Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

72

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123
18.03.2021.
NASTAVAK NAKON STANKE U 16,15 SATI
Poštovane gospođe i gospodo, sada idemo na sljedeću točku a to je

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123.

Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da.
Poštovani Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Izvolite.
Osnovni razlozi donošenja ovoga zakona su usklađivanje s Direktivom 645. od 2018. kojim se mijenja Direktiva 59 od 2003. EZ-a o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi profesionalnih vozača, a koja je prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz odredbe sada važećeg zakona, te propisivanje zakonske osnove za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge.
Svi profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa moraju imati početne kvalifikacije koje se stječu izobrazbom i polaganjem ispita ili kroz srednje školsko obrazovanje za zanimanje vozač. Osim toga, profesionalni vozači nakon stečenih početnih kvalifikacija moraju svakih pet godina prolaziti dodatnu periodičku izobrazbu u trajanju od 35 nastavnih sati ili svake godine po 7 sati ili 35 sati nakon 5 godina.
Vozačima teretnih vozila i autobusa koji su stekli propisanu izobrazbu za profesionalne vozače početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu upisuje se odgovarajuća oznaka EU kod 95 u vozačku dozvolu ili se izdaje posebna kartica za vozača koja dokazuje stečene kvalifikacije.
Ministarstvo će voditi evidenciju o vozačima teretnih vozila i autobusa koji su u Republici Hrvatskoj stekli početne kvalifikacije i periodičnu izobrazbu, te će te podatke razmjenjivati sa nadležnim tijelima drugih država članica.
Odredbama Direktive 645 iz 2018 EZ-a se osim Direktive 59 iz 2003. EZ-a mijenja i direktiva 126 iz 2006. EZ-a o vozačkim dozvolama, a te odredbe su u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo već prenesene kroz zadnje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Ovim zakonom stvara se zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Javna usluga će se financirati od prodaje voznih karata i proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba. Javna usluga u cestovnom prijevozu putnika se može sufinancirati iz sredstava jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna.
Najviše iznose sufinanciranja kao i mjerila i kriterije na temelju kojih će se sufinancirati javna usluga u cestovnom prijevozu iz državnog proračuna utvrdit će se uredbom Vlade. Ovim zakonom među ostalim prijevoz i financiranje određenih kategorija otočnog stanovništva koje ima pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema Zakonu o otocima preuzima ministarstvo nadležno za promet.
Odredbama ovog Zakona ukida se obveza posjedovanja putnog lista u unutarnjem prijevozu putnika i obveza ishođenja licence za poduzetnike koji teretnim vozilima iznad 12 tona obavljaju samo prijevoz za vlastite potrebe. Time se poduzetnike oslobađa od nepotrebnih administrativnih postupaka.
Budući se javni cestovni prijevoz putnika u RH još uvijek odvija uglavnom na komercijalnoj osnovi u sufinanciranje samo određenih kategorija korisnika usluga, prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, prijevoz otočnog stanovništva, prijevoz osoba sa invaliditetom i slično to je dovelo do ukidanja autobusnih linija u pojedinim područjima posebno onim slabo naseljenim zbog čega građani koji žive na tim područjima nemaju nikakvu mogućnost korištenja javnog prijevoza ili nemaju odgovarajući broj autobusnih linija koje bi im trebale, tj. omogućavale normalan život i zadovoljenje osnovnih životnih potreba.
Situacija je trenutno dodatno otežana zbog pandemije i mjera koje se provode radi sprječavanja širenja zaraze, pa je za očekivati da će se zbog neisplativosti obavljanja prijevoza ukidanje linija nastaviti. Stoga je bilo neophodno čim prije osigurati sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza i sklapanje ugovora o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika.
Hvala.
Hvala lijepa.
Imamo više replika.
Prva je poštovanog zastupnika Siniše Hajdaš Dončića.
Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora.
Nekoliko metodoloških pitanja imam zapravo. Dakle, kao što vidim da u zakonu baš niste poštovali Uredbu EZ 137/2007, dakle za to ste dobili reći ću pod navodnicima negativno mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja. Dakle, ja se bojim time da ćete buduće sporove prebaciti na tijela regionalne samouprave, na županije dakle, što se tiče zadržavanja postojeće mreže javnog linijskog prijevoza na području županija. Znate i sami kako se to radi da u principu linije koje oni voze srednjoškolce se samo prebacuje, smanjuje se mreža za 20%.
A drugo što vam je najvažnije dakle, vi niste osigurali sredstva za PSO. Mi ovdje razgovaramo o PSO-u klasičnom. Dakle, vi dajete jedino obvezu županijama, a država i jedinice lokalne uprave i samouprave ako mogu. Ako imamo jedan jednak pristup dakle prema cijeloj Hrvatskoj i ako država osigurava za Jadroliniju HŽPP-e određenu subvenciju onda je bilo fer da se osigura i za autobusne prijevoznike jer osim Zagreba i velikih gradova većina ljudi vam je na žalost ovisna o autobusnom prijevozu.
Hvala.
Poštovani državni tajnik.
Pojedine županije oformljavaju mreže i nadamo se da će se što prije moguće uključiti u ovaj sustav. Inače, ukupna procjena troškova tj. cijele javne usluge za županijski linijski prijevoz iznosi po našoj računici 684 milijuna kuna. Od toga bi iz državnog proračuna trebalo biti osigurano 107 milijuna kuna, od prodaje karata 120, iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave temeljem dosadašnjih pretpostavki 135 milijuna kuna i prebacila bi se ova sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja što ste rekli da se automatski prebacuje na linije gdje se vrši prijevoz srednjoškolskih putnika i otočna još sredstva od 30 milijuna kuna.
Znači s tim cijelim iznosom bi se onda uspostavio sustav.
Vrijeme.
Hvala.
Sljedeća replika poštovani zastupnik Miro Bulj.
Izvolite gospodine Bulj.
Hvala lijepo potpredsjedniče.
Ovdje subvencioniranje linija nerentabilnih trebamo naravno svi pozdraviti. Međutim, nije to zbog Covid-a, nego ta područja su odavno zaboravljena i po pitanju organiziranih linija, a kamoli subvencioniranih linija. I ja znam da ste brojne direktive sada pročitali i uglavnom ćete to koristiti sada u predizborno vrijeme.
Međutim, činjenica je da tamo gdje i subvencioniramo linije da prijevoznici voze autobuse, prevoze autobuse stare 40 godina, 50, 60 kao što Mate … Promet Makarska ili Promet Sinj radi. Ja govorim imenom i prezimenom Mate Jujnović prevozi djecu u autobusima koji svaki mjesec ili svaki tjedan barem jedan izgori u požaru. Samo sposobnošću vozača ta djeca su živa.
Ono kada nešto plaća država onda treba to biti zagarantirano rokom i starosti godina. Ako ste to mogli taksi službi, možete onda i u autobusnom prijevozu.
Hvala.
Odgovor na repliku poštovani državni tajnik.
Izvolite.
Pitanje starosti autobusa materija je koja će se urediti pravilnikom. Prema tome cijenimo što ste rekli. Sagledat ćemo i kroz pravilnik definirati.
Sljedeća replika poštovani zastupnik Ante Bačić.
Izvolite.
Hvala potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče gospodine Mihotiću.
U ovom Prijedlogu zakona mijenjamo i način financiranja županijskog linijskog prijevoza. Pa moje pitanje ide u smjeru ovih manjih sredina možda malo izoliranijih. Evo uzet ću i primjer grada Vrlike koji često imaju problem da netko dobije koncesiju na određenu liniju. Ali npr. u zimskim mjesecima kada mu je to neisplativo jednostavno prestane voziti tu liniju i taj grad ili ta općina ostane izolirana i nema mehanizma za prebaciti tu liniju na nekoga drugoga.
Zanima me upravo da li ovaj Zakon rješava takav problem tj. hoće li s ovim Zakonom riješiti problem povezanosti slabije naseljenih mjesta posebice u Dalmatinskoj zagori gdje imamo određene linije, određene prijevoznika koji možda nisu toliko rentabilne i profitabilne i nisu možda njima toliko zanimljivi?
Hvala.
I ovo pitanje regulira pravilnik nakon Zakona … /ne razumije se/… je bila. Do sada se vozilo na komercijalnoj osnovi i iz tog razloga je područje Vrlike između ostalih ostalo bez kvalitetne povezanosti.
Kroz ovo i kroz mrežu koju će uspostaviti županija osigurala bi se sredstva i za takve linije.
Imamo jednu povredu Poslovnika.
Poštovani zastupnik Miro Bulj.
Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.
Kolega državni tajnik je prekršio Poslovnik članak 238. jer jednostavno nije trebao ni dolaziti ovdje ako će sve odrediti pravilnikom i ako će ih dobro podmazati Mate Jujnović. Nije smiješno. Autobusi gore, 40 godina su stari. Subvencionirane linije koje plaća grad, država i roditelji i županija to je ugroza ljudi o tome sam govorio i vama i ministru.
Ali vi gospodine državni tajniče ili ste dobro podmazani pa šutite ili to dozvoljavate.
Vrijeme.
… /Upadica Bulj: I nije smiješno. Djeca gore u autobusima./…
Hvala vam lijepa.
Poštovani gospodin Bulj i vi i ja znamo da to nije bila povreda Poslovnika. U krajnjoj liniji gospodin državni tajnik ne može povrijediti Poslovnik.
… /Upadica Mihotić: Odgovorio sam na ovo već. Bespredmetno je odgovarati./…
Ali nema veza. Oprostite molim vas, ne možete govoriti bez dok vam dam riječ. Oprostite.
Gospodine Bulj moram vam dati opomenu.
Hvala vam lijepa.
Idemo sljedeću repliku.
Gospođa Ljubica Maksimčuk.
Izvolite.
Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.
Uvaženi državni tajniče Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine znači … /ne razumije se/… određena je reforma županijskog linijskog prijevoza prelaskom sa sustava dozvola na sustav prijevoza kao gospodarske javne usluge sukladno Uredbi 1370/2007. Županije su zadužene da na svom području oforme novu mrežu.
Imate li podatke do kud se stiglo u izradi nove mreže za obavljanje županijskog linijskog prijevoza?
Odgovor na repliku izvolite.
Imamo saznanja da županije pripremaju mreže na svom području i govorim stimulans njima jesu sredstva koja će država osigurati i koje će se osigurati za one županije koje budu imale pripremnu mrežu.
Hvala.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Romana Nikolić.
Izvolite gospođo.
Hvala potpredsjedniče Sabora.
Sa ovom izmjenom i dopunom zakona rješava se djelomični problem prijevoznika. Izmjenom će se uvesti javna usluga i zanima me da li će ona zaživjeti do lokalnih izbora ili je to samo kupovanje vremena.
I drugo pitanje, u kojem vremenskom periodu se razmatra donošenje uredbe i koji će biti njezin sadržaj jer se bojim da će uredba sadržavati ukidanje stečenih prava prijevoznika, a time će se izravno ugroziti egzistencija naših prijevoznika koji su već i sada na koljenima zbog ove pandemije.
Hvala.
Hvala vama.
Odgovor na repliku, izvolite.
Pa uredba će se donijeti odmah a nadam se da će sve saživiti prije lokalnih izbora.
Hvala.
Sljedeća replika poštovani zastupnik Tulio Demetlika.
Izvolite gospodine Demetlika.
Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče.
Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prometu rekli ste da usklađujemo sa europskom direktivom iz 2018. Ponavljam 2018. Danas smo 2021. Postavljam pitanje zašto se toliko dugo čekalo i sad vrat na nos pod hitno, pod hitnim postupkom moramo donijeti zakon.
I drugo pitanje, već kad se ide u izmjene i dopune ovoga zakona zašto niste uključili i prijedloge i primjedbe zainteresiranih gospodarstvenika konkretno autobusera, auto prijevoznika i taksista kao i Hrvatske obrtničke komore koji su dali prijedloge na izmjene toga zakona. Jer jednostavno mogli ste kroz jedan korak riješiti i jedno i drugo, jer podržavamo ovaj dio koji se tiče izjednačavanje i kvalifikacija vozača za sve na nivou svih država EU kao i ovo sufinanciranje samo nedostaje za županijski linijski promet sufinanciranje od države.
Hvala.
Odgovor na repliku, izvolite.
Pa imali smo intenzivne razgovore sa svima spomenutim sa vaše strane. Tako smo na primjer i taxi prijevoznicima izišli u susret u određenom broju zahtjeva koje su postavili. Na primjer da taksisti sa više od 5 godina iskustva ne moraju ponovo polagati ispite. Isto tako da jedinice lokalne samouprave vode evidenciju o taksi uslugama.
Isto tako i sa komorama nadležnim za prijevoz smo imali i sa gospodarskom i sa strukovnom kontakte i usuglašavanja i oni su na kraju izrazili zadovoljstvo sa dobrim dijelom onoga što je unutra uvršteno.
Hvala.
Sljedeća replika poštovani zastupnik Gari Cappelli.
Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, državni tajniče.
…/Upadica Škoro: Molim vas mikrofon samo popravite gospodine. Mikrofon prema vama. Hvala./…
Drago mi je da se pokrenulo pitanje ovoga i da se što prije donese ovaj zakon iz samog razloga da znamo da je prijevoz autobusnih linija već niz godina neisplativ. Međutim, ja ću reći kako to recimo funkcionira i zato mi je u interesu da to što prije se izglasa i da se krene u sufinanciranje.
Recimo na otoku, na Lošinju imate autobus koji kreće u jutro u 4,45 jedna jedina linija prema Rijeci, u 17,00 se vraća nazad i to vam dođe u jednom smjeru 155 kuna. Ljudi hoće ići katamaranom koji kreće u 6 u jutro. I sad svaki drugi, treći dan zbog bure ili juga ne ide. Znači izgubili ste prvi autobus koji niste išli jer je skuplji. Na drugi katamaran ne ide. Znači vi taj dan ne možete doći do Rijeke ako imate bilo što, tako da molim da se što prije ovo riješi pitanje, sufinancira. Na taj način će biti ne jedna nego 10 linija.
Hvala vam.
Odgovor na repliku, izvolite.
Sigurni smo da hoće i da će to pratit se uredbom i ta sredstva da će se što prije osigurat.
Kratko i jasno. Hvala vam.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak- Taritaš, izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče.
Dakle, tema održivog razvoja je vječna tema u RH. Održivi razvoj znači da svi imaju otprilike slične mogućnosti. Kada je riječ o našoj djeci bez obzira da li idu u osnovnu školu ili srednju školu znači da imaju priliku zaista dobiti kvalitetno obrazovanje.
Nisu svi u takvoj prilici. Negdje je to vezano zaista i uz transport do škole. Imamo prilike vidjeti i u medijima djecu koji pješače, pa imamo autobusa, pa nemamo autobusa, pa ću imati mogućnost, pa neću imati mogućnost. Za zemlju kao što je Hrvatska je to jedan veliki izazov. Izazov je i za jedinice lokalne samouprave i za jedinice regionalne samouprave iz jednostavnog razloga što smo svjesni toga da kao prvo zaista za tri ili četiri učenika morate omogućiti liniju. Kao drugo da tu liniju treba netko isfinancirati.
Mene zanima koji je to ključni trenutak bio kad se Vlada prepoznala da je to problem i odlučila se da posebnu odluku …
…/Upadica Škoro: Vrijeme./…
… utvrdi, ima mogućnost utvrditi povlaštenu cijenu.
Hvala lijepo.
Hvala vam. Vrijeme.
Odgovor na repliku. Hvala vama.
Pa očito ukidanje linija i nemogućnost komunikacije tj. omogućavanja i djeci između ostaloga da mogu na normalan način pristupiti školama di se vrši nastava.
Hvala vam lijepa.
Sljedeća replika poštovani zastupnik Daniel Spajić.
Izvolite gospodine Spajić.
Hvala potpredsjedniče Sabora.
Državni tajniče molim vas da li mi možete reći šta ste napravili po pitanju povremenog prijevoza putnika u RH jer ta grana je pred propadanjem i kolika je prosječna starost teretnog programa vozila što se tiče Republike Hrvatske.
Hvala.
Odgovor na repliku, izvolite državni tajniče.
Što se tiče povremenog prijevoza putnika tu je kroz zakon predviđeno ukidanje putnih listova koje je prijevoznik morao imati u vozilu pri obavljanju povremenoga prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. To su oni stavili kao veliku prepreku i nemogućnost osiguranja, a to znači za kratke linije pogotovo turističke koje traju desetak, petnaest minuta. Oni su bili obvezni ispunjavati putne listove, popisivati putnike što je puno više trajalo nego sama duljina prijevoza.
Prema tome, tu im se izišlo maksimalno u susret i ukida se ta potreba.
…/Upadica Škoro: I ostala vam je još prosječna starost./…
A između ostaloga uključene su i mjere Vlade za plaće i to bi se trebalo u ovo vrijeme rješavati.
Hvala vam.
Ovoga puta niste stigli sve odgovoriti. Drugi put ćete.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek.
Izvolite.
Uvaženi državni tajniče, Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene ovoga zakona kojim će se osigurati sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza za održavanje autobusnih linija koje postaju sve manje isplative posebice u slabije naseljenim područjima te su prijevoznici prisiljeni ukidati sve veći broj linija. Sufinancirati ćete da se ne bi maknule linije u mjestima gdje živi sve manji broj ljudi.
