Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

90

  • Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. 63
26.03.2021.
Dobro jutro svima koji ste ovdje.
Danas imamo:

- Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika HS-a.
Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona.
Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.
Ispričavam se.
Amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave.
Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
g. Žarko Katić je iz MUP-a je ovdje s nama i upoznat će nas sa ovim Konačnim prijedlogom zakona, to je br. 63. Hvala. Izvolite.
Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče.
Poštovane gđe. zastupnice i poštovana gospodo zastupnici, pred vama je Konačan prijedlog Zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i vijeća br. 1148/2019 i od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, zatim o izmjeni Uredbe br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe br. 98/2013.
Predmetni zakon usklađuje se kao što mu i ime kaže, dakle sa Uredbom Europskog parlamenta i vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva. Uredba i zakon bave se prekursorima eksploziva odnosno tvarima koje su inače dostupne u slobodnoj prodaji i koje se koriste za različite svakodnevne svrhe. Većina od nas ih i upotrebljava u svom životu i radu, ali ta sredstva u određenim količinama ili koncentracijama mogu poslužiti za izradu eksploziva.
Uredba iz 2019.g. donijeta je zbog utvrđenih nedostataka stare Uredbe iz 2013.g. koja nije sasvim jasno propisivala odgovornost gospodarskih subjekata koji se bave uvozom, prodajom, provozom, skladištenjem, izvozom ili proizvodnjom prekursora eksploziva, te internetskih tržišta. Isto tako ova Uredba iz 2013. pokazala je da inspekcijski nadzori u EU nisu dovoljno učinkoviti, te je novom uredbom ojačana uloga inspekcijskih službi.
Dakle ponavljam, u RH trenutno je na snazi Zakon o provedbi Uredbe br. 98/2013 od 15. siječnja 2013.g. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva.
Ovaj zakon koji je pred vama, dakle Konačni prijedlog zakona, propisuje slijedeće obveze. To su obveze gospodarskih subjekata koje se tiču pisanog izvještavanja drugih gospodarskih subjekata o obvezama prijave, dakle ovih sredstava, kao i zaposlenika koji sudjeluju u prodajnom lancu odmah nakon njegova zaposlenja i kasnije jednom godišnje, a obavještavaju ga o sadržaju reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koje stavlja na tržište i obveza koje ti zaposlenici imaju sukladno uredbi. Zatim propisuje obveze internetskog tržišta da poduzima mjere i koristi alate kako bi se osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njihovih usluga posredovanja tih internetskih dakle tržišta da svi kupci budu obavješteni o svojim obvezama da moraju imati opciju prijave sumnjivih transakcija.
Zakon konačno još propisuje odnosno utvrđuje nadležna tijela za provedbu uredbe, kao i obveze tih tijela. To su u prvom redu Ministarstvo nadležno za zdravstvo, Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, za unutarnje poslove, kao i Državni inspektorat RH.
Što se tiče MUP-a njegove obveza u provedbi zakona su slijedeće. MUP je kontaktna, nacionalna kontaktna točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari i smjesa koje sadrže dakle prekursore eksploziva. Zatim za prikupljanje podataka i izvješćivanje Europske komisije o prijavljenim sumnjivim transakcijama ili značajnim nestancima ili krađama. Zatim o provedenim inspekcijskim nadzorima i aktivnostima za podizanje svijesti o prekursorima eksploziva. I konačno, kao što je MUP inače nadležan za provedbu kriminalističkih istraživanja u slučajevima prijava sumnjivih transakcija sukladno Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Propisane su naravno na koncu i prekršajne sankcije za postupanje suprotno odredbama uredbe i ovoga zakona.
Što se tiče razlike između prvog i drugog čitanja, u konačni prijedlog zakona unesene su primjedbe novotehničke naravi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, ostale primjedbe koje su izrečene nisu mogle biti prihvaćene.
Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH, dakle ona sredstva koja su do sad bila, bit će dovoljna.
Slijedom evo ovoga što je izrečeno, u ime Vlade RH, predlažem usvajanje ovoga konačnog prijedloga zakona. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?
…/Upadica sa strane, ne razumije se./…
Prvo replike, prvi je g. Dretar.
Hvala lijepa.
Poštovani predsjedavajući, hvala.
Poštovani g. Katić, dozvolite, znate i sami, već smo nekoliko puta komunicirali da još jednom čisto radi hrvatske javnosti i zainteresirane javnosti.
Citiram jedno pitanje u ime Hrvatskog automodelarskog saveza, zakon odnosno ovaj prijedlog govorim, odnosno citiram njihove rečenice, izrazito je restriktivan, na sastanku Europske federacije modelara ustanovljeno je da je za korištenje goriva sa količinom nitro metana većom od koncentracije za slobodnu maloprodaju, u nekim članicama moguće ući u sustav upisnika i dozvola.
