Povratak na vrh

Amandmani

Amandmani

Saziv
X
Sjednica
7
Naziv akta
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Predlagatelji
Predlagatelj 
Signatura(RBR) 
Status 
Klub zastupnika MOST-aX-400/2021-61Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-62Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-63Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-64Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-65Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-66Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-67Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-68Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-69Aodbijen
Klub zastupnika MOST-aX-400/2021-70Aodbijen
Kujundžić, Ante (MOST)X-400/2021-71Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-72Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-73Aodbijen
Bulj, Miro (MOST)X-400/2021-74Aodbijen
Ukupno amandmana
14
Dokument
Amandmani
PDF