Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

88

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine), Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama), Izmjene I dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Lasersko oružje koje osljepljuje) i Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila), drugo čitanje, P.Z. br. 124
25.03.2021.
NASTAVAK NAKON STANKE U 15,21 SATI

Poštovana zastupnice i zastupnici, samo jedna zastupnica sada prelazimo na sljedeću točku, a to je:

- Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine), izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rengenskim zrakama), izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (lasersko oružje koje osljepljuje) i izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila), drugo čitanje, P.Z. broj 124

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 207.a Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Navedenim člankom Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom Republike Hrvatske potvrđuju međunarodni ugovori donese u pravilu u jednom čitanju.
Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da.
Poštovani Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Izvolite.
Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici.
Međunarodni kazneni sud sa sjedištem u Den Haagu, Kraljevina Nizozemska utemeljen je Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda. Poznat je u kaznenom pravu i međunarodnom pravu kao Rimski statut, koji je usvojen na Diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o osnivanju Međunarodnoga kaznenog suda 17. srpnja 1998. godine.
Republika Hrvatska koja je aktivno sudjelovala u radu Diplomatske konferencije potpisala je Rimski statut već 12. listopada 1998. godine.
Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda Hrvatski sabor donio je 28. ožujka 2001. godine, čime se Republika Hrvatska svrstala u krug izvornih stranaka Rimskog statuta za koje je on stupio na snagu 1. srpnja 2002. godine. Na dan 9. veljače 2021. godine 123 države stranke su Rimskog statuta.
Međunarodni kazneni sud utemeljen je kao stalna ustanova ovlaštena sukladno članku 5. Rimskog statuta izvršavati svoju sudbenost nad osobama za najteža kaznena djela značajna za cijelu međunarodnu zajednicu zločin genocida, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije.
Ovim zakonom potvrđuje se izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta (oružje koje koristi mirkobiološke ili druge biološke agense ili toksine), izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta (oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rengenskim zrakama), izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta (lasersko oružje koje osljepljuje), izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta (namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila) kako bi iste u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Shodno prihvaćanju ovih izmjena i dopuna Rimskoga statuta Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je implementirati izmjene u Kazneni zakon Republike Hrvatske.
Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Dakle predlažemo prihvaćanje izmjena i dopuna članka 8. Rimskog statuta.
Hvala lijepa.
Hvala lijepa.
Imamo nekoliko replika.
Prva je poštovana zastupnica Petir.
Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.
Poštovani državni tajniče ovim izmjenama se konsolidira međunarodni pravni okvir. Kada govorimo o međunarodnom kaznenom pravu, htjela bih skrenuti pažnju na srbijanski zakon kojim si je Srbija uzela ovlasti malog Haaga, a za kojeg su i stručnjaci Hrvatske akademije pravnih znanosti i međunarodni stručnjaci rekli da je to u suprotnosti sa međunarodnim poredbenim i kaznenim pravom.
Mene zanima koja saznanja Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske ima o tom zakonu s obzirom da taj zakon direktno šteti našim hrvatskim braniteljima koji se mogu naći na optužnicama njihovog tužiteljstva, a da za to ne znaju? I već smo imali slučajeve da su doslovce naši državljani bili oteti i procesuirani u Srbiji mimo dakle svih pravnih regulativa.
Da li Ministarstvo pravosuđa po tom pitanju nešto poduzima i kada možemo očekivati rezultate?
Hvala.
Poštovani državni tajnik.
Hvala lijepo.
Uvažena zastupnice Petir, Hrvatski sabor je u nekoliko navrata odbio … jurisdikciju srpskih sudova na način na koje se postavlja Republika Srbija protivno i Povelji UN-a, protivno svim međunarodnim ugovorima i protivno međunarodnome kaznenome pravu.
