Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti COM (2020) 726
Broj DEU
21/002
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 726
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
X - 28DEU / 2021
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF