Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 4

PDF

3

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43
04.11.2020.
Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je:

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja dat će dodatno obrazloženje, to je kolega Žarko Katić državni tajnik u MUP-u.
Izvolite.
Poštovani državni tajniče izvolite. Ja vas molim kolege i kolegice tko želi ostati u dvorani neka ostane, tko želi otići neka otiđe, hajmo nastaviti s radom.
Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče HS-a.
Zastupnice i zastupnici sve vas srdačno pozdravljam.
Molim vas smirimo se malo sjednimo na svoja mjesta da državni tajnik može reći u ime predlagača.
Izvolite gospodine državni tajniče.
Hvala lijepo još jednom. Sve vas srdačno pozdravljam.
Dopustite mi da u ime Vlade RH obrazložim Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Zakonom o eksplozivnim tvarima i proizvodnji prometu oružja koji je donijet 2017. godine uređeno je područje proizvodnje, prometa, skladištenja, prijevoza, istraživanja, ispitivanja, ocjenjivanja sukladnosti i uporabe eksplozivnih tvari te proizvodnje, prometa, prijevoza, obilježavanja, označavanja i onesposobljavanja te maloprodaje pirotehničkih sredstava i oružja.
Konačnim prijedlogom zakona koji se nalazi pred vama prije svega se predlaže izmijeniti radi usklađivanja sa dvije nove direktive o oružju i to Provedbenom direktivom 2019/68 od 16. siječnja 2019. godine o potvrđivanju tehničkih specifikacija za označavanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu sa Direktivom Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja kojima je propisana veličina fonta slova i vrsta pisma kojima oružje može biti označeno te način označavanja nemetalnih materijala bitnih dijelova oružja ugradnjom metalne pločice te Provedbenom direktivom Komisije od 16. siječnja 2019. o utvrđivanje tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju kojom je propisana obveza državama članicama da osiguraju da oružje odnosno naprave koje je osmišljeno za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života podliježe probirima radi utvrđivanja njihove usklađenost s tehničkim specifikacijama utvrđenim u prilogu dotične direktive odnosno da se takovo oružje ne bi moglo prepraviti u vatreno oružje.
Radi usklađivanja sa ovom direktivom potrebno je odrediti nadležno tijelo koje će kontrolirati usklađenost takvog oružja s tehničkim specifikacijama i propisati obvezu razmjene informacije o rezultatima provjere s drugim državama članicama EU. Potrebno je stoga imenovati nacionalnu kontaktnu točku za razmjenu takvih informacija, a ovim konačnim prijedlogom zakona propisano je da će MUP obavljati provjeru usklađenosti te će biti nacionalna kontaktna točka za razmjenu rezultata, provjera sa drugim državama članicama.
Postupak provjere i tehničke specifikacije detaljnije će biti propisani pravilnikom koji je potrebno donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona.
Nadalje, radi preciznijeg usklađenja s odredbama direktive odnosno ove dvije direktive koje se prenose u zakon izmijenjena su ranije i propisana značenja pojedinih pojmova, te su dodana značenja novih pojmova koji se koriste u ovome zakonu kao što su „isprava o oružju“, „naprave“, „nezakonita proizvodnja“, „nezakonita trgovina“, „muzej“, „posrednik“, „ugovor na daljinu“ i neki drugi važni pojmovi iz ovog područja odnosno ovoga zakona.
Jednako tako u međuvremenu je došlo do velikog pritiska javnosti da se kroz izmjenu ovoga zakona potpuno zabrani prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika iz kategorije F2.
Prema odredbama Direktive o pirotehničkim sredstvima, ta su sredstva, dakle svrstana u 2 kategorije, kategoriju F2 i F3, a odredbama trenutno važećeg zakona donijetog 2017.g. već je zabranjena prodaja, nabava i uporaba petardi i redenika iz kategorije F3, dakle sada se predlaže dodatno zabraniti uporabu za kategoriju F2.
U protekle 2.g. zbog, dakle zabrane uporabe kategorije F3 znatno je manji broj ozlijeđenih građana uslijed uporabe pirotehničkih sredstava.
Uporabom petardi, a osobito redenika koji se sastoje od niza povezanih petardi, prema podacima koje raspolaže MUP stradavaju najčešće osobe mlađe od 18.g. koje, kojima je prema odredbama trenutno važećeg zakona zabranjeno prodavati i upotrebljavati pirotehnička sredstva kategorije i F2 i F3, to znači da im očito prodaju i daju na uporabu stariji, često vjerojatno roditelji ili bliži susjedi i slično.
Uz to pored petardi i redenika, dakle u tu kategoriju spadaju i druge vrste pirotehničkih sredstava za zabavu koje su manje opasne i manje postoji opasnost od ozljeđivanja kao što su razne vrste raketa odnosno vatrometa.
Međutim, iako je prodaja pirotehničkih sredstava dozvoljena samo punoljetnim osobama u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba samo od 27. prosinca do 1. siječnja, brojne su prijave uznemirenih građana o zlouporabi petardi i redenika od maloljetnih osoba kojih unatoč izričitoj zabrani upotrebljavaju i izvan propisanog vremenskog razdoblja i na mjestima i u vrijeme kada je, kada su zakonom zabranjeni.
Obzirom na navedeno Vlada RH u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, s posebnim naglaskom na zaštitu zdravlja i života djece, ali i imovine i životinja, na prijedlog pravobraniteljice za djecu, te uz suglasnost drugih državnih tijela i potporu šire javnosti, pored već navedene zabrane petarde i redenika iz kategorije F3 građanima konačnim prijedlogom zakona predlaže i zabranu petardi i redenika iz kategorije F2, dakle svih.
Obzirom da se pirotehnička sredstva naručuju u pravilu u prvom dijelu godine, te su naručene količine u ovo vrijeme sad već i plaćene i uvezene, a izgledno je da će se predmetni zakon, da će stupiti na snagu u razdoblju kada je građanima inače dozvoljena nabava pirotehničkih sredstava, te uvažavajući zahtjeve udruga poduzetnika za prolongiranjem roka primjene odredbi o zabrani pirotehničkih sredstava, oni navode i tešku financijsku situaciju koja je i dijelom uzrokovana i epidemijom korona virusa, u ovom prijedlogu, u konačnom prijedlogu zakona stipulirano je da će odredbe koje se odnose na zabranu petardi i redenika iz kategorije F2 da će stupiti na snagu 2. siječnja 2021.g., dakle neće se odnositi na ovu, ajmo tako nazvati, pirotehničku sezonu.
Naime, važećim zakonom zabranjena je prodaja svih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 građanima u razdoblju od 2. siječnja pa do 15.12.
U razdoblju od 2. siječnja do 26. 12. zabranjena je uporaba pirotehničkih sredstava, nije kupoprodaja.
Oko, dakle zakon je inače bio na e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 30 dana u razdoblju od 8. siječnja do 7. veljače 2020.g. i u tom razdoblju zaprimljen je ukupno 791 komentar na taj nacrt prijedloga zakona, od čega se preko 750 komentara odnosilo na zabranu petardi i redenika kategorije F2 s najvećim brojem komentara, a najvećem broju komentara dana je potpora njihovoj zabrani. Manjem brojem komentara koji su bili uglavnom upućeni od trgovaca pirotehničkim sredstvima nije dana podrška predloženim zabranama, pa je s tim u vezi putem strukovne udruge pirotehničara, pirotehničke udruge za prodaju pirotehničkih sredstava održan je i sastanak sa uvoznicima i prodavateljima i objašnjena su im razlozi nakane zabrane i omogućavanje da ovu godinu im se dopusti prodaja odnosno da zakon u tom dijelu stupi na snagu 2. siječnja 2021.g.
I dopustite na koncu da kažem nekoliko riječi o stradavanju od pirotehnike, to je uvijek potrebno iznova naglašavati.
U ovoj sezoni od 15.12.2017. do 8. siječnja '18. ozlijeđeno je bilo 16 osoba, od čega 5-ero djece mlađe od 14.g.
Godinu iza toga ozlijeđene su 23 osobe, od čega je 6 djece mlađe od 14 godina te 8 maloljetnika u dobi od 14 do 18, a u protekloj, proteklom razdoblju krajem prošle i početkom ove godine ozlijeđeno je 14 osoba od čega 2 maloljetnika i to teže, a 6 djece i 1 maloljetnik lakše.
Dakle, prateći razvoj svijesti zajednice i o dobrobiti životinja i smanjenju broja smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja te njihovom strahu od pucnjave u tom razdoblju i reakcije na eksplozivna sredstava i petarde Udruga prijatelji životinja je MUP-u predala peticiju sa 60.000 potpisa za zabranu pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 iako je dakle F3 već ranije zabranjena.
Slijedom svega ovdje izrečenog predloženim izmjenama i dopuna zakona u pravni poredak RH preuzet će se navedene provedbene direktive te stvoriti preduvjeti za poboljšanje postojećih odredbi zakona i uočene i otkloniti uočene pogreške i nedostaci u trenutno važećim odredbama.
Za provedbu zakona nije potrebna, nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH, a dakle samo donošenje predlažemo u što skorijem roku.
Hvala vam lijepo.
Hvala imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Ante Bačića.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče, ako je istina, tj. ako su točni ovi podaci koji evo i udruga pirotehnička strukovna koju ste vi spomenuli iznijela mislim preko Hrvatske udruge poslodavaca da je ovo industrija teška nekakvih 150 miliona kuna godišnje, zanima me upravo na tim sastancima jedan od glavnih njihovih aduta što ja mislim da je definitivno MUP treba skrenut pozornost na to, ako imamo industriju tešku 150 milijuna kuna godišnje velika je bojazan upravo crnog tržišta. Tako da zanima me sa strane ministarstva jesu li se već napravile nekakve analize ili pripreme da se spriječi možda ovaj bujanje upravo crnog tržišta vezano za pirotehniku nakon svih ovih zabrana koje stupe na snagu.
Poštovani državni tajnik Katić.
Hvala vam lijepa.
Ova sredstva koja se predlažu zabraniti u ukupnoj količini prodaje i ostvarenih sredstava čine neznatni dio. Kako nema smisla kupovati takva sredstva kojih ne možete upotrebljavati, a uporaba je prilično čujna jer je jako glasna, dakle vjerujemo da će njihova uporaba nakon potpune zabrane biti svedena na najmanju moguću mjeru i naravno da će se i oštro sankcionirati, a sa Državnim inspektoratom i drugim tijelima se inače kvalitetno postupa i radi i pokušava spriječiti nezakonita uporaba i stradavanje ljudi, djece i životinja.
Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka.
Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Državni tajniče, kolegice i kolege pa kada raspravljamo o oružju, donosimo propise vezane za oružje u biti mi donosimo odluke za one koji se drže reda, koji imaju sve legalno prijavljeno ili za držanje ili za nošenje. Ono što je na crnom tržištu to ne znamo. I ti koji se drže crnog tržišta doslovno rade što žele.
