Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Žagar, Tomislav, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Stjepanu Kovaču.
Sljedeći za zastupničko pitanje na redu uvaženi kolega Tomislav Žagar.
Izvolite.

Žagar, Tomislav (Nezavisni)

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, uvažena ministrice i ministri, državni tajnici, kolegice i kolege.
Svoje pitanje upućujem ministru zdravstva gospodinu Milanu Kujundžiću.
Poštovani ministre, evo prije nego što postavim konkretno pitanje samo da iznesem dvije, tri teze oko kojih ćemo se vjerojatno oba dvojica složiti.
Prvo, kada je u pitanju ovakav sustav kao što je sustav zdravstva, koji je jedan veliki sustav, u njemu itekako treba osigurati da svi sudionici u tom sustavu imaju i materijalne, ali i kadrovske uvijete da mogu nesmetano obavljati svoj posao i ono što se možemo isto tako složiti da zdravlje nema cijenu i da svaki čovjek u RH ima pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, posebno onda kada mu je najteže.
Prošle godine je ministar Nakić donio izmjenu mreže hitne medicine za Virovitičku podravsku županiju. To je nakon 6 mjeseci rada, svih ljudi koji su stručni, koji su takvu mrežu skrojili i to je bilo dobro rješenje. Međutim, ove godine na vaš stol je došlo, vi još to niste potpisali, došao je prijedlog od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, naravno, to je radio upravni odjel za zdravstvo Virovitičke-podravske županije i Zavod za hitnu medicinu Virovitičke-podravske županije, prema kojemu se u ispostavi Orahovica ukida dva tima, T1.
Ostaje samo, imali su 5 timova, taj jedan ostaje dakle, 3 tima T1 i dva tima T2. Hrvatska liječnička komora se o ovom prijedlogu žesto suprotstavila i nanulo liječnici koji su na terenu. Grad Orahovica je na rubu županije Virovitičke-podravske, mahom je to starije stanovništvo i postoji prometna izolacija.
Liječnici tvrde da je nemoguće, zapravo preko dana osigurati adekvatnu hitnu medicinsku pomoć, a posebno evo zato što evo i bivši gradonačelnik je iznio podatak da se na Orahovačkom jezeru preko ljeta, bude oko 250 tisuća ljudi posjeti to jezero. Dakle, moje pitanje sasvim jasno glasi, hoćete li provjeriti ove navode i hoćete li zapravo spriječiti da se ovakva izmjena donese, drugim riječima, jednostavno da ju ne odobrite, prije nego što dobro provjerite je li to sve u redu.
Hvala.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Tomislavu Žagaru.
Odgovor ministar zdravstva uvaženi profesor gospodin Milan Kujundžić.
Izvolite.

Kujundžić, Milan (HDZ)

Poštovani kolega Žagar, poštovane kolegice i kolege, dijelimo isto mišljenje zapravo, da određeni problemi postoje u sustavu zdravstva svih nas. Ne ministarstva Vlade ili neke stranke, sačuvati dostupnost i kvalitetu i na tome ćemo činiti.
Prošle godine su nastale određene promjene u mreži, koje su bile sa ciljem poboljšanja i uistinu u nekim općinama, odnosno nekim lokacijama je postignuto poboljšanje, a negdje vidi se da i nije postignuto najbolje rješenje. Na tome tragu, naravno da ću provjeriti konkretno, što navodite za Orahovicu, za timove T1 i ako u analizama sada koje imamo, čini nam se da modem prethodni koji je bio, da smo lakše i jeftinije i jednako dobro zatvarali sa sustavom dežurstava.
Pa ćemo razmotriti i model dežurstva, jer model dežurstva podrazumijeva samo jednoga liječnika i jednu sestru 16 sati i koji imate u Pulu već postojećih liječnika koji su u mreži obiteljske, odnosno hitne medicine, a sa uvođenjem tima T1, zapravo znači uvesti novih pet ekipa, što osjetno povećava, a bitno ne doprinosi.
Dakle, razmotrit ćemo, vidjet ćemo i riješit ćemo na jedan od modela ili T1 ili sa dežurstvom kao što smo na nekim drugim mjestima rješavali, nastojeći sačuvati kvalitetu i dostupnost i ako mi dopustite još par riječi s obzirom da imam još dvije minute, s obzirom da je danas gospodin Vlaović izrekao neke stvari koje hrvatskoj javnosti treba reći. Vjerojatno je u pripremi upita negdje griješio s predumišljajem ili slučajno tko mu je davao savjete.
Dakle, specijalizacije za obiteljsku hitnu ginekologiju, pedijatriju su raspisane 175 specijalizacija, odabir je u tijeku, a sredstva su osigurana iz EU, gdje se poziva na pravilnik koji šteti liječnicima, a nadasve pacijentima, nije dobro obaviješten Pravilnikom o specijalizaciji. Prema liječnicima se išlo maksimalno pravično, al nadasve išlo se čuvati interese pacijenata po županijama, gdje će imati osiguranu zdravstvenu zaštitu.
I glede dugova, važno je reći hrvatskoj javnosti da su dugovi naslijeđeni. Dakle ukupni dug kojega imamo sada, jednak je ukupnome dugu na kraju 2015. iako je prije toga u sustav uneseno 6 i pol milijardi i povećan dug hrvatskih građana za 6 i pol milijardi a ukupni deficit je ostao isti.
Mi smo taj dug stabilizirali. Dakle, uvijek sam za dijalog, uvijek su vrata Ministarstva zdravstva otvorena i uvijek sam za ovakve razgovore, dopune i di je eventualno počinjena pokoja riječ kada ju ispravimo.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Žagar izvolite.

Žagar, Tomislav (Nezavisni)

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Poštovani ministre zadovoljan sam u ovom dijelu, kad ste rekli da će se stvar provjeriti. I naravno, kada govorite o posebnoj ekipi, posebnim specijalistima koji bi došli vodit, to je iznimno bitno, jer liječnik koji tamo radi u dnevnoj, svojoj ordinaciji, on ne može, u ovom slučaju on mora napustiti svoje pacijente da bi otišao pružiti hitnu pomoć.
Međutim, ta rješenja nisu dobra. Evo baš kod primjera Orahovice, oni sada ostaju bez pedijatra, teško tamo da će se više vratiti pedijatar. Znači, neke stvari koje su kod ovih gradova, općina koje su na marginama, treba poduzet sve da se to što prije riješi. Evo spomenut ću onda kad ste vi malo proširili svoj odgovor, ja ću proširiti svoje pitanje.
Evo imamo primjer Nove Bukovice, općine iz koje ja dolazim. Mi imamo novu ambulantu, nemamo liječnika, jer ne možemo skupiti 400 pacijenata. I sad je to problem. Ali nije sad problem samo općine. Trebamo poduzet sve i ja molim vas kao ministra da poduzmete sve, znači da se riješi pitanje i Orahovice i Nove Bukovice, jer su ljudi zaslužili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Hvala.
PDF