Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 6

PDF

12

  • Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63
28.01.2021.
Sada idemo na slijedeću točku a to je:

- Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63

Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?
Da, poštovani državni tajnik u MUP-u Žarko Katić, izvolite.
Molim vas, možemo se malo utišati da državni tajnik reć što želi? Izvolite.
Hvala.
Sve vas srdačno pozdravljam, pred vama je Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 od 20. lipnja 2019. g. i o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva i ujedno izmjeni Uredbe br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe br. 98/2013.
Dakle, 20. lipnja 2019. g. donijeta je Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, o izmjeni uredbe i stavljanju izvan snage uredbe iz 2013. godine.
Ovom prilikom želim vas podsjetiti da su prekursori eksploziva tvari dostupne u slobodnoj prodaji koje se inače koriste za različite svakodnevne namjene a u određenim količinama ili koncentracijama, mogu poslužiti za izradu eksploziva.
Uredba iz 2019. g. donijeta zbog utvrđenih nedostataka …
…/Upadica Reiner, ne razumije se./…
Hvala lijepa.
Uredba iz 2019. g. donijeta zbog utvrđenih nedostataka stare uredbe iz 2013. g. koja nije posve jasno propisivala odgovornost gospodarskih subjekata koje se bave uvozom, prodajom, provozom, skladištenjem izvozom ili proizvodnjom prekursora eksploziva te internetskih tržišta.
Jednako tako, u praksi se uvidjelo da inspekcijski nadzori u EU nisu dovoljno učinkoviti te je novom uredbom ojačana uloga inspekcijskih službi. Uredbom se uspostavlja i usklađena i jasna pravila o stavljanju na raspolaganju, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva a s ciljem ograničavanja dostupnosti tih tvari i smjesa pojedinačnim korisnicima kao i osiguravanja odgovarajućih prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu opskrbe.
Sve o čemu vam govorimo, osmišljeno je radi osnaživanja razine javne sigurnosti i sustava za kontrolu prekursora koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju eksploziva tzv. kućne izrade te dodatnog poboljšanja i usklađivanja sustava za sprječavanje nezakonite proizvodnje eksploziva obzirom na sve veću prijetnju terorizma i drugih teških kaznenih djela prema građanima i javnoj sigurnosti uopće.
Time bi se ujedno osiguralo slobodno kretanje prekursora eksploziva na unutarnjem tržištu, promicalo tržišno natjecanje gospodarskih subjekata te poticale inovacije primjerice olakšavanjem razvoja sigurnijih kemikalija kojima bi se zamijenili prekursori eksploziva.
Uredbom se ujedno nalaže državama članicama uspostava nacionalnih kontakt točaka za prijavu sumnjivih transakcija ili nestanka i krađe prekursora eksploziva, zatim uspostava nadležnih tijela za inspekciju i kontrolnu pravilne primjene prekursora eksploziva te propisivanje sankcija u slučaju kršenja njezinih odredaba.
Ovim prijedlogom zakona dodatno se propisuju obveze gospodarskih subjekata vezano uz pisano obavještavanje drugog gospodarskog subjekta o obvezama prijave kao i zaposlenika koji sudjeluju u prodajnom lancu. Odmah po zaposlenju i kasnije jednom godišnje sa sadržajem reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koji se stavljaju na tržište i obveza sukladno ovoj uredbi te isto tako propisuju se obvezu internetskom tržištu da poduzima mjere i koristi alate kojima bi se osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva, pomoću njegovih usluga posredovanja, dakle internetskih, da budu obavješteni o svojim obvezama te da moraju imati opciju prijave sumnjivih transakcija.
Uredbom se ujedno utvrđuju i odnosno ovim zakonom, nadležna tijela za provedbu uredbe kao i njihove obveze, a ta ministarstva su ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za poljoprivredu, nadležno za unutarnje poslove koje je ujedno i kontakt točka i državni inspektorat, osobito sanitarna inspekcija i inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama.