Svakako pozdravljam ovo sufinanciranje, ali tko je zaslužan za sve manji broj ljudi? Upravo vi koji ćete ovo sufinancirati. Stoga predlažemo da se fokusirate na zadržavanje ljudi, a ne samo na simboličkoj sanaciji problema zbog njihova odlaska.
Odgovor na repliku izvolite državni tajniče.
Svakim na svojim potezom, pa i ovim mjerama Vlada baš ide u tom smjeru.
Hvala.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Anita Pocrnić Radošević.
Izvolite.
Hvala potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče ovaj Prijedlog zakona stvara zakonsku osnovu za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza kao javne usluge koja će se odnositi na sve kategorije stanovništva koliko vidim po navedenome.
Dolazim iz Ličko-senjske županije gdje je već dugo prisutan problem malog broja autobusnih linija uz visoku cijenu autobusnih karata budući se radi o komercijalnom prijevozu i to je logično da su cijene karata visoke. Tu se radi o županiji sa malim brojem stanovnika koji žive u raštrkanim selima i naseljima na velikom prostoru. Stoga pojedina mjesta uopće nisu povezana javnim prijevozom jer su kao takvi neisplativi. Stanovnici su često u nemogućnosti ostvariti neke osnovne stvari kao što je dolazak na posao, liječniku i sl. Da li će se na ovaj način stanovnicima omogućiti zadovoljenje osnovnih životnih potreba vezanih uz prijevoz?
Hvala.
Odgovor na repliku izvolite.
Baš ove mjere to omogućavaju. Prema tome uvođenjem tj. implementacijom ovih mjera postići će se ciljevi o kojima govorite.
Hvala vam lijepa.
Vi ste sada slobodni. Možete na mjesto poštovani državni tajniče.
Prije nastavka rasprave klubova zastupnika dužan sam pitati predstavnike izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ po ovoj točki?
Ako ne onda otvaram raspravu.
Prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.
Izvolite gospodine Bulj.
Hvala lijepo.
Evo ako imaju mogućnost građani poglavito ruralnih zaboravljenih područja slušati moraju znati da je predizborno vrijeme i da uredbe, direktive koje su prepisane u ovaj zakon su jednostavno taj predizborni program koji ponavljamo kao mantru svake 4 godine, a ovdje se radi sada uglavnom ću citirati ovaj dio subvencioniranog prijevoza na nerentabilnim linijama jer politike su dovele da te linije nisu rentabilne, jer ste iselili 2/3 Hrvatske uvaženi državni tajniče i sada naravno da treba sufinancirati to sve skupa. Naravno da morate sufinancirati to na Zelovu npr. znate u mom kraju gdje je to, jer nema nikoga. Zašto nema nikoga? Zato što ste napravili autobusne čekaonice, a nema autobusa. Znate zašto nema autobusa? Jer nema dovoljno ljudi, nego pojedinci koji u prekrasnim krajevima naše Svilaje, naše Zagore, našeg Podinarja, Čačinog Doca ako znadete, vi znate dobro dolje ste iz mog kraja i znate što je problem.
Problem su politike koje su iselile ta područja i sada prije izbora vi uredbe iz 2006. ili direktive sjetili se sada njih 2 mjeseca prije. Vi se sjetili tih direktiva i sada vi to implementirate.
Da budem jasan što se tiče, ovdje se spominje u ovom članku 22. čini mi se subvencioniranje školskoga prijevoza. Da, grad, županija, država, ministarstvo subvencioniraju školski prijevoz. Međutim, vi spominjete uvijek pravilnike. Pravilnik od pitanja kvalitete usluge prijevoza to je vrlo bitno jer primjera u Sinju autobusi vlasnika Mate Jujnovića Promet Makarska ili Promet Sinj jer je uništio autoprijevoz Sinj nelegalno to znate dobro. Dizao sam kaznene prijave, ali dobro je on podmitio i županiju koja određuje, i državu. On prevozi autobusima našu djecu u starim 40 godina, a uredno prima novac i od lokalne samouprave, i od države i od županije. Roditelji su prije plaćali, a sada je to preuzela lokalna samouprava. To su problemi sa starim autobusima, a taksije ste vrlo lako ograničili zbog interesa ne znam čijih. Ne nikako hrvatskih na 5 godina da taksi može biti najstariji, a autobusi neograničeno. I događa se, sada sam to govorio ministru držao sam tiskovne ministru Butkoviću i trebao je biti on ovdje. On dobro to zna prezentirati i obmanjivati javnost. Uredno on to radi. On je jedan od najkvalitetnijih po tome pitanju, ali pošto je sada u nemilosti ministra Plenkovića neću ga, premijera Plenkovića neću njega sada napadati da ne bi ispalo da pušem u Plenkovićev rog. Međutim, ovo je ozbiljno pitanje.
Ruralna područja to je obaveza Hrvatske države bez obzira na direktive. Odavno je bilo subvencioniranje prijevoza. I ne samo to na nerentabilnim linijama. Ili u Imotskoj krajini dakle moj kolega Kujundžić ili u mojoj Sinjskoj krajini, ili Vrgoračkoj ili nebitno ili u Zagori cijelome dijelu. To je obaveza države. Pa država je obavezna subvencionirati.
I još kaže kolega ovdje bivši ministar kaže iz SDP-a kaže zašto bi županije. Pa županije i jesu problem. Treba ih ukinuti i to čim prije to bolje. Čim prije to bolje. Vi ste bili i djelatnik županije. Niti one imaju svrhu, niti čemu služe, nego evo ako tko izgubi izbore da se može uhljebiti kod njih koji načelnik po tim uredima. To je toliko besmisleno. Zbog toga mi nemamo na području Cetinskog kraja mog Sinja srca Zagore, mi u selima nemamo određenim koja su u blizini Splita, to je 30-tak kilometara od Splita nemamo autobusne linije jer naravno Mate Jujnović ne želi prevoziti, pa ga treba subvencionirati s čim se i slažem ja čak.
Al već ako te subvencioniramo, ako si dobio mukte sve šta si dobio, džaba, ako ste mu omogućili vaše politike da dobije džaba Mate Vujnović onda ne more od tih novaca koje mi plaćaju županija, država tj. porezni obveznici ne može on kupovat hotele u Makarskoj i uzet bager i još prikopavat obalu doli na temelju. Dobiti koje ima, mislim to je nevjerojatno i ne ulaže u autobuse nego autobusi su toliko stari, to me zamara. Mi raspravljamo o zakonu prije izbora dva miseca da bi poslali poruku naroda kojega ste iselili u Irsku, 6% BDP-a je od doznake iz inozemstva i vi kažete to nije tema. Šta nije tema? Šta vam nije tema? Šta je tema recite mi? Mi ćemo to pravilnikom. Ovaj zakon što vi donosite vi ste to donili okvirno, al ovdje Oleg Butković će lipo sa Matom Jujnovićem, ne znam kolka je dobit, može bit da je on mister 10% kad tolko trpite kriminal Mate Jujnovića i ono šta radi na području moga Sinja i Dalmacije. Čiji je igrač on? Jel vam on šef kampanje? Pa u Makarskoj šta radi, pa mislim to, pa to su, ej, pa ovo je tolko narode moj smišno, tragikomično, da nije tužno bilo bi smišno.
Meni državni tajnik kao saborskom zastupniku kaže nije bitna starost autobusa kojim će se prevoziti subvencionirani, ono što država plaća il bilo tko, a taksije ste ograničili na 5.g., a ovdje gdje je 50 dice u autobusu tu može bit autobus star 50.g. i svaki tjedan jedan izgori na putu ili Splita do Sinja ili od Sinja do Zelova, do Zelova i nema autobusa jel ste potrali ono svita šta ima zbog ovakvih politika, zbog 10%, 10% meni, 10 tebi i kako ćemo mi onda opstat?
Sitili se direktive iz 2006. EU subvencioniranje, pa to je normalno. Ne samo to, kolegice i kolege, svaku godinu dajem amandman na subvencioniranje linija i svaku godinu, ovi nerentabilnih, uredno odbijate. I zbog toga ste čak i Poslovnik minjali da u istom vremenu nemamo amandmane na proračun nego da imamo posebno amandmane, posebno glasanje da narod ne čuje tu sramotu. Ako nešto plaćaju porezni obaveznici onda to mora biti najkvalitetnije. Ja sam prvi da se subvencioniraju nerentabilne linije i to pod hitno, međutim dok vi to riješite, ovo ste sad dali ovaj zakon i on će do izbora bit riješen, opet za 4.g. pred lokalne izbore će bit isto, dok mi ne blokiramo cestu doli na ulazu u, u, na autoput. Jel ova vaša mantra i ova vaša obmana, pa ja ne mogu vjerovati šta je napravio svitla od vas, vi ste isto moj doli iz Dalmacije šta je napravio svitla od vas ovdje. Često ste u Sinju, pa znate koje probleme imamo u Zagori, tako je i u Slavoniji, tako je i u Zagorju, tako je i u Gorskom kotaru, tako je i u Lici, kolegice u Lici je tako, obmanjuju javnost sad prije izbora, vi se sitili Direktive EU iz 2006., a Mate Jujnović sve subvencionirane novce, prevozi djecu, ej prevozi dicu. Znači on prijevoznik je, prevozi dicu, to je siguran novac, u autobusima 50.g. i starijim, mislim ugrožena je sigurnost djece. Ja to govorim vama, govorim ministru, držao sam tiskovne, bio doli s ljudima, sa roditeljima koji se boje svoju djecu uputiti u školu, boje se svoju djecu uputit u školu iz Otoka do Sinja iz ne znam iz, iz Zelova do Sinja i oni se sjetili sada dva miseca prije izbora evo nas, sjetili se mi nakon 15-20.g. da triba subvencionirat ono odakle smo potrali ovaj narod ovim politikama. Gori nego od Turaka imate politike gore jel učinci vaši, vaših politika su gori nego od Turaka kad su napadali Sinj, kad smo ga oslobodili do dana današnjeg, znači do '91., sve okupatore, sve režime koji su bili. Manje ima sad stanovnika na tim područjima nego tada što je bilo, fašisti, komunisti, nacisti, ne znam ko je sve bio, gore i vi dva miseca prije izbora eto dat ćemo mi vama sve, dat ćete sve.
I još saborskom zastupniku kaže, nije to materija to ćemo mi Pravilnikom, iz ovoga zakona mi ćemo svojim Pravilnikom odredit kolko će to bit star autobus, koliko ovo, koliko ono. E a Mate Jujnović ima dobro podvaziva, e ima Mate dobro je ujmio, rođo bez kune. Dobro je ujmio bivša ministrice, kolegice, da, da. Ujmio je braco, rasturio je radnike koji su radili po 40.g. doveo ih je na prosjački štap bio i sad taj prima subvencije i prevozi našu dicu, našu dicu, subvencionirani u ovome zakonu to piše. E a ne piše starost autobusa nigdi nego će oni Pravilnikom to odredit. A da bi …/Govornik se ne razumije/…zamislite kolki je to apsurd narode ko ovo sluša, taksijima su omogućili da bude stariji od 5.g., autobusi mogu biti stari prije ne znam II. Svjetskog rata, doslovno ima i takvih. Zbog čega to radite, to me zanima? …/Upadica: Vrijeme/…Zbog čega pogodujete tim doslovno kriminalcima? Evo nemam blaže rečenice.
Hvala vam lijepa.
Slijedeći će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Daniel Spajić, izvolite g. zastupniče.
Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicima.
Sad ću vam pročitat nešto što je onako vrlo dosadno, al ću kasnije reć zašto i kakav je zakon, ovaj komentar na predloženu izmjenu zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika uključila se u javno savjetovanje i glede predložene izmjene zakona, te naglasila da ta struka inzistira na konkretnoj reviziji kompletnog zakona i donošenju novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Od prijedloga izmjena koje su bile predmet javne rasprave cestovni prijevoznici svakako podržavaju izmjene koje idu u korist olakšanja poslovanja autobusnih prijevoznika. Međutim, neprihvatljive su dvije kategorije izmjena.
Prva izmjena kojom se ukida ograničenje za obavljanje prijevoza tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima, najveće dopuštene mase do 12 tona te se ukida obveza ishođenja licenci za prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona.
S obzirom da je to ponuđeno obrazloženje za brisanje ovih odredbi da je to poduzetnicima stvaralo nepredviđene troškove i probleme u samom poslovanju, apeliramo da se pojasni razlog iz kojeg je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u izvješću o prevedenom javnom savjetovanju 2017.g. o Nacrtu prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu obrazložilo svoj vlastiti prijedlog uvođenja obveze ishođenja licenci za prijevoz za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona, a riječima predlagatelj želi zakonskim rješenjem smanjiti dosadašnju zlouporabu prijevoza za vlastite potrebe i unaprijediti sustav javnog prijevoza tereta.
U izvješću o sad provedeno u javnom savjetovanju ministarstvo navodi da prema Uredbama 1071/2009 i 1072/2009 za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe licenca nije potrebna bez obzira na najveću dopuštenu masu vozila.
Međutim, u čl. 1. st. 5. Uredbe 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta navodi se da se za određene vrste prijevoza i prazne vožnje koje se obavljaju u vezi s takvim prijevozom ne zahtjeva licencija zajednice i za njih nije potrebna prijevozna dozvola, pa se između ostalog spominje prijevoz koji je samo pomoćna djelatnost u okviru ukupnosti djelatnosti poduzeća, a što je u suštini prijevoz za vlastite potrebe.
Citiram „Uredba u st. 6. jasno navodi da odredba st. 5. ne utječe na uvjete pod kojim država članica svojim državljanima dopušta obavljanje djelatnosti iz navedenog stavka“, dakle države članice mogu propisati strože uvjete za obavljanje takve djelatnosti, stoga nema nikakve prepreke europskim propisima za propisivanje strožih uvjeta pa ishođenje licence za prijevoz vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 tona. Apeliramo da se zadrži dosadašnja ograničenja jer u suprotnom ponovno će se otvoriti mogućnost nelojalne konkurencije.
Pod dva, izražavamo nezadovoljstvo i predloženom izmjenom prema kojoj će se pravilnikom iz čl. 10. st. 4. zakona propisati između ostalog samo najviša cijena polaganja ispita za stjecanje početne kvalifikacije vozača.
Još je zakon iz 2018.g. s pratećim pravilnikom o početnoj periodičkoj izobrazbi vozača unio nered na tržištu kad su centri za osposobljavanje i autoškole podigli cijenu usluge za 100%.
Slijedom toga započet je postupak javnog savjetovanja glede izmjene tog pravilnika te se predlagalo uređenje najniže cijene troškova periodičke izobrazbe, međutim taj je prijedlog pravilnika u vakuumu još od objave izvješća 13. siječnja 2020.g. Bojimo se novih nereda i novih problema na tržištu.
Osim toga, moramo izraziti žaljenje zbog neprihvaćanja prijedloga za kompletnu reviziju izmjenu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu jer je ovo bio idealan trenutak da se razjasne pitanja koja su na čekanju. Od određivanja i naglašavanja odgovornosti svih strana uključenih u realizaciju prijevoznog procesa za pretovar vozila do sad već potvrđenih malverzacija s dozvolama za strane prijevoznike do pojačanja financijske odgovornosti agencija i uređivanje materije ugovora o prijevozu sa detaljno posebnim propisom.
Na kraju, prijevoznici, vlasnički prijevozničkih tvrtki apeliraju na uvažavanje potrebe cijepljenja profesionalnih vozača pri čemu su prijevoznici spremni sami podmiriti troškove cjepiva. Gledajući razvoj situacije u svijetu, evidentno je da je pitanje trenutka kad će se samo cijepljene osobe moći prelazit preko granice u ulaziti u krug tvornica.
Po tom pitanju do sad niste poduzeli ništa, a to vam se govori već šest mjeseci. Da li ste vi svjesni da mi ovisimo o uvozu svega? Niste, niste svjesni. Mi uvozimo znači apsolutno ovisimo o uvozu svega. Nama da se desi da se uvede ova putovnica, a da mi nemamo cijepljene vozače znači nama slijede dvije stvari, jedna je jel ostajemo gladni, žedni, goli i bosi, a druga je da će strane tvrtke preuzet prijevoz onda će nam kompletan cestovni prijevoz propast u Hrvatskoj.
2009.g. ste dobili smjernice kako bi trebao izgledati ovaj zakon, 11 godina vi niste napravili ništa, 11 godina. Sada imate zakon od 45 stranica, imate priloga na 180 stranica je cijeli zakon, znači 187 točno mislim, znači vama treba 11 godina da vi napravite zakon na 187 stranica koji ništa ne valja, ništa, nula.
Povremeni prijevoz putnika državni tajniče, vi pričate o nekakvom putnom listu, mislim jel vi znate koji je stvarni problem povremeni prijevoz putnika, to su ljudi koji su kupili autobuse koji koštaju preko 150.000 eura, imaju ratu lizinga po 30, 40.000 kuna mjesečno oni nemaju šta da rade jer lizing kuće im ne izlaze u susret. I vi napravite ovaj smiješni zakon vama 11 godina u ministarstvu treba da donesete zakon na 180 stranica koji ne vrijedi ništa. Pa to je sramota, pa to što vi radite u Hrvatskoj zadnjih 20 godina to je ekonomski genocid nad vlastitim narodom, pa to niko na svijetu ne radi. Pa mene je ovo sram čitati.
