Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama) I izmjeni Direktive 2000/31/EZ COM (2020) 825
Broj DEU
20/024
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 825
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Signatura
X - 25DEU / 2021
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
X-19
Rasprava
25.5.2021.
Glasovanje
25.5.2021.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
12/0/0
Status
donesen
Signatura
X - 25DEU / 2021 - 4
PDF