Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda COM (2020) 725
Broj DEU
21/003
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 725
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
X - 29DEU / 2021
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF