Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

49

  • a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
28.05.2021.
Prelazimo sada na drugu točku dnevnog reda, pod:

a) Prijedlog Odluke o razrješenju članica Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i
b) Prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju Članka 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani državni tajnik Ivo Milatić.
Izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora.
Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti utvrđeno je da Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom upravlja upravno vijeće koje ima 5 članova od kojih je jedan predsjednik upravnog vijeća, a 1 njegov zamjenik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenuje Hrvatski sabor na način propisan odredbom Članka 23. stavka 3. zakona. Predsjednika i članove upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenuje se na vrijeme od 7 godina s mogućnošću još jednog izbora.
Na temelju Članka 26. stavka 1. točke 1. zakona mandat predsjednika i članova upravnog vijeća Hrvatske regulatorne agencije prestaje odlukom o razrješenju koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH nakon isteka razdoblja na koje je predsjednik ili član upravnog vijeća imenovan. Kako je dosadašnjoj članici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije mr.sc. Sonji Tomašić Škevin dana 15. studenog 2020. godine istekao mandat na koji je imenovana Vlada RH je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine utvrdila Prijedlog Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije s danom 15. studenoga 2020. godine radi isteka mandata.
Na istoj sjednici Vlada RH je na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila i prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Alenke Kinderman Lončarević članicom Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Sukladno Članku 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti postupak imenovanja započeo je objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata koji je sadržavao uvjete za izbor predsjednika i članova upravnog vijeća, rok u kojem se dostavlja kandidatura i potrebna dokumentacija za dostavljanje kandidature. Prikupljanje kandidatura za člana upravnog vijeća provelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Na javni poziv pristiglo je 8 prijava, a za koje je utvrđeno da su potpune te da kandidati ispunjavaju uvjete predmetnog javnog poziva. Povjerenstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja obavilo je razgovor s kandidatima dana 22. prosinca 2020. g. te je sastavilo Izvješće o provedenom javnom pozivu. Na temelju provedenog javnog poziva, predložena je dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, mag. ing. naftnog rudarstva, koje je stečeno na Sveučilištu u Zagrebu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, a koje je također, stekla akademske stupnjeve i to mag. sc. naftnog rudarstva na Sveučilištu u Zagrebu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i dr. sc. iz energetike na Universita' di Roma La Sapienza u Italiji.
Svoj radni vijek započinje kao pripravnica u kutinskoj Petrokemiji, a od 1997. započinje svoj rad u Energetskom institutu Hrvoje Požar, prvo kao mlađi istraživač od 1997. do 2002., a od 2004. do 2019. kao stariji istraživač i zamjenica voditelja Odjela za planiranje energetskih sustava, da bi od 2020. g. započela obnašati dužnost voditelja Odjela za planiranje energetskih sustava i glavnog stručnjaka u Institutu.
Predložena kandidatkinja je od 2010. predavač-stručnjak na raznim radionicama i seminarima na Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Također, ima široko međunarodno iskustvo na raznim projektima, autorica je 73 publikacije, na temelju čega se zaključuje da se istaknula znanstvenim i stručnim radom na području energetike te da je svojim javnim djelovanjem i dostojna biti članom Upravnog vijeća Agencije.
Stoga Vlada RH predlaže HS-u da prihvati predloženu kandidatkinju.
Hvala lijepa na pozornosti.
Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Željko Sačić.
Poštovani glavni državni tajniče, mi imamo na Odboru za ratne veterane jednu pritužbu od strane jednog kandidata, g. Dalibora Mikulića, koji je se nama požalio predstavkom da vi kao nadležno ministarstvo, odnosno povjerenstvo, niste uvažili činjenicu postojećih odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima prilikom njegove kandidature, odnosno evaluaciji i vrednovanju njegovih svih ostalih referenci.
Pa vas molim, što o tome znadete i da li ste vi doista zanemarili i zašto ste zanemarili važeću odredbu Zakona o hrvatskim braniteljima u ovom slučaju?
Hvala na pitanju uvaženi saborski zastupniče Sačić.
Poznato mi je da je g. Mikulić izrazio svoju žalbu. Taj cijeli proces je između ostalog, i trajao ovako dugo zato što je u to, taj proces obrazlaganja i dokumentacije i svega ostaloga, svakako, on je i sukladno zakonu dobio rješenje na temelju kojeg je odbijena njegova žalba.
Ono što ja mogu reći, mi smo uvjereni u Ministarstvu da smo ovaj, da smo taj postupak proveli po zakonu i jednostavno da je to jedino bilo moguće rješenje, svjesni toga da smo morali uvažiti i Zakon o braniteljima, a u rješenju je to sve jasno ovaj, u, i u obrazloženju rješenja se sve jasno i rečeno.
Sljedeća replika, uvažena zastupnica Katarina Peović.
Dobar dan.
Prije svega, moram upozoriti hrvatsku javnost da ovdje se obmanjuje hrvatsku javnost o proceduri i o cijelom procesu koji se odvija na vrlo sumnjivi način.
Moje prvo pitanje, zašto je Vlada Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća i imenovanju nove članice, uputila tek 22. travnja ove godine, što znači da je više od 6 mjeseci nakon zakonskog roka uputila taj zahtjev, to znači da praktički sve odluke ovog tijela od 15. studenog prošle godine su upitne i druga stvar, zanima me je li istina da je predložena nova članica Upravnog vijeća Alenka Kinderman Lončaević u sukobu interesa jer je navodno njezin suprug u 3 Nadzorna odbora HEP-ovih tvrtki kćeri, to se prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti striktno zabranjuje, da član ili njegovo porodica budu istodobno u upravi, nadzornom odboru ili bilo kojem drugom tijelu u energetskim tvrtkama.
Hvala. Što se tiče ovaj, sumnjivog načina, nema tu nikakvog sumnjivog načina, mi smo jasno, transparentno ovaj postupak odradili. On je trajao, kao što sam rekao, zato što su bile i žalbe i sve se to nekako razdužilo. Što se tiče funkcioniranja Upravnog vijeća, nikakvih tu problema nije bilo zato što su preostala 4 člana sasvim dovoljna za funkcioniranje Vijeća.
Svaka odluka Vijeća je trebala imati minimalno 3 glasa jer je zakon rekao da svaka odluka, da bi bila legitimna, mora imati natpolovičnu većinu ukupnog broja vijećnika, znači da je funkcionirala HERA bez ikakvog problema. Sjetite se da smo imali nekad situaciju da su bila samo 3 člana HERA-e.
A što se tiče sukoba interesa, Zakon o sukobu interesa je jasan i dobili smo čak i službeno tumačenje, u slučaju kad gđa. bude izabrana ovdje od ovog cijenjenog Doma, njezin suprug mora dati ostavke na mjesta koja nisu kompatibilna sa ovom funkcijom.
Povreda Poslovnika, Katarina Peović.
Dakle opet se obmanjuje javnost. Iz Statuta HERA-e jasno dakle piše, Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća, dakle ne većinom prisutnih članova, već većinom svih članova i druga stvar, na samom procesu dakle odabira članova Upravnog vijeća, ključna je stvar da oni moraju priložiti i izjavu kojom tvrde da nisu niti oni niti članovi njihovih obitelji u upravnom vijeću, nadzornom odboru neke regulatorne agencije, odnosno neke institucije koja je povezana s tim.
Ovo je bila čista replika, a ne povreda Poslovnika, izričem vam opomenu.
Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.
Poštovani državni tajniče, mene zanima kakav je osjećaj stajati pred HS-om i obrazlagati nešto što je nezakonito pred tijelom koje je donijelo taj zakon.
Ovdje ste naveli veliki broj neistina, prva neistina je činjenica da ste natječaj raspisali 13. 11., a mandat je gospođi trebao isteći 15. 11. iste godine, tako da onaj rok od 30 dana koje je Vlada trebala ispuniti o razrješenju, niste mogli ispuniti nikako u ova dva dana.
Moje pitanje vam je kako možete uopće doći pred Hrvatski sabor koji je donio zakon i predlagati nešto što je nezakonito, što nije ispoštivali niti zakon niti proceduru koju je ovaj Hrvatski sabor donio? Evo, hvala lijepo.
Hvala, da odgovorim na ovo prethodno oko povrede Poslovnika. Reko sam jasno, odluke su se donosile sa 3 glasa minimalno, to znači natpolovična većina ukupnog broja, nisam reko ukupnog broja prisutnih nego 3 glasa minimalno.
I točno je da je gospođa trebala dati izjavu, ona je dala izjavu, spomenula svoga supruga i točno je sukladno zakonu i proceduri rekla što će se dogoditi kao bude izabrana. I temeljem toga smo i dobili očitovanje Povjerenstva za sukob interesa.
Znači, taj dio napravljen po proceduri a što se tiče opservacije, osjećam se dobro pred ovim Saborom i ne mislim da radim nešto protuzakonito, prihvaćam kritiku da smo eventualno malo zakasnili sa procedurom i tu duboko se u ime Vlade RH ispričavam ovom domu, ali to je jedino šta ovdje je „sporno“.
Nismo ugrozili upravnog vijeća jer spomenuti ću, 2,5, 3 g. je
…/Upadica Sanader: Vrijeme./…
… upravo vijeće radilo samo sa tri.
Slijedeća povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.
Viste povrijedili Poslovnik kada ste predlagaču dali da govori o onome što ga ja nisam pitao. Mislim, ja sam postavio jasno pitanje, on je odgovarao na nešto što je kolegica iznijela prije toga u svojoj povredi Poslovnika i mislim da ste ga trebali upozoriti i vratiti na temu. Evo, hvala lijepo.
Dobro, u pravu ste, .../Govornik se ne razumije./... odgovorio je i dio na vaš upit. Odgovorio je i na vašu repliku, ali u pravu ste da sam ga trebao upozorit na to jer je odgovarao na povredu Poslovnika.
Slijedeća replika, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš.
Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Poštovani državni tajniče, moram priznati da se kad je ova rasprava počela, osjećam kao u onom vicu „Ženo, da li vjeruješ više svojim očima ili mojim riječima?“.
Dakle, zakon je apsolutno jasan, vi ste zakasnili, vi znate da su članovi upravnog vijeća imenovani na 7 g. i točno znate kad kom ističe mandat i točno znate kad treba raspisati natječaj, prema tome, već ste tu zakasnili.
Pri tom, pred Ustavom smo svi jednaki, ali očito određene procedure mogu ići na ovaj način, a određene na onaj način. Ono što vas ja jasno pitam, gdje je ministar? Ministar je taj koji je trebao biti tu i braniti ovakvu odluku, to je prva stvar.
Druga stvar, zašto niste raspisali natječaj, odnosno zašto ministar nije raspisao sukladno zakonu, dakle ministar u ovom nije poštivao zakon. Hvala.
Reko sam i preuzeo na sebe odnosno na ministarstvo krivnju da smo jednostavno zakasnili iz određenih objektivnih razloga koji sad jednostavno su u ovom času irelevantni, činjenica je da smo zakasnili ali proceduru smo proveli onako kako se radilo i radi svih ovih godina otkad postoji ovaj zakon, ova agencija i otkad ovaj cijenjeni dom odlučuje o ovim članovima upravnog vijeća, bilo o njihovom razrješenju, bilo o njihovom imenovanju.
Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?
Žarko Tušek, izvolite.
Evo, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege.
