Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Balić, Marijana, saziv: IX, sjednica: 5

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.09.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

NASTAVAK NAKON STANKE U 12,00 SATI

Nastavljamo sa radom, 21. pitanje, uvažena kolega zastupnica Marijana Balić, postavlja pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijeli žalac.
Izvolite.

Balić, Marijana (HDZ)

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane ministrice, poštovani ministri.
Pitanje upućujem ministrici regionalnog razvoja i fondova EU-a, gospođi Žalac.
U programu Vlade RH za mandat 2016. do 2020., jedan od temeljni odnosno prioritetnih ciljeva je ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske unutar kojeg je između ostalog, predviđeno donošenje novog Zakona o potpomognutim područjima, izmjene zakonske regulative u cilju održivog razvoja otoka, osnivanje fonda regionalnog razvoja te izmjene postojećeg Zakona o regionalnom razvoju RH.
S tim u svezi, moje pitanje je, što je Vlada sve poduzela, odnosno što poduzima kako bi ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske postao stvarnost?
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Ministrice, izvolite.

Žalac, Gabrijela (HDZ)

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zastupnice Balić, poštovani zastupnici.
Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. ova Vlada je puno učinila u 2017. godini po pitanju upravo ravnomjernog regionalnog razvoja u RH.
Po prvi puta smo sustavno pristupili izradi i zakonskih prijedloga koje će uskoro ući u sabornicu, jučer je Vlada usvojila nacrt prijedloga Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem.
Po prvi puta otkad je RH ćemo značajnim zakonskim propisima upravo smanjiti dio strateških dokumenata kojih sad imamo preko 200 i nacionalnih strategija preko 1000 i nešto, lokalnih strategija ovaj zakon će sigurno učini i propisati izradu nacionalne razvojne strategije RH u novoj financijskoj perspektivi, odnosno mi je gledamo na nekakvo desetgodišnje razdoblje od 2021. do 2030.
Što se tiče zakonske regulative, tu su izmjene Zakona o regionalnom razvoju, isto tako Zakon o potpomognutim područjima, novi Zakon o otocima, Zakon o razvoju grada Vukovara isto tako dio koji se odnosi na brdsko-planinska područja, to je sve ono što ćemo uputiti i na čemu se intenzivno radi u našem ministarstvu kroz radne skupine predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave što ćemo na kraju naravno, ovdje u Saboru i s vama raspravljati.
Istaknula bih isto tako da Fond za regionalni razvoj za koji ste pitali, mi smo ga već u prošloj godini odmah po stupanju na dužnost, kratkim korekcijama zakona o izvršavanju državnoga proračuna sredstva koja su bila namijenjena samo za fond za sufinanciranje europskih projekata, oslobodili i za predfinanciranje što je bio problem na regionalnoj i lokalnoj razini.
Fond nije nikakva institucija, fond je dakle u razdjelu našega proračuna i potiče sve aktivnosti koje ste vi spomenuli. I za otoke i za potpomognuta područja i sve ostalo.
Moram istaknuti da je ova Vlada u ovoj godini dodijelila upravo jedinicama lokalne i područne samouprave po ovim programima, preko 267 milijuna dakle kuna, što je više nego u 4 godine SDP-ove Vlade, i to govori sve o tome na koji način Vlada brine o ravnomjernom razvoju RH.
Kada govorimo o potpomognutim područjima, svrha zapravo izdvajanja glave 5 Zakona o regionalnom razvoju u novi Zakon o potpomognutim područjima, i govori o tome da nova indeksacija koja će stupiti na snagu s 1.1.2018. godine sigurno će biti na drugi način dimenzionirana i potpomoći nerazvijenim dijelovima.
Kada govorimo o europskim fondovima, tu se također moram osvrnuti na rezultate ove Vlade. Na nama je kao koordinacijskom tijelu za fondove u RH sigurno veliki zadatak da učinimo sve da sredstva što budu prije dostupna krajnjim korisnicima. Ova Vlada je ugovorila 3 puta više sredstava nego u 3 protekle godine skupa.
Ono što je ostavljeno za mandata SDP-ove Vlade je 3%, kolegi Tolušiću kao mom prethodniku, on je podigao razinu ugovorenosti na 9%. Mi smo sada na preko 25,73% ugovorenih europskih sredstava u ovoj financijskoj perspektivi. To govori sve o naporima Vlade i osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora, o izvještavanju mome, svih ministara, svaka 2 tjedna na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, onome što se događa, gdje su natječaji, na koji način treba pristupiti rastu i razvoju jer smatramo da upravo eu-fondovi podiže razinu BDP-a po glavi stanovnika u RH a posebice vodimo brigu da pravilima osiguramo da to bude puno jednostavnije.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala ministrice.
Odgovor uvažena kolegica Balić.

Balić, Marijana (HDZ)

Hvala lijepa.
Zadovoljna sam sa vašim odgovorom te se zahvaljujem na vrlo iscrpnom i kvalitetnom odgovoru te sam uvjerena da ćete u što skorije vrijeme ispuniti sve zacrtane ciljeve kako bi svi svjedočili u što skorije vrijeme ravnomjernom razvoju Lijepe nam naše.
Hvala lijepa.
PDF