Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
22.04.2021.
Sljedeća točka dnevnoga reda je:

- Izbor, imenovanja i razrješenja

Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana u Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži Prijedlog odluke.
Hvala.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege.
Na sjednici Odbora za izbor i imenovanje donesen je Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Za radnu skupinu se imenuje za člana Gari Cappelli, a za zamjenika člana Domagoj Hajduković i ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom donošenja.
To je bilo danas izglasano na elektroničkoj sjednici odbora. Ako ima kakovih pitanja ili nešto, evo, stojim na raspolaganju.
Hvala.
Zahvaljujem predsjednici odbora.
Otvaram raspravu.
Arsen Bauk, replika.
Vrlo kratko g. potpredsjedniče. Gđo. predsjednice, Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog koji je posljedica međustranačkog dogovora da u odbor u ovu radnu skupinu uđu obnašatelji dužnosti predsjednika dva odbora i u tom kontekstu je Klub SDP-a predložio kolegu Domagoja Hajdukovića, zajedno smo se dogovorili vi za vi zapisnika sa sjednice odbora.
Hvala.
Hvala lijepa. Evo, u tako, sjednica je bila u tom pravcu i pripremana i mislim da smo svi zajedno donijeli dobru odluku.
Dobro. Ima li još prijavljenih za raspravu? Nema.
Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. S tim smo iscrpili dnevni red za današnje zasjedanje.
Nastavljamo sutra ujutro Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167.
Hvala i ugodan ostatak dana.

SJEDNICA PREKINUTA U 19,13 SATI.

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
23.04.2021.
I zadnje danas, izbor, imenovanja i razrješenja, Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana u radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje Prijedlog odluke o imenovanju Garia Cappellia za člana i Domagoja Hajdukovića za zamjenika člana u radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 106 zastupnika i zastupnica, svi su bili za, dakle jednoglasno smo donijeli odluku kako ju je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove i time smo došli do kraja s glasovanjem.
Sada ćemo napraviti stanku od 15 minuta. Dakle, u 12 sati i 55 minuta je iznošenje stajališta, a s radom ćemo nastaviti idući tjedan u srijedu.

STANKA U 12,39 SATI

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
17.06.2021.
Nastavljamo dalje. Sljedeća točka je:

- Izbor, imenovanja i razrješenja;

