Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 5

PDF

2

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
16.12.2020.
Sljedeća točka dnevnog reda je:

- Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z. br. 43.;

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172. u vezi čl. 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje. Uvaženi državni tajnik Žarko Katić, izvolite.
Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane gospođe i poštovana gospodo zastupnici.
Pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, konačni prijedlog. Zakon je u prvom čitanju raspravljen prošli mjesec, 11. studenog donijet je zaključak da se zakon upućuje predlagatelju na izradu končanog prijedloga zakona. Podsjetit ću da se ovim zakonom uređuje područje proizvodnje, skladištenja, prijevoza, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti i uporabe eksplozivnih tvari i proizvodnje, prometa, prijevoza, obilježavanja, označavanja i onesposobljavanja oružja te maloprodaji pirotehničkih sredstava i oružja.
Ovaj zakon, dakle njegove izmjene i dopune koje su pred vama potrebno je bilo dakle izmijeniti radi usklađenja sa dvije nove direktive o oružju. To su Provedbena direktiva EU iz 2019. od 16. siječnja prošle godine, o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označavanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova, u skladu s Direktivom vijeća iz 1991. g. o nadzoru, nabavi i posjedovanja oružja. I druga je Provedbena direktiva Komisije isto, istog datuma, 16. siječnja 2019. g. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju, kojim je propisana obveza državama članicama da osiguraju da oružje ili naprave, koje je osmišljeno za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života, podliježe provjerama radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa tehničkim specifikacijama utvrđenim u prilogu te Direktive.
Ključno je to da se takvo oružje ne bi moglo prepraviti u vatreno oružje. U skladu sa spomenutim direktivama, potrebno je odrediti nadležno tijelo koje će kontrolirati usklađenost naprava za uzbunjivanje i signalizaciju s tehničkim specifikacijama te propisati obvezu razmjene informacija o rezultatima tih provjera sa drugim državama članicama EU. Osim toga, potrebno je imenovati nacionalnu kontaktnu točku za razmjenu takvih informacija, pa se ovim zakonom predlaže da Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja tu provjeru usklađenosti te će Ministarstvo unutarnjih poslova ujedno biti i kontaktna, nacionalna kontaktna točka, za razmjenu rezultata provjera sa drugim državama članicama.
Sam postupak provjere i tehničke specifikacije propisat će se pravilnikom koji je potrebno donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Obzirom na veliki pritisak javnosti da se kroz izmjenu ovog zakona građanima potpuno zabrani prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika iz kategorije F2, a podsjećam da je prema odredbama Direktive o pirotehničkim sredstvima su da pirotehnička sredstva svrstana u dvije kategorije, kategoriju F2 i F3, a odredbama zakona iz 2017. g. već je zabranjena prodaja, nabava i uporaba petardi i redenika iz kategorije 3. Dakle, ovim zakonom se predlaže potpuna zabrana prodaje i uporabe petardi i redenika građanima, dakle kategorije F-2 i F-3.
Podsjetit ću također da je pirotehnika koja se svrstava u kategoriju F-1, dakle najmanje opasna za zdravlje i sigurnost ljudi, životinja i imovine, ona je, njena prodaja je dopuštana tijekom cijele godine i to i u specijaliziranim prodavaonicama i u prodavaonicama robe široke potrošnje. To su one najmanje opasne, kažem kao što su prskalice, one žabice, dakle nešto što ne stvara veliku ni buku, niti može ozlijediti one koji ih upotrebljavaju.
Podsjetit ću također da prodavatelji pirotehničkih sredstava mogu u svojim dućanima imati robu gdje je do 30 kg neto pirotehničke mase, a to je ako gledamo bruto pakiranja otprilike odgovara negdje 300 kg bruto.
Isto tako građanin koji u zakonskom roku kupi pirotehniku ne potroši je u predviđenom roku između 27. prosinca i 1. siječnja neće se, dakle tu, tu pirotehničku masu može čuvati na zakonom propisan način, ali je ne smije upotrebljavati do novog roka uporabe, dakle do novog 27. prosinca. Dakle, za samu kupnju i zbog toga što nije stigao potrošit eventualno to neće biti kažnjen, ali je ne smije uporabljavati van propisanih rokova.
Iako je dakle u protekle 3.g. otkad je stupio na snagu zakon koji zabranjuje uporabu sredstava iz kategorije F-3 zabilježen znatno manji broj ozlijeđenih građana od uporabe pirotehničkih sredstava uglavnom od uporabe petardi.
Napominjem da se redenici sastoje od niza povezanih petardi tako da proizvode puno veću i buku, ali naravno i eksploziju i potencijalno su puno opasniji.
Ali dakle prema podacima MUP-a i dalje su najčešće žrtve ranjavanja su osobe mlađe od 18.g. i mala djeca kojima je prema važećim odredbama zakona zabranjeno prodavati i upotrebljavati pirotehnička sredstva kategorije i F-2 i F-3. Dakle, maloljetnim osobama to je i sada zabranjeno, sad zabranjujemo, predlažemo zabraniti prodaja kategorije F-2 svima.
Dakle, iako je prodaja pirotehničkih sredstava zabranjena samo punoljetnim osobama, dakle u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, uporaba je dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja, stalno se zaprimaju brojne prijave uznemirenih građana o zlouporabi petardi i redenika od maloljetnih osoba kojih ne bi smjele niti posjedovati, a kamoli upotrebljavati i to dakle u rokovima kad je inače dozvoljena punoljetnim osobama uporaba, a često ih uporabljuju i izvan propisanog vremenskog razdoblja i izvan mjesta odnosno i na mjestima gdje je zabranjena uporaba takvih sredstava.
Obzirom na sve ovo Vlada RH kao predlagatelj zakona u cilju zaštite života i zdravlja ljudi s posebnim naglaskom na zaštitu djece, ali i zaštitu imovine, te dobrobiti životinja na traženje i uz potporu šire javnosti pored već spomenutih zabrana petardi i redenika kategorije 3, F-3 konačnim prijedlogom ovog zakona predlaže i zabranu prodaje petardi i redenika iz kategorije F-2 građanima kao njihovo posjedovanje i uporabu. To se ne odnosi na pravne osobe, obrte i udruge koje mogu i dalje nabavljati ovu pirotehniku za svoje djelatnosti, npr. speolozi, HGSS i druge ovlaštene uporabe, dakle oni ih mogu nabavljati u upotrebljavati petarde iz kategorije F-2 i F-3.
Budući da će predloženi zakon sad i očito stupiti na snagu u ovom razdoblju kad je već započela prodaja, podsjećamo ona je jučer započela, te uvažavajući zahtjeve poduzetnika koji se bave ovim djelatnostima da se prolongira rok primjene odredbi o zabrani pirotehničkih sredstava kojim zakonom se predlaže da se odredbe koje se odnose na zabranu petardi i redenika iz kategorije F-2 da stupe na snagu 2. siječnja 2021.g., dakle da se ovo što je pred nama razdoblje u kojem je dopušteno kupovati i upotrebljavati pirotehnička sredstva da se ne odvije po odredbama zakona koji je trenutno na snazi. Dakle, da ne bi ugrozili poslovne aktivnosti jer su pirotehnička sredstva već davno nabavljena i plaćena i uvezena.
Međutim, nije prihvaćen njihov prijedlog da se ovo razdoblje prolongira sve do 2023., dakle prolongiramo za ovu sezonu, ali s time završava prodaja ovakvih sredstava u RH.
Napominjem da uvoz ovih sredstava radi izvoza u treće zemlje u kojima je dopušteno upotrebljavati ovu pirotehniku je i dalje moguć i naši poduzetnici to mogu slobodno radit sukladno svojim poslovnim planovima.
Ponavljam još jednom, velika je bila podrška javnosti u ukidanju pirotehničkih sredstava kategorije F-2, tako da je u razdoblju kada je bilo provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od ukupno 791 zaprimljenog komentara čak se 750 odnosilo na zabranu petardi redenika kategorije R2 i u vrlo velikoj, velikoj većini potpora toj zabrani.
U razdoblju od 15.12.2019.-8.1.2020.g. podsjetit ću još jednom da je ozlijeđeno 14 osoba od uporabe pirotehničkih sredstava od čega su bila dva maloljetnika, dva maloljetnika su bila ozlijeđena teže, kao jedan punoljetnik, a ostali šest djece su bili i punoljetne osobe su ozlijeđene lakše od ovih sredstava.