Te su dozvole su ili pojedinačne odnosno vremenski su ograničene pa molim vas lijepo, evo ljudi prate ovu raspravu, vrlo su za to zainteresirani, radi se o očuvanju jednog vrlo uglednog i priznatog sporta odnosno aktivnosti u Hrvatskoj, kako će ovaj zakon direktno na njih utjecati? Hvala vam lijepa.
Hvala. Izvolite.
Poštovani g. Dretar, nakon usvajanja ovog konačnog prijedloga zakona i njegova stupanja na snagu, RH će se obratiti Europskoj komisiji i dobit će još i određene smjernice za njegovu primjenu.
Ja sam dogovorio sastanak sa Hrvatskim modelarskim savezom, naći ćemo se idući tjedan, u utorak i objasnit ćemo im na koji način oni mogu nastaviti sa svojim djelovanjem odnosno do usvajanja ove uredbe i zakona ne utječe na njihovo svakodnevno vježbanje, natjecanje itd.
Informiran sam da se iduće godine u RH organizirana i europsko takvo prvenstvo automodelara i učinit ćemo sve u tim razgovorima da to prvenstvo i njihove pripreme ne budu ugrožene.
Hvala lijepa. G. Kirin.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče.
Što je prekursor, to je jasno kemijski spoj koji učestvuje u kemijskoj reakciji koja proizvodi drugi spoj.
Poruke uredbe je jasna, njome se uspostavljaju pravila na razini EU-a za stavljanje na raspolaganje, uvođenje posjedovanja i uporabu tvari i smjesa koje bi se mogle zloupotrijebiti u kućnoj proizvodnji eksploziva posebno što to može imati odraz na javnu sigurnost u vrijeme pojave terorizma iz najrazličitijih pobuda.
Da li će uredba biti provediva do te mjere da pojedinačni korisnici počinju koristiti za istu aktivnost kemikalije kojima bi se zamijenilo prekursor odnosno sankcije ako ne koriste sigurnije kemikalije koje ne postoje na tržištu? Hvala.
Hvala lijepo. Izvolite, odgovor.
Ovdje će biti nakon stupanja uredbe iz zakona na snagu, potrebno provesti određene izvješćivanje javnosti, prije svega gospodarskih subjekata ali i građana.
Oni predmeti ili kemijske tvari dakle o kojima se ovdje radi i koje su i dosad bile u uporabi, ostat će dok se eventualno ne nađe za određene spojeve i nešto bolje i sigurnije, ali poanta je da sumnjive velike transakcije tih tvari ili u pravilu jedna tvar nije dovoljna za sačiniti, dakle nije dovoljna za sačiniti eksploziv, potrebno je nekoliko tvari, to mogu biti i zaista one tvari koje se svakodnevno koriste u poljoprivredi pa čak i u frizerskom salonu za takav rad frizera i frizerki, ali ako netko ko se ne bavi s tim poslom naruči veću količinu …
…/Upadica Radin: Hvala./…
… to mora biti prijavljeno.
Hvala lijepa. G. Ante Deur.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče.
Sigurno je ovo, sigurno se ovim zakonom i u ovom drugom čitanju i sve zajedno, ova provedba, ona pokazuje se da je bolja, kvalitetnija, što je najbitnije, sigurnija. .../Govornik se ne razumije./... sigurnost u cjelokupnoj ovoj smjesi .../Govornik se ne razumije./... da u prošlosti što se događalo, ovdje dobivamo jednu sigurnost koja pokazuje da se nešto treba kontrolirati, što je najbitnije da sustav kontrolira i da to ne može svatko upotrebljavati po nekoj svojoj .../Govornik se ne razumije./... bez obzira u kojem pogledu, životnoj formi to dolazilo.
Hvala lijepa, izvolite, odgovor.
Tako je, poštovani g. zastupniče.
Osnovna namjena, nakana ove uredbe i zakona kojim se ona preuzima u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo jest povećanje sigurnosti gospodarstva i građana.
Kažem, ta uredba daje određene ovlasti i obveze gospodarskim subjektima, posebno kao što sam rekao inspekcijskim službama, dakle, inspektorat će trebat dodat još i obučiti i da oni znaju prepoznati takve opasnosti na internetskom tržištu ali i najširoj javnosti jer do ovih proizvoda svatko može u pravilu doći, kupiti ih i preko interneta i moramo osvijestiti da oni mogu u većoj količini i u određenoj koncentraciji biti iznimno opasni.