stoga molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži prijedlog odluka. Izvolite.
Hvala lijepa poštovana potpredsjednice HS-a, poštovane kolegice i kolege.
Na temelju čl. 105 st. 1 podst. 2, čl. 161 st. 1 i čl. 273 Poslovnika HS-a Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove HS-a na današnjoj sjednici 17. lipnja 2021. g. donio je nekoliko prijedloga odluka koje podnosi HS-u.
Prijedlog odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HS-a. Za člana Odbora bira se Nikola Mažar budući je dana 8. lipnja 2021. g. dužnost člana istog Odbora prestao obnašati Ivan Celjak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zakonodavstvo HS-a bira se: Nadica Dreven Budinski, budući je 8. lipnja 2021. g. dužnost člana Ivan Celjak prestao obnašati zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a bira se Maja Grba-Bujević budući je dana 4. lipnja dužnost člana Odbora prestao obnašati Anđelko Stričak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluka o izboru potpredsjednika, razrješenju i izboru člana i prestanku mandata potpredsjednika Odbor za obranu HS-a. Za potpredsjednika bira se Ante Deur, a razrješuje se član Odbora za obranu HS-a Ante Deur. Za člana Odbora za obranu bira se Nikola Mažar. Budući je 4. lipnja '21. g. dužnost potpredsjednika Odbora za obranu HS-a prestao obnašati Anđelko Stričak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluka o izboru člana i izboru članice Odbor za gospodarstvo HS-a. Bira se Damir Habijan, a za članicu Odbora… Pardon. Oprostite. Razrješuje se član Odbora za gospodarstvo HS-a Damir Habijan, a za članicu Odbora za gospodarstvo HS-a bira se Nadica Dreven Budinski.
Prijedlog odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbor za pravosuđe HS-a. Za člana Odbora za pravosuđe bira se Nikola Mažar budući je 8. lipnja '21. g. dužnost člana Odbora za pravosuđe prestao obnašati Ivan Celjak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluka o razrješenju članica i izboru članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a. Razrješuje se članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a Nada Murganić i Maja Grba-Bujević, a za članove Odbora bira se Nadica Dreven Budinski i Tomislav Okroša.
Prijedlog odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove HS-a. Za članicu Odbora bira se Nikolina Baradić budući je 4. lipnja '21. g. dužnost člana Odbora prestao obnašati Anđelko Stričak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluka o razrješenju člana i izboru članova i prestanku mandata člana Mandatno-imunitetskog povjerenstva HS-a. Razrješuje se član Ivan Radić, a za članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva HS-a biraju se Jure Brkan i Anita Pocrnić-Radošević budući je 8. lipnja '21. g. dužnost člana Mandatno-imunitetskog povjerenstva HS-a prestao obnašati Ivan Celjak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, razrješuje se potpredsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika Ivan Radić, a za potpredsjednika Nacionalnog vijeća bira, iz redova zastupnika bira se Damir Habijan.
Prijedlog odluka o imenovanju zamjenika člana i prestanku mandata zamjenika člana Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini SECEP-a, imenuje se Jure Brkan iz razloga budući je 4. lipnja 2021. g. dužnost zamjenika Izaslanstva prestao obnašati Anđelko Stričak zbog mirovanja zastupničkog mandata.
I Prijedlog odluke o razrješenju članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a. Razrješuje se članica Odbora Milica Jovanović.
Ove sve odluke objavit će se u Narodnim novinama i stupaju na snagu danom donošenja.
Hvala lijepo predsjednici Odbora. Otvaram raspravu. Za raspravu se javio jedan zastupnik, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite zastupniče. U ime klubova nema nitko.
Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovana predsjednice Odbora, poštovane kolegice i kolege.
Znate kada netko nabaci lopticu na volej, tako se ja trenutno osjećam. Dakle ovo što je pročitala predsjednica Odbora je nama potpuno prihvatljivo i dio je uobičajene dugogodišnje saborske prakse da se određena mjesta u HS-u popunjavaju iz kvote određenih kluba po unaprijed dogovorenom odnosu većina-manjina i nakon toga, unutar opozicije i unutar većine i sa jednim, do sada vrlo jasno poštovanim dogovorom, osim u jednom slučaju, što je bilo ispravljeno, da jedna stranka ne ulazi drugoj u njihov kadrovski odabir.
Bilo je određenih situacija kada je ponekad znao HDZ pokušati nešto prigovarati, ali se nikad nije dogodilo da se to ne popravi. I onda nam se čudi kad naši .../nerazumljivo/... onda smo jako začuđeni kada se naši kolege iz IDS-a ponašaju puno gore nego što se ponašaju iz HDZ-a, da ne uvrijedim kolege iz HDZ-a, pa onda se recimo usude na mjesto koje pripada opoziciji kadrovirati unutar Kluba SDP-a u svojoj županijskoj skupštini i tamo gdje mogu i gdje se zalažu za toleranciju, europske vrijednosti i sve ono što za njih predstavlja to za što se zalažu, pokažu svoje pravo lice poput one snahe u šumi Striborovoj kad vidi zmiju pa onda isplazi jezik.
Pozdravljam kolege iz IDS-a zbog dugogodišnje suradnje u HS-u i u Vladi, kad smo imali priliku, da se malo skuliraju i da svojima u županiji kažu da se prestanu ponašati bahato, da se pomire sa novom situacijom da su nešto izgubili jer ako tako nastave, gubit će još više. Ovo je potpuno ja mislim u temi jer se govori o principima popunjavanja, neće tako, .../nerazumljivo/... hvala, dakle, da se jednostavno takve stvari ne događaju.