Hvala.
Hvala vam lijepa.
U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će g. zastupnik Pero Ćosić.
Izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Ovim prijedlogom se stvara zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. To je kako je i sam predlagatelj naglasio u uvodnom izlaganju, jedan od glavnih razloga za upućivanje ovoga prijedloga zakona u proceduru po hitnom postupku. Možda smo i trebali ovaj zakon raspraviti u dva čitanja, ali obzirom na evo važnost njegove žurne provedbe podržat ćemo njegovo donošenje.
Znamo da je prijevoz putnika na autobusnim linijama već godinama sve manje isplativ, naročito u slabije naseljenim područjima, stoga su evo autobusni prijevoznici bili prisiljeni ukidati sve veći broj linija. Takva situacija nije održiva za budućnost ovih područja jer je mobilnost građana preduvjet gospodarskog razvitka svakog područja, te pridonosi ukupnoj kvaliteti života.
Danas mnogi naši građani u pojedinim područjima, posebno u onim slabije razvijenijima, nemaju uopće mogućnost korištenja javnog cestovnog prijevoza ili nemaju odgovarajući broj linija, te im je otežan svakodnevni život. Hrvatska se danas suočava sa izazovom u području mobilnosti, a time i u pogledu socijalne uključenosti naših građana jel prometni izazovi su i socijalni izazovi zbog toga što su vezani za starenje stanovništva, siromašno stanovništvo, povećanje migracija, a zbog nepovoljnog geografskog položaja u budućnosti ovi se problemi mogu samo dodatno povećati. Stanovnici koji ostaju duže na izoliranom području na kraju ga odlučuju napustiti, naravno da se time mijenja i demografska slika Hrvatske. Stoga je održiva mobilnost u ruralnim područjima kroz prometnu politiku važan faktor i jedan je od temeljnih prava svih naših građana. S jedne strane naši građani u ovim krajevima su izolirani, a s druge strane imamo autobusne prijevoznike koji su također u velikim problemima, ovise o gospodarskoj aktivnosti, a ona je u ovim trenucima drastično smanjena, situacija je naravno još dodatno otežana zbog pandemije i mjera koje se provode radi sprječavanja širenja zaraze kojima se među ostalim evo ograničava broj putnika u autobusima na 40% od kapaciteta autobusa.
Zbog svega navedenog moramo očekivati da će se ukidanje linija nastaviti, a što će dovesti do toga da učenici, studenti, kao i svi ostali građani neće imati mogućnost putovati javnim prijevozom. Hrvatski linijski prijevoznici nas već duže vrijeme upozoravaju da se zbog pandemije, ali i zbog napuštanja slabije naseljenih područja nalaze pred velikim financijskim problemima. Evo stoga mi danas trebamo omogućiti opstanak linijskih prijevoznika na način da im osiguramo dostatna sredstva kroz sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza kako bi se održale autobusne linije. Nužno je što žurnije omogućiti sklapanje Ugovora o prijevozu između županija i prijevoznika. Do sada se javni cestovni prijevoz uglavnom odvijao na komercionalnoj osnovi, sufinanciranja samo određenih kategorija korisnika, kao što smo čuli prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, prijevoza osoba sa invaliditetom, otočkog stanovništva, a kako je sve manje putnika po tom modelu, sufinanciranja linija polako nestajala su, manje je onih putnika koji sami plaćaju karte, troškovi prijevoznika rastu, te je cijena karata za preostale putnike sve veća, što evo naravno dovodi do ukidanja ili smanjenja autobusnih linija.
Predloženi zakon zahtjeva žurnost donošenja jer našim građanima trebamo zajamčit stabilnost javnog prijevoza, naročito u ovim uvjetima pandemije i potresa, mobilnost osigurava jednake ekonomske i socijalne mogućnosti, ali i pristup drugim elementima kvalitetnog života, a to su temeljna ulaganja u budućnost. Stoga treba omogućiti da se osiguraju sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza i sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika između jedinica regionalne samouprave i operatera. Ovim prijedlogom zakona se stvara zakonska osnova za financiranje javne usluge u cestovnom prijevozu. Javna usluga u cestovnom prijevozu putnika se može sufinancirati kako stoji u ovome zakonu jedinicama lokalne samouprave, ali i iz državnog proračuna. Najviši iznos sufinanciranja, kao i mjerila i kriterij za temelje kojim će se vršiti sufinanciranje iz državnog proračuna utvrdit će se odlukom Vlade RH. Vlada će RH donijeti uredbu kojom će se regulirati postupak provedbe sklapanja Ugovora o javnim uslugama, načina izračuna i intenziteta državne potpore i druga postupanja koja prethode sklapanju ugovora, isplatama iz državnog proračuna, te praćenju izvršenja Ugovora o javnim uslugama.
U mnogim drugim državama Europe i EU već se dugo godina radi na poboljšanju prevozne usluge u slabije razvijenim područjima, tamo gdje to nije isplativo i postoji potreba za sufinanciranjem jel se time postiže dugoročnija vrsta dobrobiti, kao što je razvoj i kvaliteta života kroz bolje mogućnosti rada i obrazovanja. Zapravo možemo reći da bi troškovi uskraćivanja subvencioniranja bili daleko veći jer bismo imali dugoročne ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i svakolike druge posljedice. Stoga da ne bi došlo do prevelike razlike u mobilnosti stanovništva urbanih i ruralnih područja, te radi ravnomjernog regionalnog razvoja potrebno je postići određeni stupanj održive mobilnosti.
Nadalje, ovim prijedlogom zakona se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa izmijenjenom Direktivom o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi profesionalnih vozača autobusa i teretnih vozila. Rok za podnošenje odredbi istekao je već 20. svibnja 2020., za prenošenje odredbi u zakon 20. svibnja 2020., te je sada evo krajnje vrijeme znači da to i prenesemo i ugradimo u ovaj zakon. Svi profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa moraju imati početne kvalifikacije koje se stječu izobrazbom i polaganjem ispita ili kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, a osim toga profesionalni vozači nakon stečenih početnih kvalifikacija moraju svakih 5.g. prolaziti dodatnu periodičnu izobrazbu u trajanju od 35 nastavnih sati, a vozačima teretnih vozila i autobusa koji su stekli propisanu izobrazbu za profesionalne vozače znači i početnu i ovu periodičku upisuje se odgovarajuća oznaka u vozačku dozvolu i onda se izdaje posebna potvrda koja dokazuje stečene kvalifikacije.
Između ostalog ovim prijedlogom zakona od obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za auto taxi prijevoznika oslobađaju se osobe koje su prema ranije važećim propisima obavljale tu djelatnost, znači ne moraju ponovo polagati stručnu osposobljenost.
Ukida se obveza posjedovanja putnog lista u unutarnjem prijevozu putnika i isto tako se ukida obveza ishođenja licence za obavljanje prijevoza tereta za vlastite potrebe vozilima iznad 12 tona što je svakako jedna dobra olakšica u poslovanju poduzetnicima.
I evo na kraju bih istaknuo da će klub HDZ-a prihvatiti donošenje ovoga zakona.
Hvala lijepa.
Hvala vama.
U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a raspravu će održati poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a.
Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege.
Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu tzv. prvo i drugo čitanje ili konačni prijedlog i onda tamo piše P.Z., to znači usklađivanje sa direktivama EU.
U životu svih nas vidjeli smo već kroz određeno vrijeme da postoje nekakve mode, pa tako u uređenju interijera smo vidjeli da postoji moda odjedanput jedno vrijeme je to sve bilo u zlatu, u drvetu, pa je onda to bilo u nekakvom srebru, jednako tako i u modi koju mi koristimo jednu sezonu se nosi zeleno, jednu ljubičasto, jedno crveno, crna je nekako i tamnoplava vječna, a u sezoni ovog saziva Sabora postoji nešto što karakterizira zakone koji dođu pred nas.
Prvo i osnovno svi zakoni su P.Z., to znači usklađujemo se s direktivama EU i onda te direktive ugrađujemo, pri tom nitko nam ne kaže da mi moramo prepisati sve direktive od riječi do riječi, mi ih moramo analizirati i primijeniti ono što je nama prihvatljivo, ali nam je ovako zgodnije i jednostavnije onda imamo pilote pa onda ponovo mijenjamo, dopunjujemo.
Postoji još nešto što je počelo u bivšem sazivu, a u ovom se nastavilo, kad ne znamo riješiti problem ili kad ne želimo riješiti problem, onda kažemo to će riješiti pravilnik ili će riješiti uredba.
Dakle, ja apsolutno mislim da zakoni ne trebaju rješavati sve, apsolutno mislim da dio toga tehničkih propisa ili razreda treba napraviti se kroz određeni pravilnik ili kroz uredbu, ali ako ih ima previše to vam ukazuje na dvije stvari, jedna stvar da u trenutku kada ste donosili zakon niste znali konačno rješenje jer ako radite ozbiljno i odgovorno onda paralelno sa nekakvim novim zakonom ili izmjenom treba biti u pripremi i uredba i pravilnik da točno imate cijelu sliku ili je druga stvar, gdje želite izbjeć HS.
Želite izbjeći da u HS neko kaže ali zašto je to ovako ili zašto onako, pravilnik to jako dobro znate donosi ministar, uredbu donosi Vlada, obavite onu formalno javnu raspravu koji put da, a koji put ne i to napravite. To jednostavno nije dobra moda, to vam samo znači da ono što karakterizira Hrvatsku, a to je jedno dugo komplicirano zakonodavstvo krenuli smo i dalje. Ne samo da ćete u svom resoru imati komplicirano pa sami nećete znati kad je što uskladit međusobno po različitim resorima zakonodavstvo će biti nemoguća misija.
To godinama imamo problem, godinama smo imali problem da su se marine kategorizirale u Ministarstvu turizma sa brojem sidara, u Ministarstvu prometa na drugačiji način, a ministarstvo koje je bilo zaduženo za prostorno planiranje u prostornim planovima marine označavalo na treći način, pa onda kada je trebalo dati koncesiju već je nastao problem, a da ne kažem dalje.
Ovim ćemo samo probleme produbiti i jednostavno ih nećemo moći riješiti. Imat ćete sami problem u svom resoru kao što ima Ministarstvo regionalnog razvoja koje je doneslo Zakon o otocima koji im nije u suglasju sa nekakva druga dva zakona pa smo imali u prvom čitanju gdje se to usuglašavamo.
Moje je pitanje vama državni tajniče naravno bilo je sarkastično, ja sam rekla koji je to bio ključni trenutak kad ste prepoznali da imamo problem s prijevozom učenika. Taj ključni trenutak je uvijek zgodan uoči nekih izbora, ovaj put je uoči lokalnih izbora.
Ajdemo to rasvijetliti i reći pravu istinu, Hrvatska ima oblik vrlo neobičan, nas ima 4 milijuna odnosno tek ćemo u 9. mjesecu ako budu uvjeti s koronom takvi početi popis stanovništva, nećemo u 9. nego tamo negdje u veljači, ožujku ćemo znati koliko nas stvarno ima. Svi se uzdajemo u održivi razvoj i nema nikog ovdje ko ne bi volio da dijete, ja ću sada isključivo govoriti o djeci u osnovnim i srednjim školama da imaju iste uvjete bez obzira gdje živi da može pohađat svoju školu kao i dijete koje sad neću reći u centru Zagreba, to sam prije koristila sad ću reći u Novom Zagrebu jer ovi koji su iz centra Zagreba više baš i ne mogu ići u svoje škole ako su u potresu oštećene pa se neću na to referirati, ali recimo dijete koje živi u Novom Zagrebu do svoje škole dolazi pješice, čak dolazi na način da ne mora proći niti jednu prometnicu.
I to je između ostalog kada je riječ o tome kako ulažemo u djecu održivi razvoj. Naravno da nema šanse da neka djeca uopće idu u osnovne škole, a i u srednje škole ako im to roditelji neće moći otrpiti, ako neće biti subvencioniranje javnog prijevoza, nema šanse, pogotovo još u osnovnu školu će još nekako otići, ali u srednju školu neće ići i tog moramo biti svjesni. I ako želimo zaista omogućiti svoj djeci, barem koliko toliko uvjete, ja mislim da jedino sva djeca u Hrvatskoj imaju iste mobitele, a sve ovo drugo imaju različito i pod različitim uvjetima odrastaju i ako govorimo o održivom razvoju i mi o tome govorimo da je potrebno subvencionirati javni prijevoz.
Ali ajmo malo govoriti o stvarnosti, mi smo imali prošli tjedan govorili smo između ostalog o alternativnim izvorima energije, pa govorili smo o energetskoj učinkovitosti pa je tamo između ostalog bilo i auta u javnom prijevozu da moraju ići ili električni auti ili već na nekakve druge izvore i sve ostalo, kada dođete malo u stvarnosti dobro da se neka djeca ne uguše od CO2 u samom vozilu u kojem se voze, to je naša stvarnost.
Ja ću uvijek podržavati bez obzira ako to i papir trpi, a u stvarnosti nemamo da radimo nekakve iskorake, čak, čak i kada smo svjesni toga da smo rubno vezani uz neku direktivu mislim da tamo treba otići pa sjesti, pa imamo komišinera koji je zadužen za tu oblast pa reći dakle, Hrvatska ima zaista ima prednosti jel je djelomično mediteranska, djelomično kontinentalna zemlja, ali nekad su vam prednosti i problem i zaista jako puno ljudi je otišlo, imamo problem i taj problem trebamo rješavati. Ali je interesantno da se vladajući, da se HDZ sjeti problema točno pred izbore i onda više nije važna direktiva, više nije ni važno što u zakonu piše, više nije ni važno da idemo u dva čitanja, više nije ništa važno. Važno je da se donese odredba i ja ću je pročitati imam taman toliko vremena, kaže:
„Vlada RH može posebnom odlukom utvrditi povlaštenu cijenu karte za prijevoz redovnih učenika srednjih škola te mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvariti pravo na financiranje odnosno sufinanciranje međužupanijskih prijevoza redovnih učenika srednjih škola iz državnog proračuna sa pozicije ministarstva“, čak nije ni važno da li ima novaca na toj poziciji ministarstva, napravit ćemo preraspodjelu pa će biti.
Jedino je važno da se o ovom glasa u petak, jedino je važno da to izglasamo u petak i da se onda, odmah će biti ta odluka neće to biti nikakvih problema za razliku od nekog drugog što će trajati i odmah ćemo ovo koristiti tu posebnu odluku i taman točno znamo tko će zadovoljiti mjerila i kriterije. Možemo i sad malo otići na web stranicu pa vidjeti gdje su pojedini HDZ-ovi župani ili gradonačelnici pa im se nešto klima ta pozicija koji će to ostvarit.
Dakle, zaista nemam problema i mislim da to treba riješit, zaista bih voljela da imamo propis koji omogućuje svakom djetetu u Hrvatskoj bez obzira gdje živi da može doći da ne mora ići kada ide u školu ići pješice ili čekati, zaista bi voljela da vodimo računa pa da su to onda oni mali kombiji ili mali auti koji su na električni pogon ili na nešto drugo da oni kvalitetno i na vrijeme idu. Nemam nikakav problem da mi iz proračuna zaista to i sufinanciramo, nemam ni problem da ide ministar tri put u Bruxelles i da objašnjava zašto je to kod nas tako jer ako toga neće biti svi znamo ne mogu svi otrpiti sve, doći ćemo do problema uopće financijskih mogućnosti pojedinih lokalne i regionalne samouprave. Ali nemojte od nas raditi ljude koji ništa ne razumiju, nemojte od nas raditi ljude čak sam htjela upotrijebiti neku ružnu riječ pa ću se ipak zadržati na ovom, svi znamo zašto to radite, ali ako to radite dajte onda barem u raspodjeli sredstava svima da to mogu iskoristiti. Nemojte da svaki budu da onaj koji je bliže oltaru će odradit, a znamo tko je bliže oltaru je bila i inzistiranje na svemu ovo, ovo nije problem od jučer ovaj problem je već dugo.
Ništa nije korona taj problem sad stavila na svjetlo pozornice, ona je samo naše probleme koje imamo jasnije artikulirala i pokazala probleme koje imamo.
Hvala.
Hvala vama.
Sljedeća će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić.
Izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege.
Izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu uređuje se jedno važno društvo, gospodarsko i socijalno pitanje, a to je održavanje javnog cestovnog županijskog prijevoza koje je u značajnom interesu cijele društvene zajednice i RH jer u dobro dijelu štiti krajeve koji su slabije naseljeni, točnije demografski opustošeni i ovaj oblik javnog prijevoza, tj. javna usluga kao takva u bitnome označuje razinu kvalitete života u određenom lokalnom prostoru.
Ono što želim danas istaknuti je nekoliko rješenja za koje smatramo da će imati pozitivne učinke jer sada imamo obrazloženja predloženih izmjena koje sadrže isključivo sadržaj pojedinih normi, ali ne i pojašnjenje njihovog učinka i načina njihove primjene čime se dodatno otežava ujednačena primjena propisa.
