Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Vešligaj, Marko, saziv: IX, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
08.11.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Pretposljednje pitanje.
Poštovani zastupnik Marko Vešligaj, pitanje postavlja predsjedniku Vlade.
Izvolite.

Vešligaj, Marko (SDP)

Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora.
Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani ministri, kolegice i kolege zastupnici.
Evo ja upućujem pitanje predsjedniku Vlade RH.
Dakle županije na sjeveru RH, Krapinsko-zagroska, Međimurska i Varaždinska a priključiti će se uskoro i Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka uputile su vam zapravo prijedlog jednoga projekta uputile su vam zapravo prijedlog jednoga projekta kojeg su nazvali sjever po uzoru na sličan projekt koji je inicirala vaša Vlada odnosi se na Slavoniju koja ga naravno svi podupiremo. Jasno nam je da trebamo dati podršku Slavoniji.
Znači, cilj toga projekta je da se osim velikih infrastrukturnih projekata koji su spremni u ovim navedenim županijama koje su bile izuzetno aktivne na polju projektiranja, ali također da se utječe i na smanjivanje jaza u plaćama prosječnim plaćama koje postoje na ovom području Hrvatske u odnosu na nacionalni prosjek. Dakle one su za 18% manje, nego što je to u ostatku Hrvatske, a razlog toga je naravno jaka industrija koja je opstala. Prvenstveno ću istaknuti tekstilnu industriju. Istaknut ću i obućarsku industriju.
Dakle moje pitanje je ustvari usmjereno da li ste predvidjeli nekakve izmjene poreznih politika kojima će se ipak utjecati na smanjivanje toga jaza kako bi radnici koji rade u tim industrijama osjetili ove blagodati gospodarskoga rasta kojega ste ovdje naveli? Naravno zanima me i što ste predvidjeli ovim državnim proračunom od ovih infrastrukturnih projekata za financiranje u 2018. godini. I da li ćete također da li ćete nastojati nadoknaditi štete od elementarnih nepogoda koje su također u ovom dijelu Hrvatske bile jako velike posebno na poljoprivrednim usjevima? Dakle, to su štete od mraza, štete od tuča koje možda nisu bile toliko medijski popraćene kao što su bile ove poplave i požari u Dalmaciji.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Odgovor predsjednika Vlade.
Izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa predsjedniče.
Cijenjeni kolega Vešligaj, naravno da sam upoznat sa inicijativom naših županija sa sjevera Hrvatske, sjeverozapada Hrvatske o tome da se na jedan konkretniji način okupe i okrupne projekti koji su relevantni za razvoj sjevera Hrvatske. Mislim da je ta inicijativa vrlo dobra i koliko sam ja razumio i Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija su zainteresirane.
Što se tiče elementarnih nepogoda mi smo sada u rebalansu podigli iznos sa 20 na 100 milijuna kuna iz proračunskih sredstava Ministarstva poljoprivrede i postojećih linija već je čitav niz potpora dat što se tiče saniranja ne samo suša, tuče, poplava, požara i svega što nas je zadesilo ove godine. Ja znam da je i veliki dio tih nepogoda bio i u sjeverozapadnim županijama.
Kada je riječ o projektima osobito infrastrukturnim projektima meni se čini da možete biti izrazito zadovoljni sa Strategijom prometnog razvoja Hrvatske gdje su svi bitni pravci bilo da se odnose na cestovnu ili na željezničku infrastrukturu uključeni, a veliki dio tih aktivnosti je uznapredovao. Tu posebno mislim na ovaj zagrebački prsten, ali sa sjeverne strane Zagrebačke gore i naš je cilj naravno da ta cesta dođe skroz do Popovca i na taj način da rasteretimo ovaj glavni pravac autoceste koji ide od možemo reći Krapine prema Zagrebu i kasnije prema Slavoniji u odnosu na ono kakva je situacija danas.
Kada je riječ o tekstilnoj industriji, slažem se s vama. To je industrija koja je izrazito prisutna i u Krapinsko-zagorskoj županiji, prisutna je i u Varaždinskoj, i u Međimurskoj i znamo da je u toj industriji problem plaća. To su industrija možda sa najnižim plaćama gdje ljudi žive na rubu dostojanstva. I smatram da ćemo i ove godine kao što smo to učinili i lani, učiniti iskorak u povećanju minimalne plaće koliko se to naravno može. A što se tiče porezne reforme i svih efekata koje je ona donijela, oni su zaista pozitivni, jedan ogroman broj ljudi u Hrvatskoj na žalost oni nisu bili vidljivi onima koji su imali najmanje prihode. To znate i sami zato što su oni i ovako i onako izuzeti od poreza na dohodak. Prema tome, sa mjerama koje poduzimamo prema sjeveru Hrvatske bilo da je riječ o infrastrukturi, bilo da je riječ o plaćama u tim sektorima koji imaju već godinama najniže plaće, bilo da je riječ o realiziranju financijskih sredstava za projekte iz javnoprivatnoga partnerstva koji se tiču škola, to je osobito važno za Varaždinsku županiju i Koprivničko-križevačku, Vlada će izmjenama zakona koji je trenutno u javnom savjetovanju napraviti zakonsku podlogu da se servisiraju i te obveze u godinama koje su pred nama i na taj način riješe probleme koji godinama stoje otvoreni.
Mi smo tu kao partner. Vi znate da je moja Vlada započela praksu da se svakih 6 mjeseci nađemo sa svim županima, sa predsjednicima udruga gradova, udruga općina. Taj dijalog je izrazito koristan kada su se radili zakoni koji idu za tim da se unaprijedi sustav financiranja lokalne i područne samouprave. Čini mi se da smo kroz taj forum dobili i povratnu informaciju, a i sve su jedinice lokalne i područne samouprave pravodobno vidjele kojim smjerom ide Vlada. I s te strane vjerujem da će kroz tu praksu korist biti obostrana u kvalitetnijem nalaženju rješenja koja su na dobrobit i županija, i gradova i općina.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Kolega Vešligaj izvolite.