Kolega kojeg su odbili za potpredsjednika Skupštine dobio je 49,99 i još nekoliko decimala posto glasova građana, ali eto, nije im dovoljno dobar da bude potpredsjednik Skupštine. Možda nas motiviraju da u ovome roku još idemo i tražiti nadzor zakonitosti izbora na Ustavnom sudu kad već nismo mogli to napraviti kontrolom listića. Što se, .../nerazumljivo/... i želim reći još jednu rečenicu, propustio sam, moja pogreška, Izvješće MIP-a, ali mislim da ovo, kako se radi 30 godina, na kraju nije dobro, da se ovdje radi o upravnom postupku o kojem ne treba glasati, da bi ubuduće ovo što radi MIP trebao raditi DIP i samo obavijestiti HS, jer vidim da je g. Janković također, odobrava pa da neke stvari, da one stvari dobre, koje su dobre, da se nastave, kao što su ovi stranački dogovori o kvotama, a ove loše stvari da se jednostavno prekinu.
Zahvaljujem potpredsjednice.
.../Govornik naknadno uključen./... Hvala vama uvaženi zastupniče. Imate dvije replike, prva je ona uvažene zastupnice Nade Murganić, izvolite.
Zahvaljujem poštovana potpredsjedniče, poštovani kolega.
Zaista mi je drago da se ovaj dio vaše .../nerazumljivo/... rasprave nije odnosio na bilo kakav oblik kritike na rad ovog Odbora, je li, koji je imao sada niz ovih prijedloga na kojem sam ja predsjednica budući u svo ovo vrijeme zaista sam se trudila da imamo komunikaciju i vjerujem da ćemo tako i dalje nastaviti raditi. Nisam pratila stanje u Istri odnosno u IDS-u, sve ovo što ste vi govorili i na to se neću osvrtati.
Znate, nije dobro kad kažemo, gore se ponašaju od HDZ-ovaca ili gore se ponašaju od SDP-ovaca, to ovisi zaista pojedinačno i o nama i pojedinim sredinama. Što se tiče, ovih dana pratimo konstituiranje različitih vijeća i skupština. Evo ja mogu reći da mi je žao da u gradu Karlovcu nije oporba, odnosno SDP podržao većinske prijedloge predsjednika i zamjenika Skupštine, a eto, HDZ je podržao prijedlog SDP-a za zamjenika vijeća.
Hvala lijepo. Odgovor na repliku, izvolite uvaženi zastupniče Bauk.
Zahvaljujem. Dakle, na parlamentarnoj većini je uvijek odgovornost veća jer bez nje nema odluke. Ako je glasanje bilo za to da se pokaže da se ne pripada parlamentarnoj većini i da se definiraju odnosi i ako je ono pokazalo da se radi, dakle o tome da je netko vlast, a netko oporba, onda na tom prvom glasanju se to i može na neki način tolerirati, ja sam sasvim siguran da bi, recimo, kod promjene u okviru vaše kvote u Karlovcu nekog potpredsjednika, da bi bilo jednoglasno jer bi se već tada utvrdilo tko je većina, tko je manjina i onda bi to bilo tako, osim ako se ne radi o nekom slučaju da netko baš iz pojedinačnih razloga, jedan ili dva glasa, pa da je onda zbog tih osobnih razloga se nekoga ne može podržati.
Uostalom, i mi smo na konstituiranju Sabora, nismo svi glasali za jednog od potpredsjednika Sabora, ali nitko nije glasao protiv. Tako da ima uvijek takvih situacija, ali je odluka svejedno donesena. Tako i ova ovdje odluka, nije donesena .../Upadica: Vrijeme./... i tu su pali na testu.
Hvala.
Hvala.
Imate drugu repliku, uvaženi zastupnik Glavašević.
Hvala gđo. potpredsjednice Sabora.
Kolega Bauk, danas smo imali raspravu o rebalansu proračuna prije ovoga i onda je bila, ja bih rekao vrlo onako, oskudna, s obzirom na to kakvih rasprava o rebalansu proračuna se u ovom Domu ja sjećam, a i vi, još i više nego ja. Moje pitanje vama, na tragu vaše rasprave, molim vas da ga ne shvatite kao provokaciju, zašto je to što ste rekli bitno građankama i građanima RH? Govorili ste o nečemu što ustvari se, nije referenca na samo Izvješće, govorili ste o principu, ali kad nas građanke i građani slušaju ovdje, mislim, što iz vašeg izlaganja trebaju izvući kao ono što je bitno?
Dakle ne pitam kao provokacija, pokušavam zapravo i sam izvući smisao. Hvala.
Hvala. Izvolite odgovor na repliku.
Pa obzirom na činjenicu da su naši građani, ovi stariji, ovi mlađi tome uče iz knjiga, veći broj desetljeća živjeli u nedemokratskom sustavu, onda je razina stanja demokracije u Hrvatskoj, a i u svim drugim zemljama, jedna od najbitnijih stvari, za mene osobno, a vjeruje, i za veći dio građana koji su glasali za moju stranku.
Dakle mi smo, nismo vjerovali da ćemo gledati da će upadati na Capitol Hill zbog demokracije i da će policajac poginut zbog obrane demokracije u tzv. najdemokratskijoj zemlji svijeta. U jednoj drugoj se pišu o stanju zdravlja i života jednog od oporbenih čelnika, to je ova druga tzv. supersila. Prema tome, kada govorimo o demokratskim standardima i stanju demokracije, to je najvažnija stvar, barem za mene. Jer, iza toga sve ide dalje ili da citiramo Benjamina Franklina, to je popularno, tko je zbog sigurnosti spreman žrtvovati slobodu, ne zaslužuje ni jedno ni drugo. Tako i ja, dakle ako se netko naziva demokratski, a ponaša se antidemokratski, to treba reagirati i to je meni najvažnije.
Eto.
Hvala vam lijepa. Malo ste premašili vrijeme, ali dobro. .../Upadica se ne čuje./... Zato ja trebam vidjeti.
Okej, s obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu i o ovom ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.
Ovime zatvaram današnju sjednicu HS-a. Kolegice i kolege, nastavljamo s radom sutra u 9,30 sati s točkom dnevnog reda, prvom, Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi Okvira za olakšavanje održivih ulaganja i Izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 144.
Nakon rasprave o ovoj točki dnevnog reda provest će se glasovanje u 12 sati.
Svima hvala na današnjem dolasku, sudjelovanja u raspravi i ugodan ostatak dana. Vidimo se sutra.