Ono to klub SDP-a drži važnim je dodatno i detaljnije uređenje pitanja ugovora o javnoj usluzi županijskog prijevoza. Naša primjedba ide u smjeru da smatramo kako nije dovoljno ni vremena ni prostora ostavljeno našim prijevoznicima za prilagodbu izmjenama, dok ministarstvo koje je imalo vremena nije provelo kvalitetnu pripremu.
Provedbu sufinanciranja nerentabilnih linija kao takvu prihvaćamo, no za prilagodbu i pripremu istoga potrebno je određeno vrijeme, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje zakona, potreban je i jedan tranzicijski period kako bismo kao država kvalitetno pripremili teren za javne natječaje prije kojih je potrebno urediti mreže linija, mreže putnika, snimit stanje, razradit modele u konačnici sam zahtjev za nostrifikaciju prema Europskoj komisiji zahtjeva najavu godinu dana unaprijed i to je jedan značajan period kako bismo spremni dočekali sufinanciranje putem javnih natječaja.
Znamo svi da su upravo ovi prijevoznici izuzetno pogođeni covid krizom, a uz to već godinu i pol čekaju zakonom određeno sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje županijskog linijskog prijevoza kojim bi osigurali transparentnost i održivost ovog posla u ruralnim područjima isto onako kako to jamče ugovore koje već imaju gradski prijevoznici, HŽ Putnički prijevoz, Jadrolinija i Croatia airlines. Dok oni pak s druge strane već godinu i pol čekaju implementaciju ugovora i pozivaju na potpisivanje istih kako bi mogli planirati budućnost svojeg poslovanja. Oni su danas u poziciji da održavaju nerentabilne linije i ne mogu imati daljnja ulaganja i poslovne planove jer ne znaju pod kojim uvjetima će poslovati. Jednostavno našli su se u jednom međuprostoru. Teško je objasniti zašto Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje se obvezalo implementirati ugovore, imali su obvezu potpisati ugovore između županija i prijevoznika do 30. studenog 2019., tu obvezu još nisu realizirali. Znači do danas niti jedan ugovor još uvijek nije potpisan. Dodatno sada najavljuje se kako, kako će se ugovorima pristupiti temeljem javnog natječaja što ozbiljno dovodi u pitanje opstanak tvrtki koje se danas time bave i kojima nije ostavljeno vrijeme za prilagodbu na novi sustav koje su sve druge države članice EU osigurale za svoje prijevoznike.
RH imala je vremena uskladiti se s uredbom od ulaska u EU 2013.g., pa sve do 2019.g. Zašto to već nismo učinili, to je teško objasnit, a time bismo dobili zapravo kvalitetno pripremljene javne natječaje. U ovom slučaju predlažemo da se iskoristi mogućnost koju nudi Uredba 1370 koja daje mogućnost izravnog sklapanja ugovora, te da čim, te da se čim prije krene s Ugovorima o javnoj usluzi jer vjerujem da nam je svima u interesu da upravo naši prijevoznici budu konkurentni i da upravo oni ostanu raditi.
Ovo pitanje valja gledat i kroz socijalnu komponentu, prije svega u segmentu zaštite poduzeća i djelatnika koji rade ovaj posao, kao i u segmentu ljudi koji žive na ruralnim područjima i kojima je održavanje prijevozničkih linija od iznimne važnosti. I naravno da će model sufinanciranja dovesti do održavanja autobusnih linija u slabo naseljenim mjestima.
Nadalje, predloženim izmjenama ovog zakona regulira se nekoliko tema. I s obzirom na to Klub SDP-a smatra da su ovakve izmjene zakona trebale ići u normalnoj proceduri, u dva čitanja, ne po hitnom postupku jer ima dosta primjedbi zainteresirane javnosti koje nisu prihvaćene i zasigurno bi redovan postupak donio priliku za širu raspravu jer ovdje se osim rasprave o načinu na koji se financira županijski linijski prijevoz uređuje pitanje načina priznavanja obuke vozača u drugim državama članicama, uređuje se pitanje ukidanja putnog lista, ukidanje obveze ishođenja licence za teretna vozila iznad 12 tona, što pozdravljamo, uređuje se i pitanje naknade za izdavanje dozvole za obavljanje auto taxi prijevoza putnika. Upravo smatram evo da bismo upravo u široj raspravi imali priliku naglasit važna pitanja koja bi recimo trebali urediti zajedničkom suradnjom i sa Ministarstvom financija naći neka rješenja o recimo provizijama taxi aplikacija koje su prijavljene izvan Hrvatske, a koje uzimaju našim prijevoznicima 25% od cijene vožnje, što nije fer. Znamo svi kako je prijevoz u cestovnom prometu izuzetno odgovoran posao, a unazad godinu dana dobar dio se ovog sektora našao u ugrozi. Znamo i da su vozači već godinama deficitarno zanimanje i treba gledati na to da zadržimo svakoga od njih. Trebamo nastojati olakšati poduzetnicima prijevoznicima teški period, smanjiti administraciju i zaključno treba čim prije pristupit potpisivanju Ugovora o javnom prijevozu i vjerujem da je moguće vezano za europsku praksu i određene akte uvest dovoljan period za prilagodbu na pristupanje potpisa takvih ugovora kroz javnu nabavu. Vjerujem da se svi možemo složiti oko ovakvog modela, svima nam je u cilju naravno da sufinanciranje krene što prije, ali jednako tako važan je i model provedbe istog. Kao što sam rekla, hitni postupak ostavlja sam po sebi puno otvorenih pitanja i u tom pravcu trebamo ovakve teme puno kvalitetnije regulirati. Hvala.
Hvala vama.
A sada idemo na pojedinačne rasprave, prvi će govoriti poštovani zastupnik Matko Kuzmanić. Izvolite g. Kuzmanić.
Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče.
Ono u čemu bi se mi ovdje svi mogli složiti, a to je, pa čak i kolege iz HDZ-a, da se ovaj zakon donosi ipak u predizborno vrijeme i da je on debelo zakasnio. Ovaj zakon trebao se donijeti u redovnoj proceduri, u dva čitanja i morao se pripremiti na malo kvalitetniji način. Danas je upitno što će provedba ovog samog zakona proizvesti, svima nam je u interesu da na neki način putem subvencija zaštitimo ona ruralna područja koja još su samo na taj način spojena sa gradovima i velikim središtima i kada bi im i to ukinuli, kada bi i taj prijevoz ukinuli upitno je bi li ta područja uopće opstala.
Ja sam možda prije dva mjeseca čak davao prijedlog ministru Butkoviću da u mjesecima od 1. studenoga do 1. svibnja se potpuno ukine naplata autoceste, šta bi se opet na neki način pomoglo našim prijevoznicima i svim našim građanima, a to ne bi izazvalo neki veliki trošak u Hrvatskim autocestama. Međutim, na to nisam dobio nikakav odgovor. Uputili smo određene amandmane, a oni se tiču prvenstveno na čl. 33. i to na st. 7. jer Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je dala mišljenje da postupak koji prethodi sklapanju ugovora je potrebno provesti uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i primjenu ne diskriminirajućih uvjeta za postojeće i nove pružatelje predmetne usluge. Iz navedenog je razvidno da svi poduzetnici trebaju imati pristup tržištu pod jednakim uvjetima. Tu bi se onda ukoliko bi se ne bi pristupilo izmjenama ovog članka zakona za koje je i Hrvatska zajednica županija i radna skupina za promet u studenome savjetovala da se ide u takvu izmjenu, postoji realan rizik za sudske sporove za jedinice područne i regionalne samouprave u slučaju direktnog sklapanja ugovora.
Isto tako, čl. 33. u st. 10. se mijenja i glasi da javnu uslugu iz ovog stavka treba sufinancirati jedinica lokalne samouprave i RH. A zašto? Pa za provedbu ovoga zakona moraju biti osigurana neka sredstva, netko to mora platit, a naše jedinice lokalne samouprave, tu imam primjer jedne županije, to je Krapinsko-zagorska, ali ne bih sada ulazio u detalje nemam dovoljno vremena za to, ali doveli bi jedinice lokalne samouprave u jako, jako velike probleme. Stoga sredstva se jednostavno moraju osigurati i ovaj amandman ste vi kao predlagatelj trebali prihvatiti.
Gledao sam što je Obrtnička komora uputila vama po ovom pitanju, također sam pročitao i zapisnike sa sastanaka koji ste imali sa predstavnicima Obrtničke komore i tu sam se najviše se moram referirati na ovo oko taxi prijevoza.
Naime, trenutni Zakon o cestovnom prometu koji regulira auto taxi tržište, dozvoljava pravnim osobama da imaju od jednog do neograničeno vozila na jednoj dozvoli, a u praksi to izgleda da pojedinačne pravne osobe, mahom obrtnici, imaju jedno vozilo, a druge pravne osobe j.d.o.o. ili d.o.o. imaju više vozila. Veliki dio pravnih osoba koristi ta zakonska sredstva i na kraju godine iste pravne subjekte zatvara i otvara nove pravne subjekte radi nagomilanih dugova. A zakon dopušta pravnim osobama koji imaju više vozila da dozvolu koju je dobila ta pravna osoba mogu kopirati onoliko koliko imaju vozila. Pa me zanima u praksi to izgleda da auto taxi prijevoznici koji imaju originalnu dozvolu u autu, a one pravne osobe koje imaju više vozila kopije drže u drugim automobilima. Niko u RH ne zna koliko je izdano dozvola, nitko. Kome odgovara taj nered?
Zbog svega navedenoga auto taxi prijevoznici se prvenstveno zalažu za uspostavljanje baze podataka vozila i dozvola, izdavanje vozila za jedno vozilo, označavanje taxi vozila jedinstvenim brojem na teritoriju cijele države putem broja na taxi reklami ili putem registarske oznake vodeći se primjerom većine europskih država koje su riješile tu problematiku. Također važno je istaknuti da bi tada lokalna samouprava znala uistinu koliki je broj vozila, da trenutno na tom području ne bi bilo zloupotreba, malverzacija i to bi sve bilo svedeno na minimum.
Lokalna samouprava bi trebala odrediti cijenu te dozvole na svom području, a ukoliko je lokalna samouprava zadužena za izdavanje taxi vozila onda bi trebalo odrediti način obavljanja prijevoza te kriterije i po kojim uvjetima će se ta dozvola izdati.
Također auto taxi prijevoznici pozdravljaju liberalizaciju tržišta u RH nadajući se ispravci problema koji je uzrokovao dio auto taxi prijevoznika u prošlosti, ali prvenstveno pod istim pravilima za sve.
Hvala lijepo.
Hvala vam lijepo g. Kuzmaniću. Imate tri replike, prva replika poštovani zastupnik Davor Dretar.
Izvolite g. Dretar.
Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući.
Poštovani kolega, zajedno sjedimo na Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu pa bih vas zamolio da još jednom prokomentiramo ono što je i poštovani g. zastupnik Spajić u svojem govoru rekao i ono što smo spomenuli na odboru kao jednu notornu činjenicu, da je prošao prijelazni rok od 10 godina od 2009.-2019., a sada je 2021., sve potpore su načelno u PSO sektoru nezakonite. Pa samo da još jednom molim vas kažemo hrvatskoj javnosti što se i koliko se radi i koliko ustvari ljudi u ovom sektoru radi, molim vas da to još jednom naglasimo.
Hvala lijepo.
Hvala vama.
Odgovor na repliku, izvolite.
Hvala vam kolega Dretar. Sve ste rekli šta ste tu rekli, ali kao što ste maloprije napomenuli kada se radi o nekoj bitnoj temi, a evo rekao sam vam kad sam predlagao da eto ukinemo tu cestarinu jel autocesta nam zjapi prazna i da neki način se moramo reformirat, moramo se prilagodit. Europske direktive nama kažu koji je cilj, one nama ne određuju put do cilja, to mi određujemo.
Ali godinama ovo služi kao predizborna trgovina i to je ono što je ružno u svemu i ne želim sudjelovati u tome, ali želim pomoći i našim prijevoznicima i našim građanima, a posebno našim ruralnim područjima. Ali dokle god te teme budu manje važne, ha medijima budu dominirali ove koje ste vi maloprije spomenuli da je dotična dobila bebu mi ćemo se često susretati sa ovakvim problemima, nažalost.
Hvala lijepa. Držimo se teme.
Još jedna replika, poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić.
Izvolite.
Hvala.
Poštovani kolega, samo donošenje zakona po hitnom postupku pomalo odaje dojam da zapravo on sam po sebi dolazi pod silom tereta jer naravno uvijek kasnimo, ali ovaj put rok je dosta, dosta prešao sve mjere. Nego spomenuli ste nešto što je zapravo ključno možda u provođenju samog ovog ugovora o linijskom prijevozu, da to je da nismo sigurni jesu li osigurana financijska sredstva za provođenje ovog zakona i u državi i uopće u jedinicama lokalne samouprave. Tako da koji je vaš komentar dodatni na to?
Hvala vama.
Odgovor na repliku, izvolite.
Hvala.
Koliko sam ja vidio financijska sredstva nisu osigurana, zato smo uputili ovaj amandman odnosno ova dva amandmana, drugi se upravo tiče toga područja. I ono što ste dobro primijetili, ali ja tu moram nadodati nešto, neću kao kolega Bulj spominjati loše primjere u prijevozu, većina prijevoznika radi pošteno, po zakonu i moralno i bez ove korona krize imali su probleme, a sada u ovoj korona krizi imaju posebne probleme.
Oni koji su prevozili djecu i naplaćivali to po prodanoj karti i na to dobivali subvenciju umjesto 40 djece u autobusu danas imaju 15, znači imaju toliko manje i prodanih karata i toliko manje subvencija i već duže vrijeme oni posluju s gubitkom i mi moramo udahnuti zrak tome sektoru, jednostavno on mora preživjeti.
Hvala.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Romana Nikolić.
Izvolite.
Hvala potpredsjedniče Sabora.
Poštovani kolega, pa naveli ste taxi prijevoznike i ja isto također smatram da pitanje taxi prijevoznika nije riješeno iako im se već dosta dugo vremena obećava da će biti, ako treba još pojasniti oko toga.
Odgovor na repliku, izvolite.
Kolegice Nikolić, evo da vam pokažem ovo su dozvole prije i dozvole sada, dali su i moje kolege iz, koji se bavu taxi prijevozom u Kaštelima, dozvola prije je imala ime i prezime osobe, područje gdje se taj taxi prijevoz obavlja, vrstu vozila, boju i oznaku, sada imate samo dozvolu, čime se bavi i to je to. Kopira se ovakvih 20 dozvola i može bilo ko se bavit time. Mi smo iz jedne apsurdne situacije u kojoj smo imali jedan monopolistički sustav, sada imamo jedan kompletan nered, mi nikako da dođemo u te neke normalne okvire u kojima se nalaze sve zemlje u našem okruženju. I ovo je ono dobro na što se moramo vratit, al ja sam uvjeren kad te amandmane damo našim predstavnicima jer oni su se čak na sastancima s obrtničkom komorom pozitivno izjasnili po ovim primjerima, ja sam siguran da će oni to prihvatiti jer je to u interesu naše države. Eto, hvala lijepo.
Hvala vama.
Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Miro Bulj.
Hvala lijepo.
Ja bi sad kroz pojedinačnu raspravu još jednom upozorio na ono što je ključ ove cijele priče. Ključ je da su politike iselile 2/3 Hrvatske, loše politike. Ključ je da je potrebno subvencioniranje nerentabilnih linija, to je potrebno, to je potrebno bilo davno, ne danas nego davno, davno prije, al ne zbog toga da mi pogodujemo određenim monopolistima na određenim područjima. Ja sam spomenio problem Prometa Sinj tj. Promet Makarska, vlasnika Mate Jujnovića koji je dobro uigran sa vlastima i na županijskoj razini, žao mi je šta ne vodi sjednicu Ante Sanader, on bi to bolje mogao opisati cijeli taj slučaj kako se uništava javno dobro, korisno dobro, u ovome slučaju znači prijevoz, organizirani prijevoz na ruralnim područjima gdje ljudi ionako odlaze.
