Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Topolko, Bernarda, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Četvrto pitanje poštovana zastupnica Bernarda Topolko postavlja pitanje Ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, izvolite.

Topolko, Bernarda (HNS)

Zahvaljujem predsjedniče.
Poštovana ministrice Divjak, svakodnevno svjedočimo napadima na vas i na vaš tim od strane poslovnih subjekata pa do marginalnih ekstremnih skupina koje žele zaustaviti reformu.
U ponedjeljak je krenula edukacija nastavnika za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme Škola za život.
Da li nam možete obrazložiti da li će biti sve spremno do jeseni, od educiranih učitelja do novca kako bi školska godina mogla započeti u redu?
Također me interesa, bio je prijavljen i veliki broj škola koje nisu uspjele ući u ovu eksperimentalnu skupinu, da li planirate ili imate kakav plan i za njih?
Zahvaljujem.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministrice.

Divjak, Blaženka

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zahvaljujem gospođi zastupnici na ovome pitanju.
Istina, eksperimentalni program Škola za život ulazi u Hrvatske škole u učionice i to u 72 škole diljem Hrvatske. 46 osnovnih škola, 26 srednjih škola educiramo već sada, 1500 nastavnika, učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i uključeno je u program, odnosno krenut ćemo s tim programom na jesen za 8500 učenika.
U tom smislu mogu stvarno garantirati da će sve biti spremno i da radimo i na edukaciji, na pripremi materijala, na opremanju škola i da naravno je to sve u skladu sa programom rada Vlade i to svi ti indikatori o kojima ja sada govorim i sve ono što planiramo napraviti stavljeno je u Nacionalni plan reformi.
Ukupno je bilo prijavljeno 215 škola, matičnih škola plus još toliko područnih škola, izabrali smo 72 škole na način da svaka županija ima barem dvije škole u tome programu.
Jednako tako da imamo oko dvije trećine osnovnih, jedna trećina srednjih škola i škole u većim gradovima, u ruralnim sredinama, u manjim gradovima, veće škole, manje škole. I u tom smislu mislim da imamo dobar uzorak i da ćemo tako moći pratiti uspjeh ovog našeg eksperimentalnog programa.
Jer uspjeh eksperimentalnog programa nije samo u tome da mi priređene kurikulume, nastavne materijale, digitalne sadržaje testiramo u školama nego da budemo u stanju ocijeniti što još treba doraditi, što popraviti kako bismo bili sigurni da kada ulazimo frontalno u sve škole da će to stvarno biti tako da će ishodi učenja biti dobri i da ćemo uspjeti ostvariti ono čemu težimo a to je škola za život jer samo društvo koje uči, pojedinac koji uči, čovjek koji uči zapravo ima šanse u ovome vremenu, u ovome društvu brzih promjena, posebno brzih tehnoloških promjena.
Sada radimo kao što sam rekla na edukaciji učitelja i ostalih suradnika u pet on line okruženja i već u prvih 48 sati imamo preko 1200 učitelja, nastavnika u našim on line okruženjima. Naravno pored ovih on line okruženja biti će radionice, stručne posjete školama, pripremljeni su digitalni obrazovni sadržaji a preko 20 mentora već sada radi u punom obimu na mentoriranju naših učitelja i u školama i biti će također organizirane i posjete i radionice u samim školama.
Ukupni broj savjetnika kada također krenemo i sa predmetnim kurikulumima biti će oko 150 savjetnika koje će na tome raditi i pripremati škole. Također je raspisan natječaj i za eksperimentalne udžbenike i sadržaje, rok za predaju za nakladnike je 1.5., već sada imamo najave da ćemo imati, da ćemo znači imati što udžbenike u fizičkom obliku a što ove digitalne sadržaje jer cilj je također rasterećenje lakše školske torbe i to u prenesenom i doslovnom smislu kako bismo osigurali i digitalne obrazovne sadržaje a jednako tako kako bismo osigurali rasterećenje od onog činjenica i činjeničnog znanja, nepotrebnog znanja za naše učenike.
Sve ove edukacije i svi ovi sadržaji, pogotovo metodički priručnici biti će na raspolaganju i za ovih 215 škola, znači svih 215 škola, ne samo za eksperimentalne škole a ja sam sigurna da će se uključiti i oni koji se nisu prijavili u ovaj program i da ćemo tako stvarno graditi društvo koje uči i učenika i učitelja koji uči.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Kolegice Topolko, izvolite.

Topolko, Bernarda (HNS)

Zahvaljujem na odgovoru ministrici Divjak.
Zadovoljna sam odgovorom, tim više što će i ostale škole biti uključene a koje nisu prešle na ovom natječaju škole za život.
Zahvaljujem.
PDF