Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 5

PDF

3

  • Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36
16.12.2020.
Sada ćemo ići na slijedeću točku, to je:

- Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36.

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika HS-a.
Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.
Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da.
Poštovani Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, izvolite.
Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice.
Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, radi se o konačnom prijedlogu zakona.
Ovim Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU uređeno je područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica EU, te se tim zakonom u domaći pravni poredak transportiraju zakonodavni akti EU u ovom pravnom području.
Ovim zakonom uređujemo oblike pravosudne suradnje propisane zakonodavstvom EU, Europski uhidbeni nalog i postupak predaje, Europski istražni nalog, nalog za osiguranje imovine, priznanje izvršenja odluka o oduzimanju imovine ili predmeta, priznanje izvršenja odluka o novčanoj kazni, priznanje izvršenja presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode, priznanje izvršavanja presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, priznanje izvršenja odluka o mjerama opreza i Europski nalog za zaštitu.
Ovim prijedlogom zakona predlažemo 7. izmjene i dopune zakona. Razlog za predlaganje ponovnih dopuna je ugradnja provedbenih odredaba u odnosu na Uredbu EU 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018.g. o priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanja imovine koje se primjenjuje u državama članicama EU od 19. prosinca 2020.g.
Također određujemo tijela koja su nadležna za zaprimanje, priznavanje, te za izdavanje naloga o zamrzavanju i naloga za oduzimanje imovine, a predviđena tijela da budu županijski sudovi u RH. Isto tako predviđamo da ona ista tijela koja su trenutno nadležna u odnosu na postupanje sukladno gore navedenim okvirnim odlukama tijela EU. Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog zakona dovršit će se prema odredbama Glave 3. i Glave 5. trenutno važećeg Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU.
Što se tiče RH, dakle nakon izglasavanja u petak ovaj će zakon stupiti na snagu 19. prosinca 2020.g., predlažemo HS da prihvati navedeni zakon. Hvala lijepo.
Hvala lijepo.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne.
A pardon, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ante Bačića, izvolite.
Hvala potpredsjedniče HS.
Poštovani državni tajniče, jučer smo na sjednici sabora raspravljali upravo o uredbi koju ćemo implementirat u naše zakonodavstvo vezano za delegirane tužitelje tj. vezano za osnivanje samog ureda europskog javnog tužitelja. Ta nova institucija koliko će smanjit potrebu upravo za, za pravnom pomoći, al općenito vezano za pravosudnu suradnju ili međunarodnu pomoć gdje ćemo de facto sad bit dio jednog sustava, imat ćemo osobe zadužene tj. delegirane javne tužitelje na razini svih država članica koliko će to zapravo pospješiti vezano za pravosudnu suradnju, ali i općenito za međunarodnu pomoć u Hrvatskoj.
Poštovani državni tajnik Salapić.
Hvala lijepo.
Poštovani zastupniče.
Ovdje se radi o procesnim odredbama ovoga zakona, dakle to su sedme izmjene i dopune, a odnosi se na onu pravnu suradnju kada je potrebno hitno djelovanje u odnosu na zamrzavanje imovine građana za koje su nadležni sudovi u RH. Dakle, ta dva zakona koja vi spominjete o europskom tužitelju ovaj nadopunjuje jedan drugoga, dakle to je nešto što je potrebno radi procesnog djelovanja.
Ovo će pospješiti ovaj proces zamrzavanja imovine, a ovlasti europskog javnog tužitelja i njegovog ureda u RH nisu u koliziji sa ovim zakonom, dakle jedan drugog nadopunjuju. Stvar je ubrzane i brze procesne suradnje da ono efektivno od svih 25 država članica na koje se ovaj zakon odnosi bude na jednakoj snazi efektivno i brzo da ne bi došlo do nekakvih prijevara kada se tiče imovine osoba kojima se ta imovina mora oduzeti ili zamrznuti.
Hvala lijepa.
Hvala lijepa.
Otvaram raspravu i prvi će u ime kluba HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Krunoslav Katičić.
Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče.
Evo dopustite mi da u ime kolegice i kolege zastupnice, evo dozvolite mi da u ime kluba HDZ-a izrazim stajalište na Konačni prijedlog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU.
Kao što je uvodno kazano klub HDZ-a će podržati predmetni prijedlog konačnog zakona, kao što je i kazano po predmetnom ovom zakonskom prijedlogu se u ovom domu održana je rasprava u prvom čitanju, sama rasprava održana dana 16.10. i na predloženi tekst nije bilo značajnijih zamjerki. Jedina izmjena koja je usuglašena i inkorporirana u ovaj novi konačni prijedlog zakona jest jedna nomotehnička izmjena u 8. članku dok se u preostalom dijelu predmetni tekst ostao istovjetan.
Kao što je uvodno državni tajnik kazao … se u području pravosudne suradnje i jednom parničnom odnosno procesnom propisu koji usuglašava tekstove država članica EU i kao takve se transponiraju izravno u domaće zakonodavstvo i primjenjuju se kao zakon u kaznenim stvarima sa svim drugim državama članicama. Također radi se o sedmoj izmjeni tog zakona, a razlog za predlaganje novih dopuna je ugradnja provedbenih propisa prema toj direktivi koja je do sada postala sastavni dio našeg zakonodavstva.
Uvodno da ne duljimo previše budući da je riječ o tekstu konačnog zakona još jednom kažem potvrđujem da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj konačni prijedlog zakona.
Hvala vam.
Hvala lijepa.
Sada idemo na pojedinačnu raspravu, javio se poštovani zastupnik Ante Bačić.
Izvolite.
Zahvaljujem potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče.
Ma isto jako kratko, evo nekoliko dana već raspravljamo upravo o materiji EU, imali smo jučer uredbu vezano za osnivanje ureda javnog tužitelja, danas smo imali raspravu cijeli dan o samom financiranju EU i sada imamo i konačni prijedlog tj. drugo čitanje zakona vezano za pravosudnu suradnju upravo u kaznenim stvarima.
Što se tiče samog ovog nacrta prijedloga, znamo da je to dopuna vezano za uredbu i ono što nam je sami državni tajnik rekao vezano za priznavanje naloga o zamrzavanju i naloga za oduzimanje vezano koja se primjenjuje u državama članicama, znamo i danas sam poticaj i naših građana, ali i općenito i samog modela EU i vezano za granične kontrole i sutra ćemo ući i u schengenski prostor i Eurozonu, to sve olakšava ne samo našim građanima nego i kriminalu preko granica.
Dosta naših građana normalno i živi u inozemstvu i ovo su sve jedne procesne norme, ali i određeni instituti koji pomažu da na jednoj globalnoj razini tj. konkretno ovdje na razini zajednice EU stvorimo jedno zajedničko europsko kaznenopravno područje šta je iznimno bitno i potporu nacionalnim tijelima kaznenog progona s institutima kao što je Europski uhidbeni nalog, uzajamno priznavanje sudskih odluka u kaznenim stvarima.
I evo ono što moramo definitivno naglasiti jučer samo osnivanje tj. Ured europskog javnog tužitelja je već osnovan, a mi ćemo sada ovom uredbom iduće godine već poslati naše delegirane europske tužitelje. Ulazimo u taj jedan mehanizam zaštite i gospodarski interesa EU, ali i s time i gospodarskog i društvenog interesa pojedinih članica. Tako da vjerujem i sa tim zajedničkim pravosudnim prostorom bitno je da suradnja teče i normalno da sve nove oblike kriminala koji će se iz ovih novih vremena stvoriti da na adekvatan način spriječimo ili po ovom zakonu procesuiramo.
Zahvaljujem.
Hvala lijepo.
Kako nemamo drugih rasprava, zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.
Sada bih samo najavio da ćemo nastaviti sa radom sutra u četvrtak 17. prosinca u 9,30 sati i prva točka sastojat će se od dva dijela A) Izvješće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru i B) Prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.
Želim vam ugodno poslijepodne.

SJEDNICA PREKINUTA U 16:17 SATI

3

  • Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36
18.12.2020.
Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, drugo čitanje, P.Z. br. 36., predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Utvrđujem da je ponovo jednoglasno, 128 glasova za donesen Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU.
PDF