Kao što znate brojni su sastanci održani sa predstavnicima Ministarstva pravde Republike Srbije. Iako nam je obećano i sporazumom koji je potpisan da ćemo dobiti podatke koji se odnose na naše državljane, na žalost moramo konstatirati da ta suradnja ne postoji, da ona nije dobra. Imamo mnoge probleme sa srbijanskim tijelima progona iako smo i potpisali nekoliko sporazuma. Dakle, srpski sudovi kada su u pitanju progoni za zločine koje su počinili njihovi državljani na teritoriju Republike Hrvatske i zlostavljanja naših zatočenika u logorima nisu poduzeli apsolutno ništa i činimo sve daljnje napore da diplomatskim putem problem riješimo iako je to jako, jako teško s obzirom na nerazumijevanje naših susjeda.
Hvala lijepo.
Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Pavića.
Poštovani državni tajniče pripremajući za ovu temu pokušao sam na internetu naći neke informacije. Međutim, nisam došao do njih, pa vas molim ako nije problem da mi date tu informacije. Mi smo taj sporazum odnosno Statut potpisali 1998. godine, znači prošlo je 23 godine skoro od tada. Ako imate možda informaciju da li je neka od zemalja potpisnica u međuvremenu prekršila odredbe toga statuta?
Poštovani državni tajnik.
Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.
Uvaženi zastupniče nemam te podatke. Dakle imamo 123 zemlje članice koje su pristupile Rimskom statutu. Kao što znate za nas je sukladno i Statutu i međunarodnim ugovorima bio nadležan Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije koji je osnovan dakle Odlukom Ujedinjenih naroda. A ono što se da ne ponavljam povijesno gradilo i dešavalo temelj toga je bio i Rimskim statut, a koliko je bilo kršenja nemam te podatke.
Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dretara.
Hvala lijepa gospodine predsjedavajući.
Gospodine državni tajniče, evo samo jedno tehničko pitanje. Molim vas pripremajući se za ovu raspravu jednostavno nisam upio nigdje naći, pa vas molim da mi kažete kakva su to oružja čiji je učinak poglaviti ranjavanja fragmentima koji u ljudskom tijelu ne mogu biti otkriveni rengenskim zrakama.
Hvala lijepa. Jednostavno ne znam iskreno priznajem.
Poštovani zastupniče to ćemo morati pitati vojne stručnjake.
Ovdje se radi dakle o implementaciji međunarodnoga ugovora da bi postao sastavni dio pravnih propisa Republike Hrvatske i sastavni dio dakle našeg Kaznenoga zakona. Kao što znate brojna su sofisticirana oružja koja tijekom vremena nastaju i zato se i mijenja Statut da bi se počinjavanjem takvih posebnim oružjima zločina genocida i ratnih zločina mogli mijenjati zakoni kako na međunarodnom planu, tako i na domaćem pravnom području.
Hvala lijepo.
Hvala lijepa.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne.
Otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Nema kolege. Onda gubi pravo na govor, pa će onda govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući.
Uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice. Poštovani kolege.
Vojna industrija oduvijek je bila pokretač tehnoloških promjena od prvih hladnih oružja, pa od izuma baruta preko Da Vincijevih i Sulejmanovih topova, springfild puške koje je odredila tijek i sam kraj Američkog građanskog rata, pa sve do danas najmodernije tehnologije, satelita, bespilotnih letjelica i kibernetičkog ratovanja. Mikrovalna pećnica, Internet, računalo i još mnogo tehnoloških dostignuća ustvari su nusprodukti vojnih istraživanja. Na žalost ta su se istraživanja provodila isključivo i u svrhu pronalaska što učinkovitijih oružja. Jedna stara i vrlo tužna istina je da je ljudska rasa najkreativnija kada treba izmisliti sredstvo za fizičko uništenje druge ljudske jedinke.
Ova suvremena bojna sredstva o kojima danas ovdje raspravljamo uglavnom o njima kod svake razumne osobe izazivaju zgražanje i osjećaj mučnine, pa se tako i ovdje spominju mikrobiološke ili druge biološke tvari. Spomenimo se grozota Prvoga svjetskoga rata kada su po prvi puta na francuskim frontovima upotrijebljeni bojni otrovi i strahovitih žrtava, a evo danas to je evaluiralo u mikrobiološka i biološka oružja i bojne otrove.