I ne mogu virovati da se ovdje spominju Direktive iz 2006. na 200 stranica ili kolko već ima uz sva obrazloženja, da su se odjednom sjetili 2006. neke europske direktive da treba, da triba subvencionirati na područjima nerazvijenim zapuštenim prijevoz. Pa naravno da triba. Triba uvaženi državni tajniče subvencionirati i ono šta ste ugasili, čestitku poslali Dalmaciji za Novu Godinu nakon 100-tinu godina vi ste ugasili noćni vlak Split-Zagreb, nakon 100-tinu godina. To čestitke na normalno, al to je tribalo subvencionirati da održajemo sjever i jug. Dalmacija je zaboravljena, ona je zaboravljena i ona je ostavljena i prepuštana razno raznim kokošarima i lešinarima. I žao mi je što ovdje iza mene nije Ante Sanader još jednom ponavljam, faraon cijele te ili ću ga nazvati, bolje da ga nazovem feud, feudalac koji upravlja sa svime, ne upravlja tu ni, ni Boban, ni ovi, ni oni, nego ta tvorevina koja je, dole upravlja se iz toga. Meni je žao što vi ne subvencionirate ono što je potrebno tim krajevima, a to su projekti, primjer brza cesta od Sinja do Splita do autoputa. O ovome svemu što vi dajete da sam svake godine amandman, svake godine, uporno, uporno i sad ste se vi sitili misec dana prije izbora lokalnih evo nas, pa to je tolko prozirno, bjedno i jadno prema narodu, prema toj našoj dici koja su sada u drugim državama. Pa ja ne znam jeste li vi obišli te krajeve, jeste vi vidli te ljude, jeste vi vidli zapuštenost toga područja, al prekrasnog područja? Vi ste spomenuli ovdje otoke, na otocima prijevoz cestovni, a vi ste napravili od kopna otoke, od Slavonije, Zagore, nigdje nema mora, al su otoci u smislu šta nisu povezani kako treba, što nemamo jake infrastrukturalne projekte i što ne ulažemo, to je znači pitanje strategije. Najlakše je državni tajniče bilo doć, žao mi je šta ovdje nije ministar Butković, u nemilosti je Andreja Plenkovića, pa ga neću spominjat sad kad je ovaj da ne bi sad ja bio nekakav sudac ovdje, ali meni nije jasno kako možete doći svako 4.g. u Split il neki drugi kraj, naš grad i održati nekakvu sjednicu vlade i reći mi ulažemo u taj kraj 2 milijarde kuna na to područje projekte. Evo prošlo je 4.g. od splitske vlade nula kuna, nula kuna, ništa. I svake godine svi ti projekti koje ste vi na sjednici vlade bilo spoj sa imotskim, bilo spoj sa cetinskim krajem te vertikale, svake godine dajem amandmane, svake godine i vi to odbijate uredno. Šta brige ministra za Radošićom gore, kaštelanskim, mojim, šta ga brige za Čvrljevom, šta je to njemu bitno. Njemu je bitno da on opstane u ovoj vladi da ne talasa i da igra sa sponzorima vladajuće stranke, bitna je ta igra, ta komunikacija i igra. Jel ono što Mate Jujnović radi na području Dalmacije sa svojim prijevozom to je katastrofa, a porezni obaveznici i roditelji to plaćaju. Još jednom ću ponoviti, djeca se doslovno prevoze u vozilima koja svaki tjedan jedan izgori autobus.
Vrijeme, hvala vam.
Poštovani zastupniče Bulj, meni je žao što je vama žao što nema potpredsjednika Sanadera nego sam tu ja, ali jednostavno…
A vidim da ste pustali suzu.
…moje, moja je smjena, pa evo.
Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Ante Kujundžić, izvolite.
Hvala predsjedavajući.
Poštovani kolega Bulj, prema podacima Centra za vozila Hrvatska o čijim kompetencijama i načinu propisivanja određenih specifikacija sada neću, ali će biti prilike, zapravo iznosi podatak da je više od 60% autobusa starije od 10.g. i sindikalisti kažu da je zapravo to jedan odraz stanja u državi onakvog kakvo ono uistinu jest.
Autobusi koji su čak i stariji od ove brojke koju sam iznio je činjenica da su tehnički ispravni, što znači da su kao takvi, očito na tehničkim pregledima prošli. Autoprijevoznike se opterećuje sa razno raznim nametima, porezima, davanjima državi koji onda u principu štede tamo gdje i ne bi trebali, a to su ili plaće vozačima ili s druge strane, održavanje samoga voznoga parka.
Ja ove izmjene pozdravljam i ovaj određeni subventivni dio koji će ići, međutim, korjenite promjene trebaju se dogoditi jer inače, bojim se da ćemo doći u situaciju da, prvo neće nitko ni htjeti, a oni koji budu htjeli, pitanje je s čim će vršiti usluge prijevoza.
Hvala.
Vrijeme, hvala.
Odgovor na repliku, izvolite.
Kolega Kujundžić, nije problem pozdraviti izmjene i subvencioniranje nerentabilnih linija na područjima gdje, nerazvijenim područjima, to nije problem, to treba pozdraviti. Međutim, svako 4 godine istim pamfletom i kad postavljamo pitanje, on kaže mi ćemo odrediti pravilnikom koliki je dob godine, autobusa s kojim se prevozi, ovaj, subvencionirani na tim područjima gdje subvencionirane linije, međutim, vamo, recimo, taksi služba, tu je definirano da vozila taksijima mora biti do 5 godina.
Autobusi mogu biti na .../Govornik se ne razumije./... di mi za njima k'o Sinjska rera prije, na početku prošlog stoljeća, di mi ono, nemilo. I gore autobusi, gore djeca, samo spretnošću vozača ti, ta su djeca živa. A naravno da ćemo pozdraviti da treba subvencionirati, ne sada prije izbora, mjesec dana. Nego to je trebalo riješiti od onoga trenutka kad s tim, kad su .../Govornik se ne razumije./... .../Upadica: Vrijeme./... počele potravati ljude sa tih područja.
Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite g. Boriću.
Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, mislim da je vrlo važan i dobar zakon, mislim da ga svi trebamo podržati jer končano rješava nekoliko momenata koje do sada nismo imali. Prvo je da smo imali sufinanciranje javne usluge cestovnog prijevoza i prometa, od više ministarstava i da je to očito imalo svoju svrhu i oni koji su ostvarivali to pravo, prije svega, naši srednjoškolci, osnovnoškolci, naši građani otočani i još poneke skupine, da sada imamo priliku to proširiti na čitav prostor RH i da će se raditi iz jednog ministarstva, Ministarstva mora i da je to temeljna poruka koju treba prihvatiti, bez obzira na sva naša promišljanja da li su autobusi dobri, nisu dobri, da li oni voze potrebnim brzinama, imaju li oni dovoljno kapaciteta i da li je sve do sada bilo savršeno.
Naravno da nije iako cestovni prijevoz poslije željezničkog prijevoza i pomorskog prometa zaista bilježi najveći broj, ajmo reći, putnika. Tako da, s obzirom i na vrijeme u kojem smo sada u kojem živimo i u kojem smo ušli prije godinu dana, stvorile je probleme i na tom prostoru i država je reagirala i to treba pozdraviti. To nitko ne bi trebao biti protiv ovoga, a sad ću reći i zašto. Zato što sam imao priliku to napraviti na hrvatskim otocima davne 2004. g., da smo uveli tada, znači javnu uslugu cestovnog prijevoza za sve, za neke kategorije otočana, uglavnom znači za učenike osnovnih škola, koji nisu bili pokriveni tada iz Ministarstva obrazovanja, da smo to uveli za umirovljenike, sve umirovljenike, da smo to uveli za zdravstvene radnike, invalide i da smo na taj način osigurali da se na otocima jedan veliki broj ljudi može voziti autobusima iz mjesta u mjesto i da su oni u tome kao autobuseri, operateri, pronašli svoj interes, financijski interes.
Kroz taj moment oni su godinama obnavljali i zanavljali svoje autobuse. Ja mogu reći da mi danas na otocima imamo primjerene autobuse koji su rezultat upravo takve jedne mjere. Ja neću reći da će to sutra biti u cijeloj Hrvatskoj već sljedeće godine, ali da će se stvoriti prihod koji će tim autobuserima ili operaterima omogućiti da mogu bolje planirati vlastite investicije, tj. obnovu svog voznog parka. Onda nećemo morati pričati o ovakvim pričama kojima nekada svjedočimo i znamo da se događaju.
Tako da je to po meni najveći moment kojeg treba podržati u ovom zakonu i ja to pozdravljam i mislim da će Ministarstvo mora to učiniti kako treba. Ono što se drugo uvodi, to je obveza županijama i županima da nešto rade. Znači što smo mi radili 2004. sa lokalnim samoupravama na otocima, to će se sada napraviti sa županijama jer županije konačno moraju dati svoj doprinos tome. Ako do sada su imali obvezu da utvrđuju mrežu linija pa se nisu baš htjeli s time baviti jer to nešto košta, košta, e sad kad je ušla država i kad će narediti da to treba odraditi u nekim rokovima, onda će svi ovi kandidati za župane i svi oni koji će postati župani imati priliku da u vrlo kratkom vremenu pokažu što znaju.
Da li će raditi za te svoje građane ili će samo pričati lijepe priče kao kolege iz Mosta. Znači da li odraditi posao, brzo otvoriti ili stvoriti mrežu linija, reći želimo dati, čuo sam ovdje podatak od 120 milijuna kuna koji se očekuje od sufinanciranja 20 županija godišnje. To nisu veliki novci za 120, za 20 županija, nekih 6 milijuna kuna godišnje. Ali ću reći i usporediti sa otocima, mi smo na 10-tak velikih otoka izdvajali 30 milijuna kuna i pokrivali 100 tisuća žitelja koji žive na tim otocima i smatram da onda sa 50 milijuna kuna koliko će se ovdje stvoriti na nivou nekakve županije, postoji prostor da upravo ti ruralni prostori o kojima svi govore, mogu dobiti liniju koju su možda danas izgubili ili je nisu ni imali i mislim da tu treba tražiti dobre strane ovog zakona, a ne uvijek kritizirati i svaki napor Vlade.
Vidjeli smo na prethodnom zakonu što činimo da ostvarimo, da se održi djelatnost, što činimo sada da se održi druga djelatnost u prometu i za mene tu svatko tko želi biti konstruktivan i dobronamjeran u smislu da stvarno želi pomoći ne bi trebao imati problema da li ovaj zakon treba prihvatiti ili ne.
Hvala.
Imamo replike tri.
Prva replika je poštovani zastupnik Daniel Spajić, izvolite.
Hvala potpredsjedniče Sabora.
Pa kolega Borić, gledajte ovaj zakon je djelomičan. To ne rješava problem. Onda kažete sad će početi župani nešto raditi. Pa šta su do sad radili? Tko će snositi odgovornost za nerad? Mislim šta su radili do sad?
Vi ste napravili kažete u svom kraju, evo u mom kraju župan nije napravio ništa. Vaš je član, 30 godina je HDZ na vlasti u mojoj županiji i nek' oni sad počnu nešto raditi. Pa tko će snositi odgovornost što nisu radili ništa, a bili su na račun državnog proračuna, živi na račun državnog proračuna. Pa jel' smo mi to krivi koji upozoravamo na to?
Kažete autobusi sad nije bitno jel' su stari ili nisu stari. Pa šta je bitno? Da nam vozi djecu autobusi stari 50 godina. Pa to je jako bitno. Meni je bitno ako će voziti moje dijete, ne znam je li vama bitno, a vjerujem da je. To su stvari koje se moraju mijenjati.
Zakon što je dobro u njemu treba podržati, ali ovo su djelomične promjene. Nakon 11 godina …
…/Upadica Škoro: Vrijeme./…
Odgovor na repliku, izvolite gospodine Boriću.
Hvala lijepa kolega Spajić. Vi ste već duboko u kampanji, vi ste tako, ja mislim da ste i vi kandidat za jednog župana. Vjerojatno će ljudi prepoznati vaš rad i u Saboru, vjerojatno i u županiji iz koje dolazite i slijedom toga će vas ili nagraditi, pokazat će palac gore ili dolje. Tako da bez obzira što vi pokušavate možda opet sad obezvrijediti rad župana, ja sam govorio samo o jednom segmentu. Trebali su, vidjeli su vjerojatno da tu imaju problem financiranja.
I sada kada se država uključila u mogućnost da ona pomaže svojim djelom ja vjerujem da će oni to odraditi. I to je jedini moment koji je već tu bio sporan. Država je do sada to radila na otocima, država je radila na otocima direktno bez županija i to je funkcioniralo. Tako će vjerojatno sada preko županija također funkcionirati.
Nemojte gledati negativno, bit će to dobro. Ja vam kažem i za sve krajeve u RH.
Hvala vam lijepa.
Ja vas molim za mir u sabornici i držimo se teme. Pustimo lokalne izbore idemo razgovarati o onome o čemu je u ovoj točki riječ.
Sljedeća replika poštovana zastupnica Romana Nikolić, izvolite.
Hvala potpredsjedniče Sabora.
Poštovani zastupniče Boriću, pa vi svaki put, vi kao da dobivate dodatak na plaći svaki put kad stanete za govornicu jer konstantno hvalite rad Vlade i svakog ministarstva.
Pa evo ja ću vas pitati jedno pitanje na koji način smatrate i mislite riješiti probleme povremenih prijevoznika. Jer svi znamo da je upravo ta djelatnost prva bila koja je osjetila najveće gubitke u ovoj pandemiji, a nije ništa napravljeno da se to sanira. Čak slobodno mogu reći da ste ih jednostavno zaboravili.
Odgovor na repliku, izvolite.
Hvala lijepo uvažena kolegice. Ne treba meni dodatak da bih ja izgovorio ono što ja mislim da je dobro. Ovaj zakon čuli smo sada nakon 11 godina daje neku mogućnost i odmah su svi iz oporbe protiv. I oni koji su kandidati za župane su isto protiv, da li zato što im se neće htjeti raditi tih 6 mjeseci ili što ne znaju raditi ili ne znam iz kojeg razloga ali oni su kao protiv.
I kažu samo djelomično kako kažu iz MOST-a pozdravljamo, jer oni vjerojatno opet ne žele podržati zakon koji bi nešto učinio i na tim prostorima za koje se oni silno zalažu. To su ti problemi u koje ulazite kao oporba ovdje u odnosu na vlast koja može i čini ono što treba da bi se nešto popravilo i jednostavno dolazite takvi pred građane.
Ja ako netko ovo gleda, ja mislim da ne bi trebao puno razmišljati o tome kome treba dati povjerenje da bi se riješio neki problem. Ova Vlada to čini. Ja sam na žalost sudjelovao, tj. gledao što druge Vlade rade kad su imale priliku, to je bila katastrofa od 2012. do 2015.
…/Upadica Škoro: Vrijeme./…
Hvala vam lijepa.
Imamo povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Daniel Spajić.
Izvolite.
Povrijeđen je članak 236. Kakve veze ima moja kandidatura sa županom sa pitanjem o Zakonu o cestovnom prijevozu? Kakve to ima veze? Jel' to znači da se ja ne smijem kandidirati? Šta to ima veze? Ja vas pitam da mi odgovorite na pitanje na temu koju ste govorili, vi spominjete moju kandidaturu. Pa ja nemam s tim problema da ne budem župan. Razumijete? Ja živim cijeli život u realnom sektoru, kužite? Mene to ne dira što vi govorite. Odgovorite na pitanje.
Hvala vam.
Da, djelomično ste u pravu.
Idemo na sljedeću repliku poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk.
Izvolite.
Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče.
Uvaženi kolega, Zakonom o prijevozu putnika iz 2018. godine u njegovim završnim odredbama u rokovima za usklađivanje stoji da je između ostalog reforma županijskog linijskog prijevoza putnika će se raditi prelaskom sa sustava dozvola na prijevoz kao gospodarske javne usluge odredbom 1370/2007. o tržištu cestovnog i željezničkog prijevoza putnika.
Smatrate li da će se poboljšati ova usluga kada županije naprave novu mrežu i da li će ovaj način ubrzati županije da je čim prije izrade?
Odgovor na repliku, ali imam jednu ispriku. Dakle, vi ste se krivo pozvali na članak. Nije 236. nego 232. U pitanju je tema. Moja greška. Dajem sebi opomenu.
Izvolite.
Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.
Važno je da je on bio djelomično u pravu, tako da …
…/Upadica Škoro: Pa djelomično je, nije se pozvao na pravi članak. Teme se moramo držati gospodine Boriću. Izvolite./…
U redu je, samo nastavite. Ali ja nisam nikoga prozvao. Sami se javljaju ti kandidati za župane. Vjerojatno ih je već unaprijed strah posla kojeg bi trebali uhvatiti se. Nije lako napraviti mrežu linija u županijskom dijelu svojem gdje ćeš biti nadležan i naravno možda je najbolje izgubiti. I trebate izgubiti. Tako da …
Molim vas gospodine Boriću, molim vas.
Pa zašto me prekidate?
Zbog toga što imam na to pravo kao predsjedavajući. Ne ja imam pravo po točki 231. pročitajte Poslovnik. Mogu vas prekinuti u svakom trenutku. Držite se teme. Pustite tko će se kandidirati za što.
Dajem vam opomenu.
Izvolite odgovoriti na repliku gospođi Maksimčuk.
Izvolite.
Zašto sam ja dobio opomenu sada?
Izvolite na repliku odgovorite. Držite se teme. Pustite kandidature, pustite župane, govorimo o prijevozu.
Izvolite.
Ovo mi je danas drugi puta da mi daju opomenu na moj govor koji uopće nije trebao biti izazvan bilo kakvom vašom reakcijom uvaženi potpredsjedniče …/Govornici govore u isto vrijeme./… ali to samo pokazuje da ste nervozni i da ne dozvolite da se o bilo kojem vašem članu bilo što kaže u ovoj sabornici je da vi to možete. Možete, ok.
Zahvaljujem.
Poštovani g. Boriću, molim vas nemojte mi docirati dok ja predsjedam ovim Saborom, ja ću držati do njegovog digniteta koji je reguliran Poslovnikom.
Dakle, dao sam opomenu i g. Spajiću prije toga, dao sam opomenu sebi, dao sam opomenu i vama s punim pravom, niste se držali teme.
Idemo dalje u pojedinačnu raspravu i molim vas nemojte me komentirati, dobit ćete još jednu opomenu.