Također radi usporedbe petarde ovih kategorija dakle R2 i F3 su zabranjene i u Austriji, Estoniji, Finskoj, Njemačkoj, Irskoj, Litvi, Nizozemskoj, Sloveniji, Švedskoj i Švicarskoj.
Poštovane zastupnice i zastupnici, detaljno smo kao što ste mogli vidjeti u konačnom prijedlogu zakona obrazložili primjedbe koje smo prihvatili, a osobito one koje nismo prihvatili. Prihvatili smo sve one koji idu za nekom većom sigurnošću i nismo htjeli dodatno opterećivati nekim novim obvezama naše poduzetnike. Ovo što je napravljeno, napravljeno je isključivo radi zaštite onih najugroženijih.
Podsjetit ću da su prihvaćene sve primjedbe Odbor za zakonodavstvo HS-a, one su bile nomotehničke naravi, prihvaćen je i prijedlog zastupnika Matule da se u čl. 14. i 15. konačnog prijedloga zakona rok za dojavu sumnjivih transakcija s oružjem smanji sa 15 dana na 24 sata, mislim da je to bilo opravdano i također smo doradili odredbe koje se tiču uporabe privremenih civilnih strelišta jer ona kao što ime kaže služe najviše za godinu dana i orijentirali smo se na sigurnosne aspekte tog civilnog strelišta, privremenog civilnog strelišta, a ne na to u kojoj se on prostoriji ili području nalazi. Dakle, kamenolom uvijek ostaje kamenolom bitne su sigurnosne namjene, a on može biti bilo gdje, gdje ne može ugroziti druge osobe.
Pošto je ovih odgovora na primjedbe koje nismo usvojili više, ja u predviđenom roku ih ne bi mogao sve detaljno obrazložiti, ali ponavljam još jednom, rok do kada su ova sredstva koja su već nabavljena može rabiti je 2. siječnja sljedeće godine, nije mogao biti produljen na dulje. Sredstva se mogu također izvesti u druge zemlje, dakle ono što bude eventualno neprodano može se prodati druge.
Bilo je puno upita o tome hoće li ovaj zakon donijeti do većeg nelegalnog uvoza ovakvih sredstava, to je takva djelatnost kažnjiva, propisana je i ovim zakonom kao i drugim propisima, ali vrlo je teško uvesti zabranjenu odnosno možda se i može uvesti ali teško je upotrebljavati ovakvu pirotehniku jer ona proizvodi prilično glasni pucanj i takva osoba bi vrlo brzo bila detektirana i prema njoj bi se poduzele zakonom predviđene sankcije.
Evo cilj predlagatelja Vlade RH da ovim zakonom i dalje omogućimo sigurnu uporabu oružja i pirotehnike. Podsjećam da se ovaj zakon odnosi na pravne osobe, poduzeća, obrte, udruge itd., poseban zakon, Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana se odnosi na građane, ovdje je novi zakon na snazi od 1. studenog 2018.g. usklađen sa relevantnim europskim direktivama, da se uporaba pirotehničkih sredstava od kojih dobar dio njih nije tako ako se stručno rukuje nije opasan za građane, da su ona u skladu sa zakonom nastavi, a da ono što se pokazalo da dovodi do stradavanja ljudi i uznemiravanja životinja da se to zabrani.
Vjerujemo da će vrlo brzo božićni i novogodišnji blagdani u RH biti mirniji i ugodniji. Bilo je nekih primjedbi da se ovi rokovi još smanje, evo samo na kraju da to kažem, dakle moguće je šest dana upotrebljavati ova sredstva, a da se skrati i rok prodaje. Nismo se odlučili za to, ostavili smo iste rokove koji su bili i u važećem zakonu zato što skraćujući vrijeme prodaje s ovih 15-ak dana na četiri, pet dana u tim prostorima bi bilo puno više ljudi i time smatramo da bi, ne samo zbog ove aktualne situacije epidemiološke nego inače, da bi bilo puno rizičnije. Dakle, nemoguće je tu količinu robe prodati u tako malo dana.
Pratit ćemo pozorno situaciju kod nas kao i u drugim zemljama pa ćemo po potrebi ove rokove podesiti onome što najbolje odgovara hrvatskim građanima.
Hvala vam lijepa na pozornosti i ako ima kakvih pitanja spreman sam na njih odgovoriti.
Imamo dvije replike, prva je uvaženi zastupnik Ante Bačić.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče.
Provedbom i implementacijom ove uredbe i ovim zakonom MUP će postati referentna točka tj. na neki način inspekcijsko tijelo vezano upravo za ove predmete za signalizaciju i spašavanje života, pa me zanima na koji način će se to provjeravat? Hoće to biti nešto periodično ili će to samo prilikom same nabavke i hoće li to uopće biti trošak za krajnje korisnike takvih predmeta?
Hvala.
Poštovani g. zastupniče. Taj posao će Ministarstvo unutarnjih poslova obavljati u okviru svoje redovite djelatnosti, skupljat će te podatke i u slučaju da je određena naprava ili oružje ima trag u nekoj nabave ili uporabe u nekoj drugoj državi, razmjenjivat će podatke sa relevantnim državama članicama.
Kao što sam rekao, sam postupak provjere i tehničke specifikacije propisat ćemo i sa posebnim pravilnikom koji se već radi jer mora biti donijet i objavljen u roku od 30 dana.
Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Anđelko Stričak.
Hvala potpredsjedniče HS-a, državni tajniče, kolegice i kolege.
Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, kao što ste već, državni tajniče naglasili, dao je jednoglasnu potporu ovom zakonu što smatram da je dobro. Svaka viša ili viši stupanj zaštite naših građana je dobrodošao, pogotovo kad govorimo o maloljetnim osobama, a najviše pirotehnike upravo u rukama tih naših najmlađih.
Stoga smatramo da je ovo dobrodošlo, međutim, mi smo članica EU, vi ste tu nabrojili 10-tak države koje teže toj višoj zaštiti. Znači da bilo koji naš sugrađanin državljanin, može kupiti tu pirotehniku u jednoj od članica EU i nakon toga, da li mi imamo rješenje na to? Razumijete? Jedno je znači uvoz iz Srbije ili BiH, a drugo je kad kupiš legalno u članici EU gdje se to legalno prodaje?
Hvala.
Hvala lijepo g. zastupniče. Dakle, zabranjuje se uporaba ovih sredstava kod nas, zabranjuje se i uvoz takovih sredstava, dakle kategorije F2 koji je do sada bila dozvoljena i ako netko i unese, ponavljam, zabranjeno mu je upotrebljavati. U slučaju uporabe takvih sredstava, naravno i provjeravat će se i odakle su došla, građani će biti sankcionirani.
Mi smo o tome dakle obavijestili građane, obavješteni su i poslodavci koji uvoze pirotehnička sredstva i oni već od ljeta 2019., dakle već godinu i pol dana su upoznati sa predloženim izmjenama zakona i na njih su se mogli pripremiti.
Hvala.
Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? .../Govornik se ne razumije./... ne? Onda ćemo sada napraviti pauzu jer moramo zbog epidemioloških razloga, 15 minuta, znači nastavljamo u 15,20 sati.

STANKA U 15,06 SATI.
NASTAVAK NAKON STANKE U 15,28 SATI


Zahvaljujem, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče.
Drago nam je da ste prihvatili naš prijedlog, našu primjedbu ovaj po pitanju onih 15 dana da se to ipak svede na 24 sata. Ali ja ću svakako ovdje ipak iznijeti ponovo naše druge primjedbe ili možda donesem i neke nove razloge ovaj i prijedloge zato što želim naglasiti da za nas u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka sva pitanja sigurnosti, a pogotovo ovako osjetljiva pitanja, vrlo opasne stvari kao što su eksplozivne tvari i proizvodnja i promet oružja za nas u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka to su vrlo važna pitanja koja treba itekako ostaviti u rukama države ili za to ovlaštenih javnih institucija i to naravno po onom načelu da isključivi monopol na primjenu sile, upotrebu sile može imati isključivo država, a svako to ovaj, svaka takva primjena sile i nasilja mora biti itekako od, od države nadzirana i od civilnog društva, od svih nas jer je to jedini način da istovremeno imamo sigurnost i da imamo maksimalnu, maksimalno razvijena ljudska prava i primijenjena.
