Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Juričev-Martinčev, Branka, saziv: IX, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
08.11.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev.

Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri.
Moje pitanje pitanje biti će upućen ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, gospođi Gabrijeli Žalac.
Jedno od asocijacija na europske fondove je da su komplicirane procedure i pretjerana administracija, kaže se da do novaca EU je jako teško doći, da su postupci presloženi, puni besmislenih zahtjeva i to ne samo u onom dijelu koji se odnosi na prijavu projekta nego i kasnije prilikom provedbe projekta a i u vrijeme kada se gleda održivost samog projekta tijekom godina. Naravno uz veliki strah da će se sredstva trebati i vratiti.
Stoga imamo prijavitelje kada je u pitanju sanacija odlagališta, izgradnja kanalizacijskih sustava, bolnica. U svakom slučaju naši građani organizirani u udruge, ili pak mali i srednji poduzetnici se već teže odlučuju na prijavu projekta.
Stoga pitanje što čini vaše ministarstvo kako bi imali što manji administrativni teret, kako bi ta procedura bila što manja i kako bi iskorištenost sredstava bila što veća.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala odgovor uvažene ministrice regionalnog razvitka i fondova, gospođe Gabrijele Žalac.
Izvolite.

Žalac, Gabrijela (HDZ)

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, članovi Vlade, poštovani saborski zastupnici.
Uvažena saborska zastupnice Branka Juričev-Martinčev, ja bih se dijelom složila s vama da jesu procedure takve kakve jesu, teške, međutim, treba isto tako reći da svi oni žele bespovratna sredstva iz fondova EU moraju ispuniti sve zahtjeve, svaki pojedinačni i zahtjev i papir kako bi nam sustav funkcionirao jednako prema svima.
Ono što mi možemo reći da smo napravili u mandatu naše Vlade a sigurno što smo si u programu Vlade zacrtali, to je upravo pojednostavljenje procedura o kojima vi govorite. I na tome jako puno i intenzivno radimo kroz zapravo 50% cijele alokacije koja nam je na raspolaganju smo u ovoj godini objavili i samih natječaja i svega onoga što trebamo spustiti do krajnjih korisnika.
Ali i ono što je još važnije, skratili smo rokove, dakle i postupke koji se događaju unutar svakog pojedinačnog prioriteta naših operativnih programa. Tako da moramo umjesto 7 koraka imati 3, da moramo biti u roku 120 dana i da moramo neke stvari popraviti kako bi krajnjim korisnicima bila sredstva EU fondova što prije dakle na raspolaganju.
Ono što je najvažnije od svega to je revizorski nalaz europske komisije a odnosi se na informacijski sustav tzv. MIS, na njemu smo posao završili i na tome smo intenzivno radili cijelu proteklu godinu. Testno smo ga pustili za jedan ograničeni poziv sada u funkciju.
Idući tjedan ćemo javnosti to predstaviti obzirom da ono što nam je obveza iz Uredbe EU iz 2013. godine a zove se e-kohezija a to znači informatički sustav u kojem će se aplicirati projekti, gdje će se nadzirati projektni prijedlozi, gdje će se sve vidjeti točno imenom, prezimenom, institucijom itd., resornim ministarstvom, sva tijela u sustavu, čak i revizorski nalazi koji će biti, to nam je uvjet koji smo zadovoljili.
I mislim da je to jako dobro da bez papira će naši korisnici europske fondove praktički na jednom informacijskom sustavu dobiti. U to smo uložili zapravo već 5 milijuna kuna. Na tragu toga predvidjeli smo još dodatnih 5 milijuna kuna koje moramo osigurati za nadogradnju i funkcionalnost tog sustava kada svi korisnici a ima ih jako puno ovisno o kojem se natječaju radi iz operativnog programa konkurentnost kohezija, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, isto tako operativni program za hranu i materijalnu pomoć.
Na tome je jako puno stručnjaka radilo, s time se iznimno ponosimo i mislimo da ćemo zaista biti u sljedećem razdoblju puno učinkovitiji.
Kada govorimo o revizorskim nalazima, onda moram priznati da upravo ovaj sustav će otkloniti svu problematiku koju imamo a zovu se tzv. korekcije u postupcima i sve ono što smo uvidjeli u proteklom razdoblju. Mislim da smo samim postupkom apsorpcije koju smo zatekli kao Vlada od 9%, sada smo na preko 31% ugovorenosti sredstava a to se govori o naporima koje radimo kako unutar našega ministarstva a u tom kontekstu i mi kao koordinacijsko tijelo za sve fondove u RH sa svim dakle resorima nastojimo što prije otkloniti sve probleme koje smo imali u proteklim vremenima.
Hvala lijepo.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev.

Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)

Hvala lijepo.
Vidi se da ministarstvo ulaže znatne napore i sigurno ne samo meni danas nego svim našim građanima će biti drago čuti koliko se radi na tome i da će to ohrabriti brojne građane bilo udružene u udruge ili male, srednje poduzetnike pa i manje općine koje nisu u mogućnosti se kandidirati na sredstva bili do sada s obzirom na kompliciranu proceduru i da će to doprinijeti boljoj iskorištenosti EU fondova.
PDF