Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 7

PDF

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
08.04.2021.
I posljednja točka današnje sjednice:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće.
Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a na 13. sjednici održanoj 7. travnja 2021.g. razmotrilo je zahtjev privatne tužiteljice Viktorije Knežević iz Dubrovnika upućen predsjedniku HS-a za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Mate Frankovića zastupnika u HS-u zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 9. Kaznenog zakona.
Mato Franković zastupnik je 10. Saziva HS-a te na temelju čl. 76. Ustava RH i čl. 23. poslovnika HS-a ima imunitet te se bez odluke HS-a protiv zastupnika ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a predlaže HS-u predlaže sljedeće odluke: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića zastupnika u HS-u po zahtjevu privatne tužiteljice Viktorije Knežević iz Dubrovnika koji se vodi pod poslovnim brojem 40K-552/2018 pred Općinskim sudom u Dubrovniku zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. u svezi st. 2. Kaznenog zakona.“
Obrazloženje, Mandatno-imunitetno povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će u slučajevima privatnih tužitelja predlagati HS-u uskraćivanje odobrenja. Međutim, po zahtjevu DORH kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela HS-u će predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast.
Naime, stav je povjerenstva da institut imunitetnog prava utvrđeno u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca. A vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u svezi s tim morale poduzeti mogle bi onemogućiti zastupniku u obnašanju njegove redovne zastupniče dužnosti te time utjecati na rad HS-a.
Kazneni postupak može se nastaviti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva.
Otvaram raspravu.
Nema niko prijavljen za raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 izjašnjavanjem o amandmanima. Laku vam noć.
SJEDNICA PREKINUTA U 19:57 SATI

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
09.04.2021.
I idemo na zadnju točku danas Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Mate Frankovića zastupnika u HS-u. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje sljedeću odluku: „Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu privatne tužiteljice Viktorije Knežević iz Dubrovnika koji se vodi pod poslovnim brojem 40K-552/2018 pred Općinskim sudom u Dubrovniku zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. u svezi st. 2. Kaznenog zakona.“
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 118 zastupnika i zastupnica, 114 za, 2 suzdržana, 2 protiv te je na taj način donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Ovime smo došli do kraja glasovanja.
Nastavit ćemo sada slobodnim govorom, a nakon toga završavamo za ovaj tjedan i počinjemo u srijedu, dobit ćete obavijest o dnevnom redu danas tijekom dana.
Hvala lijepa.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
26.05.2021.
Prelazimo na posljednju točku ovoga dnevnoga reda:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Domagoja Price

Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da obrazloži izvješće.
Izvolite.
Hvala vam gospodine potpredsjedniče.
Cijenjene kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 14. sjednici održanoj 18. svibnja pisanu izjavu zastupnika Rajka Ostojića o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti koja je upućena predsjedniku Hrvatskog sabora aktom od 10. svibnja 2021. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da je temeljem Članka 14. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor mirovanje zastupničkom mandatu Rajku Ostojića započelo 14. Listopada 2020. te da je zastupničku dužnost zamjenika zastupnika počeo obnašati Domagoj Prica. Člankom 14. stavkom 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od 6 mjeseci, a da mirovanje prestaje 8 dana od podnošenja pisane izjave predsjedniku sabora. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti Rajka Ostojića.
Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem Članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te Članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 18. svibnja 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Rajku Ostojiću.
Domagoj Prica prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 18. svibnja 2021. godine.
Hvala vam lijepa.
Nema prijavljenih, zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodinu Jankoviću.
Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.
Sutra naravno se vidimo opet i to u 9 i 30 sa, ima dvije točke, a prva točka je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencija, Agencije za ugljikovodike, u prvom čitanju naravno.
Dođite, tako da možemo zajedno raspravljati o tako važnoj temi.
Hvala.
SJEDNICA PREKINUTA U 14,01 SATI.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
02.06.2021.
Sada krećemo s glasovanje.
Prvo je Izvješće MIP-a o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Domagoja Price.
Rasprava je zaključena, pa dajem na glasovanje odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Rajka Ostojića i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Domagoja Price.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno sa 132 glasa za donesena odluka kako ju je predložio MIP.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
17.06.2021.
Za danas su nam ostale još dvije točke dnevnog reda, pa ćemo odmah krenuti na narednu, a to je:

- Izvješće MIP-a.