MUP kao što sam rekao ima posebne obveze propisane ovim zakonom. Ono se prije svega određuje kao nacionalna kontakt točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnijih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa koje sadrže prekursor eksploziva, zatim za provedbu kriminalističkih istraživanja u slučajevima prijave sumnjivih transakcija sukladno naravno Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i konačno za prikupljanje podataka i izvješćivanje Europske komisije o prijavljenim sumnjivim transakcijama i značajnim odnosno većim nestancima ili krađama provedenim inspekcijskim nadzorima i aktivnostima za podizanje svijesti o prekursorima eksploziva.
I na posljetku, zakonom se propisuju i reko bi značajne prekršajne sankcije u pravilu od 40 do 100.000 kuna za pravne osobe za postupanja suprotna odredbama uredbe i ovoga zakona. Hvala vam lijepa na pozornosti.
Hvala lijepo.
Imamo jednu povredu Poslovnika, poštovani, ne, odustali ste, dobro, hvala.
Replika poštovanog zastupnika Mire Bulja.
Uvaženi državni tajniče, žao mi je što u prvome dijelu ste bili onemogućeni govoriti, a predsjedavajući nije iskoristio poslovničku mogućnost šta je se kolege iz HDZ-a ovdje pretvorile u kokošinjac, a on u jednome trenutku išao opomenuti mene, ne znam koji je bio razlog, zbog čega je mene kad je kokošinjac bio s ove strane i žao mi je što kod ove vrlo bitne teme tj. prepisivanja urednih europskih direktiva i uredbi EU kao svakodnevno što radimo što nisam mogao čuti taj prvi dio, pa ako morete prvih 5 minuta ponoviti jer je predsjedavajući je kršio Poslovnik dozvolivši kokošinjac, a to nije viteški i onaj red koji nosi predsjedavajući nije dostojanstveno, a opominjati druge zastupnike da bi se, a u stvari nije ni vjerski, nije ono što on predstavlja. Zato bi vas zamolio ako možete ponoviti ovaj prvi dio jel od ovoga kokošinjca koji se stvorio od zastupnika kluba kojem i predsjedavajući pripada HDZ-a da ponovite. Hvala lijepo.
Kolega Bulj, ja sam opomenuo one koji su govorili i pri izlasku iz dvorane, a opomenuo sam i vas jer ste se derali na svoj neuobičajen nepristojni način sa mjesta.
Viteze, smirite se, riječ nisam rekao.
Prema tome, ovaj molim vas da se smirite i da se pristojno ponašate u sabornici.
Riječ nisam rekao, riječ nisam rekao.
Izvolite, po čem je povrijeđen Poslovnik?
Hvala lijepa uvaženi predsjedavajući viteže od jeruzalemskog groba, ja se zaista nisam niti jednom riječju vikao nego sam samo tražio kroz repliku, vi ste povrijedili Poslovnik 238., kroz repliku da mi uvaženi državni tajnik, nama saborskim zastupnicima koji smo željeli čuti, a nismo to zbog kokošinjca koji je stvorio vaš klub kojemu i vi pripadate i isključivo njemu služite, a ne svim saborskim zastupnicima da ponovi ovaj prvi dio jel nismo razumjeli.
Temeljem čl. 239. izričem vam opomenu jer vrijeđate druge zastupnike.
Sad ćemo, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?
Ne. Otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite.
Poštovani g. predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče, poštovane kolegice i kolege.
