administrativno pitanje. Kolega Milošević je izabran u ovome saboru i sada dolazi opet u ovome saboru. Oni, a nažalost su otišli sada, a ja sam im rekao, a g. Raspudić se pravio da me ne čuje, koji su rekli prije za određenu osobu koji je bio premijer i koji se zvao Ivo Sanader nije se vratio u saboru, ja mogu potvrdio da se vratio u saboru jer smo ručali zajedno onda, vratio se u saboru.
Kolega Milošević od svih novinara s kojima sam razgovarao, pazite novinara koji traže uglavnom ono što je škakljivo, a ne ono što je, kako bih rekao, za pohvaliti, svi su govorili dobro o kolegi Miloševiću. Na sastancima koje smo mi imali koalicije svi su govorili dobro o kolegi Miloševiću, al onda se pitate zbog čega kolega Milošević je, nije više u, u vladi. Odgovor je u onome što je rekao g. premijer. Ako se pokaže da nema nikakvih osnova u onome što kontekst sada tako bjesomučno govori, a ja vjerujem da će se pokazati onda će se, onda će se i Boris Milošević vratiti na neki način u saboru, ne znam koji, ali to će odlučiti premijer. Boris Milošević je vrlo častan čovjek po mom mišljenju, ja govorim svoje mišljenje, čak možda ovaj oprostit će me što govorim u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, al vjerujem, znam da svi misle ko i ja. On je častan čovjek, pokazat će se da je častan čovjek, a ovaj ova priča o tome dobar si ovdje, tamo nisi dobar, ja se slažem sa predsjednikom sabora kad kaže ovdje je izabran od naroda, ovdje je izabran od naroda i kao izabran od naroda vraća se na mjestu koje pripada čovjeku izabranom od naroda.
Želim samo reći da smirimo strasti, tretirajmo to ko administrativno pitanje da ne bismo ušli u konfrontacije koje su bespredmetne, ne želim sada raspravljati o tome zašto ulazimo u te konfrontacije. Bio sam u tri mandata u oporbi, pa mi je sve jasno kako oporba funkcionira. Želim samo reći smirimo, spustimo loptu, glasajmo i idemo na vikend. Hvala.

pr, ne želim sada raspravljati o tome zašto ulazimo u te konfrontacije. Bio sam u tri mandata u oporbi, pa mi je sve jasno kako oporba funkcionira. Želim samo reći smirimo, spustimo loptu, glasajmo i idemo na vikend. Hvala.
Sada će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege.
Ajdemo se malo svi zajedno pogledat. Postoji jedna disciplina koju smo odlično razvili koja nije sportska disciplina, a to je nabacivanje blatom i uredno nam to ide, nabacujemo se blatom jedni na druge, nekom to ide bolje nekom malo lošije, šta smo na kraju svi blatni i to je slika koju mi pružamo hrvatskoj javnosti.
Danas je tu sjedio novi ministar Filipović. Ja da sam na njegovom mjestu bi se zapitala opravdano e moj Bože mene razvlače po svim ovim mrežama, a vidi njih jer je on tu sjedio i uredno slušao sve one povrede Poslovnika koje smo mi imali dati. Svih 151 saborski zastupnik koji su izabrani u ovaj sabor su izabrani od građanki i građana RH, svi smo prisegli, neko jedanput, dvaput, triput, već koliko puta je da ćemo štititi ustav i zakon, ne onako kako mi doživljavamo ustav i zakon nego ustav i zakon…/Govornik se ne razumije/…. Dakle, prvi put kad sve ono za što smo izabrani i neke dobre prakse kad mi sami budemo protiv njih i nešto napravimo protiv njih sve zajedno će se urušit, ko nama daje pravo da mi sudimo, što ćemo svakih mjesec dana pitat protiv kojih saborskih zastupnika su eventualno bili izvidi, govorim o izvidima, pa ćemo mi onda sudit ko može biti i sjediti u sabornici i koji ne.
Kolegice i kolege, pogledajmo se, pogledamo se međusobno, pogledajmo se u pogledalo i ajedmo samo odraditi ono za što su nas građani izabrali, građani i mi smo prisegli da poštujemo ustav i da poštujemo zakon. Nema toga od čega mi ne možemo napraviti veliku predstavu i veliku misu, ali nemojmo to raditi kolegama koji tu zajedno s nama su izabrali, zajedno s nama su prisegli jer sutra ko garantira da se neće desiti bilo kom od vas, tko to garantira i šta ćemo onda, onda ćemo govoriti nešto drugačije. Dakle, ustav, zakon, odradimo svoj posao, pogledajmo se, nema, tko je to moralna vertikala, koje su to linije, gdje su to po kojima ćemo mi reći da je nešto više-manje, ovako ili onako moralno.
