Povratak na vrh

Kartica dokumenta EU

Podaci o aktu

Naziv akta
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu COM (2016) 593
Broj DEU
17/021
Vrsta akta
stajalište RH
EU oznaka akta
COM (2016) 593
Predlagatelj
Vlada RH
Područje
Pravna pitanja
Signatura
IX - 25DEU / 2017
Status
donesen zaključak

Razmatranje u radnim tijelima

Odbor za europske poslove
Naziv akta
Zaključak o Stajalištu Republike Hrvatske
Vrsta akta
Zaključak
Saziv, sjednica
IX-28
Rasprava
2.3.2018.
Glasovanje
2.3.2018.

Način izglasavanja
jednoglasno
Za/Protiv/Suzdržano
10/0/0
Status
donesen
Signatura
IX - 25DEU / 2017 - 1
PDF