Stoga molim predsjednika MIP-a g. Roberta Jankovicsa da nam podnese izvješće, izvolite.
Poštovana gđo. potpredsjednice, cijenjene kolegice i kolege.
Mandatno imunitetno, ukupno će biti 6 izvješća.
Prvo je MIP HS. Razmotreno je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021.g. pisanu izjavu Daria Zurovca o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti koja je upućena predsjedniku HS aktom od 1. lipnja 2021.g.. Povjerenstvo je utvrdilo da je na temelju čl. 14. st. 1. Zakona o izborima zastupnika u HS mirovanje zastupničkog mandata Dariu Zurovcu započelo 30. studenog 2020., te da je zastupničku dužnost zamjenika zastupnika počeo obnašati Davor Nađi dana 4. prosinca 2020.g.
Čl. 14. st. 2. i 3. Zakona o izborima zastupnika u HS propisano je da mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od 6 mjeseci, a da mirovanje prestaje osmog dana od podnošenja pisane izjave predsjedniku sabora. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti Daria Zurovca.
Slijedom navedenog MIP na temelju čl. 14. st. 3. Zakona o izborima zastupnika u HS jednoglasno predlože HS donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 9. lipnja 2021.g. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Dariu Zurovcu. Davor Nađi prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 9. lipnja 2021.g.
Drugo, MIP HS razmotrilo je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021.g. pisanu obavijest zastupnika Tulia Demetlike upućenog predsjedniku HS aktom od 10. lipnja 2021.g. da dana 10. lipnja 2021.g. počinje obnašati dužnost zamjenika župana Istarske županije koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9. Zakona o izborima zastupnika u HS.
Istarski demokratski sabor sukladno čl. 42. st. 3. Zakona o izborima zastupnika u HS odredio je Emila Dausa kao zamjenika zastupnika Tulia Demetlike izabranog u 8. izbornoj jedinici. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tulia Demetlike, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Emila Dausa.
Slijedom navedenog MIP na temelju čl. 9. i 11., te čl. 42. st. 3. Zakona o izborima zastupnika u HS, te čl. 9. st. 2. i čl. 116. Poslovnika HS predlaže HS donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 10. lipnja započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Tuliu Demetliki. Emil Daus zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno čl. 9. st. 2. Poslovnika HS započinje obnašati kada sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Tri, MIP HS razmotrilo je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021.g. pisani zahtjev zastupnika Damira Bajsa o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti upućen predsjedniku HS aktom od 7. lipnja 2021. jer je prestao obnašati dužnost koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Damiru Bajsu započelo 22. srpnja 2020. g. zbog nespojivosti dužnosti čl. 9 Zakona o izborima zastupnika u HS te da je istog dana njegova zamjenica Martina Grman Kizivat započela s obnašanjem zastupničke dužnosti u HS-u.
Kako je Damir Bajs sukladno čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS, podnio pisani zahtjev predsjedniku HS-a u zakonskom roku, Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak mirovanja zastupničkog mandata 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Istim danom prestaje obnašanje zastupničke dužnosti njegove zamjenice Martine Grman Kizivat.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju čl. 13 Zakona o izborima zastupnika u HS i čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
Dana 15. lipnja 2021. g. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Damiru Bajsu. Zamjenica zastupnika Martina Grman Kizivat prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika dana 15. lipnja 2021. g.
Četvrto. Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. g. pisanu obavijest zastupnika Tomislava Tomaševića upućenu predsjedniku HS-a aktom od 1. lipnja 2021. g. da će 4. lipnja 2021. g. početi obnašati dužnost gradonačelnika Grada Zagreba koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9 Zakona o izborima zastupnika u HS. Stranka Možemo! politička platforma sukladno čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Uršu Raukar-Gamulin kao zamjenicu zastupnika Tomislava Tomaševića izabranog u 1. izbornoj jedinici.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Tomaševića, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Urše Raukar-Gamulin.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju čl. 9, 11 i čl. 42 Zakona o izborima zastupnika u HS te čl. 9 st. 2 i čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.