Evo ja ću u ovome trenutku u kojem naravno siguran sam u potpunosti nemamo niti jednoga trenutka niti potrebe da se ne nalazimo u suglasnosti samo upozoriti na jedan mail koji sam dobio, a poštovani g. državni tajniče direktno se dotiče jedne skupine koja mi je poslala ovaj mail i dozvolite mislim da ste ga i vi dobili, ali samo eto da ga još jednom naglasim ovdje u saborskoj raspravi. Taj nam je mail došao ispred Hrvatskog automodelarskog saveza. Znate i sami mi bi trebali ovdje rješavati neke bitne stvari, ali vjerujte mi puno se bitnih stvari sastoje od malo manjih stvari, pa nam tako u Hrvatskoj postoji Hrvatski automodelarski savez kao krovna organizacija Automodelara u Hrvatskoj. To su ljudi o kojima mi gotovo i da ne znamo da postoje, ali to su ljudi koji rade automodele i imaju svoje staze i vjerujte mi tamo negdje u bogatim, kako bi se to reklo, Europama to bude čak i ozbiljna stvar. Oni vas, poštovani g. državni tajniče, i eto i ja sada molimo da samo poslušate njihove riječi. Kao članovi njihove institucije koju su osnovali još 1991. oni su organizirali od onda do danas utrke radio upravljanih automobila, organiziraju automodelarske škole za djecu i mlade. Trenutno naša Hrvatska ima svjetskoga prvaka u klasci, klasi, pardon TC benzinskih motora, malo se u to razumijem, čitam njihov dopis, a u klasi pagi LS imamo 4 europska prvaka.
2022., dakle za nešto manje od godinu dana Zagreb će biti domaćin europskoga prvenstva. U Zagreb treba doći 7 stotina ljudi iz 50 i nešto zemalja koji će očigledno biti naši gosti, uzet će neka mjesta u hotelima, nešto će pojesti, prošetat će se, dakle nemojmo ih zanemariti.
Problem je, poštovani g. Katić, vi to jako dobro znate, gorivo sa 16% nitrometana je trenutno dozvoljeno za slobodnu prodaju. Ali, oni trebaju malo jače gorivo, gorivo o kojem ja trenutno govorim iz njihovih usta. Oni vas lijepo mole da se dozvoli poseban način na koji će, poštovani g. državni tajniče biti reguliran način nabave nitrometana odnosno nitrometanskih pripravaka za ljude koji se time bave.
Siguran sam da oni ne mogu niti ne žele niti na bilo koji način ugroziti sigurnost niti naše domovine, a niti bilo čega i bilo koga, dakle radi se o automodelarima kojima jednostavno oktanska vrijednost nitrometanskih goriva ne zadovoljava njihovu potrebu da bi mogli vršiti auto trke. Znam da se možda svima vama to na trenutak čini smiješno, ali dragi moji ljudi, svjestan sam i vrijedan sam i oni su vrijedni da ih netko ovdje zastupa. Nije to velika skupina našega društva, ali to su ljudi koji će uskoro imati europsko prvenstvo u Hrvatskoj, doći će ljudi i reći će, molim vas, gdje možemo uzeti gorivo? Mi ćemo reći evo vam gorivo, ono ima 16%, oni će reći, mi trebamo 23. Razumijete? Ne želim sada ovdje nikoga napadati, dajte, poštovani g. Katiću, molim vas lijepo, g. državni tajniče, da na neki način nađemo mali zakonski prostor kroz potpunu kontrolu nabavke i korištenja, da se tim ljudima dozvoli i omogući da mogu nabaviti takva nitrometanska goriva.
Ja znam da se radi o izuzetno malom postotku, ali tim ljudima je to bitno za egzistenciju, ne samo njih nego i tog automodelarskog sporta. Eto, drago mi je da sam danas mogao reći nešto oko čega, čini mi se, svi imamo suglasnost. G. Štromar, jeste vi suglasni? Da, treba podržati automodelare, je li tako?
HDZ, jeste suglasni? Je li ih treba podržati? To su mali ljudi. Oni imaju 25 automobila, dovući će nam u Hrvatsku nešto s čime ćemo moći ipak zaraditi neki novac. I eto. Hvala vam lijepo. .../Upadica: Hvala lijepo. Imamo …/... Eto, samo sam, to sam htio reći u njihovu korist. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Imamo repliku poštovanog zastupnika .../nerazumljivo/... Nemamo. .../Govornici govore istovremeno, ne razumije se./... dobro, imamo sljedeći klub zastupnika, a taj je SDP-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Matko Kuzmanić, izvolite.
Uvaženi državni tajniče, kolege zastupnici.