Evo da s obzirom da se rasprava danas po ovoj točci dnevnoga reda zapravo nastavlja sa rasprave koja je bila na matičnom tijelu Odbora za gospodarstvo, dozvolite mi i nekoliko riječi kao predsjednika odbora i tumačenje cijele te rasprave i same zakonske regulative i parlamentarne prakse koja iz regulative zadnjih 8, 9 g. postoji.
Da sad ne govorimo uvodni dio oko obrazloženja osobe koja se razrješuje i osobe koja se imenuje, važno je da se neke stvari danas pojasne.
Od sastava upravnog vijeća od trajanja mandata pa do postupka imenovanja i razrješenja, sve to je regulirano Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti. I na odboru sam kao što sam reko, oko toga otvorila jedna vrlo dinamična rasprava, prije svega oko tumačenja čl. 23., 24., 27. Zakona kojeg sam spomenuo.
Od djela zastupnika naglašavam, dovedena je u pitanje procedura, na način da li je Vlada RH trebala dostaviti Hrvatskom saboru prijedlogom odluke o imenovanju članice upravnog vijeća ili je bilo dovoljno dostaviti obrazloženu listu kandidata prema čl. 24. stavku 1. Zakona, temeljem koje bi postupak intervjua sa kandidatima proveo matični odbor Hrvatskog sabora i utvrdio prijedloge odluke a u ovom slučaju radi se o Odboru za gospodarstvo Hrvatskog sabora.
Nije na Odboru za gospodarstvo, kolegice i kolege da tumači odredbe zakona. Da li se u odredbi htjelo izraziti jedno a u stvarnom tekstu je napisano drugo, no odbor je proveo postupak na temelju prakse dostavljanja prijedloga i odluke o imenovanju i razrješenju od strane Vlada kakva je unazad 8 g., znači praksa koju smo imali na protekloj sjednici Odbora za gospodarstvo nastavljena je u proteklih 8 godina.
Naime, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti je na snazi od 2012. g. a izmjene i dopune zakona iz 2018.g., znači posljednje izmjene i dopune zakona nisu se odnosile, naglašavam, na odredbe koje se tiču upravnog vijeća ili bilo kakvih postupaka. Dakle, ministarstvo koje je tada bilo nositelj zakona, jer znamo da je stupio na snagu u listopadu 2012.g. odnosno tadašnja vlada i tadašnja parlamentarna većina uveli su praksu predlaganja HS i imenovanja i razrješenja članova upravnog vijeća HERA-e kako je to stiglo u parlamentarnu proceduru i sada, a znači dotira od 2012.g.
Ovo je važno za naglasiti, što je zakonodavac htio i izrekao i kako zakonodavan tumači zakonski tekst pokazuje upravo kroz postupanje koje je postalo ustaljena praksa i ustaljena procedura u HS. Pa tako od 2013.g. do 2016.g. imamo 4 postupka imenovanja i razrješenja po prijedlozima vlade, a zadnji prijedlozi i postupak koji je prethodio ovoj točci bio je 2018.g., evo ja ih imam ovdje sve, sve te postupke i sve potpise predsjednika HS-a od koja prva 4 potpisuje predsjednik HS, uvaženi bivši predsjednik HS g. Josip Leko.
Odredbe zakonskog teksta trebamo sagledavati sustavno, a ne jednu po jednu u svom kontekstu, a praksa ih tumači u smislu postupanja predlaganja kakvo je stiglo u saborsku proceduru i ovaj puta.
No opet bih se vratio na raspravu na odboru. Da li je takva praksa dobra ili nije, da li su odredbe zakona jasne ili nisu. Postoji procedura vjerodostojnog tumačenja zakona ili predlaganje izmjena zakona, sve to ima svoje trajanje. No sada Odbor za gospodarstvo nije imao razloga postupati protivno dugogodišnjoj parlamentarnoj praksi i praksi Vlade RH koju su inicirali upravo oni koji su taj zakon i donijeli.
Također, što se tiče zakonitosti odluke HERA-e, a što je također bilo predmet rasprave budući da upravno vijeće nije imalo jednog člana nekoliko mjeseci isto nije dovedeno u pitanje. Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova upravnog vijeća, a za što je u svakom slučaju dovoljna 3 člana. Sasvim je jasno da se ovdje radi o instruktivnom roku koji ne odgađa postupanje predlagatelja, u ovom slučaju radi se o Vladi RH, a ne o nekom prekluzivnom roku koji bi bio tada zakonski definiran i koji bi vladu onemogućio u postupanju. Naravno, i to su predlagatelji rekli da bi bilo bolje da je to provedeno u okviru zakonski kao što je definirano, ali taj instruktivni rok ne odgađa postupanje, a samim time ne dovodi u upitnost zakonitost rada HERA-e u mandatu kada nije imalo jednoga člana.
Sličnu praksu HS, evo da se malo još samo proširim, ima i kod izbora članova DKOM-a i kod Zakona o elektroničkim medijima, izbora vijeća za elektroničke medije, isto identično kao i u slučaju HERA-e. Razlika je recimo u Zakonu o HRT-u gdje jasno piše da sabor bira, a to znači da sabor i raspisuje i provodi javni poziv i utvrđuje listu kandidata i predlaže, što ovdje nije slučaj za komparaciju ako uspoređujemo te postupke i zakonodavni okvir i parlamentarnu praksu koju u ovom slučaju imamo. Tako da eto postoji mogućnost da se u vremenu koje je ispred nas taj Zakon o izmjenama i dopunama promijeni, ali ono kako se sada postupa isključivo je parlamentarna praksa koja proizlazi iz zakona iz 2012.g. po kojoj se postupalo 6 puta, od koja 4 odluke su donijete u vremenu vlade Zorana Milanovića i vremenu predsjedanja HS predsjednika HS g. Leke. Eto tek toliko da malo pojasnimo stvar da se ona ne mistificira nego da realno sagledamo situaciju. Okej rasprava je argumentirana, ali u ovom trenutku smatramo da je praksa kakva je, kakva je bila ustaljena bila je ovaj puta na Odboru za gospodarstvo i u tom smislu mislim da su sve ove odluke zakonite i da smo postupali u skladu duha tumačenja zakona iz 2012.g.. Hvala vam lijepa.
Evo prije nego otvorim raspravu, obavještavam vas da ćemo po završetku ove točke prijeći odmah na iznošenje stajališta klubova.
Imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.
Poštovani predsjedavajući, predsjednik odbora je povrijedio čl. 238. iznoseći stvari koje ne stoje. Nije logika HS da ako je netko griješio jedanput da onda tu grešku treba repetirati cijelo vrijeme.
A jednu stvar niste spomenuli, da je 2018. promijenjen Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti kojima se upravo htjelo osigurati neovisnost agencije od politike. I da ste to stavili u svoju raspravu tada biste došli do potpuno drugačijeg zaključka od ovog do kojeg vi dolazite da neku grešku koja se je desila ponavljate unedogled.
Dobro, ovo je već bila replika vaša uvaženom predsjedniku.
Nije jer smo o tom raspravljali na odboru.
Vidim da je bila rasprava i na odboru žestoka, pa onda u tom smislu ovo nije bila vaša povreda Poslovnika, nego replika. Dobivate opomenu.
Zastupnik Tušek, povreda Poslovnika.
Znam da ću dobiti opomenu, ja ću isto reći da kao što je i kolega Brumnić rekao, ispričavam se ostalim kolegicama i kolegama na ovoj opaski, da iznosi neistine. Da, govorite stvari koje nisu činjenica, izmjene i dopune zakona iz 2018.g. uopće u ničemu ne reguliraju proceduru o kojoj mi danas raspravljamo i koja je sa vaše pozicije sporna, a sa naše pozicije nije sporna u ovom trenutku. Znači, ničime, znači to na neki način obmanjujete javnost i stvarate teme gdje teme nema. Znači izmjene i dopune zakona iz 2018.g. uopće o ovome ne govore.
Evo sami ste najavili opomenu, pa dobivate opomenu.
Otvaram raspravu po klubovima, prvi je Klub zastupnika Centra i GLAS-a, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege.
Kad iz izvršne vlasti dođete u zakonodavnu odnosno kad ste u izvršnoj vlasti, pa onda dođete, imate priliku biti i sjediti u parlamentu onda nekako imate i nekakvu i zadršku, imate i nekakva razumijevanja i za neke stvari bez obzira kad ste oporba, što ne bi bilo uobičajeno da imate razumijevanje, nekako znate probleme koji se susrećete i razumijete.
No postoji trenutak kad treba reći dosta, e to je upravo ovaj trenutak. Nemojte od saborskih zastupnika raditi blesavce, nemojte činiti ovo što činite.
Mi sada imamo paralelno državu u kojoj imamo jednu priču, dakle priča vezana uz predsjednicu odnosno predsjednika Vrhovnog suda gdje je naš premijer okolo hodao i rekao da je nedopustivo da neće nikako glasati za nju jer ona ne poštuje zakone RH iako je vrlo upitno što je trebala poštivati ili bilo šta. Iza toga je pred odbor došlo, Odbor za pravosuđe i Odbor za pravosuđe je rekao pozvat ćemo svih pet kandidata i o njima ćemo raspravljati odnosno saslušati. Paralelno s tim imamo Vladu na čelu sa premijerom Plenkovićem koja je 22. travnja 2021.g. donosi odluku da se sa 15. studenim 2020. da je istekao mandat na koji je imenovana članica upravnog vijeća. Dakle, isti taj g. Plenković i ista ta Vlada nema nikakav problem da s 22. travnjem donese odluku da nešto prestaje s 15. studenim. Pa možda nam donesu odluku da je korona prestala, a to nismo ni znali. Dakle, imamo taj paralelni sustav.
Jednako tako bilo je osam kandidata i ja uopće neću u svojoj raspravi se ni na jednog kandidata referirati ili kandidatkinju, imamo osam kandidata i Vlada nama predlaže i tako dolazi na odbor, kandidata odnosno kandidatkinju koja je izabrana i daje Saboru da Sabor o tome odlučuje. Možete u Saboru biti dizači ruku, možete biti poslušnici i klimati, ali morate znati kada ste dizači ruke i kad klimate zašto klimate.
Mi ne želimo biti dizači ruke i ne želimo klimati i želimo da se u ovoj zemlji poštuje procedura za sve, a procedura bi bila nije slučajno da se imenuju članovi na sedam godina, zašto se imenuju na sedam godina i to u različita vremena im počinje mandat, da bi uvijek neko bio ko ima iskustva, da ne bi došao dakle da ne bi startali svi u isto vrijeme da se ovakvi prijepori ne dese.
Niko nije došao negdje kasno jel je kasno krenuo jel je to bilo predaleko, nego zato što je kasno krenuo. Dakle, mrtva hladna ta ista Vlada i to isto ministarstvo tek 13. studenog upućuje poziv za članove upravnog vijeća iako znaju da im jednim ističe 15. studenog, šta bi u dva dana sve bilo riješeno i sve odluke donešene.
Pristojno ministarstvo bi dalo provelo razgovor s kandidatima, dalo bodovne liste kao što je, dalo na svoj Odbor za gospodarstvo da svi kandidati dođu, da Odbor za gospodarstvo zauzme određeni stav i ja ne vidim razloga zašto i mi jednako tako kao i u nekim drugim slučajevima ne bi imali priliku glasati za kandidata koji hoćemo. Ali ne, ovaj premijer Plenković i ova Vlada tumači zakone točno onako kako njima odgovara. U jednom slučaju seciramo u javnosti govorimo o čemu je riječ, a u drugom slučaju to što je 15. studeni prestao mandat nema važno, to što smo 22. travnja donijeli odluku da s 15. studenim nekom prestaje mandat nije važno, to što smo mi samo dostavili Saboru rangliste i rekli ovo je najbolji kandidat birajte njega.