Spomenuli smo eto gospodin Salapić i ja u ovom malom razgovoru da niti on, niti ja trenutno ne znamo koja su to oružja čiji je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskome tijelu ne mogu otkriti rengenskim zrakama. Očigledno evo i mi nismo sposobni više pratiti razvoj vojne industrije.
Laserska oružja koriste se za obaranje satelita, zrakoplova ili dronova i u ovome slučaju kako se ovdje navodi lasersko oružje je posebno namijenjeno na uzrokovanje trajnog sljepila odnosno za oštećenje ljudskoga vida. Uglavnom svaki od tih ratnih zločina odnosno svih ovih korištenja sredstava uključuju uporabu vrste oružja koja uzrokuje neviđenu patnju i ubijanje na neviđen način. Sve su to teške povrede zakona i običaja primjenjivih u međunarodnom oružanom sukobu ili oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter.
U potpunosti se zalažemo da ove izmjene i dopune članka postanu dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Još ću jednom podsjetiti uporaba oružja koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine uporaba oružja kojeg je glavni učinak ranjavanje fragmentima, pa onda dakle laserska oružja čija je namjena uzrokovanje trajnog sljepila ili teškog oštećenja vida te naravno i ratni zločin namjernog pribjegavanja izgladnjivanju civila kao načinu vođenju rata uskraćivanjem sredstava nužnih za opstanak, uključujući i namjerno otežavanje pristupa humanitarnoj pomoći.
Danas se nalazimo u 2021. godini. No, ja ću još jednom podsjetiti na 90-te godine u kojima smo zbog srpske agresije doživjeli prisilno raseljavanje, zločine nad civilnim stanovništvom, prekomjerno granatiranje posebice civilnih ciljeva, korištenje zabranjenih ratnih oružja prvenstveno kazetnih bombi, prisiljavanje zarobljenika na težak i iscrpljujući fizički rad, izgladnjivanje civila i ratnih zarobljenika, korištenje civila i zarobljenika u ratnim djelovanjima, otuđivanje umjetnina i povijesne građe, devastacija vjerskih i kulturnih objekata i spomenika, fizičko zlostavljanje i usmrćivanje zarobljenika. Sve su to zločini odnosno djela koja se već odavno nalaze u raznim člancima Rimskoga statuta i po kojima su hvala Bogu većina njih koji su na ovaj način koristeći ove užase napadali našu hrvatsku domovinu osuđeni, a o tome koliko je to pravedno neka pravda, a i vrijeme, pa kasnije i povijest kažu svoje.
U svakome slučaju što se tiče ovoga Zakona o potvrđivanju izmjena i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda Klub zastupnika Domovinskog pokreta apsolutno će podržati donošenje ovog zakona.
Hvala vam.
Hvala lijepa.
Sljedeći je Klub zastupnika onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Nikola Mažar.
Izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče Salapić, cijenjene kolegice i kolege zastupnici.
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda vezano za oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine vezano za oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskome tijelu ne mogu otkriti rengenskim zrakama i vezano za izmjene i dopune članka 8. Rimskoga statuta Međunarodnog kaznenoga suda za lasersko oružje koje osljepljuje i izmjene i dopune članka 8. Rimskoga statuta Međunarodnog kaznenog suda vezano za namjerno pribjegavanje izgladnjavanju civila.
O samome sadržaju Konačnog prijedloga zakona ovoga zakona koji je pred nama zaista je iscrpno i sve rekao državni tajnik, pa se ne bi imalo smisla ponavljati. Možda samo da se prisjetimo nekih stvari. Međunarodni kazneni sud sa sjedištem u Den Haagu utemeljen je Rimskim statutom Međunarodnoga kaznenoga suda koji je usvojen na Diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o osnivanju Međunarodnoga kaznenoga suda 17. srpnja 1998. godine.
Republika Hrvatska koja je aktivno sudjelovala u radu Diplomatske konferencije potpisala je Rimski statut već 12. listopada iste 1998. godine. Zakon o potvrđivanju Rimskoga statuta Međunarodnoga kaznenoga suda Hrvatski sabor donio je 28. ožujka 2001. godine čime se Republika Hrvatska svrstala u krug izvornih stranaka Rimskoga statuta za koje je on stupio na snagu 1. srpnja 2002. godine.