Vešligaj, Marko (SDP)

Evo hvala predsjedniče Vlade.
Pa evo, ja ću reći da nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. Na žalost od vaših reforme koje ste naveli samo 3% građana ima one nekakve konkretne koristi, dakle a to su oni najbogatiji građani. Tih građana je na žalost jako, jako malo u ovim županijama koje sam ja spomenuo sjevera Hrvatske jer su one prvenstveno izvozno orijentirane. Dakle, tamo ljudi rade najvećim dijelom u proizvodnji. I ovaj problem koji sam spomenuo a to je potpora tekstilnoj industriji, a vi ste ga i sami naveli u programu vaše Vlade imate tamo poglavlje gdje stoji reindustrijalizacija, dakle baš i točno piše da ćete davati potpore i poticaje brojnim industrijama. Među ostalima tamo je tekstilna industrija. Na žalost tu još nismo imali konkretnih nikakvih pomaka.
Druga stvar, ono što ste spomenuli svakako je za pohvaliti da jesu u strategiju uvršteni neki od važnih infrastrukturnih projekata i to se mora također reći. Evo nadam se da će Ministarstvo, da ćete vi zapravo vaša Vlada i naravno Ministarstvo regionalnog razvoja dati jednu dužnu pozornost ovom projektu sjever da neće ovo ostati jedno mrtvo slovo na papiru.
Predlažem bar kao jedan konkretan korak da osnujete također Savjet za sigurnu Hrvatsku, slično kao što ste ga osnovali i za Slavoniju. Dakle, da ne čujemo više iz Ministarstva ovakve vijesti kakve čujemo ovih dana, a to su da se krši grubo Zakon o javnoj nabavi. Dakle, to je danas potvrdila i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, nego da imamo jedan pravi, regionalan razvoj koji će brinuti ravnomjerno o svim hrvatskim krajevima.

Dakle, još jedanput ponavljam, nitko nije protiv Projekta Slavonija, dapače, Slavoniji treba pomoći, Slavonija je u teškoj situaciji ali ne trebamo zato kažnjavati i ostale dijelove Hrvatske, sjever Hrvatske. Treba također još veći podstrek jer cijela Hrvatska je ta koji vuče Hrvatsku. Hvala.
PDF