Dana 4. lipnja 2021. g. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Tomislavu Tomaševiću. Urša Raukar-Gamulin zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Peto, Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. g. pisanu obavijest zastupnika Ivana Celjaka upućenu predsjedniku HS-a aktom od 15. lipnja 2021. g. o početku obnašanja dužnosti župana Sisačko-moslavačke županije koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9 Zakona o izborima zastupnika u HS. HDZ sukladno čl. 42 st. 2 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Marina Piletića kao zamjenika zastupnika Ivana Celjaka izabranog u 6. izbornoj jedinici.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Celjaku, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegovog zamjenika Marina Piletića.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju čl. 9, 11 i 42 Zakona o izborima zastupnika u HS te čl. 9 st. 2 i čl. 116 Poslovnika HS-a predlaže HS-u donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 8. lipnja započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Celjaku. Marin Piletić zastupničku dužnost zamjenika zastupnika sukladno čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Šesto, Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 15. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. g. pisanu obavijest zastupnika Anđelka Stričaka upućenu predsjedniku HS-a aktom od 15. lipnja 2021. g. da je počeo obnašati dužnost župana Varaždinske županije koja je nespojiva sa obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe čl. 9 Zakona o izborima zastupnika u HS. HDZ sukladno čl. 42 st. 2 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Nadicu Dreven Budinski kao zamjenicu zastupnika Anđelka Stričaka izabranog u 3. izbornoj jedinici.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupniku Anđelku Stričaku, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Nadice Dreven Budinski.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju čl. 9, 11 i 42 Zakona o izborima zastupnika u HS te čl. 9 st. 2 i čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika.
Dana 4. lipnja 2021. g. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Anđelku Stričaku. Nadica Dreven Budinski zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Hvala .../Govornik naknadno uključen./... Hvala vam lijepo predsjedniče Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Nitko se nije javio i glasovat ćemo o ovome kad se steknu uvjeti.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
18.06.2021.
Idemo sada na prvu točku danas. To je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Darija Zurovca i prestanka obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Davora Nađija. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Darija Zurovca i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Davora Nađija.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Utvrđuje da je 116 zastupnica i zastupnika glasovalo za pa je na taj način donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Drugo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Damira Bajsa i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Martine Grman Kizivac. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Glasovalo je 114 zastupnica i zastupnika, svi su bili za pa je tako donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Treće, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tulija Demetlike i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Emila Dausa. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 116 zastupnica i zastupnika, svi su bili za pa je na taj način donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Četvrto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Tomislava Tomaševića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Urše Raukar-Gamulin. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je i ovdje jednoglasno sa 114 za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Peto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Anđelka Stričaka i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Nadice Dreven Budinski. Rasprava je zaključena, dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno, 118 glasova za donešena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
I šesto, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Celjaka i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Marina Piletića. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene Odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno, 119 glasova za donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon što smo donijeli ove odluke, sada prelazimo na davanje prisege zastupnika.
U čl. 7 Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“. Prvo ću pročitati tekst prisege.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.
Sada ću prozivati zastupnike, prvi je na redu kolega Damir Bajs.
Čestitam kolegi Damiru Bajsu. Drugi je na redu. /Pljesak./ Drugi je na redu kolega Emil Daus.
Prisežem.
Čestitam i vama. /Pljesak./
Treća je na redu kolegica Urša Raukar Gamulin.
Čestitam i vama. /Pljesak./
Nakon toga kolegica Nadica Dreven Budinski.
Čestitam i vama. /Pljesak./
Kolega Marin Piletić.
Tako mi pomogao Bog i Sveti Josip, prisežem. /Pljesak./
Čestitam i vama.
Kolega Zurovac ne mora polagati prisegu jer je već položio na početku sjednice.
Tako da čestitam još jednom svim zastupnicama i zastupnicima na položenoj prisezi i želim im puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne i važne dužnosti.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
25.06.2021.
Poštovani kolegice i kolege, dobro jutro. Počet ćemo, kao što je i najavljeno, prvo sa:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva;