Međutim, javio sam se za repliku zbog dopisa Strukovne pirotehničke udruge koja tvrdi da su brojni naši gospodarstvenici koji se bave trgovinom pirotehnike već naručili na svjetskom tržištu pirotehničke preparate. I sad oni tvrde da će imati velike gubite jer su naručili, možda jednim dijelom platili i traže jedno razumno prijelazno razdoblje. Pa me zanima da li je bio kakav razgovor s njima da se to stavi u neki okvir da mogu …/Upadica: Hvala./… gospodarski to podnijeti.
Poštovani državni tajnik.
Hvala lijepa.
Poštovani gospodine zastupniče iznio sam u prethodnom izlaganju da su s njima održani sastanci, odgovarano im je i pisanim putem i što je najvažnije dali smo taj dodatni rok. Dakle, ono što je naručeno i plaćeno u ovoj godini i što je pretpostavljamo kanilo se potrošiti u ovoj sezoni kažem pod navodnicima kad se upotrebljavaju ti proizvodi, to im je i omogućeno. Dakle, zakon će stupiti na snagu u ovim odredbama iza tog roka, znači naj, naj 2. siječnja, dakle slobodno će moći potrošiti sredstva koja su uvezli u ovoj godini. Inače ta su sredstva dozvoljena prodavati u specijaliziranim prodavaonicama pirotehničkih sredstava kojih ima ukupno 581 sa dopuštenjem MUP-a, dakle poprilično možete svugdje vidjeti te natpise i u prodavaonicama oružja i streljiva kojih ima 133. Dakle, ukupno u 714 prodavaonica je moguće prodavati pirotehnička sredstva, naravno dozvoljena.
Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Šimičevića.
Evo zahvaljujem potpredsjedniče.
Državni tajniče vi ste rekli da je vrijeme distribucije pirotehnike određeno, međutim mi smo svjedoci da to nije baš tako i da se to može naći u trgovini prije nego stupe ovi datumi na snagu.
Mene zanima što zakonodavac može poduzeti da se to spriječi odnosno koje mjere možete poduzeti da bi se zaštitili oni najslabiji, a to su naša djeca.
Hvala lijepa.
Poštovani državni tajnik.
Poštovani gospodine zastupniče, naravno MUP odnosno Hrvatska policija u suradnji s Državnim inspektoratom i po potrebi drugim inspekcija i službama obilazi prodavaonice koje imaju dopuštenje za prodaju, ali i naravno ostale dućane koji bi eventualno nezakonito prodavali i ukoliko primijete da se ta sredstva prodaju prije roka, dakle prije 15.-tog prosinca i kasnije 1. siječnja daju optužne prijedloge i druge predviđene sankcije. Dakle, svake godine sve manje takovih sredstava se prodaje, sve je manje stradalih, ali još uvijek imamo stradale pogotovo djecu koja dovoljno ne razumiju opasnost od uporabe pirotehničkih sredstava i naša je nakana da ovim izmjenama i dopunama spriječimo. A druga sredstva koja ne proizvode toliko buke ili nisu toliko opasna će se moći i dalje upotrebljavati.
Hvala lijepo.
Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne,
Prelazimo na raspravu, pa će prvi govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite.
Dobar dan i hvala lijepa poštovanom potpredsjedniku sabora i poštovanom državnom tajniku, kolegice i kolege i vama lijepi pozdrav.
Eto da prođemo malo i kroz ovu drugu točku dnevnoga reda.
U ime Domovinskog pokreta, eto možda jedna malo šira slika svega ovoga. Nalazimo se u teškim vremenima, svjedočimo užasnim terorističkim napadima u Francuskoj i u Austriji, a i sami smo nedavno ovdje u našoj neposrednoj blizini na Trgu sv. Marka vidjeli i osjetili što se dogodi kada oružje dođe u ruke psihički nestabilnih osoba, pa nam je svima jasno da i ovaj zakon odnosno prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona stvaraju ono što nam stvarno treba, jedan dobar zakon koji će se brinuti o našoj sigurnosti jer to nam je čini mi se važnije nego ikada.
Samo da se vratim na nekoliko trenutaka na jedan članak koji je nedavno preciznije prošle godine objavljen u jednim hrvatskih dnevnim novinama u kojem je novinar uspio za samo 48 sati na crnome tržištu doći do automatske puške popularno zvanog kalašnjikova i to za tek nekoliko stotina EUR-a. Dakle, svima nam je jasno da je takvo oružje oružje koje se još uvijek nalazi na ulicama odnosno u kućama izuzetno velika sigurnosna prijetnja.
Dozvolite da vas još jednom podsjetim i na Damira Novaka, ne znam sjeća li se itko Damira Novaka, opernog pjevača HNK koji je na samu Staru Godinu 2000. pogođen metkom iz pješadijskog, pješačkog, ispričavam se, naoružanja dok je šetao ispred svoje kuće i nažalost napustio nas je samo 7 dana poslije, počinitelj naravno nikada nije pronađen.
Velike količine oružja i streljiva i dan danas se u Hrvatskoj nalaze u vlasništvu mnogih osoba, neke od njih sklone su naravno i to oružje upotrijebiti na crnom tržištu ostvarujući tako zaradu, koristeći ga i za kriminalne činove.
Zato još jednom u ime Domovinskog pokreta i vjerujem svih razumnih osoba ove zemlje apeliram na sve te osobe da oružje i streljivo koje nelegalno posjeduju u što kraćem roku vrate u najbližu policijsku postaju jer eto postojeći zakoni omogućavaju im da to učine anonimno i bez ikakvih administrativnih prepreka ili kazni.
Nelegalno oružje moramo ukloniti iz našega društva i zato i pozivam nadležne institucije da pojačaju medijsku vidljivost kampanja kao što su one „zbogom oružje“ ili kasnije nazvano „manje oružja manje tragedije“ i da se pri tom ne štede financijska sredstva jer cijena ljudskoga života ne može se izraziti novcem.
Jednako tako Domovinski pokret zalaže se i za još snažniju kontrolu osoba koje legalno posjeduju oružje, zalažemo se za češće, strože i detaljnije liječničke preglede, te naravno konstantni nadzor nad skladištenjem i čuvanjem vatrenog oružja i naprava namijenjenih u bilo koje svrhe.
Što se tiče eksplozivnih tvari, one se koriste u mnogim segmentima gospodarstva, pa čak i običan laik poput mene zna da su potrebna u rudarstvu, u građevinskoj industriji i cestogradnji. Ovim izmjenama i dopunama zakona, koliko smo primijetili, dodatno se osigurava njihova proizvodnja, dostupnost, te sustavi kontrole, nabavke i skladištenja takvih tvari.
Jednako kao i za oružje i Domovinski pokret se zalaže za izuzetno strogu kontrolu tržišta eksplozivnih tvari, nadzor legalnog tržišta i borbu protiv nelegalnog.
I sami znamo koliko nas zabrinjavaju novinski članci o povremenim podmetanjima eksplozivnih naprava pod automobile ili u lokale ili kuće i jasno nam je da takvi činovi stvaraju iznimnu nelagodu i osjećaj nesigurnosti kod hrvatskih građana.
Da se malo osvrnem i na ovu prošlu raspravu ovdje, a opet i kroz prizmu ovog prijedloga zakona.
Kao stranka koja je nedavno prozvana strankom koja radikalizira stanje u društvu i potiče osobe na terorističke akte, njezini zastupnici i zastupnice prozvani radikalima, skoro pa teroristima koje treba odvojiti tzv. sanitarnim kordonom, a možemo pretpostaviti i zabraniti, ipak slobodni smo zaključiti da je stanje u državi teško. Niti vladajućoj koaliciji nije lako, ali izmiče kontroli i optuživati nekog drugog da radikalizira stvarnost u stvari je istinska i prava radikalizacija hrvatskih građana.
Nitko iz Domovinskog pokreta ne zaziva nasilan način rješavanja društvenih problema, baš nasuprot. Poznate su nam strahote rata iz kojeg smo izašli pobjednički i nikome i nikada ne želimo da se isto ponovi.
Hrvatsko društvo vapi za korjenitim promjenama, ali na razuman demokratski način bez sigurnosnih ugroza i posebno bez stranački dirigiranih istraga oporbenih zastupnika, stvaranja imaginarnih sanitarnih kordona za koje možemo samo sa užasom pretpostaviti što bi mogli značili i u koja bi nas vremena mogli vratiti.
Kada smo eto već i kod zadnjeg dijela ovog zakonskog prijedloga odnosno prijedloga izmjena spomenimo da se nalazimo u studenom i unatoč teškoj gospodarskoj situaciji i korona krizi uskoro će doći doba za slavlje. No, željeli bi zamoliti da to slavlje prođe bez pucnjave, bez rafala u zrak i po mogućnosti bez petardi odnosno uz njihovo razumno korištenje.
Ovim izmjenama predviđaju se zabrane prodaje petardi i redenika građanima za osnovne potrebe u određenim kategorijama, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18.g. u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja.
Nažalost, svake smo godine svjedoci ozljeda koje najčešće naši mladi sugrađani doživljavaju rukovanjem, neispravnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima, najčešće naravno i ta pirotehnička sredstva dolaze sa crnog tržišta. Brojke su stvarno strašne kada zamišljamo da se radi o djeci mlađoj ponekada i od 14 godina, 15 ili 16. Radi se o ozljedama šake, prstiju na rukama, organima vida i sluha koji ozbiljno tim mladim ljudima umanjuju sposobnost kvalitetnog sudjelovanja u društvu i životu.
Dakle, Domovinski pokret zalaže se za još strožu kontrolu tržišta, a na onom crnom, što mi je, evo, drago da su i zastupnici HDZ-a postavili pitanje, treba stvarno uložiti sredstva i omogućiti policiji zakonski okvir da na kvalitetan način sprovede ukidanje crnoga tržišta i naravno, adekvatno kažnjavanje svih onih koji na njemu namjeravaju ostvariti zaradu.
Korištenje petardi dovodi do teških ozljeda, plaši ljude, zagađuje zrak, stvara neželjenu buku i onečišćuje okoliš. Ne smijemo zaboraviti, iako oni nisu ovdje sa nama u Hrvatskom saboru, to su naši kućni ljubimci i životinje koje nerijetko završe ozlijeđene, smrtno stradaju pokušavajući se skloniti od eksplozija ili ih pak pogodi zatajenje srca. Spomenuli smo ovdje i jedan dio zainteresirane javnosti, a to su i udruge, odnosno poduzetnici koji se bave trgovinom pirotehničkim sredstvima.
Spominjali smo, evo, ovdje i možda produženje zakonskog roka za implementaciju ovog zakona, da im omogućimo, naravno, da isprazne svoja skladišta i da u ovim teškim vremenima pogođenima Covidom, eto, barem, ostvare nekakvu zaradu. Uglavnom Domovinski pokret podržat će ove izmjene i dopune zakona, ali ćemo kroz amandmane zatražiti da se skrati rok prodaje dozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2 i F3 te naravno njihovo korištenje jer smatramo da bi to trebalo ograničiti isključivo na 2, maksimalno 3 dana, tamo negdje pri kraju jedne i početkom 2. godine.
