Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Kovač, Stjepan, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ljubici Lukačić.
Prelazimo na sljedeće zastupničko pitanje, uvaženi zastupnik Stjepan Kovač.
Izvolite.

Kovač, Stjepan (SDP)

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, članovi Vlade.
Moje pitanje za ministra znanosti i obrazovanja, evo dok čekam termin kod ministra želio bih ga upoznati sa problemima koje ima naš Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu. Znači, to je zgrada koja je rađena prije više od pola stoljeća o nekadašnjim standardima i propisima bila je predviđena za 60-tak djece.
Danas nju pohađa 180 polaznika, znači djece sva s područja Međimurske županije i grada Čakovca. Taj centar, ta ustanova puca po šavovima i nužno je potrebna izgradnja novog centra, tj. nove ustanove.
Grad Čakovec je već do sada evo uložio znatna sredstva, više od 18 milijuna kuna. Mi smo osigurali zemljište, riješili smo imovinske pravne poslove. Također smo osigurali građevinsku dozvolu i kompletnu komunalnu infrastrukturu.
Zanima me evo u međuvremenu troje takvih ustanova se napravilo i sva tri su financirana kompletno iz proračuna RH. Kad se donosio proračun za 2017. godinu ako se sjećate ja sam predložio amandmanom da se ubace inicijalna sredstva, da se započne konačno izgradnja toga centra koji je nužno potreban u Međimurju i Čakovcu. Moj amandman nije prihvaćen, pa vas evo sad pitam da li postoji kakvo rješenje kad se možemo naći, da vidimo, da nađemo zajedničko rješenje.
Ja vas molim za sufinanciranje. Znači, ne trebate financirati kompletnu izgradnju. I grad Čakovec i županija će se uključiti. Molim vas da se uključite da pokažete i da djeca iz Čakovca iz Međimurja su jednako bitna i važna kao i sva druga djeca s područja Hrvatske.
Hvala.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Stjepanu Kovaču.
Odgovor uvaženi ministar profesor Pavo Barišić.
Izvolite.

Barišić, Pavo

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče.
Uvaženi gospodine zastupniče hvala lijepa na pitanju.
Prema nalazu revizije, Državne revizije iz rujna prošle godine, dakle nema mogućnosti izravno iz državnog proračuna financirati škole kao što su u ovom slučaju osim u tri slučaja za škole za djecu sa posebnim potrebama, za škole za djecu na jezicima nacionalnih manjina i za one projekte koji su ranije otpočeti.
Dakle, upoznat sam sa ovim slučajem i razgovarao sam i sa predstavnicima lokalne vlasti, primio sam ih. Zahvaljujem i na vašem zanimanju i na vašim informacijama o tome. Mogu vas izvijestiti, dakle prvo da u okviru postojećih sredstava mi smo suočeni sa situacijom da niz škola je bilo predviđeno i uložilo svoje projekte za izgradnju ili rekonstrukciju iz sredstava europskih fondova. Međutim, vi i sami znate da u prethodnim mandatima Vlada te škologradnje nije stavila u svoj program tako da smo s tim zatečeni.
Mi tražimo sad načina u okviru postojećih sredstava ipak određena sredstva staviti na raspolaganje za tu svrhu, a u tu svrhu smo i sadašnje izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Ipak ćemo ići sa prijedlogom da se omogući da se ova zabrana koja je sad postojala, da se iz državnog proračuna ulaže u škologradnju, da se ipak u iznimnim slučajevima kao što je ovaj u Čakovcu omogući da se može pomoći onim lokalnim sredinama koje same nisu u stanju isfinancirati svoje potrebe za škole ili predškolske ustanove, da se u takvim ustanovama onda omogući i iz sredstava državnog proračuna.
Ja se nadam da će, ako bude prema planu u trećem tromjesečju ove godine te izmjene i dopune zakona budu na snazi, da bi već tijekom ove godine mogli nešto na tom planu ispuniti.
Evo ja ću u svakom slučaju učiniti sve da se i taj slučaj sa kojim sam upoznat škole u Čakovcu pokuša riješiti da učenici tamo dobiju zadovoljavajuću mogućnost za izvođenje nastave.
Hvala lijepa.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem na odgovoru uvaženom ministru profesoru Pavi Barišiću.
Uvaženi kolega Stjepan Kovač, izvolite.

Kovač, Stjepan (SDP)

Zahvaljujem.
Pa evo mogu reći da sam djelimično zadovoljan ako će se to riješiti, ako će se ići prema rješenju da se nađe rješenje. Jer kao što ste i sami u svom odgovoru rekli ta ustanova zadovoljava već dva kriterija. To je za djecu s posebnim potrebama s teškoćama, a isto tako 70% te djece je romske nacionalne manjine.
Smatram da je definitivno to problem u obrazovanju i da bi vaše resorno ministarstvo se trebalo uključiti da zajedničkim snagama evo riješimo taj problem.
Hvala.
PDF