Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Juričev-Martinčev, Branka, saziv: IX, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Pitanje 26., poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev, postavlja ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac.
Izvolite.

Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)

Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednici, ministrice i ministri.
Moje pitanje je uvaženoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU gospođi Gabrijeli Žalac.
Naime, svjedoci smo da prvi puta nakon 2004. godine bilježimo povećanje, podizanje kreditnog rejtinga. Nakon dugo godina to podizanje između ostalo stoji u izvješću možemo zahvaliti i povećanom povlačenju sredstava iz europskih fondova. S druge strane često čujemo da smo slabiji u korištenju tih istih sredstava pa bih vas molila da nam kažete koliko je točno u 2017. godini povućeno sredstava iz europskih fondova, koliko je ugovoreno, koliko je i u kojoj vrijednosti otvoreno natječaja kako bi mogli usporediti sa ranijim godinama.
Hvala.

Žalac, Gabrijela (HDZ)

Hvala lijepo poštovana zastupnice Juričev-Martinčev, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici, predsjedniče i članovi Vlade.
Drago mi je da ste postavili i to pitanje, upravo kako ste i sami rekli, evo nedavno izvješće je zapravo ocijenilo da korištenje fondova u mandatu ove Vlade je značajno utjecalo upravo i na podizanje kreditnog rejtinga.
Ako dozvolite evo i saberemo nekako 2017. godinu, što se tiče europskih strukturnih, investicijskih fondova, što se tiče objave natječaja, mi smo u 2017. godini objavili natječaje u vrijednosti 2,8 milijardi eura. Kada bismo to usporedili sa proteklim trogodišnjim dakle razdobljem onda moram reći da smo u tom razdoblju isto tako imali 2,8 milijardi eura koji su natječaji bili otvoreni. To znači da smo mi samo u godinu dana objavili natječaja u vrijednosti kao u protekle dakle 3 godine i stoga se naša alokacija koja je dodijeljena RH od 10,7 milijardi eura na neki način što se tiče objave natječaja popela na 52%.
Kada govorimo isto tako o objavljenim natječajima u našem najvećem operativnom programu konkurentnost i kohezija koji je zapravo najveći investicijski program od 6,9 milijardi eura onda moram reći da je upravo porast objave natječaja od 135% u 2017.
Kada govorimo o ugovaranju projekata u 2017. godini to je nakon naravno objave natječaja drugi korak koji zapravo znači korištenje fondova, mi smo obilježili 2017. godinu značajnom rastu ugovaranju projekata na razini svih operativnih programa 273% u odnosu na protekle dakle 3 godine.
Ono što smo zatekli kao Vlada bilo je 9%, ugovorenosti sredstava, sada smo na 35%. Ono što su naši planovi za 2018. godinu je da ta ugovorenost bude 60% a to naravno govori o tome kakav nam je plan objave natječaja u ovoj godini.
Što se tiče isto tako porasta ugovaranja onda najveći porast ugovaranja upravo u ovoj godini mogli ste vidjeti i naša javna potpisivanja znači ugovora sa krajnjim korisnicima od 473% rast u odnosu na protekle 3 godine u kontekstu operativnog programa konkurentnosti i kohezija.
Ja redovno ističem i govorim da mi kasnimo zapravo 3 godine u provedbi ove financijske perspektive upravo iz razloga što je ova Vlada i preduvjete za korištenje fondova a to je 20 preduvjeta koji se zovu strateški dokumenti koje smo donijeli na Vladi usvojila tek 30.08.2017. godine, to je i preduvjet da uopće objavimo te natječaje.
Kada govorimo o isplatama korisnicima moram isto tako reći da je obilježen u 2017. veliki napredak. Mi smo sa 285 milijuna eura povećali isplate korisnicima na 900 milijuna eura što je isto tako rast od 214% u odnosu na protekle 3 godine.
Kada govorimo o uvjeravanju sredstava 1+3 pravilu gdje moram reći isto tako da je ključan podatak koji se stalno ispituje i propituje a to su ovjerena sredstva od strane EU. Sve ono što je nama dodijeljeno za 2014. godinu morali smo ovjeriti i poslati, zapravo zatvoriti do 31.12.2017. godine, vrijednost ovjerenih sredstava na razini svih europskih strukturnih investicijskih fondova je dosegla iznos od 800 milijuna eura. Mi smo premašili …/Govornik se ne razumije./… +3 ciljeve za sve operativne programe.
Neću sada govoriti o predujmovima koji su uplaćeni u hrvatskih proračun nego govorimo zaista o ovjerenim sredstvima koja su nama u ovoj godini dostupna.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Izvolite zastupnice komentar.

Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)

Hvala lijepo.
Uvažena ministrice, ja vjerujem da ovim tempom nema straha da Hrvatska neće povući gotovo sva sredstva koja su joj na raspolaganju, znači 10,676 milijardi eura. I kada se usporedi malo sa ranijim godinama 2014., 2015., kao što smo mogli čuti tada je bilo povućeno svega nešto više od 4 milijarde kuna sada smo se popeli već preko 8 milijardi. I sigurno da 2018. godina je godina u kojoj očekujemo i daleko više sredstava.
Hvala.
PDF