Dakle, da vam zaključno kažem, iako su možda i dio naše tradicije, porijeklom sam iz Hrvatskog zagorja gdje se često naši dragi Zagorci okupe u kuburaška društva i onda se vole uz dim baruta dobro proveseliti, ali ipak apelirao bih, i u ime Domovinskog pokreta i u ime svih nas ovdje i podsjetio, pucnjave i eksplozija nisu zabava. Trajna invalidnost strašna je posljedica. Neka ovog Božića, ove Nove godine i svih ostalih koji nam dolaze na ulicama i trgovima Hrvatske vlada mir.
Hvala lijepa.
Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Vilim Matula, izvolite.
Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege.
Mi u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka svakako podržavamo kontrolu prometa oružjem, eksplozivnim tvarima, drženju oružja i u ovom slučaju, u ovim izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima i prometu oružja imamo neke prijedlog u tom smjeru.
Dakle u čl. 3 kojim se mijenja čl. 3 zakona dodaje se točka 13.b koja definira nezakonito trgovanje i sada tu stoji da je nezakonito trgovanje nabava, prodaja, isporuka, prijevoz ili transfer oružja, dok mi predlažemo da se još doda i riječ najam, posuđivanje. Uvjereni smo da to jednako tako može smanjiti potrebu ljudi da drže kod kuće, a pogotovo oni koji su ili pozvani, ne znam, u lov ili negdje i koji inače nemaju tu potrebu, ne vidim razloga da bi baš morali nabavljati ili ići tražiti dozvolu za oružje. Uvjeren sam da za mnoge prilike bi bio taj najam ili jednostavno posuđivanje, rješenje.
Ista stvar se predlaže da se doda u točki 31. spomenutog zakona gdje se definiraju djelatnosti ili poslovanja posrednika u trgovini oružjem koji može pregovarati ili ugovarati transakcije za kupnju ili prodaju, ali mi predlažemo i za najam.
E sada čl. 4 koji se odnosi na čl. 5 zakona. Tu se zapravo govori o privatizaciji osposobljavanja za rad s eksplozivima i za rad sa korištenjem oružja. Mi nikako ne vidimo da je dobro da odjednom to iz državnog i iz javnog sektora dajemo privatnicima da privatnici postaju oni koji će druge osposobljavati za rad sa eksplozivnim sredstvima, za rad sa oružjem. Razumijemo da postoje te privatne zaštitarske firme i sve, međutim, ne vidim zašto to ne bi ostalo u rukama javnog sektora da samo on daje certifikat i da samo on daje osposobljavanje za rad eksplozivnim sredstvima, kao i za rad sa korištenjem oružja.
Sljedeći naš prijedlog je ono što nas brine u smislu onoga što u čl. 7 koji zapravo mijenja zapravo čl. 12 treba izbaciti rok na koji pravna osoba ili obrt dobiva odobrenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari. Znači predlaže se da se taj rok izbaci iz zakona. Mi ne vidimo zbog čega, mi predlažemo da se vrati rok na maksimalno 4 godine jer to odobrenje vezano za rad s eksplozivnim sredstvima i sa oružjem, svakako bi moralo imati nekakav određeni rok, 4 godine primjene rok i za tako ozbiljan i odgovoran i opasan posao, ne vidim zbog čega država ne bi tražila da se te ljude svake 4 godine nanovo pregleda i certificira.
Sumnjiva prodaja ili sumnjive transakcije u čl. 14. koji regulira dopunu čl. 31. uvodi se dužnost da pravnu osobu i obrti u svakoj prodaji streljiva koja im se čini sumnjiva, obavijeste MUP. To se čini normalno, ali zašto se daje rok od samo 15 dana? Odnosno, od čak 15 dana, to hoću reći, da to učine? Ako čovjek koji je stručnjak i prodaje oružje i tu opremu i zaključi da je nešto sumnjivo i sada on sa svojim šefom, mi to stvarno ne razumijemo, zbog čega je to 15 dana, kad vi to bilo za očekivati, pogotovo za ove situacije koje se mogu dogoditi, da to bude odmah. Znam da na crnom tržištu se .../Govornik se ne razumije./... ali ako već zakon prepoznaje da je, da mogu biti sumnjive transakcije, ovaj, ne vidimo zbog čega to ne bi bilo u roku od 24 sata.
Troškovi onesposobljavanja vatrenog oružja na teret državnog proračuna, po nama. Ako su se ljudi odlučili, pogotovo sa ovakvom tragedijom koja se dogodila na Markovom trgu, ako se čovjek napokon odluči da neće imati u bunkeru arsenal oružja i sve ono što je neprijavljeno i ima potrebu to dati na onesposobljavanje, e sada mi njemu naplaćujemo onesposobljavanje. Mislimo da to, dapače, a da treba tu država to stimulirati i da treba itekako sudjelovati i platiti to onesposobljavanje. Zanimljivo je da čl. 49 st. 1 govori da oružje ili streljivo oduzeto u pravnom u upravnom postupku, njihov vlasnik može prodati ili pokloniti pravnim osobama, obrtima ili građanima.
To isto držimo da se takvo oružje mora uništiti ono koje, jer to je dodatna kazna za onoga tko je nezakonito koristio oružje, a ne da se njemu daje mogućnost da on to pokloni ili da ili čak da prodaje osobama, obrtima ili građanima. Sada još ostaje ovo pitanje stručnosti i zdravstvene sposobnosti. U čl. 25. kojim se mijenja čl. 62., vi uvodite novi stavak 1. gdje ste izostavili potrebu da osobe koje obavljaju prodaju u odobrenim prodavaonicama, da one moraju biti stručno osposobljene i što je vrlo važno, zdravstveno sposobne.
Nije nam jasno zašto se taj uvjet izbacio iz zakona i tražimo da se svakako vrati, pogotovo zdravstvena, psihička, zdravlja je itekako važno, ali u svakom drugom smislu ne vidimo zbog čega ne bi imao tu potvrdu da je stručno osposobljen i da je zdravstveno sposoban. Što se tiče pirotehnike, također, podržavamo smanjivanje, također, podržavamo da se prodaja, umjesto ovo od 15.12. i za ove oblike ovih slabijih oblika tih petardi i .../Govornik se ne razumije./... odnosno to sada više niti nisu nego još slabija sredstva, svejedno, to se prodaje ove godine će još očito ostati tako, od 15.12., mi predlažemo da to bude od 27., a da se sama pucnjava i za te slabije, pogotovo i radi djece samih i radi ranjavanja i radi kućnih ljubimaca, radi svega, da se pucnjava stvarno svede, razumijemo običaje i zbog svega toga, dopuštamo isto tako da pucnjava bude stvarno od 31.12. do 1.1.
Eto, to bi bili prijedlozi .../Govornik nije uključen./... zeleno-lijevog bloka.
Hvala.
Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Matko Kuzmanić.
Hvala uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici.
Naime, ovaj prijedlog ima svoje dobre i svoje loše stvari. Osobno sam vlasnik udomljenog psa i imam, imao sam susjeda, klinca koji je nažalost stradao od petardi i ova priča sa zabranom petardi je nešto što izuzetno pohvaljujem jer koliko znam, godišnje u svijetu, otprilike 10 tisuća kućnih ljubimaca strada samo zbog petardi i zbog svih tih trauma koje dožive zbog toga. Ali, isto tako, član sam i nekoliko streljačkih udruženja, pa vam moram reći da se s ovim zakonom ovdje provlači neke stvari koje nikako ne idu na ruku ni na našim gospodarstvenicima ni našim trgovcima ni ljudima koji su legalni posjednici oružja.
Naime, svi znamo za ove nemile događaje koji su se dogodili evo, nažalost i u Beču prije par dana i na Markovom trgu ovdje prije 15-tak, 20 dana i jednu stvar koju mislim da svi moramo znati, a to je da 98% slučajeva incidenata sa vatrenim oružjem se dešava sa ilegalnim vatrenim oružjem. Znači samo 2% incidenata, u što spadaju i policija i zaštitari, kad bi se oni izvukli iz toga i ne znam, primopredaja njihovih smjena, to bi čak palo na 0,5% incidenata, tako da svi incidenti koji se dešavaju, upravo se dešavaju zbog zloupotrebe na crnom tržištu, nelegalnog vatrenog oružja koje još uvijek kod nas posjeduju građani, što nama daje, mi u Klubu SDP-a smatramo da trebamo učiniti sve da što više oružja sa ilegalnog crnog tržišta se povuče u, putem projekata MUP-a u državu i da se građani jednostavno riješi toga. Jer nije dovoljno očito samo uputiti apel građanima da vrate oružje, možda ćemo morati ići korak dalje i naći neka sredstva u proračunu da otkupimo to nelegalno oružje, da ponudimo građanima kunu za metak, 1500 kuna za komad vatrenog oružja, pa će možda te brojke biti bolje.
Siguran sam da za to možemo naći sredstva jer jedan ljudski život vrijedi puno više nego 10 milijuna kuna ili 20 milijuna kuna koliko bi nas u konačnici to moglo koštati. Ono što moramo ovdje primijetiti da se osim tih izmjena koje su pozitivne u ovom zakonu rade neke izmjene koje su po meni stvarno nelogične, a sad ću vam prvo pročitati direktivu Vijeća EU o nadzoru nabave i posjedovanja oružja koje je temelj onoga za što ću vam reći, koju ste vi, moram reći, loše prepisali i loše primijenili u ovome.
A ona u čl. 6. kaže:
„Za zaštitu ključne infrastrukture trgovačkog brodovlja, konvoja visoke vrijednosti i osjetljivih prostora, kao i za potrebe nacionalne obrane, te u obrazovne, kulturne i istraživačke i povijesne svrhe ne dovodeći u pitanje st. 1. nadležna tijela mogu iznimno i na propisno obrazložen način u pojedinačnim slučajevima izdati odobrenja za vatreno oružje i bitne dijelove i streljivo razvrstano u kategoriju A kada to nije u suprotnosti sa javnom sigurnošću i javnim redom.“
Znači radi se o tvrtkama koje su kod nas ovlaštene za trgovinu i prodaju vatrenog oružja.
„Države članice trgovcima oružja i posrednicima mogu odobriti da u okviru svoje profesionalne djelatnosti nabavljaju, proizvode, onesposobljavaju, popravljaju, dobavljaju, transferiraju i posjeduju vatreno oružje, bitne dijelove i streljivo razvrstano u kategoriju A, a podložno strogim sigurnosnim uvjetima.“
Naime, to se išlo u smjeru samo s jednom stvari, a to je i da jedna od osnovnih postavki ovog zakona bi trebala biti da se omogući lakše poslovanje ovlaštenim pravnim osobama, a ne da im se u ovako složenim uvjetima još više zagorčaju životi.