pa molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese Izvješće. Izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege.
Evo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučivala je u dva slučaja pa ćemo ići onda jedan po jedan.
Dakle, Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 16. sjednici održanoj 23. lipnja pisani zahtjev zastupnika Luke Brčića od 17. lipnja 2021. g. kojim je izvijestio predsjednika HS-a da mu se je s danom 11. lipnja 2021. g. prestala nespojiva dužnost zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije te je sukladno čl. 13 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS podnio zahtjev za ponovnim obnašanjem zastupničke dužnosti. Povjerenstvo je također razmotrilo i zahtjev od 17. lipnja 2021. g. Luke Brčića upućen predsjedniku HS-a za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje sukladno čl. 14 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS s danom utvrđivanja aktiviranja zastupničkog mandata.
Povjerenstvo je utvrdilo da je mirovanje zastupničkog mandata Luki Brčiću, izabranom na listi HDZ-a u 9. izbornoj jedinici započelo 22. srpnja 2020. g. zbog nespojivosti dužnosti zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije iz čl. 9 Zakona o izborima zastupnika u HS te da je njegov zamjenik Vinko Zulim s istim danom započeo s obnašanjem zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Kako je Luka Brčić sukladno čl. 13 st. 1 Zakona Zakona o izborima zastupnika u HS podnio pisani zahtjev za prestanak mirovanja zastupničke dužnosti predsjedniku HS-a u zakonskom roku, Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za pa mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Luke Brčića prestaje 8. dana od podnošenja zahtjeva.
Povjerenstvo je također utvrdilo da je Luka Brčić podnio zahtjev, pisani zahtjev predsjedniku HS-a za stavljanje zastupničkog mandata u mirovanje te da su sukladno čl. 14 Zakona o izborima zastupnika u HS ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Luke Brčića i nastavak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Vinka Zulima.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika te početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika.
Dana 25. lipnja 2021. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Luke Brčića te dana 25. lipnja započinje mirovanje zastupničkog mandata Luke Brčića.
Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 24. sjednici održanoj 24. lipnja 2021. g. pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Domagoj Ivana Miloševića upućenu predsjedniku HS-a aktom od 24. lipnja 2021. g.
Čl. 10 st. 1 Zakona o izborima zastupnika u HS propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran ako podnese ostavku.
Povjerenstvo je utvrdilo da je Domagoj Ivan Milošević započeo obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 22. srpnja 2020. g. umjesto izabranog zastupnika Tomislava Ćorića. HDZ sukladno čl. 42 st. 2 Zakona o izborima zastupnika u HS odredila je Majdu Burić kao zamjenicu izabranog zastupniku Tomislavu Ćoriću izabranog na listi u 7. izbornoj jedinici. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostavkom na zastupničku dužnost ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Domagoja Ivana Miloševića kao i uvjeti za početak zastupničke dužnosti zamjenici zastupnika Majde Burić.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem čl. 10, 11 i 42 st. 2 Zakona o izborima zastupnika u HS te čl. 10 i 9 st. 2 i čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Sukladno čl. 10 st. 4 Poslovnika HS-a Domagoju Ivanu Miloševiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor. Majda Burić zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno čl. 9 st. 2 Poslovnika HS-a započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.
Hvala.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu o ovoj točci. Nitko se ne javlja. ¬Zaključujem raspravu pa ćemo o toj točci glasovat kad se steknu uvjeti.
Idemo sada glasovati.
Prvo, Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva, pod 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Luke Brčića i početku mirovanja zastupničkog mandata Luke Brčića. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je jednoglasno sa 120 glasova za donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Pod 2. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o prestanku zastupničkog mandata zastupnika Domagoja Ivana Miloševića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Majde Burić. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog navedene odluke.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je 123 glasova za pa je na taj način donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon što smo donijeli ovu odluku, prelazimo na davanje prisege zastupnice. U čl. 7 Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga proziva zastupnike, prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“. Sada ću pročitati tekst prisege.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskome saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.
Zastupnica Majda Burić.
Čestitam zastupnici, /Pljesak./ Dobrodošli .../Upadica: Hvala./... i želim vam puno uspjeha u budućem radu.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
13.07.2021.
I sad idemo na sljedeću točku, a to je:

- Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Molim predsjednika Mandatno-imunitetno povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese Izvješće. Izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče HS-a, cijenjene kolegice i kolege.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo raspravljalo je o dvije točke dnevnog reda pa ćemo o jednoj, svakoj ponaosob, dakle prva.
Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a razmotrilo je na 18. sjednici održanoj 5. srpnja 2021. zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja pod br. I.4098/2021 od 29. lipnja 2021. g. upućen predsjedniku HS-a aktom od 30. lipnja 2021. za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u HS-u zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz čl. 293 st. 1 Kaznenog zakona i zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 2 u svezi sa st. 1 Kaznenog zakona kojim kaznenim djelima je prouzročena šteta Europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
Ured europskog javnog tužitelja ima nadležnost nad istragama, kaznenim progonima te pokretanjem sudskih postupaka vezanim uz kaznena djela kojima je prouzročena šteta proračuna EU. Ured obavlja funkcije tužitelja u država članicama EU, a započeo je sa radom 1. lipnja 2021. g. RH sudjeluje u Uredu europskog javnog tužitelja.
Vinko Grgić, zastupnik je 10. saziva HS-a te na temelju čl. 76 Ustava RH i čl. 23. Poslovnika HS-a ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke HS-a ne može biti pritvoren niti se može pokrenuti kazneni postupak. Nakon provedene rasprave, Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116. Poslovnika HS-a većinom glasova, 5 za i 1 protiv predlaže HS-u donošenje sljedeće odluke: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u HS-u po zahtjevu Ureda europskog javnog tužitelja br. I.4098/2021 od 29. lipnja 2021. g. zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz čl. 293. st. 1 i zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 2 u svezi sa st. 1 Kaznenog zakona kojim kaznenim djelima je prouzročena šteta Europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
Obrazloženje. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti HS-u davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika u HS-u Vinka Grgića po zahtjevu Ureda europskog javnog tužitelja kao neovisno tijela Unije koje je nadležno postupati protiv počinitelja kaznenih djela kako bi moglo učinkovito obavljati svoju dužnost temeljem Uredbe Vijeća 2017/1939 od 12. listopada 2017. g. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja EPPO.
Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo HS-a na 19. sjednici održanoj 12. srpnja 2021. razmotrilo je pisanu obavijest zastupnice Rade Borić upućene predsjedniku HS-a aktom od 8. srpnja 2021. kojim je izvijestila predsjednika HS-a da na temelju čl. 14 Zakona o izborima zastupnika u HS stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje s danom 15. rujna 2021. g., zatim izjavu Milana Kekina ovjerenu pred javnim bilježnikom Tihanom Sudar iz Zagreba, Frankopanska 2a, od 7. srpnja 2021. g. kojom ne želi obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnice te dopis političke stranke Nova ljevica-NL upućenu predsjedniku HS-a aktom od 8. srpnja 2021. g. potpisanog od strane predsjednice Nove ljevice-NL Ivane Kekin kojim se za zamjenicu zastupnice Rade Borić određuje Ivana Kekin sa danom 15. rujna 2021. g.
Rada Borić, izabrana je za zastupnicu u 10. sazivu HS-a kao kandidatkinja s najvećim brojem osvojenih preferencijalnih glasova, 21,06% na listi Možemo!, politička platforma Nova ljevica-NL, Radnička fronta-RF, Održivi razvoj Hrvatske-ORaH, Zagreb je NAŠ, ZA GRAD u 7. izbornoj jedinici.
Milan Kekin je prvi sljedeći neizabrani kandidat sa najvećim brojem osvojenih preferencijalnim glasovima, 20%, sa liste Možemo!, politička platforma Nova ljevica-NL, Radnička fronta-RF, Održivi razvoj Hrvatske-ORaH, Zagreb je NAŠ, ZA GRAD u 7. izbornoj jedinici.
Povjerenstvo je utvrdilo da Milan Kekin na temelju svoje izjave od 7. srpnja 2021. g. ne želi iskoristiti svoje pravo na obnašanje zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice.
Zamjenika zastupnika temeljem čl. 42. st. 3 Zakona o izborima zastupnika za HS, ukoliko nema neizabranih kandidata prema preferencijalnim glasova iz iste političke stranke na listi dvaju ili više političkih stranaka, određuje politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik kojem je mandat prestao ili miruje.
Kako na listi Možemo!, politička platforma Nova ljevica-NL, Radnička fronta-RF, Održivi razvoj Hrvatske-ORaH, Zagreb je NAŠ, ZA GRAD u 7. izbornoj jedinici nije bilo više kandidata koji su dobili više od 10% preferencijskih glasova, sukladno čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS, Nova ljevica-NL odredila je Ivanu Kekin kao zamjenicu zastupnice Rade Borić.
Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Rade Borić i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenici zastupnice Ivane Kekin sa danom 15. rujan 2021. g.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika te početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika.
Slijedom navedenog Mandatno-imunitetno povjerenstvo temeljem čl. 114 i 11 te čl. 42 st. 3 Zakona o izborima zastupnika u HS te čl. 9 st. 2 i čl. 116 Poslovnika HS-a jednoglasno predlaže HS-u donošenje odluke o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice.
Dana 15. rujna 2021. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnike Rade Borić, zastupničku dužnost dana 15. rujna 2021. g. počinje obnašati zamjenica zastupnice Ivana Kekin.
Hvala lijepa.
Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetno povjerenstva. Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja.
Zaključujem raspravu, a o tome ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Time ćemo završiti sa današnjim radom i nastavit ćemo sjednicu sutra, u 9.30 sa izjašnjavanjem o amandmanima na raspravljene točke. Želim vam ugodno veče.

