Povratak na vrh

Amandmani

Amandmani

Saziv
X
Sjednica
16
Naziv akta
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
Predlagatelji
Predlagatelj 
Signatura(RBR) 
Status 
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-144Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-145Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-146Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-147Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-148Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-149Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-150Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-151Aodbijen
Jakšić, Mišel (SDP)X-1257/2023-152Aodbijen
Jakšić, Mišel (SDP)X-1257/2023-153Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-154Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-155Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-1257/2023-156Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-157Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-158Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-159Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-160Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-161Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-1257/2023-162Aodbijen
Miletić, Marin (MOST)X-1257/2023-163Aodbijen
Miletić, Marin (MOST)X-1257/2023-164Aodbijen
Miletić, Marin (MOST)X-1257/2023-165Aodbijen
Antolić Vupora, Barbara (SDP)X-1257/2023-166Aodbijen
Ukupno amandmana
23
Dokument
Amandmani
PDF