Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

95

  • Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna za 2019., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
15.07.2021.
Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna za 2019. Podnositelj je Državni ured za reviziju i ovdje glasujemo sukladno čl. 44. i st. 4. Poslovnika.
Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se navedeno objedinjeno izvješće.“
Tko je za?
Tko je suzdržan?
Tko je protiv?
Jednoglasno 110 glasova za, donesen je zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.
PDF