Dakle krenuti ću dalje ovako, jedna stvar koja nam nije jasna zašto nam se ne prihvaća to pitanje da se u zakonu riješi pitanje najma oružja iz dva razloga. Jedan je što stvarno bi bilo moguće možda za neke slučajeve uzeti najam, međutim ako se na taj način koristi pitanje najma onda to može biti izlika, tako nam se to vidi da neko izbjegne da to nije bila prodaja oružja nego da je to jednostavno najam. Isto tako, to ću vas pitati kasnije pod slijedećim člankom, to je mislim tamo po pitanju čl. 41. govori se o predaji na nekim drugim mjestima, prodaja, predaja. E sad, da li je ta prodaja, jedno dobro prodaja oružja to, to je jasno, ali predaja, tamo se, tu govori o pravna osoba, obrt ili udruga. Sad mene zanima, ja ne mogu sad razumjet da pravna osoba ako sam ja odlučio, to me zanima, imam doma trofejni kalašnjikov i sad sam konačno to odlučio predati ovaj da li se to odnosi na tu, u tom smislu predaja, ali onda to ne bi trebao, ne znam kojoj pravnoj osobi, to onda ne predajem obrtu ili, ili udrugi, zato me to buni ta predaja. Okej, o tome ćemo.
U svakom slučaju mi predlažemo da se to vrlo jasno pravno regulira, tako da definiramo i nezakonito trgovanje da, mislimo da tu potrebno je uvrstiti i riječ „najam“.
Dalje, po pitanju stručnog osposobljavanja za rad sa eksplozivnim tvarima ovaj mi tu i dalje mislimo da to osim ministarstava i specijaliziranih javnih ustanova druge pravne osobe ne bi smjele provoditi stručno osposobljavanje. I na prošloj raspravi smo na tome inzistirali jer jednostavno ne vidimo zbog čega bi se i u, zbog kojeg razloga na jednom ovako osjetljivom i važnom pitanju zbog čega bi mi osposobljavanje za rad sa eksplozivnim tvarima ovaj doveli na prostor privatizacije, jednostavno da ljudi iz sigurnosnog sektora mogu dalje osposobljavati neke druge i da mislim da tu onda dobivamo manjak učinkovitih nadzornih mehanizama na tih aktivnostima. I tu vidimo mogućnost da se osposobljavaju osobe koje bi mogle koristiti eksplozivna sredstva na štetu društva, to nam se čini preočito da neka ekstremistička grupa kojih imamo po mrežama, koje ovaj otvoreno pozivaju na nasilje i da sada neki takav privatnik sa njima ide i da ih uči proizvoditi eksplozive i raditi eksplozivna sredstva. To, mislimo da to isključivo mora bit država i javne ustanove od države koje su za to licencirane.
I dalje mislimo da je nesuvislo da se rok, to je na čl. 7. ona izmjena st. 3., da se, mi tražimo da se taj članak briše. Potpuno nam je nesuvislo, neodgovorno da se rok od 4.g. koji je tamo pisao uz mogućnost produženja svakih 4.g., mislimo da treba taj koji je dobio dozvolu ipak to treba svake 4.g. provjerit u kojem je on stanju. Sada, evo sada, pogotovo kada nam liječnici, doktori i psihijatri govore da je, da je sve opasnija situacija radi ovog covida po tom pitanju. Mislimo da ti ljudi koji se bave prodajom oružja ili eksplozivnih naprava da oni moraju bit svake 4.g. nanovo provjereni i da vidimo ili su oni u međuvremenu ušli u nekakve skupine i možda nam to ovaj izvještajna agencija o tome nam nešto kaže. Mislim u svakom slučaju oni bi trebali bit svake 4.g. provjeravani.
Znači to je to što sam vam već govorio. U slučaju potrebe nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana što lakše bi se moglo utvrditi s kime je sve poslovala pravna osoba. Znači mi predlažemo da se pravna osoba, obrt ili udruga iz čl. 34. ovog zakona da je dužna voditi evidenciju o prodaji ili predaji vatrenog oružja, da vodi evidenciju ili streljiva i da ima evidencijski formular kojeg izdaje ministarstvo i onda u tom slučaju, dobro da sad ne idem u te detalje, to ćemo predati amandmane.
Amandman 6 koji imamo u tome se traži da vlasnik oružja se mijenja, mijenja se … ministarstvo. To je ono podsjetit ću vas o čemu smo već inzistirali da u svrhu poticanja vlasnika oružja da onesposobljavaju oružje, da taj trošak onesposobljavanja mora preuzeti ministarstvo. Ako recimo neka udruga branitelja ima trofejnog oružja i koje nije sigurno i sama vidi u slučaju da to neko ili neki mlađi dođu sada i idu na to neko strelište da se može povrijediti, ako oni i onako nemaju dovoljno novaca, ako odluče to uništiti ja ne vidim razloga da to ne bi mi kao ministarstvo odnosno država da ne bi uništila to, to mi je potpuno nejasno. Zašto sada oni moraju to sami, ako su odlučili onesposobiti oružje, pa koja sreća da se onesposobi, pogotovo opasno loše oružje.
Isto tako pitanje gdje vidimo prostor zloupotrebe oružje ili streljivo oduzeto u upravnom postupku, onda su mi neki objašnjavali da se to može odnositi i na sportska. Ne, sport ne može biti izlika za to. Ja razumijem da se neka sportska društva koja imaju i vatreno oružje i koji se natječu ili … da tu može biti nekakvih pitanja, međutim to ne može biti izlika da ako je neko muljao sa oružjem i ako je to oružje oduzeto, ja ne vidim razlog zašto se to oružje ne bi uništilo. Kakva je sada to vrijednost ili ko, jedino da država sa time posluje, ali da se to daje nekom drugom ili da se njemu to ostavlja, ja to ne razumijem i mi to ne razumijemo što smo se oko toga konzultirali.
I da, na kraju ovo što ste rekli i dalje inzistirat ćemo na tome da se stvarno razumijemo ove argumente koje ste rekli, da na jednom mjestu, ali to se može tako organizirati da ne bude opasno i uvjereni smo ako je kraći taj rok da će se manji ljudi odvažiti ići kupovati, pogotovo ovu jaču pirotehniku, mislimo da je sasvim dovoljno da se zbog običaja ostane da se može pucat, da se skrati i taj rok za pucnjavu i ovaj rok za nabavu.
Hvala vam.
Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvaženi zastupnik Davor Dretar.
Poštovani g. predsjedavajući, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.
Danas se u ovom konačnom prijedlogu zakona usklađujemo još jednom ćemo to ponoviti, sa direktivama EU sa dvije direktive preciznije i to apsolutno nije sporno. No dozvolite da ovo svoje izlaganje počnem isto onako kako sam ga počeo i u studenome kada smo ovaj prijedlog promjena imali u prvom čitanju.
Damir Novak, mnogima to ime neće odmah zazvoniti, Damir Novak bio je poznati hrvatski glazbenik, operni pjevač HNK u Zagrebu i na samu staru godinu 2000. krenuo je u šetnju u predvečerje po zagrebačkoj Dubravi kada ga je pogodio zalutali puščani metak kojeg je netko ispalio tijekom slavlja. Nažalost, Damir je preminuo samo sedam dana poslije od zadobivenih ozljeda koje su bile preteške, a počinitelj naravno nikada nije pronađen i jasno je da tu niti policija nije mogla učiniti puno odnosno nije se moglo ni na koji način utvrditi iz kog je smjera došao kobni metak, a kamoli tko ga je ispalio.
Velike količine oružja i streljiva i dan danas se nalaze u vlasništvu mnogih u ovoj zemlji. Iako mi kao Hrvati imamo fantastičnu vojnu povijest kojom se dičimo iako i Napoleon rekao dajte mi 10.000 Hrvata i pokorit ću svijet, iako baštinimo fantastičnu pobjedu u Domovinskom ratu činjenica je da ilegalnog oružja imamo previše, pa da imamo i jedan jedini komad previše.
Zato još jednom sa ove govornice u ima svih zastupnika i zastupnica Domovinskog pokreta siguran sam i u ime svih nas u ovom Visokom domu, apeliram na sve one koji još uvijek posjeduju ilegalno oružje, streljivo ili bilo kakvu eksplozivnu napravu ili dio vojne opreme da ga u što kraćem roku vrate u najbližu policijsku postaju, a postojeći zakoni omogućavaju im da to učine anonimno i bez ikakvih administrativnih prepreka ili kazni.