Problemi oružja kategorije A su ti da ne postoji način na koji ovlašteni trgovac može kupiti oružje iste kategorije, dati ga na preinaku da to bude paradno akustičko oružje, te prodati po zakonu dozvoljenoj skupini korisnika tj. filmsko oružje, a istovremeno se takvo oružje uvozi i koristi za snimanje filmova iako je protuzakonito.
Zatim, proizvodnja i ispitivanje dodataka oružju, spremnici, članci, redenike, baterijske svjetiljke, laseri, rukohvati, nogice, nosači ciljnika, tko će to oružje uvesti, prodati proizvođaču ili konstrukcijskoj tvrtki?
Dakle, tvrtkama koje nisu proizvođači oružja, a kako bi mogli ispitati svoje proizvode.
Npr. da li danas neko u Hrvatskoj može proizvoditi pancirne prsluke? Ne može.
Da li danas neko, odnosno može li ih, ne može ispitivati zato što je zabranjena njegovoj firmi korištenje pancirnog streljiva koje je zabranjeno Zakonom o posjedovanju oružja.
Isto tako da li može neka tvrtka danas u Hrvatskoj proizvoditi za banke i za, ne znam, veleposlanstva i ko već koristi zaštitne, zaštitne ove kabine i to?
Ne može jer je zabranjeno korištenje takvog i takvog oružja.
Da li tvrtka HS Produkt može sutra po ovome imati oružje s kojim može ispitati streljivo da, da bi njihovo oružje bilo u funkciji da bi ga mogli prodavati, da ne kažemo, ne znam, tvrtkama koje proizvode kacige i sličnu zaštitnu opremu. Znači, one su s ovim najviše ugrožene, a također i naši trgovci.
Znači kako proizvesti kompenzator, a koji nije oružje i kako ga ispitati za vojne potrebe ili izvoz, na koji način?
Kako to državni tajniče vi nama možete objasniti?
„Zakonodavac dozvoljava oružje kategorije A tvrtkama koje su registrirane“ i to čl. 6. st. 5., 24. st. 1., 35, da bi to sve po čl. 25. prijedloga izmjena čl. 62, zabranila.
Znači, mi prvo nešto dozvolimo, pa nakon toga zabranimo.
A onda ako usvojimo ovaj zakon mi ćemo velik broj naših privatnih vlasnika oružja dovest u sukob sa zakonom, a kako?
Evo ovako, u čl. 25. kaže:
„Prodaja na malo i posjedovanje vatrenog oružja iz kategorije A posebnog propisa, njegovih bitnih dijelova i njemu pripadajućih spremnika nije dozvoljeno.“
Naime, danas se za isto oružje koriste spremnici za neko oružje koje spada u kategoriju A i nije dozvoljeno i u nekoj kategoriji B i C dozvoljeno građanima.
Na koji način ćete vi ako zabranite spremnike, vi ste automatski u Hrvatskoj, ne znam, 100 000 ljudi doveli u prekršaj, na koji način to možete ispravit?
Znači, zakon ne može biti na štetu naših poduzetnika i ne može bit na štetu naših građana i da ne kažem ovdje da u zakonu ste propisali C.I.P.-ovanje svakog oružja, što je, što je, što je obaveza ako neko uvozi oružje iz SAD-a ili negdje i želi ga prodati u državama članicama EU, C.I.P.-ovanje je obavezno. Al ako neka naša tvrtka to isto oružje uvozi i prodaje ga npr. u Albaniju koja ne podliježe C.I.P.-u, zbog čega njemu stvarati dodatan trošak i on samim tim nije konkurentan u toj međunarodnoj trgovini?
A isti poduzetnik iz Slovenije, isti poduzetnik iz Austrije, isti poduzetnik iz Njemačke ne mora to napraviti. Znači, loše prepisujemo direktive i prepisujemo ih na štetu naših trgovaca.
Isto, ne znam zašto klimate glavom, ali mislim da je ovo točno jel upravo to piše u ovome što ste vi ovdje, što ste vi nama ovdje danas dali na usvajanje.
O filmskom oružju sam rekao, znači ne postoji način na koji se to u Hrvatskoj može prepraviti i najveći prekršitelji bi bili, znate ko, Jadran film, MUP i MORH jel oni su u posjedu takvog oružja koje sada spada u kategoriju A, a radi se o oružju koje je automatsko, ali ne ispaljuje projektile nego isključivo ćorke ili ispaljuje, ne ispaljuje nikakve opasne tvari, znači koriste isključivo za filmske i za nekakve, ne znam, scenske nastupe, kazalište i slično.
Još što sam htio naglasiti, a to je da, da to sam vam napomenuo, to je vatreno oružje koje se proizvodi u RH u svrhu prodaje kupcima izvan područja RH u zemlje koje ne priznaju ispitivanje i obilježavanje …/Govornik se ne razumije/…vatrenog oružja sukladno regulativi C.I.P.-a ne vidim potrebu za tim.
Uglavnom, Klub SDP-a apsolutno podržava i naš je prijedlog da MUP krene s jednim kvalitetnim programom otkupa nelegalnog streljiva i nelegalnog oružja koje se nalazi u, u, u vlasništvu naših građana odnosno u nelegalnom posjedu i da na taj način vratimo sigurnost na naše ulice.
Također podržavamo i ovu zabranu petardi i koja ne služi nažalost ničemu, ne znam kakve su tu tradicijske, to su ne znam, nekakve gluposti o kojima pričamo, znači samo se ozljeđuju djeca i, i ne znam stradavaju kućni ljubimci.
A što se tiče same trgovine i ovog legalnog dijela, tu ljudi prolaze stroge kontrole i evo same statistike govore tome u prilog, znači svega 2% ukupnih incidenata uključujući i policiju i zaštitare i vojsku su incidenti sa legalnim oružjem. Znači 98% toga spada u nelegalno. Znači mi ovdje s ovim zakonom pričamo od onih 2% ljudi koji se u pravilu pridržavaju propisa i koji u pravilu se nalaze pred svim ovim barijerama koje, koje danas mi njima stavljamo na teret, a evo vidimo da druge članice EU i da one iste direktive na koje se mi pozivamo upravo kažu drugačije, pa vas molim da ove moje prijedloge uvažite, pa kad zakon dođe u drugo čitanje nadam se da ove stvari oko spremnika, oko C.I.P.-ovanja i oko nabavljanja ovog paradnog naoružanja da će to biti malo izmijenjeno jel to stvarno nema smisla. Eto hvala lijepo.
Hvala lijepa.
Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Miroslav Tuđman, izvolite.
Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici.
Zakon o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja donesen je u kolovozu 2017., a ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona na neki način ima 3 grupe razloga i odnosne se samo na određene paragrafe odnosno članke ovoga zakona kojima zapravo po pravilima ponašanja u HS možemo samo raspravljati.
Prva grupa razloga je da se ovim zakonom, zakonskim prijedlogom usklađuje sa, zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, preuzimanjem provedbe Direktive Komisije EU o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja iz 2019., Direktive vijeća o nadzoru i nabavi i posjedovanju oružja, te provedbene Direktive Komisije EU o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju.
Druga grupa razloga su pokazatelji o ozlijeđenim osobama zbog uporabe pirotehnike tijekom blagdana. Podaci su, kao što je već rečeno, '17. na '18.g. bilo je 16 ozlijeđenih osoba, '18. na '19. 23.
Statistički gledano, prema statističkim podacima na oko milijun građana koji koriste ta pirotehnička sredstva ozlijeđeno je oko 20-tak osoba godišnje.
Treća grupa razloga je nedorečenost postojećeg zakona jel kako se navodi prema odredbama čl. 62. važećeg zakona građanima je zabranjena nabava i uporaba petardi i redenika kategorije F3 tijekom cijele godine, a zbog manjkavosti odredbe nije bilo zabranjeno posjedovanje takvih pirotehničkih sredstava. Zbog toga nije bilo zakonske osnove za poduzimanje, za oduzimanje petardi i redenika te kategorije F3 koji su zatečeni u kršenju javnoga reda i mira.
Ovdje jednom možemo napraviti jednu digresiju i pitati ko je odgovoran za tako, zbog neusklađenosti odnosno propusta da se nije kažnjavalo?
Jedni će reći da je to kriv predlagatelj, drugi da je kriva vlada a s obzirom da zakon donosi HS onda mi trebamo reći da je odgovornost na hrvatskom, isto tako na HS. I stoga bi ja upozorio na ono o čemu ćemo razgovarati za 2 dana na, na to da, ne adekvatnu organizaciju rada HS jer mi nemamo težište rada na odborima nego na plenarnoj sjednici, a jedino na radnim tijelima se ovakve nedosljednosti sa temeljitim raspravama mogu uočiti, predložiti izmjene i, i dopune. Tako da mislim da je i ovo treba čitati kao jednu upozorenje o nama samima odnosno HS-u i njegovoj organizaciji.
Ono što je dobro to je da je u prilogu prijedloga ovoga zakona dostavljena i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Hrvatske i unije, tako da se u toj izjavi vidi da su ove osnovne, osnovni članci ovdje što se u prijedlogu, čitamo ih pod brojevima 1, 2, 3 i 10, da je to zapravo ili u potpunosti ili djelomično preuzeto iz ovih direktiva zbog kojih se i pokreće ovaj, promjene ovoga zakona.
Predložene, kako je rečeno, predložena zakonska rješenja imaju za cilj s jedne strane smanjiti broj ozlijeđenih osoba, a najviše je stradalo djece kao što smo čuli, ali i broj smrtno stradalih i ozlijeđenih životinja.
U prilogu ovoga prijedloga zakona nad cca. 500 stranica dat je prijedlog, pregled primjedbi iz javne rasprave, mislim da je rečeno da ima negdje oko 700 ovih primjedbi. Većina je primjedbi vezana za čl. 25. i njegove implikacije u čl. 37. i 38.
Čl. 25. glasi da podsjetim zabrana „zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osnovne, osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F1 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijima od 18.g. u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja“ itd.
Najveći broj primjedbi u javnoj raspravi potječe od udruga i članova Udruga za zaštitu životinja koji pozdravljaju donošenje ovoga zakona. Većina primjedbi iz javne rasprave je prihvaćena.
Međutim, postoje dvije grupe oprečnih stavova koje su, koje se protive ovome zakonu. Jedni smatraju da treba zabraniti prodaju i uporabu petardi tijekom cijele godine, strahuju za dobrobit svojih životinja, ali i za dobrobit ostalih kućnih ljubimaca i divljih životinja.
Drugi pak smatraju da niz ljudi će ostati bez posla zbog ovoga zakona, da se pretjeruje zabranom uporabe petardi jer predložene mjere vode zabrani slavljenja proslave Nove Godine u konačnici, te da nije praksa u ostalim državama EU, pa se navodi Italija, Njemačka, Austrija, Nizozemska, državama koje nisu zabranile pirotehniku, a dopušteno im je i 3 dana pucanja, pa imaju 5 puta jače petarde nego što je to dozvoljeno ovim zakonom.