Sljedeća pojedinačna rasprava je gospođa Anka Mrak Taritaš.
Izvolite.
Poštovani g. Boriću temeljem čl. 240. st. 1. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi. Nastavite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a.
Kolegice i kolege.
Kako su krenule opomene možda ću morati malo drugačije ovu raspravu, ali šalu na stranu.
Dakle, ajdemo si postaviti nekakva pitanja i dati odgovore na ta pitanja. To su pitanja koja kad čitam bilo koji zakon si ja postavljam, šta je cilj zakona, šta je smisao zakona i kako ga mislimo ostvariti i ako dobijem pozitivne odgovore na sva ta pitanja, to je zakon kojeg nemam nikakav problem podržati, bez obzira, A ako tu imam nekih dilema onda se tako i odlučujem vezano uz glasanje.
Dakle, da li treba zakon uskladiti sa direktivom EU? Treba. Da li trebamo ovim zakonom definirati još brdo pravilnika i uredbi ono što ne znamo sad riješit? Ne treba, ono što smo mogli riješit ćemo riješit, a tehnički ćemo riješiti negdje drugdje. Da li ćemo se svi deklarativno založiti za činjenicu da djeca bez obzira gdje žive mogu doći brzo, jeftino do svoje osnovne i srednje škole? Trebaju. Da li su to trebali i prije? Pa jesu. Da li između ostalog se pojedini dijelovi Hrvatske su opustošeni od ljudi jer nisu imali elementarnih uvjeta i mogućnosti za život? Jesu. Da li smo o tome trebali razmišljati prije? Jesmo.
Da li smo razmišljali? E tu se ubacimo u 4. ili 5. brzinu, pogotovo vladajući HDZ u trenutku pred lokalne izbore svi odjedanput shvatimo sve što nije, sve što nije dobro više nije problem niti direktive EU, niti u proračunu jel imamo ili nemamo ili što je, važno je da to bude i važno je da naš premijer g. Plenković kao djed mraz može ići okolo nešto obećati, a nešto od tih obećanja i ispuniti i to onda uredno i čini. I onda od nas sve zajedno radi bedake jer kaže da eto on u svom normalnom poslu obilazi Hrvatsku, svi znamo da obilazi Hrvatsku u predizbornoj kampanji i to je tako i to svi koji imamo zdrave oči možemo vidjeti i čuti.
I ovo je jedan od tih zakona, ja sam tu sebi boldano kad sam ga pripremala napisala, predizborni zakon jer to je zakon kojim će odjedanput Vlada RH gdje se odjedanput sjetila i vidjela da imamo problem i da bi to trebalo sufinancirat. Pa ljudi moji, pa nemamo mi taj problem vezano uz covid, nemamo ni mi taj problem od jučer, mi taj problem već imamo dugi niz godina.
Ja kad sam studirala, odrasla sam u jednom malom gradu, mi smo išli jer vlak je bio problem s vlakom, s vlakom se je putovalo od Bjelovara do Zagreba recimo između dva i tri sata, autobusom smo putovali bez svih ovih cesta sat i pol, bilo je po sedam do osam autobusa koji su bili na autobusnoj stanici koji su išli nedjeljom su studenti koji su studirali u Zagrebu išli u Zagreb. Nema više, autobusna postaja postoji, nema više autobusa jer se broj studenata znatno smanjio i to su činjenice.
Dakle, bez obzira što ja živim u jednim pristojnijim uvjetima, što moja djeca do svoje škole dolaze pješice, bez obzira na to ja moram priznati da me dam svaki put posebno izdeprimira kad vidim djecu koja se teško odlučuju i na srednju školu jer do srednje škole ne mogu doć. To je zemlja u kojoj mi živimo, to su realnosti u kojoj je, to su stvari o kojima trebamo govoriti, to su stvari o kojima trebamo zaista voditi računa i vidjeti kako to riješiti.
Ja sam čak kada sam govorila u ime kluba izgovorila jednu rečenicu koju vrlo teško izgovaram, vi znate da sam ja od osoba koja je veliki zagovornik i misli da činjenicom da smo članica EU smo nešto dobili jer sigurna sam da je puno bolje biti u dobrom društvu nego u lošem društvu i sigurna sam da nam to može biti samo nešto što nam je bolje i što nam je poboljšanje i ne mislim da je taj projekt ni savršen, ni završen, ali jednako tako čak sam i pobornica toga da ako imamo problem s nekom direktivom za riješiti neki problem da se ode u Bruxelles, da se ide onoliko puta koliko treba i da to probamo riješiti. Ali je vrlo interesantno da je ključni moment u ovom trenutku.
Ja bih voljela da imamo zaista razliku između stvarnosti i papira. Papir može otrpiti svašta i trpi svašta, u stvarnosti su nam stvari značajno drugačije. Mi ćemo ovdje raspravljati i o vozilima na različite alternativne …/Upadica Glasovac: Hvala./… izvore energije …/Upadica Glasovac: Hvala./… a u stvarnosti je nešto posve druge.
Hvala vam lijepo, imate tri replike. Prva replika uvažena zastupnica Nada Murganić.
Izvolite.
Zahvaljujem poštovana potpredsjednice.
Poštovana kolegice.
Mene zanima da li vi mislite da je ovaj zakon ipak koristan za naše prijevoznike i u konačnici za korisnike za naše građane ili vas smeta jedino vrijeme kada se zakon donosi jer i vi spominjete predizborno vrijeme kao mi smo u kampanji pa donosimo ovaj dobar zakon? Dakle, ja bih zaključila da ste i vi u kampanji pa onda kritizirate ovaj zakon.
Izvolite odgovor na repliku.
Kolegice Murganić, dakle ja ću sad citirati pokojnog gradonačelnika Bandića koji je rekao „Ja sam u kampanji četiri godine“, dakle to je bila njegova uzrečica kad ste ga pitali zašto ga u kampanji ne možete susresti i ostalo, pokojni g. Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba je rekao „Ja sam u kampanji četiri godine“. I mi smo u kampanji cijelo vrijeme, u kampanji za dobrim rješenjima, u kampanji da nešto dobro napravimo, u kampanji da napravimo nekakav iskorak, u kampanji da nešto omogućimo.
I ja svoje mjesto saborske zastupnice točno tako doživljavam. Kada je nešto dobro i kad nešto vjerujem, ja ću podržat, kad je nešto problematično, dakle ja čak ne bi imala problema s ovim kad bi podjela tih sredstava bila pravična. Ali vi i ja znamo da neće biti.
Hvala lijepo.
Sljedeća replika uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovana potpredsjednice.
Kolegice Mrak Taritaš, pa čini mi se da ste jednim dijelom već odgovorili i na moju repliku. Čitavo vrijeme govorite ovo je predizborni zakon, a sad ste rekli da smo u biti čim završe jedni izbori već u predizborno vrijeme i pripremamo se za druge izbore. To ste nam govorili pred kraj 2019., 2020. smo čitavo vrijeme donosili dobre predizborne zakone, sad smo '21. ponovno sve što je dobro je predizborno. Čini mi se da mi od 2019. ne bi trebali ništa dobro predlagati jer sve što radimo, radimo sa ciljem dobiti izbore. Izgleda da bi trebali samo loše raspravljati u ovom Saboru. Isto tako je sa obilaske Hrvatske i našeg premijera, kad on to nije obilazio RH?
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala vam lijepo na ovoj replici kolegice Juričev Marinčev. Izuzetno mi je drago da ste je dali, znate kad ćemo napraviti iskorak? Kad bude jedan prijedlog oporbe, a vi ćete ga prihvatiti, kao što je bilo vezano uz žene i zlostavljanje kada je oporba predložila i kada ste vi o tome raspravljali i rekli ok, ali nije vrijeme i kada smo vas svi pitali kad je vrijeme.
Znate kada ćemo napraviti iskorak? Kad dođe prijedlog iz kojeg se svi slažemo, vrlo jedan meni se čini apsolutno benigan, a to je da menstrualni porez, ja ću tu riječ izgovoriti iako se ona teško izgovara u našem javnom prostoru, na higijenske uloške i tampone smanjimo sa 25 na 5% mi i vi zajedno i uopće nije problem što je naš prijedlog, ali nek ide onda ćemo napraviti iskorak i onda ćemo pokazati da iste i da isto doživljavamo boljitak za građanke i građane RH, dok to nemamo onda ćemo raditi na ovakav način.
Hvala lijepo.
I posljednja replika na vaše izlaganje, uvaženi zastupnik Ante Bačić.
Izvolite.
Hvala poštovana potpredsjednice HS-a.
Kolegice Mrak Taritaš ja neću o ulošcima i tamponima, ali ću spomenut da svaka vlada ima svoj program i normalno svoje strategije i svoje faze reformi i ulaganja. Imali smo jaku fazu ulaganja u ceste, imali smo zadnjih godina pojačanje vezano za obalni prijevoz i linijski, sutra će doći npr. i evo ja unaprijed molim vas pošto vi većinom imate i korektne rasprave, sutra će bit i već je najava velikih ulaganja u željeznički prijevoz. Tako da evo unaprijed molim da se ne vraćamo onda kada budemo raspravljali o silnim ulaganjima i milijardama koje će ići u željeznicu da se opet ne vraćamo na ovo da smo to radili za vrijeme izbora.
I samo jedno pitanje za kraj, bili ste ministrica u SDP-ovoj vladi jel se sjećate jednoga prijedloga da ste prihvatili od oporbe?
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepo.
Dakle, mi se cijelo vrijeme vraćamo u krug i vrtimo se u krug, ne jedanput. Dakle, od Vlade u kojoj sam ja bila ministrica ovo je treća vlada i ne jedanput se vraćamo na priču e vi ste onda rekli to, to, to i to i to je razlog zašto mi sad kažemo to, to i to.
Ajde pogledajte koliko prijedloga dođe od vladajućih da oporba pola pa tamo glasa pogledajte koliko, njih ima više nego glasamo suzdržano ili protiv. Mi za više prijedloga koji dođe glasamo za nego što smo suzdržani ili protiv.
Da li kada je bila Strategija razvoja RH do 2030. odnosno do 2050. smo tu rekli i vapili, zašto nas niste doživjeli kao partnere? Niste i nećete i nikad nećete i sve dok je tako neće biti iskoraka.
Hvala.
Hvala lijepa.
Završili smo s replikama. Imamo jednu prijavu za povredu Poslovnika, izvolite uvaženi zastupniče Bačić. U čemu je povrijeđen Poslovnik?
Hvala poštovana potpredsjednice.
Čl. 238., mislim teško mi je ovo reć, mislim da je kolegica rekla neistinu u svom zadnjem dijelu izlaganja i ja evo molim i riskirat ću opomenu, a molim samo taj jedan prijedlog koji je ministrica Mrak TAritaš prihvatila od oporbe kada je bila ministrica, samo taj jedan prijedlog pa ćemo pričati dalje.
Hvala.
No risk, no profit izričem vam opomenu temeljem čl. 239.jer ste kroz institut povrede Poslovnika postavili pitanje.
Imamo još jednu povredu Poslovnika, uvažena zastupnica Mrak Taritaš.
Izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik?
Dakle, ja vrlo rijetko, čl. 238. vrlo rijetko dižem ovu tablicu, ja mislim da sam u ovom sazivu ovo četvrti put iskoristila, ali da ne bi ostao uskraćen uvaženi kolega, kada je bio Zakon o legalizaciji, svi amandmani koji su došli od oporbe su tada bili prihvaćeni, pa da ne bi ostao uskraćen za informaciju.
Hvala lijepo.
I vama izričem opomenu temeljem čl. 239.
Molim vas mir. Možemo dalje? Možemo.
Sljedeća na redu za pojedinačnu raspravu prijavila se uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk.
Izvolite.
Potpredsjednice HS-a, uvaženi državni tajnici sa suradnicima, kolegice i kolege.
Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, vidimo da je savjetovanje o ovom zakonu otvoreno 18. studenog 2020.g. gdje je zaprimljeno 137 komentara u javnoj raspravi.
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu utvrđuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu, djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima, prijevoz za vlastite potrebe kao i nadležnost tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovog zakona.
Ovim prijedlogom zakona vidimo da se u nacionalno zakonodavstvo prenose direktive iz europskog zakonodavstva, pa ja se neću osvrtati na ovo što su moji prethodnici rekli. Ali cilj ovog prijedloga zakona je urediti način uzajamnog priznavanja ukupne i djelomične obuke vozača u drugim državama članicama, prilagoditi sadržaj obuke vozača stvarnim potrebama, precizirati odredbe o izuzeću od primjene obveze stjecanja početnih kvalifikacija i periodičnom osposobljavanju vozača.
Prijedlogom zakona ukinut će se obveze ishođenja licenci za teretna vozila iznad 12 tona najveće dopuštene mase kojim se obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe, a koje je poduzetnicima stvarala nepredviđene troškove i probleme u njihovom poslovanju.
Cilj je i uspostava elektroničke mreže za razmjenu informacija o izdanim, odnosno povučenim svjedodžbama o početnim kvalifikacijama između država članica EU što će zasigurno omogućiti lakši pristup informacijama svim državama članicama.
Drugi dio izmjene i dopune odnosi se na financiranje županijskog linijskog prijevoza putnika koji se obavlja kao javna usluga, te je unesena odredba da se sredstva osiguravaju iz prodaje voznih karata iz proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno grada Zagreba. Također propisuje se mogućnost da Vlada RH odlukom utvrdi najviše iznose sufinanciranja kao i mjerila, te kriterije na temelju kojih će se sredstvima iz državnog proračuna sufinancirati ova javna usluga.
Prijedlogom zakona propisuje se zakonska osnova za sufinanciranje cestovnog prijevoza putnika kao javne usluge. Promet ima ključnu ulogu za naše društvo i gospodarstvo, a kvaliteta našeg života i života naših sugrađana ovisi o učinkovitom i pristupačnom prometu. Ali prijevoz putnika na autobusnim linijama već niz godina sve je manje isplativ posebno u slabije naseljenim područjima, te su prijevoznici bili prisiljeni ukidati sve veći broj linija.
Sa jedne strane naši sugrađani u ovim krajevima ostaju izolirani, ostaju bez dostupnog prijevoza, a s druge strane imamo autobusne prijevoznike kojima je poslovanje dodatno otežano tijekom pandemije gdje je ograničen broj putnika u njihovim autobusima na samo 40% kapaciteta.
Linije koje za autobusne prijevoznike nisu komercijalne trebaju opstati iz razloga što se treba osigurati prijevoz stanovnika zbog njihove gospodarske aktivnosti ali i kvalitete njihovih života. To će se ostvariti sufinanciranjem javnog cestovnog prijevoza temeljem ovog zakonodavnog prijedloga stoga i mogu razumjeti hitnost ovog zakona jer nam se ne smije dogoditi da nam jedinice lokalne i regionalne samouprave ostanu bez sredstava.
No, ja ću se osvrnuti na stavak 7. u članku 33. ali evo već u svom uvodnom izlaganju to je državni tajnik objasnio a tiče se stečenih prava, odnosno instituta stečenog prava. Nadam se da će se podzakonskim aktima i ovo riješiti. Svakako se zalažem da otočani imaju svoja stečena prava kao što su ih imali i do sada, ali jednako tako moram napomenuti i slučaj Slavonije gdje je u ruralnim krajevima stanovnici žive definitivno loše ako ne i puno lošije nego u otocima u onim zimskim vremenima.
Želim napomenuti, a što nije predmet ovih izmjena zakona ali svakako se tiče ovog zakona kojeg imamo iz 2018. Godine a to je članak 118. Pa to su rokovi za usklađivanje zakona točno stoji da su županije dužne učiniti i koji su rokovi bili za izradu jasne mreže u svojim županijama.
Sigurno bez novije modernije mreže ne može biti kvalitetnog javnog prijevoza. Da bi ta mreža bila donesena županije moraju obaviti savjetovanje naravno sa svojim načelnicima i gradonačelnicima, jer oni su ti koji poznaju potrebe svojih stanovnika.
Hvala vam lijepo.
Imate nekoliko replika.
Prva je uvaženi zastupnik Ante Bačić, izvolite.
Hvala poštovana potpredsjednice.
Poštovana kolegice Maksimčuk, većina naših rasprava ide upravo u smjeru tog novog načina financiranja županijskog linijskog prijevoza. Spomenuli ste upravo tu mrežu. Zanima me vaše osobno mišljenje pošto ste iz jedne slavonske županije koja hvala Bogu ima svoj i ruralni dio kao što mi imamo u Dalmaciji Dalmatinsku zagoru, a evo i konkretno radili ste u toj županiji.
Jel' smatrate da je dobro da ovim zakonom prebacujemo zaduženje same županije da organiziraju svoje mreže i da oforme nove mreže linijskog prijevoza i hoće li to unaprijediti ovo postojeće stanje koje trenutno imamo.
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepa.
Da uvaženi kolega, mreže je realno da rade županije odnosno županije će raditi mreže u suradnji sa svojim općinama i gradovima jer oni su ti i oni najbolje na terenu poznaju potrebe svojih stanovnika. A sigurna sam da će se novim mrežama poboljšati usluga prijevoza, a jednako tako i nekim administrativnim rasterećenjima koji sam sigurna u nekim novim izmjenama, dopunama ovoga zakona zasigurno ova Vlada prihvatiti.