Kolegice i kolege, prvi put kad to napravimo onda smo sve zajedno zapravo osramotili, ovaj grb koji je iza mene, himnu na koju se svi ustajemo i neko drži ruku na srcu a neko gleda zastavu i sve ostalo one koji su nas birali i dajte da se svi zajedno, mislim probajmo biti odgovorni ljudi, probajmo se uozbiljiti, probajmo odraditi svoj posao i probajmo voditi računa o tome. Pa tko pitajte se tko nama daje pravo da mi sad osuđujemo ili kažemo ti se imaš pravo vratiti u svoju klupu u kojoj si bio, a ti ne, tko to ima pravo?
I idemo sada zadnje završno u ime Kluba zastupnika Mosta kolega Grmoja, izvolite.
Hvala.
Nije mi baš bila najjasnija ova rasprava kolegice Taritaš koja je do jučer vikala da su nam potrebni prijevremeni izbori zbog afera u vladi, a sad priča da ne treba moralizirati. Dakle, budući da ja i nisam moralizirao u svojoj raspravi, nisam čak ni spominjao kolegu Miloševića nego sam govorio načelno. I želim evo iskoristiti priliku s obzirom da raspravljamo o tome hoće li jedan zastupnik SDSS-a se vratiti ovdje u saborske klupe, sa nizom pravnih stručnjaka sam zapravo analizirao zakonske prijedloge odnosno zakone koje trenutno imamo važeće i došao do saznanja da Zakon o izborima zastupnika u HS iz 1999.g. u čl. 77. nedvojbeno propisuje da se za zastupnike nacionalnih manjina u posebnoj izbornoj jedinici glasuje na način da se glasuje samo za kandidate za izbor zastupnika autohtonih nacionalnih manjina navedene na glasačkom listiću i to zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.
Ovdje naglašavam da zakonski izričaj ispred rednog broja kandidata nedvojbeno upućuje na činjenicu da je zakonodavac u vidu imao jednog kandidata, a DIP cijelo vrijeme i to gore imate na glasačkom listiću za naše građane koji pripadaju nacionalnim manjinama da mogu zaokružiti tri kandidata što zapravo ide u korist SDSS-a jer netko ako možda želi zaokružiti g. PUpovca možda ne želi glasati za gospođu Jeckov, a zaokružuju tri kandidata. Time se predstavnicima drugih srpskih stranaka onemogućuje da budu možda izabrani u HS jer niko meni ne može garantirati da je npr. gospođa Jeckov popularnija npr. od MIlakovića ili da kolege iz SDP-a kandidiraju nekoga ko je možda popularniji ko bi dobio glasove predstavnika nacionalnih manjina. Ovo je skandal neviđenih razmjera.
Ja ću se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, iako vladajući tamo imaju većinu kada je došlo do ovog dogovora i povećanja broja predstavnika nacionalnih manjina. Zakoni nisu izmijenjeni, da su zakoni izmijenjeni mi ovaj problem ne bi imali. Kako je došlo do tog propusta i zašto to nije izmijenjeno, ja ne mogu znati, ali to je definitivno trebalo napraviti.
A što se tiče ovog ostalog, ja neću ovdje propitivati pravo nikoga da se vrati u HS, ali ću propitati trenutačne zakonske odredbe koje omogućuju određenu prevaru birača jer ako smo mijenjali, povećavali broj zastupnika nacionalnih manjina onda je trebalo promijeniti važeće zakonske odredbe. I čudi me da niti SDP, niti HDZ da to nitko do sada nije primijetio, prije bih rekao da je to primijećeno, ali da se namjerno asistiralo iz nekog razloga SDSS-u.
Dakle, i ovdje ne govorim ništa protiv pripadnika nacionalnih manjina, dapače, nego čak zagovaram druge srpske stranke koje postoje u srpskom nacionalnom korpusu u RH.
Evo, hvala.
Imamo jednu povredu poslovnika, kolegica Mrak Taritaš.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a.
Pozivam se na čl. 238., ja ne mogu objasniti g. Grmoju ako on nije razumio raspravu koju sam ja imala, ali ne bih voljela da se ni u jednoj raspravi vežu kruške, jabuke i ženski grudnjaci. Ovo je jedna rasprava, a povjerenje vladi i glasanje o povjerenju vladi je nešto posve drugo.