Prisjetimo se samo članka u jednim dnevnim novinama od prije nekoliko mjeseci u kojem je novinar u samo nekoliko dana bez ijednog problema koristeći društvene mreže došao u posjed automatskog oružja, popularnog Kalašnjikova na crnom tržištu za tek 300 eura. Novinar je odradio sjajan istraživački posao, a nama je ostala gorka spoznaja da se eto za tako malo novaca u samo nekoliko dana u Hrvatskoj može doći do smrtonosnog oružja kojim smo eto nažalost nedavno vidjeli i što se može u rukama psihički nestabilne osobe dogoditi ovdje u našem neposrednom susjedstvu.
Nelegalno oružje mora se ukloniti iz našeg društva, pozivam i nadležne institucije da pojačaju medijsku vidljivost i sve moguće kampanje, pozdravljamo i provedbe do sada. Akcija pod imenom „Zbogom oružje“ i „Manje oružja, manje tragedije“, pozivam naravno da se i za takve akcije odvoji još znatno veća financijska sredstva jel ljudski život nema cijenu.
Jednako tako, Domovinski se pokret zalaže za još snažniju kontrolu osoba koje legalno posjeduju oružje, za češće, strože i detaljnije liječničke preglede te konstantni nadzor nad skladištenjem i čuvanjem vatrenog oružja i naprava namijenjenih u bilo koje svrhe.
Kada govorimo o eksplozivnim tvarima znamo da se one koriste u mnogim segmentima i gospodarstva, od rudarstva, građevinske industrije, cestogradnje, ovim izmjenama i dopunama zakona dodatno se osigurava i njihova proizvodnja, dostupnost te sustavi kontrole, nabavke i skladištenja takvih tvari. Jednako kao i za oružje, zalažemo se za izuzetno strogu kontrolu tržišta eksplozivnih tvari, nadzor legalnog i borbu protiv nelegalnog, jer nažalost, novinski članci o podmetanju eksplozivnih naprava pod automobile ili u lokale i kuće s pravom uzbunjuju hrvatsku javnost i stvaraju osjećaje nelagode i nesigurnosti, što i jest cilj svakog takvog čina kojeg možemo slobodno nazvati terorističkim.
Moram priznati da dolazim iz regije u kojoj je pucanj iz kubura dio tradicije. Hrvatsko zagorje diči se starom .../Govornik se ne razumije./... kuburaštva i moram priznati da često vidim moje Zagorce kako pune kubure, kući nose barut u plastičnim vrećicama i vjerujem da će i oni početi odgovornije i razumnije provoditi svoje lijepe hrvatske tradicijske običaje.
Ali, moram se na tren malo uozbiljiti kao stranka koja je nedavno od strane premijerove države prozvana strankom koja radikalizira stanje u društvu i potiče osobe na terorističke akte, a njezini zastupnici i zastupnice radikalima, skoro pa teroristima koje treba odvojiti tzv. sanitarnim kordonom, a vjerojatno i zabraniti, ne možemo ne zaključiti da je stanje u državi odavno izvan kontrole ove koalicije i da je to stanje nesigurnosti i način na koji ova koalicija Vlada, jedino istinsko i pravo radikaliziranje hrvatskih građana.
Nitko iz Domovinskog pokreta nije, neće zazivati nasilne načine rješavanja društvenih problema, upravo nasuprot, poznate su nam strahote rata iz kojeg smo izašli kao pobjednici i nikome i nikada ne želimo da se to ponovi. Hrvatsko društvo vapi za korjenitim promjenama, ali na razuman demokratski način, bez sigurnosnih ugroza i posebno bez stranački dirigiranih istraga oporbenih zastupnika i stvaranja imaginarnih sanitarnih kordona za koje možemo samo pretpostaviti što znače.
Evo nas u mjesecu prosincu pred samim krajem kalendarske godine, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji i korona krizi, uskoro će doći doba za slavlje. Podsjećamo još jednom, to slavlje može proći bez pucnjave, bez rafala u zrak, bez petardi. Korištenje pirotehničkih sredstava, prvenstveno petardi, ozbiljno ugrožava zdravlje građana, posebno onih mlađeg dobnog uzrasta, kako je uvaženi državni tajnik i spomenuo, eto samo nekoliko podataka. U periodu od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. ozlijeđeno je 16 osoba, od toga 5 djece mlađe od 14 godina. Iduće godine 23 osobe, od čega 16 djece, a prošle godine 13 osoba, od čega 5 djece mlađih od 14 godina. Najčešće se radi o ozljedama šake, prstiju na rukama te stradaju organi vida i sluha koji ozbiljno umanjuju buduću radnu sposobnost stradalih te se ispred Domovinskog pokreta zalažem za još strožu zabranu i kontrolu tržišta, kako legalnog, tako i onog crnog.
Naravno, vrijedno je spomenuti i naše kućne ljubimce koji su dio našeg života i dio naših obitelji. I sam sam vlasnik psa kojeg ćemo u ovim danima, kada krenu pucnjave, morati eto, reći ću tako, drogirati sredstvima za smirenje jer je jadan pas na rubu srčanog udara. Ali, ipak, naravno, stavit ćemo ljudske živote na prvo mjesto. Domovinski pokret će podržati ove izmjene i dopune zakona. Imamo 2 amandmana u kojima ćemo zatražiti da se skrati rok prodaje dozvoljenih pirotehničkih sredstava, prvenstveno kategorije F2 i F3 građanima starijim od 18 godina, kao i dani dozvoljenog korištenja pirotehničkih sredstava i to isključivo na 31. prosinca i 1. siječnja, iako smatramo da je jedino pravo rješenje potpuna zabrana, prodaje i korištenja petardi, a pirotehniku prepustiti profesionalcima koji za to u Hrvatskoj imaju registrirane tvrtke.
Iako možda i jesu dio hrvatske tradicije, pucnjava i eksplozije nisu zabava. Trajna invalidnost strašna je posljedica. Neka ovoga Božića, ove Nove godine, na hrvatskim ulicama i trgovima, vlada mir, što vam od srca želi Domovinski pokret, a ove izmjene i dopune zakona ćemo podržati.
Hvala najljepša.
Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Mario Kapulica.
.../Govornik naknadno uključen./... HS-a, poštovane kolegice i kolege zastupnici.
Ne ulazeći u potpuno nepotrebne političke ocjene u vladajućoj koaliciji koju se maloprije prozvalo za radikalizaciju društva, vratit ću se na predmet ove rasprave kojoj je cilj učiniti naše društvo sigurnijim, a naše građane zaštićenijim i mirnijim u društvu koje je i bez oružja i bez pirotehnike puno izazova i opasnosti.
Kao i u prvom čitanju, Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj zakon koji je danas pred nama u svom konačnom obliku, držimo da je to jedan od onih zakona koji zaslužuje široku potporu zastupnika neovisno o stranačkoj pripadnosti iz više razloga.
Ne samo zbog toga što je skraćen rok za obvezu pravnih osobi i obrta o izvješćivanju Ministarstva unutarnjih poslova o svakoj sumnjivoj prodaji odnosno transakciji streljiva i oružja te uvrštene ispravke glede ranijih specifikaciji prostora privremenih civilnih strelišta kao i dodatnog obrazloženja članaka vezanih uz razlikovanje podnošenje kaznenih i prekršajnih prijava, ovaj zakon svakako uz predložene izmjene koje je obrazložio i predstavnik predlagatelja na kvalitetniji način uređuje područje proizvodnje, prometa, skladištenja i uporabe eksplozivnih tvari, kao i pitanja vezana uz proizvodnju, promet, obilježavanje i označavanje oružja, a u jednom svom dijelu i maloprodaju pirotehničkih sredstava i oružja.
Klub HDZ-a smatra da zakon kvalitetno propisuje prava i obveze pravnih osoba, obrtnika i udruga čija je djelatnost vezana uz posjedovanje i uporabu oružja, sa svrhom da se onemogući dolazak oružja na crno tržište i da se spriječi posjedovanje nelegalnog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari.