Nisu saborski zastupnici dizači ruku, nisu saborski zastupnici guske u magli. I ako ćete dić ruku i ako ćete glasat za nekog dajte barem znajte za kog, a minimum svega je poštivati proceduru. Ako Vlada ne poštiva proceduru, ako premijer ne poštiva proceduru, kako očekujete od ljudi da to rade? Kako će naši građani poštivati bilo kakve procedure pa reći će zašto govorimo o problemu u pravosuđu? Pa zato što nije važno, zato što ništa nije važno. Samo je važno kako veliki vođa kaže i kako oni koji klimaju velikom vođi i klanjaju se će glasat.
Dakle, ovo je jedan primjer kako ne radit. Nas danas u Saboru ima malo, uobičajen petak ako nema glasanja ima nas malo, kad je glasanje onda se točno zna i kako se dođe i glasa i ne misli o tome što se glasa ili ne glasa, ja tu zaista i čitam drugi krug je izbora, očito je panika na terenu i dobro da je panika i dobro da tako bude i da izbori budu zanimljivi, ali ljudi moji, dakle ponašate se prema nama kao da smo djeca koja su došla sa ceste i kojim tu možete dati bilo šta i oni moraju klimati i reći da. Pri tom zakon je iz 2012. i izmjena je bila 2018., pa ako nešto nije valjalo imali ste vlada Zorana Milanovića je bila 12. vlada, danas imamo 15. vladu, danas govorimo o 15. vladu i za sve vam je kriva vlada Zorana Milanovića. Pa mogli ste izmijeniti u proteklih pet, šest godina sve zakone koje ste htjeli, mogli ste regulirati sve jer svaki put imate ruke ljudi koji će glasat.
Vi da danas odlučite glasat, da danas nije petak nego subota i da vam g. Plenković kaže da, danas treba glasat da je subota imate ruke koje će to izglasat. Mi možemo kričati do sudnjeg dana da je danas petak, a ne subota vi ćete to napravit.
Ovo je pokazatelj kako vas uopće nije briga za građane, kako vas uopće nije briga za bilo šta. Briga vas je samo da HDZ i da HDZ-ovci imaju sigurne sinekure. I nema napretka ove zemlje, nema iskoraka naprijed dok tome ne kažemo kraj.
Naš predsjednik odbora, ja sam isto u Odboru za gospodarstvo i vidim da nas tu ima nekoliko koji smo u Odboru za gospodarstvo, predsjednik Odbora za gospodarstvo je na zadnjem odboru kad je uvaženi zastupnik Brumnić pitao pa šta je smisao ovog odbora znate šta je odgovorio, možete to pročitati u novinama, kaže to što ja vas moram slušat odnosno možda karikiram, pa je li to predsjednik jednog odbora. Dakle, mi jedan o drugom možemo mislit šta god hoćemo, možemo mislit da su neki previsoki, drugi preniski, neki prestari, neki premladi, neki dobro govore, neki loše govore, možemo si i moramo razlikovat, moramo se i svjetonazorski razlikovati, moramo se u idejama razlikovat jer jedna zemlja može ići samo naprijed ako se razlikujemo u idejama i ako sve zajedno, ako svi isto mislimo onda smo Sjeverna Koreja pa nemamo nikakav problem, isto mislimo i tko uspije uteć, uteć će. Ja ne želim uteći ove zemlje, ne želim uteći iz ovog sabora, želim jasno i glasno progovoriti. Vi koji me dugo poznate ili koji ste imali prilike sa mnom biti ovo je meni drugi saziv da ne računam onaj kratki, vi znate da sam ja razumna, znate da imam razumijevanja i za niz stvari za koje kao oporba čak i ne bih trebala imati razumijevanja ali imam iz onog uvoda kojeg sam rekla, ali moramo biti pristojni. Moramo biti pristojni jedni prema drugima, čak i možemo se ne slagati s nečijom diskusijom, ali moramo biti pristojni, ako nismo pristojni onda tu imamo jedan ozbiljan problem. Stoga, gospodin, ovo je poruka, gospodinu Plenkoviću, ovo nije poruka ministru, ministar je samo napravio ono što mu je gospodin Plenković rekao. Da ministar ima snage i kuraži došao bi tu i on bi branio zašto su kasnili, zašto je odluka na Vlada s 22. travnjem da se netko razrješuje s 15. studenim nakon i ako ovo prođe. Neće više biti niti jednog razloga da onda nam u ovom saboru ne prolaze i neke druge stvari. Pristojna vladajuća stranka bi ovaj prijedlog povukla i barem bi proceduru pred Odborom za gospodarstvo napravila onako kako treba.
Hvala lijepo.
Slijedeća rasprava je u ima Kluba Domovinskog pokreta, uvaženi zastupnik Davor Dretar.
Poštovani gospodine predsjedavajući, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, evo lijepo je nakon duge pauze čuti i vidjeti gospodina Tušeka. Nismo ga čuli, niti vidjeli mjesec dana u kampanji u Zagorju iz kojeg dolazi jer je bio maknut na stranu, a evo ga sada ovdje došao je braniti imenovanje očigledno resor za koji je vrhunski stručnjak. Drago mi je da sam ga ponovno ovdje vidio i čuo. Kako je rekla moja poštovana prethodnica igramo se sabora, igramo se demokracije, igramo se politike naročito mi na ovoj oporbenoj strani hrvatskog parlamenta, Hrvatskog sabora jer nas je eto 75-toro. 76 veličanstvenih uvijek će donijeti odluku koja njima odgovara. Pa samo da podsjetim da za ravnatelja knjižnice postave vodoinstalatera ne ulazeći naravno u načitanost poštovanog gospodina, možda je to jedan od najpismenijih i najkulturnijih predstavnika tog uvaženog obrta, ali svi to dobro znamo da bez knjižice, stranačke knjižice napretka nema naročito tamo gore visoko na malo višim balkonima i na višim sferama hrvatskoga društva. Prije neki dan priznao nam je to i jedan visoki zagrebački dužnosnik gospodin Pavle Kalinić koji je rekao da je to normalno. Njemu je to postalo normalno, nažalost tek nakon što je njego šef preselio u neke druge dimenzije i on pomalo osjeća svoj politički kraj i odjedanput postaje brižan i trezven političar koji shvaća hrvatsku realnost. Tako eto i poštovani kolega Tušek koji ovdje brani političko imenovanje očigledno jest vraćen u osnovnu školu i mora sada za svoju stranku odrađivati početničke poslove. No, vjerujem da će vas uskoro krenuti prema boljemu.
Prijedlog imenovanja člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije mora se provoditi sukladno važećim zakonima, a postupak koji ministarstvo na čelu s ministrom Čorićem do sada provelo jednostavno nije u skladu sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti. Zakon je jasan, Članak 24. u stavku 1. izričito nalaže da je Vlada RH dužna najmanje 30 dana prije isteka mandata člana upravnog vijeća predložiti Hrvatskome saboru da razriješi s dužnosti istog tog člana odnosno članicu upravnoga vijeća kojem ističe mandat i dostaviti obrazloženu listu kandidata za izbor novog člana upravnog vijeća.
Da podsjetim, poštovanoj gospođi Sonji Tomašić Škevin mandat je istekao još prošle godine 15. studenog, Vlada je poslala prijedlog odluke na plenarnu sjednicu 30. travnja ove godine. Vlada kasni punih 6 i pol mjeseci. Ne treba nas to naravno niti čuditi kada smo prije nekoliko dana raspravljali o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.
Javni poziv objavljen je 13. studenoga prošle godine u Narodnim novinama, odnosno 2 dana prije isteka mandata poštovane gospođe Tomašić Škevin. Nadalje, vrlo je upitno i tumačenje Članka 23. stavak 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti na način kako ga tumači ova, a i prethodne vlade. Je li ili nije Vlada nadležna predlagati saboru kandidate ili samo obaviti prikupljanje prijava i provjeriti jesu li pravovaljane. O tome bi se trebao očitovati Odbor za zakonodavstvo, pojasniti te utvrditi proceduru kako se u budućnosti ne bi dovodili u situaciju da zakon tumačimo na ovaj ili onaj način no naši vladajući već su nam mnogo puta pokazali da za njih zakon baš i ne vrijedi.
Zakone, dame i gospodo donosi ovaj dom, Hrvatski sabor. Ukoliko postoje nedoumice vezane za tumačenje i primjenu zakona onda ih treba pojasniti i iste otkloniti ovdje i na ovome mjestu, a ne u nekim zatamnjenim kancelarijama ili podzemnim klubovima za privilegirane.
Nadalje, među pristiglim pravovaljanim prijavama na natječaj, pozornost je privukla prijava g. Dalibora Mikulića. Obratio nam se, ukazao je na činjenicu da je hrvatski branitelj. Te informacije u životopisu g. Mikulića koji je stigao u materijalu za ovu točku dnevnoga reda, nema. Stoga ostaje nejasno zašto je zastupnicima u HS-u ova informacija uskraćena i to od strane nadležnog ministarstva.
Da podsjetim, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, čl. 102., branitelji imaju prednost pod jednakim uvjetima prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama kojima je osnivač ili jedan od osnivača RH. Često slušamo nažalost kako su branitelja povlaštena skupina u našem društvu i kako imaju brojne privilegije. Stigmatiziraju se, na njih se nabacuje blato. Pritom se zaboravlja da bez žrtve hrvatskih branitelja nikada ne bismo imali niti našu državu i pitanje je kako bi uopće išla povijest na ovim prostorima.
I u ovom Visokom domu su hrvatski branitelji na koje apeliram da inzistiraju na provođenju Zakona o braniteljima, ne samo u ovome slučaju, već u brojnim slučajevima kada branitelji ne mogu ostvariti svoja prava. Naši zakonu su dobri ili manje dobri, ali postoje brojni slučajevi kada se ne provode. Na samom početku pitao sam, ne poštuju se rokovi propisani Zakonom o regulaciji energetske djelatnosti. Pa onda, logično pitam, a zašto se u ovom konkretnom slučaju ne poštuje Zakon o braniteljima?
Kada čitamo zakone, učinit će se kako braniteljima teče med i mlijeko, kako imaju ogromna prava oni i njihove obitelji, kako su privilegirana skupina u društvu, a stvarnost je potpuno drugačija. Ovo o čemu ovdje govorim, samo je jedan od brojnih primjera koji pokazuju da branitelji nisu niti povlašteni niti na bilo koji način privilegirani. Donosimo zakone koji njima daju brojna prava. Slušamo i u ovom Domu, da je to previše, a istina je da branitelja ta prava teško ili nikako ne mogu ostvariti.
Zaključno, Domovinski pokret neće podržati Prijedlog Vlade, tj. nadležnog ministarstva.
Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženog zastupnika Zvane Brumnića.
Poštovani kolege, poštovani predsjedavajući, poštovani predstavnici Vlade RH.