Hvala lijepo.
Moram vam dati opomenu.
Imamo sada dva prijedloga za raspravu odnosno dvije prijave, kolega Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Izvolite.
Hvala g. predsjedniče.
Oko brojki, vrlo kako bih rekao nepolemički da preciziramo neke stvari. Jest mijenjale su se brojke Srba u saboru 13 '92., tri '95., jedan '99. krajem '99., a onda nakon toga se desio Ustavni zakon, a u Ustavnom zakonu piše između jedan i tri, a onda su se dogodili novi izborni zakoni, a u tim izbornim zakonima je pisalo tri. A i da se nije desilo to je moguće zato što piše to u Ustavnom zakonu koji se bira kao organski zakon, a koji je superiorniji sigurno Izbornome zakonu.
Želim to reći zato što se puno pričalo o tome zato što se to dogodilo početkom 2000.g. nakon jedne velike rasprave i nakon jedne velike pa i svađe ako hoćemo sa ondašnjom vlašću, a nije bila vlada desnoga centra, lijevi centar se sjeća toga i na kraju odlučeno je da će biti između 5, između 6 i 8 s time je bilo jasno odmah od samog početka da će to biti 8. Ja ne znam otkuda, od kuda vam te brojke, ali međutim to se nastavlja već u nekoliko izbora bez ikakvih, bez ikakvih protesta od bilo koga, ali nije bitno. Ja mislim, to je apsolutno legalno je, to je dio Ustavnoga zakona. Ja nisam shvatio šta hoćete reći, ne što se ta i na što se, i na što se, i na što se odnosite jel da, a ne znam kako …/Govornici govore istovremeno, ne razumije se./…
Nemojte kolega Grmoja dobacivat.
Povreda Poslovnika kolega Grmoja, izvolite.
Povrijeđen je Članak 238., samo da pojasnim o čemu se radi. Ja ne problematiziram niti tvrdim da predstavnici srpske nacionalne manjine ne trebaju imati 3 predstavnika u Hrvatskom saboru. Ja govorim o zakonu koji govori o načinu izbora i tvrdim da se ne može glasati za tri kandidata nego samo za jednoga i da se može glasati samo za jednoga da bi možda sastav odnosno da bi sjedili drugi predstavnici Srba odnosno barem jedan drugi predstavnik, predstavnik ovdje u Hrvatskom saboru. Evo o tome govorim. Mislim da sam sad bio jasan.
Kolega Grmoja ovo je, kolega Grmoja ovo je bila replika dobivate treću opomenu i kolega Grmoja više ne može govoriti.
Kolega Pupovac izvolite, završno Klub zastupnika SDSS-a.
Neka usta ne zavrjeđuju da im se odgovara, ali uši koje to slušaju ponekad zavrjeđuju da čuju drugačije jer stvari stoje drugačije, a ne kako neka usta govore. Kolega Grmoja nikako da nauči to pravilo. Da ono što on govori njegova usta govore nije istina i samo istina i sva istina ovoga svijeta kao što se on predstavlja. Tako je to i u ovom slučaju. Nikako da odustanete iako ste uhvaćeni u lažnoj namjeri da s jedne strane oklevećete Borisa Miloševića, a s druge strane da kažete da je dvoje zastupnika iz Kluba zastupnika SDSS-a i Kluba zastupnika nacionalnih manjina ilegalno u saboru od '99. godine tj. od 2003. godine. Vi naravno niste svjesni što govorite, a to vama nije ni važno. Vama je važno samo da proširite omrazu prema koalicijskim partnerima koji čine sada većinu i onda vam je najlakše da se dokopate Srba i SDSS-a. Vama i nizom drugih. Ako tako mislite stvarati slobodnu Hrvatsku lišenu korupcije, pa vi ste zapravo najveći protagonist korupcije, političke korupcije. Korumpirate duhove ljudi. Uvlačite ih u nešto od čega bi ih trebali oslobađati, ali boli vas da ne kažem što. Vama je važno samo da vidite kako će izgledati stranica na nekom portalu i da li ćete vi biti tamo. Vama je važno samo da vidite kako će izgledati ankete i da li ćete vi biti tamo. A što će stvarno biti od ove zemlje za to vas doista boli vrlo malo. Pa i to malo što imate ne boli vas ni to.
