Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Babić, Ante, saziv: IX, sjednica: 5

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.09.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Kolega Čičak, nema komentara.
Hvala vam lijepa, pa prelazimo na 7 pitanje, to je uvaženi kolega Ante Babić koji svoje pitanje postavlja ministrici demografije, obitelji i mladih i socijalne politike, Nadi Murganić.
Izvolite kolega Babić.

Babić, Ante (HDZ)

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice.
Usporednim podacima iz 2014. i 2015. vidljiv je zapravo pad osoba u riziku od siromaštva, no taj broj je još uvijek veliki i traži ozbiljne mjere, kako bi se smanjilo. Siromaštvo definitivno nikako ne smije biti sudbina hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Vaše ministarstvo Ministarstvo demografije, obitelji mladih i socijalne politike u posljednje tri godine provodi projekat osiguranja prehrane za djecu osnovnih škola u riziku od siromaštva putem Projekta FEAD odnosno Europskog fonda za najpotrebitije.
Taj projekat u prošlosti je pratilo podosta komunikacijskih šumova, ali i određenih administrativnih poteškoća kao i traženja posrednika u doznačavanju sredstava školama, gdje to nije bilo potrebno.
Vlada je svjesna negativnih demografskih kretanja pa je povećavala rodiljne naknade, zatim uvodi ove subvencionirane stambene kredite, radi na izmjeni novih mjera koje idu u smjeru ulaganja u djecu, a ovim kontinuiranim programom pomaže roditeljima i njihovim kućnim budžetima tako da se i ovaj projekat može gledati u tom smjeru.
Demografija je sigurno uvažavajući i reformu zdravstva i javne uprave, a i ovdje školstva sigurno reforma svih reformi i drago mi je što je Vlada svjesna ove činjenice i u svom radu joj daje prioritet.
Zbog velikog broja učenika, a i škola, a i informacije školama pitam vas, jeli ministarstvo olakšalo prijavu ovog projekta i jednako postupanje prema svim korisnicima iako je školska godina započela i što je sa financiranjem obroka podijeljenih prije potpisivanja ovog ugovora?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Hvala kolega Babiću.
Ministrice izvolite.

Murganić, Nada (HDZ)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.
Zastupnici i zastupnice, poštovanje. Zahvaljujem kolegi zastupniku na pitanju.
Da, upravu ste potpuno Vlada kroz svoje programe i kroz financiranje iz državnog proračuna i koristeći europske fondove pa i druga sredstva koja dolaze putem humanitarnih organizacija čini sve na ublažavanju i sprečavanju rizika od siromaštva odnosno ublažavanju siromaštva naših građana, a sve ove mjere koje ste spomenuli uključuju i ekonomsko jačanje naših obitelji, a samim time i djece.
Ovo što je zaista ovih dana aktualno i zadnje vaše pitanje je ustvari i ciljano je vezano za FEAD za Fond europske pomoći za najpotrebitije, to su sredstva s kojima su itekako označena supotpora Strategiji borbe protiv siromaštva u razdoblju od 2014.-2020. godine i kao što ste reli ovo je treća godina kada će se kroz sredstva FEAD-a osiguravati prehrana za školsku djecu koja su u riziku od siromaštva.
Naime, o čemu se radi i sami ste rekli i javnost je bila upoznata s time da je bilo puno administrativnih, kompliciranih prepreka koje su na neki način otežavale korištenje ovih značajnih sredstava i na to su upućivali i ravnatelji odnosno provoditelji obroka, organiziranja obroka pa i sami roditelji koji su bili suočeni sa prikupljanjem dokumentacije koja baš i poneki puta nije bila neophodna.
U sastancima sa školama i sa županijama detektirali smo probleme i išli smo na rješenje koje je dovelo do toga da ćemo od ove godine kontrolu i obračun utrošenih sredstava vršiti jedinično po cijeni obroka, a ne po utrošku pojedinih namirnica, a roditelji će biti spriječeni odnosno neće biti potrebno da skupljaju dokumentaciju o dokazivanju svoga socijalnog statusa već će to se vjerovati preporuke škole odnosno županija.
Zastoja u obračunu i plaćanju obroka neće biti iz razloga što se uvijek u sljedećem mjesecu za onaj mjesec unazad priznaju i obračunavaju fakture odnosno plaćaju fakture, a natječaj je otvoren od 4. rujna pa sve do 31.3. sljedeće godine što znači da je omotnica financijska dostatna za sve one koji su se uključili već sada početkom školske godine u organiziranje besplatnog obroka, a i za one koji će se tokom godine još priključiti.
I ono što želimo reći da će sva djeca biti obuhvaćena besplatnim obrokom za koje se smatra da je to potrebno. Oni koji su zaista siromašni oni su obuhvaćeni već sredstvima iz državnog proračuna, škole će preporučiti ove druge. Biti će obuhvaćene sve županije jer ove tri županije kojima je indeks razvijenosti 125 biti će za organizirana prehrana iz sredstava Zaklade Hrvatska za djecu.
Mislim da je to jedan značajan iskorak prema pojednostavljenju, biti će i radionice po županijama organizirane, na web stranicama su podaci, dostupne su informacije i preko tiskovina i ako se prati ovaj Sabor, a sigurno uvijek da i ovo je poticajni poziv da se svi uključe.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Kolega Babić izvolite.

Babić, Ante (HDZ)

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.
Poštovana ministrice, hvala vam na ovim informacijama. Zbog upita škola koje dolaze nama kao zastupnicima drago mi je da ste to ponovili opetovano ovdje u Hrvatskom saboru.
No, želja mi je da ministarstvo ne troši vlastita sredstva za ove obroke već da se maksimalno koriste sredstva iz FEAD odnosno Europskog fonda za najpotrebitije i vi ste na kraju spomenuli Zakladu Hrvatska za djecu što je jako dobro, ja sam to zaboravio u svom uvodnom izlaganju reći, ne samo za osiguranje obroka za djecu u školama već da se i Zaklada Hrvatska za djecu malo više pobrine i za obitelji sa više djece.
Hvala vam lijepa.
PDF