U dosadašnjim raspravama zastupnici su uglavnom podržavali i podržali ova rješenja, među ostalim i ona koja se odnose na ograničavanje količine dozvoljenih pirotehničkih sredstava u posjedu građana, sredstava kategorije F1 u prodavaonicama robe široke potrošnje te nadzora nad zdravstvenom sposobnošću i stručnom osposobljenošću osoba koje rukuju eksplozivnim tvarima. Učinili smo to jer nam je cilj zaštita života i zdravlja ljudi s posebnim naglaskom na zaštitu djece te osiguravanje potrebne razine sigurnosti.
S druge strane, odredbama kojim je pravim osobama, obrtima i udrugama, a kada je riječ o udrugama to su i speleolozi i HGSS omogućeno da sredstva iz kategorije F2 i F3 mogu i nadalje upotrebljavati za obavljanje svoje djelatnosti pokazano je u kojem je smjeru predlagatelj želio ići u smjeru opravdanosti i korisnosti njihove uporabe, a ograničavanja tamo gdje to nije opravdano, nije ni korisno, a nije ni svrsishodno.
Kada je riječ o ograničavanju uporabe određenih kategorija pirotehničkih sredstava, to smo pitanje kao i pitanje opasnosti od rasta crnog tržišta kao posljedica ovih ograničenja detaljno raspravili već prilikom prvog čitanja.
Uz jasan argument da je nadzor prijenosa preko državne granice do sada ovu opasnost gotovo u potpunosti eliminirao s čime se slažu i akteri na ovom tržištu te argument da uporabu kojom se stvaraju detonacije nije moguće prikriti te da same zapriječene kazne snažno djeluju demotivirajuće za moguće prekršitelje.
Klub zastupnika HDZ-a pozdravlja i ovaj prijedlog predlagatelja da se odredbe koje se odnose na zabranu petardi i redenika iz kategorije F2 primjenjuju tek od 2. siječnja vodeći računa o poduzetnicima koji su ta sredstva već naručili i platili kao i o tome da se nakon isteka tog roka ona više ne smiju upotrebljavati ni po važećim odredbama zakona, s time da je također objašnjeno da se omogućuje izvoz takvih sredstava u zemlje koje nemaju ova ograničenja, tako da i to olakšavajuće djeluje na poduzetnike koji se bave ovom djelatnošću.
Također Klub zastupnika HDZ-a ne vidi zapreke da stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima pored ustanove provode i pravne osobe koje posjeduju odobrenje MUP-a za takvu vrstu djelatnosti i za koje je ministarstvo utvrdilo da u potpunosti ispunjavaju uvjete za provedbu takvog osposobljavanja.
Također podržavamo i odredbe o onesposobljavanju vatrenog oružja napominjući da se ovim zakonom propisuje onesposobljavanje vatrenog oružja u vlasništvu pravnih osoba, obrtnika i udruga, a ne građana te da je dozvoljeno onesposobljavanje samo legalnog oružja dok je nelegalno oružje potrebno predati na raspolaganje MUP-u.
Obzirom da poslove onesposobljavanja vatrenog oružja obavljaju pravne osobe i obrtnici kojima je MUP izdao potrebno odobrenje za obavljanje djelatnosti onesposobljavanja oružja, troškove onesposobljavanja vlasnik oružja plaća pravnoj osobi i obrtniku koji je obavio onesposobljavanje takvog oružja, dok MUP obavlja verifikaciju da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo i uz napomenu da ministarstvo ne naplaćuju poslove provjere odnosno verifikacije onesposobljenog oružja.
Dame i gospodo, Klub zastupnika HDZ-a iz svih ovih razloga podržat će donošenje ovog zakona, vjerujemo da on zadovoljava sve kriterije da ga prilikom glasovanja baš kao što je to jučer bio slučaj sa četiri prijedloga zakona na jučerašnjoj sjednici, podupremo jednoglasnom odlukom.
Hvala vam lijepa.
Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Franko Vidović.
Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima.
Dakle, pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja u svom drugom čitanju kojim se usklađuje zakonodavstvo u principu RH sa zakonodavstvom EU radi preuzimanja u pravni poredak RH dviju provedbenih direktiva. Provedbene Direktive Komisije 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477 o nadzoru, nabave i posjedovanja oružja. I drugo, provedbene Direktive Komisije EU 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/447 EZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja.
Također ono što je građanima važnije od ovog dijela Klub SDP-a pozdravlja predložene izmjene i dopune odredbi čl. 62. važećeg zakona kojima će se ispraviti dosadašnje manjkavosti i u principu polovično rješenje problema korištenja petardi i redenika kategorije F-2 i F-3 s obzirom da su prema podacima MUP-a najčešće ozlijeđene osobe djeca odnosno osobe mlađe od 18.g., dakle maloljetnici, a sve ozljede nastale su od uporabe petardi i redenika iz navedenih kategorija.
Kolege su već o tome govorile sad prije mene, ali zbog javnosti imamo potrebu još jednom spomenuti da podaci MUP-a navode da je u razdoblju od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. od uporabe petardi ozlijeđeno 16 osoba, od čega 5-ero djece mlađe od 14.g. Od 15. prosinca 2018. do 8. siječnja 2019. ozlijeđene su 23 osobe od čega 16 djece, a od 15. prosinca 2019. do 8. siječnja 2020. je ozlijeđeno 13 osoba od čega 5-ero djece mlađe od 14.g.
Dakle, uz buku nesnosnu koju praktički petarde i druge stvari eksplozivne rade u odnosu na kućne ljubimce, pa na kraju krajeva i u odnosu na ljude koji žele mir tijekom blagdana, barem većina ljudi, ovo je također jedan opominjujući podatak i možda najvažniji podatak. I to je najveći razlog zbog čega će Klub SDP-a podržat ove izmjene, al ne kažem da nema i drugih razloga.
Sukladno posljednjoj spomenutoj Direktivi, dakle od 2019/69 zakonom će se osigurat da naprave odnosno predmeti osmišljeni za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života podliježu provjerama radi utvrđivanja njihove usklađenosti sa tehničkim specifikacijama utvrđenim u prilogu provedbe direktive, a MUP će se odredit kao tijelo nadležno za provjeru usklađenosti naprava i kao nacionalna kontaktna točka za suradnju i razmjenu rezultata provjere naprava sa drugim državama članicama EU.
Pored dosadašnje zabrane prodaje, te nabave i uporabe od strane građana petardi i redenika kategorije F-3 predloženim dopunama zabranjuje se prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F-2 građanima za osobne potrebe, a ujedno se i dodaje zabrana posjedovanja petardi i redenika kategorije F-3.
Kao što sam rekao, time predlagatelj ispravlja manjkavost odredbi čl. 62. važećeg zakona kojom nije bilo zabranjeno posjedovanje pirotehničkih sredstava kategorije F-3, te nije bilo praktički niti zakonske osnove za oduzimanje petardi i redenika kategorije F-3 građanima zatečenim u kršenju javnog reda i mira na određenim manifestacijama.
Vjerujemo da će ovako predloženo rješenje smanjiti i broj stradalih i na kraju krajeva i smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja, o čemu su tijekom promijene važećeg zakona i tijekom primjene učestalo izvještavale udruge i brojni građani.
Ovim izmjenama će se RH pridružiti brojnim zemljama EU gdje su petarde zabranjene, Austrija, Estonija, Finska, Njemačka, Irska, Litva, Nizozemska, Slovenija, Švedska i Švicarska.
Nadalje, zakonskim prijedlogom išlo se i u dopunu odredbi čl. 31. i 32. važećeg zakona koji su usmjereni ka kvalitetnijoj kontroli i prodaji streljiva ili sastavnih dijelova streljiva, te oružja, kao i pokušaja transakcije streljiva i sastavnih dijelova streljiva, te oružja koji su opravdano sumnjive, uvođenjem obveze njihovog prijavljivanja MUP-u u roku od 24 sata, što Klub SDP-a pozdravlja.
Evo zaključno želim reći da Klub SDP-a podržava predložene izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružjem. Hvala lijepo.
Slijedeća rasprava je u ime Kluba Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Željko Sačić.
…/Govornik nije uključen/…hrvatski zastupnici i zastupnice, hrvatska javnosti.