Da bi se ove opreke na neki način našle pod jednim objektivnim nazivnikom, zajedničkim nazivnikom odnosno nazivnikom na koji se mogu razriješiti bez dodatnih sukobljavanja bilo bi dobro da u drugom čitanju predlagatelj da pregled kako je zakonski regulirana uporaba sporne pirotehnike u drugim članicama EU.
Mislim da bi to samo pojačalo i ove moguće tenzije, pojačalo tumačenja, a moguće tenzije smanjilo.
S druge pak strane moramo biti isto tako svjesni da tehnologije zastarijevaju i htjeli mi to priznati ili ne i ova pirotehnička sredstva su dio običaja, tradicije bez obzira na sve ove negativne posljedice, pa moramo biti spremni na to da i ova tehnologija zastarijeva i da moramo s jedne strane reducirati i smanjiti na najmanju moguću mjeru negativne posljedice, ali se objektivno postavlja pitanje što je to što će zamijeniti ove tehnologije odnosno ova sredstva kako bismo te blagdane koje sve kulture slave na neki način opet imali, obogatili i imali, imali ih u dobrim, u dobrom raspoloženju dočekali svaki početak Nove, Nove Godine.
Da li je to stimuliranje proizvodnje ovih sredstava bez, bez buke ili neka druga sredstva, ne znam, ali to je, to je čini mi se jedan problem o kojem kao sabor koji raspravlja samo o zakonima, pogotovo u ovakvom smislu u restriktivnim zakonima kao što je ovaj. Premalo imamo mogućnosti, prostora, volje i želje da, da raspravimo koja su poželjna rješenja, koji su poželjni standardi kako bismo se na jedan civilizirani i kulturni način mogli ponašati tijekom ovih blagdana i što je to što ove, ovu, ovu, ove, pirotehnička ova sredstva može zamijeniti. Hvala.
Hvala lijepa.
Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu. Međutim, prije toga ne mogu ne primijetiti da evo dva popodneva već predsjedam i sjećam se kako je strašno puno žući proliveno i strasti uloženo da se ukaže da se ograničava pravo zastupnicima da govore ako nisu u ovoj zgradi itd., niti jedna zastupnica i niti jedan zastupnik u ovom času nisu niti u jednoj drugoj dvorani, a i u ovoj dvorani nas ima otprilike polovica kolko nas ima, pa eto žao mi je radi toga i volio bih da nas ima više i da uistinu provodimo ono o čemu smo jako puno diskutirali jel?
Kolega Matula izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik?
Uvjeren sam da je povrijeđen Poslovnik jer je ovo put da sam ovdje, neprekidno sam tamo i mislim da je čl. 238. na ovaj način povrijeđen jer ja sam neprekidno tamo, ovo je jedini trenutak da sam ovdje i samo sam ovdje da bi odslušao raspravu do kraja jer sam u njemu sudjelovao.
To je, to je jako pohvalno, pa na vas se to očito ne odnosi jer činjenica jest da u ovom času nema apsolutno nikog ni u jednoj drugoj dvorani.
Samo želim reć da je to u ovom času i koristimo mogućnosti.
Sve u redu, sve u redu.
Ovaj idemo na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić, izvolite.
Hvala poštovani potpredsjedniče HS.
Izvolite kolega, vi nešto dobacujete iz klupe? …/Upadica iz klupe se ne razumije/… Ne možete.
Nezadovoljstvo, proće.
Kao što je ovo, otvorili smo raspravu, većinom smo se malo držali iako je pred nama izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim tvarima, proizvodnji i prometu oružja, malo smo ovaj tu povezali sa jednim zakonom koji smo, mislim ima godinu dana, imali u prošlom sazivu ovdje o izmjenama i dopunama, a to je Zakon o oružju gdje ima neke malo i kontradikcije.
Ali znam da evo i kad smo imali u raspravi Zakon o oružju bilo je upravo uvedene dodatne restrikcije i ovo što je evo i kolega prije mene i spominjao i vezano za zdravstveno stanje onoga koji posjeduje oružje i vezano za to što se događa s oružjem kada se preda, tako da bi tu trebalo samo malo usporedit i vidit jel postoji do drugog čitanja neke stvari koje se zovu zakon, a možda su konfliktne sa samim Zakonom o oružju.
Sami državni tajnik, evo pozdrav i državnom tajniku, nas je upoznao sa direktivama radi kojih de facto i donosimo ove izmjene i dopune iako su, iako ovaj zakon uređuje područje i proizvodnje i prometa i prijevoza samoga skladištenja pirotehničkih sredstava i oružja, većinom je naglasak bio i što smo vidjeli kroz samu e-raspravu i samo savjetovanje vezano za zakon, većinom je bilo polemike oko pirotehnike i pirotehničkih sredstava, oko petardi, tako da je zanimljivo evo da na ovaj zakon je bilo prekoi, ja mislim 700 i nešto komentara koji su priloženi ministarstvu i na koje je ministarstvo odgovorilo i to pokazuje normalno i snagu određenih udruga kada im je neka tema bitna da se uključe i da daju svoje komentare i priloge i mislim da se dosta toga i usvojilo i da vidimo ovdje neki balans između i struke, između samih trgovaca upravo ovim sredstvima, ali normalno i udruga koje su se bunili na određene stvari.
Što se tiče same provedbene direktive zakonom će se osigurati naravno da se naprave upravo sve ove provjere koje će vezano za tehničke specifikacije podlijegati sada kroz MUP koje će biti nadležno tijelo za provjeru.
Spominjali smo normalno vezano za petarde F2 i F3 kategorije odnos prema maloljetnicima, odnos prema onima koji kupuju, zabrane koje će nastupiti od 1.2.2021.g. vezano za samu prodaju i nabavu, ali smo spominjali i, normalno bitno je naglasiti i samu statistiku stradavanja upravo od ovakvih eksplozivnih sredstava posebice petardi i koliko to utječe isključivo na, na populaciju koja de facto to ne može ni kupiti, ne može to ni nabaviti, a to su maloljetnici. Evo vidimo ovdje ova i od 13. i od 14.g., mlađi od 14.g. u prosjeku godišnje njih 20-tak upravo stradava od ovakvih sredstava.
Sad da ne ulazim u same razrede F1, F2, F3 i ostale koji su vezano za ova sredstva, naglasio bi samo na kraju ono što sam i u samoj replici. Dobro je da je MUP se našlo upravo sa strukovnom udrugom i sa predstavnicima samih trgovaca pirotehničkih sredstva, vidimo tu jedan disbalans i normalno da svako od njih ima dobre argumente i šta se tiče strane same udruge i broja ozlijeđenih kada se usporede sa drugim načinom ozljeđivanja.
Samo usporedba ovo što je ovi profesor prije mene spominjao da bi trebali napraviti analizu i prema drugim zemljama jel vidimo da i statistički, kako su oni iznijeli, da u niti jednoj zemlji Europe nije zabranjeno u potpunosti prodaja pirotehnike, čak bila ona nalazila se na području EU ili izvan nje i ona bitna stavka, a to je da ipak moramo naglasiti ma koliko god se odnosilo na to da će trgovci ipak imati određene poteškoće u 2021.g., ova industrija od 150 milijuna kuna, koja evo po ovim podacima koji su oni iznijeli, zapošljava do 1000 ljudi tako da moramo itekako pripaziti, posebice od strane MUP-a na crno tržište koje od 2021. bi moglo znatnije porasti. Hvala.
Hvala vam lijepa.
Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Drago mi je da je kolega Bačić primijetio ono što je i hvala mu na tome, a to je da je ovaj čl. 25. ovog zakona u direktnoj koliziji sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.
I kao što je ovo tržište od 150 milijuna kuna koliko kažete za pirotehnička sredstva veliko, ovo tržište koje se bavi između ostalog i nabavom opreme i za MUP i za MORH je puno veće.
Jer što se nama sad upravo s ovim dogodilo?
Većina zastupstva svih tih tvrtki je otišla u Sloveniju i slovenske tvrtke danas mogu uredno poslovati sa našim i MUP-om i sa našim MORH-om, al nažalost naše hrvatske tvrtke su na ovaj način diskriminirane i upravo u tome interesu i stog razloga ja sam morao napomenuti ovo u najboljoj namjeri da se ovakve stvari nažalost zbog loših prepisivanja Europskih direktiva i pretjeranog normiranja određenih stvari kod nas dešavaju.
Eto, hvala vam lijepa što ste to primijetili.
Poštovani zastupnik Bačić.
Evo hvala potpredsjedniče, hvala kolega Kuzmanić na ovoj replici.
Normalno imamo do drugog čitanja prilike ispraviti možda neke nedostatke i nešto što će možda i sami Odbor za zakonodavstvo ovaj pregledati i vidjeti, ali mislim da nema tu nekih problema za našu industriju kada pogledamo i sami HS Produkat, kada pogledamo općenito za domaću vojnu industriju znamo da je i hrvatski vojnik, a evo i policajac, obučen što se tiče same odjeće od kaciga i oružja, sve hrvatskim proizvodom, tako da mislim da oni podliježu svim dozvolama što se tiče samoga testiranja. Mislim da tu nema neke kolizije, tu treba malo ovaj istražit, al mislim pošto imamo relativno jaku vojnu industriju ne vjerujem da, da, da tu postoje određeni problemi i da su sve ishodovane dozvole što se tiče strane MUP-a, ali evo slažem se ako postoje određene nelogičnosti evo koje ste i vi primijetili da evo i sam Odbor za zakonodavstvo, al vjerujem i ministarstvo pregleda i prije samog drugog čitanja. Hvala.
Hvala lijepa.
Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Damira Habijana, izvolite.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici.
Evo ja ću se u svojoj ovoj pojedinačnoj raspravi osvrnuti, dakle na ovaj dio odredbi koje se odnose na zabranu nabave, posjedovanja i uporabe petardi i redenika kategorije F2 i F3.
Dakle, postojećim zakonskim rješenjem osobama starijim od 18.g. dopuštena je prodaja petardi i redenika iz kategorije F2 od 15. prosinca do 1. siječnja, a njihova uporaba od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva razvrstana su u nekoliko kategorija, tako imamo dakle ovaj razred jedan u koji se ubrajaju pirotehnička sredstva za vatromet namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada, te predstavljaju vrlo nizak rizik i imaju zanemarivu razinu buke.
Kategorija dva, uvrštena su pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke, a namijenjena su za vanjsku uporabu, dok se u kategoriju tri uvrštavaju pirotehnička sredstva koja predstavljaju srednji rizik i namijenjena su isključivo za vanjsku uporabu.