Hvala lijepa.
Nema više replika.
Žele li predstavnici uzeti riječ?
Da. G. Vukas, izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče…
…/Upadica Radin: Odbor za unutarnju politiku, jel da?/…
… kolegice i kolege, državni tajniče.
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao matično radno tijelo na svojoj 16. sjednici održanoj 24. ožujka 2021. razmotrio je i podržao Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i i stavljanju izvan snage Uredbe EU br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63.
Donošenju predmetne uredbe pristupilo se zbog nedostatka uređenja pojedinih segmenata u prethodno važećoj uredbi Europskog parlamenta i vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva odnosno zbog nedostatno utvrđenih obveza gospodarskim subjektima i internetskom tržištu pri prodaji tvari koja iznad određene koncentracije mogu biti korištene za izradu eksplozivnih naprava kućne izrade, kao i radi ojačanja inspekcijskog nadzora kako bi na neki način taj cjelokupni postupak nadzora bio učinkovit i obor je jednoglasno podržao ovaj prijedlog zakona. Hvala vam.
Fala i vama.
Otvaram raspravu i prvi je na redu g. Hrvoje Zekanović koji će predstavljat Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.
Nema ga, gubi pravo.
Drugi je g. Davor Dretar koji kao što znamo je ovdje i koji će zastupati Klub zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite.
Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege.
Dakle, kada govorimo o ovom prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva još ćemo jednom jednostavnim narodskim jezikom javnosti objasniti što su to prekursori eksploziva. Ponovili smo to tijekom prvog čitanja, ali možemo i još jednom. Dakle, to su tvari pomoću kojih se mogu napraviti eksplozivna naprava. Nalazimo se u doba u vremenima u kojima su terorističke prijetnje izrazito velika sigurnosna ugroza. Srećom, Hrvatska se trenutno nalazi na velikom začelju i nemamo, hvala Bogu dragome, da nemamo velikih terorističkih akcija odnosno sigurnosnih ugroza. Koliko je to rezultat dobre politike, koliko je to rezultat dobrog rada naših sigurnosnih službi ili jednostavno činjenica da teroristima nismo zanimljivi, ostavit ćemo za neku drugu raspravu.
Ovdje danas govorimo o sigurnosnom zakonu odnosno o načinu na koji pokušavamo regulirati tržište potencijalno opasnih tvari. Nažalost, kao što i sami znamo osim ovoga, osim prijedloga zakona i zakonske regulative, teroristi cijeloga svijeta koriste, što je razumljivo, crno tržište bilo da se radi o direktnoj ilegalnoj trgovini između zainteresiranih strana ili da se radi o tzv. dark internetu. Mi ovdje odnosno ovaj prijedlog zakona i Uredba Europskog parlamenta govori o regulaciji internetskog tržišta ovakvim tvarima. Svi smo svjesni da postoji i paralelno tzv. crno tržište odnosno dark Internet na kojem se osim nabavke ovakvih tvari može nabaviti još štošta od oružja, narkotika, pa eto čak i trgovine ljudima. Taj dio tržišta naravno ne možemo regulirati jel, na njega nemamo nikakav utjecaj, ali što se tiče osnovnog i potpuno legalnog internetskog tržišta svima je jasno da stvari treba dovesti u red i kroz upisnik odnosno iznimnu kontrolu svih onih koji imaju mogućnost nabaviti, skladištiti, pa onda kasnije i koristiti prekursore eksploziva, svima je jasno da to tako mora biti. Jednako tako stvar mora biti uređena i na unutarnjem tržištu kroz trgovačke tvrtke koje mogu obavljati ovakvu djelatnost odnosno nabavljati.
U razgovoru sa gospodinom iz Hrvatskog automodelarskog saveza naišao sam na veliko razumijevanje i on prema meni i ja prema njemu i zahvaljujem se ovdje još jednom i poštovanom g. Katiću na izuzetno korektnoj komunikaciji i drago mi je da ste iskomunicirali i taj sastanak, ljudi su na tren bili uplašeni, govorim o prvome čitanju ovoga prijedloga, kada su se bojali da će zbog zabrane određenih koncentracija njihova djelatnost odnosno automodelarstvo u Hrvatskoj praktički biti, neću reći zabranjeno, ali da će mu rad biti onemogućen.