Evo, ja moram priznati, ja nisam znao za ovu udrugu automodelara, pa evo od kolege Dretara sam nešto novo čuo i moramo priznati evo, prvi puta i čujem za tu organizaciju, drago mi je da postoji kod nas. Nažalost živimo u jednom puno nesigurnijem svijetu nego što je to bilo nekada prije i stalno moramo nadograđivati naš sigurnosni sustav, pa isto tako moramo ovakve stvari i ovakve zakone i ovakve odluke provoditi i u HS-u.
Međutim, naravno, apsolutno podržavam sve što će omogućiti što veću sigurnost naših građana i što neće pomoći bilo kakvim terorističkim organizacijama ili skupinama da uz pomoć određenih materijala dođu do nekakvih supstanci koje bi mogle nanijeti štetu našim građanima ili našoj imovini. Međutim, dok sam čitao ovo primijetio sam jedan članak koji mi ovako zapao za oko, a to je čl. 4 koji kaže, u RH ne priznaju se dozvole koje su izdala nadležna tijela drugih država članica EU ili nadležna tijela država ugovornica Europskog gospodarskog prostora na temelju uredbe. U slušajući državnog tajnika Katića shvatio sam da EU nešto radi na način koji nama nije prihvatljiv.
Pa mi ćemo sada biti napredniji od njih pa ćemo mi njima pokazati kako se to radi. Ako sam dobro shvatio, mi nećemo s ovim čl. 4, nećemo priznavati dozvole koje su izdala nadležna tijela EU, znači bit ćemo, što bi rekli u žargonu veći katolici od pape, mi ćemo na neki način sada izmisliti nešto novo što će vjerojatno EU od nas kopirati.
Drago mi je i ponosan sam na to. Ako je već sve to tako, onda se tu radi o nekim ozbiljnim ugrozama nacionalne sigurnosti koje bi mi mogli njima na taj način pokazati pa me zanima čemu onda čl. 11 koji kaže da će se obrada osobnih podataka u okviru provedbe uredbe obavljati u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka. Znači ako se radi o nečemu toliko opasnome, onda ovakve stvari ne bi trebale biti definirane. Znači sigurno ako se radi o nekoj ozbiljnoj ugrozi ljudskih života nećemo sada paziti na GPDR.
Ako pazimo na GPDR onda se radi o nečemu perifernom, o nečemu u čemu mi možda lutamo, možda nismo 100% sigurni i možda pored ove udruge automodelara pojavi se još neka udruga ili još nekakva tvrtka ili još neki gospodarski subjekat koji će na ovaj način biti oštećen. Ja se nadam da to neće biti pravilo, da će ovaj primjer koji je kolega Dretar prije mene pokazao biti jedna iznimka koja se događa, ali bih evo, volio da mi državni tajnik pojasni ovaj čl. 4 jer napokon vidim da i mi po prvi puta, barem otkad sam ja evo, ovdje u HS-u možemo prodavati pamet EU. Odnosno nećemo kopirati njih nego ćemo biti pametniji i napredniji od njih pa sam iz tog razloga još posebno ponosan. Eto, hvala lijepa. Još jedan dodatak da mi kao klub ćemo podržati bilo kakav zakon koji će biti u interesu naših građana i koji će povećati sigurnost da se ove štetne tvari ne nađu u rukama onih koji to sigurno ne bi smjeli imati.
Eto, hvala.
Hvala lijepa, sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ante Deur, izvolite.
Poštovane kolegice i kolege, evo u ime kluba, Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe br. 98/2013, prvo čitanje.
Evo sigurno da u vremenu kojem živimo i sigurnosni sustav mora donositi i nekako se pokušavati u pravilima kao što je rekao državni tajnik i moramo na jedan način se i mijenjati određene stvari, donositi bolje uvjete za život jer i u svijetu i u našim prostorima sigurno moramo paziti i da terorizam i na razne skupine koje mogu upotrijebiti i određene stvari koje mogu biti pozitivne u društvu, pretvoriti ih u određene vrlo opasne stvari za život.
