Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

20

  • Prigovor protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora, Predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
23.04.2021.
Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio je mišljenje u roku propisanom čl. 242. stavkom 7. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Sukladno čl. 242. stavku 8. Poslovnika Hrvatskog sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave a pravo govora ima samo zastupnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav a njihov govor može najdulje trajati 5 minuta.
Želi li zastupnica Dalija Orešković dodatno obrazložiti svoj prigovor?
Izvolite.
Hvala, predsjedavatelju.
Izrazito je važno obrazložiti ovaj prigovor, prije svega zato što se u njemu o Hrvatskom saboru ne raspravlja, a potom i iz razloga što u trenutku kada sam se suprotstavila divljanju Željka Reinera kao predsjedavatelja Hrvatskog sabora, u samoj sabornici od strane oporbe je bilo svega dvoje, troje saborskih zastupnika.
Naime, ovdje se ne radi samo o meni. Radi se o svakome pojedinačno od nas, radi se između ostalog i o dignitetu i o ulozi Hrvatskog sabora koji upravo predsjedavatelj Željko Reiner učestalo krši. Prije svega načinom na koji se odnosi prema oporbenim zastupnicima primjenjujući dvostruke kriterije kada se tumači je li podini zastupnik izišao izvan teme raspravljanja.
A ono što je ovdje najvažnije, činjenica je da će se o ovom prijedlogu raspravljati onako kako gazda kaže, kako je odlučila saborska većina. Na kraju krajeva, to je pokazalo i glasovanje unutar samog odbora. A ja postavljam pitanje, ako danas zauzmemo takav stav, na što ćemo zapravo svesti Hrvatski sabor kao mjesto koje je trebalo biti centralna točka raspravljanja o svim bitnim i krucijalnim problemima hrvatske države i hrvatskog društva?
Sve ono na što sam ja ukazala ili barem pokušala ukazati kada smo govorili o načinu na koji je matično radno tijelo predložilo kandidate za Nacionalno vijeće za znanost je jedno od krucijalnih pitanja i krucijalnih problema hrvatske države i hrvatskog društva, a to je korupcija koja je prožela sve pore, koja je ušla u sve strukture i sve sustave pa tako i u samu znanost.
I ukoliko se iz onoga što sam ja tada govorila zaključi da sam na bilokoji način izašla izvan teme, ja postavljam pitanje trebam li dizati ovu palicu povrede Poslovnika svaki puta kada bilo ko od vas zastrani makar za milimetar? Za jednu riječ, za jednu rečenicu? Za broj sisa na kravama u Cetinskoj krajini? Za sve doskočice kojima svatko od nas u raspravi pokušava poentirati ili privući na sebe pažnju?
I zanima me ne samo od strane oporbe, tu računam da će stat na moju stranu, ali koliko će biti vjerodostojnosti u zastupnicima iz redove vladajuće većine koje kada govorimo o sadržaju, kada govorimo o meritumu, najmanje imaju za reći i ako itko izlazi izvan teme dnevnog reda zbog nepripremljenosti, zbog pokušaja da se govori ili unutar šablone koja nekakvu svoju supstancu ili onako šarlatanski da priča eto što god, tek toliko da se za raspravu javi, onda su to HDZ-ovci. Hvala.
Sada će i predsjednik Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav poštovani kolega Bošnjaković obrazložiti mišljenje odbora, izvolite, isto 5 minuta.
Hvala lijepo g. predsjedniče.
Činjenica je da u saboru mnogi zapravo kada diskutiraju o određenoj točci dnevnog reda izlaze izvan te točke i stvar je zapravo i diskrecione ocjene onoga ko u tom trenutku predsjeda da ih opomene i da ih vrati, tako da kažem, u temu. I toga bi se trebali zapravo svi zastupnici držati i to je naša obveza jer zapravo naš cilj je ovdje da iz ovog doma izlaze kvalitetni i dobri zakona. Međutim, ukoliko ćemo bit izvan teme onda je upitno da li ćemo pridonest da ti zakoni budu bolji od onoga što je predloženo.
U ovom konkretnom slučaju glasovanje u odboru je bilo, dakle popriličnom većinom bez obzira koje političke opcije su tu bile je izglasano ovakvo mišljenje Odbora za poslovnik i politički sustav.
To što je potvrđeno stajalište koje je iznijeto i potvrđene ove sankcije u svakom slučaju pregledali smo i po fonogramu i po video snimku i ovdje je u prvom redu izrečena opomena kako se kolegica nije držala i nije reagirala na tu opomenu bila je izrečena opomena sa oduzimanjem riječi, međutim i dalje se je spor nastavio i onda je bilo zapravo udaljenje sa sjednice i nakon toga što se spor nastavio bilo je opet udaljenje sa sjednice u dvostrukom trajanju.
Dakle, evo ako mogu ovako kao predsjednik odbora pozvat da se svi držimo i da budemo u okviru teme jer ja ne znam da je ikad u saboru bilo toliko, da je bilo toliko instituta gdje smo mogli izrazit ovaj mišljenja i kroz zahtjev za odobrenje stanke, dakle i kroz slobodni govor, na koncu kao političkim akterima na političkoj sceni imamo i pravo sazvat konferenciju za tisak. Nije dobro ja mislim u okviru određenih točaka dnevnog reda te institute koristit ovdje. I mislim da svi predsjedavajući koji jesu ovdje, od predsjednika sabora do njegovih zamjenika, da zapravo taj institut i ne koriste u odnosu na broj slučajeva koje mi zapravo u saboru imamo. Hvala lijepo.
Hvala i vama.
Imamo i zahtjev za stankom, poštovana kolegice Orešković, izvolite.
Hvala predsjedavatelju.
Dakle, nedvojbeno je da pravila Poslovnika trebaju definirati nekakva pravila kućnog reda, pravila rada. Međutim, ako Poslovnik po svom sadržaju postane takav da zapravo onemogućava pravu raspravu onda se trebamo pitati tko je takav Poslovnik usvojio i koja mu je bila prava svrha, koja je bila prava intencija i prava namjera? Dakle, niti slobodni govori, niti bilo koje druge forme ili prava nas zastupnika ne služe tome da govorimo sebi u bradu, trebali bismo se obraćati jedni drugima, trebali bismo se obraćati i hrvatskoj javnosti. I ako se toliko držimo puke forme i puke teme, a ja smatram i dalje da sam se itekako držala teme u ovom konkretnom slučaju, dopustit ću da je to stvar diskrecione ocjene, onda postavljam pitanje, a što vi HDZ-ovci glumite, pa tko diže povredu Poslovnika svaki puta kada se ja javim za govor znajući da to povreda Poslovnika nije? Tko dobiva najviše opomena upravo zato što koristi ovaj institut znajući da ga koristi protivno svrsi za koju je u Poslovniku to pravilo propisano?
Dakle ja ponavljam, nemam ništa protiv da glasate onako kao što vam je gazda naložio, ali postavljam pitanje, kuda ide uloga HS, na što se sveo parlamentarizam i čemu uopće lažna demokracija? Hvala.
Zastupnici će glasovati onako kako smatraju da je ispravno, pa ja sada dajem na glasovanje mišljenje Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Glasovalo je 116 zastupnika i zastupnica, 76 bilo je za, 40 je bilo protiv, te je na taj način potvrđena izrečena stegovna mjera sukladno čl. 243. st. 1. podst. 1. Poslovnika HS.
PDF