Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Šipić, Ivan, saziv: IX, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Pisani.
Idemo na deseto pitanje.
Poštovani zastupnik Ivan Šipić postavlja ga ministru zaštite okoliša i energetike gospodinu Tomislavu Čoriću.
Izvolite.

Šipić, Ivan (HDZ)

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri, kolegice i kolege.
U programskom razdoblju 2014., 2020. u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija RH je za projekte unapređenja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dostupno 1,05 milijardi eura.
S obzirom na veliki broj projekata vodno gospodarstvo je vodeći sektor u pokretanju investicija što će pridonijeti rastu gospodarstva i općenito podizanju životnog standarda hrvatskih građana. Znamo da mnogi gradovi i općine imaju projekte i pripremaju projekte upravo po ovom pitanju iskoristivost EU fondova svima je prioritet i tu leži između ostalog i stvaranje boljih uvjeta za život na cijelom prostoru RH.
Zato moje pitanje vama cijenjeni ministre što se poduzima i u vašem ministarstvu na pripremi i provedbi vodno-gospodarskih projekata za koje je poznato da se mogu u velikoj mjeri sufinancirati europskim sredstvima.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Molim ministra za odgovor.
Tomislav Ćorić.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Evo prije svega hvala lijepa gospodine Šipiću, zastupniče Šipiću na ovom pitanju uz najsrdačnije pozdrave svim zastupnicama i zastupnicima.
Samo za kratki uvod, dakle prema podacima kojima raspolažemo u ovom trenutku priključenost na sustav javne odvodnje u RH je 47%. S druge strane, priključenost na sustavu vodoopskrbe je 85% što govori da u proteklih 27 godina još uvijek nismo u svim krajevima RH i za sve hrvatske stanovnike omogućili ove neke osnovne životne potrebe. Dakle, priključenosti na kanalizaciju i sustav vodoopskrbe.
Hrvatske vode u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike priredili su u proteklim mjesecima dokumentaciju i u 2018. godini planiramo veliki set javnih nabava, prije svega u kontekstu izgradnje aglomeracijskih sustava. Imajući u vidu činjenicu da je naša aktivnost po tom pitanju krenula i u posljednjih nekoliko mjeseci potpisano je više ugovora o izgradnji aglomeracija, a 2018. godina prema planu Hrvatskih voda trebala bi biti godina potpisivanja 41 projekta.
Što to konkretno znači za stanovnike RH? Dakle, od 41 projekt aglomeracije, trebao bi donijeti preko 2100 kilometara nove kanalizacije u RH, nešto ispod 400 kilometara rekonstrukcije odnosno izgradnje vodovodne mreže.
Kad govorimo o kanalizacijskim sustavima odnosno ustavima odvodnje, govorimo oko 90 000 priključaka, kad govorimo o sustavima vodoopskrbe vodovoda govorimo o 9 200 priključaka, pored ovih infrastrukturnih projekata koji se tiču izgradnje vodovoda odnosno kanalizacijske mreže, govorimo isto tako i o 56 uređaja odnosno pročišćivača otpadnih voda otpadnih voda što je isto tako jedan ciljeva ove Vlade RH odnosno Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Sustav Hrvatskih voda posvećen je kako ovim projektima tako i projektima obrane od poplave, dakle 2018. godina trebala bi biti godina u kojoj ćemo započet procese javne nabave za 160 kilometara vodnih nasipa.
Kada govorimo o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva poljoprivrede, 2018. godina trebala bi biti godina u kojoj će se započeti odnosno otvoriti procesi javne nabave za oko 3 800 hektara novih navodnjavanih površina u RH.
Dakle, aktivnosti su ja bih rekao, vrlo intenzivne. Očekujemo da 2018. godina temeljem planova odnosno plana javne nabave Hrvatskih voda nosi projekte vrijednosti ukupno uz PDV, dakle s PDV-om do 15 milijardi kuna što se u konačnici dovesti do povlačenje oko 8,5 milijardi kuna EU sredstava u narednim godinama kada realizacija ovih projekata bude u tijeku.
Ja vjerujem da će jedinice lokalne samouprave odnosno komunalna društva koja sudjeluju u ovim nabavama i zapravo su u pravilu investitori, sufinancijeri, odraditi svoj dio posla adekvatno, mi smo na terenu gotovo svaki dan i u tom kontekstu vjerujem da će 2018. godina biti godina investicija što se tiče Hrvatskih voda.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Molim zastupnika za komentar, izvolite.

Šipić, Ivan (HDZ)

Evo hvala lijepa na ovom iscrpnom odgovoru, dolazim iz Cetinskog kraja gdje mi je poznata ova problematika, gradovi i općine se upravo po pitanju aglomeracija pripremaju za ovakve projekte i ti naši projekti, gradovi kao što su Trilj, Sinj, općine Otok, Hrvace, Dicmo, pripremaju ovakve projekte i u ovoj godini, dakle sad smo u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, idejna rješenja su gotova, u visokom stupnju gotovo svih projekata.
Dakle, na ove projekte ne gledamo samo kao infrastrukturu, golu infrastrukturu, nego je to jedan prstenasti odnos, samo raspisivanje javne nabave, samo povlačenje sredstava, samo trošenje tih sredstava akumulira i daljnji razvoj ovog kraja što znači da vjerujemo da će te investicije ne samo u našem dalmatinskom zaleđu nego u svim krajevima Lijepe naše donijeti dobro i onom što mi zovemo drugi sektori a to je i povećanje proizvodnje mnogo toga i zapošljavanje, ali ne samo to nego i konkretan život, živnut će i restorani, živnut će i prenoćilišta, hoteli itd. jer znamo kad su u pitanju velike nabave da i velike institucije i velike firme koje dolaze u pojedini prostor, one ožive taj prostor ne samo kao gradilište nego i konkretan život.
Zato ustrajte na ovome i više nas zanimaju ovakve teme nego satirične teme, evo hvala lijepo.
PDF