Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 COM (2020) 673
Broj DEU
20/026
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 673
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Signatura
X - 24DEU / 2021
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
X-16
Rasprava
31.3.2021.
Glasovanje
31.3.2021.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
14/0/0
Status
donesen
Signatura
X - 24DEU / 2021 - 2
PDF