Ovim izmjenama uz postojeću zabranu i prodaju petardi i redenika iz kategorije F3 nadodat će se i petarde i redenici kategorije F2. Tako bi se zabranila prodaja, posjedovanje i uporaba navedenih pirotehničkih sredstava i to tijekom cijele godine uključujući i razdoblje Božića i Nove Godine.
Stoga pozdravljam ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona jer svake godine u razdoblju upravo oko Božića i novogodišnjih praznika imamo brojne slučajeve ozljeđivanja maloljetnika zbog uporabe petardi i redenika, ali isto tako i brojna upozorenja vlasnika kućnih ljubimaca, prije svega pasa i mačaka koji zbog uporabe pirotehnike prolaze doista traumatična iskustva.
Iako se pirotehnička sredstva koriste za uljepšavanje različitih svečanosti, slavlja, manifestacija, ista zasigurno predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi, ali isto tako i životinja.
U vrijeme blagdana učestalo svjedočimo velikom broju ozljeda, najčešće maloljetnika koji stradavaju radi nestručnog rukovanja upravo pirotehnikom.
Prema iskustvima zdravstvenih djelatnika uporabom pirotehničkih sredstava najčešće se javljaju ozljede poput amputacije prstiju, oštećenja rožnice, trajnog oštećenja vida, ali i bubnjića obzirom da zvukovi iznad 85 decibela mogu izazvat privremeni, pa i trajni gubitak sluha, a petarde viših kategorija mogu stvoriti buku veću i od 120 decibela.
1993.g. MUP započelo je s akcijom „Mir i dobro“, te njenim kontinuiranim provođenjem kako na pojačanim kontrolama ilegalne trgovine pirotehničkim sredstvima, pojačanim nadzorom u vrijeme blagdana, ali i provođenjem edukativnih akcija s manjim brojem ozljeda uslijed korištenja pirotehničkih sredstava. Međutim, ovdje je već bilo o tome riječ i od drugih kolega. I dalje svake godine u vrijeme blagdana čitamo o teškim ozljedama maloljetnika zadobivenih upravo korištenjem pirotehničkih sredstava.
Tako evo u prosincu odnosno u razdoblju od 2017., od prosinca do siječnja 2018. MUP je zabilježio 16 ozlijeđenih osoba, od čega čak 5-ero djece mlađe od 14.g., dok je u razdoblju od prosinca 2018. do siječnja 2019. ozlijeđeno 23 osoba, od čega 6-ero djece.
Osim učestalih ozljeda uzrokovanih nestručnim korištenjem pirotehnike posebice prodaje pirotehnike maloljetnim osobama, korištenje petardi i redenika u vrijeme blagdana uzrokuje velik problem psima i mačkama, te njihovim vlasnicima.
Na navedeni problem iz godine u godinu ukazuju i iz brojnih azila za napuštene životinje, kao i udruge koje se bave zaštitom životinja.
Naime, poznato je kako su psi i mačke razvili osjetilo sluha iznad onog od ljudi, te su zato puno osjetljiviji na glasne zvukove i buku.
Upravo u vrijeme blagdana ekstremno raste prodaja sredstava za smirenje kućnih ljubimaca jer buka, ali i svjetlosni efekti koji su rezultat korištenja petardi i redenika mogu uzrokovat stresna stanja kod životinja, pa čak i zastoj srca.
Također životinje iznenadnu buku percipiraju kao napad, međutim prilikom upotrebe pirotehničkih sredstva izvor napada za njih nije vidljiv zbog čega one bježe. Zato u navedenom periodu u godini postoji veliki broj prijava bijega pasa uslijed doživljenog šoka.
Zbog svega navedenog pozdravljam ove predložene izmjene zakona i zaključno bi spomenuo kako su primjerice Irska i Italija potpuno zabranile pirotehniku, dok je Švedska omogućila korištenje i uporabu pirotehnike samo ovlaštenim osobama.
Isto tako primjerice Republika Njemačka omogućava korištenje pirotehnike samo na Silvestarsku noć odnosno 1. siječnja.
Siguran sam na kraju da će i ove izmjene zakona odnosno da ove izmjene ukazuju da naša zemlja ide u smjeru zaštite zdravlja naših građana, prije svega djece, ali isto tako i životinja. Hvala lijepo.
Hvala lijepa.
Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Maria Kapulice, izvolite.
Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.
Pred nama su i raspravljamo o izmjenama i dopunama zakona koji uvažava jedinstven pristup EU u odnosu na stavljanje na raspolaganje tih sredstava, jedinstveni pristup nadzora tržišta i usklađenosti tehničkih specifikacija onoga što se stavlja na tržište.
Ovdje su otvorena brojna pitanja uključujući i ono o dragovoljnoj predaji oružja, što je pitanje koje svakako potiče jedan ovakav zakon. I dok sam slušao taj prijedlog, vidio sam na stranicama MUP-a otvoreni poziv građanima da bez ikakvih sankcija predaju oružje. E sad je li smisleno da zakonski se reguliraju nagrade ili je to stvar koju može MORH u sklopu svojih akcija koje je i ranije imalo, uvesti, pa onda u nekom periodu procijeniti da bi to pogodovalo bržem i masovnijem predaji ilegalnog oružja, a to je pitanje koje bi trebalo vidjeti.
Ovdje se dosta govorilo obzirom na snažan interes privatnih tvrtki koje se bave prodajom, pa i proizvodnjom pirotehničkih sredstava, a i izvozom, dakle, to je pitanje pirotehničkih sredstava.
Naravno da treba voditi računa o privatnom sektoru, pogotovo u uvjetima u kojima danas jesmo, u uvjetima korona krize o kojima smo slušali i u izvješću predsjednika vlade o radu vlade i u raspravi brojnih saborskih zastupnika i kolko vidim predlagatelj je upravo vodeći o tome računa odgodio primjenu ovog članka. Nama se to čini da ga je odgodio praktički za mjesec dana. Međutim, kako uporaba tih sredstava koji se čl. 25. zabranjuju zapravo nije dopuštena nakon 2. siječnja, ta odgoda bi bila ista kao da piše 15.11. ili 15. prosinac 2021.g.
Dakle, ne radi se ovdje samo o pirotehničkim sredstvima, ovdje se radi o brojnim pitanjima uključujući označavanje vatrenog oružja, pitanje njegovog onesposobljavanja i uništavanja nadzorom, nazoru nad prodajom oružja unutar i izvan RH, razmjeni informacija u tom smislu, problema prostornih, tehničkih, sigurnosnih zahtjeva za civilna strelišta, rad puškarskih tvrtki itd.
Međutim, kada se radi o pirotehnici želim reći da onima koji se bave tim poslom ovaj ishod nije iznenađenje. Mi smo imali slične najave i uoči prošlogodišnje sezone upotrebe, uporabe tih sredstava i pokretanje peticije protiv takvih rješenja. Oni prate trendove na tržištu pirotehnike, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu i taj im je trend dobro poznat. Udio petardi i po njihovim podacima, recimo na slovenskom tržištu je 3 puta manji nego udio petardi u RH, kod njih iznosi nekih 10%, a u Hrvatskoj 29%.
I u pravu su oni i treba im dat za pravo koji kažu da obzirom na trend smanjivanja korištenja tih sredstava, da bi mi za određeno vrijeme postigli svrhu i bez ovakve izričite zabrane, samo bi u tom slučaju nam trebalo za postizanje takvog rezultata 15-tak godina, a mislim da ljudi koji zahtijevaju da se taj problem riješi, a baš nemaju toliko strpljenja jer trendovi su u zadnjih 20 godina sa 60% udjela petardi u pirotehničkim sredstvima koje se prodaju, pali na nekih 29%.
Htio bih samo reći za kraj par riječi o opasnosti, na to se upozorava od pojave i eksplozije crnog tržišta zbog ovakvih zabrana. Dakle, sami proizvođači, hrvatski proizvođači, distributeri ovih sredstava kažu da crno tržište trenutno u Hrvatskoj praktički ne postoji. I dobro je upozorenje i korisno podsjećanje države na obvezu da to spriječi u uvjetima kada se ide sa jednom ovakvom mjerom. Ali argument da će se zbog primjene ovog zakona posljedično i pretpostavljenog rasta crnog tržišta, da se neće postići željeni efekt smanjenja pucanja i da će petarde koje će se pojaviti na tržištu biti još jače, a time i nesigurnije, ne stoji jer kada bismo tako sagledavali stvari, onda većina područja kojima zakonom uređujemo područje naših života bi ostali otvoreno i neuređeno.
Ali stoji upozorenje strukovnih udruga da je potrebno voditi računa i spriječiti ilegalnu nabavu pirotehnike putem interneta što je ukazano kao velika opasnost i mogućnost, a .../Upadica: Hvala./... sad nemamo vremena to elaborirat.
Hvala.
Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića, izvolite.
Uvaženi zastupniče Kapulica.
Evo, drago mi je da ste primijetili ovaj dio što se tiče ilegalnog oružja, da je to praktički najveći problem koji je kod nas prisutan i bez obzira na te akcije koje MUP provodi, a provodi ih možda 10, 15, možda čak i 20 godina, da se građani mogu dobrovoljno prijaviti, da mogu vratiti to, očito ne daje dovoljno ploda da se, mi još uvijek imamo preveliku količinu tog ilegalnog oružja u opticaju koje nažalost može doći u ruke određenim kriminalnim skupinama i terorističkim organizacijama što je očito vidljivo u zadnjem vremenu i da jedan život spasimo sa tim, on ne vridi toliko novaca koliko ja sad smatram da je to, možda se radi o 10, 20 milijuna kuna koji se trebaju predvidjeti u proračunu na nekoj godišnjoj razini pa da vidimo kakav će to efekat bit, ali vjerujte mi, sigurno više bi građana možda to oružje vratilo da dobiju nekakvu takvu naknadu za to.
Je li to kuna po metku ili ne znam, tako nešto, ali uglavnom, to je nešto što bi sigurno Vlada mogla povući neka sredstva iz EU da se takvi problemi riješe. To su problemi koje nažalost preko nas dođu u .../Govornik se ne razumije./... što nikako nije dobro.
Hvala. Poštovani zastupnik Kapulica.
Pa vaša tvrdnja svakako stoji, u tom smislu sam i govorio o toj mogućnosti, iako ja u ovom trenutku vama vjerujem na riječ da je, ne znam, 98% slučajeva nedjela počinjeno upravo ilegalnim oružjem, ali evo, ne znam, može to potvrditi i predstavnik ministarstva. Treba očito je da obzirom na tempo te predaje oružja i našu pretpostavku koliko ga ima, jer mi ne znamo u ovom trenutku koliko toga ima, da je potrebno dodatno stimulirati građane da se odluče na takav čin.
Evo, hvala.
Hvala lijepa. I zadnja pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković. Izvolite.
Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice.
Inače ja nemam običaj javljati se za riječ reda radi, samo zato da popunim kvotu, javljam se onda kada smatram da imam nešto bitno za reći i trudim se to da to bude sažeto i kratko. Vezano uz ovaj zakon doista, njegove odredbe mislim da su korektno pripremljene, da i sam po sebi nije sporan. Pohvaljujem njegovu svrhu, a to je smanjivanje broja ozlijeđenih, kako kad se radi o ljudima, tako i kada se radi o životinjama.
Dobro je da mi naše zakonodavstvo usklađujemo sa direktivama EU, mada bi mi bilo draže da ovaj Sabor stekne veću razinu samosvijesti pa da nam se zakonodavna aktivnost ne svodi u pretežitom dijelu na prepisivanje inicijativa i direktiva EU, nego da sami kreiramo vlastitu budućnost i da imamo neku svoju nit vodilju i viziju.
No, nije to povod zbog kojeg sam se javila za raspravu. Dakle, svaki normativni akt na neki način tiče se i načina rada HS-a i načina na koji mi konzumiramo odredbe Poslovnika i na tu temu imam dvije bitne stvari za reći. Prije svega, uvaženi predsjedavatelju, ja bi vas zamolila da ne podcjenjujete oporbu. Voljela bih da se možda veći broj zastupnika HDZ-a rasporedi u ove prostorije koje su u fusnotama ove zgrade, pa da vidim koliko bi ih ostalo do krasnih večernjih sati sjediti tamo. To je jedno.
Drugo, nemojte podcijeniti da se rad HS-a može pratiti iz čitavog niza prostorija. Pa samim time što ne sjedimo tamo gdje ste nas vi rasporedili ne znači da itekako pažljivo i pozorno pratimo što bilo tko od nas ima za reći. A ja ću se osvrnuti na nešto što je rekao g. Miroslav Tuđman zato što se zapravo s vama slažem. Rekli ste nešto što ja u nekoliko navrata govorim, što za ovom govornicom, što kroz radna matična tijela, a to je da bi saborski odbori i radna tijela trebali imati veću ulogu i težinu i da bi se na njima trebalo na malo detaljniji način raspraviti pojedine odredbe i bilo bi mi drago kada bi o svakom od tih odbora bio veći broj zastupnika koji su malo bolje upoznati sa konkretnom temom o kojoj se raspravlja.
Nažalost evo HS teško, sporo usvaja takvu jednu praksu. A koji je konkretan povod zašto to kažem? Pa zato što ste vi u svojoj raspravi spomenuli jedan zanimljivi detalj, a to je da je na ovaj zakon stiglo 700 primjedbi koje su obrazložene na 500-tinjak stranica. Uistinu da, to se može pronaći na web stranicama, međutim, sporno je to što smo mi zastupnici u onim materijalima koji su stigli u naše klubove dobili Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ja sad ne znam jesmo li mi jedini klub koji je dobio ovakav primjerak ili ste takav primjerak ili ste takav primjerak dobili i svi ostali, ja ću ga pokazati, mogu ga kamere snimiti. Ovdje piše da je nacrt bio stavljen na, objavljen na portalu e-Savjetovanje i na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Savjetovanje je trajalo 15 dana, od 3. do 17. rujna.
I kaže ovako, tijekom savjetovanja nisu zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti. U savjetovanju nije pristigao niti jedan jedini komentar. Možda se radi samo o propustu, propuste prihvaćam, može se dogoditi svakome, ali ovo na neki način pokazuje da nešto u načinu rada nije strukturirano kako treba, a ujedno evo, kao što sam rekla, ima i nas koji smo itekako na takve stvari pozorni i budni.
I kad već govorimo o tome kako unaprijediti rad i način rada ovog Sabora kako bismo pokazali da doista u nekim temama nema podjele na desne i na lijeve i da doista želimo na najbolji mogući način štititi javni interes, neovisno o tome iz kojih političkih stanaka i kojih dijelova političkog spektra dolazimo, a čini mi se da evo, upravo ovo jedan takav zakon. Zato kažem, nisam ovdje govorila zato da bi na bilo koji način politizirala. Često se u obrazloženjima predlagatelja može pronaći ovakva ili slična rečenica.
Predloženim izmjenama i dopunama zakona, sad možemo zakon, kako se već zove, mijenjati, otklanjaju se manjkavosti i nedostaci određenih odredbi uočenih tijekom njegove primjene. Međutim, nikada, ali doslovno nikada, evo, otkako sam u ovom Saboru, nisam vidjela da je predlagatelj u obrazloženju detaljno pojasnio koje su to konkretne poteškoće koje su u provedbi pojedinog zakona primijenjene. Pa evo, upućujem vas da ubuduće i o tome vodite računa .../Upadica: Hvala lijepa./... dobro obrazloženje temelj je dobro skrojenog zakona.
Hvala.
Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Habijana. Izvolite. Ostanite, ostanite, ako želite odgovoriti, naravno, izvolite.
Hvala lijepa. Vezano za stav, odnosno navod uvažene kolegice kako je raspored u ovom Saboru raspoređen na način, ako sam dobro shvatio da to ide na štetu oporbi, naime, to nije točno, dakle ovdje je, kao što znate, određeno je sukladno kvotama, 16 pripadnika HDZ-a ima pravo biti u sabornici, dakle s 46 je nas izvan ove sabornice, a činjenica što je najveći broj ovdje HDZ-ovaca samo govori o rezultati koji smo ostvarili na ovim izborima, to vam očito nešto teže pada.
Dakle, alikvotno dakle svaka stranka je zastupljena upravo u ovoj sabornici, a isto tako izvan nje. Prema tome, mislim da nije točno da je oporba podzastupljena, kao što ste to naveli.
Hvala lijepo.
Poštovana zastupnica Orešković.
Ili ne razumijete ili ne želite razumjeti, ja sam samo konstatirala da je iz stava predsjedavajućeg proizlazilo kao da oporbe nema, ima je, itekako, budna je i osluškuje, a to što se vi pozivate na rezultat, pa ponovit ću, 16,4% biračkog tijela odredilo je ovakav saziv i sastav HS-a, na vašem mjestu ja se ne bi toliko često na to pozivala i to pouzdala, kako vam se ne bi dogodilo da vas je u sljedećem sazivu neusporedivo manje.
Repliku ima i poštovani zastupnik Tuđman.
U vezi ovoga da niste imali cijeli ovaj dokument, u digitalnoj formi je dostupno na 500 i nešto strancima, to je stvar distribucije, odnosno .../Govornik se ne razumije./... što se tiče pak rada Sabora, ako ste, ako želite stvarno ove promjene, onda imate sljedeći za 2 dana u sljedećoj raspravi možete predložiti kao oporba da umjesto svaki tjedan imamo plenarnu sjednicu, da svaki drugi tjedan imamo rad po odborima, tako da na plenarnoj sjednici samo se izjašnjavamo o rezultatima naših rasprava i ako vi to podržite, ja vjerujem da će i cijeli HDZ to zdušno podržati da se tako organizira rad HS-a, što ne samo zbog učinkovitosti, nego i zbog epidemioloških mjera itekako prihvatljivo i dobro primljeno.
Poštovana zastupnica Orešković.
Moj komentar je išao na Izvještaj kojeg je pripremila Vlada u kojem piše da tijekom savjetovanja nisu zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti, ne da ih nije bilo. Dakle riječ je o krivoj informaciji u dokumentu koji je dostavljen klubovima. No, što se tiče rada odbora, ja sam za to da se odbori organiziraju u dane kada nema plenarne sjednice, ali ne da i plenarnih sjednica manje i za to sam da se veća zakonodavna inicijativa upravo pokloni radu odbora i da tamo sjede ljudi koji će stvarno detaljnije razmotriti i analizirati svaku odredbu zakona, a ne da zapravo parlament bude samo glasačka mašinerija normativnih rješenja koja predlaže Vlada, dakle, Sabor je predstavničko tijelo naroda i trebao bi biti nositelj zakonodavne inicijative, to je možda gotovo pa heretička misao, s obzirom na uspostavljenu praksu koja traje već duži niz deseljeća, ali evo, to je nešto za što se ja zalažem.
Hvala.
Hvala lijepa. Ovaj, sljedeća replika je .../Upadica se ne čuje./... ne, odustao je, odustao je. Ovaj, sljedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac.
Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice, započeli ste svoju raspravu riječima da se obično javljate samo kad imate nešto konkretno i bitno za reći pa sam očekivala nešto zaista vrlo važno vezano na ovaj prijedlog zakona. U jednom momentu sam čak mislila dignuti povredu Poslovnika jer se uopće niste doticali prijedloga zakona, ali onda ste se ipak dotakli riječima da niste našli u obrazloženju prijedloga one, ona obrazloženja koja su dana u javnoj raspravi pa nisam stoga digla povredu Poslovnika, ali moram primijetiti da ste se ustvari u cijeloj svojoj raspravi doticali svega osim prijedloga ovog zakona, tako da mislim da baš niste ništa bitno o tome rekli, govorili ste općenito o rasporedu sjedenja, o načinu rada plenarne, odbora, ali u samom prijedlogu ništa bitno.
Poštovana zastupnice Orešković.
Dakle, koliko je velika šteta kada vladajući ne znaju prepoznati konstruktivnost oporbe, čak i kad se ona izričito naglasi.
Rekla sam da same odredbe zakona nisu sporne i da je svaki zakon ujedno povod da se iskoristi kao prilika da se porazgovara, da se popriča o tome kakva je procedura donošenja zakona. I rekla sam što će biti kvalitetnija obrazloženja, što će biti kvalitetnija rasprava koja prethodi raspravi na plenarnoj sjednici kroz matične odbore, što će u tim odborima biti više ljudi koji se u pojedinu tematiku bolje razumiju od drugih, a ja ću dopustiti da se g. Tuđman bolje razumije u oružja nego što se u oružja razumijem ja, to ćemo mi kao parlament biti kvalitetnije tijelo i to će građani biti zadovoljniji s našim radom neovisno o tome tko u pojedinom trenutku čini parlamentarnu većinu.
Što vas je gđo. Jelkovac o tome toliko zasmetalo?
Hvala lijepa.
…/Upadica iz klupe se ne razumije/…
Rekla sam da je dobar.
Sad će, molim vas, molim vas, ne, ne možemo tako…
Rekla sam da je dobar.
…ne iz klupe, a ni vi ne možete odgovarat na dobacivanje iz klupe, prema tome s time ćemo to završiti. Hvala vam lijepa i sada ću dati riječ u ime predlagatelja poštovanom državnom tajniku …/Upadica iz klupe se ne razumije/…Ko je dignuo povredu, nisam vidio, a poštovani zastupnik Šimičević, izvolite. U čem je povrijeđen?
Zahvaljujem potpredsjedniče.
Pa evo, kolegica je povrijedila čl. 238., zapravo u svom nastupu govorila je o svemu, a ne o temi koja je bila i između ostalog spominje 16% izborni rezultat. Dakle, izbori su bili legalni i legitimni, ako je HDZ i koalicija dobila 16, a kolegica je dobila 0,016 pa isto sjedi ovdje zajedno s nama u saborskim klupama. Hvala.
