Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava COM (2021) 102
Broj DEU
21/004
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2021) 102
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Signatura
X - 30DEU / 2021
Status
u proceduri

PDF