Ja ću počet s jednom rečenicom koju sam rekao na odboru, stvarno me zanima koji je smisao u ovom trenutku ove rasprave, ali koji smisao dolaziti na odbor, imati odbor, dolaziti na sjednice HS-a, govoriti, ako to što govorite i na što ukazujete na odboru i u HS-u nekome prođe kroz jedno uho, izađe na drugo i radi dalje ono što vrlo često i sam kaže da ne valja.
Poštovani kolega Tušek, postoji razlog zašto govorimo u ovoj dvorani, postoji razlog zašto se odbori održavaju u ovoj zgradi, a ne u nekakvoj kleti. Postoji vrlo jasan razlog, a to je da hrvatski građani vide o čemu raspravljamo i zašto o tome raspravljamo. Ja ne mogu shvatiti, to sam postavio u replici svoje pitanje, da netko ispred Vlade RH, koja je ustvari izabrana u ovom Saboru, onda mandat vuče iz ovog Sabora, dođe i govori o nečemu što je nezakonito, što je suprotno onom što je HS donio.
Da li se radi o nekakvom zakonu, intenciji, želji, ali o nečemu što je ovaj Sabor izglasao i po čemu bi hrvatska Vlada i sve institucije u ovoj zemlji trebale funkcionirati. Nadovezat ću se na kolegu koji je govorio prije mene kad je spomenuo hrvatske branitelje. Ovo je drugi put da isti ministar ima problem sa poštivanjem Zakona o hrvatskim braniteljima. Ako se ne varam, imao ga je i kod imenovanja jedne gospođe, ne, ne, vas, ministar, imenovanje jedne gospođe u nacionalnom parku.
Ja ne ulazim da li je taj zakon dobar, loš, da li radi ono što smo htjeli da radi, ali ga imamo. I hrvatska Vlada koja provodi hrvatske zakone bi ga trebala poštivati. Postavite si pitanje što će napraviti hrvatski građani koji gledaju ovakav Sabor i ovakvu Vladu koja jasno iskazuje želju za nepoštivanje i neprovođenje zakona. Pa valjda, ako najviše tijelo smatra da zakone ne treba poštivati, dosta je teško očekivati od onih ispod da te iste zakone poštuju.
Predsjednik HS-a je danas došao ovdje ujutro očito se slikati, ali je na kraju svojeg izlaganja rekao nešto što me, onako, potaknulo. Kaže, poziva na uvažavanje i poštivanje. Ja bi se s njim u potpunosti složio, ali onda danas pod drugom točkom koju raspravljamo ovdje u HS-u, pokazujemo potpuno nepoštivanje prema zakonima koje smo donijeli i potpuno nepoštivanje saborskih zastupnika, onih koji odlučuju. Nije netko stavio bez razloga u zakon da HS odlučuje tko će biti u ravnatelj ili u upravnom vijeću agencije. Imao je vjerojatno neki razlog zašto je to stavio jer je isto tako mogao staviti da to imenuje Vlada, nema nikakve zapreke, mogla je Vlada to imenovati, ali netko je očito želio da o tome razgovaraju saborski zastupnici i da imenuju ono najbolje što smatraju. Ovdje stvarno ne želim ništa reći o samim kandidatima jer je predlagač kad je došao na odbor rekao da su svi hvale vrijedni i da su svi odlični. Evo ja ću reć isto tako da smatram da su svi odlični.
Neki dan smo u ovom saboru bili svjedoci toga da je Odbor za, čini mi se, pravosuđe pozvao na razgovor sve kandidate koji su se prijavili za Vrhovni sud RH neovisno što jasno piše da to predlaže predsjednik države, inače to mogu i shvatit, da bi dva dana nakon toga na Odboru za gospodarstvo na pitanje zašto kandidati nisu došli da vidimo tko su ti kandidati, da porazgovaramo s njima i da onda odaberemo najboljeg, dobili odgovor da mi nemamo šta o tome raspravljati, da mi možemo samo glasati o tome što je predložila vlada, a vlada je prema članku zakona trebala dostaviti listu kandidata rangiranu. Ako netko treba dostaviti nama listu kandidata rangiranu onda valjda mi nakon toga možemo o tome ponešto i progovoriti, postavit nekome pitanje zašto je nekoga rangirao na jedan način, nekoga na drugi, šta je uzeo u obzir. Ja se slažem, netko mi je poslije odbora rekao, a to sam i primijetio da gospođa koja je ovdje predložena ima stvarno respektabilan broj znanstvenih radova, što bi trebalo pokazati da je stručna i sposobna i ja se mogu s time složit. Ovako kako to vlada radi, vlada u stvari pokazuje potpunu nesposobnost upravljanja. Predlagač je ovdje rekao postojali su objektivni razlozi kašnjenja. Kada znate proceduru, kada tu proceduru znate 7.g. unaprijed onda jedini, al stvarno jedni objektivni razlog kašnjenja je nesposobnost. Evo, ja više neću, ja ovakvu proceduru ne mogu podržat. Kažem, uopće ne bi želio da netko shvati da o osobi koja je predložena mislim nešto loše, štoviše mislim da je svih 8 kandidata zaslužilo biti kandidati za tu funkciju, ali ovo što vlada radi i odnos kojim se odnosi prema HS je sramotan. Hvala lijepo.
Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženog zastupnika Tomislava Okroša.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnikom, cijenjene zastupnice i zastupnici.
Pred nama je rasprava o Prijedlogu odluke o razrješenju članice upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i rasprava o Prijedlogu odluke o imenovanju članice upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Osnivač HERA-e je RH, a HERA je za svoj rad odgovorna HS. HERA-om upravlja upravno vijeće koje ima 5 članova od kojih je jedan predsjednik upravnog vijeća, a jedan njegov zamjenik. Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje HS na vrijeme od 7.g. s mogućnošću reizbora.
Na temelju odredbe čl. 26. st. 1. toč. 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti predsjednika i članove upravnog vijeća HERA-e mandat prestaje odlukom o razrješenju s dužnosti koju donosi HS na prijedlog Vlade RH, a nakon isteka razdoblja na koje je predsjednik ili član upravnog vijeća HERA-e imenovan. Kako je dosadašnjoj članici upravnog vijeća HERA-e, magistri znanosti Sonji Tomašić Škevin dana 15. studenoga 2020.g. istekao mandat na koji je imenovana, Vlada RH je na sjednici održanoj 22. travnja 2021.g. utvrdila prijedlog odluke o razrješenju članica upravnog vijeća HERA-e s danom 15. studenoga 2020.g. zbog isteka mandata. Na istoj sjednici Vlada RH je na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila i prijedlog odluke o imenovanju doktorice znanosti Alenke Kinderman Lončarević članicom upravnog vijeća HERA-e. Doktorica znanosti Alenka Kinderman Lončarević doktorirala je na području energetskih znanosti na Sveučilištu Roma „La Sapienza“ u Italiji 2011.g.. Ima 20.g. iskustva rada u Energetskom institutu „Hrvoje Požar“, a njena profesionalna domena odnosi se na energetsku statistiku i energetsko planiranje. Doktorica znanosti Alenka Kinderman Lončarević ima dugogodišnje iskustvo u razvoju metodologija za prikupljanje podataka o energiji, izradi energetskih bilanci, izradi proračuna krajnje potrošnje energije, analizi pristupačnosti cijena, te energetskog siromaštva i predviđanja potražnje za energijom, kao i u drugim područjima. Uključena je u mnoge međunarodne projekte čiji je cilj usklađivanje praćenja nacionalnih energetskih standarda sa standardima EU i međunarodnim standardima, a posebno je aktivna u zemljama na području inogejta, zemljama ECS-a, te afričkim i azijskim zemljama. Sudjeluje u projektima tehničke pomoći i izgradnji kapaciteta u ministarstvima, statističkim uredima, energetskim tvrtkama, energetskim institutima, agencijama i drugima kao predavač na raznim radionicama i treninzima.
Zaključno, Klub zastupnika HDZ-a podržat će prijedlog odluke o razrješenju članice upravnog vijeća HERA-e, kao i prijedlog odluke o imenovanju članice upravnog vijeća HERA-e. Hvala.
Slijede pojedinačne rasprave, prva je uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš.
Hvala lijepo.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege.
Ja ni u raspravi u ime kluba, a ni sad neću spomenuti imenom i prezimenom niti jednog jedinog kandidata, osam kandidata je, državni tajnik koji je imao prilike razgovarati s njima je nama na odboru rekao da su svi kandidati dobri, prema tome nemam razloga da ne vjerujem i mislim da je tome tako. Ali ono što apsolutno želim reći u pojedinačnoj raspravi, a to je nema nama spasa.
Postoji vam ona jedna narodna, „U dobru se ne uzvisi, a u lošem se ne ponizi“, ovo je pokazivanje moći, ovo je pokazivanje možemo što hoćemo. Ponavljam još jedanput, dakle s jedne strane premijer Plenković je pravnik, imamo vrlo često imamo prilike ga slušati gdje on je taj koji se zalaže za zakon koji govori da zakone treba poštivati, što nam ne treba on reć, to svi zajedno znamo, a onda kad se obuče u ulogu premijera Vlade to ne čini.
Vlada je 22. travnja donijela odluku da se razrješuje članica Upravnog vijeća HERA-e sa 15. studenim, mrtvo hladno nije imala niti jedan problem i onda još malo čekalo da bi se vidjelo tko će biti sljedeći. Dakle, ja uopće ne dvojim da osoba koja će doći na čelu bit članica Upravnog vijeća HERA-e, zadovoljava sve kriterije i sve uvjete, ali ljudi moji nemojmo od Sabora raditi cirkus, nemojmo od saborskih zastupnika se ponašati kao je apsolutno nevažno što govore, da je apsolutno nevažno kako rasprave idu i ovako i onako ja imam 76 glasova odnosno ruku pa može proć sve.
Ovo pokazuje da Vlada ne poštuje vlastite zakone. Zakoni se ovdje donose, zakoni se donose u ovom Saboru. Vladu, premijera baš briga.
Ministar resorni koji je bio zadužen nije imao ni dovoljno ni snage ni energije ni truda ni da ne kažem nešto drugo da dođe tu i da on ovo brani. Možda upravo dogovara prodaju INA-e ili kupnju INA-e jer je to tamo za jedan Božić obećano pa pretpostavljam da evo bilo bi dobro da za sljedeći Božić tu nešto napravimo.
Ne može biti vlada Zorana Milanovića kriva za sve, zakon je iz 2012., dopunjen 2018., imali ste dovoljno i vremena i energije i truda da taj zakon promijenite. Postoji razlog zašto članove upravnog vijeća, pojedinih agencija bira Sabor, bira Sabor. Nije uloga Sabora i saborskih zastupnika da budu dizači ruke po nalogu šefa. Da ste poštivali proceduru, da ste imali elementaran odnos prema oporbi, prema sebi, prema sebi jer neće imati niko nikakav problem da u sljedećem slučaju točno govori obrnuto da kaže tu se nije poštovao zakon pa ne može biti predsjednica uopće niti doć do toga da se raspravlja da ona može bit predsjednica Vrhovnog suda jer eto ona nije poštivala zakon jer nije dala svoju kandidaturu na vrijeme. To smo slušali neki period, pri tom g. Plenković zajedno sa Vladom ne poštiva zakon koji je doneseo ovaj Dom i ne trepne okom i ne vidi nikakav problem.