Kolega Šimičević, nemojmo s time, dajem vam opomenu, to nema nikakve veze sa cijelom pričom. Ovaj, a to da se kolegica nije većinom držala teme već je rekla i kolegica Jelkovec, prema tome molim vas, idemo prestati sa time jel?
Kolega Bulj, jeste sigurni da oćete povredu Poslovnika?
Šta vi mislite? …/Upadica iz klupe: Još jednu opomenu/…
Vi kažite.
Hvala lijepo.
Evo ja bi, tražio sam povredu Poslovnika, kolega je povrijedio čl. 238. govorio je o sjedenju u saboru što nije tema, a već ako to govorite ajmo najprije onda posložit ljude po preferencijalnim glasovima, narod je nas birao preferencijalno i znamo ko će sidit u ovoj sabornici, a ko sa strane. Naravno, i to je nepravedno, al govoriti o ovoj temi i sjeđenju i načinu u saboru, znači nema veze s ničim. Hvala lijepo. Hvala lijepo.
Dajem vam opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika.
Izvolite poštovani državni tajniče u ime predlagatelja.
Zahvaljujem vam na mogućnosti da se još kratko obratim. Zahvaljujem svim zastupnicama i zastupnicima koji su govorili o zakonu i koji su izrekli svoje, vjerujem u najvećem broju, konstruktivne primjedbe.
Međutim, moram istaknuti da, jer je to više puta bilo spomenuto, da se ovim zakonom ne zabranjuje uporaba odnosno prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava nego samo praktično jedne vrste, petarde su jedna od 10-tak, od više u stvari 10-taka pirotehničkih proizvoda koji se prodaju na našem tržištu i čija je prodaja dopuštena kao što su različite vrste prskalica, raketa, bokseva za vatromete tzv. rimskih svijeća, vulkana, setova sa raznim proizvodima iz ovih kategorija F1, F2, F3, dakle za zabavu, vatrometnih cijevi, vatrometnih kutija, kotača itd., tako da nema bojazni za gubitak radnih mjesta, a same petarde su uglavnom jeftinija sredstva pirotehnička koja često čak uz ove skuplje proizvode se daju gratis i na taj način djeca lakše do njih dolaze i događaju se nezgode koje svakako želimo spriječiti.
Postoje, dakle nije osim ovog, ove prigodne za, uporabe pirotehnike za, o kojoj sad pretežito govorimo, za novogodišnje blagdane, ne zaboravljamo da postoji različite vrste pucanja i obilježavanja koje svakodnevno imamo u našoj zemlji, koje su dopuštene i regulirani ovim zakonom i drugim propisima.
Najpoznatiji je nama i najbliži naravno Grički top koji svakog dana označuje podne u Zagrebu. Imamo sinjske mačkule, imamo …/Govornik se ne razumije/…alke, imamo u Požegi top povodom dana sv. Grgura i na mnogim drugim mjestima da, da to ne spominjem, to je sve dopušteno, regulirano i uredno se upražnjava i čini dio naše nekakvog i kulture i prošlosti i često u turističkom smislu je primamljivo i zabilježeno.
Također sve više se proslava radi uz uporabu pirotehnike, ali to je, danas je bolja, zanimljivija ova pirotehnika, dakle koja je svjetlosna, dakle više video, a manje audio, dakle manje agresivna na, na uši i to rade dakle i često JLS-ovi, naši gradovi i općine povodom obilježavanja dana općine ili nekih drugih događanja, turističke zajednice u turističkim regijama, pojedine tvrtke, pa i privatne, privatno obilježavanje je li zabave.
Isto tako mnogi građani koriste, dakle oružje u rekreacijske svrhe kroz sport, streljaštvo i olimpijski sport u kojem je Hrvatska imala velikih uspjeha od svoje samostalnosti, ali ovim zakonom smo, to nisam istakao na početku, dodatno uredili pitanje civilnih strelišta, posebice smo regulirali privremena civilna strelišta. Dakle, na nekim mjestima gdje se na uredno, uredan i siguran način građani mogu baviti streljaštvom ili drugim vrstama uporebe, uporabe vatrenog oružja.
Naravno, vatreno oružje i eksplozivi, i o tome je bilo ovdje govora, čine i značajnu gospodarsku djelatnost. Mi ne smijemo bez obzira na naš osobni odnos prema oružju ne smijemo zaboraviti, dakle da oružje treba vojska, policija, ne bismo željeli da naši policajci ne mogu uporabiti oružje kad trebaju sačuvati javni red i mir i živote, dakle oni ga moraju imati i znati ga kvalitetno i zakonito uporabiti. Imamo zaštitare koji dakle također obavljaju važnu djelatnost u našem društvu. Tako da sve to skupa uz eksplozive koji su, znamo svi da vas to ja ne učim, to znate, jedan od najvećih izuma u povijesti čovječanstva koji nam omogućava da u gospodarskim djelatnostima, izgradnji komunalne infrastrukture, cesta, željezničkih pruga, tunela, vijadukata, mostova, znatno olakšava rad, u kamenolomima itd.
Dakle, mi u Hrvatskoj imamo tvrtke koje se bave i uspješno proizvodnjom oružja i eksplozivnih tvari i svakako ćemo dodatno ispitati ove primjedbe koje su ovdje iznijete, koje bi išle u cilju da onemoguće komparativnu konkurentnost ili da utječu na komparativnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva. To svakako ne smije biti i ako je došlo do određenih pogreški u prijenosu direktiva to ćemo pozorno razmotriti i ispraviti ih.
MUP provodi više akcija vezanih za povrat nelegalnog oružja, počelo se dakle sa „Zbogom oružje“ sada već niz godina poznata akcija „Manje oružja manje tragedija“. A kad baš govorimo o eksplozivu i eksplozivnim pirotehničkim tvarima i kraju godine onda je vjerojatno najpoznatija uopće akcija hrvatske policije je „Mir i dobro“ kojim se nastoji smanjiti nezakonita uporaba pirotehničkih sredstava i oružja i broj stradalih ljudi, djece i životinja. I tome će se MUP sa državnim inspektoratom i drugim službama posvetiti dostojno i ove kao i svake, svih ovih 30-tak proteklih godina.
Zakon je bio u javnom savjetovanju, kao što sam i rekao, od 8. siječnja do 7. veljače 2020.g., ispričavam se ako je, ako je netko, ako je došlo do nekakve pogreške tom, u ovom trenutku ne mogu reći da je nešto drugo naznačeno. Ovaj zakon je baš pravi doprinos i razlog za institut javnog savjetovanja ili savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jer baš na primjeru ovoga zakona dobili smo, kao što smo rekli, gotovo 8 stotina komentara i očito da je u pripremi ovog zakona zainteresirana javnost sudjelovala u dobroj mjeri i želimo da to bude i nadalje tako.
Što se tiče obrazloženja zakona, on, ono mora biti naravno kvalitetno jer to bi bilo izrugivanje sa zakonodavnom procedurom kad ono takvo ne bi bilo, pa naravno i onih odredbi, košto je zastupnica Orešković rekla, gdje se pozivamo na popravljanje i bolje formuliranje postojećih članaka. Ali evo i u ovom zakonu gdje sam dodatno pogledao obrazloženje mislim da smo precizno naveli kojim člancima koje pojedine pojmove mijenjamo i zašto ih mijenjamo. Ako je potrebno to i više, to ćemo napraviti, ali dakle u ovom slučaju smo u 10-tak odredbi ovog zakona to u obrazloženju jasno, po nama jasno rekli.
Evo, hvala vam lijepa na vašem doprinosu da ovaj zakon bude što bolji. Hvala.
Hvala.
Ostanite ovdje imamo dvije, prekasno, dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Tuđmana, izvolite.
Poštovani državni tajniče, vi ste ovdje rekli da je zakon bio u javnoj raspravi, a od primjedba je bila da nije bilo obrazloženja na prijedloge u javnoj raspravi, što nije točno jer je na ovih 500 stranica uz svaki prijedlog u javnoj raspravi napisano što je prihvaćeno, što nije i zbog kojih razloga. Tako da ovdje treba javno reći, ovo što ste i sami naglasili, da je to primjer kako se vodi javna rasprava i kako se na nju odgovara odnosno reagira, a to što neko nije iz ovog ili onog razloga stigao to vidjeti to nije problem niti predlagatelja, niti nas koji smo to vidjeli.
Potpisujem svaku riječ zastupnika Tuđmana. Naše službe su uložile puno sati da to pročitaju i odgovore, ali evo to je, to je naš posao. Hvala.
Slijedeća replika poštovanog zastupnika Bulja.
Hvala lijepo.
Kad govorimo o eksplozivnim sredstvima vidimo, svi smo zabrinuti i ovim zakonom i za životinje i za stresove koje imaju i ljudi i moguće ozljede i posljedice, međutim baš MUP je pokazalo nebrigu o 354 km pod minama još iz Domovinskoga rata sada u RH, to je u 8 županija, 54 grada, procijenjeno priko 31000 nagaznih mina. Sad je u RH dok ste vi odstranili ljude koji razminiraju iz ministarstva i prepuštali ih nikome, sami, to su ljudi koji prosvjeduju. Znači, ja se slažem da prepisivamo uredbe i direktive, ali trenutno je u Hrvatskoj 354 km miniranog područja još iz Domovinskog rata, 31000 procijenjeno je mina. Koliko će to naštetiti ljudima, životinjama, 51 općina i 8 županija područje …/Upadica: Hvala/…toliko o brigi i to prepisivanje uredbi i direktiva. Hvala lijepo.
Poštovani državni tajnik, izvolite.
Minski sumnjiv, minski problem je svakako velik problem RH jer smo bili opterećeni sa velikim brojem minskih eksplozivnih sredstava. RH je u proteklih više od 2 i pol desetljeća uložila tu puno sredstava, truda znanja, osiguralo puno sredstava iz državnog proračuna, zadnjih 5-6.g. i puno sredstava iz Europskih fondova, broj, dakle minski sumnjiv prostor se znatno, znatno smanjio, sve naselja, okućnice, komunikacije, nasipi, ceste itd. su, željezničke pruge su željezničke pruge su razminirane, ali još ostala određena područja, šumska, dakle i poljoprivredna područja su razminirana, određena šumska i teško pristupačna područja, intenzivno se na tome radi i ukoliko budemo imali dovoljno sredstava, minski problem ćemo riješiti kao što smo i rekli do 2026. do ožujka.
Hvala.
Hvala lijepa. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti raditi sutra, u četvrtak u 10 sati, ponavljam u 10 sati i biti će prva točka Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.
Želim vam ugodno večer.
SJEDNICA PREKINUTA U 17,34 SATI.

3

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43
11.11.2020.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji prometu oružja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 43. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji prometu oružja i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo.
Tko je za?
Tko je suzdržan?
Tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika, 117 za, 8 suzdržanih te je tako donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.
PDF