Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Felak, Damir, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje, postaviti će poštovani zastupnik Damir Felak ministru hrvatskih branitelja, gospodinu Tomi Medvedu, izvolite.

Felak, Damir (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniče, dopredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, gospođo i gospodo ministri, gospodine Medved, moje je pitanje se tiče vašeg ministarstva, završetkom Domovinskog rata, suočeni smo nažalost s velikim brojem vojnih i civilnih invalida, koji uz svoje psihičke traume imaju i teška tjelesna oštećenja, te često nemaju riješen svoj status.
Jedno od, jedan od glavnih zadaća vašeg ministarstva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata. I pod jednom točkom se navodi jačanje sustava skrbi, podizanje kvalitete života branilačke i stradalničke populacije kroz djelatnost doma hrvatskih veterana.
Moje pitanje ide upravo u tom pravcu. Prošlo je više od godinu dana, od otvaranje doma hrvatskih veterana u Lipiku, možete li nam pojasniti tko može koristiti usluge tog doma hrvatskih veterana, kakva su nam dosadašnja iskustva iz tog korištenja, kako ta iskustva planirate ugraditi u realizaciju projekata veteranskih centara jer očekuje se da bi se u RH izgradilo još veteranskih centara jer potrebe su velike, braniteljska populacija je sve starija i nažalost, ima sve veće potrebe za uslugama takovih centara, te također u kojoj fazi je projekat, jeste li krenuli sa izgradnjom drugih centara, te imate li osigurana sredstva za tako nešto?
Hvala lijepo.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovor poštovanog ministra Tome Medveda, izvolite.

Medved, Tomo (HDZ)

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.
Gospođe i gospodo zastupnici, cijenjeni gospodine zastupniče, hvala na vašem pitanju.
Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je projekt Dom hrvatskih veterana, a s obzirom da u RH nije postojala ustanova koja bi braniteljsko-stradalničkoj populaciji pružala sveobuhvatnu skrb na jednom mjestu.
Dom u Lipiku započeo je sa radom 22. veljače 2017. godine, a radi se o smještajno-rehabilitacijskoj ustanovi u kojoj se pružaju usluge iz područja psiho-socijalnih programa, preventivne zdravstvene aktivnosti, grupna podrška, radna terapija te resocijalizacija korisnika. Do 5. travnja ove godine uslugu doma je koristilo 714 korisnika, od kojih su većina HRVI iz Domovinskog rata koji se dugi niz godina liječe od posljedica ranjavanja te hrvatski branitelji sa višestrukim somatskim i psihičkim smetnjama. Usluge se pružaju prema individualnom planu rada sastavljanom od strane stručnih osoba iz područja biomedicinskog i društvenog humanističkog područja, a ovisno o procjeni, potrebama i zdravstvenome stanju te postojećim kapacitetima doma.
Cilj takvog pristupa je omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina. Dom surađuje sa svim relevantnim institucijama koje mogu pomoći u ispunjenju konačnih ciljeva i na taj način stručno pomoći korisnicima doma.
U planu je suradnja sa zdravstvenim ustanovama, relevantnim znanstvenim institucijama društveno-humanističkog i biomedicinskog područja, nadležnim centrima za psiho-socijalnu pomoć i područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja, te udrugama proisteklima iz Domovinskog rata.
Krajem studenog 2017. godine sklopljen je sporazum o suradnju između specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik i Doma hrvatskih veterana. Prema povratnim informacijama, korisnici doma iznimno su zadovoljni pruženom rehabilitacijom, te kvalitetom usluge koju dom pruža.
U 2018. godini planira se prijam do 1000 korisnika. Kako bi pravovremeno odgovorili na potrebe populacije, nastavljamo sa projektom uspostave veteranskih sredstava sredstvima EU. Projekt uključuje adaptaciju, izgradnju i opremanje nekretnina u vlasništvu RH na lokacijama u Daruvaru, Petrinji, Sinju, Šibeniku i Osijeku, a ukupna alokacija iznosi 288 milijuna kuna i time ćemo odgovoriti na potrebe značajno većeg broja korisnika.
Tijekom 2016. i 2017. godine riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi koji su temelj za pokretanje postupaka ishođenja projektne dokumentacije.
Pokrenuti su postupci izrade glavnih izvedbenih projekata za lokacije, nakon kojih sredinom ove godine slijede postupci za odabir izvođača radova.
Hvala lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Poštovani zastupnik Damir Felak, izvolite.

Felak, Damir (HDZ)

Ministre, zadovoljan sam vašim odgovorom, posebno ovim završnim dijelom da će se znači, sredstvima EU, da će se sredstva EU koristiti za izgradnju i otvaranje i drugih centara diljem RH, koji će biti na koristi, prije svega, hrvatskim RVI, jasno i civilnim invalidima i ostalom braniteljskoj populaciji, te da ćemo na taj način doprinijeti da se ta populacija osjeća u ovom našem društvu onako kako bi se trebala osjećati jer RVI, civilni vojni invalidi su za ovu domovinu dali ono najvrednije, dijelove svog života, svoje zdravlje i sigurno da smo im se dužni odužiti za to, a neobično mi je drago da i EU prepoznaje takove potrebe i da će u to biti uložena i sredstva iz fondova EU, znači da neće ići sve na teret poreznih obveznika RH, a posebno mi je drago da je prvi takav centar otvoren u Lipiku jer je to prvi hrvatski grad koji je oslobođen u Domovinskom ratu.
Hvala lijepa.
PDF