SJEDNICA PREKINUTA U 14,33 SATI.

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
18.06.2021.
Idemo sada na Izbor, imenovanje i razrješenja, predlagatelj odluka je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Rasprava je zaključena.
Predlažem i ovdje ako ste suglasni da objedinjeno glasanje o svih 12 predloženih odluka. Svi se slažemo, to je dobro. I onda dajem na glasanje prijedlog 12 odluka o imenovanju i razrješenju članova radnih tijela HS-a.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno 113 glasova za da su donesene odluke kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Time smo došli do kraja, danas u 18,00 navijamo svi zajedno za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i vidimo se iduću srijedu.
Sada će još naravno nakon pet minuta biti iznošenje stajališta.
Hvala vam svima.
STANKA U 13:19 SATI

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
24.06.2021.
Mi ćemo sada priječi na slijedeću točku, a to je:

- Izbor, imenovanja i razrješenja

pa molim predsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Nadu Murganić da obrazloži prijedlog odluka.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.
Kolegice i kolege na sjednici Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora doneseno je nekoliko prijedloga odluka.
Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, za članicu bira se Sandra Benčić budući je Tomislav Tomašević stavio svoj mandat zastupnički mandat u mirovanje.
Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora, bira se Darko Sobota budući dužnost potpredsjednika Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević prestati će obnašati sukladno Članku 10. stavka 4. Poslovnika Hrvatskog sabora na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese sabor.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za vanjsku politiku, bira se Danica Baričević budući će dužnost tog, člana tog odbora prestati dana kada se donese Odluka o prestanku zastupničkog mandata Domagoju Ivanu Miloševiću.
Prijedlog Odluke o izboru članstva i prestanku mandata člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, za člana bira se magistar Marko Pavić budući će tu dužnost napustiti Domagoj Ivan Milošević danom kada Hrvatski sabor donese odluku o prestanku zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o razrješenju članice i izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za gospodarstvo, za članicu se razrješuje se članica odbora Danica Baričević, a za članove Odbora za gospodarstvo bira se Majda Burić i magistar Miro Totgergeli, budući dužnost člana Odbora za gospodarstvo Domagoj Ivan Milošević će prestati obnašati danom kada Hrvatski sabor donese odluku o prestanku zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, razrješuje se članica odbora Sandra Benčić, a za članicu odbora Hrvatskog sabora bira se Rada Borić.
Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, razrješuje se potpredsjednik ovog odbora Darko Sobota, a za potpredsjednicu odbora bira se Majda Burić.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora, za članicu odbora bira se Urša Raukar Gamulin, a budući je dužnost napustio tog člana odbora Tomislav Tomašević zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, za člana odbora bira se Emil Daus, budući je dana 10. lipnja zbog mirovanja zastupničkog mandata tu dužnost napustio Tulio Demetlika.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za ravnopravnost spolova, razrješuje se članica Grozdana Perić, a za članicu imenuje se Majda Burić.