Čisto da vam objasnim, a i hrvatskoj javnosti, ne radi se o onim malim automobilčićima koje kupujemo svojoj djeci u velikim trgovačkim lancima, stavimo dvije baterije, pa se onda djeca s time zabavljaju, radi se o ozbiljnim automodelima i u Hrvatskoj ne toliko, ali u Europi radi se o izuzetno cijenjenom sportu, radi se o sportu u koji se ulažu ozbiljna sredstva, ovdje kod nas nažalost to još malo kaska, ali postoje automodelarski savezi kako u Zagrebu, tako u Osijeku, u Koprivnici, pa reći ćemo i gotovo po cijeloj Hrvatskoj. Oni za pogon svojih vozila odnosno tih automodela u načelno koriste metilni alkohol, ali budući da on nema, mislim na metilni alkohol, dovoljnu vrijednost da ti modeli proizvedu brzinu koja je potrebna za utrke oni se moraju miješati, dakle u tome trenutku su bitni ovi tzv. nitrometani zato što se oni dodaju u metilni alkohol i time se dobiva jedno miješano gorivo pomoću kojega odnosno pomoću čijeg oktanskog broja ti modeli mogu postići brzine dovoljno velike za utrke.
Moram spomenuti i jednu izuzetno simpatičnu činjenicu da su se hrvatski automodelari uključili i u Domovinski rat. Naime, kao preteča današnjih eksplozivnih naprava na daljinsko upravljanje bili su spremni i stavili su se u službu HV-a i rekli su ako treba mi ćemo dati naše modele i daljinski ćemo ih navoditi i na njih ćemo stavljati eksplozive i tako pokušati nanijeti štetu agresoru na RH, što je eto za svaku pohvalu. I hvala im na tome što su se bez razmišljanja uključili u obranu Hrvatske.
Ono u čemu je i g. državni tajnik, a i mi ovdje siguran sam potpuno smo složni, Hrvatski automodelarski savez na neki način, da li će to biti podzakonski akt ili ove dodatne smjernice Europske komisije uključiti u upisnik odnosno registar korisnika i na taj način im omogućiti daljnji i nesmetan rad.
Iduće godine njih očekuje njih očekuje i Europsko prvenstvo ovdje u Zagrebu, gradi se velika pista za automodele u Zagrebu na jezeru Bundek, to će i naš budući gradonačelnik Miroslav Škoro obići i intenzivno podržati. U Zagreb će doći više stotina ekipa iz cijele Europe, imat ćemo ponovno jednu lijepu promociju našeg grada, naše zemlje a naravno nemojmo zaboraviti niti određene financijske efekte koji će oni ovdje ostvariti.
Dakle, u svakome slučaju u čistoj želji da budemo produktivni, reći ću tako, da budemo kooperativniji i Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ovaj prijedlog zakona i naravno i dalje ćemo se zahvaliti našim automodelarima na tome što postoje i svima naravno onima koji koriste prekursore eksploziva, zamoliti da to rade odgovorno. Hvala lijepa.
Sada je na redu g. Nikša Vukas, koji će govoriti ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče.
Kao što sam rekao i na odboru, u biti iz ovog prijedloga zakona može se vidjet samo da se provodi uredba, u biti da se jedna uredba stavlja u zakonodavni okvir RH sa ciljem praćenja trgovine, primjene, na neki način da se u zakonodavni okvir stavi tko su nadležna tijela koja će to na neki način sve skupa kontrolirati.
Znamo u biti da ove prekursore eksploziva koji na neki način mogu sutra biti i dio nekog terorističkog napada da svakako moraju bit pod kontrolom. Tu se vidjelo da nadležnost ima MUP, Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat.
Kao što se, u zakon će se odrediti da će Državni inspektorat vršiti sam taj nadzor. Iz svega, klub SDP-a će, iz svega navedenog, Klub SDP-a će podržati ovaj prijedloga zakona jer ono sve kao što sam prije komunicirao, što ide u interesu sprječavanja bilokakvog oblika terorizma, u nama ćete uvijek nać adekvatnog partnera. Hvala vam.
Hvala i vama.
G. Ante Deur govorit će ispred Kluba zastupnika HDZ-a.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Svima lijepi pozdrav.
Evo sigurno da u ovom konačnom prijedlogu zakona uredbe o prekursorima prije svega dobivamo da nadležna tijela koja se bave, koja mogu kontrolirati ove ozbiljne kemijske stvari.
Sigurno da ne smijemo gledati da je to nešto što je restriktivno, što ugrožava, bilo bi ugroza da nije ovako kvalitetna uredba iz zakona napravljena. Sve što čuva ljudske živote, zdravlje, moramo sagledavati da se mora raditi u zakonskim okvirima i zato sigurno ova uredba daje tu jednu potpunu sigurnost za sve cjeline našega društva jer to su jasna pravila a pravila u društvu, zakonu, moramo se svi zajedno i pridržavati i poštivati jer su ozbiljne stvari.
