Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Culej, Stevo, saziv: IX, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo dalje.
Poštovani kolega Stevo Culej postavlja pitanje ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, izvolite.

Culej, Stevo (HDZ)

Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
Poštovani ministre, postavljam pitanje koje govore na inicijativu Ministarstva hrvatskih branitelja, Vlada RH donijela je zaključak o digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata na sjednici u Kninu 4. kolovoza 2017. godine, pitanje je u kojoj je fazi projekat digitalizacije arhivskoga gradiva iz Domovinskoga rata?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministre, odgovor.

Medved, Tomo (HDZ)

Hvala lijepa.
Poštovani gospodine zastupniče, gospodine predsjednike Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici.
Provedba projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata započela je u 2017. godini a provodi se u razdoblju od 4 godine. Ukupna alokacija je više od 18 milijuna kuna a 85% se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Projekt će olakšati provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jer će digitaliziranim gradivom biti ubrzana procedura reguliranja statusa i ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji temeljem zakona.
Uz povećanje učinkovitosti tijela državne uprave u pružanju podrške braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata pri ostvarivanju prava, projekt doprinosi očuvanju iznimno važnog arhivskog gradiva iz Domovinskog rata kojem prijeti fizičko propadanje.
Uz svrhu koordinacije i provođenja poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, kako ste i sami naveli Vlada RH, donijela je zaključak od digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, njime je definirano i partnerstvo sa Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom iz Domovinskog rata a s kojim je 2. siječnja 2018. godine potpisan sporazum o suradnji na projektu.
Od početka provedbe projekta uz navedeni normativni okvir za njegovu provedbu ministarstvo je pokrenulo sve postupke osiguravanja sigurnosnih i drugih preduvjeta za početak rada na lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Splitu a koje su u nadležnosti projektnih partnera.
Zbog osjetljivosti i klasificiranosti određenog djela
Gradova u operativni rad na projektu uključeno je 11 relevantnih tijela i institucija.
U 2018. godini projektne aktivnosti uključuju pripremu odnosno adaptaciju prostora u kojima će se obavljati poslovi digitalizacije, terenski rad na sređivanju arhivskog gradiva iz Domovinskog rata te nabavu informatičke i arhivske opreme. S time će se steći svi uvjeti za punu realizaciju navedenog projekta.
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite kolega Culej.

Culej, Stevo (HDZ)

Poštovani ministre, zahvaljujem vam na svoj brizi koju vodite o hrvatskim branitelja, o dignitetu Domovinskog rata kao i povijesnoj istini i nadam se da će ovaj projekat zaživjeti kao i sve ono što ste uhvatili da napravite i da neće završiti kao jedan projekat koji ste ukinuli sa pravom koji se nazvao registar branitelja u Domovinskom ratu koji je polučio jako velike neugodnosti hrvatskim braniteljima i dostupnost njihovim osobnim podacima.
Hvala.
PDF