Samo da kažem još nešto. Pustite vi to koga će i kako birati tko u Hrvatskoj. Jedni biraju jedne stranke, drugi biraju druge stranke. Ista je stvar i sa zastupnicima nacionalnih manjina. Oduvijek postoji čisti preferencijalni većinski princip za sve zastupnike i zastupnice nacionalnih manjina. Da ste se malo uputili i obavijestili ili pitali one koji sjede iza vas to biste čuli. Za zastupnice i zastupnike koji se biraju kao predstavnici Srpske zajednice u Hrvatskoj u pravilu se javi od 16, 17, 18 do preko 20 i nešto kandidatkinja i kandidata nezavisnih lista i stranaka uključujući i stranku čovjeka koga ste vi spominjali koji bi iz nekog razloga vama bio draži negoli ovi iz SDSS-a. Ne znamo zašto. Ta stranka je bila nekoliko puta na izborima. I taj kandidat je bio nekoliko puta na izborima. Ja ne znam zašto se vi niste odlučili kad je vama već toliko stalo do njega da glasate za njega. Postupak je vrlo jednostavan. Odete u biro nadležan za to i ako niste upisan u listu kao pripadnik Srpske zajednice, kažete ja se želim upisati kao pripadnik Srpske zajednice, imam posebne simpatije prema jednoj kandidatkinji ili kandidatu i želim za njega glasati, to će trajati možda 24 sata poslije ću se vratiti tamo odakle sam došao, biti ono što stvarno jesam i vrlo je jednostavno. I onda nema potrebe da pametujete ovdje nama, da obmanjujete ljude, da širite omrazu koju zajedno sa nekim tko ima veoma ozbiljan mandat i koda su Srbi podržali u njegovom mandatu, širi okolo omrazu prema svima. I od društva tolerancije stvara društvo mržnje. I od društva rasprave o stvarima o kojima ovo društvo treba raspravljati stvara društvo poganih riječi. I umjesto da nas vodi, on se ponaša kao čovjek koji sam nema kompasa, a tako se ponašate i vi. Ako mislite da ovoj zemlji treba netko tko je bez kompasa, ne ovoj zemlji treba ozbiljan kompas.
Došli smo do kraja rasprave, pa sada idemo na glasovanje. Molim vas kolegice i kolege, dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Borisa Miloševića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Anje Šimprage. Molim vas, glasujmo.
Glasovalo je 82 zastupnica i zastupnika, jednoglasno je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
I još samo jedna odluka, molim vas, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Bošnjakovića, zastupnika u HS-u. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog odluke za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Dražena Bošnjakovića po zahtjevu supsidijarnog tužitelja Josipa Vujčića. Molim glasujmo.
Glasovalo je 79 zastupnika i zastupnica, svi su bili za pa je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Hvala vam svima. Vidimo se u srijedu.

SJEDNICA PREKINUTA U 14,47 SATI.

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
13.05.2022.
Imamo …/Upadica se ne razumije./… danas u podne, ali imamo još jednu točku, imamo:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće.
Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 26. elektroničkoj sjednici održanoj 11. svibnja 2022.g. pisani zahtjev zastupnika Tomislava Ćorića podnesen 2. svibnja 2022.g. a kojim je izvijestio predsjednika HS-a da mu je danom 29. travnja 2022. g. prestala nespojiva dužnost ministra gospodarstva i održivog razvoja te je sukladno čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS podnio zahtjev za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti.
Povjerenstvo je također, razmotrilo i zahtjev Tomislava Ćorića podnesen predsjedniku HS-a 2. svibnja 2022. g. za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje sukladno čl. 14 st. 1 Zakona s danom utvrđivanja aktiviranja zastupničkog mandata. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Tomislava Ćorića, izabran na listi HDZ-a u 7. izbornoj jedinici započelo 22. srpnja 2020. g. zbog nespojivosti dužnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja iz čl. 9 Zakona te da zastupničku dužnost zamjenice zastupnika obnaša Majda Burić od 25. lipnja 2021. g.
Budući da je Tomislav Ćorić sukladno čl. 13 st. 1 Zakona podnio pisani zahtjev za prestanak mirovanja zastupničke dužnosti predsjedniku HS-a u zakonskom roku, Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Ćorića prestaje 8. dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Povjerenstvo je također, utvrdilo da je Tomislav Ćorić podnio pisani zahtjev predsjedniku HS-a za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje te da sukladno čl. 14 Zakona, te da su sukladno čl. 14 Zakona ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Tomislavu Ćoriću i nastavak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Majde Burić.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju čl. 116 Poslovnika HS-a predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika na način da dana 10. svibnja 2022. g. prestaje mirovanje zastupničkog mandata Tomislava Ćorića u skladu s odredbom čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS, a dana 10. svibnja 2022. započinje mirovanje zastupničkog mandata Tomislava Ćorića na temelju odredbe čl. 14 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS.