.../Govornik se ne razumije./... da je to koji se bave i eksplozivnih odnosno tvarima dostupnima slobodnoj prodaji. Što god je u slobodnoj prodaji, mora biti u zakonskom okviru, moramo točno znati tko što radi. To je nešto što je moramo svakodnevno, i smjesa i u određenim količinama, koncentracija mogu poslužiti za izradu eksploziva.
Uredba ova iz 2019. g. donesena je zbog utvrđenih nedostatka stare uredbe o kojoj smo imali i priliku i slušati i vidjeti, tako da je jasno propisalo odgovornost gospodarskih subjekata koje se bave uvozom, prodajom, provozom internetskih tržišta, skladištenje, izvozom, isto tako pokazala se da je inspekcijski nadzor unutar EU-a nisu učinkoviti te novom uredbom ojačana uloga inspekcijskih službi, što je jako bitno. Ovo je jako bitno da smo svjesni znači što je da je ojačano i da je puno, puno kvalitetnije.
U RH se trenutno na snazi zakona provedbe uredbe iz 2013. Europskog parlamenta i vijeća iz 15. siječnja 2013. godine o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva. Ovim konačnim prijedlogom zakona se propisuju normalno obaveze a to su gospodarskih subjekata, što je bitno jer u, to je vezano uz pismeno obavještavanje drugog gospodarskog subjekta o obaveza prijave kao i zaposlenika, znači koji su zaposlenici, prodajnom lancu, ko se dotiče tog djela, ko je u blizini, znači kasnije, jednom godišnje, sadržajem, regularnih prekursora eksploziva u proizvodima koji stavlja na tržište, obaveze su sukladno uredbi.
Znači imamo internetska tržišta koja su mogu biti vrlo opasna, ali i poduzete su mjere u korist .../Govornik se ne razumije./... kako bi se osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje i reguliranje prekursora eksploziva pomoću njegovih uloga, posredovanja budu obaviješteni o svojim obavezama te da mora imati opcije prijave sumnjivih transakcija, što je vrlo bitna rečenica i vrlo može biti opasna.
Znači utvrđene su sva nadležna tijela o provedbe uredbe kao i njihove obaveze. A to su ta dva ministarstva, ministarstvo je nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za poljoprivredu i unutarnje poslove i normalno, Državni inspektorat koji će sa svojim ljudima koji budu educirani, kvalitetno prepoznavati kompletno ovu cijelu uredbu ozakonjenu.
Znači nacionalni .../Govornik se ne razumije./... je da MUP u provedbi zakona nacionalni kontakt točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nedostataka ili krađa tvari, smjesa ili tvari koji ih sadrže, kao i za prikupljanje podataka i izvješćivanje Europske komisije o prijavljenim i sumnjivim transakcijama i značajnim nedostacima ili krađama u provedbenim inspekcijskim nadzorima i aktivnostima za podizanje svijesti o prekursorima eksploziva. Šta je, znači da uistinu ta svijest bude podignuta ne samo ljudi koji to kontroliraju nego da svijest bude svih nas zajedno i to je jedna ozbiljna društvena, može biti vrlo ozbiljna društvena pomama.
Za provedbu kriminalističkih istraživanja u slučajevima prijava sumnjivih transakcija sukladno Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima propisuju se i prekršajne sankcije za postupanje suprotne odredbama uredbe zakona. Važno je naglasiti da zakon ne predviđa mogućnost da se pojedinačnim korisnicima stavlja na raspolaganje određeni i ograničeni prekursorsi eksploziva, niti ih oni mogu unositi, posjedovati ili koristiti, što je jako bitno.
Također, zakon ne predviđa mogućnost izdavanja dozvole za pojedinačnim, pojedinačnim korisnicima za stavljanje i raspolaganje određenih ograničenih prekursorsa eksploziva, niti se priznaju takve dozvole dane pojedinačnim korisnicima od strane nadležnih tijela i krugova državnih članica EU. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu.
Slijedom navedenog, evo navedenog i svega ovoga što smo čuli predlažemo njegovo usvajanje. Hvala.
Hvala lijepa.
Nema drugih govornika zato zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.
Što se tiče dnevnoga reda smo danas gotovi, danas je specijalan dan, razgovarali smo čitavih pola sata, nije bilo povreda Poslovnika, ali vidimo se u 12 kada će bit glasovanje, a shodno Poslovniku nakon glasovanja će biti iznošenje stajališta.
Hvala lijepa i do 12.

STANKA U 10,02 SATI
Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63.
Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 130 zastupnika i zastupnica, 129 za, 1 suzdržani pa je na taj način donesen navedeni zakon.
PDF