Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Horvat, Darko, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom ministru gospodinu Goranu Mariću. Gospodin Barišić zahvaljujem.
Sljedeći na redu za postavljanje zastupničkog pitanja uvaženi kolega Darko Horvat, izvolite.

Horvat, Darko (HDZ)

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo ministri, državni tajnici.
Pa evo, 2017. svjesni činjenice i u nemogućnosti da na bilo koji način popravimo jednu anomaliju, jednu veliku pogrešku koja se dogodila u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mi na našu sveopću žalost još uvijek vraćamo dugove jednog projekta, jednog natječaja koji rekli bismo je saživio ali je producirao takve dugove da institucija koja u ovom trenutku doduše je izvanproračunska institucija ne može tri godine nakon natječaja podmiriti dugove koje je taj natječaj producirao.
Pa moje pitanje je pitanje za ministra graditeljstva i prostornog uređenja, ali nevezano sad za to što se nekad zbivalo i događalo u Fondu za zaštitu okoliša, nego upravo je pitanje usmjereno na ono što je predmet rada i intencija i trebala bi biti intencija Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Pa mi u ovom trenutku svjesni činjenice da su se otvorila, ja bih rekao i uspješno zatvorila dva natječaja vezana uz energetsku učinkovitost, svjesni činjenice da provodimo akcijske planove koje verificira EU dakle i projekt energetska obnova više stambenih zgrada za koje je namijenjeno gotovo 152 milijuna kuna. I drugi projekt, dakle energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja također sa namjenskim sredstvima u visini od 152 milijuna kuna.
Dakle u ovom trenutku natječaji jesu zatvoreni. Pitanje je da li se pripremaju i novi. Što će biti sa onim zgradama i energetskom učinkovitošću koje neće ući u ove projekte. I ono što hrvatsku javnost posebno zanima koji je izvor financiranja za sve ove projekte?

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Horvatu.
Odgovor uvaženi ministar gospodin Lovro Kušćević, izvolite.

Kuščević, Lovro (HDZ)

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege ministri, državni tajnice, kolegice i kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici.
Evo zahvaljujem na pitanju. Dobro ste konstatirali u samom uvodu da je neodgovorna politika unatrag četiri, pet godina upravljanja Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dovela do blokade rada tog fonda. Naime, ja bih rekao u predizborne svrhe su se sklapali ugovori, obećanja i fond se zadužio do te mjere da ne može provoditi onu politiku koju mora provoditi.
Evo ga, mi smo naravno kao odgovorna Vlada sagledali situaciju i da bi izbjegli tužbe koje su nam prijetile i da bi se svi ti projekti nastavili prije mislim dva tjedna na sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka da se produži taj program i osiguralo se novih 160 milijuna kuna za njegovu provedbu.
No, kao što ste rekli to su sve bila nacionalna sredstva, sredstva koja smo mi morali plaćati iz proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Bogu hvala, mi smo sagledali po naputku Vlade i predsjednika Vlade gospodina Plenkovića. Sagledali smo mogućnost kako te programe možemo financirati iz europskih fondova.
Evo tu smo našli i dva načina. Jedan je energetska obnova višestambenih zgrada, drugi je energetska obnova zgrada koje se bave odgojom i obrazovanjem. Tu smo predvidjeli za oba dva ta programa 150 milijuna kuna i raspisali smo dva poziva s svaki u vrijednosti 150 milijuna kuna.
No, kad smo zatvorili natječaj ugodno smo se iznenadili. Evo ja ću biti slobodan iznijeti neke brojke. Naime, samo za energetsku obnovu više stambenih zgrada zaprimili smo 649 prijava kojim se tražilo 939 milijuna kuna, odnosno 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a za odgojno-obrazovne ustanove se tražilo 781 milijun kuna, odnosno 348 milijuna kuna bespovratnih sredstava.
Odmah smo sjeli sa kolegicom Gabrijelom Žalac, vidjeli da zaista sredstava ima, povećali smo lokaciju i prije nekoliko dana sam ja potpisao Odluku o povećanju te alokacije, a to znači da će svi oni koji su zadovoljili natječajnu dokumentaciju, natječajne uvjete dobit novce, a to vam znači 596 više stambenih zgrada ukupne vrijednosti 930 milijuna kuna i 223 škole i dječjih vrtića ukupne vrijednosti 780 milijuna kuna.
Dakle, zahvaljujući ovim projektima u idućih 18 mjeseci će se u RH otvoriti 1000 radilišta, investirat će se milijardu i 700 milijuna kuna od čega će naše ministarstvo, tj. Vlada preko EU fondova financirati sa 900 milijuna kuna. To nije sve. Naravno da ćemo nastavit naše projekte.
Naime, prije otprilike dva mjeseca Vlada RH je usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora gdje nisu samo odgojno-obrazovne ustanove već i sve društvene zgrade. Dakle i općinske zgrade, županijske zgrade, muzeji, zgrade u vlasništvu vjerskih zajednica, vatrogasni domovi i slično.
Za tu namjeru smo predvidjeli u prvom pozivu 50 milijuna eura.
Nakon što je Vlada usvojila program sada, moje ministarstvo sa fondom za zaštitu okoliša razrađuje dakle natječajne uvijete, tekst natječaja i očekujemo do kraja godine raspisati i taj poziv.
No evo, i to nije sve, uskoro očekujemo koncem godina ili početkom iduće godine i raspisivanje poziva za obiteljske kuće. Tu smo osigurali 30 milijuna eura, bespovratnih sredstava, evo sad samo s pregovorima sa Europskom komisijom oko izmjena direktive. Kad se ta direktiva izmjeni, a imamo čvrsto obećanje da će to biti do kraja ove godine, možemo očekivati početkom iduće godine raspisivanje natječaja i za obiteljske kuće, ponavljam u vrijednosti od 30 milijuna eura.
Hvala vam lijepa.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem ministru, gospodinu Lovri Kuščeviću.
Uvaženi kolega Darko Horvat.
Izvolite.

Horvat, Darko (HDZ)

Poštovani ministre, sve ovo što ste izrekli ohrabruje i ja vam želim sreću i u revitalizaciji građevinske operative, koja će, nadam se ovdje, sa hrvatskom radnom snagom uspjeti sve ovo i izvesti i želim vam puno sreće i uspjeha, a pogotovo sreće u sanaciji proračuna fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.
Hvala.
PDF