Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

96

  • Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica za 2019. godinu, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
15.07.2021.
Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskih revizijama lokalnih jedinica za 2019. Podnositelj je Državni ured za reviziju. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo ponovo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika.
Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se navedeno objedinjeno izvješće.“
Tko je za?
Tko je suzdržan?
Tko je protiv?
Glasovalo je 111 zastupnika i zastupnica, svi su bili za te je na taj način donesen zaključak kako ga je predložili matično radno tijelo.
PDF