Mogu odma i drugo, je li?
Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 26. sjednici održanoj 11. svibnja 2022. g. pisani zahtjev zastupnika Josipa Aladrovića podnesen 2. svibnja 2022. g., a kojim je izvijestio predsjednika HS-a da mu je s danom 2. svibnja 2022. g., a kojim je izvijestio predsjednika HS-a da mu je s danom 29. travnja 2022. g. prestala nespojiva dužnost ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te je sukladno čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS podnio zahtjev za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti.
Povjerenstvo je također, razmotrilo i zahtjev Josipa Aladrovića podnesen predsjedniku HS-a 2. svibnja 2022. g. za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje sukladno čl. 14 st. 1 Zakona s danom utvrđivanja aktiviranja zastupničkog mandata. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Josipa Aladrovića, izabran na listi HDZ-a u 5. izbornoj jedinici započelo 22. srpnja 2020. g. zbog nespojivosti dužnosti ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz čl. 9 Zakona te da je njegova zamjenica Anamarija Blažević s istim danom započela s obnašanjem zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika
Budući da je Josip Aladrović sukladno čl. 13 st. 1 Zakona podnio pisani zahtjev za prestanak mirovanja zastupničke dužnosti predsjedniku HS-a u zakonskom roku, Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Aladrovića koji prestaje 8. dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Povjerenstvo je također, utvrdilo da je Josip Aladrović podnio pisani zahtjev predsjedniku HS-a za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje te da su sukladno čl. 14 Zakona ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Josipa Aladrovića i nastavak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Anamarije Blažević.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika na način da dana 10. svibnja 2022. g. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Aladrovića u skladu s odredbom čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS i dana 10. svibnja 2022. započinje mirovanje zastupničkog mandata Josipa Aladrovića na temelju odredbe čl. 14 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS.
E hvala predsjedniče.
Izvolite repliku, Bauk.
Zahvaljujem g. predsjedniče. Kolegice i kolege. Ovo što je pročitao g. Jankovics, ima svoje dvije dimenzije. Jedna je pravna. Bivši ministri koriste pravo koje imaju po zakonu da nakon mandata se ne vrate u Sabor nego ostanu 6+6. Neću nikome moralizirati, ali mislim da bi tu odredbu trebalo izmijeniti jer ako netko od nas zastupnika odluči prekinuti mandat i otići 6 mjeseci na odmor, neće imati pravo na 6+6. Politička dimenzija je sljedeća, a to je da su bivši ministar Ćorić i bivši ministar Aladrović odlučili krenuti putem bivšeg ministra Horvata.
Ne mislim na groznicu subotnjeg jutra nego na ovome, ovo što su napravili, točno postao dakle obrazac ponašanja. Kolega Milošević se morao vratiti u Sabor jer ga nema tko drugi mijenjati po zakonu, a ovi drugi ražalovani, rashodovani ministri idu na hlađenje 6 mjeseci na 6+6 i onda na pričuvni položaj.
Samo da se konstatira zbog zapisnika da .../Upadica: Dobro./... budnost nije propustila u 4 ujutro. Hvala.
Vrijeme je isteklo.
Imate neki odgovor možda?
Pa mogu u ime Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje je jedno vrlo heterogeno tijelo ovog HS-a mogu samo reći da tema koju ste vi rekli nije nešto o čemu Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučuje.
Nama je bio mandat da utvrdimo da li su zahtjevi naše dvojice kolega bili u skladu sa Poslovnikom, odnosno imaju li oni pravo nakon nespojive dužnosti vratit se u Hrvatski sabor i imaju li pravo jednom tijekom mandata stavit svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga ili ne. To je bio naš mandat.
Hvala predsjedniče.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Sjednicu nastavljamo jutros u 9,30 sa izjašnjavanjem o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.
Ugodan vam jutro!
SJEDNICA PREKINUTA U 4,05 SATI
Kak' ide onaj vic Štef daj se koncentriraj!
Idemo još malo.
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Aladrovića i početku mirovanja zastupničkog mandata Josipa Aladrovića.
Rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje Odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Aladrovića i početku mirovanja zastupničkog mandata Josipa Aladrovića.
