Povratak na vrh

Kartica akta

Podaci o aktu

Područje
Državni proračun
Status
donesen i objavljen

Postupak donošenja

OdlukaObjava
Naziv objavljenog akta
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
Glasilo
Narodne novine br. 63/2023
PDF