Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

21

  • Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora
23.04.2021.
Mišljenje Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav o zahtjevu za mišljenje o povredi čl. 238. Poslovnika HS koji je podnio zastupnik Domagoj Hajduković.
Sukladno čl. 236. Poslovnika HS o mišljenju Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav odlučuje se bez rasprave.
Dajem na glasovanje mišljenje Odbora za ustav, Poslovnik i politički sustav.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnika i zastupnica, 76 za, 4 suzdržana i 36 protiv, te je na taj način potvrđeno da predsjedatelj nije postupio protivno odredbi čl. 238. Poslovnika HS.
PDF