Molim glasujmo.
114 zastupnica i zastupnika je glasovalo, 105 je bilo za, 9 je bilo protiv, pa je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Ćorića i početku mirovanja zastupničkog mandata Tomislava Ćorića.
Rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje Odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Ćorića i početku mirovanja zastupničkog mandata Tomislava Ćorića.
Molim glasujmo.
Glasovalo je 113 zastupnica i zastupnika, 103 za, 10 protiv pa je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
30.06.2022.
Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 27. sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine prijedlog Državnog odvjetništva RH broj A-289/2022-2 od 14. lipnja 2022. godine i zahtjev Državnog odvjetništva RH Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KIS-US-8/2022 9. lipnja 2022. godine upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Borisa Miloševića zastupnika u Hrvatskom saboru zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz Članka 291. stavak 1. i 2., u svezi Članka 31. Kaznenog zakona.
Boris Milošević zastupnik je 10. saziva Hrvatskog sabora te na temelju Članka 76. Ustava RH i Članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke Hrvatskog sabora ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Bez rasprave povjerenstvo na osnovi odredbe Članka 116. Poslovnika jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedeće odluke.
Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Borisa Miloševića zastupnika u Hrvatskom saboru po prijedlogu Državnog odvjetništva RH broj A-289/2022-2 od 14. lipnja 2022. godine i zahtjevu Državnog odvjetništva RH Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KIS-US-8/2022 od 9. lipnja 2022. godine zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz Članka 291. stavak 1. i 2. u svezi Članka 37. Kaznenog zakona.
Povjerenstvo je odlučilo dati odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika u Hrvatskom saboru Borisa Miloševića po zahtjevu Državnog odvjetništva RH kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela kako bi moglo nesmetano obavljati svoju dužnost koja mu je temeljem Ustava RH dana u nadležnost.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Otvaram raspravu. Imamo prijavljeni u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani Nino Raspudić.
Kolegice i kolege, mogli smo i bez ovoga, mogli smo bez ovog dodatnog ponižavanja Hrvatskog sabora. Govorio sam o tome 29. travnja prije 62 dana. 2 mjeseca i 1 dan, 62 dana. Ako odbijemo prošli tjedan kad nije bilo sabora i dane kad sabor ne zasjeda dakle imali smo kolegu 20 radnih dana. Vidjeli smo ga možda jednom ili dva puta, ali to je sada nevažno. Zašto je ovo uopće bilo potrebno? Postavio sam pitanje u trenutku kada je dakle saznalo se da se vode istrage, da se vodi istraga protiv tada potpredsjednika vlade Miloševića. Poštujući presumpciju nevinosti nadamo se da će se pokazati jer bi to bilo loše i za hrvatsku vladu i Hrvatski sabor i hrvatsku politiku općenito da se pokaže da je kriv. Poštujemo presumpciju nevinosti i nadamo se da će gospodin Milošević pred sudom dokazati da je nevin, ali ne mora značiti da će biti tako. U trenutku kad se doznalo za istrage i kada on postaje politički teret vladi dakle to je već jedna teška sjena koja je problematična vladi, ali vidi čuda nije problematična za sabor. I tada sam govorio prije 2 mjeseca što iz toga iščitavam. Da je obraz sabora deblji od obraza vlade, da je želudac sabora jači od tankoćutne vlade, da je manja sramota za sabor imati tu u klupama osobu koju će DORH progoniti pod ovakvim optužbama nego što je to za vladu. Međutim, vladajući su mislili drugačije, vladajuća većina i politička odgovornost za ovu sramotu koju doživljavamo sada ide na njih.
Dakle, 29. travnja je bivši sad već kolega zastupnik Milošević aktivirao mandat, sutra će biti bivši, a Mandatno-imunitetno povjerenstvo je razmotrilo zahtjev DORH-a za, odobrenje za vođenje kaznenog postupka dakle skidanje imuniteta 21. lipnja. I ništa evo skida se imunitet, vodit će se kazneni postupak. Ishod će biti takav kakav će biti, ali sramna epizoda u povijesti ove vladajuće većine koja ostaje zabilježena je da je njihova procjena bila da ono što je politički i moralno problematično za vladu, nije problematično za Hrvatski sabor čime su dovoljno rekli kakvo mišljenje imaju o najvišem predstavničko tijelu u Hrvatskoj, a time posredno i o hrvatskim građanima.
Ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra u 9 i 30 izjašnjavanjem o amandmanima.