Hvala.
Sljedeća replika uvažena zastupnica Ankica Zmajić, izvolite.
Hvala lijepo.
Poštovana potpredsjednice, kolegice Maksimćuk. Dugogodišnji problem je nedostatak ukidanja autobusnih linija kod nas u selima u Brodsko-posavskoj županiji gdje živi manji broj stanovnika i pogotovo stariji stanovnici.
Smatrate li vi da će se ovim izmjenama i dopunama zakona omogućiti nova mreža autobusnih linija i da li će se ovakvo stanje i ova situacija popraviti tim.
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepo kolegice.
Kvaliteta života naših sugrađana naravno ovisi i o dostupnosti i o pristupačnom prometu. Svjesni smo da ovaj prijevoz nije isplativ već duži niz godina i da su se godinama neke linije ukidale posebice u ruralnim krajevima. Ja sam sigurna da će novom mrežom, ali naravno i ovim načinom financiranja se taj problem zasigurno zaustaviti, a naravno u narednom razdoblju i poboljšati usluga prometa i kvaliteta u onim ruralnim krajevima.
Hvala.
Sljedeća replika uvažena zastupnica Marina Opačak Bilić.
Izvolite.
Poštovana kolegice i vi i ja dolazimo iz iste županije u kojoj je vaša stranka na vlasti. Imate li informaciju s obzirom na obvezu iz 2018. godine za izradu mreže linijskog prijevoza u svrhu usklađenja sa direktivama do koje razine je naša županija izradila i pripremila proces prilagodbe jer je u našoj županiji izuzetno važno imati kvalitetne programe koji će osigurati višu razinu kvalitete života u ruralnim područjima sa stabilnim javnim prijevozom.
Moje pitanje za vas je, znači imate li informaciju koliko se naša županija i u kojim pripremila za ovo pitanje koje je za to područje od iznimne važnosti i koliko se zapravo pripremila za implementaciju kvalitetnije i brže provedbe zakona.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepa.
Uvažena kolegice nekoliko županija je krenulo u izradu i pripremu izrade mreže. Zasigurno je i naša županija u tim pripremama. Ja se iskreno nadam da će se taj proces ubrzati, jer i državni tajnik je rekao one županije koje budu brže i koje prije naprave tu svoju novu mrežu da će zasigurno i prije imati ova sredstva. Tako da mi jesmo županija koja ima 26 općina i dosta ruralnih krajeva. Zasigurno je svim stanovnicima posebice u našim selima bitan kvalitetan prijevoz i evo osobno ću kao i svi mi zastupnici koji dolazimo iz te županije zalagati se za što kvalitetniji prijevoz u našoj županiji.
Hvala.
Sljedeća zastupnica uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev, izvolite.
Hvala lijepo poštovana potpredsjednice.
Uvažena zastupnice Maksimčuk vi imate dugogodišnje iskustvo rada upravo na provedbi propisa vezano za prijevoz, cestovni prijevoz, za promet, problematika lokalnog prijevoza vam je bila specifičnost i na tome ste dugo radili.
Recite mi vaše mišljenje s obzirom na kritike koje dolaze od strane oporbe da ovaj zakon ide u hitnom postupku. Da li je ovo zakon za koji je puno bolje da ide u hitnom postupku ili bi bilo kvalitetnije da smo to odradili u redovnoj proceduri prvog, pa onda i drugog čitanja.
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepo uvažena kolegice.
Da, čuli smo dosta kritika zašto ovaj zakon ide po hitnom postupku. Pa ja vjerujem da ide po hitnom postupku zato što su veliki problemi se nagomilali u prijevozu, ali i dodatno i zbog pandemije, odnosno covida i bilo je realno očekivati da će prijevoznici odustajati i od drugih linija i zasigurno je zato se išlo u žurnu izradu, u izmjene i dopune ovoga prijedloga zakona. Zasigurno će se u nekim sljedećim izradama i dopunama ovog zakona poboljšati i uvažiti sve ono što nije bilo u ovoj hitnoj proceduri. I sigurno da se svi mi zalažemo definitivno i pozicija i opozicija za bolju i kvalitetniju uslugu javnog prijevoza.
Hvala.
I posljednja replika na vaše izlaganje uvažena zastupnica Sandra Benčić.
Izvolite.
Zahvaljujem vam se.
Mislim pratim ovu vašu raspravu i svih vas iz HDZ-a, mislim meni je neobično drago da ovaj zakon ponovno tematizira pitanje javnog prijevoza i njegovog subvencioniranja. Ali evo moram reći dakle nema ni jedne županijske razvojne strategije, strategije razvoja općine ili grada.
U zadnjih deset do petnaest godina koja ne govori o problemu javnog prijevoza, o tome kako je uništen jer nije subvencioniran i kako tržišno logika u tome ne funkcionira. Pa me evo zanima ako nam možete podijeliti sa nama u kojem trenutku točno ste vi shvatili da nećemo imati javni prijevoz u ruralnim prostorima ako ga ne subvencioniramo.
Evo mene zbilja to zanima jer se borim oko tog pitanja i profesionalno je aktivistički već 15, 20 godina.
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepo uvažena kolegice.
Problemi u javnom prijevozu rekli ste i sami su godinama. Znači išli smo u implementaciju ove odredbe, ali mogle su ići i prije. I kolegice moje su u raspravi rekle da, možda idemo zbog predizbornih, ali predizborne godine su nam bile i prošla i pretprošla. I ova godina nam je predizborna. Mogle su i neke druge Vlade prije toga. 2013. smo ušli u EU prevesti, implementirati u naše zakonodavstvo. Evo ovo je prva Vlada koja je to učinila i stoga ja to zaista pozdravljam i ne smatram da je to išta loše što ovaj čas podržavamo i hvalimo. Svaki dobar prijedlog i svaki dobar zakonodavni okvir koji bilo koja Vlada donese a bude na terenu za naše sugrađane povoljan ja se nadam da će pozdraviti i desna i lijeva strana ove sabornice.
Hvala lijepo uvažena zastupnice.
Nastavljamo dalje prema redoslijedu prijavljenih zastupnika.
Sljedeći je na redu za pojedinačnu raspravu uvaženi zastupnik Davor Dretar.
Izvolite.
Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovana gospođo zamjenice tajnice, kolegice i kolege.
Evo tu mi je gospodin Kuzmanić, gospodin Ćorić predsjednik saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Gospodin Borić je bio do malo prije ovdje. Nas trojica nabrojanih u društvu još nekih članova saborskog odbora već spomenutog. Jučer smo imali sjednicu saborskog odbora i raspravljali smo o ovome prijedlogu zakona.
On nije prošao saborsku proceduru, odnosno odborsku proceduru i evo danas ovdje, danas je četvrtak. Sutra u petak ćemo glasati o njemu. I poštovana gospođo Juričev-Martinčev da, nisam suglasan sa tako brzim načinom provođenja, odnosno guranja jednog zakona kroz saborsku proceduru. Poštovana gospođa nam je malo prije rekla ovdje da je to zbog covida. Covid je počeo prije godinu dana.
Ako ćemo nešto stvarno rješavati hitno onda smo trebali riješiti 4. travnja 2020. godine. Covid je počeo prije godinu dana, mi nešto rješavamo hitno. Čini mi se oprostite da vam ta argumentacija ne drži vodu.
Još ću jednom podsjetiti na jučerašnju raspravu u kojoj smo se stvarno zatekli sa u sudaru sa činjenicom, jedna sjajna gospođa je jučer, već 2 puta dolazi na sjednice saborskog odbora izuzetno argumentirano i ona nas je podsjetila da su svi novci od 2019. nakon što je istekao 10 godina dugi rok za prilagodbu u stvari nezakonita potpora. Gospođa nam je skrenula pozornost na činjenicu da nam EU može kratko i jasno kako bi to rekli po domaći stisnuti kontrolu. I što će se onda dogoditi i tko će te novce i na koji način vratiti? Moram priznati ne znam.
Ovdje ću se na tren budući da nisam stručnjak za prijevoz, naročito ne teretni dotaknuti taksi prijevoza odnosno ove regulative. HGK ne podržava, Cameo ne podržava, mnogi ne podržavaju ovo što ovdje piše, a piše ovako. Za svako pojedino vozilo ne treba se izdavati dozvola za obavljanje taksi prijevoza i biti vezana uz registarsku pločicu. Svi smo mi svjesni da je liberalizacija tržišta dobra za krajnjeg korisnika, nesumnjivo. Svi mi budući da je sve više i više tvrtki koje nam nude taksi prijevoz uživamo u činjenici da će nas netko na relaciji za koju bi nekada platili 50 kuna sada odvesti za 18. Nama je to kao korisnicima u redu, da to je istina. No, moramo se u konačnici zapitati može li ta cijena u stvari i na duge staze biti ekonomski održiva. Ili jednostavno trenutno ovdje ne vidimo dobro rješenje.
Podsjećam kao što sam govorio i u raspravi o prvoj točci današnjeg dnevnog reda. Moramo donositi precizno definirane zakone. A ovdje u točci 18 piše, prilikom obavljanja autotaksi prijevoza odnosno tijekom vožnje vozač autotaksi prijevoznika dužna je u vozilu imati presliku dozvole. Je li to komad papira koji je fotokopiran? Treba li on biti ovjeren kod javnog bilježnika? Ovdje nažalost ne piše. Dakle, to nije dobar zakon. Nije precizan zakon.
Imamo naravno još jednu vrlo zabavnu činjenicu gdje imamo ovu gradaciju od 3 do 10 vozila kao za 6, 11 do 50 kao za 30, da skratim za više od stotinu vozila plaćate kao za stotinu vozila. Što ako imamo 380 vozila? Dakle, još jednom ću reći podržavam liberalizaciju, za to sam da svaki korisnik bilo koje usluge ima pravo istu dobiti što jeftinije, neka tržište radi svoj posao apsolutno, ali zakon kao zakon mora biti precizan. Nitko od nas kada odlazi u bolnicu na liječnički zahvat ne očekuje da mu liječnik kaže, bumo vas otvorili pa bumo vidli kaj se bu dogodilo. Dajete se u ruke vrlo stručnim ljudima. Dajte onda da i zakoni koje u ovom najvišem domu RH donosimo budu stručnu, budu iskreni i budu dobro i precizno napisani.
Hvala lijepo.
Hvala vam lijepo, malo pričekajte, imate dvije replike, vratite se molim vas, sve u redu.
Prva na redu je ona uvaženog zastupnika Matka Kuzmanića.
Izvolite.
Kolega Dretar, dobro ste primijetili, ali to se zove moderni PR. Znači HDZ stvori problem, pa onda rješava problem. To valjda imaju jednog zajedničkog savjetnika na nivou Europske pučke stranke kojoj oni pripadaju pa je tako njihov kolega iz naše susjedne republike koji je isto član Europske pučke stranke, da ga ne spominjem tko je, neki dan isto tako stvorio problem izjavivši da je neko hrvatsko vino loše, pa se nakon toga ispričao, a budimo realni i ja i vi, to vino je bilo jednako dobro i prije i sada samo što je u međuvremenu klaun dobio svojih 5 minuta. E to je ono žalosno od svega. To je očito jedna, jedna PR strategija kako pred izbore ljudima pokazati da se brine za njih i da se rješava njihove probleme. Ovi problemi su i prije korone bili i stat će i poslije korone. Eto ga.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala lijepa poštovani zastupniče Kuzmanić, ova vaša referenca na vino jest originalna, moram priznati u vino se baš ne razumijem, ali ono što je sasvim sigurno jest činjenica da ću još jednom i ako treba 350 puta reći, ovo je najviši dom, mi ovdje donosimo zakone, a nećemo spuštati svoje, svoje privilegije i svoja prava kao saborski zastupnici na nivo donošenja nekih pravilnika koje kasnije kao najviši dom nećemo imati pod kontrolom.
Ne bih, hvala vam lijepa, na tzv. rolici u nogometnom žargonu, ali ne bih ovo uvlačio u međustranačke rasprave jer mislim da za to stvarno nema potrebe. Svi moramo biti svjesni da radimo jedan vrlo odgovoran posao i prema njemu se tako odnositi treba.
Hvala vam na pitanju.
Hvala lijepo i još jedna replika uvaženi zastupnik Pero Ćosić.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovana potpredsjednice.
Poštovani kolega Dretar, rekli ste i sami da smo jučer raspravljali uopće o ovome zakonu na našemu temeljnom odboru za donošenje ovoga zakona i da je, ova je direktiva već nastala da donesena u EU prije 10 godina i niti jedna vlada do danas nije o tome raspravljala, njene odrednice su trebale se implementirati 2019. godine i sad mi to radimo po hitnom postupku. Nešto se je napravilo, znači javni linijski prijevoz je uspostavljen, subvencionirali ste ono po malo otocima, ugroženi, djeca i sve ostalo. Jedan cjeloviti sustav nije napravljen. Da nije možda bilo ove korona krize i ovoga pada prometa i svega ostaloga i odustajanja prijevoznika od voženja možda to i sada ne bi, možda bi to sad čekalo, ali evo sad je došlo vrijeme da se to napravi i ovaj jednostavno moramo to po hitnom postupku napraviti, ali inače bi trebali razmišljati da više vremena provedemo na stručnim stvarima nego možda ovako u sabornici raspravljajući gdje tako rasprave su svakakve …/Upadica: Hvala./… i sve ostalo, znači jedan novi odnos prema…
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala vam lijepa poštovani gospodine Ćosić ujedno i predsjedniče našeg saborskog odbora, uvijek mi je stvarno čast i zadovoljstvo sudjelovati na našim odborskim sjednicama, vodite to vrlo autoritativno i vrlo korektno u suradnji sa svim oporbenim zastupnicima tamo i jest da to je istina. Došlo je možda vrijeme da nakon tog silnog zakonskog roka ovo napravimo pa neka onda i bude u hitnoj proceduri, jedino podsjećam vas, neće svi biti tako benevolentni.
Načelno, donošenje zakona po hitnome postupku je u direktnoj koliziji sa određenim odredbama i Poslovnika HS-a i Ustava RH, dakle ja ću na to uvijek reći, idemo to donijeti. Svima nama je ovdje cilj da građanima ove zemlje bude bolje i ja sam u potpunosti suglasan, idemo to gurnuti i idemo to napraviti. Ali neki možda neće biti tako dobronamjerni.
Hvala lijepo.
Hvala vama.
Nemate više replika, možete na mjesto.
Nastavljamo dalje s pojedinačnim raspravama. Sljedeća na redu je uvažena zastupnica Romana Nikolić.
Izvolite.
Hvala potpredsjednice Sabora.
Izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu donesene su djelomične promjene za prijevoznike. Uvaženi su neki od prijedloga struke, a to je ukidanje putnih listova u unutarnjem cestovnom prometu što je bio obrazac koji je prijevoznik morao imati u vozilu pri obavljanju prijevoza i dužan ga je bio čuvati najmanje dvije godine od kad je prijevoz obavljan. Također, time je ukinut i jedan od parafiskalnih nameta, a 50% prihoda od ovog nameta pripalo je HGK.
Posebno bih istaknula da ovom izmjenom nisu dirana stečena prava prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu zakona iz 2018. održavali županijske linije i međužupanijske linije do 100km.
Veliki se pomak napravio i s uvođenjem javne usluge na koju prijevoznici čekaju još od 2018.g. Naime, potpisivanje ugovora o javnim uslugama osiguralo bi se prijevoznicima održivo poslovanje u razdoblju krize, ograničenje kretanja i loša turistička sezone otežali su situaciju za sve prijevoznike koji bi na ovaj način mogli spasiti svoje poslovanje.
Ono što je sporno oko ove izmjene je taj što ovim izmjenama i dopunama zakona opet nije omogućeno žurno potpisivanje ugovora o javnim uslugama. Ugovori o javnim uslugama su prema važećem zakonu trebali biti sklopljeni najkasnije do 30.11.2019.g., već se trebaju donijeti dodatna odluka i uredba Vlade što iziskuje određeno vrijeme, a prijevoznici su svakim danom u sve težem položaju jer im je ugroženo poslovanje, nemaju za plaćanje pogonskog goriva i tekućih obveza dok putnici ostaju uskraćeni za uslugu prijevoza na nerentabilnim linijama kojih bez sufinanciranja svakim danom je sve više.
Ako je već Vladi promaknulo da za cestovni putnički prijevoz već postoji pravilnik o obavljanju linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu i da on regulira način izvršenja zakona, neka donese uredbu, ali koja neće dirati u stečena prava naših prijevoznika.
Smatramo da je, osobno smatram da je ministarstvo propustilo idealnu priliku za izmjenu svih ostalih nelogičnosti u zakonu za koje se prijevozničke udruge bore još od lipnja 2018., kada je u to vrijeme nastupio novi zakon.
Hvala.
Hvala vama uvažena zastupnice.
Imate jednu repliku, zastupnica Opačak Bilić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovana kolegice.
Spomenuli ste u svojoj pojedinačnoj raspravi važnost donošenja uredbe kroz koji će se ugovori potpisivati putem javnog natječaja. Koji bi po vama bio razvidan rok za donošenje iste tj. koji rok smatrate dovoljnim za pripremu naših prijevoznika kako bi spremni pristupali javnim natječajima?
