Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Turina-Đurić, Nada, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Prelazimo na pitanje broj 36, uvažena kolegica Nada Turina-Đurić.
Izvolite.

Turina-Đurić, Nada (HNS)

Zahvaljujem predsjedniče.
Moje pitanje je upućeno Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, ne znam tko je zadužen za odgovaranje.
Već u nekoliko navrata ovdje spominjano da na neki način kasnimo i sa natječajima, ali ne samo sa natječajima nego i sa odlukama odnosno sa evaluacijama tih natječaja i projekata koji su kandidirani prema sredstvima EU po pojedinim mjerama i pojedinim programima.
Međutim, moje pitanje nije usmjereno na to jer imamo evo neki od nas sreće pa smo na razini lokalne i regionalne samouprave uspjeli u tome da potpišemo ugovor i nedavno je potpisan jedan vrlo značajan ugovor za moju regiju, vezano je za projekat „Putevima Frankopana“, čiji je nositelj Primorsko-goranaka županija ali i nekoliko jedinica lokalne samouprave na čijem području će se taj projekt realizirati. Međutim, evo nakon tog prvotnog veselja, iznenađenje.
Naime svi smo očekivali, tako je bilo i najavljeno, postoji fond pri ministarstvu koji omogućuje da se oni koji su investitori znači u projekat mogu javiti za domaću komponentu da im to taj fond sufinancira u određenoj mjeri.
To je županija učinila međutim dobila je odbijenicu iz razloga što se tumači Zakon o državnim potporama na način da je ustvari komponenta iz EU a ovdje je ona više desetaka milijuna kuna veća od 7,5 milijuna kuna. I mi zbog toga nećemo moći dobiti apsolutno ništa u onoj domaćoj komponenti. Mislim da će to stvarati veliki problem jedinicama lokalne samouprave u realizaciji takvih malo ipak ambicioznijih projekata.
Pa pitam da li se može poduzeti nešto da se, taj pravilnik, odnosno da se u okviru tog zakona ali i pravilnika i kriterija poduzme nešto da se ipak pomogne jedinicama lokalne i regionalne samouprave da realiziraju projekte.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
…/Upadica se ne čuje./…
Evo bio sam korektan.
Predsjedniče?

Plenković, Andrej (HDZ)

Evo zadužiti ćemo ministricu koja je baš sada završila ovu cijelu ceremoniju u Briselu da kada se vrati da vam odgovori pismeno za ovaj projekt koji se tiče putova Frankopana.
U svakom slučaju fond postoji u Ministarstvu za sufinanciranje projekata. Postoje određena ograničenja o razini državnih potpora, ovo pitanje smo već dijagnosticirali.
Ja ću zatražiti i Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova i Ministarstvo gospodarstva i nadležne službe da vide do kolikog iznosa možemo maksimalno ići. Naravno da nam je u interesu financirati a i sufinancirati velike projekte. Prvo to je dobro radi apsorpcije a drugo je korist puno šira nego nekih projekata koje možemo nazvati mikro projektima.
U svakom slučaju taj dio koji se odnosi i na kulturnu baštinu stavlja u prvi plan ulogu jedinice lokalne i regionalne samouprave i gradova i općina i županija. U ovom konkretnom slučaju Primorsko-goranske županije.
Vjerujem da je jedan partnerski duh koji smo razvili sa svim županijama i gradovima u ovih proteklih mjeseci modus operandi na kojem ćemo inzistirati.
Činjenica da ministrica dolazi baš iz jedne od agencija županijskih i u trenutku vidi uska grla svih ovih procesa nam pomaže da smanjimo i broj odluka u procesu i administrativnih i projektnih i financijskih a i ovi okviri pogotovo s obzirom na referencu, nije vas bilo maloprije kada je bilo ono drugo pitanje.
Ako danas imamo Pelješki most, ako imamo ovu odluku koja se odnosi na širokopojasni Internet, infrastrukturu koja nije interesantna, komercijalnim ulagačima. Znači postupno dolazimo u fazu velikih projekata a to je najbitnije i najkorisnije i najbolji mogući način da pokušamo do kraja iskoristiti sredstva ove financijske perspektive.
Velike zemlje a isto tako zemlje srednje i istočne Europe, osobito Posljska uspjela je kroz velike projekta podići gospodarski nivo svog razvoja, riješiti infrastrukturne probleme koje s ovim sredstvima nikada ne bi bili riješili. I zato je ovaj pristup velikih projekata kroz odgovarajuće procedure, kroz odgovarajuće sufinanciraje po meni jedini ispravan put da 2023. svi zajedno se okrenemo nazad, pogledamo prvih 10 godina članstva i kažemo sve ovo na karti Hrvatske postoji zahvaljujući učinkovitoj apsorpciji sredstava.
I u tom smislu ćemo nastojati naći rješenja i za ovo pitanje plafona sufinanciranja. A evo ja ću zamoliti državnoga tajnika, koji isto dolazi sa razine čelnika jedne od jedinica lokalne samouprave da sa ostalim suradnicima u ministarstvu i sa ministricom vam dostave i konkretan pisani materijal kako bi mogli vidjeti što je konkretno sa Putovima Frankopana moguće još učiniti.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite.

Turina-Đurić, Nada (HNS)

Pa ja se zahvaljujem premijeru na odgovoru i vjerujem da će se poduzeti nešto da ovi projekti krenu onom dinamikom kako se očekuje, vi znate da imamo rokove i da bez novaca a lokalna samouprava je, većina ljudi koji su radili u lokalnoj samoupravi rade i danas kao načelnici i gradonačelnici znaju a i župani znaju da je u više navrata nažalost lokalna samouprava ostajala bez, odnosno smanjivana su joj ustvari, smanjivani su joj porezni prihodi i uistinu su mogućnosti sve manje onog nekog viška kojeg možete plasirati u ovakve projektne investicije.
I bojim se da bi se moglo dogoditi da potpuno demotiviramo lokalnu samoupravu, da bude ambiciozna u takvim projektima a ovaj kojeg sam spomenula je nama posebno važan jer je to projekt u kulturi, projekt investiranja u kulturnu baštinu u Primorsko-goranskoj županiju za što vjerojatno mi izvorno kao jedinica lokalne samouprave ni županija mislim ni država nikada toliko sredstava iz vlastitih proračuna ne bi mogla osigurati.
Tako da ovakve prilike mislim da ne smijemo propuštati i dovoditi one koji trebaju realizirati te projekte u situaciju da ih ne realiziraju zato jer nismo se dogovorili na vrijeme kako funkcionirati.
Evo, hvala lijepa.
PDF