Na dan 9. veljače 2021. godine ukupno je, su stranke Rimskoga statuta 123 države. Republika Hrvatska stranka je Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnoga kaznenoga suda u skladu s kojim države stranke navedenog sporazuma Međunarodnom kaznenom sudu priznaju međunarodnu pravnu osobnost i pravnu sposobnost koja mu je nužna za obavljanje njegovih dužnosti i ispunjenje njegove svrhe te prihvaćaju da isti na državnom području svake države stranke uživa sve povlastice i imunitete potrebno za ostvarivanje njegovih ciljeva utvrđenih Rimskim statutom.
Međunarodni kazneni sud utemeljen je kao stalna ustanova ovlaštena sukladno članku 5. Rimskoga statuta izvršavati svoju sudbenost nad osobama za najteža kaznena djela značajna za cijelu međunarodnu zajednicu zločin genocida, zločin protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije.
Republika Hrvatska već je pristupila implementaciji Rimskoga statuta u nacionalno zakonodavstvo. Ovim Zakonom potvrđuju se izmjene i dopune članka 8. Rimskoga statuta kako bi iste u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Ovaj Zakon ima za cilj dodavanje ratnih zločina na listu zločina koju sadrži članak 8. Rimskoga statuta. Svaki od tih ratnih zločina uključuje uporabu vrste oružja koje uzrokuju neizrecivu patnju i ubijanje na neviđen način te predstavlja tešku povredu zakona i običaja primjenjivih u međunarodnom oružanom sukobu kao i u slučaju oružanoga sukoba čiji značaj nije međunarodni dodavanjem ovih novih ratnih zločina u međunarodni instrument kao što je Rimski statut. Konsolidira se međunarodni pravni okvir uz osiguranje žrtvama priznavanja priznavanja zločina koje su pretrpjeli.
Važno je napomenuti kako za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Stav je Republike Hrvatske da samo univerzalna primjena Rimskoga statuta može spriječiti da počinitelji najtežih kaznenih djela zaštićenih međunarodnim pravom ne ostanu nekažnjeni te se stoga Republika Hrvatska zalaže da sve države stranke Rimskoga statuta osiguraju njegovu punu implementaciju u svoja nacionalna zakonodavstva te stvore odgovarajuće mehanizme kojima će se osigurati suradnja država stranaka i Međunarodnog kaznenog suda i zato će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj Zakon.
Hvala lijepa.
Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Prica.
Izvolite.
Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici.
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda je uvelike tehničko pitanje i pokazatelj je da je Hrvatska aktivni dio međunarodne zajednice. Temelj usvajanja je hrvatski Ustav.
Mladi pravnici na fakultetima uče od svojih profesora … /ne razumije se/… ratove nemoguće spriječiti, da ih treba pravno urediti kako bi se spriječila patnja ljudi. Stoga je i stvoren Međunarodni kazneni sud. Već ranije su postojali specijalizirani sudovi za područje bivše Jugoslavije i Ruande.
Međunarodni kazneni sud sa sjedištem u Hagu u Nizozemskoj utemeljen je 17. srpnja 1998. godine Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda koji je usvojen na Diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o osnivanju Međunarodnog kaznenog suda.
Danas kao što je već rečeno su 123 države svijeta stranke Rimskog statuta. Hrvatska je potpisala Rimski statut već 1998. godine, čime se naša država svrstala u krug izvornih stranaka Rimskog statuta za koje je on stupio na snagu 2002. godine.
Globalne potrebe su dovele do toga da je sud ustanovljen. Međunarodni kazneni sud utemeljen je kao stalna ustanova izvršavati svoju sudbenost nad osobama optuženim za najteža kaznena djela značajna za cijelu međunarodnu zajednicu ratne zločine, zločin agresije, zločin genocida i zločine protiv čovječnosti.
