Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM (2020) 682
Broj DEU
20/021
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2020) 682
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Signatura
X - 21DEU / 2020
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske posloveMišljenja radnih tijela
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
X-15
Rasprava
23.3.2021.
Glasovanje
23.3.2021.

Način izglasavanja
većinom glasova
Za/Protiv/Suzdržano
11/0/1
Status
donesen
Signatura
X - 21DEU / 2020 - 4
PDF