Prijedlog Odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu i područnu samoupravu, za člana bira se Emil Daus budući je Tulio Demetlika napustio tu dužnost zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o izboru članice i prestanku mandata člana Izvršnog odbora nacionalne grupe Hrvatskog sabora pri interparlamentarnoj uniji, za članicu bira se Urša Raukar Gamulin, budući je Tomislav Tomašević napustio tu dužnost zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova i prestanku mandata članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika imenuje se akademik Željko Reiner potpredsjednik Hrvatskog sabora, dr. Nina Obuljen Koržinek ministrica kulture, akademik Velim Neidhardt predsjednik HAZU-a, akademik Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr. Vlado Guberac rektor Sveučilište u Osijeku, prof.dr. Amir Hamzić prof.emeritus Prirodno-matematički fakultet u Zagrebu, prof.dr. Janko Herak, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Branko Jeren, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof.dr. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju Zagreb, prof.dr. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, akademik Slobodan Vukičević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Predsjednik hrvatskog odbora koji je ujedno i predsjednik odbora i ministar znanosti i obrazovanja članovi su Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost po položaju. Dosadašnjim članovima Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost imenovanih Odlukom o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada protekao je zakonski rok od 4 godine 11.11.2020. godine i time im je istekao zakonski mandat.
Također ova odluka kao i sve dosadašnje odluke biti će objavljene u Narodnim novinama, a stupit će na snagu danom donošenja.
Hvala lijepo. Ostanite, imamo čak jednu repliku, to se nije baš događalo ovaj, dosta dugo, barem koliko se ja sjećam, ali repliku ima poštovani zastupnik Bauk.
Zahvaljujem. Gđo. predsjednice Odbora.
Pročitali ste sve što je Odbor odlučio, što je u redu, ali niste pročitali ono što je Odbor odbio odlučiti, što je isto u redu jer to nije tema, ali ja ću vas morati pitati.
Dakle, moj prijedlog je bio da se g. Silvano Hrelja razriješi s mjesta potpredsjednika ovog Odbora za izbor i imenovanja jer je on prešao u vladajuće, a taj Odbor pripada oporbi. Prema međustranačkom dogovoru, a njegovim prelaskom se odnosi nisu baš tako promijenili da bi taj i taj, to mjesto pripalo vladajućima. Moje pitanje glasi, zašto su zastupnici HDZ-a u tom Odboru odbili taj prijedlog?
Hvala.
Poštovana zastupnica Murganić.
Hvala lijepo. Vi jako dobro znate da u tijeku glasovanja vi ste poslali nadopunu dnevnog reda, točno mislim već kada smo bili pri kraju toga glasovanja. Zastupnici su odbili nadopunu dnevnog reda, a prema tome, ne stoji to da nisu usvojili vaš prijedlog.
Naime, kolega, ja mislim da kad je bila zadnja sjednica Odbora odnosno kada sam ja ovdje obrazlagala u sabornici, isto tako prijedloge odluka od ovog Odbora, dapače, vi ste istakli, isto tako u ne znam, u raspravi ili u replici da u HS-u postoji, evo, jedna odlična praksa gdje se klubovi međusobno dogovaraju i o mjestu potpredsjedničkih odnosno predsjedničkih mjesta u određenim odborima i da je to, evo, uvijek, uspješno funkcioniralo i ja to zaista pozdravljam.
Hvala. Hvala lijepa. .../Upadica: Ali sada to nije bilo pripremljeno./... Hvala. Zahvaljujem predsjednici Odbora .../Upadica: I biti će sljedeći put./... Otvaram raspravu. Otvaram raspravu i javio se u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, potpredsjednice. Predsjednice, ispričavam se, vi'š da se malo, dobro, dobro, dobro. Koncentrirat ću se.
Odlazeći sa govornice dali ste naslutiti da će to biti sljedeći put, jesam dobro, ovaj? Ne možete mi replicirati, morate se javiti ponovo u ime predlagatelja. .../Upadica se ne čuje./... Dali ste naslutiti da će to biti sljedeći put i ja bih s tim dijelom vašeg odgovora bio zadovoljan, ali nisam zadovoljan s dijelom odgovora kad ste mi prigovorili da sam kasno poslao jer smo .../nerazumljivo/... obzirom da se radi o sjednici putem maila, što ne bi trebalo biti praksa, ali više-manje je to u ovom slučaju prihvatljivo jer su se zastupnici očitovali o prijedlogu dopune dnevnog reda.
