Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

53

  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030., Predlagatelj: Državni ured za reviziju
02.06.2021.
Izvješće o obavljenoj reviziji i učinkovitosti i spremnosti RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030.
Podnositelj je Državni ured za reviziju.
O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS.
Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji i učinkovitosti spremnosti RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa Održivog razvoja do 2030.g.“
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 111 zastupnika i zastupnica, 78 za, 33 suzdržana i na taj način je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.
PDF