SJEDNICA PREKINUTA U 18,40 SATI.

5

  • Izvješće Mandatno - imunitetnog povjerenstva
15.07.2021.
Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.
Molio bih vas za malo pozornosti jer krećemo sa glasovanjem. Prva točka Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Rade Borić i početku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenice zastupnice Ivane Kekin. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje Prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Rade Borić i početku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenice zastupnice Ivane Kekin.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
Tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 124 zastupnice i zastupnika svi su bili za, dakle jednoglasno smo donijeli odluku kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
Nakon što smo donijeli ovu odluku sada prelazimo na davanja prisege zastupnice u čl. 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnik, prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ prisežem. Pročitat ću sada tekst prisege: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Ivana Kekin.
IVANA KEKIN:
Prisežem.
Čestitam novoj zastupnici i želim joj puno uspjeha u radu. /Pljesak/
Sada idemo na Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u HS-u, rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje prijedlog Odluke: Daje se odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u HS-u po zahtjevu Ureda europskog javnog tužitelja br. I-000098/2021 od 29. lipnja 2021. g. zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz čl. 293. st. 1 Kaznenog zakona/11 i zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 2 u svezi sa st. 1 Kaznenog zakona/11 kojim kaznenim djelima je prouzročena šteta europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Glasovalo je 114 zastupnika i zastupnica, 113 za i 1 protiv pa je na taj način donesena Odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.
PDF