E ja vam moram reći da ja tu vidim problem i to ne samo jedan problem, tu vidim nekoliko problema. Kad krenete krivo, sve što krene krivo nikad ne može završiti pravo, doći će sljedeći put neko drugi i sljedeći put ćemo to napravit.
Dakle, da ste poštivali proceduru mi bi vam i dalje rekli Vlada je 15., 22. da se je na odbor pozvalo sve koji su bili, da date mogućnost da saborski zastupnici glasaju izbjegli bi sve ovo i opet bi izabrali onog kojeg vi hoćete, pa vi imate 76 ruku, pa s tih 76 ruku možete raditi, doslovno pokazujete što hoćete.
Vi danas da ste odlučili da u 12,00 bude glasanje ste mogli izglasati što hoćete i još s obrazloženjem ovim ili onim. Nemojte to raditi, nemojte to činit, to se obija nama svima o glavu, a na kraju će se obiti i vama.
Hvala lijepo.
Imamo repliku, uvaženi zastupnik Željko Lenart.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.
Kolegice Mrak Taritaš.
Ono što je ključno u vašoj raspravi za mene je dizači ruku. Nažalost ovaj HS se pretvorio u jedan dom gdje bez obzira tko je na vlasti ima svoje dizače ruku. Svatko tko ima Vladu, tko formira Vladu ima svoje dizače ruku i uvijek donosi svoje odluke i u ovom Saboru se donose odluke samo one koje Vlada želi.
Nažalost, očito je problem u sustavu koje imamo u RH i tko god dođe na vlast uvijek će imati dizače ruku. Očito da moramo mijenjati sustav da ovaj Dom nije ovisan o Vladi RH i da nitko ovdje nema svoju većinu s kojom može donositi. Tek tada ćemo donositi prave zakone, tek tada ćemo imati prave rasprave, tek tada ćemo postati nekakva demokracija. Danas to nismo bez obzira tko vlada.
Hvala.
Hvala lijepo.
Dakle, vi ste u replici otvorili jedno puno šire pitanje. Ja sam svoju pojedinačnu raspravu počela rečenicom i konstatacijom nema nama spasa. Mi smo sad dakle za malo više od 12 sati će biti izborna šutnja, drugi krug izbora gdje se biraju još oni čelnici koji nisu izabrani u prvom krugu i tri godine smo bez izbora.
S Izbornim zakonom nije zadovoljan nitko. Jer u svakom jednom trenutku vladajući a u drugom trenutku oporba i kad mijenja taj zakon, mijenja ga onda pred izbore kad vidi da neke stvari nisu u redu.
Jel nam se čini svima zajedno da imamo pred sobom 3 g., ajdemo reć da nemamo 3 g. nego da imamo 1 g. u kojoj ajdemo konačno promijeniti Izborni zakon jer sam sigurna da u Izbornom zakonu imaju niz stvari oko kojih se možemo složit jer svak uvijek će netko bit vladajući a neko će bit oporba i neko će misliti ovako, ali je najgore kad ne poštujemo procedure.
Slijedi pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Milan Vrkljan.
Poštovani g. predsjedajući, dame i gospodo.
Ja ću svoje izlaganju pokušati s istom rečenicom koja je moja prethodnica Mrak-Taritaš rekla i ono neosporno i neoborivo govori trenutka naše demokracije a demokracija je procedura, nema nama spasa.
Ja ovdje neću danas govoriti jer sam prije 2 dana govorio o ovoj temi vrlo iscrpno i mislio sam da će Odbor za gospodarstvo izvući nešto do toga što sam ja govorio i neće uletiti kao što je rekla Mrak-Taritaš, ko guske u maglu nego da će barem proceduru poštovati.
Ja ovdje neću govoriti o tome što je ministar napravio jer to nije problem ministra, ovo je problem predsjednika Sabora Jandrokovića koji definitivno dovodi do urušavanja digniteta Hrvatskog sabora. Ministar Čorić je imao po zakonu nakon što je europska direktiva došla u Hrvatsku 2018. g. i izglasan je u ovom parlamentu zakon kojim se sve izborne aktivnosti HER-a moraju provoditi kroz ovaj Sabor. Sabor je nadređen HERA-i a ne izvršna vlast. I to je bila jasna poruka da se želi jedna takva agencija izvući iz pozicije da izvršna vlast na nju ima utjecaj.
Sve ono što je trebao ministar Čorić napraviti i vi državni tajniče, bilo da ne raspišete natječaj kako su moji prethodnici govorili nego da objavite javni poziv. S druge strane, ja moram upozoriti i moje prethodnike koji su govorili, ministarstvo nije smjelo i ne smije praviti nikakvu rang listu i nikakvo bodovanje kandidata. Ministarstvo je trebalo donijeti samo jednu odluku, izdvojiti one kandidate koji imaju uvjete. I tu predsjednik Sabora Jandroković dozvoli nasilje nad Hrvatskim saborom.
G. Tušek, ja znam da ste vi mali kotačić i da ste preplašeni od vaših pretpostavljenih šefova, ali morali ste reć da vama ministar ne može napraviti rang listu i poslati je u Odbor za gospodarstvo i da vi tamo pokušate to braniti, nametnuti ostalim članovima tog odbora. Vi ste to morali reći. to je vaša struka. Ne možete radit, to je što ste vi napravili, to je u maniru učenika, krvnika hrvatskog pravosuđa Vladimira Šeksa. Vi ste njegov sljedbenik i nasljednik i provodite i dalje takvu politiku i nemojte to raditi.
Predsjednik Sabor je trebao inzistirati da Odbor za gospodarstvo o tome raspravi i da u ovaj Sabor donese ili dovede svih 8 kandidata da o njima raspravimo a nije se vi kao predsjednik odbora, niste poštovali zakon RH koji kaže da ukoliko imate 8 jednakih kvalitetnih kandidata, da kandidat koji je hrvatski branitelj i koji je nezaposlen, ima nedvojbenu prednost pri izboru, a ovo nezaposlen ne znači da je kandidat nekvalitetan, on je izuzetno kvalitetan, on je na međunarodnom tržištu u zadnjih 20 godina radio u najvećim svjetskim kompanijama koje se bave energetikom i ovim problemima, ali je imao zakonsku obavezu kad izlazi iz takvog sustava godinu dana bit nezaposlen. Vi ste to znali. Vi ste to sve zatajili na Odbor za gospodarstvo. Vi ste falsificirali papire, vi ste najveći krivac a predsjednik Jandroković je kriv što vam dozvoli da to radite, ovo je njegov dom, ovdje je on gazda, ovdje nije gazda ni ministar ni predsjednik Vlade, a osim toga, predsjednik Sabora ima dužnost štititi dignitet saborskih zastupnika, regulirati odnose između Vlade i Sabora i voditi brigu o tome da Sabor nikad ne dođe u inferiorni položaj jer on je stup ovoga društva. Hvala.
Imamo povredu Poslovnika i dvije replike.
Prvo je povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Marija Jelkovac.
Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče.
Kolega je povrijedio čl. 238. Poslovnika jer se ponašao onako kako se ne bi trebali ponašati u ovoj sabornici, vrijeđati ljude koji su isto tako bili zastupnici u ovom Hrvatskom saboru na vrlo ružan način govoreći o njima.
G. Vrkljan, ako imate nešto protiv g. Šeksa, bilo bi dobro da se s njim suočite i onda kad se on može braniti, s njim raspravite to što mu imate za reć a na ovakav način ovdje u Hrvatskom saboru blatiti ljude, mislim da je to suprotno Poslovniku i nije etično. Hvala.
Baš vam hvala na pitanju …
Molim vas, …
…/Upadica Vrkljan: Ne, imate repliku sad./…
Imate dvije replike, Žarko Tušek, replika.
Hvala lijepa.
Poštovani kolega Vrkljan evo ja ću uistinu birati riječi. Vi niste prema birali riječi, ja ću prema vama birati riječi poštujući vaše godine, vašu akademsku struku i vas kao kolegu zastupnika.
Gledajte znači postoji zakon iz 2012. godine još jedanput naglašavam iz tog zakona proizlazi parlamentarna praksa koja je vrijedila u Hrvatskom saboru u proteklih 9 godina. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na kojem sam ja čelu ne može i nema okvire tu praksu mijenjati. Zna se koji odbor donosi vjerodostojno tumačenje zakona i zna se kako se zakon može promijeniti ukoliko se smatra da on u bilo kojem segmentu ne odgovara činjenicama tj. onome što vi tumačite kao duh zakona. To vam želim reći. A u kontekstu ove, ovih vaših opasaka oko hrvatskih branitelja itd., ja uistinu mogu samo reći da cijenim i poštujem svakog hrvatskog branitelja i svakog čovjeka koji je dao nešto za ovu domovinu, pogotovo hrvatske branitelje ali prijedlog kandidata smo dobili od predlagatelja to je Vlada RH …/Upadica: Vrijeme./… sukladno tumačenju duha zakona …/Upadica: Vrijeme./… kao što je to bilo i do sada.
Molim vas imamo …/Upadica: Ako niste znali tumačenje članka trebali ste pitati Odbor za zakonodavstvo./… gospon Vrkljan imamo još jednu repliku gospon Vrkljan. Imamo još jednu repliku, a imamo prije toga povredu Poslovnika.
Pa evo ja ću iskoristit priliku da ipak odgovorim na ovo. Ja vas razumijem, opet ću vam ponovit istu stvar. Vi ste u podređenom položaju, vi ste jedan kotačić koji niste samostalni. Vi ne možete donosit samostalne, samostalno odluke, ali proceduru morate provodit. Ako niste sigurni koja je procedura postoji Odbor za zakonodavstvo pa ste trebali dan ranije se sastat, otić tamo reći imam određene primjedbe, imam određena negodovanja, imam određene prijave da se nešto dobro ne radi i molim tumačenje tog zakona i onda se ne bi pozivali za 2012. nego bi se pozivali na uredbu EU koja je nama nametnuta '18. godine i taj zakon se vi trebate pozivati. Nemojte se pozivati na '12.-tu i Milanovića, pustite Milanovića, '18. godina je ključna za ovaj izbor danas o kome mi govorimo.
Imamo povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto.
Gospodine predsjedavajući povrijedili ste Članak 239., naime morali ste izreći opomenu kolegici Jelkovac jer ona je u svojoj povredi Poslovnika govorila o tome da je kolega Vrkljan vrijeđao zastupnike ili ih omalovažavao, a zapravo je branila gospodina Šeksa zbog tvrdnje koju je iznio kolega zastupnik rekavši da je Šeks krvnih hrvatskog pravosuđa što je opća poznata činjenica u Hrvatskoj.
Dobro, to je bilo njeno mišljenje da je bila povreda. Ja nisam prihvatio vi ćete sad odgovoriti jel imate gospodine Vrkljan slijedeću repliku, uvaženi zastupnik Željko Lenart pa ćete onda odgovoriti i ovo.
Zahvaljujem.
Ja ću se na onu nema nama spasa evo kroz jedan vic prokomentira to. Učiteljica u školi pitala djecu što su im roditelji po zanimanju i sad oni obrazlažu, moj tata bravar, drugi stolar, treći radi nešto sa strujom, došla do Ivice, kaže Ivica sramežljivo je muška striptizeta. Naravno panika u školi, tata u školu, pita tata Ivicu pa dobro Ivice kako si mogao reći da sam ja muška striptizeta kad znaš da nisam. Kaže on tata oprosti, ali kako da im kažem da si ti saborski zastupnik.
