Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU COM (2020) 727
Broj DEU
21/001
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 727
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Signatura
X - 27DEU / 2021
Status
u proceduri

Razmatranje u radnim tijelima

Mišljenja radnih tijela
PDF