Svakako smo sa odobravanjem dočekali i ovaj prijedlog jer smo u kontaktu sa mnogim udrugama civilnog društva, sa udrugama branitelja, sa stradalnicima Domovinskog rata i sa, u kontaktu sa običnim ljudima, građanima RH, osobito sa onima koji su, kojima su itekako svježa sjećanja na Domovinski rat, na sve strahote iz Domovinskog rata koje smo kao narod pretrpjeli i svaka činjenica koja ide za tim da vlada ograničava uporabu kako vatrenog oružja u ovom slučaju, ali ponajprije i drugih eksplozivnih sredstava, pa tako i onih pirotehničkih za zabavu tzv. nas u Klubu Hrvatskih suverenista veseli.
Sve smo činjenice čuli, one su elaborirane, podržavamo direktive i nastojanja kako EU, tako i Vlade RH koja želi otkloniti sve uvjete za zlouporabu vatrenog oružja, kako onog legalnog, a još i više ilegalnog i, jer sama po sebi jasna je činjenica da su takva stanja potencijalni povodi odnosno pogodna za izvršenje najtežih oblika kaznenih djela protiv života i tijela, a i na kraju krajeva vidjeli smo da su mnoga naša oružja ili ovaj slična sredstva negdje u Europi ili svijetu završila kao, kao ovaj sredstvo izvršenja teških kaznenih djela, pa čak i terorizma.
Ono što posebno želimo naglasiti jest pozitivna namjera našeg predlagača da apsolutno restriktivno pristupa prema pirotehničkim sredstvima za dosadašnju kao zabavu koje su mnogi naši građani upotrebljavali u nekakvom periodu blagdana želeći potvrditi svoje radosno stanje, veselje što je po nama potpuno neprimjereno jer uzrokovalo je kao što smo vidjeli strahovito velike tjelesne povrede djece ponajprije, nevjerojatno teški slučajevi zlouporaba vatrenog oružja.
Čuli smo od kolega završavali su u nečijoj glavi, uzrokovali smrti i naprosto nevjerojatno da smo mi tako dugo tolerirali takvo stanje i drago mi je da smo danas na ovaj način predlažemo da dođemo u krug visoko senzibilnih država EU koje zabranjuju takav način pa rekao bi to neprimjernog veselja koje neprispodobivo bilo kakvom blagdanu, posebno ne Božiću, posebno ne našim tradicijama.
Hrvatima u kulturi nije bilo takvo veselje, negdje u granicama u nekim uvjetima da, ali Bogu hvala da se u MUP-u još čak za vrijeme Domovinskog obrambenog rata krenulo s inicijativom od devedesetih godina „Zbogom oružje“ „Mir i dobro“, prije svega „Mir i dobro“ i gdje smo strašno velike rezultate ipak uspjeli učiniti. Na tim iskustvima treba učiti.
U javnoj kampanji, sjetite se samo kako se to devedesetih godina '91., '92., '93. unatoč toga što je bio rat mi smo bacali petarde, topovske udare, eksplozive na ponoćku, uoči ponoćke pa to je prestrašno, to je nedopustivo, to je primitivizam, to je jedna gruba zlouporaba osjećaja vjernika. E sad uspjeli smo, toga nema, ali ono što predlažemo nemojte 27.12. otvoriti rampu da mogu svi ti primitivni i ne znam kakvi osjećaji doći do izražaja nego ograničite, podržat ćemo amandman kolega naših koji kažu ograničiti tu pucnjavu. Ako već neko ima strahovito jaku želju za takvim izražavanjem primitivizma onda to na 31. dati pa nekako uključiti da to bude na Silvestrovo eto na staru godinu i maksimalno do 1.
Zatvorit, štete su enormne osim kulturološke devastacije za cijeli narod, osim medicinskih šteta tjelesnih ozljeđivanja, osim naših životinja, naših ljubimaca, ptica, znači flore, faune apsolutno nisam ni pogriješio ni flore itd. koliko se samo granja potrga i što zna cvijetnjaka i svega drugog.
E sad, sve su to razlozi da se prekine s time, ponajprije u to doba hrvatski narod treba mir. Ako već neko ima ludu potrebu za pucnjavom onda predlažemo da u interesu proizvođača ovih pirotehničkih sredstava oni su uložili tu vidimo tu čuli smo 150 milijuna kuna sad imaju uloženih sredstava koje treba prodati, e taj novac bi im preporučili kao što to radi duhanska industrija, kao što to radne mnoge druge industrije ako žele sačuvati tu svoju klijentelu neka otkupe, zakupe puste neke kamenolome i šume, ne bih čak šume rekao, neka ograničena sredstva za odlaganje smeća ili nasipe to neka zakupe, eventualno neka strelišta i uz naplatu takvim bolesnim umovima daju mogućnost da tu bacaju da se vesele. To bi bio prijedlog za nas da bude što se kaže i industrija na neki način u prilici da dođe do novaca, a s druge strane ovi ljudi koji imaju te određene poremećaje da na neki način, na jedan socijalno prihvatljiv način te njihove frustracije, jel bolje da baca u kamenolomu nego pred Crkvu ili pred misu ili na trg ili na ulicu, na promet, mislim to je naš konkretan doprinos konstruktivni.
Podržavamo vas, smanjite rokove, zaustavimo pucnjavu, dosta nam je pucnjave, Hrvatima je dosta pucnjave za sto života.
Hvala vam lijepo.
Hvala.
Slijedi pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Ante Bačić.
Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a.
Poštovani državni tajniče sa suradnicom.
Kolegice i kolege.
Moram se sa kolegom Sačićem složiti, dosta je bilo pucnjave i ne samo radi naših kućnih ljubimaca nego normalno i radi naših branitelja i osoba koje su oboljele od PTSP-a i što sve moraju prolaziti i onako u ovim teškim 11., a posebice 12. mjesec i sva stradavanja koja je prošla naša zemlja.
Mislim da možemo pohvaliti ove izmjene i dopune, posebice evo sada u ovome drugom čitanju i u samom konačnom prijedlogu, znamo što sami zakon regulira. Ovdje smo isključivo raspravljali o ovome manjem segmentu vezano za pirotehniku, ne toliko o oružju. Znamo da ovaj zakon uređuje područje i proizvodnje i prometa prevoženja, skladištenja i uporabe svih pirotehničkih sredstava oružja, dijelova oružja i samoga streljiva, znamo zašto i donosimo, radi uredaba EU tj. Europske komisije vezano za tehničke specifikacije upravo vatrenog oružja.
Sami državni tajnik nam je napomenu u uvodu vezano za datume i za korištenje određenih pirotehničkih sredstava, znamo da imamo i više kategorija, vrsta i razreda samih pirotehničkih sredstava tj. petardi od razreda F-1, F-2, F-3, F-4, pa do onih malo, malo težih tipova P-1, P-2, T-1 i T-2. Normalno ovi prvi, njih proizvode manje buke ima jedan niži, niži rizik. Većina ovih sredstava se i koristi u vanjskoj, u samoj vanjskoj uporabi, al trebamo i naglasit da odredbom čl. 62. upravo i građanima je zabranjena nabava i uporaba petardi kategorije F-3 tijekom cijele godine i znamo da u prijašnjim onim izmjenama iz 2017. bilo je malih problema tj. malih nelogičnosti vezano za samo posjedovanje ne toliko korištenje koliko i posjedovanje takvih pirotehničkih sredstava gdje evo u ovom prijedlogu, konačnom prijedlogu su te stvari i ti propusti otklonjeni.
Što se tiče samog ozljeđivanja tu uvijek moramo, ovaj dosta pričamo o samim kućnim ljubimcima i dosta smo dobivali ovdje kao zastupnici mailova potpore od strane Udruga prijatelja životinja. Mi znamo koliko to njima znači i statistički koliko naši građani imaju kućnih ljubimaca i koje probleme imaju kroz 12. mjesec, posebice vezano za samo blagdane. Al dobili smo i komentare udruga, ali i poduzetnika i vlasnika trgovina pirotehnike i njihove statistike i vezano i za samo ozljeđivanje, ali i koliko u toj industriji radi ljudi, što u sezoni, što stalno zaposleni.
Treba naglašavat normalno i ovu kariku i ovaj podatak koliko je ozlijeđenih osoba. Tu imamo jednu statistiku MUP-a, u zadnjih nekoliko godina tu varira broj ozlijeđenih od pirotehničkih sredstava između 15 i 20 i to je šta je najžalosnije većinom djece i to one djece mlađe od 14.g., što normalno daje još jedan smisao ovim izmjenama i daje još jednu potvrdu zašto bi trebalo usvojit nevezano samo za pirotehniku, tu je bitan i ovaj segment što sam u uvodu napomenuo i pitao državnog tajnika upravo vezano i za predmete koji su osmišljeni za signalizaciju, uzbunjivanje i spašavanje života, tu će MUP definitivno dobiti malo veće ovlasti oko inspekcije i samih Pravilnika za tehničke specifikacije istih, tako da evo kao što smo i poslušali ostale klubove, a i ovu pojedinačnu raspravu vjerujem da ćemo biti jednoglasni oko prihvaćanja ovih izmjena i dopuna. Hvala.
Hvala lijepo.
Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

2

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
17.12.2020.
Sada prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43. Predlagatelj Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnik Davor Dretar, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka te zastupnik Matko Kuzmanić. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Poštovani Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Najprije amandman br. 1 zastupnika Davora Dretara.
Poštovani g. potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici.
Predlagatelj ne prihvaća amandman kojim se predlaže skraćenje vremenskog razdoblja prodaje pirotehničkih sredstava prije svega iz sigurnosnim razloga. Naime, kako je riječ o specijaliziranim prodavaonicama, u pravilu malih gabarita, ne smije se dozvoliti da u takvim prodavaonicama ili ispred njih, da se okuplja veliki broj ljudi, a skraćenjem roka prodaje postigao bi se upravo takav učinak. Time bi se ugrozila sigurnost ljudi i imovine.
Također se ne prihvaća ni prijedlog da se predloži, da se skrati vremensko razdoblje uporabe pirotehničkih sredstava jer smatramo da će uporabom petardi redenika doći do, da će zabranom uporabe doći do znatnoga smanjenja neželjenih detonacija. Znači bit će puno mirnije za ljude, kao i za domaće i za divlje životinje. Pratit ćemo primjenu zakona i po potrebi reagirati u budućnosti.
Hvala.
Hvala. Zastupnika Dretara nema pa ćemo o ovome morati glasovati.
Amandman br. 2 zastupnika Davora Dretara.
Hvala lijepa. Ni ovaj amandman se ne prihvaća, pošto nije prihvaćen prvi amandman, onda, njime se predlaže izmjena prekršajnih odredbi pa se ne može prihvatiti dakle, ni drugi amandman.
Hvala lijepa. Zastupnika Dretara nema pa ćemo i o ovom amandmanu morati glasovati.
Amandman br. 3 zastupnika Davora Dretara.
Ni amandman br. 3 se ne prihvaća iz istih razloga budući da nije prihvaćen 1. amandman.
Zastupnika Dretara nema pa ćemo i o njemu morati glasovati.
Sada idemo na amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, prvo amandman br. 1.
Amandman br. 1 se ne prihvaća iz istih razloga što su definicije nedozvoljeno trgovanje i posrednik u cijelosti preuzete iz Direktive o vatrenom oružju, a nijedna od navedenih odredbi ne podrazumijeva najam.
Jednako tako, u člancima 42, 44 i 45 ovog Zakona, jasno je propisano kada, u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima pravna osoba, obrt ili udruga smije davati oružje na korištenje drugim osobama, dakle ne prihvaća se.
U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, pretpostavljam poštovani zastupnik Matula, je li?
Zahvaljujem.
Našem mišljenje je da je u definiciji nezakonitog trgovanja potrebno, oružjem, potrebno uvrstiti riječ najam jer je moguća zloupotreba zakona na način da pravne osobe uvedu najam oružja, neke to već i koriste koji onda nije reguliran kao nezakonito trgovanje.
Tražit ćemo glasanje.
Po, sljedeći amandman br. 2 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Amandman br. 2 predlagatelj ne prihvaća iz razloga što pravne osobe koje dobiju odobrenje ministarstva za obavljanje takve djelatnosti mogu obavljati osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima pod istim uvjetima i na isti način kao i ustanove.
Uostalom, ustanove su također, pravne osobe, a i jedne i druge, dakle ako se misli na trgovačka društva i ustanove, mogu osnivati fizičke osobe, dakle pojedinci. Pravilnikom će se naknadno podrobnije propisati sudjelovanje predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova u Ispitnom povjerenstvu.
U ime Kluba, poštovani zastupnik Matula.
Hvala.
Dakle mi smatramo da osim ministarstva i specijaliziranih javnih ustanova, druge pod navodnicima, pravne osobe, ne bi smjele provoditi stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima jer time doprinosima privatizaciji sigurnosnog sektora što može imati izrazito negativne posljedice na opću sigurnost građana zbog manjka učinkovitih nadzornih mehanizama nad tim aktivnostima te mogućnost da se osposobljavaju osobe koje bi mogle koristiti eksplozivna sredstva na štetu društva.
Tražit ćemo glasanje.
Amandman br. 3, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predlagatelj ne prihvaća amandman br. 3 obzirom da je potvrda o akreditaciji koju izdaje akreditacijsko tijelo pravnim osobama i obrtima, osnovni preduvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje stručnih poslova u postupku ocjene sukladnosti.
Naime, potvrda o akreditaciji koju izdaje akreditacijsko tijelo, a to je u RH Hrvatska akreditacijska agencija, izdaje se na rok koji ne može biti duži od 5 godina. Međutim, akreditacijsko tijelo najmanje jednom u 18 mjeseci obavlja nadzor pravnih osoba i obrtnika kojima je izdana takva potvrda.
Ukoliko akreditacijsko tijelo utvrdi određene nepravilnosti, ukinut će izdanu potvrdu o akreditaciji, obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, koje će zbog toga ukinuti izdano odobrenje. Upravo zbog toga smatramo da je rok za izdavanje odobrenja za obavljanje stručnih poslova u postupku ocjene sukladnosti potrebno vezati uz rok naveden u dokumentu akreditacijskog tijela.
Poštovani zastupnik Matula.
Zahvaljujem potpredsjedniče.
Eto, mi i dalje, naš stav je da nema potrebe za izmjenom ovog stavka jer je stavak kvalitetno regulirao i ograničavao vremenski rok vezan za odobrenje dok ovaj novi prijedlog stavka više ne regulira kvalitetno taj rok i tražimo glasanje.
Amandman br. 4. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predlagatelj ne prihvaća ovaj amandman.
Prije svega zato što je vođenje evidencija, pa tako i evidencije o nabavljenom, oduzetom, prodanom ili predanom oružju i pripadajućem streljivu propisano čl. 82. st. 4. zakona.
Što se tiče onesposobljavanja vatrenog oružja prijedlog po kojem bi MUP snosilo troškove onesposobljavanja oružja nije osnovan. Naime, radi se o oružju pravnih osoba, obrtnika i udruga koji svoje oružje onesposobljavaju kod pravnih osoba i obrtnika koji imaju odobrenje MUP-a za takvu vrst djelatnosti i za takve poslove imaju propisanu naknadu, a onesposobljeno oružje njegov vlasnik i dalje zadržava u svom vlasništvu.
Međutim, nakon što pravna osoba ili obrtnik obavi poslove onesposobljavanja oružje se dostavlja MUP-u radi verifikacije onesposobljenosti tog oružja sukladno odredbama provedbene Uredbe Europske komisije. Poslove verifikacije MUP obavlja bez naknade, te za valjano, te za pravilno onesposobljeno oružje izdaje potvrdu.
Amandman br. 5. Kluba zastupnika, a pardon, poštovani zastupnik Matula u ime kluba zastupnika.
Zahvaljujem.
Neto, kažem kako bi se u slučaju potrebe nacionalne sigurnosti i sigurnosti građana što lakše moglo utvrditi s kime je sve poslovala pravna osoba u prodaji, u predaji oružja ili streljiva, ovim amandmanom predlažemo vođenje evidencije, da …/Govornik se ne razumije/…i to na zasebnom formularu kojeg bi osmislilo ministarstvo.
I dodatno, smatramo da u svrhu poticanja vlasnika oružja da ne osposobljava, da, da on ne osposobljava oružje, eto uvjereni smo da je trošak onesposobljavanja bolje staviti na, na trošak ministarstva kako bi taj trošak, kao on ne bi bio prepreka za vlasnika oružja da on, da odustane od onesposobljavanja, to sam reko i prije i tražit ćemo glasanje o ovom amandmanu.
Hvala.
Amandman br. 5. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Iz istog razloga se ne prihvaća amandman 5. jer se i u ovom slučaju radi o pravnim osobama, obrtima i udrugama koji su u okviru svog poslovanja izgubili pravo obavljanja registrirane djelatnosti. Zbog, dakle u ovom slučaju se takvo oružje i streljivo ne oduzima odlukom suda, ali ga vlasnik zbog nemogućnosti obavljanja ranije odobrene djelatnosti mora na zakonit način zbrinuti. Međutim, ukoliko bi takvo oružje odlukom suda bilo oduzeto ono postaje vlasništvo države odnosno odlukom suda se daje državi na raspolaganje. Hvala.
U ime kluba zastupnika poštovani zastupnik Vilim Matula.
Zahvaljujem.
Mi smatramo da ukoliko se kroz upravni postupak oduzima oružje ili streljivo da isto mora biti uništeno kako bi se adekvatno kaznulo onoga tko je protuzakonito poslovao prodajom oružja ili streljiva i čl. 50. potrebno je tada izbrisati nomotehničkom logikom.
Napominjemo ukoliko vlada prihvati ovaj amandman, očito da ne, onda, da je onda potrebno i brisat čl. 50. koji je direktno vezan za predloženu izmjenu, ali očito da ne i tražit ćemo glasanje o ovom amandmanu.
Hvala.
I amandman 6. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predlagatelj ne prihvaća amandman br. 6. iz istih razloga i s istim obrazloženjem kao i za amandman 1. zastupnika Davora Dretara. Naime, sigurnost u vremenu uporabe ovih pirotehničkih sredstava će se osigurati na način da je zabranjena uporaba petardi i redenika i s time će se otkloniti najveći dio nesreća koje su se događale.
U ime Kluba poštovani zastupnik Matula.
Hvala vam potpredsjedniče.
Uvaženi državni tajniče, vi znate ja sam i u raspravi rekao da mi pozdravljamo odluku ministarstva da dodatno ograniči vremensku upotrebu pirotehničkih sredstava, ali ovim amandmanom predlažemo da ti rokovi ograničenja budu još kraći i u tom smislu tražit ćemo glasanje o amandmanu.
Hvala lijepa.
Sad imamo dva amandmana poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića, najprije prvi amandman.
Amandman 1. zastupnika Matka Kuzmanića predlagatelj ne prihvaća iz razloga što je iz odredbe potpuno jasno da se radi o spremnicima koji se odnose na oružje iz kategorije A i spremnike koji se koriste isključivo za oružje iz kategorije A. To je spremnik streljiva za kratko vatreno oružje kapaciteta većeg od 20 naboja i spremnik streljiva za dugo vatreno oružje kapaciteta većeg od 11 naboja. Hvala lijepo.
Poštovani zastupnik Kuzmanić.
Poštovani državni tajniče, naime zbog čega sam podnio taj amandmana? Iz jednostavnog razloga zato zbog globalizacije i svega što na svijetu danas postoji. Zbog objedinjavanja određenih procesa jednaki spremnici proizvode se i za oružje iz kategorije A i za oružje iz kategorije B. Bez obzira o broju naboja, znači postoje spremnici koji se koriste u oružju kategorije A koji su na ovaj način zabranjeni, a koriste se isto tako za kategoriju B.
Ja duboko vjerujem da vi znate što radite jel u slučaju pogrešnog tumačenja zakona veliki dio naših građana mogao bi se naći u neželjenom prekršaju ničim izazvani zbog toga što spremnici koje oni koriste u svojim kratkim vatrenim oružjima se isto tako mogu koristiti i u oružjima kategorije A jer su oni potpuno identični. Znači današnje tvrtke koje ih proizvode od ne znam bloka, berete, štera, znači rade jednake spremnike za sve i na ovaj način ukoliko se ta riječ isključivo koju sam vam ja tu ovim amandmanom i, i uputio ukoliko bi se doslovno zakon tako primjenjivao mogli bi se nać u takvoj situaciji, možda i zbog nepoznavanja samih onih koji taj zakon budu primjenjivali. Nažalost, to smo u praksi u Hrvatskoj već do sada mogli vidjeti. Eto, to je to.
Tražite glasovanje?
Iskreno, razgovarao sam sa državnim tajnikom, al evo još ni sada, tražim glasovanje, još mogu ga i sutra prije rasprave povući…
Možete, možete povuć uvijek amandman i prije.
Tražim glasovanje, ali evo postoji još šansa da ovaj amandman povučem.
Okej, dobro.
I amandman 2. poštovanog zastupnika Kuzmanića.
Amandman broj 2 zastupnika Kuzmanića se ne prihvaća iz razloga što se odredbe čl. 15. odnose na svo oružje proizvedeno u RH kao i na oružje koje se stavlja na tržište u RH.
Međutim, ako pravna osoba ili obrtnik putem ugovora na daljinu kupuje oružje u jednoj stranoj državi za kupca u drugoj stranoj državi, tada je riječ o brokeringu odnosno brokerskim uslugama koje su propisane drugim zakonom čija je provedba u nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo. To je Zakon o nadzoru proizvodnje i prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava gdje je čl. 3. točkama 11., 12. i 13. sve ovo jasno propisano.
Hvala lijepa.
Poštovani zastupnik Kuzmanić.
Hvala poštovani državni tajniče.
Naime, kao što sam vam napomenuo, ne želim ništa što nije dozvoljeno u drugim državama, znači kao što u Sloveniji neki slovenski trgovac može u ime i za treću osobu obaviti to bez da ima obvezu cipovanja toga oružja da se to oružje neće koristiti na teritoriju njegove države, tako se isto oružje ne bi koristilo na teritoriju naše države samo što bi se taj CIP koji opet ne naplaćuje naša država nego se on cipuje u Mađarskoj ili Austriji ili u nekim drugim državama koje imaju institute za to na taj način mi našim poduzetnicima, trgovcima i ovlaštenim distributerima onemogućavamo ako oni moraju cipovati to dovodimo ih u jedan nepovoljan položaj na tržištu tko da su oni u samom startu skuplji nego njihovi kolege iz Slovenije i drugih zemalja u okruženju. Znači isključivo se to odnosilo na oružje koje neće ostati u RH nego će se samo koristiti prodat će ga naša firma ono će iz Amerike otići u Albaniju ili neku drugu zemlju koja nije u obvezi imati CIP. Ostajem pri ovom amandmanu da ide na glasanje.
Hvala.
Tražite glasanje, hvala.
Hvala vam lijepo. Time smo završili i raspravu o amandmanima, a ujedno i sa radom za danas.
Mi ćemo nastaviti s radom sutra u petak 18. prosinca i to glasovanjem u 10,00 sati, glasovanje će biti u 10,00 sati o do sada odrađenim točkama.
Hvala vam lijepa i želim vam ugodan ostatak večeri.

SJEDNICA PREKINUTA U 18:27 SATI

2

  • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
18.12.2020.
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, drugo čitanje, P.Z. br. 43, predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnik Davor Dretar, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnik Matko Kuzmanić. Izjašnjavanje smo proveli ranije na sjednici pa ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća.
Idemo redom. Amandman 1. zastupnika Davora Dretara Vlada ne prihvaća.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
2. amandman istog zastupnika.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Amandman br. 3, isti zastupnik, Davor Dretar. Vlada ga ne prihvaća.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Idemo sad na amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, 1. amandman Vlada ne prihvaća.
Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Amandman br. 2. istog kluba zastupnika vlada ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Amandman br. 3. ponovo isti klub zastupnika vlada ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Amandman br. 4. isti klub zastupnika vlada ga ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Amandman br. 5. ponovo Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ga ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
I zadnji 6. amandman istog kluba zastupnika vlada ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio potreban broj glasova.
Sada idemo na amandmane, dva su amandmana zastupnika Matka Kuzmanića. Prvi amandman vlada ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio pogreban broj glasova.
I drugi amandman, isti zastupnik, vlada ga ne prihvaća.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Amandman nije dobio pogreban broj glasova.
Pa prelazimo na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
I tko je protiv?
Odluka je donesena jednoglasno i sa 120, sa 120 …/Upadica iz klupe se ne razumije/…A jeste htjeli biti za ili što? …/Upadica iz klupe: Da/…Onda jedan nije radio jel? Znači, onda dobro, 126 glasova za, jednoglasna je odluka. …/Upadica iz klupe se ne razumije/…Aha dvoje vas. Dobro, dobro, 127 znači bilo je za i na taj način donesen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja.
PDF