Povratak na vrh

Amandmani

Amandmani

Saziv
X
Sjednica
19
Naziv akta
Konačni prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
PZE
582
Predlagatelji
Predlagatelj 
Signatura(RBR) 
Status 
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-1Aodbijen
Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)X-1535/2023-2Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-3Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-4Aodbijen
Klub zastupnika Možemo!X-1535/2023-5Aodbijen
Puljak, Marijana (Centar)X-1535/2023-6Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-7Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-8Aodbijen
Puljak, Marijana (Centar)X-1535/2023-9Aodbijen
Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)X-1535/2023-10Aodbijen
Klub zastupnika Možemo!X-1535/2023-11Aodbijen
Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)X-1535/2023-12Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-13Aodbijen
Klub zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenomX-1535/2023-14Aodbijen
Ukupno amandmana
14
Dokument
Amandmani
PDF