Hvala.
Odgovor, ako imate, dobro, ako nemate hvala vam na vašoj raspravi.
Slijedi pojedinačna rasprava uvažene zastupnice Karoline Vidović Krišto.
Ja bi samo jednu malu opasku, gledajte meni je drago da vi branite Šeksa s tim, vi govorite kako razmišljate, vaš mentalni sklop.
Možete odgovorit Lenartu, Lenartu.
Ali isto tako …
Možete Lenartu odgovorit, ne možete odgovarat sad njemu.
Da, da, vama odgovaram, a mogu kolegicu gledat, ali isto tako prije par dana na Udbini jedna naša kolegica je kad joj je Šeks onako sunizno što bi rekli jer više nije u poziciji u kojoj je došao se pozdravit pa je onda pitao kao nešto onda mu je ona rekla ja sam ušla u politiku upravo radi vas i takvih kao vi. A ja bi vas pozvao, a gledat ću vas da prije 3 dana kad smo govorili ovdje i kad smo zaboravili na referendum o neovisnosti RH da ste tada se javili pa branili dr. Franju Tuđmana i rekli da je to njegovo nasljedstvo kad sam vas ja pitao a što je ostalo od nasljedstva Franje Tuđmana u HDZ-u. Tad ste šutjeli …/Upadica: Vrijeme./… a Šeksa branite.
Hvala.
Više nemate replika, nemate više.
Imamo povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Marija Jelkovac.
Hvala lijepa.
Kolega je povrijedio Članak 238. Poslovnika jer se ponašao onako kako nije uobičajeno po pravilima Poslovnika i obraćao se meni temeljem moje povrede Poslovnika sada kada je trebao odgovarati na repliku kolegi zastupniku, tako da smatram da je prekršio time Poslovnik. A kolega ja kad god budem imala nešto za reći ja ću također vama reći.
Hvala.
Ja sam upozorio kolegu tako da vi ste napravili povredu Poslovnika, izričem vam opomenu.
Slijedi pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto.
Dame i gospodo kada plaćate porez u Hrvatskoj i zakasnite samo jedan dan za taj vam se dan zaračunava zatezna kamata. I možete se postaviti na trepavice ali ćete je morati platiti. Bilo koji poduzetnik koji sudjeluje u javnim natječajima biva automatski diskvalificiran ako ima porezni dug i 1 lipu. Ali hrvatska Vlada, ministri Čorić, Marić i Andrej Plenković za njih zakoni ne vrijede. Upravno vijeće HERE ima 5 članova i članici Sonji Tomašić Škevin mandat je istekao 15. studenog prošle godine, a Vlada je tek nakon više od 6 mjeseci predložila novu članicu. Jednostavno hrvatska Vlada ne poštuje ni rokove, ni zakonske obveze. Ta bahata ignorancija hrvatskih zakona je još jedan dokaz da oni koji su dužni skrbiti za poštivanje zakona oni ih prvi i krše.
Druga činjenica koja je bitna u ovom izboru je sam predsjednik Upravnog vijeća HERE Tomislav Jureković koji je službeno pod istragom u slučaju vjetroparka Krš-Pađene i državne tajnice Rimac. I tu je državna tajnica odmah po otvaranju istrage razriješena, a g. Jureković iako pod istragom je još uvijek na svojoj funkciji.
Kad uzmete činjenicu da je HERA jedna od glavnih krivaca za postupke u slučaju vjetroparka Krš-Pađene onda je jasno da je taj Jurković vjerojatno još uvijek u poziciji jer previše zna, a tog se znanja njegova Plenković, Ćorić i Marić očigledno jako boje.
HERA bi prema hrvatskom zakonu trebala regulirati i skrbiti za zakonito funkcioniranje energetike u Hrvatskoj, a oni koji trebaju skrbiti za tu zakonitost su sami pod istragom da su kršili zakone.
Postavlja se logično pitanje dame i gospodo, što će nam onda ta HERA s visoko plaćenim članovima vijeća kad svejedno ne rade svoj posao i ne poštuju zakone?
Najbolji dokaz jest vjetropark Krš-Pađene na kojemu su dubiozne strukture uz pomoć te HERA-e hrvatske građane oštetili za više od 2 milijarde kuna.
Sam prijedlog za imenovanje Alenke Kinderman Lončarević je također sporan jer ponovno dolazimo do hrvatske rak rane, nepotizma. Njezin suprug je jedan od glavnih ljudi u HEP-u i najbliži suradnik direktora HEP-a, Frane Barbarića. Frane Barbarić je bio član uprave HEP-a za vrijeme Ive Sanadera, ali s obzira na to da je zavičajno povezan s premijerom Plenkovićem, to mu nije štetilo, te je postavljen za predsjednika uprave HEP-a.
A kad uzmemo zadaće HERA-e koja ima nadležnosti i nad samim HEP-om onda se postavlja pitanje kako će predložena kandidatkinja biti objektivna prema HEP-u ako joj je muž sada u samom vrhu toga HEP-a?
Među kandidatima je g. Lahorko Wagmann koji je osim što ima impresivan životopis bio i sudionik Domovinskog rata, ali njega Plenković nije predložio za člana upravnog vijeća. To me iskreno ne čudi. Ovoj bi vladi naime g. Wagmann bio poželjan da je bio sudionik Domovinskog rata, ali ne na hrvatskoj obrambenoj već na onoj drugoj agresorskoj strani. Uostalom, sam državni tajnik u nadležnom Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat zvani „Topdžija“ je bio pripadnik srpskih terorističkih postrojbi u Baranji za vrijeme okupacije.
Mi se čudimo zašto Hrvatsku zaobilaze globalni investitori. Razloge sam upravo navela, a oni se zovu „otvoreno ismijavanje zakona i zdravog razuma od strane hrvatske vlade“.
Slijedom navedenog protiv sam izbora i ove Plenkovićeve kandidatkinje jer hrvatski građani s tim izborom dobivaju još jednog dužnosnika kojeg će plaćati svojim porezima, al on neće raditi sukladno zakonima za Hrvatsku i za njezine građane već za korumpiranu vladajuću strukturu.
No budite sigurni da će u Hrvatskoj vrlo skoro doći vrijeme vladavine prava i jednakost pred zakonom svih njezinih građana. To će ujedno značiti polaganje računa za sve nepravde koje vladajući moćnici nanose hrvatskim građanima. I konačno, to će stvoriti preduvjete za pravednu i sretnu Hrvatsku.
Slijedeća pojedinačna rasprava, zastupnica Katarina Peović.
Dobar dan svima. Vidim da mi je vrijeme krenulo već puno prije nego što sam krenula govoriti, pa samo upozoravam na to.
Znači, postavila sam dva pitanja. Jedno pitanje je bilo vezano uz nepoštivanje rokova, drugo pitanje je bilo vezano uz nepoštivanje procedure. Znači, odgovor državnog tajnika da su tu neki objektivni razlozi kašnjenja prisutni, moramo čuti onda razloge koji su to razlozi objektivni. Prije svega moram reći da stoji u čl. 21. Statuta HERA-e da upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova upravnog vijeća, dakle ne većinom prisutnih članova već većinom svih članova, prema tome imamo više od 6 mjeseci neregularne vladavine odnosno neregularnog upravnog vijeća. Sve odluke koje ovo tijelo donosi obavljajući funkciju dakle od 15. studenog do danas se može dovesti u pitanje.
Odgovor dakle predsjednika Odbora gospodarstva Žarka Tušeka da je riječ o ustaljenoj praksi i duhu tumačenja je nevjerojatno. Znači to je ono što nas je dovelo do toga „kaj bi ti štel biti“ jel, to su ustaljene prakse i to su načini odlučivanja koje više ne treba podržavati.
Zašto sam postavila drugo pitanje odabira kandidatkinje Lončarević, mi ovdje svakako nismo stvarno i ne bismo trebali biti arbitri ko je najbolji kandidat jer nismo stručni za to, mi možemo samo govoriti o zakonskom okviru, a ovdje zakonski okvir također nije poštovan. Dakle kaže čl. 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti „član upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti članovi uprave i nadzornih odbora“, nije dopušteno dakle to.
Čl. 24. st. 5. i 6., čl. 25. st. 1. i 2. zakona kaže da trebaju dati izjavu da nisu u sukobu interesa. Znači ta izjava, sad smo ovdje čuli, je dana, ali je evidentno da je kandidatkinja u sukobu interesa ako njezin suprug sjedi u 3 nadzorna odbora HEP-a. Znači, mislim to je naprosto tako. Ne možete vi nakon provedene procedure ponovo mislim suprug dat otkaz i izać iz tih nadzornih odbora, pa je sve u redu jel, nego u tom trenutku stvari nisu bile u redu jel.
E sad, postoji niz znači kalkulacija i sa drugim članovima, dakle da li je neko imao prednost ili nije, ali ostavit ću to po strani jer mi je već i oduzeto nešto vremena u početku kojeg imam i ovako malo, pa ću reć zašto je ovo sve važno. Znači, može se postaviti pitanje i same procedure kod drugih članova koji su se javili, koji su željeli bit članovi tog upravnog vijeća. Važno je zato što se u tu aferu koja je baš mislim Hrvatska je bila da tako kažemo određena tom aferom 2020.g. slučaja Josipe Rimac, pojavljuje dakle i sam predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Jureković kojem je USKOK stavljao na teret da je pod pritiskom bivše tajnice u Ministarstvu uprave Josipe Rimac tvrtki C.E.M.P. Milenka Bačića nelegalno odobrio status povlaštenog proizvođača električne energije i time mu omogućio značajno više proizvodnu cijenu električne energije od tržišne, ali i državne subvencije.
Iako se ljudima nekad ne čini da je takva energetska regulativa izuzetno važna i da je HERA toliko moćna institucija, ali uistinu su takve regulatorne institucije ključan segment funkcioniranja liberalnih kapitalističkih i liberaliziranih kapitalističkih ekonomija gdje igraju ulogu neovisnog arbitra u tim tripartitnim odnosima državne vlasti korporativnog sektora i potrošača i u ovom slučaju, kao i nizu drugih slučaja, mi imamo tzv. neovisne odluke arbitra koji su itekako ovisni i o tome korporativnom sektoru i o državnoj vlasti koja tom korporativnom sektoru ide u korist.
Prema tome, važno je da se pravila na domaćem energetskom tržištu određuju vrlo jasno, da regulatori poput HERA-e budu pod lupom, dakle, mi bismo trebali i samu proceduru od početka do kraja dovesti u pitanje i postaviti pitanje rujna gdje će se opet ponoviti ista ova situacija 1. rujna jer 1. listopada ističe mandat upravo predsjedniku tog Vijeća, Tomislavu Jurekoviću, do kraja 1. rujna, znači, 1. rujna bi se trebala pokrenuti procedura za izbor, a opet se neće .../Govornik se ne razumije./... procedura jer Sabor ide na dvomjesečnu stanku, sjednica je tek 15.9. i opet ista situacija koja pravno nije regulirana i koja će nas dovesti opet u mutnu situaciju, nejasnu situaciju samog Upravnog vijeća.
Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Rada Borić.
Pa evo, više .../Govornik se ne razumije./... i nadoknadim znamo da u Saboru ponekad ima, imaju klubovi mogućnost da drugima daju dodatno vrijeme, zanima me upravo ovo o čemu ste sada govorili, dakle, mi ćemo vrlo brzo morati odraditi i razgovarati o još jednoj čelnoj osobi.
Kakve su procedure je ključ, pa evo, dajem vam još malo prilike da nam to pojasnite.
Hvala kolegice Borić. Ono što je važno napomenuti, dakle, i u ovoj samoj proceduri imali situaciju u kojoj je 22. prosinca već razgovor sa kandidatima odrađen gdje je bio državni tajnik prisutan, gdje smo opet imali u medijima upite kako se ta procedura provela s obzirom da smo imali jednog kandidata iz same HERA-e, Lahorko Vagman koji je bio zaposlenik HERA-e i direktor Sektora za električnu energiju, koji je imao više bodova, recimo od Lončarević koja ga je preskočila na usmenom razgovoru i mnogi upozoravaju da usmeni razgovor, znači kad dobiješ jako puno bodova samo na netransparentnoj proceduri gdje nije jasno po kojem se kriterijima određuje tko je najbolji već upitan, a stara članica Sonja Tomašić Škevin je također, se kandidirala i dobila veliki broj bodova, ali nije prošla sigurnosnu provjeru, vjerojatno zato jer je bila zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Tomislava Jurekovića.
Da je dobila novi mandat, 14 godina bi bila na tom mjestu, tako da neki postavljaju pitanje nisu li ti mandati .../Upadica: Vrijeme./... predugački od 7 godina?
Sljedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Dalija Orešković. Nje nema, gubi pravo. .../nerazumljivo/... pojedinačna rasprava uvaženog zastupnika Željka Tušeka. Žarka Tušeka.
Hvala vam lijepa potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege.
Neću isto duljiti jer nema niti potrebe, vjerojatno se oko ovog svega skupa ne možemo, a niti se ne trebamo se složiti. Više je tu bilo detalja sa pozicije pojedinih kolega zastupnika koji su me ponukali da se javim u pojedinačnoj raspravi, nekima sam htio i osobno odgovoriti, neću odgovarati onima osobno, pogotovo onih koje znam 15-tak, 20-tak godina u životu i vrlo dobro poznajem i njihov stručni i profesionalni put pa nešto oni znaju i o mojem životnom i profesionalnom putu pa eto, oni sebe smatraju kompetentnim govoriti o ovoj temi, a mene recimo, smatraju nekompetentnim govoriti o ovoj temi.
Ja ne govorim o temi, ja govorim kao predsjednik Odbora za gospodarstvo HS-a i samo bih htio naznačiti još jedanput o čemu se u suštini u materiji radi i imam još jedan mali detalj, na kraju ću se osvrnuti na jedan komentar kolegice Anke Mrak-Taritaš, potpredsjednice mojeg Odbora gdje imam potrebu također, reagirati, tako da ne bi nešto slučajno ostalo u nedoumici u zraku. Znači naglašavam, ovaj zakon je donesen 2012. g.
Valjda su pojedinci, valjda je parlamentarna većina, valjda je Vlada koja je pisala taj zakon, znala što piše, ja mislim da su vjerojatno znali što pišu. S obzirom da su 2013. g. po tom zakonu po prvi puta postupale, znači 2012. g. su donijeli zakon, 2013. g. su po prvi puta postupali. U toj Vladi koja je donijela tj. predlagala ovaj zakon, sjedila je i, tada ministrica, Anka Mrak-Taritaš. I vjerojatno su i njezini politički kolege iz njezine stranke, itd., sjedili u parlamentarnoj većini koja je po tom zakonu postupala i donosila prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju, prvi puta 2013. g.
Odbor za gospodarstvo HS-a nakon te, tog donošenja zakona pa do danas, u svakom postupku imenovanja i razrješenja provodi istu proceduru, sukladno zakonu iz 2012. g. I do dana današnjeg nikada na taj dio nije bilo nikakve kritike i nije se otvarala polemika, što ne znači da se ne može otvarati. Dapače, ali je malo licemjerno ukoliko to otvaraju ljudi koji su ovo kreirali i koji su praksu koja u HS-u postoji sprovodili ovdje i kreirali.
Ja kao predsjednik Odbora za gospodarstvo postupao sam na sjednici Odbora za gospodarstvo sukladno praksi koju je hrvatski parlament i Odbor za gospodarstvo realiziralo proteklih 9 godina, samo na taj način. Postoji Odbor za zakonodavstvo koji može dati vjerodostojno tumačenja zakona, također, postoji i HS kojemu se mogu predložiti izmjene i dopune ovoga zakona pa ćemo o tome raspraviti. Ja bih samo htio da se demistificira uloga mene kao predsjednika Odbora za gospodarstvo i ljudi koji su članovi tog Odbora za gospodarstvo.
Također jednu stvar bi samo htio reći, tu je kolega Brumnić drago mi je da se vratio ovdje u sabornicu, kolega Brumnić kao i moja uvažena kolegica potpredsjednica odbora Anka Mrak Taritaš kao i kolega Pavić koji je Bogu hvala ovdje sa nama jer je bio kao što znamo jedno vrijeme bolestan, nije bio niti na sjednicama odbora zbog bolesti, znači svi dobro znaju kako predsjednik Odbor za gospodarstvo vodi sjednicu Odbora za gospodarstvo, evo da ne govorim o sebi, ali da li je tolerancija rasprave na maksimalnoj razini, da li se … koriste nekakve grube riječi, da li se ikoga diskreditira ja mislim da iole pošten i čovjek koji ima bilo kakve vrijednosti koji je član Odbora za gospodarstvo to ne može reći za mene kao predsjednika Odbora za gospodarstvo i na način koji mi kao radno tijelo funkcioniramo.
Ali znate, naivan i bedak vele u Zagorju su vam nekad najbolji prijatelji, pa eto u toj naivnosti ponekad idem sa nekakvom dozom poštovanja prema kolegama koji očito tu dozu poštovanja ne uvažavaju prema meni pa onda eto jednu opasku, opasku na toj sjednici Odbora za gospodarstvo gdje sam rekao kolegi Brumniću, a rekao sam mu ovdje sam da slušam tebe smatraju kao nekakav moj diktatorski potez ili znak moje netolerancije o tome je govorila kolegica Anka Mrak Taritaš ja to moram ovdje reći. To je bilo jedno dobacivanje kolegijalna prepreka u jednoj slobodnoj raspravi u kojoj je kolega Brumnić dobro zna da često krši pravila rasprave, voli prekidati druge sugovornike u riječ, a ja mu to toleriram iz sjednice u sjednicu uvažavajući da je odbor ipak jedno drugačije radno tijelo i da na tom radnom tijelu ipak postoji jedna slobodnija razina diskusije i rasprave. A nekakvo nepoštovanje i nekolegijalnost ili neuvažavanje sa moje pozicije zasigurno postoji prema nikome u tom odboru i to članovi i članice Odbora za gospodarstvo dobro znaju. To sam imao potrebe ovdje reći javno s obzirom da eto se to izvuklo, a zapravo sa realnim tokom sjednice i sa nekim našim međuljudskim odnosima na samoj sjednici nema apsolutno nikakve veze.
Eto hvala vam lijepa.
Prva replika uvaženi zastupnik Rade Šimičević.
Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a.
Evo uvaženi zastupniče, neko od kolega je maloprije ispričao neku priču o saborskim zastupnicima, ja ću isto jednu. Moj prijatelj crta karikature i sad dođe čovjek kod doktora kaže, nema mozga, nema srca, nema duše, a živ je mislio je na četnike koji su napadali Hrvatsku i sad nakon 30 godina nitko nije napao Hrvatsku.
Moje pitanje prema vama kolega isto tako čudim se kolegici koja je toliko agresivna u iznošenju stavova svojih da nam nema budućnosti, da nam nema spasa, a ona je upravo kreirala taj zakon o kome govorimo sad i svu krivnju svaljuje na ovu trenutnu Vladu, pa kako komentirate njezin nastup.
Hvala lijepa.
Zahvaljujem kolegi.
Pa evo vi ste sami komentirali, tako neiskreno, nije mi to baš logično, ali Bože moj, svašta je moguće u hrvatskoj političkoj parlamentarnoj praksi pa je moguće i to da ljudi zaborave apsolutno sve što su radili, kako su radili, kako su postupali.
I nije čak sporno da danas potenciraju eventualnu raspravu o izmjenama, to nije sporno samo je sporno ako se današnjoj parlamentarnoj većini, vama kolegice i kolege i današnjoj Vladi imputira nešto što nije adekvatno činjenicama i što nije adekvatno istini i gdje se zapravo manipulira sa istinom i činjenicom, a to je po meni na neki način nekorektno. Ali eto svako neka radi po svojoj savjesti.
Sljedeća replika uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.
Poštovani kolega u ovoj Vladi se ništa ne imputira, ova Vlada je pokazala potpunu nesposobnost ovime što nije bila u stanju poštivati niti rokove u ovom zakonu.
Ali ono što želim naglasiti, na odboru sam tražio da što niste bili dali na glasanje, da se pozovu svi kandidati, to niste dali na glasanje jer u tom trenutku niste imali većinu u odboru, a potpuno je pravo i odbora i HS-a i to piše u zakonu, ovdje se dostavlja lista svih kandidata rangirana onako kako ju je rangiralo ministarstvo, a odlučuje HS i samo je to tema vašeg nepoštivanja ovog zakona jer to piše u zakonu i toga ste svjesni i samo ste to trebali poštivat. HS može ne provest raspravu o nečemu i samo glasat, a može i provest raspravu.
Ono što sam ja tražio na odboru da mi provedemo raspravu o bodovanju kandidata i da nakon toga uputimo prijedlog prema HS-u, ništa drugo.
Ok, to što ste rekli tako stoji, vi ste tako debatirali i to je činjenica. Razlika između gdje HS imenuje nekoga ili gdje HS bira, uistinu je suštinska razlika u proceduri i vi to dobro također znate.
Ja ne želim braniti ovaj zakon, kolega Brumnić ja ne branim to razumijete, ja vam samo govorim o tome što smo mi tada radili, na koji način smo radili, kada je zakon kreiran i kako se po njemu postupalo. Ukoliko vi smatrate da taj zakon treba mijenjati možete to učiniti, apsolutno eto.
Slijedi replika uvaženog zastupnika Željka Pavića.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.
Kolega Tušek evo samo da vas ispravim, ja sam bio prisutan na sjednicama doduše preko linka, nisam bio fizički prisutan, ali sam bio preko linka i znam šta se dešavalo na tim sjednicama.
Zapravo moja replika je vezana za tezu koja se ovdje pokušava nametnuti, a to je da zakon ne valja. To nije točno. Znači na sjednici odbora kolega Brumnić je rekao da se zakon ne poštuje. To što prethodni sastavi Odbora za gospodarstvo nisu taj zakon poštivali to nas ne sprečava da ga poštujemo.
Ako unutra piše da postupak odabira počinje na način da ministarstvo raspiše natječaj i prikupi ponude, a nakon toga ostalo rješava Sabor onda je na nama da to mi raspravimo na Odboru za gospodarstvo i da damo prijedlog prema Saboru za koga i kako će se glasati. Znači zakon je dobar, ali se ne poštuje.
A ne znam šta bi, mislim vrtimo se u krug već polako svi zajedno oko toga svega skupa. Vi dobro znate što sam ja htio reći u kontekstu vašeg prisustva na sjednici, Bože moj živimo u istom gradu, gotovo smo i susjedi tako da eto drago mi je da je sve ok i da ste sada i fizički sa nama.
