Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

94

  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
15.07.2021.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru. Podnositelj je Državni ured za reviziju. Glasujemo isto tako sukladno čl. 44. Poslovnika HS-a.
Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „Prihvaća se navedeno izvješće.“
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 112 zastupnika i zastupnica, 109 za, 3 suzdržana te je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.
PDF