Ugodan ostatak dana.

SJEDNICA PREKINUTA U 17,26 SATI.

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
01.07.2022.
I imamo zadnje Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Borisa Miloševića, zastupnika u Hrvatskom saboru.
Rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje sljedeću odluku.
MOST traži stanku, izvolite kolegice Selak-Raspudić.
Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba MOST-a kako bi se još jednom razmotrio kontekst ove odluke. Prije svega želim reći da uz uvažavanje presumpcije nevinosti da ovdje kolegi Miloševiću ne presuđujemo mi, niti ga mi obilježavamo svojim govorom i ovim istupom njemu je već presudila hrvatska Vlada i Andrej Plenković na njezinom čelu kada je odlučila da ga katapultira iz Vlade u Sabor jer očito ne zadovoljava moralne i političke kriterije za nastavak svoga rada u Vladi.
Moje pitanje pomalo će biti naivno. Koji su to onda kriteriji neka nam se razjasni moralnog i političkog djelovanja koji vrijede za hrvatsku Vladu, a ne vrijede za Hrvatski sabor. Ako je bitna doista presumpcija nevinosti zašto kolega Milošević nije ostao u hrvatskoj Vladi do kraja istrage ili ako je bitna presumpcija krivnje zašto se nije povukao kompletno iz politike do okončanja istrage, nego mi ovdje svjedočimo danas sumirajući svo ovo glasanje o nevjerojatnom licemjerju Vlade koja istodobno ukida imunitet svojim članovima pokušavajući poslati poruku da se bori protiv korupcije dok paralelno ponižava Hrvatski sabor šaljući poruku hrvatskim građanima da oni koji nisu dovoljno dobri za Vladu jer su pod sumnjom na korupciju i protiv njih su poduzete istražne radnje su dovoljno dobri za najvažnije mjesto u zemlji Hrvatski sabor.
Što je Hrvatski sabor? Garaža za islužene političare? Je li to poruka koju nam šaljete?
Hvala vam lijepa.
Stanka je odobrena.
Kolega Bačić, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
U ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom po tko zna koji puta u posljednja dva mandata ukazali na neprimjerenost, nekorektnost i nekolegijalnost ovakvog istupa kada se po zahtjevu DORH-a traži skidanje imuniteta pojedinom zastupniku.
Na gospodinu Miloševiću je kao osobi protiv koje je DORH vodio određeni postupak da sam u situaciji u kojoj se našao utvrdi i izabere način kako bi dokazivao svoju nevinost. Nismo mi njegovi kolege ovdje u HS oni koji bi trebali presuđivati, utjecati na rad hrvatskog pravosuđa, unaprijed nekoga proglašavati krivim bez da mu se osigura jedno od temeljnih prava, a to je pravo na najbolju obranu. Kada na bilo koji način polemiziramo, a bez da, bez da smo upoznati sa činjeničnim stanjem temeljem kojega državno odvjetništvo pokreće postupak onda se s jedne strane stvara već unaprijed u hrvatskoj javnosti dojam da je netko kriv prije pravomoćne presude. Na taj način kolko god gđa. Selak Raspudić želi pokazati kako je ona na stajalištu da je jedno od temeljni postolata ustava presumpcija nevinosti nije točno, na ovaj način htjela ona to ili ne, ulazi u jedan postupak o kojemu nema dovoljno saznanja i iz tog razloga mi u Klubu zastupnika HDZ-a ovakav istup Mosta koji nije prvi puta ocjenjujemo neprimjerenim prema kolegama s kojima ovdje zajedno radimo u HS.
Imamo povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite.
Čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, ne kolega Bačić, ja samo ponavljam lekciju koju je hrvatsku javnost naučio Andrej Plenković kada je presudio kolegi Miloševiću jer ga je izbacio iz svoje vlade zbog tek pokrenutih istražnih radnji, a moje je opravdano pitanje onda zašto neki kriteriji za vladu postoje, a očito nikakvi kriteriji za HS koji kontinuirano iz dana u dan obezvrjeđujete …/Govornik se ne razumije/….
Kolegice Selak Raspudić dobivate opomenu zato što ovo nije bila povreda Poslovnika već je ovo bila replika, a drugo kolega Milošević ima svoj mandat i on će s njime raditi šta hoće, niste vi ti koji ćete određivati šta će neko od zastupnika i zastupnica činiti, tako da vas molim i pozivam, pozivam vas na korektnost zato što, vidjeli smo razno raznih situacija, ljudima se unaprijed presuđivalo i onda na kraju su bili slobodni i nevini i sve one riječi koje su prolivene prema njima na vrlo ružan način, sve što je izgovoreno na ružan način ostalo je sramota za one koji su ih izgovarali. Dakle, budimo jako oprezni kada nekome želimo unaprijed presuđivat.