Slijedi zadnja replika, zastupnica Katarina Peović.
Pa ne znam meni je stvarno nevjerojatno da tu komentirate na ovaj način pitanja zastupnika, da vi nekom prigovarate jer nije dovoljno puta bio na sjednicama Odbora za gospodarstvo, da vi kolegi Brumniću prigovarate jer da upada u riječ, pa kao da svi nismo vidjeli vaš sramotni razgovor, kaj bi ti štel biti, ali ostavimo to po strani. Ovdje uopće nije riječ o tome da se mijenja zakon, ja nisam bila u toj većini koju prozivate koja je donosila taj zakon ali ovdje nije riječ o tome da se mijenja zakon nego već po deseti valjda put da se držimo zakona. Znači utvrđeno je i to su čak prihvatili i oni s vaše strane da se krši zakon jer se ne krši procedura, jer se krše datumi. Znači ako je 22.4. donešena odluka o smjeni onih sadašnjih i imenovanju nove članice, znači više od 6 mjeseci je Upravno vijeće HERE u sivoj zoni. I sad koliko puta to moramo reći znači to je valjda …/Upadica: Vrijeme./… utvrđeno.
Poštovana kolegice Peović o činjenici da se u zakonskom roku nije imenovao, razriješio i imenovao član Upravnog vijeća HERE ja mogu samo reći da je to pogreška. Da i slažem se tu sa vama i to su rekli predstavnici predlagatelja. Ja nisam niti jedne riječi oko toga govorio, ja nisam to niti branio, niti ne znam šta. Istina i Bog ne radi se o prekluzivnom roku znači Vlada ne gubi pravo postupanja ako nije imenovala u zakonskom okviru ali to ne znači da je to dobro. Ja to nisam rekao razumijete. A ovo što ste rekli za kolega Pavić vi niste stvarno razumjeli niti kontekst o čemu sam ja govorio niti ne znate da smo uistinu kolega Pavić i ja susjedi i kolege iz istog grada. Ja sam, nisam rekao da on nije bio na sjednicama nego da mi je kao čovjeku drago da je fizički sa nama, a na obje sjednice odbora protekle bio je prisutan preko video linka i sudjelovao aktivno u tim raspravama. Ja sam samo to rekao, ništa drugo.
Hvala.
Imamo povredu Poslovnika.
Znači 238., omalovažavanje zastupnika i zastupnica, rekli ste da vi niste branili zakon. Kad ste izašli za govornicom kao predsjednik Odbora za gospodarstvo citiram rekli ste, to je ustaljena praksa to je u duhu tumačenja zakona, ako to nije obrana zakona onda ne znam što je. Znači to su vaše riječi. To je ustaljena praksa samo tamo gdje nema nikakve prakse koja bi se mogla nazvati zakonodavno niti zakonsko.
Ovo je bila čista replika, izričem vam opomenu, to je vaša druga opomena.
Slijedi pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Željko Pavić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
Evo ja ću početi prvo sa možda riječima koje bi trebao izgovoriti prisutni tajnik, a to je da neke tvrdnje koje su ovdje iznesene u vezi nezakonitih odluka koje su navodno donesene u HERI zbog toga što u zakonu piše da se neke odluke, da se odluke treba izglasati većinom svih članova upravnog vijeća. To što jedan član nije bio prisutan to ne znači da nisu izglasane većinom svih članova upravnog vijeća zato što ukoliko imamo 5 članova upravnog vijeća, ukoliko su 3 glasala za, onda su te odluke zakonite i to trebamo ispraviti i to trebamo jasno reći tako da gospodine tajniče vi ste tu u pravu. Mislim da je to točno, mislim da ste u pravu. Tako da to moramo jasno ovoga izreći, da ne bi bilo, da ne bi ovoga ispalo da su se donosile nekakve nezakonite odluke na temelju kojih se mogu nakon toga ne znam koji poslovi sklopiti i ne znam što napraviti.
Ono što mi je žao, žao mi je što smo zapravo na ovoj sjednici odbora skrenuli pozornost da se zakon ne poštuje i skrenula se teza pa je ispalo da zakon nije dobar. S time se ne slažemo, zakon je dobar, smatramo da je dobar, ali ga moramo poštivati. Isto tako smo rekli ukoliko nešto nije trenutno dobro, ako nismo sigurni ajmo to provjeriti na Odboru za zakonodavstvo pa nakon toga dati prijedlog. Međutim, niti to se nije poštivalo, to se nije ovoga prihvatilo kao takvo i išlo se sa prijedlogom sa kojim se došlo ovoga pred sabor, nažalost to je zapravo prijedlog jedne osobe koja bi trebala biti članica upravnog vijeća. Da li su navodi točni da je kolegica trenutno u sukobu interesa ne znamo, ja to nisam provjeravao ali ako to naši kolege saborski zastupnici tvrde, mislim da nemamo razloga da to ovaj ne prihvatimo kao činjenicu i kao istinu.
Ono što me smeta, smeta me još i neki istupi i neki stavovi koji zapravo nisu dobri za ovaj sabor. Ako se zakon kršio ranije ne znači da ga moramo kršiti i mi u ovom sazivu. Ajmo ono što se radilo prije pogrešno, ajmo to ispraviti. Moramo poštivati zakone, mi ih donosimo i ako ih mi nećemo poštivati, a tko će ih poštivati. Ako mi nećemo skrenuti pozornost na to da se zakon ne poštuje, tko će skrenuti pozornost na to. Znači na nama je da te greške ispravimo i da krenemo pravim putem. Sad očito više ne možemo natrag, procedura je pokrenuta, prijedlozi su tu i mislim da to više ne možemo ispraviti osim ukoliko ne podnesemo prigovor Odboru za zakonodavstvo, pa se onda tamo ovoga donese drugačija odluka, ali mislim da za sada to nije izgledno. Žao mi je što se drugačije raspravlja od onoga što sam zapravo kad sam dolazio u sabor mislio kako će se raditi, što će se raditi, na koji ćemo način komunicirati, zato što kad smo tu bili razgovarali o nekim temama skrenuo sam pozornost da nema smisla da razgovaramo o onome što je bilo ranije zato što razgovaramo o budućnosti znači razgovaramo o zakonima koji će se poštivati u budućnosti. Nažalost evo naš pokojni kolega odmjereni i umjereni saborski zastupnik g. Tuđman je potvrdio tu moju tezu i rekao je da trebamo više raspravljati o odborima, da trebamo biti konkretniji na odborima, pa ako trebaju sjednice trajati i 2 dana na odboru, a ovdje ćemo imati samo iznimno onda rasprave na našim plenarnim sjednicama. I tako bi se trebalo raditi.
Struka da bude u prvom planu i onda tu dolazimo sa konkretnim prijedlozima. Žao mi je što se to ponovo desilo u našem sazivu, žao mi je što ćemo morati glasati na način na koji ćemo morati glasati, doći ćemo na glasanje sa pred, nekim uvjerenjem da nešto nije dobro. Da li ćemo uopće prisustvovati glasovanju, to je upitno, ali ovo stvarno nema smisla. Takve greške moramo ispraviti u startu.
Hvala.
Imamo dvije, jednu replika. Prva replika uvažena zastupnica Marija Jelkovac.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo nekako sam ponukana bila javiti se i replicirati vam jer ste opetovano ovdje iznijeli prijedlog da bi Odbor za zakonodavstvo kroz vjerodostojno tumačenje trebao dati svoje mišljenje o ovoj situaciji. Moram vam reći kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo da institut vjerodostojnog tumačenja zakona ne predviđa da mi kao Odbor tumačimo kako koju odredba zakona primijeniti. To nije smisao tog instituta i u ovoj situaciji Odbor nema uopće mogućnost vjerodostojno tumačiti jer odredbe zakona su ovdje potpuno nama jasne i nemamo tu što kroz taj institut davati tumačenje.
Hvala.
Pa evo drago mi je da ste rekli da su odredbe zakona jasne pa vas onda pitam zašto ih onda ne poštujemo? Ako mi možete na to odgovoriti. Hvala.
Sljedeća replika uvažene zastupnik Zvane Brumnić.
Poštovani kolega, ja se ne bih s vama složio da se više ništa ne može napraviti, može se napraviti, nakon ove rasprave, može se ova točka povući s glasanja, provesti onu proceduru jer prvi dio procedure je proveden, proć' kroz Odbor, proć' kroz Sabor i nakon toga što će većina izglasati, izglasat će, ali poštujući odredbe zakona.
E, hvala lijepo.
Slažem se s vama, ja sam to rekla s obzirom na to da znam kako funkcionira većina i znam što će se desiti.
Hvala.
Hvala. S ovim smo .../nerazumljivo/... iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad idemo na iznošenje stajališta, kao što je najavljeno u ime klubova zastupnika.
Zahvaljujem državnom tajniku.

49

  • a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
02.06.2021.
Sada idemo ponovo A i B.
A) Prijedlog Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, znam, znam i B) Prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Prije glasovanja javila se za stanku poštovana kolegica Mrak Taritaš.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.
Molim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a, dakle mi u Hrvatskoj imamo zakone i imamo različitu primjenu tih zakona i različita tumačenja tih zakona, a glavna osoba koja to tumači je premijer Plenković. Pa smo imali primjer kad je bilo riječ o imenovanju predsjednika odnosno predsjednice Vrhovnog suda, da je gospodin Plenković naš premijer rekao da to nikako ne može ići jer je smisao poštivanja zakona i paralelno s tim imamo slučaj odluke o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća HERE. O čemu je riječ?
Dakle, član upravnog vijeća se imenuje na 7 godina. Tih 7 godina je prošlo u trenu i evo resorno ministarstvo se nije sjetilo na vrijeme da treba raspisati poziv za novog člana nego je s tim kasnilo. Onda je jednako tako 22. travnja Vlada donijela odluku da se razrješuje član s 15. studenim, dakle 22. travnja s 15. studenim, dala je popis ljudi koji bi mogli biti i na Odboru za gospodarstvo koji o tome treba raspravljati nismo imali čak prilike ni raspravljati, nismo imali čak prilike niti upozoriti ili imati priliku i čuti koji su to novi kandidati nego je bio paket uzmi ili ostavi.
Dakle, ako želimo poštivati zakone, a trebamo poštivati i to smo i prisegli u ovom visokom domu, onda to trebamo raditi uvijek. Nedopustivo je da Vlada s 22. travnjem razrješuje nekog s 15. studenim i da pritom ne vidi tu apsolutno nikakav problem. Nedopustivo je da mi na odboru nemamo prilike niti raspravljati, niti čuti koji su ti nego je jednako tako uzmi ili ostavi. Netko može biti saborski zastupnik da je dizač ruke i da je klimavac, netko ne može biti. Prema tome razmislite kakvi ste saborski zastupnici.
Hvala lijepo.
Javlja li se još tko? Ako ne, Članak 293b., pa idemo odmah na glasovanje.
Prvo, dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Glasovalo je 123 zastupnika i zastupnica, 78 za, 2 suzdržana, 43 protiv, pa je na taj način donešena odluka kako je predložila Vlada RH.
Drugo, dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Tko je za?
Tko je suzdržan?
Tko je protiv?
Glasovalo je 121 zastupnik i zastupnica, 76 za, 45 protiv te je na taj način donesena odluka kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.
PDF