.../Govornik se ne razumije./... prekursu, to su eksplozivi, jesu kemikalije odnosno tvari i smjese koje se rabe u legalnim procesima međutim isto su tako i mogu i zloupotrijebiti u za nezakonitu proizvodnju eksploziva. Danas postoje brojne vrste tih kemikalija i svakodnevno se rabe npr. kao protuproizvodi a i u proizvodnji drugih kemikalija kao otapala za otapanjem materijala koji mogu služiti i za proizvodnju raznih prehrambenih stvari ali mogu isto se biti vrlo, vrlo opasne za druge stvari koje mogu se nezakonito proizvoditi i zbog toga je to jako bitno.
Nezakonita proizvodnja eksploziva, eksplozivnih stvari, uporabom različitih kemikalija odnosno prekursa, predstavlja velike sigurnosne ugroze te je zbog toga vijeće donijelo uredbu kojom se uvode stroža pravila o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva diljem EU-a a sa ciljem ograničenja njihove dostupnosti široj javnosti i osiguravanja primjerenog prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu nabave što je jako bitno da se stavi pod kontrolu da se zna tko uistinu zakonskim okvirima može upravljati s ovakvim vrlo opasnim i .../Govornik se ne razumije./... tvarima.
Uredbom se uspostavljaju usklađena pravila i stavljaju se na raspolaganje uvođenim posjedovanju uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zloupotrijebiti u nezakonitu proizvodnju eksploziva sa ciljem ograničavanja dostupnosti pojedinačnim korisnicima tih tvari i smjesa s ciljem osiguravanja odgovarajućeg prijavljivanja raznih sumnjivih transakcija i opskrbe koje bi se mogle i u našim djelu Europe sigurno od raznih organizacija dogoditi. Uredbom se ukida izdavanje dozvola za određene tvari, kalijev .../Govornik se ne razumije./..., kalijev .../Govornik se ne razumije./...
Uredbom se nalaže i državama i uspostavu nacionalnu kontakt točke za prijavu sumnjivih transakcija i nestanka ili krađa prekursora eksploziva i uspostava nadležnim tijelima za inspekciju i kontrolu pravilne primjene prekursora eksploziva te propisivanje sankcija u slučaju kršenja njenih odredaba.
Sigurno sa ovakvim prekursorima eksplozivom pokazuje i ovaj prijedlog koliko moramo biti oprezni i koliko je jako bitno da ovaj prijedlog dobije svoj zakonski okvir. I s obzirom da to svakodnevno dolazi od različitih promjera i napredaka, osuvremenjivanja u različitim tehnologijama, javlja se sve veći broj domišljatosti ljudi u smislu izbora tvari koje se rabe u nezakonitoj proizvodnji eksploziva. Sigurno da to su te opasnosti koje možemo svakodnevno vidjeti te u našoj prošlosti koliko je sigurno da se terorizam okoristio u raznim organizacijama, vidjeli smo i u „Blizancima“ i u raznim događanjima ali eksploziv je jako bitan i opasan ako se ne stavi pod kontrolu.
Važno je pravovremeno reagirati i prepoznati opasnosti te poduzeti potrebne radnje u sprječavanju uporabe prekursora eksploziva za nelegalnu proizvodnju eksplozivnih naprava. Novim će se pravilnikom ograničiti dostupnost prekursora eksploziva široj javnosti i osigurati primjereno prijavljivanje sumnjivih transakcija u lancu nabave koji će provoditi gospodarski subjekti koji će biti pod nadzorom sustava i gdje će se sigurno znati u svakom trenutku na koji način se to rabi i na koji način imamo pod kontrolom. Evo hvala vam lijepo na pozornosti.
Hvala lijepa.
Zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

12

  • Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63
05.02.2021.
Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/1148 EU parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora, eksploziva, te izmjene Uredbe EZ br. 1907/2006 i stavljanje izvan snage Uredbe EU br. 98/2013, prvo čitanje, P.Z. br. 63.
Predlagatelj je vlada. Rasprava je zaključena.
Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak:
Prihvaća se prijedlog navedenog Zakona o provedbi uredbe i drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 136 zastupnica i zastupnika, svi su bili za, pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila radna tijela HS.
PDF