Još jedna povreda Poslovnika, izvolite.
Čl. 238., svojim načinom presjedanja vi ponovo i kontinuirano omalovažavate saborske zastupnike. Ja sam iskoristila svoje poslovničke mogućnosti da izrazim stanku koju traži Klub Most, a vi se miješate s nadređenog mjesta u rasprave u kojima vam nije mjesto, budite saborski zastupnik, pa sudjelujte u njima. A kolegi Miloševiću, ponovit ću, nisam presudila ja, niti Klub Mosta nego Andrej Plenković svojom političkom odlukom da ga izbaci iz vlade.
Kolegice Selak Raspudić, kolegice Selak Raspudić, vi namjerno kršite Poslovnik …/Upadica iz klupe se ne razumije/…pa da ja vam odgovaram jer vi znači iskoristite svojih 30 sekundi, potpuno svjesni da kršite Poslovnik, optužite nekoga od zastupnika, a ja kao predsjednik HS imam neku i obvezu da reagiram kad smatram da su neke stvari zaista izišle izvan okvira onoga što je prihvatljivo. Dug je još život pred nama, tako da budite oprezni.
Dajem na glasovanje slijedeću odluku:
Daje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv Borisa Miloševića, zastupnika u HS po prijedlogu Državnog odvjetništva RH br. A-289/2022-2 od 14. lipnja 2022.g. i zahtjev Državnog odvjetništva RH USKOK br. KIS-US-8/2022 od 9. lipnja 2022.g., molim glasujmo.
Utvrđujem da je glasovalo 112 zastupnica i zastupnika i svi su bili za, dakle donešena je jednoglasna odluka kako ju je predložilo MIP.
Poštovane kolegice i kolege, gotovi smo s glasovanjem, stanka 5 minuta, nakon toga iznošenje stajališta klubova i nezavisnih zastupnika.

STANKA U 13,01 SATI

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
12.07.2022.
Nemojte još, nemojte još žurit ostanite još samo kratko. Imamo još Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i molim predstavnika povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješća.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 28. sjednici održanoj 11. srpnja 2022. godine pisanu izjavu zastupnika Dražena Barišića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti koja je upućena predsjedniku Hrvatskog sabora 6. srpnja 2022. godine.
Povjerenstvo je utvrdilo da je u skladu s Člankom 14. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor mirovanje zastupničkog mandata Draženu Barišiću započelo 17. rujna 2020. godine te da je zamjeničku dužnost zamjenika zastupnika započeo obnašati Mato Čičak 18. rujna 2020. godine odnosno na dan kada je sabor odlukom utvrdio zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Odredbom Članka 14. stavka 2. i 3. zakona propisano je da mirovanje zastupničkog mandata na može trajati manje od 6 mjeseci, a da mirovanje prestaje 8 dana od dana podnošenja pisane izjave o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti predsjedniku sabora.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića 8 dana od dana podnošenja zahtjeva te da s istim danom prestaje obnašati zastupničku dužnost njegov zamjenik Mato Čičak.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju Članka 14. stavka 3. zakona i Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora većinom glasova predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 14. srpnja 2022. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića.
Mato Čičak prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 14. srpnja 2022. godine.
Hvala lijepo, hvala predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Otvaram raspravu.
Da li se tko javlja za raspravu? Koliko vidim nema prijavljenih.
Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
E ovime kolegice i kolege završavamo današnji rad, vidimo se sutra u 9 i 30.
Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava RH s prijedlogom nacrta promjena Ustava RH, to je točka dnevnog reda.
Hvala, laku noć.

SJEDNICA JE PREKINUTA U 20,47 SATI.

10

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
15.07.2022.
NASTAVAK NAKON STANKE U 12:06 SATI

Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.
Krenut ćemo s glasovanjem kao što smo i najavili za današnji dan.
Prvo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića i prestanku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenika zastupnika Mate Čička, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje Odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Dražena Barišića i prestanku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenika zastupnika Mate Čička. Molim glasujmo.
Glasovalo je 116 zastupnica i zastupnika, 114 bilo je za i 2 su bila protiv, tako da je donesen odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
PDF