Da sam ja to poslao kasno, mogla je tajnica Odbora ili vi meni odgovoriti, ne možemo o tome sada odlučivati jer ste poslali kasno, bit će sljedeći put na dnevnom redu i sve okej, dakle o mom prijedlogu se glasalo i kolega Kujundžić iz Mosta i ja smo bili za, a kolege iz HDZ-a su bili protiv. Drugo, što se tiče dogovora klubova, pa upravo ja sam koordinirao oporbene klubove na dogovor i to mjesto je dobio Klub HSS-HSU kao dio oporbe i tu je tradicionalno g. Hrelja bio ovoga, nominira, međutim, on je u petak prešao u vladajuće i on po defaultu više ne može biti na tom mjestu temeljem međustranačkog dogovora i ja sam želio vas poštediti svoje kritike da branite, spašavate druga Hrelju zbog toga što vam je prešao, tako ispada.
Dakle vrlo je jednostavno. Oporbeno mjesto, više nisi oporba, doviđenja i hvala na suradnji. Dajte mi neko mjesto iz vaše kvote ili mu nemojte dati ništa, sve u redu. Dakle to je jedino pitanje koje sam ja želio postaviti na sjednici Odbora i želio sam ga naravno, adresirati u sabornici tako da bude potpuno jasno o čemu se radi. Ovdje se radi o tome da parlamentarna većina odbija prijedlog opozicije da se sa mjesta koje po dogovoru pripada oporbenom klubu, razriješi netko tko više nije u oporbi i to je to. Ako ćemo imati stav, evo vidim da se javio predsjednik Kluba HDZ-a, da će to biti napravljeno sljedeći put, ja ću to prihvatiti kao logično objašnjenje i dalje neću polemizirati.
Ako to tako neće biti, svaka rasprava o imenovanjima će početi onda sa lex Hrelja pa to dok to ne dosadi ili Hrelji ili vama.
Zahvaljujem.
Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite.
Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
Ja uvažavam i cijenim ovu revnost i brzinu kojom kolega Bauk u ime Kluba SDP-a bi razriješio s mjesta potpredsjednika Odbora za izbor i imenovanje kolegu Hrelju i jasno je da mi u vladajućoj većini, pa i u Klubu zastupnika HDZ-a nikada nismo ulazili u kadrovska rješenja koja temeljem prakse, pa i Poslovnika HS-a su u nadležnosti oporbenih klubova. Ono što samo mogu reći to je da g. Silvano Hrelja je član Kluba HSS-a, još uvijek, ako se ne varam. Prema tome, bilo bi korektno da je prijedlog za razrješenje kolege Hrelje uputio Klub HSS-a jer ne znamo kako i na koji način će se u upravo u ovom vašem prijedlogu kojega ste kao član kluba ili potpredsjednik Kluba SDP-a predložili Odboru za izbor i imenovanje.
I minimum što je korektno od strane predsjednice Odbora i članova Odbora za izbor i imenovanje je da na temelju te vaše inicijative se očituje i klub čiji je još uvijek član g. Silvano Hrelja. Mi s time u Klubu zastupnika HDZ-a nemamo nikakvih problema da kada se Klub HSS-a dogovori unutar oporbenih klubova i oporbenih zastupnika da Odbor za izvor i imenovanje u tom slučaju postupi onako kako njegov matičnu klub predloži i danas mi se činilo da je to na sjednici Odbora za izvor i imenovanje i nama u klubu zastupnika i članovima Odbora za izbor i imenovanje, da je to, nema potrebe preko koljena lomiti nego da će se do idućeg glasovanja ta situacija sigurno razriješiti.
Mi nećemo i nemamo namjeru kao Klub zastupnika HDZ-a nikome u ovom Saboru niti jednom oporbenom klubu niti HSS-u niti jednom drugom uzimati nešto što je u kvoti oporbe. Jedan zastupnik više ili manje, čini mi se da neće mijenjati odnos na predsjedničkim mjestima i potpredsjedničkim mjestima u saborskim radnim tijelima, neće ni u drugim tijelima koje imenuje HS, ali ipak je korektno i prema klubu iz kojega dolazi i u kojemu je još uvijek g. Silvano Hrelja bi bilo korektno da Odbor za izbor i imenovanje pričeka stav njegovog kluba pa da onda na tome riješimo.
Ništa se neće dobiti u Saboru 2 ili 5 ili mjesec dana ili 20 dana prije ili kasnije. Pričekat ćemo što će reći g. Hrelja, što će reći Klub HSS-a, pa ćemo se mi onda u Klubu zastupnika HDZ-a po tome postaviti.
Hvala.
Hvala lijepa.
Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo isto glasovati kad se steknu uvjeti.
I za danas ćemo završiti sa radom, a nastavit ćemo s radom sutra u petak, 25. lipnja u 9,30.
Prva točka bit će Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, druga točka bit će Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2020. g. i u 12 sati će biti glasovanje o određenim točkama.
Hvala vam lijepa i želim ugodno poslijepodne.