Hvala.
Izvolite odgovor na repliku.
Hvala zastupnice Opačak Bilić.
Pa s obzirom prema zahtjevu prijevoznika priprema za pristupanje javnom natječaju iziskuje dosta vremena i prema njihovom mišljenju svaki, a trebali bi slušati struku, svaki rok ispod tri godine bio bi prekratak. Ali nek se uredba donese, ali nek ne dira u stečena prava naših prijevoznika.
Isti takav stav u vezi uvažavanja stečenih prava prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu imali važeće dozvole je potvrdila i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.
Hvala vam lijepo.
Nemate više replika.
I sada idemo na završne riječi u ime klubova. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govoriti uvažena zastupnica Sandra Benčić.
Izvolite.
Hvala potpredsjednice.
Dakle, jedna od po meni apsolutno prioritetnih mjera za sprečavanje depopulacije ruralnih područja Hrvatske je osiguravanje mobilnosti i to unutar ruralnih područja, ali i osiguravanje njihove povezanosti sa srednjim i većim urbanim centrima, dakle bez toga nema života na ruralnim područjima.
Kako dolazim s ruralnog područja mada je to bilo davno dok sam tamo živila, ali sjećam se koliko jesmo ovisili i to ono životno ovisili o tome da imamo vlak, a da ona mjesta koja nemaju vlak da su spojena sa prvim željezničkim centrima pomoću kojeg možemo doći do većih urbanih središta. Mi smo tako išli i u školu, ljudi su tamo tako išli na posao nekada itd.
Međutim danas dakle u Zagorju iz kojeg dolazim ono je fantastičan zapravo primjer onoga što se dogodilo na razini Hrvatske. Dakle, osim što su nam se željezničke linije prorijedile za pola, za pola, autobusni prijevoz ovaj lokalni javni je bio propao. Sada postoji nešto od tog javnog cestovnog prometa, ali je u potpunosti monopoliziran, pa smo tako one prirodni-javni monopol zamijenili ovim drugim privatnim monopolom. Pa ću vam reći kako vam to npr. izgleda.
Recimo kod tog manje-više monopola, dakle monopoliste neću koji je spominjati koji je, koji ima taj autobusni prijevoz, relacija Zabok-Bedekovčina, to vam je udaljenost od 15 km, košta 23 kune u jednom smjeru autobus, Zabok-Tuhelj 27 kuna isto tako 15, 16 km. Dakle, sad si zamislite ako idete na dnevnoj bazi u dva smjera. Pa tko si to može priuštiti? Tko si to može priuštiti? Napominjem radi se o Krapinsko-zagorskoj županiji koja je čini mi se treća po najnižoj prosječnoj plaći u RH. Gore su samo bile zadnje kad sam gledala Varaždinska i Međimurska županija. Kako da si to ljudi priušte?
Dakle, ta loša pokrivenost svih naših županija, ne govorim sad samo o Zagorju, mogu govoriti o Ličko-senjskoj županiji, mogu govoriti dakle o slavonskim županijama u kojima je ista situacija. Posebice primjerice isto u Zapadnoj Slavoniji, dakle Pakrac i cijeli taj krug isto. Dakle, zašto imamo tu lošu pokrivenost? Pa zato jer smo podlegli tržišnom fundamentalizmu.
Doslovno smo podlegli toj ideji, jer se iz nekog sumanutog razloga vjerovalo da će tržište pokriti javne potrebe. Tržište pokriva one potrebe koje mu se isplate. To je tako jasno. I zato tržište zaista može dati dobar odgovor možda na neke stvari, ali na one koje su nam javna potreba a nisu financijski isplative ne možemo i ne možemo niti očekivati da će dati.
Dakle, prepustilo se to u potpunosti tržištu i znala sam to čuti od političara, od donositelja odluka na lokalnim i regionalnim razinama. To vam je tako. Ako nema isplativosti za tu liniju, onda ta linija ne treba ni postojati. To je bilo obrazloženje. Dakle, takva radikalna politika je nakon 15 godina, 20 došla na naplatu u obliku potpune raseljenosti nekih dijelova Hrvatske, potpunom propašću ruralnih krajeva, ogromnim nejednakostima u pristupu osnovnim uslugama.
Znači mi imamo krajeve ove zemlje gdje netko tko nema auto, a primjerice starija populacija često nema ne može doći do doma zdravlja ili do Centra za socijalnu skrb. Dakle, napravili smo takvu situaciju. I evo sada ste se 2021., meni je to jako drago jer ja kažem ja to 15, 20 godina slušam na terenu da se napokon shvatilo da nemaju javnog prijevoza ako ga u ruralnim područjima ne subvencioniramo.
Dakle, nije pitanje da li je javni prijevoz isplativ po toj cijeni koja je njegova cijena. Pitanje je koja je cijena ako ga nemamo. Ja se nadam da smo na tom primjeru naučili lekciju, da smo naučili lekciju šta može, a šta ne može biti tržišno orijentirana stvar.
Htjela sam vam još samo reći jedan primjer. Komunalno, znači na komunalnoj razini, razini općina ili nekoliko općina. Mi možemo ići i na modele da se financira iz Fonda za energetsku učinkovitost nabave električnih mini buseva, da se zaposli troje ljudi i da kruže, da imamo kružne linije jer će se možda to lakše tamo dobiti i isplatiti nego dobiti privatnog prijevoznika i dati mu da radi javnu uslugu.
…/Upadica Glasovac: Hvala vam./…
Jer u nekim dijelovima vi nemate ni prijevoznika. Nitko nije zainteresiran čak niti po subvencioniranoj cijeni.
Hvala vam.
Hvala vam uvažena zastupnice Benčić.
I sada će u ime predlagatelja nakon provedene rasprave će se obratiti završno uvaženi državni tajnik Tomislav Mihotić.
Pokušat ću odgovoriti na najučestalija pitanja i dati komentar. Najprije ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona uspostavit će se javna usluga za županijski javni linijski cestovni prijevoz putnika, te osigurat financijska sredstva kojima će se financirati javna usluga. Ugovorima o javnoj usluzi osigurava se standard dostupnosti javnog linijskog prijevoza prema površini naseljenosti svake pojedine županije kao i standard kvalitete voznog parka operatera sa kojima su potpisani ugovori. To je bilo učestalo pitanje vezano za kvalitetu voznog parka kojim će se raspolagati.
Preraspodjelom financijskih sredstava u iznosu od 320 milijuna kuna kao i dodatnim sredstvima iz proračuna u iznosu od 107 milijuna kuna, te sredstvima od prodaje karata i sredstvima iz jedinica lokalne i regionalne samouprave osigurana je financijska konstrukcija kojom se osigurava uspostava javne usluge.
Što se tiče taksi prijevoza putnika, ovim zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave vode evidenciju izdanih dozvola koje unose u sustav podataka kao sastavni dio nacionalnog registra cestovnih prijevoznika čime će se osigurati uvid u broj izdanih taksi dozvola za pojedine jedinice lokalne samouprave.
Važno je naglasiti da su predstavnici auto taksi prijevoznika na sastanak u ministarstvo vezano za ove izmjene i dopune zakona došli sa svojih 6 zahtjeva. Dva su u cijelosti uvažena. Jedan je ovaj o kojim sam govorio, a drugi je da taksisti sa više od pet godina iskustva će biti oslobođeni obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti.
Reforma auto taksi prijevoza iz 2018. provedena je u sklopu širokih promjena u području prijevoza u cestovnom prometu i uskladila je hrvatsko zakonodavstvo sa onim EU, poboljšala kvalitetu usluge i snizila cijenu usluge za krajnjeg korisnika, te višestruko povećala broj radnih mjesta u auto taksi prijevozu.
Mislim da svi možete priznati da ipak korištenje taksija ovim izmjenama je drastično poraslo. Nadalje, ukidanje obveze ishođenja licencije za vozila ukupne mase iznad 12 tona za prijevoz za vlastite potrebe osigurava lakše poslovanje obrtnicima i komunalnim poduzećima. Znači izišli smo u susret vezano za te zahtjeve i taj dio liberalizirali. I ne slažem se da to ugrožava autoprijevoznike na takav način da bi moglo značajno štetiti njihovim poslovima koje obavljaju u toj djelatnosti. Zatim, što se tiče cijepljenja vozača, zaprimili smo zahtjev Udruge prijevoznika da se profesionalne vozače kao posebno ugroženu kategoriju stavi kao prioritet na liste za cijepljenje te smo isti poduprli i uputili prema HZJZ-u.
Uredba EU Parlamenta i Vijeća 1370 iz 2007. na snazi je od 2009. g. te su prvi puta njezine odredbe implementirane u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018. g. a do izmjena i dopuna ovoga zakona trebalo je osigurati i pripremiti financijska sredstva i ostale mehanizme za provedbu, čime ova Vlada uvodi svojevrsnu reformu javnog linijskog prijevoza putnika. Pravilnik i uredba bit će doneseni u roku koji je propisan i već se rade paralelno s ovim izmjenama i dopunama.
Hvala.
Hvala vama. Ostanite, molim vas, imate dvije replike.
Prva je ono uvažene zastupnice Mrak-Taritaš, izvolite.
Hvala lijepo poštovana potpredsjednice HS-a, poštovani državni tajniče, dakle riječ je o ovom što je izazvalo, i naravno, našu raspravu, a to je uloga države u pomoći, odnosno subvenciji prijevoza za srednje škole.
Kad radite nekakav zakon ili kad radite neku projekciju, onda pretpostavljam da ste i dobili analizu otprilike koliko je to, kojem broju učenika koji idu u srednje škole uopće je riječi i koliko je to sredstava iz državnog proračuna ili o kojim županijama je riječ, koliko jedinica lokalne samouprave, dakle neku projekciju ste radili, nešto ste radili ili koliko je linija riječ ili koliko je autoprijevoznika riječ, dakle bilo koji podatak da imamo, da otprilike znamo o čemu je riječ i o kojim okvirima je riječ.
Hvala lijepo.
Hvala vama. Izvolite odgovor na repliku.
Pa sigurno da smo baratali s tim podacima i nedovoljno je pokrivenosti cijelog tog sustava tj. mreže odvoza srednjoškolskih učenika do škola i to je bila jedna od osnovnih stvari zašto smo išli na ovakav način i sustav raspodijele sredstava i totalno drugu mrežu koja će to sve skupa pokriti.
Hvala. I još jedna replika, uvažena zastupnica Sandra Benčić, izvolite, kolegice.
Pa evo, htjela sam vas pitati, ovako, kako ćete regulirati pitanje koje ste dobili kao posljedicu liberalizacije taksi prijevoza u gradovima, a to je da u pojedinim gradovima, a posebno na obali imate tokom ljeta toliki priljev taksista, taksi službi odnosno taksista iz drugih gradova, da ne možete doslovno hodati po cesti, ne isplati vam se ni voziti taksijem niti svojim autom jer ne možete proći, dat ću vam samo primjer Dubrovnika, recimo i kako vam on izgleda u ljetnim mjesecima.
Dakle potrebno je kad se rade takve mjere, razmišljati kakav će to utjecaj imati na prijevoz u određenom gradu uopće na promet, ali i kakav će imati učinak na emisije CO2, dakle ako smo, idemo u smjeru smjenjivanja utjecanja cestovnog prometa na emisije CO2, onda bi možda to i u ovoj mjeri trebali vidjeti.
Hvala. Izvolite, odgovor na repliku.
Generalno, sustav koji je uspostavljen, donio je velike pomake. Normalno da ima par točaka koje su pokazale određene probleme i skupa sa lokalnom samoupravom ih rješavamo.
Hvala. Možete sada na mjesto. Zaključujem. Hvala vam. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

72

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123
19.03.2021.
Evo, dobro vam jutro. Nastavljamo dalje danas sa radom.
Idemo na izjašnjavanje o amandmanima, prvo izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 123. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika SDP-a.
Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o amandmanima, uvaženi državni tajnik, Alen Gospočić.
Prvi amandman, br. 1, Odbora za zakonodavstvo.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni zastupnici i zastupnice Hrvatskog sabora.
Vezano za amandmane Odbora za zakonodavstvo, njih 3, oni se u cijelosti prihvaćaju, radi se o novotehničkim izmjenama u samom zakonu.
Dobro. Drugi amandman je kluba SDP-a.
Amandman br. 1 .../Govornik se ne razumije./...
Amandman br. 1 Kluba zastupnika SDP-a se ne prihvaća.
Obrazloženje, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nakon dopisa navedenog u amandmanu, donijelo je novo mišljenje 18. veljače 2021. g. u kojem navodi da nadležno upravno županijsko tijelo za promet je nenadležno upravo tijelo za promet grada Zagreba. Prilikom sklapanja ugovora o javnoj usluzi, dužno je uvažiti stečena prava prijevoza koji su obavljali prijevoz temeljem dozvola ili koncesija na dan stupanja na snagu zakona.
Poštovanje, u ime kluba SDP-a.
Hvala.
Dakle, vidite kako je zanimljivo sa hrvatskim institucijama. Znači to su hrvatske institucije koje bi trebale biti recimo neovisne, dakle koje bi trebale prosuđivati u interesu zapravo tržišta i zaštite potrošača a ne monopola koji postavlja.
Dakle ta dotična agencija funkcionira na način tako da prosljeđuje dopise onako kako nekom odgovara. Dakle njihov dopis, tj. njihovo rješenje iz 7. siječnja 2021. je apsolutno suprotno rješenju koje poslali kasnije Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Znate zašto? Zato jer funkcionira na način kako kome odgovara.
Znate šta će se ovdje dogoditi? A to će biti vaša odgovornost. Dogodit će se da će netko nekad u budućnosti dakle pokrenuti sporove protiv monopolista a SDP i ja ću se uvijek zalagati za zaštitu potrošača i za zaštitu krajnjeg korisnika a ne da se dižu telefonu i da rade za partikularne interese određenih skupina.

Dakle, ovo apsolutno nije zaštita potrošača, ovo nije zaštita tržišta. I znam zašto to radite i zašto ste imali prije mišljenje. Dakle ostajemo kod toga što smo i naveli u našem amandmanu, hvala, tražim glasovanje.
Glasovanje, ok.
Amandman br. 2 istog kluba zastupnika.
Izvolite, državni tajniče.
Amandman br. 2 Kluba zastupnika SDP-a također se ne prihvaća. Uredbom EZ 1370/2007 daje mogućnost jedinicama lokalne i područne samouprave da same odluče žele li prijeći na model javne usluge. Temeljem toga im je kroz ovaj zakon dana mogućnost a ne propisana obveza.
Poštovanje, izvolite.
Bogu hvala. Dakle, .../Govornik se ne razumije./... slučaj ajde recimo kao i PSO za zračni promet, kao PSO za pomorski promet, kao PSO za putnički promet.
Ajde vi znate nešto, to ću reć ovako. Znate koji su fiskalni kapaciteti u ovom trenutku jedinica regionalne samouprave većine u Hrvatskoj osim Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske koje imaju nešto više sredstava. Dakle, apsolutno je nemoguće da jedinice regionalne samouprave financiraju dakle PSO u putničkom prometu, što se tiče autobusa jer je to nemoguće, oni novaca za to nemaju.
Dakle, ako se država dakle ne uključi kao što se uključi i u sufinanciranje prijevoza otočana, zračnog prometa za održavanje određenih da tako kažemo, frekvencija luka, ako se ne uključi kao što je uključena sa pola milijarde kn za PSO, za Hž putnički, dakle ovo vam neće funkcionirati. Neće vam funkcionirati iz više razloga.
Prvo je, niste predvidjeli novce u proračunu. to je pod broj 1. Mislite prebacivati iz Ministarstva obrazovanja, vjerovatno Ministarstvo pomorstva, dakle to će vam biti nedostatno jer zato jer se ovo računa po kilometrima.
Ono što ste trebali napraviti prije donošenja tog zakona, iz tehničke pomoći koja vam je na raspolaganju, znači možete koristiti europska sredstva, napraviti dakle model sufinanciranje, javnog, linijskog, autobusnog prijevoza u Hrvatskoj. Dakle po kilometrima sa dionicima koji bi bili uključeni i sa državom na prvom mjestu. Zato se ovdje i miješa prijevoz srednjoškolaca koji žele se samo prebaciti, dakle novac koji postoji za održavanje prijevoza a dobro znate ako maknete velike gradove, da nažalost Hrvatska je ovisna dakle o toj vrsti prijevoza. Zna i potpredsjednik Sabora jer je bio nekad župan, jel tak, g. Sanader? Vjerovatno je tako. Hvala. .../Govornik se ne čuje./...
Dobro. Hvala državnom tajniku.
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 123.
Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena.
Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika SDP-a.
Izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici, pa ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća.
Znači amandmani Odbora za zakonodavstvo su prihvaćeni. Tri ih je i postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona.
I imamo dva amandmana Kluba zastupnika SDP-a, Vlada ih ne prihvaća, moramo glasovati.
Tko je za prvi? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Idemo na amandman br. 2 istog kluba zastupnika.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Idemo sada na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnika, 77 za, 16 suzdržanih, 34 protiv te je na taj način donesen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
PDF