Sam odnos između Međunarodnog kaznenog suda i Europske unije uređen je Sporazumom. Republika Hrvatska već je pristupila implementaciji Rimskog statuta u nacionalno zakonodavstvo. Između ostalog uređena je suradnja naše zemlje s Međunarodnim kaznenim sudom i uz izvršenje odluka suda kao i nadležnost hrvatskih sudova i drugih tijela za kazneni progon i vođenje kaznenog postupka za suđenje počiniteljima ratnih zločina. Pritom se uspostavila nadležnost županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci za vođenje kaznenih postupaka za pojedina djela protiv čovječnosti ljudskog dostojanstva.
Naknadno su usvojene tri važne izmjene i dopune u donosu na sljedeće: oružje kojeg je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rengenskim zrakama, oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine, oružje posebice izrađeno tako da je njegova isključiva borbena funkcija ili jedna od njegovih borbenih funkcija izazivanje trajnog sljepila nepotpomognutom vidu odnosno golom oku ili oku s korektivima pomagalima za vid. Potom je glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestio države stranke Rimskog statuta da se dodaje nova točka namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila.
Ovim Zakonom potvrđuju se izmjene i dopune Rimskoga statuta. Konkretno članka 8. kako bi postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Dodaje se i ratni zločin namjernog pribjegavanja izgladnjivanja civila kao načinu vođenja rata uskraćivanjem sredstava nužnih za opstanak uključujući i namjerno otežavanje pristupa humanitarnoj pomoći.
Dobar je i opravdan stav naše zemlje da samo univerzalna primjena Rimskog statuta može spriječiti da počinitelji najtežih kaznenih djela ne ostanu ne kažnjeni. Posebno je važno da sve države stranke Rimskog statuta osiguraju njegovu punu implementaciju.
Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Nadajmo se da će sve navedene aktivnosti na međunarodnoj razini spriječiti patnje ljudi u sukobima diljem svijeta te osigurati kažnjavanje počinitelja tih zločina.
Hvala lijepa.
Sada idemo na završno izlaganje u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Željko Pavić.
Izvolite.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, kolegice i kolege.
Svima su nama još uvijek svježa sjećanja iz vremena 91., 2., 5. godine i znamo sa kakvim smo sve oružjima bili napadani, što smo sve doživljavali ne samo na prvim linijama fronte, nego i u našem glavnom gradu. I tada su se koristila oružja koja se ne smiju koristiti. Na žalost zvončići su pali na Zagreb nekoliko puta. Kazetne bombe su se koristile nekoliko puta. Štete koje su nastale su bile velike. Ljudske žrtve još veće i mislim da mi kao nacija koja je prošla rat i koja je prošla ratnu patnju imamo posebnu obvezu da ukažemo svima na to kako se treba ponašati i kako treba izbjegavati ratne sukobe koliko je to maksimalno moguće.
Nisam došao do podataka, zamolio sam gospodina tajnika podatke vezane za kršenje tog Rimskog statuta od strane zemalja potpisnica. Na internetu tih podataka nema. Nisam našao niti podatak da li neka od zemalja potpisnica ima oružje koje je navedeno unutra a da se ne bi smjelo koristiti, u tom Statutu tako da ne mogu o tome puno govoriti. Ali u svakom slučaju mislim da mi kao država koja ima jedno negativno ratno iskustvo od strane svojih prvih susjeda moramo utjecati na sve ostale da se drugačije ponašaju i da se više ne dešavaju one strahote koje su se dešavale i na frontu i kasnije u logorima u vezi izgladnjivanja naših ljudi, mučenja naših ljudi i njihove patnje.
Mogu samo reći da će Klub SDP-a podržati ovaj zakon.
Hvala.
Hvala lijepa.
Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.

88

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje koje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine), Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanje fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama), Izmjene I dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Lasersko oružje koje osljepljuje) i Izmjene i dopune članka 8. Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda (Namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila), drugo čitanje, P.Z. br. 124
26.03.2021.
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, oružje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine, izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanja fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti regentskim zrakama, izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, lasersko oružje koje osljepljuje i izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila, drugo čitanje, P.Z. br. 124. Predlagatelj je Vlada. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Evo rezultata, 129 je glasovalo, svi su bili za pa je na taj način donesen navedeni zakon.
PDF