SJEDNICA PREKINUTA U 15,24 SATI.

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
25.06.2021.
Idemo na zadnju točku, Izbor, imenovanja i razrješenja, predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena. Predlažem, ako ste suglasni da provedemo objedinjeno glasovanje o svih 13 predloženih odluka. Ima li netko protiv toga?
Ako ne, dajem na glasovanje Prijedlog 13 odluka kako ih je preložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Jednoglasno sa 117 glasova za donesene su odluke kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Sada ćemo napraviti stanku do 13 sati, onda idu slobodni govori, nakon toga nastavlja se s radom po točci koja je započela danas ujutro, a nastavit ćemo sa zasjedanjem iduću srijedu. Hvala svima.

STANKA U 12,42 SATI.

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
14.07.2021.
Idemo na slijedeću točku to je:

- Izbor, imenovanja i razrješenja

Molim člana Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Mira Totgergelia da obrazloži prijedloge odluka.
Izvolite.
Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Na temelju Članka 105. stavak 5. podstavak 1., Članka 161. stavak 1. i Članka 273. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora, razrješuju se Silvano Hrelja i Nikolina Baradić, a za članove odbora imenuju se Željko Lenart i Silvano Hrelja.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, razrješuje se član Silvano Hrelja, za člana odbora imenuje se Krešo Beljak.
Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora, razrješuje se Silvano Hrelja, za članicu imenuje se dr.sc. Katarina Peović.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora, razrješuje se potpredsjednik odbora Silvano Hrelja, za potpredsjednika predlaže se Željko Lenart.
Prijedlog Odluke o imenovanju članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora, za članicu odbora predlaže se Admira Ribičić.
Navedene prijedloge odluke Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora utvrdio je na 15. sjednici održanoj 13. srpnja 2021. godine elektroničkim putem.
Hvala.
Zahvaljujem.
Otvaram raspravu, nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.
Hvala vam lijepo, time smo završili današnji rad, sjednicu nastavljamo sutra u 10 sati glasovanjem o do sada raspravljenim točkama.
Želim vam ugodno poslijepodne.

SJEDNICA PREKINUTA U 13,58 SATI.

18

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
15.07.2021.
I zadnja točka za danas za glasovanje, Izbor, imenovanje i razrješenje, predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, rasprava je zaključena. Predlažem, ako ste suglasni da provedeno objedinjeno glasovanje o svih 5 predloženih odluka. Hvala vam.
Dajem na glasovanje prijedlog 5 odluka kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno, 116 da su donesene Odluke kako ih je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Sada ćemo dati stanku od 5 minuta nakon koje ćemo čuti stajališta klubova i nezavisnih zastupnika, a ja vas sve najljepše pozdravljam, želim vam dobro zdravlje, na prvom redu i želim da se vidimo u ustavnim rokovima. Ako bude potrebe, naravno, bit će izvanredna sjednica, za sada nema naznaka, ali nikad se ne zna.
Svako dobro svima želim.

STANKA U 11,41 SATI.
PDF